juni 18, 2013

10 år med blogg

Idag för exakt tio (10, t-i-o) år sedan skrev jag det första blogginlägget på min svenska blogg hakank.blogg: Mina första 1000 dagar med Taiji samt det andra Min första dag med webblogg (som naturligtvis var ett metainlägg, definitivt inte det sista eftersom just bloggfenomenet på olika nivåer intresserades för).

Detta påbörjade en (emellan lite för) intensiv period där saker som intresserades av skrevs ned och diskuteras. Något som inte räknades med - en positiv bieffekt - var att få kontakt med många väldigt trevliga, intressanta och smarta människor, både via bloggarna men även IRL/AFK, t.ex. via de s.k. blogg(are)träffarna (något som fortfarande hålls på med, men utan kallelser och de långa sammanfattningarna och via en Facebookgrupp som sammanhållande tekniskt stöd. Säg till om du är intresserad.).

Här är några saker som det skrivits om; referens görs till respektive kategorier i bokstavsordning:

Efter cirka 2010 skrevs det inte så mycket på denna blogg utan det skrevs på andra ställen i stället, dels - ett kort tag -
Arrays in Flux. Däremot har det skrivits relativt ofta sedan 2009 - men oregelbundet - på My Constraint Programming Blog som handlar om Constraint Programming (Wikipedia), dvs det som på svenska kallas "villkorsprogrammering"; och det är - kortfattat - ett sätt att beskriva och lösa framförallt kombinatoriska problem på ett sätt som är mer högnivå och deklarativt än traditionella programspråk.

En av anledningarna till att det inte bloggas så väldigt mycket nu för tiden är att de s.k. sociala närverkssystemen har tagit över mycket av de långa - och korta - blogginläggen. Här är de trenne ställen som månne kan vara intressant för den som vill följa det som händer, men inte där heller är det en drös av länkexplosioner eller omvärdskommentarsfyrverkerier.

Som har skrivits om tidigare, är den korrekta kontaktadressen hakank@gmail.com och inget den där gamla bonetmail-adressen.

Tidigare bloggades det i princip om alla program, findings, programsspråkslärande som gjordes/upptäcktes/testades, men numera läggs det endast en länk på hemsidan www.hakank.org, eventuellt följt av twittrande, googleplussande eller facebookande kring detta faktum.

Här är för övrigt några andra länkar till/kring/för diverse facetter av livet (törhända en viss begränsad del av detsamma liv: det görs en hel del andra saker som det dock inte (be)skrivs om publikt):

Några "för övrigt" (eller se-även):

Tack för denna tid alla goa med-bloggare och läsare!

Notera (eftersom föregående interjektion kan tolkas): Detta blogginlägg är inte det sista, bara det - i skrivande stund - det senaste.

Posted by hakank at 10:30 FM Posted to Blogging

februari 21, 2010

Ny engelskspråkig blogg: Arrays in Flux

Häromdagen startade jag min andra engelskspråkiga blogg: Arrays in Flux (ungefär "Vektorer i rörelse").

Det första inlägget Arrays in Flux: My third blog, and second English beskriver inriktningen och förklarar namnet mer.

Det andra inlägget, som precis publicerades, Symbolic regression (using genetic programming) with JGAP beskriver det jag hållt på med de senaste veckorna. Det är en utveckling av det som skrevs om i Eureqa: equ.ation discovery med genetisk programmering.

Posted by hakank at 06:46 EM Posted to Blogging | Machine learning/data mining

oktober 22, 2008

Complete Rewrite: Intressant blogg om databaser och systemutveckling

Complete Rewrite är en ny intressant blogg om Personal viewpoints on database systems and computer programming.

Författaren, Jesper Larsson, presenterar sig så här:

Passionate programmer since I got my first programmable calculator in 1985, my work developing search engine and data management software, as well as my own understanding of database systems and software design, at Apptus Technologies has taken me quite some distance from my background as a practical algorithm theoretician with Ph.D. on suffix trees and data compression, and allowed me to develop insights and opinions on such diverse areas as object-oriented design, the relational data model, transactional systems, development processes, and logic.

Till dags dato har skrivits två (långa) artiklar:

* Why the Database Masters Fail Us

There is hardly any field in computing more plagued by religious wars than database systems. For nearly 40 years, the battle has raged between various architechtures, occasionally with some combattants replaced – or at least renamed. Still, it seems that we are further away than ever from a sort of database that we can be satisfied with. (I am not going into the details of the problems right now, that will be a subject of future posts. But if you are in the business I am sure you are familiar with some of them.)
...


* Text search and relational model

It is particularly common to write off the relational model in the text search field. You can frequently hear people say that things like the relational model is not suitable for capturing the structure of text, or referring to text by the peculiar term “unstructured data”. Some writers talk about combining text and relational data, as if there were a contradiction. As if relational data were a special kind of data. A more correct account, like that of Curt Monash, is to simply note that text does not work very well with the architecture of mainstream relational products – which is true.
...
Since text search is one of my top areas of expertise, I hope I can explain to you why the relational model is perfectly capable of capturing the structure of text. I'll start at the very bottom, explaining what text search really is.

Eventuellt bör nämnas att jag känner Jesper, han är en både smart och klok (samt trevlig) person.

Posted by hakank at 06:36 EM Posted to Blogging | Systemutveckling | Comments (3)

juni 11, 2008

"Ett handstickat nät" - Jorun Boklövs B-uppsats om svenska stickbloggare

Jorun Boklöv (Life de Luxe) har skrivit en B-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå Universitet, där hon speciellt studerat fyra svenska stickbloggare för att utröna hur kommunikationen på dessa förs.

Uppsatsen heter Ett handstickat nät - Verktyg och strategier för att skapa nätgemenskap, och hur de används av fyra svenska stickbloggare (PDF).

Begreppet stickbloggare förklaras på sid 5 (noten) som bloggar som helt eller delvis handlar om stickning..

Sammanfattningen är som följer


Bloggar beskrivs ofta med utgångspunkt i den publicerade texten: daterade inlägg (med eller utan länkar) i omvänd kronologisk ordning. Det finns många som upplever att den sociala sidan av bloggandet är en nog så viktig del av dess funktion för både bloggaren och läsarna. I den här uppsatsen har jag tittat närmare på nätgemenskap och hur en känsla av gemenskap skapas på bloggar. Jag har utgått från svenska stickbloggar, en liten sub-grupp i den svenska bloggosfären.

Frågorna jag utgått från är:
· Vad karaktäriserar en nätgemenskap?
· Vilka verktyg och strategier anses stärka banden i en bloggbaserad nätgemenskap?
· Hur används dessa verktyg och strategier bland svenska stickbloggare?

Nätgemenskaper kan sägas uppstå varhelst människor samlas online kring ett gemensamt intresse. Internet gör det enkelt att knyta många svaga band med andra.

De gemenskapsskapande verktyg som används flitigast i bloggar är kommentarsfunktionen och praxisen att samla rekommenderade länkar i en bloggroll. De gemenskapsskapande strategier jag funnit belägg för är att tala direkt till läsarna, att visa uppskattning och berömma samt att visa upp skicklighet. Strategin att skriva på ett inställsamt sätt är ännu tydligare i kommentarerna än i inläggen.

När man talar om dagboksliknande bloggar innebär det inte att bloggaren skulle vara omedveten om sin publik. I undersökningsmaterialet markeras tydligt att skribenten skriver med en publik i åtanke.

Ser man enbart till kommentarerna är bloggandet en angelägenhet för bloggare, det är i stor utsträckning de som kommenterar andra bloggares inlägg.


Uppsatsen kan vara intressant även för sådana som inte är intresserad av stickning eftersom diskussionen mestadels förs på ett generellt plan.

En fråga att ställa är om man direkt kan generalisera resultaten till andra typer av privatbloggar, t.ex.
- mer generellt om mode
- politik/debattbloggar
- dagboksnära bloggar
- teknik/vetenskapsbloggar
- reklambloggar
- etc.

Vilka likheter/skillnader finns i sättet att kommunicera inom respektive community? Jag förutsätter - åtminstone för diskussionens skull - att det faktiskt finns skillnader mellan dessa olika typer av communities.


Hoppas att Jorun sedan går vidare och gör en större social nätverksanalys av den svenska stickkommuniteten. (Jorun refererar till nämnda sida samt till det projekt som tyvärr aldrig blev av - Projektförslag:
Social nätverksanalys av den svenska bloggosfären
- främst p.g.a. att det då - anno 2003 - var väldigt tungt att ta fram underlaget för vem som länkar till vem inom den svenska bloggosfären.)


Grattis till betyget, Jorun!

Posted by hakank at 07:14 EM Posted to Blogging | Social Network Analysis/Complex Networks

april 17, 2007

Blogg: ctail.avadeaux.net

ctail.avadeaux.net är en relativt (typ en månad) ny blogg som skrivs av en mycket skärpt person som jag känner på något sätt. Av språkförenklingsskäl kallas skribenten i det nedanstående för X.

I sin första postning, Programförklaring, förklarar X sin syn på bloggningen:


[D]et som ligger bakom bloggexplosionen är snarare attityden hos de flesta bloggare, nämligen att man skriver mest för sin egen och skrivandets skull, och om någon läser eller inte gör egentligen inte så stor skillnad. Den potentiella offentligheten i att bloggen finns på Internet gör förstås att skrivandet känns aningen mer meningsfullt än om texten hamnar i en hemlig bok i en låda, och dör i samma ögonblick som den skrivs, och det är säkert viktigt, för bloggarens fåfänga om inte annat. Men det motsäger inte att bloggen, trots att den är offentlig, finns till i första hand för skribenten och inte för läsarna. Att denna idé sammanfaller med att man har börjat skriva upp och ner är antagligen mest en slump.

Om sin anonymitet:


Jag väljer att inte skylta med mitt namn på bloggen. Inte för att det är någon stor hemlighet utan för att jag inte tycker att det finns någon anledning. De som känner mig vet vem jag är, och om ni inte känner mig skulle mitt namn ändå inte säga er någonting, förutom att ni kanske skulle förväxla mig med någon av de två halvkända personer som har samma namn.


Om vad som kommer att hända framgent på bloggen:


Det dominerande ämnet, åtminstone till en början, kommer att vara cocktails – därav bloggens namn ctail. Att blanda och dricka cocktails är ett intresse jag odlat i ett par år, men som ingen jag känner delar i nämnvärd grad.

...

Utöver cocktailinlägg är min tanke att här ska dyka upp annan kuriös eller användbar information om ämnen jag utforskat eller funderat över, vilket lär bli en blandning av huvudsakligen ytliga ämnen, såsom andra drycker, mat och musik, men med ett och annat djupare politiskt eller filosofiskt inlägg.

Skulle ämnena helt glida ifrån cocktailämnet så funkar namnet ju ändå: bloggen blir då i sig en cocktail av mina intressen och åsikter.


Några ämnen som behandlas är t.ex.
- Digital musik och mp3-avkodningens mysterier
- vår (o)förmåga att förstå statistiska argument i Den statistiska lögnmarginalen
- genomgång av olika dryckeskonster: Arak och annan anissprit, Dry Martini (så att vi får det avklarat) och samt en trevlig analys Det urvattnade arvet efter agent 007.


Jag delar inte X:s passion för cocktails, däremot är det intressant att läsa personer som skriver passionerat om sina intressen.

Posted by hakank at 06:40 EM Posted to Blogging | Comments (2)

april 02, 2007

Artikel i Impuls om bloggning (där man råkar vara med)

Erik Starck (Framtidstanken) och undertecknad blev för några veckor sedan intervjuade för magasinet Impuls (mer info nedan). Det var en lång och trevlig session med gott sällskap (och god mat för vi träffades naturligtvis på Kin Long).

Tidningen finns att läsa på nätet och i skrivande stund når man numret via förstasidan.

Artikeln (sidan 20-21) är en av flera artiklar om svenska bloggare (börjar på sidan 18). Där finns - förutom Erik och undertecknad - även följande (länk till respektive blogg):
Eva Persson: Eva
Sara Kjellberg:sakj - Sara Kjellberg's blog
Käthe Nilsson: Käthes modeblogg samt Spinn! - din kattidning på nätet!

Det är alltså en salig blandning av bloggar/bloggare. Precis som på rikigt...


Mer om tidningen Impuls:

Impuls ges ut av SV, Studieförbundet Vuxenskolan. SV vill ge människor möjligheter genom att erbjuda studiecirklar, kulturaktiviteter och mötesplatser!

Posted by hakank at 07:30 EM Posted to Blogging | Comments (1)

februari 02, 2007

Wintermute: Ännu ett Bertil Pettersson/Lasse O'Månsson-fan

Tänkte bara nämna att signaturen "Wintermute", som rikligt klargjort sakernas tillstånd i Apanssons yrke: Originaltexten av Lasse O'Månsson och G Linderholm?, har bekänt blogg.

Wintermule skriver nämligen på Det kunde varit värre med taggraden en blogg om livet på det förvirrade 00-talet..


Mer om Petterson/O'Månsson finns i Mystisk gumma hade papper i mössan!.

Namnet Wintermute får sin förklaring i den (numeriskt) andra blogganteckningen Wintermute.

W. förklarar varför han bloggar i det börjar klarna (då bloggen troligen fick sitt namn) och avslöjar några personliga detaljer (ålder och kön finns här):


Nu börjar det klarna… Jag börjar förstå lite mer av varför jag har satt igång med det här bloggandet. En på sätt och vis ganska meningslös sysselsättning kan man ju tycka…

Saken är den att jag håller på och skriver en avhandling. Ska vara klar i höst. Det innebär en väldig massa strukturerat skrivande. Och en väldig massa strukturerat (nåja) tänkande. Men sen är det ju det där andra. Alla restprodukter som det genererar. Alla de där tankarna som inte passar in i avhandlingen. En del som befinner sig i gränstrakterna och så en massa annat som handlar om helt andra saker. Det verkar som att ju mer jag försöker koncentrera mig på avhandlingsskrivandet, desto större behov får jag att skriva om annat. Det är förstås därför jag håller på med det här. Det fungerar som en slags säkerhetsventil.


Det finns faktiskt annat som jag inte länkat till, men de får ni läsa själva.

Posted by hakank at 08:55 EM Posted to Blogging | Humor | Husgudar

januari 26, 2007

The Blog Authorship Corpus

Den som har lust att göra dataanalyser på engelskspråkiga bloggtexter bör kika på The Blog Authorship Corpus:


The Blog Authorship Corpus consists of the collected posts of 19,320 bloggers gathered from blogger.com in August 2004. The corpus incorporates a total of 681,288 posts and over 140 million words - or approximately 35 posts and 7250 words per person.

...

The corpus may be freely used for non-commercial research purposes.

Zipfilen (nedladdningsbar via ovanstående sida) är 305Mb. Datan uppackad är 840 Mb, bestående av 19320 XML-filer med enkelparsrade taggar såsom <Blog>, <date>, <post>.

Kodningen av författarna görs i filnamnet, t.ex.
3802222.female.13.Student.Gemini.xml, dvs löpnummer, kön, ålder, sysselsättning samt stjärntecken (!).

Det görs en analys i J. Schler, M. Koppel, S. Argamon and J. Pennebaker Effects of Age and Gender on Blogging .

Via Data Mining: Text Mining, Visualization and Social Media


(Det vore trevlig med motsvarande corpus av svenska bloggtexter. Och hellre YYYYMMDD-födelsedata än stjärntecken.)

Posted by hakank at 07:32 FM Posted to Blogging | Statistik/data-analys | Comments (3)

juni 18, 2006

3-årsdag samt en drapa om varför bloggar bör ses som mer än en dagbok

I dag är det 3 år sedan den första blogganteckningen skrevs här, dvs 18 juni 2003. Hurra på mig!

Den som är intresserad kan läsa de viktiga milstolparna här:
* Min första dag med webblogg och 12 anteckningar senare samma dag: Mina första reflexioner.
* Ett år med blogg - första bloggelsedagen
* Andra bloggelsedagen samt tvåpotensanteckningsnummersdag (1024)


För att citera mig själv när jag citerar mig själv om att blogga:


Så länge fördelarna uppväger nackdelarna så mycket som de gör nu, fortsätter jag blogga.

Av de rätt långa tystnaderna här emellanåt kan man kanske dra slutsatsen att det finns fler nackdelar nu än tidigare, eller i alla fall att det gjorts omprioriteringar. Och drar man denna slutsats så drar man rätt. Exakt vad dessa omprioriteringarna beror på låter jag bero eftersom detta inte är en sådan webbpublikation.

En sak kan noteras och det är att vissa ämnen inte känns lika aktuella att skriva om, bl.a. för att det nu finns många trevliga (svenska) bloggar som täcker upp dessa områden, eller att intressena inte är så lätta att skriva om på ett sådant sätt som passar här (vilket iofs inte har hindrat publikationer av vissa saker med - ska vi säga - minimal målgrupp) samt att ibland känns en eventuell publikation som upprepningar av tidigare skrivna saker och tillför egentligen inte något nytt.

Angående den sistnämnda punken kan notera att den potentiella läsekretsen nu är mycket annorlunda än för några år sedan (andra och framförallt fler som aktivt läser bloggar), så man snarare borde upprepa tidigare skrivna alster eftersom det är många som inte läst dem där de ligger och skvalpar i arkivet och samlar digitalt damm (digidamm?). Det känns dock inte rätt att göra så.


Tillåt mig också så här på bemärkelsedagen att göra två metabloggningdrapor (se not om "drapa" nedan) och fundera kring bloggens/bloggningens natur. Allt har faktiskt redan sagts i ämnet men tyvärr har allt inte lästs.


Om bloggar/bloggning och slika ting
Slumpmässigt låter jag ingången vara Corren.se-artikeln Runristare var också bloggare (via den alltid produktive Beta Alfa 2.0):


Blogg är inget nytt. Människan har skrivit dagbok sen hon lärde sig rista i runor. Det tog bara så mycket längre tid att skriva i sten. Dessutom kunde det dröja flera år innan andra läste vad man ristat. Därför fick det bara bli det viktigaste: Thormod djärve for i österled, dräpte Orvar, kom hem, hoppade stav, dog. Oddbjörn från Myllaby reste stenen efter faren sin.

Även om jag noterar den smått ironiska och humoristiska tonen i artikeln så ignorerar jag ironin fullständigt och tillåter mig därför att göra en synnerligen allvarlig och bokstavlig tolkning (och bara don't get me started om ironins orsak till precis allt elände i samhället).

Men.

Helt rätt är det inget nytt att man har skrivit dagbok tidigare. Man skulle till och med kunna tänka sig att en av orsakerna till att skriftspråket skapades överhuvudtaget (och att det hade överlevnadsvärde) var just för dagboksskrivande och småskvaller. Och visst är det så att dagböcker tidigare fanns på webben där bl.a. dagböcker skrevs.

Men med en sådan förenklad beskrivning som att bloggar endast är dagböcker missar man en stor poäng med (det vi nu kallar) bloggar och det är att kommunikationen mellan skribent och läsare är annorlunda och i min mening bättre med denna typ av system än de tidigare:

1) Det är enklare för skribenten att publicera sina alster genom olika typer av (blogg)publikationssystem. I proto-bloggarna var man tvungen att knacka HTML själv eller bygga ett eget publikationssystem alternativt vara medlem i någon form av specialforum eller liknande. Nu finns en stor ansamling av sådana bloggverktyg vilket utökar friheten avsevärt.

2) Det är enklare för läsarna att få reda på att skribenten har skrivit något nytt, t.ex. genom RSS-bevakningssystem såsom Bloglines eller via "pingcentraler" såsom nyligen.se, intressant, Bloggkartan etc.
I nära anslutning är det nu mycket enklare att få reda på om någon annan skrivit om något närliggande ämne, t.ex. genom intressant.se, knuff.se etc. På så sätt kan man finna nya bloggar att läsa. I vissa system (t.ex. Bloglines) kan man även göra bevakningar på vissa begrepp.

3) Det är enklare för läsare att kommentera skribenten genom kommentarfunktionen som många bloggpublikationssystem har, och på samma sätt kan skribenten i sin tur kommentera sina kommentatorer och få igång en dialog.

Dvs: det finns möjlighet till en helt annan global interaktion (utanför den egna klicken) mellan skribent och läsare än vad runstenar respektive tidigare "webbdagböcker" hade. Eller dvs2: skribent och läsare har möjlighet att komma varandra mycket närmre än tidigare.

Även om vissa typer av kommuniteter har och har haft liknande system för kommentarer etc så har de mestadels varit i mer eller mindre isolerade kretsar såsom webbforum (cf Lunarstorm).
Bloggsystemen var inte de första med dessa tekniker, snarare är de en ihopslagning av flera beprövade digital-sociala funktioner till en mer enhetlig enhet genom t.ex. olika typer av standardiseringar. Fördelen med standardisering av sådant som prenumeration av RSS-flöde och möjligheter att notifiera bloggportaler att en ny anteckning är skriven (och motsvarande att man kan monitorera sådana notifieringar) etc är alltså att man inte behöver logga in i ett speciellt system utan man kan använda ett flertal olika RSS-läsare för att få tillgång till nya alster. (Naturligtvis behöver man något system men det finns betydligt större valfrihet än tidigare och systemen blir mer och mer aptitliga att arbeta med.)

Sedan är det en fråga för akademikerna om det är en art-eller gradskillnad mellan bloggar och tidigare publikationssystem, och personligen känns det inte speciellt viktigt med denna akademiska distinktion. Det som är mer intressant är att begreppsförvirringen mellan digitala dagböcker ("proto-bloggarna") och de mer tekniskt utvecklade webbpublikationssystemen med integrerade funktioner (dvs det vi kallar för bloggar) är att bloggsystemens fulla potential då inte utnyttjas.

Det finns även den omvända synen på bloggar att de kan och kommer att revolutionera världen eller delar av den. Själv är jag något mer sansad och i alla fall hoppas att den teknik som bloggar använder kan komma att evolutionerna sättet vi kan kommunicera med varandra, framförallt för oss som tidigare inte hade möjlighet att bli offentligt publicerade eller överhuvudtaget publikt tvåvägs-kommunicera med våra medmänniskor. (För lite mer om tidigare diskussioner kring detta, se t.ex. Sammanställning av 'Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige' skriven november 2003.)


Ovanstående skulle i stort sett sammanfattas som den kärnfulla kommentaren till Alfa Beta 2.0-anteckningen nämnd ovan: Men för i helvete! Dagbok!?.


Allt som skrivs på bloggar är ointressant?
Sedan är jag mycket benägen om att hålla med om att mycket av det som skrivs på bloggar är fullständigt ointressant.

Men.

1) Detta (att mycket av det som skrivs är ointressant) gäller all typ av publikation såväl på nätet som vid sidan av nätet. Varför skulle kravet på bloggar vara större än på andra medier?

2) Allt som skrivs är inte heller menat att vara intressant för alla, utan fyller en annan funktion än att förändra världen och göra djupa analyser. Det som skrivs - oavsett om det är djuplodande analyser eller inte - har i många fall en betydligt mindre målgrupp än vad som tidigare var vanligt för offentligt tillgängliga publikationer. (Hur stor och vilken målgrupp hade/har runstenarna egentligen?)

3) Det mesta jag själv skriver är säkerligen helt ointressant för de flesta andra. (Där "jag" ska tolkas både som den som skriver just detta just nu och den som läser detta just nu.)

4) Sedan bör man inte glömma bort att i och med att det nu finns fler texter att tillgå finns det (troligen) en större spridning av såväl ämne och kvalitet ("envar sin egen redaktör"). Detta gör att det är större sannolikhet att man hittar skriverier man antingen anser är ointressanta eller tycker är dåliga.

Troligen kommer man efterhand även att förändra sina preferenser så att man får högre krav på vad som är intressant och bra. Detta kräver någon form av filtrering av utbutet så man inte drunkar bland all information. Filtrering i mitt eget fall utgörs av Bloglines och några andra omvärldsbevakningsverktyg.


Till sist
Till sist en påminnelse: Bloggar är inte allt (PromeMorian), detta oavsett om man har för avsikt att förändra världen, att informera sina vänner om sina äventyr eller helt enkelt skriver för att det är kul eller just för att det inte är kul.


Jaha, det var detta års drapa och det var som sagt inget nytt. Tyvärr kan jag inte helt garantera att det inte kommer något mer i detta ämne förrän om ett år.


Not
"drapa" som används i titeln betyder enligt NE följande:


dra`pa subst. ~n drapor
ORDLED: drap-an
• fornnordisk hyllningsdikt med konstfull utformning riktad till konung el. storman
BET.NYANS: allmännare [ofta skämts.]: jag får väl ta och skriva en ~ som svar på det här
KONSTR.: en ~ (av ngn) (om ngn el. ngt)
HIST.: sedan 1697; av isl. drápa med samma bet., urspr. 'dråpsång, äresång över dräpt man'; till dräpa

Den användning av "drapa" som här använs är alltså i den mer allmänna betydelsen att skriva något (i min egen bok en klagosång och nära det som på engelska kallas för rant). Läsare som i stället väntade sig den mer litterära betydelsen en ytterst kort novell, en mikronovell, av bestämd längd, nämligen 100 ord. Förutom dessa hundra ord får berättelsen även innehålla maximalt 15 ord fördelade i rubriken och möjliga mellanrubriker (från En drapa på pappret är bättre än tio drapor på runstenen...) bör emottaga en ursäkt.

Andra bloggar om: .

Posted by hakank at 08:28 FM Posted to Blogging | Comments (6)

juni 12, 2006

Åsk har en blogg! (*)

Åsk Wäppling är troligen mest känd för bloggen AdLand där reklamvärlden nagelfars med skarpa Argusögon. (Cf. möjligen Jag ger mig: Du har rätt Åsk, AdLand är en blogg.)

Hon har även haft en bloggliknande sak (påpassligt kallad "ascii log") där mer personnära saker skrivits. Tyvärr saknade den RSS-flöde (**) vilket gjorde den svårbevakad för en inbiten Blogliner som undertecknad. Denna tyvärrhet är nu över eftersom - och glädjande nog - har denna bloggliknande sak gått och blivit en riktig blogg (*)! Se alldeles själv på ascii log. Det finns även en photolog, likaledes den med RSS-flöde (**).

I The ascii log is dead, long live the ascii log skriver Åsk om transitionen mellan log och blog.

Kul!

(***)


Noter
(*)
Av det ovan skrivna skulle en läsare möjligen kunna få uppfattningen att undertecknads definition av blogg är att den måste ha ett RSS-flöde, och saker som inte har RSS-flöden (**) inte är bloggar (*). Lite trist då att undertecknad inte längre har någon definition av vad en blogg är eller inte är. Däremot är RSS-flöden (**) himla käcka saker.

Mer korrekt skulle rubriken vara "Åsk har nu blivit med RSS-flöde" (**) eftersom det är det som är den stora nyheten. Andra konstruktioner i löptexten skulle behövas justeras på motsvarande sätt, men eftersom klatchigt går före korrekthet låter vi det vara så här.


(**)
RSS-flöde (**) borde egentligen inte heta RSS-flöde (**) utan "RSS/Atom/etc-flöde" eftersom RSS endast är ett av flera format för bevakning av denna typ av publikationer, eller kanske endast "flöde" eller något liknande, men RSS-flöde (**) har nu blivit en inarbetad språklig konstruktion, så vi låter även detta vara som det är.


(***)
Det är även mycket ärofullt att tillhöra Åsks bloggs bloggrulle.


Andra bloggar om: .

Posted by hakank at 06:25 EM Posted to Blogging | Diverse | Comments (2)

maj 11, 2006

Bloggflagga

I hakkes egen bloggflagga skrev hakke följande för några dagar sedan:


Utmaning!
Nu är det din tur! Jag vill se en flagga på varje blogg, i varje hem och på varje stång. För att ge utmaningen lite ramar ska flaggan vara i den klassiska rektangulära formen (400 x 300 bildpunkter) men fylld med nytt, fräscht innehåll.

Hörsamt, om än förkylt långsamt, kommer min variant här.Flaggan är - tyvärr - rätt lik den som hakke själv skapade (men han använder ju färger på sin!), men det faktiskt är den flagga som jag vill ha på min sajt och som försökt efterliknas på något sätt i sajtens favicon.ico-fil (dvs det "h" som syns invid URL-en i webbläsaren när man kommer till sajten). Eftersom bloggnamnet har en direkt koppling till sajtnamnet (som i sin tur har en direkt koppling till ägaren av dessa två) bör man alltså kunna använda samma symbol som bloggflagga och som sajtflagga. [Egentligen borde det vara i fonten Courier eller någon maskinskrivningsfont, men det som finns i Gimp standardutförande blev inte bra.]

Bakgrund
På det första systemutveckligsföretag-för-internet som jag arbetade på hade man följande logga:

/netch/

vilket passade mig förträffligt vad gäller utseende, mening, estetik samt filosofi och är naturligtvis inspirationskällan. Loggan visas på en av de första versionerna (från 1996) av företagets hemsidor finns på www.netch.se (nu saligen avdomnad). Sidan blev dock rejält förändrad efter ett tag, någon man kan följa via Internet Archive Wayback Machine. Not: på vissa versioner finns det någon lustig sida att sajten är till salu, den var inte där när företaget frodades.


Not
Skulle jag vara mer konstnärlig - och inte bry mig om att försöka marknadsföra namnet hakank så mycket - skulle flaggan återskapa mina intressen mer och vara ett collage av det som skrivs här:
* en uppslagen bok bredvid två böcker, varav den ena skulle symbolisera en läst bok och den andra en ännu ej läst bok. Man ser inte titlarna på dessa böcker, och det är inte några bilder på uppslaget i den uppslagna boken, möjligen ett diagram, en graf eller en konstruktion av något slag (inte i färg i alla fall)
* en fotnot i en vetenskapligt paper. Man ska inte kunna läsa vad det står men ändå ana att där finns en länk (dvs hänvisning) till ett annat intressant arbete.
* musiknoten "h" urfunkas från en greppbräda till en elektriskt bas (det är naturligtvis inte från greppbrädan noten hörs och funkandet kommer oftast från högerhanden för högerhandsspelande bassister, men här tillåts en viss konstnärlig s.k. frihet)
* ett tal (troligen inte 42, hellre då ungefär 41), en heltalssekvens (Catalan?) eller en matematisk symbol (summeringstecknet eller Gamma?)
* en snutt one-liner från ett av favoritprogramspråk med stor onelinerkapacitet (vi pratar Perl, Ruby, Python eller J men inte Java)
* ett spelkort för att symbolisera många olika saker samtidigt, och där öppenheten i denna symbol är medveten. (En "öppen" klöver 7?)
* ett gäng myror (eller bättre: något som även kan identifieras som människor, kanske endast fjärran prickar?) som formerar sig i formationer kring olika (mat)ställen, symboliserande simulering, agentbaserad modellering och liknande saker
* något som symboliserar stora datamängder som analyseras (en datatabell med förstoringsglas över? eller en annan tabell med en sådan där Uppfinnar-Jocke-idé-lampa i svagt gult sken?)
* en Tai Chi Chuan-streckgubbe:

    o
  '-(
   < \

* och möjligen något annat också, skulle det finnas plats, konstnärliga samt personliga möjligheter till sådant.


Andra bloggar om:

Posted by hakank at 08:41 EM Posted to Blogging | Comments (2)

april 16, 2006

Ny webbserver

Efter väldigt många års trogen tjänst drog den gamla webbservern sin sista suck. En ny server är alltså uppe.

Av lite olika anledningar har några av de senaste inläggen försvunnit. Möjligen kommer de tillbaka. Några av dem finns att tillgå via googles cache av bloggen. Uppdatering: Nu är de gamla anteckningarna återskapade, och denna anteckning har skrivits om (inklusive kommentarerna) . Möjligen stökar detta till det för sökmotorer eller aggregerare.


Ser ni några konstigheter på sajten (förutom att det går snabbare) är jag tacksam om ni rapporterar till hakank@bonetmail.com.


Posted by hakank at 10:56 FM Posted to Blogging | Comments (6)

mars 30, 2006

Bloggkartan.se

Liksom många andra har jag placerat (rättare: placerar i och med denna blogganteckning) min blogg på bloggkartan.se, Malmö.

Posted by hakank at 05:11 EM Posted to Blogging

mars 29, 2006

Bloggplock: svensk bloggkarneval

Bloggplock är en nystartad svensk variant av "bloggkarnevaler". Så här förklarar man syftet:

Bloggplock är ett försök att skapa en svensk motsvarighet till de blog carnivals som slagit igenom i den engelskspråkiga bloggosfären. Idén är enkel: Med jämna mellanrum publicerar vi på bloggplock.se en översikt över de bästa eller mest spännande eller kanske mest provokativa inläggen från den svenska bloggosfären om ett förvalt ämne. Med länkar naturligtvis. Men bloggplock skall bli något mer än en länksamling: ett försök att sammanfatta hur diskussionen om det givna ämnet gått bland bloggarna. Ett blygsamt men tappert försök att visa var bloggosfären står i aktuella frågor, hur meningar och åsikter brutit sig, var det finns konsens, vilka fakta som redovisats eller var faktisk information fattas. Förhoppningsvis kan en sådan sammanfattning också leda till fortsatt och mera “interaktiv” diskussion, på detta forum eller någon annanstans.

Vem bestämmer då vad som är bäst osv.? Jo det gör du som läser det här genom att skicka in nomineringar i form av länkar till inlägg som du tycker har något att bidra till den aktuella diskussionen. Dra dig inte för att nominera dina egna inlägg: tvärtom uppmanar vi dig att göra det om du tycker att du har något att säga. Däremot är det inte meningen att du skall skriva nya inlägg bara för det här plocket, även om vi kommer att vara liberala så här i början.

...

Som första ämne har vi valt: Yttrandefrihet och respekt. Naturligtvis rör det Muhammedteckningarna och religions- respektive yttrandefriheten men ämnet är bredare än så: Finns det inlägg om vad man kan och bör säga på en blogg? Eller om lagstiftningen på området? Har någon diskuterat om bloggare har större eller mindre frihet än MSM eller om man måste visa respekt för vissa saker men inte för andra? Skicka in dina nomineringar (alltså huvudsakligen i form av permalänkar) till info@bloggplock.se, före den 5 April 2006. Vi räknar med att kunna publicera det första plocket ca den 10 April. Vi kommer aldrig att publicera vem som nominerat vad och upprepar: dra dig inte för att nominera dina egna inlägg. Tänk också på att det kan vara en poäng i att nominera bloggposter som du absolut inte håller med, speciellt naturligtvis om du skrivit ett genmäle eller en kommentar.

Se även
Procedurer kring nomineringar och annat.
Några exemplel på engelskspråkiga blog carnivals.
Bengt När jag ändå har ordet O välkomnar: Välkommen till Bloggplock.se.

Posted by hakank at 07:03 EM Posted to Blogging

december 29, 2005

När dör en blogg?

I anteckningen God fortsättning! diskuteras denna bloggs tystnad och eventuella död. (Man kan fundera på huruvida "God fortsättning" även alluderar på bloggandet.)

Bloggen är inte död!

Hur dör egentligen en blogg? Texten finns ju kvar ända tills man raderar den från hårddisken. Kraschar hårddisken så är det bara att ta fram backuppen. Finns det ingen backup så finns det mesta cachat hos sökmotorer eller RSS-läsare etc. Samt i minnet hos de som läser bloggen. Nej, en blogg dör inte.

Diskussionen speglar något som jag inte riktigt tycker om vad gäller bloggeriet: dvs antagandet att om man inte uppdaterar på en längre tid så är finns det inget intressant alls att läsa på bloggen. Men visst kan det finnas det. I arkivet finns gamla anteckningar som förhoppningsvis intresserar de läsare som inte läst dem tidigare.

Det är lite som skillnaden mellan dagstidningar och månadsmagasin. En dagstidning slänger man troligen nästa dag och sparar den inte för att läsa om artiklar flera veckor senare, men det gör man emellanåt med vissa månadsmagasin. Månadsmagasin kan även ta upp mer "tidlösa" saker än vad dagstidningar normalt gör. Ibland har jag - med stor risk för att låta mer pretentiös än vad jag avser - sett denna blogg mer som ett månadsmagasin än som en dagstidning.

För den som regelbundet följer en blogg så är ovanstående nog ingen tillräckligt bra förklaring till att vara tyst. Jag ser de snälla mailen och kommentarerna kring tystnaden som att mina läsare och vänner bryr sig, och det är jag mycket tacksam för. De som mailar privat brukar få en mer detaljerad förklaring. Men allting behöver inte sägas på en blogg, trots att det verkar vara vad flera numera tror är huvudsyften med en blogg.

Så, nu var det sagt...


Se även Skapa strängar från reguljära uttryck - eller: Tystnaden de senaste dagarna om en tidigare tystnad.

Posted by hakank at 07:52 EM Posted to Blogging | Comments (7)

november 21, 2005

Bloggforum 3 - Några tankar samt Isobels och Lisas pizzeriabordsproblem

Nedanstående är inte avsedd att vara någon fullständig redovisning av vad som hände eller gjordes under Bloggforum 3 eller helgen kringgärdande detta evenemang. Snarare är det tankar kring det man pratade om i och utanför det formella programmet. Vad gäller fysiska trajektorier och de yttre omständigheterna kan refereras till Mats Anderssons utmärkta och innehållsrika Summering av Bloggforum 3.

Ett stort tack till Rebecca Crusoe, Stefan Geens och Erik Stattin för deras fina arbete att anordna ett så intressant program, och som gjorde det möjligt att få förmånen träffa så väldigt trevliga och intressanta personer.

Det har skrivit väldigt mycket redan om forumet. De naturliga samlingspunkterna är
- Bloggforum 3
- del.icio.us/tag/bloggforum3

Bloggen är död
Temat (med glimten i ögat) för detta forum var "Bloggen är död". Det är egentligen absurt att nu när begreppet blogg håller på att bli känt för en större allmänhet anser man att bloggen är död.

Personligen har jag sedan ett tag känt att formatet känts begränsande i vissa fall. I såväl bloggverktyg som kommentarer finns en tendens att endast bry sig om det som skrevs nyligen. Det innebär att det man skrivits tidigare (t.ex. en vecka, en månad eller ett år sedan) inte läses längre i ett naturligt sammanhang. Denna dominans till det kronologiska har alltså stört mig rätt länge. I vissa fall är det naturligt eftersom det ofta är dagsaktuella frågor som diskuteras och man anser att debatt etc är över. Men det man missar är samlandet av kunskap kring det som man - eventuellt - kom fram till.

Det verkar även finnas andra som haft liknande tankar kring begränsningarna, men kanske av andra skäl, vilket inte är så konstigt. Nu har man hunnit experimenterat med mediet, funnit det som passar ens egna syften och identifierat det som är mindre intressant. Det verkar gälla såväl traditionell (text)bloggning, podcasting som videobloggning. Detta är tiden att fundera över mediers inneboende begränsningar.

Stefan Geens undrar lite Bloggforum 3 - what I saw vad Bloggforum 4bör innehålla. Det rykte som Jon skriver om i sin kommentar är något som bl.a. jag själv underblåst (eller vad det nu är man gör med rykten), eftersom jag inte tror att det finns behov för ett Blogg-forum om ett halvår, och diskuterade detta lite med både Erik Stattin och Stefan Geens i helgen.

Däremot ser jag mycket fram emot ett X-forum (alternativt X-logg-forum) där man visar hur det-vi-nu-nu-kallar-blogg ("the thing formerly known as blog") har utvecklats och förändrats, och hur det eventuellt påverkat t.ex. socialt eller tekniskt. Självklart kommer det fortfarande att finnas bloggar med eller utan t.ex. wiki-liknande utökningar, men jag tror och hoppas att vi kommer att se en större variantion i såväl form som innehåll.

Troligen har det om ett halvår även hänt saker inom lagstiftning, politik, media samt i det sociala landskapet (t.ex. olika typer av forskning kring bloggning) som är väl värt att föreläsa om eller ha sessioner kring.

Som Ben Hammersley beskriver i sin "Åtta idéer som verkligen kommer att revolutionera 2000-talet (och varför blogging inte är en av dem)" är bloggen i sig inte inte en någon revolutionerande idé, men inkorporerar många av de idéer som har eller kommer att revolutionerna informationsamhället eller åtminstone påverka det.


Web 2.0 och agenter
Under flera tillfällen diskuterades det Web 2.0, t.ex. med Simon Winter, Henrik Torstensson och Jon Åslund. Jag har inte stenkoll på vad det är och tycker det liknar det som man sa kring 98/99 om webben eller t.ex. när WAP kom. Men nu har det faktiskt blivit möjligt för en företagsam person att göra dessa applikationer med öppna API och "öppen data".

En sak som jag har saknat i diskussionerna är intelligeta agenter som kommunicerade med varandra för att lösa all världen (informations)problem. Vad blev de egentligen av? Jag vill ha min shoppingagent!


Jyri Engström: Sociala object
Jyri Engströms föredrag var det föredrag som jag var mest intresserad av och var även det som jag uppskattade mest. Engström poängterade att det viktiga med sociala mjukvaroprogram (och man borde kunna se bloggen som ett sådant) är gemensamma sociala objekt, där objekt kan vara väl definierat men även uppstå spontant efter ett tag.

Som exempel på hur viktigt det är med gemensamt socialt objekt visades en av mina favoriter bland Monty Python-sketcherna: Fotbollsmatchen mellan grekiska och tyska filosofer. Detta fick mig att parafrasera Wittgensteins berömda setens från Filosofiska undersökningar: "a serious and good philosophical or social work could be written that would consist entirely of jokes from Monty Python".

Inledningsvis nämnde Engström några böcker som jag har faktiskt läst och skrivit lite om, se mer Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion. Se även tidigare bloggningar: Social Network Analysis/Complex networks.

Engström rekommenderade även en nyutkommen bok (den där med bilderna på det italienska mötet respektive potatisodlingen) och som verkar intressant: John Thackara In The Bubble - Designing in a Complex World.

Det antyds att Lotta at Work kommer att publicera ljud/video från Engströms föredrag.


Ben Hammersleys vision
Ben Hammersley hade en något provocerande rubrik på sitt föredrag "Åtta idéer som verkligen kommer att revolutionera 2000-talet (och varför blogging inte är en av dem)" som fick sin förklaring, och gav faktiskt en koppling till bloggandet genom att bloggande (och bloggare) "inkorporerar" alla(?) dessa punkter.

Föredraget var intressant även om jag inte riktigt håller med honom i hans undergångsbeskrivning. Hans tes att detta är en unik tid som vi aldrig tidigare skådat känns också som en något omotiverad kontemporär-centrism, dvs att vår tid är viktigare eller mer märkvärdigt än tidigare tider. Vad är det för märkvärdigt med vår tid? Å andra sidan är uppgång och nedgång av civilisationer inte heller någon naturlag.


En kommentar kring en detalj som verkar vara viktigt för resonemanget. Hammersley menar att den tekniska utvecklingen numera bara fortsätter att öka genom att den tekniska utvecklingen förstärker sig själv, t.ex. genom att snabbare datorer gör det möjligt att skapa ännu snabbare datorer som i sin tur möjliggör skapande av snabbare datorer etc. Han stödde denna tes med en bild föreställande en exponentiell kurva som påstods visa att datorerna blir allt snabbare/billigare/kraftfullare datorerna utan någon gräns eller avtagande. Troligen kan man även tolka kurvan som en logistisk kurva, eftersom den i början ser den ut som en exponentiell kurva men planar sedan ut till en "mättnadsnivå". En alternativt tolkning att det var i stort sett samma kurva ("sinuskurva") som Hammersley tidigare visat att symboliserade tidigare civilisationer hade följt: först uppgång, sedan nedgång ("crawling in the mud"?) och sedan uppgång igen och sedan nedgång. Således är det inte nödvändigt att det är en exponentiell tillväxt.

Han varnade i och för sig för att beskrivningen skulle störa personer med vissa kunsaper inom historia och teknik (samt eventuellt matematik).

Hur som helst var det ett mycket energirikt och inspirerande föredrag. Det finns en ljudupptagning via Lotta at Work.


Mozz Hussain: MSN Spaces i praktiken
Mozz Hussain "Busting blogging myths - the present and future of blogging" handlade om erfarenheterna kring MSN Spaces. Det var i och för sig intressant och gav inblickar i den sociala strukturen kring bloggar, men detaljerna fastnade inte så mycket. Kanske beror detta på att MSN Spaces inte representerar så mycket den typ av bloggning som jag själv tycker är mest intressant att följa, det som bl.a. Jonas Söderström kallar för kunskapsbloggar.


Copyfight
Detta hade jag sett framemot, bl.a. eftersom Simon Winter var med i panelen. Simon är en av mina absoluta favoriter bland de svenska bloggarna och som jag haft förmånen att träffa flera gånger tidigare. Simon summerar några av sina tankar kring debatten i Vad är viktigt med upphovsrätt?.

Med en något elak förenkling kan man säga att man kom fram till att man egentligen inte vet vad som gäller. Det var dock intressant att följa debatten, speciellt de konkreta exemplen som framfördes såväl från panelen som publiken.

Debatten blir inte lättare med att begreppen "kopiering", "fildelning", "piratkopiering" nu är så inflammerade att det verkar som en vettig diskussion av det är omöjlig, och det känns som om antipiratbyrå-sidan för tillfället äger dessa begrepp. Ett förslag är att försöka hitta en mer neutral begreppsapparat som gör det möjligt att föra rationella diskussioner. Under kvällen föreslogs det att begreppet "kopiera filer" skulle bytas ut mot det neutrala "kgegg" (så tror jag att det stavas), ett ord som länge sökt sin användning.


Gamla vänner, nya vänner samt att bli överraskad
Waldemar på Teche skriver följande i Det bloggforum jag inte var på:

Jag är lite förvånad över bloggosfären fortfarande håller i sig som en enad miljö. Trots allt är det ju rätt skilda ämnen och åsikter som avhandlas numer, men att man ännu delar en gemensam plattform... det tyder på att det kanske kommer att hålla i sig.

Ett skäl till kan exemplifieras med just Bloggforum är just att där finns så många olika intressen men alla har en gemensam referensram: bloggar. De allra flesta är också sådana som brinner för något och sådana personer är nästan alltid intressant att träffa eller få kontakt med (undantag finns naturligtvis). Det är flera kluster som - speciellt i Bloggforum - blandas i det gemensamt intresse av att uttrycka sig . I pausar, lunchen eller på "cocktail-partyt" kan man mingla med personer som man normalt inte träffar. Precis som i riktiga vänskapslivet kan man bli "hit it off" med en väns vän eller dennes vän

Den sociala poängen med dessa tillställningar är flerfaldig: att träffa sina gamla vänner, att prata med dem man har läst men inte träffats tidigare, samt helt enkelt bli överraskad av ett möte med någon man inte ens kände till. Detta sistnämnda ska inte underskattas.

På ungefär samma sätt vill man att sociala nätverkssystem ska fungera. Nyhetsbevakningsystem och rekommendationssystem har liknande syften:
- man vill bli uppdaterad inom de områden man känner väl till
- man vill lära sig mer inom ett ämne
- man vill bli överraskad av nya kunskaper eller ämnen.


En social nätverksanalys-kommentar: I många Bloggforum 3.0-redogörelser länkas det till personerna som träffats. Det skulle vara intressant att jämföra dessa med t.ex. bloggrullen eller de man länkat till föregående samt eventuellt efterföljande. Avspeglar kontakterna på Bloggforum det normala sociala mönstret inom bloggosfären? Min egen intuition kring detta är att cocktail-parties har en annan social dynamik än de dagliga bloggkontakterna.


Några längre-än-kortare kontakter
Här är den nästan-obligatoriska lista över personer som träffades och som pratades med mer än några sekunder. De med (*) anger nya IRL-bekantskaper. Det skulle ta alldeles för lång tid att skriva ner vad vi pratade om så det blir i stort sett endast en uppräkning av namn. Tack till er för trevliga pratstunder.

- Mats Andersson, resekamrat, hotellrumssdelare, gåtlösare samt galapetter
- Steffanie Müller
- Simon Winter
- Stefan Geens
- Andreas Haugstrup (*)
- Henrik Torstensson
- Någonting Söderström(?), Henrik Torstenssons ej bloggande kompis (*).
- Eric Wahlforss (*)
- Erik Stattin
- Jenny Isaksson (*)
- Niki Bergman (*)
- Rebecca Crusoe
- Daniel Lundh (*)
- Håkan Hakke Karlsson, varvid våra respektive skulder tillvarandra nu är reglerade.
- Rosemari Södergren (*)
- Erik Starck
- Jimmy Wilhelmsson
- Johnny Söderberg, mitt mål att prata med honom mer än några sekunder blev uppfyllt.
- David Hall
- Lisa Förare Winbladh
- Isobel Hadley-Kamptz (*), naturen av vår kontakt beskrivs nedan under "Isobels och Lisas pizzeriabordsproblem".
- Jonas Söderström
- Jon Åslund (*)
- Coola morsan, men vi hade lämnat vår musikideologiska skiljelinjer bakom oss.
- Oscar Swartz (*)
- Karolina Lassbo (*).
- Per Gudmundsson


Två personer som jag inte träffade men hade tänkt prata med:
- Patrik Wallström (som jag skulle hälsa från en gemensam vän tillika listsvågrar)
- Christian Ubbesson (listsvåger och arbetar med saker, text mining, som jag är intresserad av)


Geekighet
Jag var med i flera diskussioner om geeekighet, vilket nog faller sig naturligt på en så här rätt geekig tillställning. Många av de personer som jag pratade med eller åhörde kan nog anses vara geekar, i alla fall i en något vidare mening (se nedan).

* en mer allmän diskussion med Steffanie Müller som började med att hon ansåg mig vara en större geek än hon själv (som om man kan jämföra geekigheter på detta sätt), varpå vi diskuterade naturen av detta begrepp.

* Jimmy Wilhelmsson berättade om dokusåpan FCZ som består av ett gäng geekar som spelar fotboll (och som jag inte sett men ändå stött på indirekt i ett rätt geekigt sammanhang) där geeken nu får ett ansikte och personlighet.

* både direkt och indirekt med Jon Åslund - som jag uppfattar som en übergeek, och det är en komplimang, Jon - i alla fall de facetter jag såg, vilket möjligen avspeglar mina egna intressen och värderingar. Lite roligt här är att jag förra söndagen stötte på Jons namn i ett helt annat sammanhang; nästan helt annat, eftersom det var i samband med att Hakke lämnade in sina svar på Bloggforum-pyssel i lite för poetiska formuleringar, nämligen att Jon är skapare av det underbara programspråket The Shakespeare Programming Language som jag känt till tidigare.

Det finns ett test The Nerd? Geek? or Dork? Test där jag själv fick följande resultat:


Pure Nerd
82 % Nerd, 47% Geek, 43% Dork
For The Record:

Man definierar de olika begreppen på ett sätt som jag inte nödvändigtvis håller med om.


A Nerd is someone who is passionate about learning/being smart/academia.
A Geek is someone who is passionate about some particular area or subject, often an obscure or difficult one.
A Dork is someone who has difficulty with common social expectations/interactions.

You scored better than half in Nerd, earning you the title of: Pure Nerd.

The times, they are a-changing. It used to be that being exceptionally smart led to bei
ng unpopular, which would ultimately lead to picking up all of the traits and tendences
associated with the "dork." No-longer. Being smart isn't as socially crippling as it o
nce was, and even more so as you get older: eventually being a Pure Nerd will likely be
replaced with the following label: Purely Successful.

Isobels och Lisas pizzeriabordsproblem
Under lunchen satt vi (Lisa, Rosmarie, Johnny, Hakke, hakank samt Daniel) på en pizzeria. Efter en stund ropar Lisa: "Isobel!" varpå denna kom fram till vårt bord. Efter lite inledandes flamsande ville naturligtvis Isobel och Lisa uttrycka sin ömsesidiga vänskap genom en kram eller liknande, varvid man insåg snabbt att ett logistiskt problem hade uppstått genom att bordplaceringen var sålunda:

Förkortningar:
1: Lisa (som alltså är den som känner Isobel)
2: Rosmarie
3: Johnny
4: Hakke
5: hakank
6: Daniel

Bordplaceringen:
_ V Ä G G
V 2 4 6
Ä _ _ _ Isobel (stående och rörlig)
G 1 3 5
G
_ V Ä G G

Där "V Ä G G" - på härsan och tvärsan - betyder omgärdande av en vägg eller väggliknande hinder. Bordet motsvaras av "_ _ _".


Problem: Hur optimerar man en hälsningsceremoni mellan Lisa och Isobel?
Eftersom sällskapet omslutes av tre väggar (eller väggliknande hinder) finns det inget sätt sätt för Isobel och 1 att enkelt uttrycka en fysisk hälsningsceremoni utan att 3 och 5 förflyttar sig från soffan. Det fanns ingen plats under bordet för Isobel att krypa in under, och det var såväl fysiskt, ekonomiskt som socialt omöjligt att använda bordet som transportsträcka. (Alternativa lösningar som att använda en wire för att utnyttja det lediga luftrummet ansågs inte realistiskt eftersom vi skulle alla vara tillbaka inom rätt kort tid och kranarbetarna var troligen på lunch under denna tid. Att använda elektronisk utrustning för att t.ex. skicka hälsningsemail, hälsnings-SMS eller bloggogram tänkte man troligen inte på i den då innevarande stunden.)


Lösningsalternativ A
Följande lösning är troligen det normala förfarandet i liknande uppkomna situationer. Inom parentes anges kostnaden för förflyttningen (se även kommentaren nedan), där vi här antar att förflyttning av en plats kostar 1 (dvs en enhet något).

a) Isobel flyttar sig en liten bit ut från bordet för att ge plats åt 5 (1)
b) 5 makar sig ut från bordet (1)
c) 3 makar sig ut från bordet (2)
d) 1 makar sig ut från bordet (3)
e) 1 uttrycker sin vänskap med Isobel (0)
f) 1 makar sig tillbaka till sin plats (3)
g) 3 makar sig tillbaka till sin plats (2)
h) 5 makar sig tillbaka till sin plats (1)
i) Isobel återställer sig på sin plats. (1)
Summa kostnad: 1 + 1 + 2 + 3 + 0 + 3 + 2 + 1 + 1 = 14

Lösningsalternativ B
Det finns en variant till A där Isobel i stället makar sig in i soffan enligt följande schema:

a) Isobel flyttar sig en liten bit ut från bordet (1)
b) 5 makar sig ut från bordet (1)
c) 3 makar sig ut från bordet (2)
d') Isobel makar sig in till plats 2 (2+1.5=3, se nedan)
e) 1 uttrycker sin vänskap med Isobel (0)
f') Isobel makar sig ut från bordet (2*1.5=3, se nedan)
g) 3 makar sig in till sin plats (2)
h) 5 makar sig in till sin plats (1)
i) Isobel återställer sig på sin plats. (1)
Summa kostnad: Summa kostnad: 1 + 1 + 2 + 3 + 0 + 3 + 2 + 1 + 1 = 14

Isobel behöver här endast förflytta sig två (2) platser vilket ger en kostnad på 2, men eftersom Isobel är fullt påklädd i vacker förvinterskrud medför förflyttning i soffa en något större kostnad per förflyttning, dvs 2 * 1.5 (kostnad 3).

Det är alltså samma kostnad för alternativ A och B (14).


Alternativ C: en mer kostnadseffektiv lösning
Efter snabbt övervägande föreslogs en "proxylösning":


Isobel kramar 5 (0.5)
5 kramar 3 (0.5)
3 kramar 1 (0.5)
1 kramar 3 (0.5)
3 kramar 5 (0.5)
5 kramar Isobel (0.5)
Totalkostnad: 6 * 0.5 = 3.

Eftersom kramar i en soffa förnärvarande har en kostnad på cirka 0.5 skulle detta ge en totalkostand på 6*0.5 = 3 var det naturligtvis bättre än de ovanstående föreslagna alternativa lösningarna.

Alternativ D: mer effektiv lösning och den implementerade
Den lösning som faktiskt implementerades var med (kind)pussar. Som tidigare anges kostnaden inom parentes.

a) 1 pussar 3 (0.1)
b) 3 pussar 5 (0.1)
c) 5 pussar Isobel (0.1)
d) Isobel pussar 5 (0.1)
e) 5 pussar 3 (0.1)
f) 3 pussar 1 (0.1)
Totalkostnad: 0.6

Detta verkar således vara det optimala tidsödande sättet om man använder hälsningsceremonierna kram eller kindpuss.

Kommentarer
I föreslagningsalternativen A och B antogs en kostnad 0 för kram mellan 1 och Isobel men i C antogs den vara 0.5. Hur går detta ihop? Jo, helt enkelt genom att här anta att vinsten för hälsningsceremonin också är 0.5. Detta kan med rätta kritiseras, och man kan här fundera på om det överhuvudtag går att jämföra kostnaden de två principiella olika hälsningsmodellerna:
* direkt hälsningsceremoni, dvs där Lisa och Isobel verkligen hälsar på varandra
* den indirekta ceremonin (proxyvarianten) där hälsningen skrev via andra på platsen närvarande personer.

Om vinsten i den direkta hälsningsmodellen är tillräckligt stor kan alternativ A eller B vara att föredra framför C och D. Vidare forskning - förhoppningsvis kompletterade med empiriska studier - inom området kan förhoppningsvis klargöra detta.

Vidare utökning av modellerna bör även studera de vinster som uppstår hos proxy-personerna. I ovanstående modell har vi helt ignorerat vinsterna för 3 och 5 som får förmånen att interagera med 1, med Isobel samt med varandra. Troligen är sådana vinster inte försummbara.


Två noter
a) Om Isobel eller för den delen 1, 2, 3, 4 respektive 6 skulle känna sig kränkta av ovanstående beskrivning bes det om ursäkt.
b) Det inses snabbt att ovanstående beskrivning - i sin nuvarande form - inte skulle bli publicerad i Hänt-i-Veckan eller liknande förmedlingsmedier, oavsett om det funnes kompletterande tillfällestagna bilder på de alternativa lösningarna. Möjligen skulle bilderna själva kunna publiceras med en något mer snärtig bildtext, t.ex. Algoritmchock kring logistiskt hälsningsceremoniproblem eller - mer troligen - Pusschock med Isobel!.

Posted by hakank at 09:59 EM Posted to Blogging | Matematik | Pyssel | Comments (9)

oktober 26, 2005

Recension: Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren: Bloggtider

Häromdagen beställdes boken Bloggtider skriven av Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren. Den är nu utläst.

Det är en trevlig liten (104 sidor) introduktionsbok i vad bloggar är och hur de och dess bloggare eventuellt kan påverka det övriga samhället, speciellt i relation till traditionell media.

Boken består av tre delar med olika inriktningar och till viss del också med olika målgrupper.


Bloggvärlden från början av Lars Våge
Här görs en exposé över bloggens tekniska och sociala landvinningar, mestadels ur ett amerikanskt perspektivt eftersom det är där den mesta av utvecklingen skett, men även något hur bloggar används t.ex. i Iran och Kina. Några av de mest kända "avslöjanden" där bloggare på ett eller annat sätt varit med i (som avslöjare) beskrivs , liksom exempel på bloggens snabbhet vid katastrofer och liknande.

En bra sak är att kapitlet beskriver de vanligaste funktionerna hos en blogg och kringfunktionerna, såsom olika typer av portaler (och är inte begreppsmilitant). Det finns även en detaljrikt instruktion (dock utan bilder) hur man kan börja blogga med hjälp av det webbaserade och kostnadsfria bloggsystemet Blogger.

Tyvärr handlar det i detta kapitel lite om de svenska förhållanden, som var en av de saker jag var nyfiken på hur man skulle beskriva. Då får man vänta till nästa kapitel som är


Bloggar i nyhets- och opinionbildningen av Erik Stattin
Aven här läggs tonvikten på de amerikanska "affärerna", speciellt hur bloggar(e) påverkat media och den politiska världen, med analyser som är djupare än i första kapitlet. Några av de händelser som inträffat i den svenska bloggosfären beskrivs också, främst i det avslutande.avsnittet.

Det är skönt att här läsa beskrivningar av bloggfenomenet som inte är enbart positiva, t.ex. används emellanåt termer som "bloggdrev" och liknande. Av naturliga skäl beskrivs de positiva delarna främst.


Bloggosfären - en konverserande offentlighet av Gunnar Nygren
Detta avslutande kapitel är mer teoretiskt än de föregående och sätter in bloggen i ett bredare mediaperspektiv, t.ex. genom att jämföra med andra webbaserade publikationstekniker och traditionell media, och har även en historisk betraktelse Inte heller i detta kapitel ses bloggen som en solklar väg till en revolution.


Målgrupper
Mycket av det första kapitlet och till viss del det andra kapitlet vänder sig främst till de som är nyfikna på bloggfenomenet och/eller inte själv bloggat så länge. Men aven för "veteranbloggare" (hur det nu än definieras) som är intresserade av bloggars potentiella påverkansmöjligheter är det en intressant bok. Vill man gå djupare finns det mängder av litteraturreferenser till böcker och artiklar, både on- och off-line.

Posted by hakank at 07:53 EM Posted to Blogging | Böcker

oktober 21, 2005

Bloggforum 3.0: 19 november

Programmet för Bloggforum 3.0 är nu uppe. Lördagen 19 november är det dags. Anordnar Bloggforum 3.0 gör Rebecca Crusoe Erik Stattin samt Stefan Geens.

Det tredje Bloggforumet handlar om slutet för bloggen (som vi känner den idag) och vad vi kan vänta oss i framtiden.

...

En del har utropat "bloggens död", och vi är de första att utropa "Länge leve bloggen!". Det är temat för Bloggforum 3. Vi frågar oss vilken roll bloggarna kommer att ha i framtiden, vilka utvecklingsvägar kan vi se och hur kommer de att överleva "backlashen". En del andra ämnen är modebloggar, upphovsrätt och om hur man videobloggar.

Det är ett spännande program som täcker både bredare och djupare områden än förutvarande forum. Man har bl.a. bjudit in några internationella (engelskspråkiga) talare:

För att avsluta med ännu ett citat:

Det är gratis att komma på Bloggforum 3, men du måste anmäla dig. Först till kvarn...


Man kan notera att jämfört med 2.0 startar 3.0 tidigare (klockan 10.00), har något längre sessioner (en timme), lite längre pausar (en halvtimme) samt en lunchrast. Inte minst de två senare är bra så man hinner mingla, ett för mig viktigt syfte med denna bloggfylkning.


Se även
Bloggforum 2.0 - lite tankar, mötestrajektorie samt kodat skvaller.

Posted by hakank at 07:26 FM Posted to Blogging | Comments (2)

oktober 20, 2005

Beställd bok: Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren: Bloggtider

I avdelningen Nyss Beställda Böcker kan nu inkorporeras Bloggtider av Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren.

Från förlagets (Sellin & Partner Bok och Idé AB) presentation:

Kommer bloggandet att revolutionera medielandskapet? I så fall – när kommer denna revolution att ske?

Vi lever redan i bloggtider. En mängd åsikter och uppfattningar etableras i dag på tyckarmarknaden utan att ha tagit vägen via etablerade tidningar och etermedier. Många bloggar fungerar också som personliga dagböcker. En blogg kan vara både ett elfenbenstorn för forskare och en skvallercentral för den som vill.

Med boken Bloggtider vill Institutet för Mediestudier ge underlag för fortsatt diskussion om bloggandets betydelse i framför allt nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen.

Posted by hakank at 06:13 EM Posted to Blogging | Böcker

oktober 17, 2005

Uppe igen

Efter nästan en veckas nertid är sajten uppe igen. Liksom mailen.

Mer detaljer kommer eventuellt ikväll.

Om du skickat ett mail den senaste veckan som jag inte har besvarat på ett tillfredsställande sätt, skulle jag gärna vilja att du skickar om det.


Uppdatering
Nu är det kväll.

Anledningen till allt detta strul var att Bredbandsleverantören ville konsolidera sina tjänster och bytte därför min abonnemangstyp natten till den 13 oktober. Vilket alltså inte gick så bra. Orsaken verkar ha varit ett kasst modem, men det är möjligt att det var flera bovar som rörde om i denna soppa.

TP-test gav nyss följande värden:
Nedströms (t.ex. min egen surfning): cirka 16 Mbit/s.
Uppströms (t.ex. vad min webbserver levererar till er, mina kära läsare): cirka 0.8 MBit/s.

Även om jag är glad att få lite mer kräm (från cirka 11 till 16 Mbit/s) är det lite trist att uppströms har gått från cirka 8 Mbit/s till < 1. Min bredbandsleverantör har för närvarande ingen (realistisk) tjänst med bättre uppkräm. Ledsen för detta.


Har vi lärt oss något av denna händelse? Jupp.

* Det är inte så bra att vara med i en massa mailinglistor när man endast har ett webbmailkonto på ynka 10 Mb (cirka 1000 mail) som reserv. Efter två dagar var kontot fullt och jag var tvungen att radera ordentligt. Läxa: Gå ut ur mailinglistor som inte (just nu) är så intressanta och som har arkiv lätt tillgängligt på nätet.

(Ett alternativ vore att poppa mailen på samma sätt men på någon helt annan dator eller forwarda någonstans.)


* Det är bra att ha dunkat ner delar av webben på hårddisken, t.ex. senaste versioner av dokument över favoritspråk etc. Läxa: Möjligen skulle detta systematiseras..


* Det finns nog även en tredje lärdom.

Posted by hakank at 12:14 EM Posted to Blogging | Comments (5)

oktober 09, 2005

Bloggen som förlängning av favoritmedia: Varför betraktar vi bloggar på olika sätt?

[Nedanstående var egentligen meningen att publiceras i betydligt mer god tid till eftermiddagens bloggareträff för eventuell diskussion.]


Inledning
Detta började som en fundering över varför vissa bloggskribenter/-läsare ser det som konstigt att man använder smileys (emotikoner, uttryckssymboler) i en blogg. Troligen var det den lilla diskussionen i Språkmakargatans bloggning Gyllene regler för bloggare som triggade detta.

(Min personliga åsikt om emotikoner på en blogg är att de på ett utmärkt sätt visar att det är ironi, skämt etc i en text, men att författaren bör vara medveten om att en text som blandar allvar och ironi kan uppfattas som oseriös eller missförstås riktigt ordentligt. Denna risk för missförstånd gäller dock oavsett om man använder emotikoner i texten eller inte. Smileys i kommentarer ser jag nästan som oumbärligt.)


Som bloggare sedan lite mer än två år och hittills något "bloggkonservativ" (*) har jag funderat en del på varför det finns så många olika åsikter om "bloggens väsen". Det finns någon form av gemensam kärna i begreppet men sedan förskjuts åsikterna på olika sätt. T.ex. är de allra flesta överens om att en blogg är webbaserad, normalt grupperad i datumordning, eventuellt tillåter kommentarer etc. Men sedan så är det stopp med enigheten.

Varför är det så?


Bloggen som en förlängdning av favoritmedia
En möjlig orsak till denna spridning av åsikter om vad en blogg är - och vad den bör vara, hur man bör bete sig på en blogg och vad den ska innehålla - kan vara att man ser bloggen som en förlängning av den mediatyp som man tidigare varit mest aktiv inom, antingen som skribent eller som läsare.

Min egen mediebakgrund är egen webbsida sedan 1995 och med mail samt oftast ämnesbaserade mailinglistor (och även några dikter publicerade i en morgontidning :-) som tidigare förhärskande media, men inte speciellt mycket användande av chatt, onlineforum eller wikis. Sålunda är det inte så konstigt att jag ser bloggen som en förlängning av dessa medier: personlig hemsida och mail/mailinglistor och med dessa mediers uttalade och outtalade estetik och stilistik. För att koppla till emotikondiskussionen ovan, kan denna mediebakgrund vara orsaken till att jag tycker att det är helt OK med sådana symboler i en blogg.

En person med en annan mediabakgrund ser - om mina tankar är korrekta - bloggen på ett annat sätt än vad personer med min bakgrund gör. T.ex. en professionell journalist kanske ser bloggen som en förlängning av traditionella tidningsartiklar och tar med sig sina åsikter vad som är bra, relevant och "riktigt" beteende till bloggen. En författare (kanske till och med känd) med flera böcker bakom sig ser bloggen på ett annat sätt. En person som tidigare funnit att chatten var det (dittills) bästa uttrycksmediet ser troligen bloggen på ett ytterligare annat sätt. Och på samma sätt de som tidigare skrivit traditionell dagbok för byrålådan.

Kontentan av detta är alltså att den mediemix man tidigare funnit vara tilltalande överförs det på det märkliga djur vi kallar för blogg.

Ovanstående antyder att man bara har en mediabakgrund, men så är ju sällan fallet. Det antyder möjligen också att det finns någon form av rationellt val vad det gäller vad av mediatyp, t.ex. att man testat alla olika typer och till slut valt dem man anser passar bäst för ens personlighet etc. Tyvärr begränsas valet av media av resurser och annat t.ex. alla har inte realistisk möjlighet att få sina tankar publicerade i böcker eller tidskrifter.


Någon form av slutsats
Sett på detta sätt är det inte så konstigt att det finns så många olika sätt att betrakta bloggen. Till viss del beror det på att en blogg faktiskt är ett sammelsurium av olika saker: webbaserad publikation (cf tidningsartiklar), socialt befrämjande (kommentarsmöjligheter, cf forum, chat), möjlighet till prenumerationer (publikationsflöden såsom RSS/Atom) och andra aktualitetsfrämjande åtgärder (pingtjänster och andra samlingstjänster).

Det finns inte en definition vad en blogg är, varken tekniskt, socialt eller innehållet i den. Bloggens mångfacetterade väsen gör att man helt enkelt gör den till vad man vill. Det är en styrka värd att bevara.


* Med "bloggkonservativ" avses här en åsikt att en blogg är en normalt personlig ägd och är mer eller mindre personligt skriven "logg" över skribentens åsikter, tankar, länkar, sysslor. Detta inkluderar dagböcker skrivna med de traditionella blogghjälpmedeln, akademiska redogörelser över sin forskning men normalt inte de krönikor som sedan cirka ett halvår hos vissa webbaserade tidskrifter kallas för "blogg".

Posted by hakank at 11:46 FM Posted to Blogging | Comments (3)

september 04, 2005

Sammanfattning bloggareträff 4 september

Det följande är en sammanfattning av en skånsk bloggaremiddag 4 september 2005 i Malmö, restaurang Ankara. Förhoppningsvis är det mesta mer eller mindre korrekt återgivet, utan medvetna tankelapsusar (förutom det medvetet undanhållna) och därför med sanningen överensstämmande. Inga bloggar skadades i samband med middagen.


Deltagare
Henrik Sundström (En sida av mig)
Håkan Kjellerstrand (hakank.blogg)
Åsa Magnusson (Åsas anteckningar)
Åsk Wäppling (AdLand)

Uppdatering
Åsks bilder, varav några redan har förevisats av Åsa.
Henriks sammanfattning bör också läsas, finns: här med fina bilder på några av de böcker som dryftades samt deltagarna.


Sammanfattningen
Det bör noteras att ordningen bland nedanstående är till viss del manuellt garblad och överrensstämmer i vissa fall därför inte med den faktiska kronologin.


- Åsa har redan skrivit en kommentar om middagen: Bloggarlunch.


- Roligt nog sällade sig Henrik Sundström till den sälla skaran efter en stund. Kul var det! Han var lika trevlig, eftertänksam och underfundig som i alla fall jag föreställt mig.


- Politik. Det hoppades att det i alla fall blir en stark regering som inte behöver vågmästarpartier. Det funderades kring hur mycket misstag partierna kan göra innan man på allvar fundera på att rösta på annat parti än det man redan nu "beslutat". Malmöpolitikerna är inte väldigt mycket profilerade, med synnerligen enstaka undantag.

Svenska politikbloggar (och politikerbloggar) pratades det om, speciellt i samband med Åsas blogganteckning Bloggarna ökar politikerföraktet?.


- Jonas Söderströms skrivning Finns det en bloggsvenska? nämndes.

Förslag till begrepp för att använda om en enskild blogganteckning:: bloggning, i analogi till "loggning". Exempel på användning: "I går läste jag en bloggning om X.", "Jonas Söderströms senaste bloggning är för närvarande 'Finns det en bloggsvenska?'" etc.


- knuff.se och Johans andra blogg-alster (nyligen, intressant) diskuterades. Man vet nu vad Johan heter i efternamn.

Det hade på knuff.se bl.a. kontrollerats om det finns några specifika whisky-bloggar. (Svar: nej, ingen sådan blev funnen.) I samband med detta nämndes också en princip för sökning på nya sökmaskiner: Det är inte förrän i kring tredje sökningen som det egna namnet söks på.

(Fick du mitt sökmotorsökmeddelande, Johan? [Det exakta meddelandet
meddelades så ordagrant som möjligt för vissa deltagare på blunchen.])


- Åsa har faktiskt pingat intressant.se ett par gånger, några gånger alldeles själv; och åtminstone en gång var det någon annan som gjorde det och som sedan oförställt erkände detta faktum inför ett öppet bord. Håkan funderar på att pinga intressant igen.


- Henriks bloggning Avadå, cykelparkering förbjuden? diskuterades varefter man vid efter-middagen-promenaden åsåg sagda skylt; visserligen på avstånd.


- Åsk berättade om några av sina reklamfilmsidéer som sedan hade refuserades. Kreativt! (Nej, inte att refusera dem utan hennes idéer alltså.)


- Dan Browns böcker diskuterades, naturligtvis främst "Da Vinci-koden", och oavsett om den lästs eller inte (då enligt devisen "det är lättare att såga en bok om man inte läst den").

Därefter blev det diskussion huruvida innehållet var sant eller inte, eller snarare huruvida Dan Brown hävdade att det var sant eller ej. Både Umberto Ecos "Foucaults Pendel" och Wilson Illuminati-böcker nämndes kring detta.

Man funderade - och kom sedan på - vilka krediterade (såsom "Holy Blood, Holy Grail") respektive eventuellt okrediterade (såsom Lewis Purdues "Daughter of God", men se nedan) förlagor som Brown använt. Det kom här fram att man stämmer varandra mycket i USA.

Relevant länk: Da Vinci Code 'not copied':

A US federal judge ruled on Friday that Dan Brown had not plagiarised the work of another novelist in writing his phenomenally successful bestseller The Da Vinci Code.
...
"The factual details that underpin each book, however, are quite different," the judge ruled, adding that the heroes and heroines were different in both works.

"A reasonable lay observer would not conclude that The Da Vinci Code is substantially similar to Daughter of God," he concluded."

Vilket naturligtvis inte gör att det som står i boken är mer sant för det. Eller mindre.


- Minst 3/4 av deltagarna hade läst den fantastiska boken "Gödel, Escher, Bach", som väl måste räknas som non-fiction även om den har skönlitterära inslag.

(Fackbok är ett litet märkligt uttryck att använda i vissa fall och ibland är faktiskt non-fiction bättre. Tyvär är "icke-skönlitteratur" ett alldeles förfärligt och omöjligt ord.)


- Mods och andra mode-/musikinriktningar pratades det minsann också om. Det berättades en fascinerande skröna om ett sällskap som klädde ut sig i än den ena och än den andra tidigare generationers kläder och hade lärda generationsövergripande diskussioner.

Man var här något delad: vissa tyckte å ena sidan att det lät spännande att klä ut sig på detta vis, andra tyckte å andra sidan att det lät kul med de lärda diskussionerna ("med eller utan kläder" som någon fick till det).


- Vikt, vägande på vågar, bantning, McDonalds (och varför man inte äter där längre) pizza, slemmig pizza och inte fullt så slemmig. Malmöpizzeriorna Pizza Hut och Vespa nämndes som exempel på de senare. Såvida man inte gör den själv då.

Enligt utsago är viktväktarpizza den populäraste maträtten av viktväktarmat.


- Någon hade läst ut Sigge Ekelunds bok och gav en sammanfattning.


- Som association till både "Da Vinci-koden":s omslag och "Gödel, Escher, Bach" nämndes Scott Kim och dennes fantastiska Inversions (ambigram) som är bilder som visar olika/samma texter om man vänder upp och ned på bilden (eller vrider den lite på sniskan eller så).


- Det blev en del webbserverloggsdiskussioner, vilket egentligen är löjligt att ha när Åsk är med, eftersom AdLand får så vansinnigt många fler träffar än de övrigas bloggar/sajter tillsammans. (Det berättades om stackars google som href="http://www.hakank.org/webblogg/archives/001041.html">fortfarande fram till för några dagar sedan fastnat i sitt eget spunna nät. Det är dock fixat nu genom enkelt trixande i robots.txt.)


- Egentillverkade och andrastillverkade bloggar och liknande publikationssystem. nämndes. Ungefär här (egentligen lite tidigare) pikades hakank vänligt men bestämt för sitt intresse för matematik och programmering och det bjuder han gott på. Han förklarade bl.a. varför han använt programspråket Ruby i programmet base_conv. Ruby on Rails koms kort in på.


- En av deltagarna berättade om den bokklubb som denne ordnat, och där man träffas cirka en gång i månaden sedan några år för att diskutera skönlitterära verk. Det lät intressant. Denne deltagare får gärna blogga lite mer om det om denne inte bloggat om det tidigare.


- "Unser Mats" (eller vad det nu hette på holländska) är alltså vår Mats Andersson. Begreppet myntades i samband med bl.a. Mats bloggning [kommer tyvärr inte åt vår Mats' blogg just nu och kan alltså inte permalänk-länka till bloggningen] om Aftonbladets märkliga utspel om att Virtanen är sveriges bästa (eller populäraste) blogg.

Researcher.se sammanfattar hela spektaklet bra i Ett pr-försök i blogosfären.

Det är intressant att en journalist/skribent refererar till en av sina artiklar som "den dumma skrytartikeln". Mer sådan ärlighet! Detta gäller naturligtvis inte bara tidningarnas skribenter.


- Buzz-marketing/viral reklam pratades om. Vi försökte komma fram till hur många av rekommendationerna som gjordes vid bordet för böcker, maträtter (t.ex. pommes fritten som någon tyckte var god) som i själva verket var köpt reklam.

Mer specifik viral reklam nämndes: Freakonomics (som hakank gått på), Ericsson-telefoner etc.

Vi försökte också komma fram till gränserna för vad (etiskt) tillåten sådan reklam kunde vara. Det gick inte så bra, främst för att vi snabbt och i sedvanlig ordning kom bort från ämnet.

Ett specifikt framtida exempel diskuterades och ansågs inte vara sådan oetisk reklam eftersom den kommer att innehålla alla relevanta detaljer som berättar som det är.

Bloggare bör vara väl medvetna om att de är utsatta för sådan påverkan och bör granska källor innan de snabbt länkar vidare en nyhet.


- Ernst-Hugo nämndes också liksom att Åsk berättade om lagda pengar i en sko.


- Man diskuterade mycket om böcker och varför man läste böcker eller inte. Nu visade det sig att några av deltagarna "inte läste böcker" men det kom sedan fram till att man menade att man inte läste (speciellt mycket i alla fall) skönlitterära böcker.

[Det var inte bara här som denna begreppsvridning görs. Även i det berömda bok-memet som svirrade runt i våras verkar man göra samma sak. Fråga: Varför jämställer man ofta "läsa böcker" med "läsa skönlittera böcker"? För mig som numera läser mer non fiction än fiction, men läser mycket sådant, blir det faktisk lite förvirrande.]


- Åsk glädjer oss stoligen genom att berätta att hennes ascii log nu har ett RSS-flöde. (Men det funkar liksom inte riktigt eftersom man får i skrivande stund ett felmeddelande på länken. Ett fint och måhända tilgörande forna tider tillhörande meddelande men i alla fall.).


- Bloggar diskuterades också. Denna gång blev det faktiskt en rätt animerad diskussion om "journalistbloggar" (begreppet fnuttades livligt var gång det användes) var bloggar eller inte, och varför de var bra eller inte, oavsett vad de egentligen är.

Som vanligt enades man inte i begreppsdjungeln men vissa framhärdade åsikten att "blogg" är eller kommer snart att bli rätt meningslöst för att beteckna något, men att "bloggare" kanske fortfarande är användbart för att beskrivna något meningsfullt i världen. Oavsett om det Linda Skugge skriver för Expressen är en blogg eller inte: är hon en bloggare? Varför/varför inte? Är Carl Bildt en bloggare? Etc.

Man bör inte förväxla "blogg" med "bra blogg", vad nu än detta innebär.


- Håkan berättade parentetiskt - sedan Åsk berättat om sin fascination för gamla ord - när, hur och varför han lyckades (och var därför lite stolt över) naturligt få in användandet av ordet "omhulda" naturligt i en mening hos sin frisör häromdagen. (Normalt skulle han troligen använt "embrassera" i stället, av engelskan "embrace".) Håkan berättade också att det var en dag från exakt 5 år sedan han började träna Tai Chi, och berättade också varför.

Han erkände livligt och glatt att han gjorde detta enkom för att få kunna skriva ner detta i sin bloggträffsrapport.

(Det han glömde berätta av de tre saker han skulle nämna i detta syfte var hans nyliga tandläkarbesök och vedermöderna som föregick detta. Kortfattat: om du också - av skäl som vi andra inte behöver bry oss om - tycker det är obehagligt att ligga nästan raklång ned under tandläkarundersökningar/-borrningar så finns det faktiskt de tandläkare som har som princip att "patienten behöver inte ligga ner". Kolla med din tandläkare. De kan dock vara nyfikna på skälet bakom.)


- Åsk berättade också lite om skillnaden mellan de svenska och danska dietrestriktionerna för gravida samt annat kring sitt tillstånd, varav vissa detaljer inte behöver upprepas här.


- Namedropping! En sådan namedroppingsession var den direkta orsaken till annorstädes noterade diskussion om Dan Brown (via Robert Anton Wilsons Illuminati-serie). Det började med en förväxling av namn. Var det Wisdom?


- Henrik berättade vem han var och fortfarande är.


- Kring avdelningen för icke uppgjorda frågor: Konspirationsteorier mer generellt. Vad är det som konstituerar en konspirationsteori? Kan en konspirationsteori vara sann, eller måste den vara sann? Krava en konspirationsteori en konspiration?

Och vad är egentligen skillnanden mellan konspirationsteori-dokumentärer och s.k. paranoid-dokumentärer? Detta sistnämnda klargjordes icke till fullo.


- Varför man studerade (eller började studera) danska på universitetet. I ett flertal fall: för att det eventuellt kunde bli aktuellt i jobbet Någon hade haft danska (liksom norska) läroböcker i sina universitetsstudier och sålunda också studerade danska.


- Kände sig de skånska deltagarna som skåningar? Eller kanske mer som (i förekommande fall) Malmöiter?

Det fördes också en lättsam diskussion huruvida Skåne bort tillhöra Danmark, Sverige eller vara en egen region. En norrländsk/dansk/holländsk röst med emellanåt amerikansk brytning hördes någonstans i bakgrunden med fullständigt irrelevanta kommentarer kring detta.


- En deltagare berättade - i kön til betalningen - att denne en och samma dag besökt två Ankara-restauranger i Köpenhamn men ej den tredje, däremot den aktuella Ankara-restaurangen i Malmö. Imponerande var ålyssnaren/-na.


- Man hade trevligt och åt gott.

Posted by hakank at 11:55 EM Posted to Blogging | Comments (19)

augusti 29, 2005

Påminnelse: Septembers skånska bloggträff 4:e september

Åsa på Åsas anteckningar håller i september månads skånska bloggträff. Det blir på restaurang Ankara i Malmö, nästa söndag (4 september) klockan 13:00. Hon beskriver partikulärerna här och vill att du meddelar henne om du är intresserad av att komma.

Rapport från den förra träffen finns att läsa i Sammanfattning Skånska bloggareträffen 14 augusti 2005 (Malmö).


(Uppdatering: Tack David för korrigeringen av datum.)

Posted by hakank at 07:55 EM Posted to Blogging | Comments (1)

augusti 26, 2005

Detta är en test på MT 3.2

Detta är alltså en test av uppgraderingen till Movable Type 3.2. Och det ser ut att funka.

Ursäkta att det en stund kom en liten loginruta under tiden. Det stod det inget om i skrifterna (eller så hittade jag det inte). Men en total ombyggnad av bloggen fixade det.

Funna lustigheter
* i adminlistan över kommentarerna så visas inte de allra senaste kommentarerna. Den senaste är från 2005.08.16, men det har kommit flera sedan dess (inte många, men några). De finns - tack och lov - på sajten. OK, något att hålla koll på. Därför kommer det att testläggas en kommentar på denna anteckning snart.

* Kommer jag ihåg fel, men har man inte skiftat plats på "Save" och "Preview" i "Create New Entry". Jag har för mig att Preview var till vänster, men nu är den till höger. Det kommer säkert att ställa till problem någon gång.


Uppdatering
* En riktigt trevlig sak är att det nu - om det funkar vill säga - finns möjlighet att moderera TrackBacks. Det har slagits på, men kommer att tas bort om det missbrukas av elakingar.

* Glömde ju att länka intern för att se om intern trackback funkar (som jag tror att den ska fungera), något jag efterlyste i Movable Type: automatisk intern TrackBack (framåtreferenser i efterhand).

* Previewn för kommentarerna är fortfarande konstig och formatterar inte korrekt.

* Som jag skrev i kommentarerna fungerar inte "Subscribe to this Comment" riktigt korrekt. Tar nog bort det vid tillfälle.

Posted by hakank at 09:14 EM Posted to Blogging | Comments (7)

augusti 15, 2005

Sammanfattning Skånska bloggareträffen 14 augusti 2005 (Malmö)

Här är en sammanfattning av delar av det som behandlades på Skånsk bloggaremiddag 14 august 2005, 13.00, Kin Long, Malmö.


Deltagarna denna soliga sommardag var:

Erik Starck (Framtidstanken)
Håkan Kjellerstrand (hakank.blogg, tillika sammankallande)
Åsa (Åsas Anteckningar)


Åsa har redan hunnit kommentera spektaklet, vilken se. Här nedan kommenteras inte mer än om det finns något mer att säga eller kommentera.


Deltagarantalet var tre (3), och detta relativt låga antalet skyller vi väder, vind och semester (alternativt att semestern tog slut denna dag) på. Identiskt samma låga antal personer samlades även den 8 maj 2005.


Nästa träff är Åsa sammankallande för: Hennes förslag är 4:e september klockan 13.00. Se hit för mer information. Obs! Det är Åsa som äger denna information så gå till hennes blogg för att få alldeles rykande färsk information. (Jag kommer alltså inte uppdatera denna anteckning skulle det bli någon förändring. You have been warned.)


Sammanfattningen

- Se alltså Åsas lista och kommentarerna kring denna.


- Tiden från början till slut var 13.00 - 16.13 (eller så). Kort och intenstivt, alltså. Maten var god, som vanligt.

- Semestern tog slut för 2/3 av de deltagarna.

- Malmöfestivalen (onsdag/torsdag)
Det föreslogs också att vi skulle vi skulle försöka att träffas "inofficiellt" på Malmöfestivalen, dvs i nästa vecka. Typ kring onsdag eller torsdag. Vi håller kontakten kring detta.

- Åsa nämnde något om kreativa övningar i samband med Daniel Pinks bok "A Whole New Mind".

Det hela började så här: hakank frågade av någon anledning om Eriks då senaste blogganteckning som var en kontemplation om Wikis (speciellt susning.nu respektive den svenska wikipedia) tagit över de där fan-sidorna som fullkomligt svämmade över nätet i början.

Vilket ju är en intressant tanke. Det diskuterades även alternativa förklaringsmodeller, t.ex. att man numera skapar blogg, forum etc. Men något konsensus i frågan kom inte frams till.

Erik pratade sedan en stund varmt om boken, t.ex. att bokens tes om de viktiga framtida megatrenderna var samma som han själv vurmar för: globalisering, automatisering och individualiseringen. Hans orsaksbegrepp verkade dock något skevs eftersom Erik i sitt tema-val troligen var påverkad av Pinks tidigare böcker (bok?).

Det noterades också att den googlesökning som var grund för betraktelsen, nämligen att Framtidstanken var på 12:e (dvs rätt bra) googleträff, var utan fnuttar: "the pinks" (utan fnuttar). Sökräffen av "pinks" gällde inte alls populärkulturens "The Pinks" utan genitivformen av den ovan nämnda författares efternamn. Så kan det gå.

Erik nämnde då också att det fanns 7 (9?) mindre trender (minitrender?), t.ex. empati och kreativitet.

Och det var så vi kom fram till kreativiteten. En kreativ övning som fanns i denna bok gick ut på att man skulle skriva en historia på exakt (alternativt max) 50 ord. Andra kreativa begränsningsprojekt (creative constraints) nämndes då, t.ex. NaNoWriMo (National Novel Writing Month), där man ska skriva ett visst antal ord per dag, och som åtminstone Peter Lindberg och Mats Andersson påbörjade. En sökning visar att det var flera användare av det svenska språket som ägnade sig åt detta.

Erik kom därmed på att man borde ha en blogg med endast sådana där 50-ord-texterna. Varpå hakank avslöjade sin ett tag seriösa fundering att skapa en blogg som endast innehöll (nya) Shaggy Dog-historier (sök på "SHAGGY DOG OCH VITSAR"; detta är riktigt gamla saker. Vi pratar alltså tidigt 80-tal eller så.) Naturligtvis skulle samlingsstället hela Shaggy Blog.

hakank glömde i hastigheten bort att nämna den trevliga bloggen MadInkBeard i detta sammanhang, vilket nu åtgärdas. Bloggen behandlar ofta sådana creative constraints, såsom personerna i OuLiPo och andra så tankeväckande och galant utfört exellerar i.


- nyligen, intressant.se, den nya bloggportalen och andra samtlingstjänster för de svenska bloggarna.

Vad gäller bloggportalen framfördes några åsikter:
* att kunna se när senaste inlägget gjordes
* Det är ett lovvärt och rätt imponerande projekt, "men hur ska han hinna med allting"
* Det är tråkigt om de bloggar som inte uppdateras alls (one-night-stand-bloggar?) kommer att ligga där och skvalpa.

Vissa - visade det sig efter en rundfrågning - hade inte läst något av Sigge Eklund (dvs han som driver bloggportalen.se) tidigare, medan åtminstone en har påbörjat en sådan studie (varpå man förstod att det var till viss del inspirerat av dennes uppmärksamhet i både traditionell och hitills inte fullt så traditionell media).


- hakank visade förtjust sin apparat: en Texas Instrument TI-92 plus. Den presenteras som "grafisk miniräknare", men är snarare en ganska avancerad bordsmatematikmaskin. (Det motsvarar ungefär det där CAS - Computer Algrebra System - som han köpte 1990: Derive. Och något av en slump är det Derive som ligger bakom TI:s CAS-motor.) hakank är imponerad även om han har flera datorprogram (dvs på riktiga datorer) som är mycket mer avancerade. Tänk att kunna ligga i sängen och räkna! Han inser att det är hans version av en speldator.

Och så den obligatoriska kommentaren för att unvika framtida kommentarer: Ja, HP:s senare modell, hp 49g+, är säkert till viss del bättre rent funktionsmässigt än denna rätt gamla räknare från cirka 1999 (men denna är nu uppdaterad till motsvarande funktionsnivå som de nyare TI-89 Titanium respektive TI Voyage 200, dock fortfarande med något mindre Flash-minne). Den riktig stora fördelen - som hakank ser det - är att den har ett QWERTY-tangentbord och en stor skärmyta. Han är också fortfarande imponerad av att man kan göra rätt avancerade differentialekvationer inklusive en smidigt koppling till plottning av desamma.

[I går upptäckte han - alltså fortfarande hakank - att det även finns en LLL-funktion, t.ex. för att räkna "integer relations" (vad detta nu heter på modern svensk matematiska: heltalsrelationer?). En viss del av söndagkvällen gick åt att leka med detta och liknande program. Programmet kan f.ö. laddas ned här. Det saknas nu en implementation av PSLQ för TI:n. En sådan finns för den senaste HP:n. Hrmph...]


Som ett proof-of-concept användes naturligtvis denna fantastiska matematikmaskin för att räkna ut notan när det blev så dags.


Åsa kommenterade hos sig att det verkar vara en tradition att visa nya apparater på dessa de skånska bloggareträffarna. Det stämmer, även om traditionen nog är rätt ny. Förra gången var det Torgny som förevisade sin mobiltelefon för en förtjust(?) publik. Linnea bytte plats med Åsa för att kunna se apparaten bättre. Exakt vad som avhandlades då vet i alla fall inte jag, eftersom jag satt kvar på min plats, trots att Torgny ursprungligen satt bredvid mig. Ah, det klarnar. Ett visst nyligen till-viss-del-förbjudet behov orsakade Torgnys bytande av plats. Det var också någonstans i denna veva som de - Torgny och Linnea - började diskutera bl.a. politik med en icke-bloggare.


- Senaste nya svenska bloggarna: Som vanligt hade Åsa bra koll (fast hon inte riktigt vill erkänna det) på vad som händer ute bland de svenska bloggarna. Vi försökte komma på vilken som var den senaste svenska bloggen som vi började bevaka. [För min del var det nog Principia Mathematica.]

Men som sagt flera gånger tidigare: Det är svårt att hitta nya intressanta. Inte för att de inte finns utan för att det är så många nya.

Ett av problemen är att man blir mer kräsen av sig efter ett tag samt att det tar helt enkelt tid för en blogg att bli en favorit. Vi skisserade på en variant av ett tidigare bloggaremiddagsförslag genom att de politiska bloggarna borde ha ha sin politiska hemvist i bloggnamnet. Och det borde även de icke-fullt-så-politiska bloggarna också ha, liksom all annan information som gör att det klart framgår vilken typ av blogg respektive skribent det är. Ett absolut minimum borde vara information om det är en bra/intressant blogg eller inte.

Ett förslag till ett sådant bloggnamn: "hakank.blogg.officiellt.politisk.synnerligen.obunden...intressant.blogg.tycker.i.alla.fall.hans.föräldrar.och.några.få.av.hans.vänner".
Och här fick vi även med antalet läsare av bloggen, vilket alldeles osökt för oss till nästa punkt i dagordningen, nämligen:


- Det diskuterades hur många besökare man har och vad man kan göra med denna information. Kort kan sägas att ingendera har någon väldigt välbesökt blogg. Dock nämnde hakank att han de då gångna dygnet fått 21000 träffar, men det var stackars google-botten som sprang unt runt runt i detta ekorrhjul.


- En viss debatt utfördes om vad som egentligen menas med frågan (och dess svar): Kommer bloggarna påverka valet 2006 (eller påverka X överhuvudtaget)?

Ett problem är det inte bara är bloggen i sig som påverkar utan även bloggarens tidigare konktaktnät, influens och före bloggen uppsamlade förtroende: Om bloggaren X avslöjar något uppseendeväckande, Y, är det i egenskap av bloggare, sin roll som A (t.ex. kändis).

Självklart är bloggen till sin nätverkssamlande natur en utmärkt förstärkare och accelerator av spridningen av saker och ting (inom en viss krets), såsom nyheter, skvaller eller bloggnära riter.

Som vanligt blev det en del diskussion om förtroende som vissa bloggar(e) har respektive inte har, och hur man vinner respektive förlorar sådant förtroende. (Men det som sades var inte så mycket att skriva hem om, speciellt eftersom det som sades har sagts tidigare och det var inte speciellt mycket denna gång.)


- Som uppfyllande av en special request ska nu beskrivas hur man kontrollerar hur många som prenumererar på en bloggs RSS/Atom/etc-flöde via Bloglines. Låt oss ta Åsas blogg som exempel.

a) Gå till Bloglines

b) Leta reda på den blogg (dvs bloggens RSS-flöde) som sökningen avser.

Några alternativ hur detta kan göras kommer här nedan. Åtminstone de två första varianterna kan göras även om man inte har ett Bloglines-konto. (Ett sådant rekommenderas naturligtvis, tycker en Bloglinesberoende.)


b.1) genom att skriva bloggens namn i Search-fältet

Hmm, söker man på "åsas anteckningar" framkommer ett tomt sökresultat. Inte så bra, och det beror just i detta fall på att sökningen inte klarar av "å" (vilket är trist). Testade även med "håkan" och de resultat som kom var på "kan".

Välj "Preview" för att se hur bevakningssidan ("flödessidan"?) ser ut.

b.2) den alfabetiska listningen. I denna lista visas antalet prenumeranter till höger. Klicka på den rad som ser intressant ut.

b.3) Följande fungerar endast om man har ett konto.
+ Leta reda på RSS-flödet på bloggen. Det brukar finnas någon ikon med RSS/Atom eller något liknande, där man kopierar URL-en till detta.
+ Gå sedan till Bloglines-fliken "My feeds"
+ Klicka på "Add"
+ Klistra in den ovan kopierade URL-en i fältet "Blog or Feed URL"
+ Klicka på "Subscribe". Var lugn, man prenumererar inte ännu. Det är några steg dit.
+ Klicka på "Preview this feed"
+ Det kommer då upp en sida med själva flödet (eller snarare en fin presentation av detta).

b.3b) En variant som kan fungera är att i fältet "Blog or Feed URL" klistra in bloggens URL i stället för flödets URL. Bloglines brukar kunna lista ut de olika flöden som bloggen har. Klicka på "Preview" för det som ser mest intressant ut.

Idiotiskt nog (i alla fall för mig just nu) funkar inte denna metod om man redan prenumererar på något av bloggens RSS/Atom-flöde. Då kommer meddelandet You are already subscribed to that blog.


c) Så, alla dessa varianter är syftade att komma till den sida som visar informationen i RSS-flödet. T.ex. ett av Åsas flöden: här.

Denna sida visar längst upp (strax under sökfältet) antal prenumeranter. Om man nu klickar på denna länk (e.g. "25 subscribers") kommer man till en mer utförlig sida där det även visas vilka (publika) prenumeranter som prenumererar på detta flöde.

Ett trevligt tips är att nu klicka runt bland kontonamnen för att se vilka bloggar de i sin tur också prenumererar på.

Frågor?


- Lotto och andra dåliga former av spel.

Nej, hakank har inte kollat om hans förutsägelse till finska Lotto var korrekt.

Det berättades om några rätt stora (19000 respektive 9000 SEK) vinster på (Svenska) Lotto för ett antal år sedan, varvid någon ekononomisk medveten person frågade om hur mycket man skulle tjänat om man istället satt in motsvarande pengar på banken. Varpå följande blixtsnabba svar kom till sällskapets munterhet: Inga då heller.

- I samband med något nämnde vi bloggen (av några lundensare) Diagnos.


- De sedvanliga bashningarna av journalister-skriver-av-sig-"bloggar" gjordes.

Man nämde även den starka kommentaren om Linda Skugges kommande Sylvia Plath-biografi.


- Någonstans blev det också en diskussion om hur man ska skriva för att undvika självklara och onödiga kommentarer, t.ex. om man skriver om ett Windows/Linux-program så är det rätt stor chans/risk att någon kommenterar att Linux/Windows/Mac är bättre. Någon - bl.a. undertecknad - brys sig emellanåt för att försöka "hedga" sådana kommentarer. Förutom att de sällan tillför något nytt till en diskussion är de nästan alltid (se där en "hedgning") tråkiga att läsa och gör att eventuella huvuddiskussioner drunknar.


- Hur lång tid det tar att skriva blogganteckningar. Vissa typer av anteckningar tar ganska kort tid, säg 10-20 minuter, andra tar betydligt längre tid. Som exempel nämnes hakanks ovan nämnda anteckning om finska lottorader som påbörjades cirka 10.00 och var klar kring 16-snåret, utan avbrott för lunch eller så. (Tiden inkluderar tiden att söka reda på Lotto-rader, skriva programkod, buggrättning, nya finesser, ännu fler saker att testa, samt skrivande av blogganteckning. Samt visst te-drickande.)


- Fördelar/nackdelar med separata länk-/notisbloggar. Henrik Torstensson & Co.:s variant med "Dagens länkar" (exempel) nämndes som ett föredöme, och är troligen bättre än att ha en speciellt länkblogg. (Någon trodde att anteckningen var rubricerad med "Dagens länkar" eller något liknande men det är kanske hos någon annan?)


- Fascinationer över hur produktiva en del bloggare är. Det diskuterades även (det möjligen moraliska problemet) i att läsa men framförallt skriva bloggar på jobbet. Vad gäller läsandet skulle man kunna hävda att det ingår i en omvärldsbevakning.

Lyssnande på radio, var alla överens om, var en form av omvärldsbevakning som de flesta nog anser som moralisk försvarbar. Gäller detta månne även podcasting och annan form av modernt ljudstrålande?


- Fika och -diskussioner (riktiga, på jobb alltså, inte de vi har på bloggarna) togs upp. Det är bra med fikarast om de verkligen gör att man kopplar av, och inte störs t.ex. av (subjektivt ansett) inskränkta eller ointressanta diskussioner eller att det endast är jobb man pratar. (En annan sak är att det kan vara trevligt - tycker i alla fall vissa av de på bloggaremiddagen deltagande deltagarna - med ingående s.k. nörddiskussioner med likasinnade över en kopp te eller kaffe eller juice eller vatten och kanske en fralla.)


- Vi, noterades det i privat kammare efteråt, diskuterade inte vidare den svenska stats-telivisionens vara och/eller form. Nästa gång kanske?

- Hundar och hur man ska förhålla sig till en (till synes ilsken) hund som springer efter en när man cyklar. Troligen är det bästa att bara pinna på och hoppas att hunden tröttnar.

Det berättades i samband härmed också en sedärande historia från Ribersborg där det finns en hundrastplats strax innan man kommer till själva badplatsen. En hundägande person påpekade synbarligen irriterad för cyklister som cyklade på den av staden utfästade cykelbanan: "Ni borde inte cykla förbi hundrastplatsen."

Om denne person avsåg att man skulle leda cykeln i stället för att cykla eller att ta en annan väg än den av staden för länge sedan såväl planerade och implementerade cykelbanan är osäkert. Hur som helst kan detta alltså ses som en likt Akilles och sköldpaddan väluppfostrande historia i hur vi tenderar att uppleva världen utifrån våra egna intressen och värderingar. (Notera att ordet inskränkt nämndes först i denna parentes. Samt några punkter ovan, men då ej i samband med hundar, hundägare respektive cyklar och cykelägare.)

Posted by hakank at 10:17 EM Posted to Blogging | Comments (5)

augusti 02, 2005

Skånsk bloggaremiddag 14 august 2005, 13.00, Kin Long, Malmö. OBS! Ändrat datum till den 14:e!

OBS. Datum är ändrat från den 7:e till den 14:e! Hoppas att fler kan komma då.

Mer specifika koordinater för kommande skånska bloggaremiddag är nu bestämda. Förra gången bestämdes vilket datum, men inte exakt klockslag eller plats. Det föreslås bli nedanstående.

Tid: Söndagen 14 augusti 2005, 13.00 (det är alltså kommande söndag) (OBS! Nytt datum.)
Plats: Kinesrestaurangen Kin Long, Malmö (vid Triangeln).

Se t.ex. tidigare anteckningar (googlesökning) för att få en eller flera uppfattningar om vad som varit på tapeten vid de föregående träffarna.

Meddela helst om du är intresserad av att komma genom att kommentera i denna blogganteckning eller maila mig.

Posted by hakank at 09:18 FM Posted to Blogging | Comments (22)

juli 11, 2005

Sammanfattning skånsk bloggaremiddag söndagen 10 juli 2005

Sammanfattning av Skånsk bloggaremiddag söndagen 10 juli 2005, kl. 13.00 på Två Krögare, Malmö.


Deltagare
(sorterad på förnamnet i omvänd alfabetisk ordning)

åsa (har skrivit här om gårdagens aktiviteter)
torgny bjers
skeptikern
linnea (sammanfattat här, se även nedan)
hakank (vid detta tangentbord)
erik starck
daniel
brother

(åsk hade glömt att titta efter vilken dag det var.)


Nästa gång: Torgny funderar och meddelar nästa gång (ett bra förslag var söndagen 7 augusti, eventuellt en tidigare brunch).


Sammanfattningen
Som skrivits i en kommentar i Åsas sammanfattning var det alldeles för varmt igår för att skriva någon sammanfattande och sammanhängande sammanfattning. Som kompensation skrivs här något mer utförligt kring vissa spörsmål. Om det är bra eller dåligt lämnas fullständigt åt läsaren samtycke.


- Vi upptäckte att vi skulle behövt Mats Anderssons Swedish Blog Hot-Line Knowledgemen Service (MASBH-LKS) som pratades om förra gången. Det fanns flera tillfällen då vi undrade över vem som hade den bloggen, vad den där bloggen hette osv. Tyvärr skulle en webbbaserad sådan inte vara till hjälp igår eftersom Mats blogg inte fanns tillgänglig.


- Linnea berättade var hon nu arbetar. hakank berättade senare under eftermiddagen var han arbetar eftersom någon antydde ett användande av hakanks företags konkurrenter.


- Svenska Riks TV:s TV-licenser och framförallt betalningsmodellen för detta diskuterades (till viss del animerat). Det diskuterades om reklam var ett allmänt otyg med programavbruten reklam eller det fanns någon tittarpoäng (mer än att vara en toalettpaus).

Ett tankeexperiment gjordes som inte blev riktigt färdigdiskuterat: Om du och dina kompisar skulle gemensamt bestämma vilka TV-program ni skulle se på - på en enda TV, inga videos eller andra inspelningsmöjligheter fanns - hur skulle ni då komma överens om vad ni skulle se?

[Troligen missade jag några av de mer finstilta poängerna med detta tankeexperiment.]


- Visst är bloggar som dagböcker på nätet. Men de är ofta mer än så.


- Växer användandet av Firefox exponentiellt eller logistisk (dvs den planar ut så småningom till en mindre andel av användare, säg 10-15%)?


- hakanks grävlingsserier nämndes av någon som tyckte sådant var skoj. hakank berättade att han nu åter kollar in differentialekvationer, denna gång även kopplat till serieutvecklingar och heltalssekvenser.


- Fråga som aldrig besvarades: Är Umbero Ecos senare romaner, dvs senare än "Rosens namn" respektive "Foucaults pendel", lika bra som dessa båda.

Diskussioner om man bör se en film först och sedan boken eller tvärtom. Några filmer/böcker som nämndes här: Gudfadern, Sagan om ringen, Rosens namn (det var så det började). Inte helt förvånande var man rörande (men inte gråtmilt) överens om att det var bättre att läsa boken först och sedan se filmen. Men man bör akta sig för att läsa om boken eftersom filmens gestaltning tar över den egna fria fantasin.

[När ska man då se en film som är baserad på en bok? När man endera vet att man inte kommer att läsa om boken eller då man är trygg i sin egen skapade värld av boken.]


- Aftonbladets sommarbloggsatsning är bra eftersom det faktiskt gav tips om bloggar man inte hört talas om (förutom Populärkulturjunkien och Linneas blogg). Huruvida man sedan fortsätter att läsa dem är en annan sak.


- Numera är det så många bloggar att man inte ens bryr sig att man missat någon blogg eller en viss blogganteckning. Det är både bra och dåligt.

Här kom vi rätt gemensamt fram till att vi följer färre bloggar aktivt än tidigare. Möjligen kan sommaren spela in, möjligen är det fråga om en mättnad i och med att det är så många potentiella att bevaka.

(Åsa kommenterade detta i sin krönika.)


- Det citerades en morbid konspirationsteori om de fasansfulla terroristdåden i London. Tack och lov har jag och förhoppningsvis de andra fullständigt glömt bort detaljerna.


- Linneas sensationella avslöjande att det förekommer manligt skvaller på bloggarträffar torde här kommenteras.

Först: Ja, det förekom något som kunde uppfattas som skvaller.

Innan vi går in på detaljerna kring detta bör det göras en analys av vad skvaller är och om sådant verkligen var för handen. NE säger följande om företeelsen:

skvaller: löst prat som sprids från person till person särsk. om icke närvarande person(er)s privata angelägenheter

Låt oss nu dela upp detta i förklaringens olika beståndsdelar:

Informationsutbytet bör alltså ses som mindre löst än vanligt löst prat, men inte så hårt som fysiker diskutera astroiders elliptiska banor.

Den skvallerliknande diskussionen var alltså för att undersöka om det fanns fler blogg-par än Linnea + Daniel, dvs där samtliga partner i ett parförhållande bloggar. Det fördes fram ett förslag om åtminstone ett annat par, nämligen att personen X ingick i ett sådant par (där diskussionen gick ut på att i så fall identifiera motsvarande Y i relationen X+Y) varvid någon sade att det var förvånande eftersom senaste gången X hade påträffats ingick denne inte synligt/tydligt i ett sådant par, varvid det framkom olika tankar varför så inte var fallet (såsom det självklara att Y faktiskt inte var därstädes).

Precis som Linnea antyder i sin kommentar, skulle man alltså kunna se denna nyfikenhet och kunskapsutbyte inte så mycket som skvaller utan som ett försök att falsifiera en mer eller mindre löst ihopknåpad hypotes.

Men visst, klart att vissa män emellanåt skvallrar i den ovan nämda NE-betydelsen. Konstigt vore det annars. [Här borde man även kunna inflika att skvaller av vissa anses vara ett av de viktigaste kitten som håller ihop den privata samhällsbyggnaden. Något som nämts i Mobilt skvaller.]

Not: X, liksom Y, är ett fingerat namn och bokstaven ska inte ses som någon ledtråd till vem det är, till dennes kön, ålder, geografiska eller bloggografiska tillhörighet, var denne påträffades senast eller ens av vem. Spekulation om identifikationen av X respektive Y undanbedes och beivras; kommentarer som innehåller sådana spekulativa tendenser kommer endera att monitoreras bort eller att redigeras (t.ex. med "X" i stället för personens namn, där antalet X inte kommer att vara samma antal som i det föreslagna namnet/bloggen).

Sammantfattning av diskussionen: vi kom aldrig fram till vem Y var eller om X nu var ett X i ett sådant parförhållande.


- Som väntat föreslog Skeptikern bra filmer. T.ex. Old Boys (?) en koreanskproducerad kafkaistisk martial-art-rulle. Låter mycket intressant. [Hittade dock inte Old Boys på IMDB. Har den något alternativt namn?]

Samme skeptiker nämnde filmfotografen Christopher Doyle (bl.a. de mycket vackra filmerna Hero och In the Mood for Love). Det hade gått en bra dokumentär om Doyle häromdagen på SVT.

Man kom även fram till att även om Pride and Prejudice inte är en romantisk komedi så är det en av de allra bästa romantiska komedierna som gjorts (vi talar alltså om BBC-versionen nu).


- Så, nu till avdelningen för internt skvaller: Förhoppningsvis kommer flix att börja blogga eller, vilket nog är mer troligt, ljudblogga. Kanske blir det som en blandning av Stationsvakt eller Hakke, kanske inte.

Mer inom samma område: Mikael Lindberg (inte nuvarande kollegan utan vän och den före detta kollegan) har börjat blogga.


- Skeptikern hittade fem fel på en karta om "vad är hetast nu i världen". Han får gärna berätta vilka fel det var och hur många det var.


- En del av sällskapet diskuterade politik men en annan (troligen icke-bloggande) restauranggäst. Vad de diskuterade vet jag inte av egen erfarenhet men Linnea berättar lite om det i sin rapport. Ordet "Vietnam" hördes.


- Som vanligt var det fullt med obegripliga referenser till datorspel, samt mycket referenser (men inte fullt så obegripliga för denne sammanställare) till datorer eller datorsystem.


- Det spelades trevlig och akustisk jazzmusik efter ett tag. Man frågade sig om det var svårt att spela banjo. Sedan började det regna.


- Det började regna och sedan åska. Varefter det slutade åska och regna. Man fick regnstänk på sig. Alla dessa saker var bra.


- Ett gemensamt drag hos de flesta av oss: Vi bloggar mindre än tidigare. Jämför med att vi läser/bevakar färre bloggar.


- Vi kom in på att det numera är väldigt många "politiska" bloggare (svårdefinierbart begrepp men ni förstår ungefär vad som avses).

Tyvärr blir många av dem tråkiga att läsa efter ett tag eftersom inget händer där: det är samma ganska låsta positioner man skriver utifrån och mycket som skrivs är förutsägbart. Det är helt enkelt inga överraskningar.

Till viss del gäller detta även vanliga "dagboksbloggar". Mycket har redan skrivits och det känns som om det inte är några nya saker som kommer fram.

[Senare reflexion: Oj, det är inte små krav vi har på bloggarna.

Troligen bör man ha olika krav på de olika typerna av bloggar, eftersom de har olika syfte för både skribenten och läsaren och målgrupp. T.ex.

Något som är en överraskning för en typ av blogg är det kanske inte för en annan typ.
]


- Man bör undvika att helt ta bort blogganteckningar. Det är i vissa fall OK att radera texten, men man bör inte ta bort den helt.

Någon hade gjort det till en dygd i sitt system så att det inte enkelt går att radera "utan att hacka databasen", just för att att man ska tänka på att lagt anteckning ligger.

En nackdel med att för ofta ta bort anteckningar (utan kommentarer om detta) kan eventuellt leda till en förlust av anseendet. Huruvida denna typ av anseendeförluster anses som viktiga är individuellt.

[Påpassligt nog har skeptikern precis tagit bort en anteckning. Han skriver om tilltaget här.]


- Härtill kom en diskussion huruvida bloggen är "offentlig handling" (vi använde nog ett annat begrepp men det har jag glömt just nu; det är fortfarande varmt) och vilket publikt ansvar man har som bloggare att just låta sina synder, t.ex. i affekt skrivna anteckningar, ligga kvar för eftervärlden att beläsa, respektive att tilllåta/radera kommentarer som inte "passar in".

Vissa bloggare tycker det är viktigt att ha ett öppet diskussionsforum där man ser det mer eller mindre som en självklar skyldighet att tillåta alla att uttrycka sig på bloggen (inom lagens och möjligen den nuvarande accepterade moralens ramar).

Andra bloggare är mer restriktiva och vill ha så mycket kontroll som möjligt av det som publiceras på sin blogg, t.ex. att fortsätta att moderera alla kommentarer fast det finns ganska bra tekniska lösningar för att ta bort bloggspam.

Även om en bloggare anser att han/hon har en skyldighet att tillåta andra att kommentera hos sig, så är det inte moraliskt rätt att denne ser det som en rättighet att kunna göra samma sak hos andra bloggare. Det är en sak som varje bloggare får avgöra själv.

Skillnaderna härvidlag bottnar säkerligen i vad man vill ha ut av sitt skrivande respektive sitt bloggande, samt hur man ser kommentarer i relation till sitt skrivande och umgänge.

Här skulle man säkert kunna diskutera om det ingår i "bloggens väsen" (notera citattecknen) att den ska vara fullständigt öppen för alla kommentarer (inom lagens osv). [So, be it. Då har jag ingen blogg.]

Om man lägger ihop samtliga hittills borttagna/ej godkända kommentarer från deltagarnas bloggar skulle det inte bli många att räkna.

En av deltagarna berättade (stolt) om en bloggtråd som pågått i flera månader och nu lever sitt eget liv: "ett eget litet forum på min blogg".


Dagens slutord
Någonstans borde det skrivas varför specifika bloggare sällan nämns vid namn i dessa sammanfattningar utan betecknas istället med de anonyma "någon", "vissa", "somliga".

Varför inte göra en sådan skrivning just här och nu.

Den relativt anonyma rapporteringen från bloggträffarna är en medveten tanke för att deltagardiskussionerna ska kunna vara så öppna som möjligt när man träffas I Riktiga Livet (IRL). Personliga detaljer, såsom ovanstående spekulationer kring huruvida X är ihop med Y, eller vad en person heter, arbetar etc, passar möjligen i privata diskussioner, men inte på denna blogg eller på de flesta andra bloggar skrivna av de (hittills) ingående bloggareträffdeltagarna. Troligen accepteras (kanske till och med hyllas?) denna filtrering av flertalet.

Å andra sidan kan man då fråga sig hur intressant det är med
sammanfattningar av saker där man endast säger A (eller X) men inte B (dvs avslöjar vem X är). Varpå man genast kan fråga följande: För vem skrivs egentligen dessa sammanfattningar? Är det som ett minnesstöd för dem som var på träffen, eller information för dem som ville komma men inte kunde, som lockbete för dem som ännu inte varit med men som kanske tycker det vore skoj att vara men, eller kanske beror allt helt enkelt på att sammanfattaren ibland tycker det är skoj att sammanfatta?

Posted by hakank at 09:15 EM Posted to Blogging | Comments (20)

juli 06, 2005

Påminnelse: Skånsk bloggaremiddag söndagen 10 juli 2005, kl. 13.00

Detta är alltså en påminnelse om Skånsk bloggaremiddag söndagen 10 juli 2005, kl. 13.00 på Två Krögare, Malmö. Se originalanteckningen för mer information. Hör helst av dig och anmäl om du planerar att komma (eller oanmäl dig om du anmält dig men inte kan komma).

Posted by hakank at 06:13 EM Posted to Blogging | Comments (4)

juni 21, 2005

Andra bloggelsedagen samt tvåpotensanteckningsnummersdag (1024)

Så var det dags för två bloggbemärkelsedagar:

* I lördags (18 juni 2005) var det exakt två år sedan första anteckningen publicerades.

* Denna anteckning har nummer 1024, vilket är en synnerligen jämn och magisk 2-potens, nämligen 2^10. (Jag hade som ursprunglig plan att denna anteckning skulle skrivas i lördags men det blev alltså inte så.) Det innebär dock inte att 1024 anteckningar har publicerats, eftersom cirka en handfull gjordes inte publika av olika skäl. Å andra sidan har flera kommentarer varit så långa att de skulle kunna utgöra egna anteckningar.

Den i början på förra årets utspådda spådom att 1024-anteckningen skulle infalla den 2:e oktober 2004 var således fullständigt felaktig. När nästa 2-potensanteckning (2^11 = 2048) kommer att se dagens ljus vete fåglarna. Kanske den 2 november något år?


Tack
Ett stort tack till alla läsare och andra skrivare som under den gångna tiden inspirerat att fortsätta skriva och läsa. Ett speciellt tack till er som kommenterat antingen här, hos sig själv, via mail eller andra medier. Det är oftadels för er jag skriver (ibland har den primära målgruppen varit rätt mycket mindre).


Små tillbaka-, framåt-, samt här- och nublickar
Kanske tarvar dessa jubileum någon form av tillbakablick för att göra en framåtblick. Det blir inte bättre än så här:

- Jag är inte alls lika produktiv (i betydelsen antal ord, antal texter per dag etc) nu som då jag började, och produktiviteten har fluktuerat mycket över tiden. Det kommer den fortsätta att göra framgent också, beroende på tid, lust och framförallt om det finns något offentligt publicerbart att publicera.

- Ämnena har förändrats mycket över tiden, och det kommer de säkert att göra i framtiden också: nya ämnen kommer att skrivas om, liksom gamla, möjligen sedda ur ett nytt ljus eller ett gammalt ljus fast ur en annan synvinkel, såvida jag inte glömt bort att jag skrivit om det tidigare och skriver exakt samma sak igen (detta har ännu inte hänt ännu vad jag vet).

Dvs helt i enlighet med denna publikations främsta syfte att vara en reseskildring över (delar av) mina intressen eller påhitt.

- Just nu känns en viss tröttnad (övermättnad) på orden "blogg", "blogga" och "bloggning" och jag kommer bl.a. därför inte här och nu att fundera kring bloggningens framtida skepnad och påverkelsepotential för det framtida samhället samt dess individer.

Möjligen kommer något att göras åt denna tröttnad, troligen i en liten men symbolisk skala, eventuellt kanske möjligen i en större.

(NB. Tröttnaden är inte på att skriva och publicera texter på en offentlig åtkomlig webbplats med hjälp av ett publikationssystem där texterna presenteras i kalendarisk ordning, där det finns möjlighet till kommentarer samt notifikation annorstädes att sådana texter just har publicerats etc etc. Inte heller är det någon tröttnad i att umgås IRL med andra personer som publicerar i sådana system. Snarare tvärtom.)


För att citera mig själv när jag citerar mig själv om att blogga:

Så länge fördelarna uppväger nackdelarna så mycket som de gör nu, fortsätter jag blogga.


Kuriosa
Som kuriosa kan nämnas att åtminstone en kombination av additioner och subtraktioner av ASCII-representationen av strängen anteckning tusentjugofyra blir just 1024.

Posted by hakank at 08:05 EM Posted to Blogging | Comments (12)

Skånsk bloggaremiddag söndagen 10 juli 2005, kl. 13.00 på Två Krögare, Malmö

Nästa skånska bloggaremiddag föreslås härmed hållas

Söndagen 10 juli 2005, klockan 13.00 på restaurangen Två Krögare ("Bullen"), Storgatan 35, Malmö.

Karta finns via länken, klicka på "Information" så frammanas en karta (förstorings-/förminskningsbar och allt). Bord är beställt i mitt namn, på formen "För Efternamn" (möjligen något felstavat).

Som vanligt hänför sig "skånsk" och "skånska" till den geografiska platsen för middagen, inte att man måste vara en skånsk bloggare (vad nu än det skulle innebära).

Meddela helst om du tänker komma, antingen med en kommentar till denna anteckning eller mail till mig (hakank@bonetmail.com).


Se även
Rapporten från den förra (junis) slika tillställning.

Posted by hakank at 06:45 EM Posted to Blogging | Comments (21)

juni 14, 2005

Artikelserie om forskare och bloggar från Umeå Centrum för Interaktionsteknik

Mikael Hansson. webbredaktör på Umeå Centrum för Interaktionsteknik (UCIT) berättade för mig tidigare idag att de nyligen publicerade ett antal artiklar om forskare, bloggning och det akademiska livet.


Forskare utforskar bloggar:

Många politiker och journalister har upptäckt bloggandet som en ny möjlighet att möta en större läsekrets. Nu börjar även forskare vid universitetet upptäcka bloggen. Vid Umeå universitet finns flera forskare som prövar de nya möjligheter som bloggen ger. Per-Olof Ågren, institutionen för informatik, är en av dem som gärna prövar.

I slutet av denna artikel länkas till några forskarebloggar, varav vissa var för mig tidigare okända:
Soul Sphincter
Nätkulturer


Bloggen som verktyg i utbildning

Bloggar har ofta formen av en personlig dagbok på nätet. Men bloggar kan också användas i undervisningen på universitetskurser. Vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet har man provat och försöken har gett mersmak, menar universitetslektorerna Anders Broberg och Thomas Pederson.

Bloggen ger forskaren ett nätverk

För doktoranden Jim Barrett, som forskar i narrativa digitala texter, är bloggen en nödvändighet. Genom olika bloggar kan han berätta om sin egen forskning och följa andra forskares framsteg. Jim Barrett är doktorand vid institution för moderna språk vid Umeå universitet och driver bloggen Soul Sphincter.

Studentliv utan censur på bloggen

Broschyrer, foldrar och kurskataloger i all ära men när Umeå universitet gav sina studenter fria händer på webben för att i en blogg berätta om lyckan att plugga i Umeå blev resultatet en succé med 40 000 besökare under en månad. Och bloggen fylldes med en oförfalskad och ärlig inblick i studenternas liv mellan träning, tenta och fest.

HUMlabs blogg en energifull mötesplats

HUMlab vid Umeå universitet arbetar mycket aktivt med sin kollektiva blogg för att berätta om seminarier, kurser och möten med intressanta föreläsare. På så sätt kan man förlänga HUMlabs ut till den virtuella världen.

Bloggen blandar det akademiska och det personliga

Genom bloggen får forskaren ett nätverk där hon kan testa hypoteser på ett mycket snabbt sätt, hävdar Stephanie Hendrick, engelska institutionen vid Umeå universitet. För henne som forskare har bloggandet blivit en del av processen för att komma vidare i sin forskning.


Posted by hakank at 06:09 EM Posted to Blogging

juni 06, 2005

Sammanfattning Skånska Bloggareminglet 6 juni 2005 Glorias Lounge, Malmö

Sammanfattning av skånska bloggareminglet 6 juni 2005 (Erik Starcks sammankomstanmaning).

Tid: 6 juni 2005, 14:00-18:20
Rum: Glorias Lounge, Malmö

Medverkande (bokstavsordning förnamnet/bloggnamnet):

Erik Starck (Framtidstanken, tillika sammankallande)
Fredrik Björnsson (Amdone)
Håkan Kjellerstrand (hakank.blogg)
Kristian Nilsson (Stillbild)
Mats Andersson (Klocklös i Tiden)
Skeptikern (Mitt liv som skeptiker)
Svante Pettersson (Svantlog)
Torgny Bjers (Torgny Bjers)
Åsa (Åsas anteckningar
Åsk Wäppling (AdLand)


Nästa mingel
Troligen någon gång i början av juli. Torgny Bjers blir näste "värd". Han planerar att hacka ihop någon commnunity utility (samfällighetsredskap) som förhoppningsvis hjälper till att hålla reda på dessa minglar.


Så själva sammanfattningen
Först bör sägas att jag var lite förkyld så uppmärksamhetsnivån kanske inte var optimal. Saker har glömts, så påminn gärna. (Vissa saker har inte glömts men har inte velat skrivas.)

I början, mitten och lite emot slutet var det flera parallella diskussioner som fördes vilket gjorde det svårt att lyssna på vad de andra sade. Så även här finns systematiska brister i rapporteringen. [Vad är egentligen poängen med två öron när de i alla fall bara kan lyssna på en och samma sak?]


- Som vanligt var det mycket trevligt, med flera nya deltagare.

- Vi började inte med en presentation av minglarna trots att det var flera nya minglare i denna krets. Denna kom dock senare, och tog rätt lång tid eftersom vi då hade diskussionsflåset upp.

- Vi försökte dra i gång en diskussion om vad en blogg är, men det lyckades inte inte riktigt. Det verkar som om fler och fler har blivit bloggdefinitionsliberaler. [Vilket väl egentligen kan sammanfattas så att man anser att vad som helst kan kallas för en blogg bara det inte skadar någon annan.]

Se dock Åsks post-mingelfrågor nedan.

- Eftersom summan av alla definitionsdiskussioner är konstant fördes det därför en diskussion om vad podcasting egentligen innebär. Någon frågade om allt ljud/rörliga bilder som läggs upp på en blogg är podcasting. Den normala (strikta) definitionen är att det är en prenumerationstjänst (med RSS-flöde). Att bara lägga ut en MP3-fil på en webbsida är alltså (i denna betydelse) inte podcasting. [Se t.ex. wikipedia Podcasting.)

- Mer podcasting (eller mer generellt ljudanteckningar på nätet): En del saker passar nog inte att skrivas i ljud (t.ex. en manual för ett programspråk, däremot kan det mycket väl passa med en mer generell bok programmeringsprinciper etc). Liksom vissa saker inte passar att skriva i nättext. Det bästa vore kombinationen av ljud och skrift.

Någon (ok, det var jag, hakank) önskade fler videoföreläsningar på nätet i de ämnen han (jag) är intresserad av.

- Bloggforum 2.0: Diskussion om vad man hade tyckt om Bloggforum 2.0 (de som varit där eller lyssnat/sett å ljud/video): Det viktigaste var minglet. En åsikt som inte fördes fram var att det var intressant att notera att det inte var så många som trodde att bloggarna skulle revolutionerna världen (i betydelsen västvärldens val, media etc) den närmsta tiden.

- Bloggforum 2.0: Det var däremot roligt att träffa de personer man endast mött via bloggen. Roligt (och lite förvånande) var också att de tyckte det var roligt att träffa en.

- Bok- och musikmemerna nämndes.

- En fråga som dök upp: Ska det svenska ordet "blogg" stavas med ett eller två "g"? (OK, frågan ser lite lustig ut i skrift. Tänk att någon säger frågan i stället).

De flesta var överens om att det torde vara två "g". Där exempel såsom "glögg", det engelska "web" är "webb" på svenska etc. "Plog" med ett "g" utalar bara på ett annat sätt än "blogg".

Någon framförde den lite märkliga åsikten att det tog extra tid att mentalt översätta "blog" till "blogg" för svensk text, och funderade på att göra en matematisk modell över hur mycket tid den svenska bloggosfären skulle spara per år om alla skrev "blogg" med två "g".

- Den nya bloggportalen (är det rätt ord?) Bloggwalk diskuterades lite grand. Några tycker det var utmärkt eftersom man kan hitta nya bloggar eller äldre anteckningar som missats tidigare.

Bloggliv har detta avsnitt i minglet redan nämnts.

Här kom vi också in på en diskussion om begränsningen av bloggarnas tidsfokuserade format. Det är lite svårt att enkelt visa äldre diskussioner inom samma ämne som den aktuella anteckningen. Man länkar naturligtvis till äldre anteckningar eller till en kategori, men detta saknar den strukturerade dimension som t.ex. en wiki har.

Här fördes också en kort diskussion (monolog är möjligen ett bättre ord) om hur man hanterar kommentarer som visar att kommentatören inte har läst tidigare anteckningar på bloggen. (Vilket aktualiserar frågan om man kan ställa några krav läsarna och speciellt kommentatorerna. Troligen kan man inte ställa några krav alls. Men jämför med mailinglistor, forum, nyhetsgrupper där det ofta finns FAQ:er med de vanligaste frågorna.)

- En annan ny - men ännu inte lanserad - bloggportal hittades via webbserverreferers. Ingen annan minglare hade dock sett den. Det står följande på sajten: "Portalen lanseras inom kort". Eventuellt kommer mer detaljer senare.

- När man åker bort till ställe där Internetkontakt saknas borde det vara möjligt att inte bara stänga sin egen blogg för kommentarer etc, utan även att se till så att vissa andra bloggar inte heller uppdateras (de övriga bloggarna får fortsätta som tidigare). Det är nu tillsatt en utredning för hur detta såväl tekniskt som socialt ska implementeras.

- Flera av oss tog en hamburgare kallas Tiger Burgare (bacon och lite annat). Kristan påpekade finurligt att det var väl en typisk maträtt för bloggare.

- Förtroende och anseende på bloggar.

Jämförelse gjordes med tidningar: Historiken av tidningen ("Grundad 1891") och dess ekonomiska förutsättningar (dvs att det tjänar pengar på att ge ut tidningen) och tidigare icke-skandaler borgar för att det är någon form av seriositet och anseende. (Men läs vidare, vi kommer till det.)

Personliga bloggar har inte denna garant utan man måste förtjäna förtroendet genom att skriva bra och förtroendefullt (vad nu det betyder).

Men. Man kan inte veta om en persons långa förtroendefulla bloggning är ett led i en kampanj där denne kanske nästa dag s.a.s. tar ut det sociala kapitalet från förtroendebanken, t.ex. genom att börja bedriva propaganda för något, föreslår en revolution etc.

Å andra sidan vet vi inte heller om en tidning har en sådan dold agenda.

Så, slutsatsen blir att man helt enkelt får välja att lita på personer, fram till en viss punkt där det blir omöjligt.

Någon berättade en fascinerande historia från Gotland som visar människornas bästa sida i att lita på främmande människor. De flesta åhörarna väntade med spänning på att upplösningen skulle vara ett mord, stulna bilar eller liknande. Någon annan påpekade: Denna typ av historier skrivs det sällan om i tidningarna. Någon annan ytterligare: Det verkar inte så meningsfullt att stjäla en bil på Gotland.

- Några var (liksom tidigare minglar) skönt förskonande från såväl emailspam som bloggspam. Vi andra tittade avundsjukt på dessa. Någon föreslog att de förskonade skulle installera några mer spambefängda system.

Ett sajtinbrott som nämndes var följande: en webbtidning fick inbrott och det enda som hände var att en artikel skrevs om till en satirisk version av en nyhet.

Därpå kom förslag på ännu mer subtila inbrott: Nämnligen att man inte ändrar något alls. Varpå flera samtidigt sade sig ha gjort precis sådana.

- Gamla bloggar/bloggare nämndes och det undrades vad de gjorde nu.

Efter förtjänstfullt visad koll fick Mats Andersson rådet att öppna ett 071-nummer dit man kunde ringa om man var osäker på vilken blogg som var vilken.

- Skeptikern fick rådet att skapa en mot-skeptiker blogg där han är skeptisk till sig själv.

- Det finns sökmotorer för podcasting. Men än så länge är detta i sin linda, t.ex. att sökningarna endast fungerar på engelska (eller i alla fall inte på svenska) eftersom det kräver taligenkänningstekniker.

- Åsk visade sina fina tatueringar, bl.a. med källkod. (Finns det någon bild på denna, Åsk?).

Varvid RSA-tatureringen nämndes. RSA är förbjudet att exportera från USA. (Hmm, är det den bästa länken?)

Sedan kom lite andra glada idéer:
* när kommer första bloggtatueringen?
* troligen åker en sådan bloggtatuering dit för PUL
Finns det något som är förbjudet att föra ut från Sverige? Instruktioner hur man bygger kärnvapen. Taturering av en kniv borde också vara förbjudet.

Ja, visst var det ett glatt gäng.

- Klockan 18:20(?) fick vi en fin vink att det kanske var dags att betala och gå. Möjligen var denna vink en övertolkning och kanske endast var en fluga som skulle viftas bort.


- Några saker som Åsk redan kommenterat.

- hon pappersbloggare bilden på följande "sockersöta diabetesorsakande" kattunge.

- Kaninen med pannkakan på huvudet - Oolong! (Sammanställaren missade början till denna diskussion. Något får gärna fylla i lite mer.)

- Kaninfavicons med pannkakor (funkar inte)

Åsk skrev i denna kommentar även följande fråga i anslutning till ovanstående bloggdefinitionsdiskussionen:
... och sedan kom jag på när jag satt på tåget att frågan är vem är mest bloggare, de som snackar om bloggande (i TV i radio i tidning etc) eller de som bara typ bloggar hela dagarna. Kan man vara en bloggare utan blogg, men med soffplats i tv-rutan kanske? :)

Mina personliga åsikter (som inte ska förväxlas med det samlade minglets åsikter): En person som bloggar om bloggning är varken mer eller mindre bloggare än någon bloggare som inte bloggar om bloggning. Kort svar på den sista frågan såsom numera bloggdefinitionsliberal: Troligen.

Posted by hakank at 10:30 EM Posted to Blogging | Comments (16)

juni 05, 2005

Sistaminutenpåminnelse: Bloggaremiddag måndag 6 juni 14.00 Glorias Lounge Malmö

En sista-minuten-påminnelse om måndagens bloggaremiddag (eller kanske vi ska döpa det till bloggaremingel?). Läs mer och anmäl gärna hos Erik Starck (Framtidstanken) Bloggmiddag på Nationaldagen och/eller Bloggmiddag på Glorias Lounge.

Det ser ut att bli en trevliger hop männskor som kommer. Hoppas nu bara att jag är tillräckligt kry från förkylningen för att komma...

Posted by hakank at 06:48 EM Posted to Blogging | Comments (7)

maj 31, 2005

Podcast från Bloggforum 2.0: Sessionen Att Blogga - Vad är poängen?

Mer Bloggforum 2.0. Nu har ljudet (mp3) till den första sessionen "Att Blogga - Vad är poängen?" kommit.

Ett översiktligt tidsschema finns på Mark Comerfords blogg Markmedia: Podcast från bloggforum: Att Blogga - Vad är poängen? Det var alltså denna panel jag satt med i; det är jag som har glasögon och pratar hybridskånska.

Posted by hakank at 05:24 EM Posted to Blogging

maj 30, 2005

Bloggforum 2.0 - lite tankar, mötestrajektorie samt kodat skvaller

Så, hemkommen söndagkvällen från en väldigt trevlig helg kring Bloggforum 2.0 tog det först en massa timmar att gå igenom vad som skrivits om evenemanget, och sedan skriva lite kommentarer hos andra.

Det har redan (se länkarna på Bloggforumsidan) skrivits väldigt många kloka ord om sessionerna, vad som sades om hur bloggandet kommer eller inte kommer att påverka och liknande, så jag tänker inte försöka göra något sådant. Däremot tänker jag bryta mot mina bloggregler och skriva lite mer personligt och privat. Nåja, riktigt så personligt eller privat blir det inte, främst för att det inte är intressant.

Men först ett stor tack till arrangörerna Erik Stattin och Stefan Geens som planerade, ordnade och fixade ihop detta härliga mingel av människor och idéer. Tack!


Några tankar
När jag låg och vilade en stund på hotellrummet på fredagseftermiddagen efter tågresa och långlunch kom följande kanske inte helt seriösa tanke upp (som möjligen säger mer om min då uppnådda hybris än något annat): Tänk om Bloggforum 2.0 är slutet på en väldigt stor och världsomspännande konspiration för att få upp mig och andra personer till Stockholm och blåsa oss på alla våra pengar eller få in oss i en sekt. Jag måste nog säga att jag var rätt trött där på sängen. Och - måste nog snabbt tillskyndas - både Stefan Geens och Erik Stattin skulle själv vara bland de som blev lurade.

En annan tanke dök upp efter en stund senare på Restaurang Pelikan (en liten förträff på fredagskvällen): Det kändes det som den där släktträffen på Öland som jag var på i 15-årsåldern då alla min mormors syskons barn, barnbarn etc samlades. Det var 300-400 personer som samlats, och alla var vänliga och trevliga, troligen just för att vi var släkt och hade en relation med varandra även om vi aldrig träffats för. Det första vi gjorde var att försöka komma fram till hur vi var släkt (kusinbarn, sysslingar, tremänningar etc) och sedan kunde vi prata om allting. Så kändes det: efter att ha listat ut vilken blogg vi skrev (om vi skrev en sådan) så var det bara att prata på.

(Det var f.ö. under denna släktträff då vi, ett gäng kusiner, började använda begreppet "trassling" för att beteckna mer komplicerade släktsamband, något som jag ända fram till för några timmar sedan trott vi hade uppfunnit, men det är tydligen ett äldre ord. Jaha, se där, ännu en barndomsillusion fattigare. Se mer här och här, dvs Victor Örnberg ska ha skapat ordet och han levde mellan 1838-1908.)


Självreferenser
Hela denna helg, inklusive sessionerna, har varit så fylld av referenser till personer och händelser inom den svenska bloggosfären, så jag förstår mycket väl om de som inte följt bloggar så länge tycker att det är en klubb för inbördes beundran som bara refererar till varandra. Men bloggandet är inte så hela tiden, långt ifrån.


Några tankar om detta. Det som skiljer intresset för bloggning från t.ex. modelljärnvägsintresse (för att använda det exempel på Bengt Båvegård brukar ta upp) är att intresse och verktyget för detta intresse är samma. Till skillnad från modelljärnvägsintresse, så använder man inte modelltågen/-järnvägarna för att diskutera om sådana (även om det vore en intressant utmaning). För att fortsätta en bild från forumets första session så kan jag tänka mig att när tryckpressarna var nya skrev man - med tryckpressarna - en hel del som bara handlade om tryckpressarna och de personer som också försökte förstå detta nya hjälpmedium. Någon (Erik Starck?) nämnde att det troligen var så när Fanizines kom.

En liknande verktygssjälvreferens fanns när jag arbetade som teknisk dokumentatör på ett företag som utveckade ett ordbehandlingprogram. Naturligtvis skrevs handböckerna med hjälp av detta ordbehandligsprogram.


Mötestrajektorien
Här nedan kommer trajektorien över de personer som jag träffade under helgen, från fredag morse till söndag eftermiddag, och pratade med mer än några mikrosekunder. Tyvärr har jag säkert glömt bort någon, vilket i så fall bes djupt om ursäkt för.

Troligen är nedanstående lista endast intressant för andra bloggare, om ens det. Den kan ses som det som Stefan Geens pratade lite om, att länkarna är ett sätt att visa att man uppmärksammar varandra. (Han hade mer tekniska följdtankar kring detta, men de tänker jag inte gå in på här.)

Flera var sådana som jag läst, diskuterat och som tillhört min lilla målgrupp under de gågna åren (två år om några veckor), kanske haft mailkommunikation men ännu inte träffat IRL. Det var fantastiskt roligt att nu äntligen träffa dem på riktigt.

För att unvika upprepningar här nedan tänker jag inte skriva "mycket trevlig, underbar och intressant person" eftersom jag faktiskt inte träffade någon otrevlig, ointressant, eller o-underbar person under hela helgen. (Undantaget är möjligen det där paret som bodde i det intilliggande rummet i det lite för lyhörda hotellet, samt kanske någon av taxichaufförerna. En reflektion om det förstnämnda undantaget kommer möjligen senare.)

Så, nu kommer listan.

Erik Starck (som är juni månads värd för den skånska bloggaremiddagen, se vidare Bloggmiddag på Glorias Lounge)
Åsa B. (ej bloggare, men som myntade konceptet blogg-apa istället för "echo chamber")
Stefan Geens. (Min moderator som tog mig väldigt snällt under vingarna inför sessionen. Glöm inte Gödel och hans primtal, Stefan.)
Henrik Torstensson
Steffanie Müller
Richard Gatarski
Erik Stattin (nöjet att diskutera med Erik IRL var precis lika stort, fast större, som jag anat)
Bengt Båvegård
Bengt O. Karlsson (som påverkat mig i min åsikt om bloggning mer än vad han är medveten om)
Erik Hedenström
Åsa Hovrell
Anette Blomqvist

Gående från hotellet till forumet stötte jag på (stötte , inte stötte på, även om hon kanske inte såg det på samma sätt) en kvinna som var väldigt lik en gammal arbetskamrat. Det var det alltså inte. Hon bloggade inte heller.

Martin Bagge
Mark Comerford

Håkan "Hakke" Karlsson (där en av diskussionerna fortsätter i Femti-femti)
Mats Andersson (Stort tack för överknoppningsmöjligheten och diskussionerna, Mats!)
Åsk Wäppling. Hon var jättebra i sin panel.
Åsk kompis (som jag tyvärr glömt namnet på, som inte bloggar själv men har läst Jane Austen)

(Här börjar det bli lite suddigt eftersom jag höll på att förbereda mig inför första paneldiskussionen. Uppmärkhetskonen var väl rätt smal, kan jag tänka.)

Rebecca Crusoe (medpanelist, en äkta populärkulturjunkie! Jag erkände mitt Spice Girls-beroende.)
Emma Holmér, (medpanelist, vars C-betygsuppsats Manipulation och påverkan jag föresatt men inte hade hunnit läsa. Senare på kvällen hann vi prata mycket mer om detta och mycket annat.)

Annica Tiger och nu fick jag faktiskt se hennes beryktade händer. Jag lider med dig, Annica.
Jonas Söderström (Det skulle kräva en hel blogg för att få ned allt vi pratade om.)
Johnny Söderberg (tyvärr bara: "Hej, Johnny. hakank. Kul att ses. Vi får prata mer en annan gång".)
Håkan Jacobsson
En tjej från Vetenskap och allmänheten som var intresserad av bloggar om vetenskap. Jag rekommenderade Gustav Holmberg, som hon naturligtvis redan kände till.
Mattias Durnik
En av Gustavs elever/kolleger som håller på/kommer att forska på vetenskapsbloggar. (Missade tyvärr hennes namn.)
Fredrik Björnsson
Coola Morsan, som faktiskt är cool även om vi inte har riktigt samma musiksmak.
Monica Rolfner (som jag bara handtassande men tycker det räknas eftersom jag läst Monicas blogg hela tiden jag bloggat)
Henrik Ahlén
Erik Stattins arbetskamrat (ej bloggare)
Tommy Sundström (inte på forum utan den trevliga fikan på söndagseftermiddagen)


Matematisk analys?
Av de cirka 180 (?) personer som var på forumet pratade jag lite längre med ovanstående cirka 30 personer, knappt 17%. Om det är mycket eller lite vet jag inte. Ja, det var hela analysen.

Om man skulle göra en graf med hur länge man pratade med respektive person skulle det troligen bli en fin power-law-graf, dvs att det visar sig att man pratar med ett fåtal personer väldigt länge och många under en kortare tid. Tack och lov så klockade jag inte samtalen, och hade inte ens en tanke på det förrän nu.


Skvaller
Till sist lite skvaller som snappades upp, varav några är bara rykten. Eftersom detta faktiskt är en icke-utlämnande blogg kommer det kodat, i en kod utan nyckel:
- A4 B12 och C4 D234 kommer att X1 V32 Y3 Z12. Det ska bli mycket intressant att följa.
- E32 F64 är L43. Men det var ju egentligen ingen nyhet.
- I443 E322 L223 av A332211.
- P386 skrivs av B243 C4664.
- F3332 R32 G3434 Q321 X432?

Posted by hakank at 01:59 EM Posted to Blogging | Comments (16)

maj 26, 2005

Media Culpa: BloggSverige 1.0 - En undersökning av svenska bloggare och bloggläsare

Hans Kullin (på Media Culpa) startade för några veckor en bloggläsar-undersökning. Nu har han analyserat resultatet och skrivit en utförlig rapport. Se vidare BloggSverige 1.0 - så ser den svenska bloggaren ut. Själva rapporten är Bloggsverige 1.0 - En undersökning av svenska bloggare och bloggläsare (PDF).

Mycket intressant. Tack för detta, Hans.

Kort några saker som jag själv blev lite förvånad över:
* Det var så pass många som 600 som besvarade undersökningen. Kul.
* 36 bloggare (av 361 ~ 10%) är 46 år eller äldre. Jag trodde det var färre.
* 16% av bloggarna (11% av samtliga svarande) är vad rapporten kallar för "heavy users", som definierats som att de läser 26 eller fler bloggar dagligen. Trodde att det skulle vara fler. (Kanske det här är en fråga vad det innebär att "läsa en blogg". T.ex. så följer jag inte alltid alla kommentarer på alla bloggar som jag anser mig läsa.)
* Det finns en viss skillnad i hur kvinnliga respektivt manligare bloggare skulle rösta om det var val idag. Kvinnliga bloggare har viss tendens att rösta åt vänster (55.4%), medan manliga röstar borgerligt (57.4%). (60% av bloggarna är män vilket gör att det sammanslaget är en övervikt åt det borgerliga hållet. Vilket inte är så förvånande eftersom det har hävdats i tidigare undersökningar.)

Se mer detaljer om hur undersökningen gjorts och kommentarer till ovanstående i rapporten.


Hans avser att göra en uppföljning av undersökning om några månader. Det ska bli intressant att se om det blivit några förändringar.

Posted by hakank at 06:38 EM Posted to Blogging | Comments (5)

SVT1 om bloggning

I morgonens Godmorron Sverige (SVT1) förklarade Anna Kågedal och Jonas Söderstöm bra vad bloggar är för något och framförallt vad de ska vara bra till. Läs även vad Jonas skrev att han ville ha sagt, och det mesta fick han sagt. Kul Anna och Jonas!

Se själv: djuplänk till reportaget, cirka i mitten. (Hmm, hur persistent är denna länk egentligen?)

Posted by hakank at 08:15 FM Posted to Blogging | Comments (1)

maj 25, 2005

Bloggare Gustav Holmberg i Sydsvenskan

Sydsvenskans artikel På forskarens blogg vidgas världen handlar om en av mina absoluta favoritbloggare, Gustav Holmberg på Det perfekta tomrummet.

Det är en trevlig liten artikel där Gustav bl.a. förklarar sin bloggargärning:

Eftersom jag själv är så ointressant, en gift trebarnsfar som lever ett vanligt liv så har jag ingen anledning att skriva dagbok på nätet, som en stor kategori bloggare gör. Däremot som akademiker så får jag plötsligt chansen att göra min röst hörd, säger han.
Det finns olika kategorier bloggare. Det är dagbokskrivarna, nördarna (som är ute efter ett kunskapsbyte), de politiska eller journalistiska bloggarna.

Han säger naturligtvis fler kloka saker, såsom Det finns ju bloggare som har fångat upp saker som i princip har förändrat världen. Det finns många exempel på att medier plockat upp nyheter från bloggare. Att knäcka en sådan nöt skulle ju kännas ädelt. Men min uppgift är snarare att bidra med en pusselbit där någon saknar lite kunskap, men det får ni läsa själva.

Andra bloggande lundaforskare bloggare med forskningsinriktning lundabloggare nämns, t.ex. Jonas Bergenudd på Nätverkssamhället.

Möjligen åsyftar artikelns sista URL denna blogg (dvs hakank.blogg), med det har smugit in sig några fel och inlägget som då (eventuellt) refereras är något olyckligt vald som exempel på en forskarblogg: Bloggarmiddag i Lund i går i regnet (det saknas ett "k", ett "/" samt "0" och jag bor i Malmö). Bättre exempel vore kanske någon av de länkar som finns i Fredagsfyran v5 -05 Tema: skrivprocesser.

P.S. Det var Gustav som fick mig att blogga, vilket jag nästan alltid är honom evigt tacksam för.

P.S.2 Tack Jens Ågren för peket till artikeln.

Uppdatering
P.S.3 Bör nog komplettera: detta inte är någon forskarblogg i mening att det är en forskare som bloggar; jag tillhör ingen akademisk institution utan arbetar som systemutvecklare. Däremot skrivs rätt mycket om forskare och forskning.

Posted by hakank at 07:59 FM Posted to Blogging | Comments (8)

maj 21, 2005

Skånsk bloggaremiddag: 6 juni

Det är snart dags för ännu en skånsk bloggaremiddag, 6 juni är föreslaget. Denna gång är det Erik Starck på Framtidstanken som är "värd".

I Eriks Bloggmiddag på Nationaldagen står mer detaljer. Jag tycker speciellt om hans historiska kopplingar: likt en trackback genom tiden och rakt in i 1800-talet. Gå dit, läs och anmäl sedan ditt intresse om du är bloggare och befinner dig i Malmötrakten den 6 juni.


Den förra skånska bloggaremiddagen summerades i Sammanfattning av den skånska bloggaremiddagen 8 maj 2005.

Posted by hakank at 10:32 EM Posted to Blogging

Bloggforum 2.0 - en påminnelse

Nästan exakt på timmen om en vecka startar Bloggforum 2.0 som har flera debattpaneler/sessioner om allt som har med bloggning att göra: för nybörjare, inte fullt så nybörjare samt bara nyfikna på vad det här med bloggning egentligen är.

Detta inträffar alltså lördagen den 28 maj, klockan 13, i Stockholm (JMK). På sajten finns karta, program och allt annat praktiskt. Det är gratis att vara med, men du måste anmäla dig.

Hoppas att vi ses där! (Jag själv ser ut ungefär så här.)


Se även den tidigare påannonseringen Bloggforum 2.0 i Stockholm 28 maj 2005.

Posted by hakank at 12:20 EM Posted to Blogging | Comments (2)

maj 20, 2005

Ny tagline till bloggen: förklaringar och inspirationer

Efter snart 2 års bloggande är det mer än hög tid för en ny tagline (kort beskrivande text om bloggens innehåll som ofta står under bloggens namn). Den gamla En webblogg av Håkan Kjellerstrand som innehåller en del av det som råkar intressera för tillfället är förvisso fortfarande korrekt men beskriver ju ingenting om själva innehållet (och den där "som"-syftningen har alltid stört mig.)

Den nya taglinen är alltså Anteckningar från en PopSci-junkie blandat med egna mundäna försök. Samt annat. Låt oss nu dela upp de ingående elementen i dess inspirationer, ursprung och cred. Ett tack utfärdas härmed till alla som inspirerat.


PopSci-junkie (populärvetenskapsjunkie)
Detta är naturligtvis inspirerat av bloggnamnet som min Bloggforum 2.0-medpanelist Rebecca Crusoe skriver: Mitt liv som populärkulturjunkie. Den kortare och utlandsklingande versionen "PopSci" valdes eftersom den just är kortare och att det inte helt sällan refereras till engelskspråkiga skrifter. Tilläggas kan att det inte är endast populärvetenskapliga skrifter som läses eller skrivs om, utan även mer [vad nu motsatsen till "populär" i denna betydelse kan vara; inte "impopulär", snarare "specialinriktade"] skrifter.


mundäna
"mundäna" är från namnet på tidskriften Journal of Mundane Behavior som gjort flera intressanta undersökningar om vår vardagliga tillvaro (enkel översättning är 'Tidskrift för vardagligt beteende') och som skrevs om i Om vardagligt beteende och rutiner. (Jämför även med den svenska Pink Machine, som skrevs om här). Denna blogg har inte riktigt samma inriktning (och naturligtvis inte av samma kvalitet), men jag känner en starkt sympati för denna form av undersökningar kring det mer vardagsnära.


egna mundäna försök
Detta är en parafras på den tagline som någon (kan det ha varit nea?) beskrev bloggen i dmoz.org:s kategori Top, World, Svenska, Datorer, Internet, WWW, Webbloggar (se Googles version här): "Om vetenskap, speciellt statistik, ofta med egna praktiska försök".


Samt annat
Vilket helt enkelt är en brasklapp för att kunna skriva om allting annat, t.ex. Tai Chi Chuan och trolleri. Även förflugna fånigheter täcks in här.

Not: Ett tag funderades på "Anteckningar från Kjellerstranden" som en försök till en lite vitsig association mellan mitt efternamn och titeln på en känd bok (Bokus, ISBN 9174868179). Men det funkar helt enkelt inte, varken som vits betraktad (vilken strand avses?, vad är kopplingen mellan "-stranden" och "-hålet" samt andra smärre vitstekniska problem) eller som koppling till bloggens innehåll. Det skulle kanske passa bättre om det vore en existentiell blogg kring väder, vind (sic!) sommar och havet? Och för övrigt skulle det vara bättre som ett bloggnamn än som en tagline.

Så, om jag nu vore mer lik min kusin Gun Råberg-Kjellerstrand (layout-chef på Östersunds-Posten, som under åren fått en massa utmärkelser för sitt arbete. Grattis Gun!) skulle detta nu firas med en ny blogglayout, eller om jag vore mer lik min bror Anders skulle det firas med ett nytt parti golf. Nu är jag inte det så det blir inte så.

I stället blir det tittande på någon av de nyinköpta filmerna eller blogganteckningsskrivande eller någon form av kombination av dessa två alternativ.


Se även En liten åter-presentation för en presentation om mitt bloggande.

Posted by hakank at 10:06 EM Posted to Blogging | Personligt | Comments (8)

maj 17, 2005

Amerikansk undersökning om bloggar och traditionell media

Lite snabblänkar så här på morgonen. Tack Wille för Reuterns-länken!

Reuters skriver i Blogs haven't displaced media, U.S. study finds:

Web logs, or blogs, may be a powerful new force in U.S. politics but they have not displaced traditional media in terms of information and influence, a study revealed on Monday.

Charting the discussion of issues during the 2004 presidential campaign, the study by the Pew Internet & American Life Project and consultants BuzzMetrics found political blogs -- online opinion and information sites -- played a similar, but not greater role, as did the mainstream media and the candidates' campaigns in creating "buzz."

Pew Internet & American Life Project skriver i Buzz, Blogs, and Beyond:

[Pew Internet & American Life Project] and BuzzMetrics examined the interplay of blogs, online citizen chatter in newsgroups, the mainstream news media and official political spin from the Democrat and Republican election camps. They also conducted a case study of the “Rathergate” scandal involving CBS News and unauthenticated memos about George W. Bush’s record in the National Guard.

BuzzMetrics pressrelease Innovative study suggests where blogs fit into national politics:

Experimental research from the Pew Internet & American Life Project and BuzzMetrics suggests that political bloggers can make an impact on politics, but they often follow the lead of politicians and journalists.

Rapporten som refereras är Michael Cornfield, Jonathan Carson, Alison Kalis, Emily Simon: Buzz, Blogs, and Beyond: The Internet and the National Discourse in the Fall of 2004 (PDF). (Har inte läst den ännu.)


Jag har inte kunnat hitta den Connecticut-studie som nämns senare i Reuters-artikeln, men den refereras (via googlesökning) bl.a. i Editor & Publishers artikeln New Survey Finds Huge Gap Between Press and Public on Many Issues . Där står en hel del om skillnaden mellan journalister och allmänheten.


Se även relaterade nyheter till Reuters-artikeln på news.google .

Posted by hakank at 07:33 FM Posted to Blogging

maj 15, 2005

New York Times: Blogging, as in Slogging

I New York Times-artikeln Blogging, as in Slogging skriver David Greenberg om sina första försök med bloggning:

How hard could blogging be? You roll out of bed, turn on your computer, scan the headlines, think up some clever analysis while brushing your teeth, type it onto your site and you're off.

But as I discovered, blogging is no longer for amateurs or the faint of heart. Blogging - if it's done well - has evolved into an all-consuming art.
...
Serious bloggers, I realized, aggressively report a pet issue, updating their sites throughout the day. They scavenge the Internet for every shard of information on a hot topic, like John R. Bolton's chances of becoming ambassador to the United Nations or Tom DeLay's ethical troubles.
...
I don't know how they'll fare, but I doubt that celebrity will attract readers for long. To succeed in blogging you need to understand it's a craft, with its own tricks of the trade. You need a thick skin. And you must put your life on hold to feed an electronic black hole.


Även om jag tycker att det egentligen är bra råd, så är det han beskriver "proffsbloggare" som har någon form av agenda som de vill driva igenom (och det är kanske det han menar med "serious bloggers"). Det finns dock andra typer av bloggare som inte alls har så stora pretensioner med sitt skrivande, utan de skriver för de tycker det är skoj. Får de många läsare är det extra roligt.

Bloggen är en alldeles utmärkt skrivbordlåda att skriva för.


Å andra sidan bör man komma ihåg Bengts (Frihetens Vingar) råd i Media har fått blogghicka: Det ska vara roligt att skriva sin blogg inte en plåga eller en plikt att uppfylla. Det ska inte heller vara "en blogg ska jag ha eftersom alla har en men inte jag".(För övrigt är detta den första anteckningen från min nya dator, den som tagit upp mitt intresse några dagar. Fin dator är det.)

Posted by hakank at 10:53 FM Posted to Blogging | Comments (3)

maj 12, 2005

Svensk bloggläsar-undersökning på Media Culpa

Hans Kullin på Media Culpa skriver om en Svensk bloggläsar-undersökning som han påbörjat:

Det spekuleras mycket om vilka det är som bloggar och vilka som läser bloggar, men ingen vet egentligen säkert. Därför genomför jag nu den första svenska undersökningen av bloggläsare. Mitt mål är att få några hundra svar på enkäten så jag behöver andra bloggares hjälp med att sprida information om undersökningen.

Mycket intressant.

Gå gärna hit och svara på frågorna.

Posted by hakank at 11:52 EM Posted to Blogging | Comments (2)

maj 08, 2005

Sammanfattning av den skånska bloggaremiddagen 8 maj 2005

Sammanfattning av dagens skånska bloggaremiddag.

Deltagare

Erik Starck (Framtidsfabriken Framtidstanken)
Håkan Kjellerstrand (hakank.blogg)
Åsa (Åsas anteckningar)

Tid: Mellan 14.00 -- 17.30 (vilket väl gör det till en av de kortaste?)
Plats: Restaurang Mosaik, Malmö. Andra gången vi var där.


Fastställd agenda
* Nästa träff: Erik kommer att föreslå nästa träff, troligen i början av juni, och han kommer att skriva något om detta inom kort.

* Notifiering av träffarna. Det beslöts (eller i alla fall tycktes) att det var bra om notifiering etc skrivs på den vanliga bloggen; en speciell bloggaremiddagblogg föreslogs men röstades snabbt ned.

* Bloggforumet Bloggliv. Vi kom rätt snabbt fram till att mer reklam för forumet behövs.


Fri diskussion
Så till de mer friare diskussionerna som denna gång mycket handlade om bloggning och olika aspekter av förtroende/tillit/anseende.

[Tyvärr raderades cirka en sjundedel av första versionen av denna sammanställning p.g.a. en hjärnsläppsliknande förväxling med andra grafiska systems tangentkombinationer. Flera fantastiska formuleringar har därmed sjunkit till allsjöns botten, och varken det därefter inledande tekniska eller mnemotekniska muddringsarbetet lyckades till fullo med återställandet. Vilket troligen är lika bra det. Man skulle kunna hävda att det var ett led i en medveten kill-your-darlingsstrategi; så var alltså icke fallet.]

* Kommer bloggarna påverka det kommande valet, och i så fall hur?

Bloggar har möjlighet att skriva om saker som media av olika anledningar inte vill, kan eller har resurser till (däribland expertkunskap), och framför allt kritisk granska medias bevakning.

En annan stor fördel är att en blogg kan detaljstudera en speciell fråga ur expertvinkel, eller presentera valet (eller partier) utifrån en mindre grupps synvinkel.

Bloggarnas skriverier kommer kanske inte att underlätta för läsarna att avgöra vilket parti de ska rösta på, eftersom bloggaren kanske inte är så intresserad av den direkta partipolitiken. Ett - möjligen orealistiskt - förslag som kom upp för att underlätta för läsarna var att bloggaren har en "valtermometer" där det beskrivs sina partitendenser/-sympatier.

* Vissa spådomar om valet gjordes, t.ex. att det troligen att bli fler partier i riksdagen, inklusive fler "enfrågepartier".

* I sedvanlig lättsam ordning föreslogs därför att de svenska bloggarna skulle skapa ett enfrågeparti där den enda frågan som diskuterades är vilken fråga som ska drivas.

* De Sicas film Cykeltjuven diskuterades (från 1948, den gick på SVT2 i går kväll under temat "Far och son"). Det är en stillsam, smärtsam och gripande skildring av en far som efter längre tids arbetslöshet får ett arbete på villkor att han skaffar en cykel. En sådan hämtas tillbaka från pantbanken genom att istället pantsätta familjens lakan. Första dagen på arbetet blir cykeln stulen och resten av filmen handlar om faderns och sonens gemensamma jakt på cykeln och cykeltjuven. Utvecklingen av relationen mellan far och son i denna jakt är fantastisk att skåda. Sonen spelades underbart.

En av mötesdeltagarna hade den som en av sina favoritfilmer, en annan håller fortfarande på att smälta den efter gårdagen (men/och har vissa av de Sicas andra filmer som favoriter), och en tredje har inte sett den. De som hade sett den diskuterade olika tolkningar t.ex. sociala, samhälleliga respektive mer individualmoraliska. Tyvärr diskuterades det aldrig färdigt när fadern på allvar började att fundera på att själv stjäla en cykel.

* Några andra filmer diskuterades, i anslutning till Åsas Såsom i Himmelen. De två andra deltagarna hade inte sett filmen och kom fram till att det var lättare att kritisera den då.

* Det hade inte setts några zombie-filmer sedan förra träffen. Däremot hade någon (äntligen) sett Bloodsport, men det hade inte de andra.

* Övervakning i olika former diskuterades också, speciellt med anknytning till Eriks Montera ned Storebrorsstaten - Bygg förtroendeverktyg och Åsas Övervakning igen båda kopplade till Infontology-Pers anteckning Övervakning och livets värde.

Är detta ett tekniskt problem eller ett socialt problem? Storstadsövervakningen jämfördes med den "sociala bevakningen" som finns t.ex. i mindre samhällen. Är de att jämföra med varandra, och i så fall vilket är att föredrag?

Det är ett samhällsproblem om övervakning finns men ingen övervakare reagerar på eventuella övergrepp (det övervakningen säges övervaka), vilket gör att man som individ helt förlorar tryggheten (som är det argument som samhället ger för övervakningsteknikerna) och därmed tilltron till dessa system.

"Övervakning" är ett laddat ord. Finns det något bättre?

* Det diskuterades problemet att kommentera (och i förlängningen läsa) inlägg på en blogg som ingår i en större helhet. Man ska inte behöva länka till alla tidigare anteckningar som gjorts i samma ämne.

* Eriks anteckning om sökfrågor på sin sajt Att fråga ett orakel nämndes.

En annan teori (än den i anteckningen föreslagna) var att användarna kanske var förvirrade av begreppet search query, vilket ju antyder att det är en fråga som ska ställas. En annan - och naivt förhoppningsfull - hypotes var att sökarna hoppas att komma till en FAQ med just denna fråga.

(Någon av deltagarna berättade att denne utnyttjat en sådan formulering för att "tränga undan" andra sidor i en vanlig fråga. Den moraliska aspekten i ett sådant förfarande togs inte upp.)

* Det rätt korkade i att google ger en blogg som första eller andra förslag för en fras som endast nämns en gång i blogganteckningen. (Börjar man bli irriterad på google?)

* Flera bloggare har på sistone skrivit sina sista bloggord. En kontemplation kring detta gjordes.

* Det avslöjades att boken Freakonomics (som en av deltagarna både läst och recenserat) var understödd av en stor "blogg-kupp" (kanske ett lite väl starkt ord). Detta beskrivs mer i The Book Standards artikel Getting a Buzz On: How Publishers Are Turning Online to Market Books.

Den deltagare som recenserat boken hävdar med bestämdhet (och denne sammanfattare kan gå i god för det) att det inte var något lurt med detta utan boken inköptes själv och självmant till (i stort sett) normalpris.

Denna typ av kampanjer kan urholka trovärdigheten hos bloggare och andra deltagare som går på tåget. T.ex. finns Silicon Valley 100 som är en samling av bl.a. bloggare med stort inflytande. (Läs mer i Newweek-artikeln The Connected Get More Connected från januari i år.) Hur mycket kan man egentliga lita på dessa personer när man vet att de är sponsrade på ett eller annat sätt? Urholkar de sina egna stenar?

Naturligtvis diskuterades i samband med detta googles PageRank (som av någon anledning alltid kommer upp i de mest skilda sammanhang), samt Technrorati som till viss del förklarades poängen med.

* En av deltagarna har studerat beteendet hos besökarna vid "större omnämnanden". De flesta besökarna tittar endast på första sidan och går sedan sin väg (möjligen med all rätt), vilket fick denne att fundera lite:

Hur får man egentligen en uppfattning om en blogg första gången man läser den? Hur många gånger/hur mycket ska man behöva läsa på en blogg för att få en uppfattning om den är något för mig eller inte. Räcker det verkligen med att bara läsa första sidans senaste anteckningar?

Samt: Hur lång tid har en bloggare på sig att skapa ett förtroende med en ny läsare? (Det har säkert skrivits om detta tidigare, men exakta lokationen koms inte håg.)

* Ett förslag till förtroendeskapande åtgärd är att man har en "åsiktstermometer" för att visa sina allmänna, t.ex. musiksmak, litteratursmak, övriga intressen etc (detta var prototypen för den "valtermometer" som föreslogs ovan).

* Påverkas man i sitt skrivande om man vet att denna anteckning kommer att publiceras (eller bloggen länkas till) i DN nästa dag? Troligen men förhoppningsvis inte. Borde man påverkas?

* Återigen påpekades Bloglines eminenta funktion att kunna bevaka sökningar i RSS-flödena.

* Varför skriver man inte om alla sina intressen (om det är en sådan blogg) fastän de inte är för personliga eller utelämnande? En förklaring kan vara att man helt enkelt vill låta några saker i tillvaron vara "bloggfria" för att de ska vara ett andningshål även från bloggningen.

Inriktning på bloggar togs härvid också upp, både egna och andras. Det kan vara svårt att beskriva en sådan inriktning.

* Kommentars-/Trackbacksspam. Några har varit helt förskonade från sådant vilka de andra var synnerligen avsjuka på. En av deltagarna kommer om några veckor få en ny dator, varvid denne kommer att göra kraftfulla åtgärder för att inte släppa i dessa internethuliganer till sajten.

* Vådan av att det nu är så många svenska bloggar och med likartade namn. Och ännu värre är det när man läser dem via RSS-bevakare eftersom man inte då inte har bloggens grafiska utformning som hjälp för att skilja ut dem.

Det noterades (i efterhand och för första gången) att det var inte helt sällan som åtminstone en av deltagarna (inte samma varje gång) inte kände till bloggar som nämndes. [Hmm, för många negationer här. Skriv om: Oftare än tidigare nämndes bloggare som åtminstone någon inte kände till speciellt väl.]

* Kommentarsfunktioner i bloggar: Varför är det viktigt att de är publika. Räcker det inte att man kan kommunicera med bloggaren via email? Någon tyckte att kommentarerna ofta är roligare att läsa än huvudinläggen.

* I samband med att en iPod hade inköpts sedan förra träffen diskuterades det affärsmodeller för (fullständigt laglig) nedladdning av musik och filmer. En modell som verkade vara vettig är en prenumerationstjänst där man får ladda ner obehindrat från ett visst utbud.

Musiksmak dryftades på ett vänskapligt och abstrakt plan vari definitionen av begreppet "allätare" fördes kring notans betalande och disko-musikens pulserande (dock inte fullständigt i takt med varandra).

* Annat.

Posted by hakank at 09:45 EM Posted to Blogging | Comments (18)

Om bloggningens utveckling i Sverige - en uppföljning

För mer än ett och ett halvt år sedan (oktober 2003, 560 dagar sedan) skrevs en rundfråga till svenska bloggare om hur de såg på utvecklingen av bloggandet i Sverige: Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige.


De gamla frågorna
De frågor som var utgångspunkten var följande:


Det kom många intressanta synpunkter som är samlade i den rätt långa Sammanställning av 'Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige' (blogganteckningen som presenterade den är här).


Nya frågor - uppföljningen
Så här inför Bloggforum 2.0 tänkte jag det kunde vara spännande att s.a.s. höra hur det har gått: Blev det som man trodde, som man befarade eller hoppades? Här är några frågor som gärna får vara utgångspunkt på svaren:

Skriv gärna svaret på din egen blogg (om du själv bloggar) och meddela mig (*) så får vi förhoppningsvis en bra samling tankar kring detta. Skriv gärna inom de närmsta veckorna. Jag har sedan för avsikt att samla svaren i någon form av sammanställning.

(*) Notera: Av spamskäl har jag slagit av TrackBack-funktionen, så du får gärna skriva in länken i kommentaren till denna anteckning eller maila mig.


Egna tankar
Några spridda tankar kring detta (utan att följa ovanstående frågor det minsta).

När rundfrågan skrevs bestod den svenska bloggosfären (som väl bäst förklaras som de som ping-notifierade den saligen avsomnade weblogs.se) av cirka 350 bloggar som var en ganska homogen grupp: Många läste i stort sett samma bloggar och skrev mycket om samma saker fast med olika utgångspunkt, attityd och rytm. Det var få rena politiska (eller politicerande) bloggar.

Just denna homogenitet var det flera av de svarande som tyckte var begränsande för utvecklingen. Det som saknades var (förutom fler som bloggade) fler olika typer av bloggare, och speciellt de politiska och samhällskritiska.

Under denna tid, och framförallt det senaste halvåret har det kommit många nya bloggare, och framförallt många fler rent politiska bloggar. Både av det myckna antalet bloggar samt spridningen i ämnen är det nu en betydligt större heterogenitet, kanske av det enkla skälet att det är det inte går att hålla sig ajour med alla som skriver. Bloggosfären har ganska tydligt delats upp i flera delsfärer (hur många och vilka dessa sfärer är vore intressant att undersöka).

Ett (teknisk) önskemål var att det skulle bli lättare att blogga, dvs själva publicerandet. I stort sett har det inte förändrats speciellt mycket, även om det kommit en hel hel nya bloggportaler, t.ex. Bloggi. Men fortfarande tycker jag att det känns lite krångligt. Borde det inte vara enklare?

I och för sig har det blivit enklare att bevaka/läsa bloggar via RSS-bevakare som väl fick sitt genombrott hösten 2003 (t.ex. Bloglines), men eftersom det är så lätt att lägga till en ny blogg/flöde i dessa program har det kanske inte underlättat så mycket för fokuseringen. Ett annat problem är att det är lätt att förlora individen bakon en blogg genom att endast läsa via RSS-bevakandet (i stället för att gå till bloggen). Hur har RSS-bevakarna egentligen påverkat bloggskrivandet/-läsningen?

Agendan för bloggandet har - som jag uppfattat det - alltid varit otydligt (dvs vad är det egentligen som man vill när man vill att fler ska blogga), men några saker framfördes som speciellt viktiga:

Alla som bloggar har dock inte en sådan gemensam bloggagenda, utan har en egen agenda (t.ex. politisk) eller skriver helt enkelt för att det är roligt att skriva och kanske främst för sina vänner.

Posted by hakank at 11:12 FM Posted to Blogging | Comments (1)

maj 05, 2005

Ny blogg: Dom kallar oss nycinefiler (Ola Torstensson)

Jag har härmed glädjen att presentera Dom kallar oss nycinefiler skriven av min vän och före detta kollega Ola Torstensson.

Ola är nog den (f.d.) kollega som jag arbetade med mest och hade mest kontakt med både i och utanför de gemensamma projekten. Tidigt visade han öppet och oförväget sitt kulturella intresse och sin rika kunskap vad gällde musik, litteratur och film.

"Seriös" ger ingen bra association eftersom han är en av de mest ödmjuka person jag känner och samtidigt en av de mest "kreativt galna" med en ständigt osinande ström av skoj projekt eller affärsidéer (de sistnämnda verkar dock endast samlas på hög i hans byrålådor). Detta ger inte heller rätt associationer, men ni förstår kanske vad jag menar.

Det var t.ex. Ola som fick mig intresserad av Oulipo (eller var det ett nyuppväckt intresse?) och andra litterära experiment; det var Ola som åter tog upp tisdagarnas Filmklubb och det var till honom man gick för att få reda på tips och fakta kring film, musik eller litteratur. Alltid bra tips, mer sällan tid att genomföra.

Med tanke på vad han hittills skrivit om tillsammans med bloggens titel verkar det som om det kommer att koncentreras kring film. Vi kan bara hoppas att han även kommer att skriva om sina andra intressen inklusive scrabble, nyfunna algoritmer och kanske även förklarar bloggtiteln.

Läs gärna Ola. Han har en härlig och personlig stil, och med de där inskjutna bisatserna - och de detaljerade förklaringarna - blir det en extra stilpoäng.Kul med ännu en gammal kollega som börjat blogga. De andra är
Svante Pettersson (Svantlog)
Lars Olofsson (Lars Olofssons Teknikblogg samt Lars utblick från filmsoffan)
Andreas Andersson (Ravens Webblogg)

Posted by hakank at 10:21 FM Posted to Blogging

maj 04, 2005

Estimering av antalet trogna besökare på en blogg: En skiss

Av lite olika skäl (mestadels förflugna kommentarer via mail) har jag försökt att komma på en modell för hur många trogna läsare det finns på min blogg (och mer generellt på bloggar överhuvudtaget), dvs läsare som läser den regelbundet och inte "bara" råkar komma in på den av misstag via sökmotorer eller länkar.

Jag vill inte använda webbstatistiken av skäl som beskrivs nedan, utan försöker komma fram till en annan modell.

Vad är en "trogen läsare"?
Egentligen vill jag inte göra en formell definition av detta begrepp, men enkelt kan man väl säga att en trogen läsare är en som återkommande läser eller åtminstone skummar igenom allting som skrivs på bloggen. En prenumerant på en papperstidning är en trogen läsare om denne åtminstone bläddrar igenom tidningen dagligen och läser mer noga här och där.

Man kan notera att jag här nedan försöker att skapa en operationell (mätbar) definition av en trogna läsare. Sådana kan vara mer eller mindre intuitionsvidriga, ju mindre desto bättre.

Har ni - mina mer eller mindre trogna läsare - några bättre intuitioner?


Antal läsare via RSS-system och liknande
Fler och fler läser bloggar via RSS-system. Själv använder jag bloglines och läser oftast samtliga blogganteckningen via detta system och går alltså rätt sällan till bloggen. Detta utgör ett mörkertal om man endast studerar webbstatistiken, och det är anledningen till att jag inte vill använda denna typ av statistik för analysen.

Ett rimligt antagande är att om någon prenumererar via RSS-system så är det en trogen läsare.

Här är prenumerationstalen för RSS-bevakare och andra för min egen blogg:

* bloglines-prenumerationer: Det finns just nu 29 + 41 + 4 (minus mina egna 3 självbevakningar) = 71 prenumeranter. Det är säkert många som inte använder systemet längre. Om vi antar att 30 har slutat med bloglines, innebär det 71 - 30 = 41 läsare.

* cirka 20 via andra RSS-läsare. Jag har här försökt ta bort de som klart är inte är privatpersoner (t.ex. bloglines).

* ett 10-tal via nyligen.se / intressant.se . Jag gör nu ett antagande att flera av besökarna härifrån är trogna.

Det skulle innebära att det finns cirka 40 + 20 + 10 = 70 trogna läsare. Det låter ju trevligt!


Antal kommentarer
Ett annat sätt att se detta, och för att göra en rimlighetsbedömning om antalet, är att studera antalet som skrivit kommentarer, och sedan försöker att arbeta baklänges för att lista ut hur många av dessa som är trogna läsare, och även att jämföra med ovanstående estimering.

Totalt antalet kommentarer från juni 2003 är 1499, varav jag själv är orsak till 597 av dem (dvs cirka 40%). Antalet personer som kommenterat här någon gång här är 214. (Oj, är det så många?)

Men många av kommentatarerna har varit frågor efter gmail-konton och kommit hit via sökmotorer och kan därför inte räknas till de trogna. Så jag har valt att endast räkna med antalet personer som kommenterat 2 eller fler gånger, vilket för tillfället är 83. (Det innebär att det är 214-83 = 131 "enpinnare".)

Men det är inte rimligt att alla (mer än alla eftersom 83 trogna kommentatorer / 70 trogna läsare enligt beräkningarna ovan ~ 1.18!) som läser bloggen kommenterar den, så något är konstigt. I stället vore det väl rimligare att - säg - var 6:e läsare kommenterar. Detta skulle innebära att det är 83 * 6 = 498 mer eller mindre trogna läsare.

Vilket i sin tur innebär att cirka halva den svenska bloggosfären skulle läsa denna blogg, vilket inte heller låter rimligt. (Antalet i den svenska bloggosfären definierat som antal som pingar eller pingat nyligen.se: för närvarande 1124 stycken, även om en del av dessa inte är aktiva längre).

Man kan här jämföra med bloggare som har betydligt fler Bloglinesprenumeranter än jag, säg Erik Stattin med sina åtminstone 140+ prenumerationer, vilket i denna modell skulle ge åtminstone 140 * 6 = 840 trogna läsare, något som jag i och för sig tycker verkar fullt rimligt.

Men: Antalet kommentarer är från dag 1 i bloggens liv (alltså juni 2003). Alla tidigare trogna läsare är säkert inte trogna läsare längre. Då skulle man kunna tänka sig följande: Över en period på här nästan två år är det stor chans att nästan alla trogna läsare har kommenterat 2 eller flera gånger. Vilket gör att 1 på 6 är alldeles för optimistiskt som estimat. I stället kanske det skulle vara 1 på 2, dvs att varannan trogen läsare kommenterar. Detta skulle innebära 83 * 2 = 166 trogna läsare, eller snarare: 166 personer som är eller har varit en trogen besökare.

Detta tangerar den fråga som jag ville undvika: Vad är egentligen en trogen besökare? (En person som säger upp sin tidningsprenumeration är inte trogen längre.) Svaret på den frågan får nog anstå till en annan gång.


Icke-bloggande trogna läsare
Nu bör man komma ihåg att det är fler än de med egna bloggar som läser bloggarna och som kan vara trogna läsare. Frågan är hur många. Jag försökte ge mig på en liknande modell häromveckan i Internetworlds bloggomröstning. Tack, ni 8!, men lyckades inte så bra. Och gör inget nytt försök nu heller.

Min egen erfarenhet är att flera av de tidigare icke-bloggande trogna läsarna sedan har själv startat en blogg, eller håller på att göra det, så detta värde är nog komplicerat att beräkna.

Det förblir sålunda fortfarande ett mörkertal.


Lite mer om antal kommentarer per besökare
När det gäller antal kommentarer per besökare skiljer det sig säkerligen mellan olika bloggar beroende på olika faktorer. Här är några tänkbara sådana:

* vilket typ av blogg det är, t.ex. vilka ämnen som behandlas. En fackblogg har kanske färre besökare men kanske fler av dem kommenterar? Mer allmänna ämnen eller mer allmänt hållna ämnen tenderar nog att skapa fler kommentarer.

* den allmänna stilen/attityden på bloggen, t.ex. om det är "inbjudande" att kommentera.

* vilket typ av bloggare det är, t.ex. hur ofta eller hur bra denne
bemöter kommentarer hos sig. Om denne inte svarar på kommentarer (via kommentarer eller i blogganteckning) tenderar nog många besökare att tröttna på att kommentera efter hand. Man kan också fråga sig om denna faktor även påverkar antalet trogna besökare.

* kanske även språket: en engelskspråkig blogg har nog både fler trogna läsare och fler som kommenterar genom att de når ut till en större målgrupp. Frågan är om engelskspråkiga bloggar genererar ett bättre kommentar/besökare-förhållande än svenska? Finns det något i kynnet hos svenska bloggbesökare som skulle göra att vi tenderar att kommentera mindre eller mer?

* eventuellt även hur mycket bloggaren kommenterar hos och länkar till andra bloggare. Det har påpekats flera gånger att bloggosfären är ett enda ryggdunkande och det ligger lite i det. Kommentarer är ett utmärkt sätt att dunka ryggar: om du kommenterar hos (eller länkar till) mig så kommenterar jag hos dig. Detta är troligen en stor drivkraft till bloggandet eftersom man på detta sätt bygger upp sitt nätverk av kontakter, och större nätverk är oftast bra.

Det skulle vara roligt att sätta någon form av vikt till dessa faktorer, men det är väl hart när omöjligt. Ännu, ska man nog tillägga; någon kanske skapar fina modeller om detta så småningom.

Posted by hakank at 11:36 EM Posted to Blogging | Statistik/data-analys | Comments (9)

Påminnelse: Skånsk bloggaremiddag nu på söndag (8 maj)

Nu på söndag 8 maj kl. 14.00 är det dags för nästa skånska bloggaremiddag. Det är på restaurang Mosaik, Stortorget, Malmö. Läs mer detaljer här, där det även står vem som tänker komma.

Tyvärr visade det sig att Daniel och Linnea inte kan komma, men Daniel administrerar dock fortfarande anmälningarna. Vi kommer att sakna er, Daniel och Linnea!


I efterdyningarna till förra träffen föreslog Åsa i en kommentar att vi borde ha en liten inledande agenda för att ta upp saker av allmänt eller särskilt intresse kring bloggande (vi kallar det ju faktiskt för bloggare-middag).

Här är ett initialt förslag till en sådan agenda:
* väldigt kort presentation av deltagarna, t.ex. namn, blogg och principiell inriktning på bloggen. Ingenting fancy om man inte vill brodera ut. (Det kanske borde finnas en maxtid för detta? :-)

* Förslag till datum för nästa bloggaremiddag och/eller bestämmande om vem som ska "värd" för nästa middag. Värd innebär i stort sett att synka dag för middagen, synka anmälningar, vara sammankallande samt boka middagen.


Om ni som kommer har några andra saker, aktuella eller tidslösa, att ta upp är det bara att kommentera här eller maila mig på hakank@bonetmail.com. Förresten, detta borde väl också gälla för er som inte kommer. Endast seriösa förslag beaktas dock.


Väl mött!


En semantisk not: Skånsk i Skånsk bloggaremiddag betyder bara att middagen är i Skåne (hittills i Malmö eller Lund), men man måste självklart inte vara skånsk bloggare för att deltaga. Skånsk styr här alltså termen middag och inte bloggare.


Uppdatering
Sagde Daniel Olovsson (vars blogg minmening.com nu lever igen; Hurra!) är initiativtagar och administratör till Bloggliv (diskussionsforum för svenska bloggar) föreslog följande till agendan:
* diskutera Bloggliv och se om det finns något att förbättra/förändra som kan göra den sajten bättre.

Bra förslag Daniel!

Posted by hakank at 07:21 FM Posted to Blogging

maj 03, 2005

Bloggforum 2.0 i Stockholm 28 maj 2005

Bloggforum 2.0!

Forumet kommer att hållas i Stockholm lördagen den 28 maj 2005. Alla partikulärer finns på sajten så studera den noga. Där finns också en anmälningssida att fylla i för den intresserade.

Det blir många namnkunniga bloggare samlade där i Stockholm, i flera (1 + 3 + 3 + 1 = 8) spännande sessioner varav några sessioner är parallella. Ojoj, det kan bli svårt att välja.

* Att Blogga - Vad är poängen?
Varför bloggar man egentligen? Vad motiverar bloggare?

* Workshop — Bloggning för nybörjare:
Hur börjar man att blogga själv?

* Workshop — Avancerad bloggning:
Podcasting, moblogging, social software, spam...

* Bloggarna och valet 2006:
Kommer bloggarna att påverka valet 2006? Varför eller varför inte?

* Bloggar för företag och marknadsföring:
Bloggar i företagens tjänst?

* Bloggar och media:
Hur kommer svenska medier att sambo med svenska bloggar?

* Hur man läser och skriver bloggar:
Bloggar som kultur och litteratur.

* Att skapa förtroende genom att blogga:
Kan bloggar fungerar som instrument för att övertyga?


Tillsammanas med Rebecca Crusoe (Mitt liv som populärkultursjunkie), Emma Holmér (Mine) har jag (hakank.blogg) fått äran att delta i panelen för den inledande sessionen "Att Blogga - Vad är poängen?". Sessionen är modererad av Stefan Geens (stefangeens.com). Det ska bli skoj.

Minst lika skoj blir det att få träffa många av de personer som jag de senaste åren endast läst och ibland även mailat kring allting mellan bloggning och icke-bloggning (inklusive bloggning och icke-bloggning).

Posted by hakank at 08:30 FM Posted to Blogging

maj 02, 2005

En liten åter-presentation

I kommentaren till Aprilpyssel - lösning, villospår och ledtrådar skriver Henrik Sundström följande (för att kunna lösa gåtan som presenterades tidigare): det vore till stor hjälp att vara bekant med sinnelaget hos skaparen av de egenartade "ledtrådarna".

Här kan man osökt att tänka på Mats Anderssons kommentar då jag råkade lösa hans svåra matematiska gåta: Du har kanske inte 230 i IQ, men väl 230 i FohMt <- Förståelse om hur Mats tänker. :)

Som jag svarade Henrik finns alla "ledtrådar" om det principiella sinnelaget här på bloggen eller på andra ställen på hakank.org. Det är i och för sig är sant men ledtrådarna är kanske svåra att hitta, speciellt de på bloggen.

Reflexion
Detta föranledde en mer generell reflexion kring bloggning, nämligen att dess ledande princip med de senaste anteckningarna överst kan innebära att de tidigare anteckningarna snabbt göms och tyvärr ofta glöms någonstans i ett arkiv. Bloggning tenderar alltså att betona det (dags)aktuella och nedbetona det som skrivits tidigare. Förmodligen passar denna princip bra i många fall, t.ex. när man kommenterar (dags)aktuella händelser, men i andra fall kan det vara begränsande och göra informationsinhämtande svårnavigerat, t.ex. om man skriver längre mer "tidslösa" texter.


Därför kommer här en åter-presentation om denna bloggs författare, i stora delar fullständigt rippat från presentationenBloggliv (ett bra forum för svenska bloggare).


Presentation
hakank.blogg är en spretig och eklektisk icke-tematisk blogg där teman avlöser varandra allteftersom nyfikenhetens lynniga ögon hittar nya saker att studera, nya böcker att läsa eller nya problem att studera; eller för den delen gå djupare i tidigare intressen. Det tenderar att handla om saker med viss vetenskaplig anknytning, emellanåt kopplat till dataanalys, språk, modeller av verkligheten eller varför man gör på detta viset. Det kan också handla om program som löser oerhört viktiga problem, gärna kopplade till språk eller matematik. Tycker att gåtor är fascinerande.

Började blogga 18 juni 2003 och skrev mer då än nu.

En del av mina åsikter om bloggning finns på Pierre Anderssons frågor om bloggning. För ett tag sedan skrev en anteckning som innehåller ett antal länkar till sådant som på ett eller annat sätt är representativt: Fredagsfyran v5 -05 Tema: skrivprocesser.

Väldigt sällan skrivs det privat personligt, privat politiskt eller rent jobbrelaterat, bl.a. av sökmotorskäl. Här ges en översikt av vissa fakta:

* Född 1957 i Kalmar.
* Bor i Malmö sedan mycket små barnbyxor.
* Har på universitet studerat statsvetenskap, filosofi och datalogi, men under denna tid och senare självmant studerat ("kikat på") andra ämnen. Bloggen kan emellanåt ses som en reseskildring över denna kunskapens resa.
* Har i cirka 10 år arbetat som systemutvecklare, tidigare som tekniskt dokumentatör/support. Ytterligare tidigare arbetat med annat, till stor del datarelaterat.
* Är fascinerad över hur och varför vi människor hittar mönster och samband i tillvaron, och försöker själva att hitta sådana mönster vilket för närvarande inkluderar bl.a. webbserverloggar och annat webbrelaterat.
* Är faktiskt både mer och mindre seriös än vad bloggen förmedlar.
* Har länge haft drömmen att skapa ett program som skapar vitsar, eller i alla fall själva "vits-ordet" samt ett program som analyserar hur roligt ett sådant "vits-ord" är. Har sedan tonåren varit intresserad av ordvitsar och ser kopplingar till vitsens tekniker i många olika fenomen.
* Några tidigare drömmar: trollkonstnär, vitsmakare, poet, novellist, utredare, filosofisk konsult, professionell musiker (elbas modell jazz/funk) samt systemutvecklare. Den sistnämnda drömmen har alltså gått i uppfyllelse.
* Tränar Tai Chi Chuan, men skriver sällan om detta (av skäl som det eventuellt kommer att skrivas om).
* Läser gärna böcker, lyssnar gärna på musik och ser gärna på filmer (DVD).

Se även sajten www.hakank.org, varav bloggen är en delmängd, där det numera sällan görs något utan att det notifieras i bloggen.

Posted by hakank at 08:47 EM Posted to Blogging

april 22, 2005

Internetworlds bloggomröstning. Tack, ni 8!

I går kom resultatet av Internetworlds omröstning av "Sveriges bästa bloggar". Grattis till vinnaren Johan Norberg och grattis till alla som kom med på listan.

Stort tack!
Stock tack ni 8 stycken som tycker att detta är Sveriges bästa blogg. Det är mycket för er jag skriver när jag väl skriver; jag tänker på er ofta. På olika sätt har 4 av dessa personer identifierats, så det är spännande att ha 4 (8 - 4 = 4) för mig okända - vågar man skriva? - "beundrare".

Om du är en av de 8 och du säger de magiska orden (per realtid, mail eller kommentar på bloggen) kommer jag att bjuda på en öl eller glass beroende på väder, klockslag och ställe. Not för att förhindra fuskifikationer: Om det är fler än åtta personer som säger de magiska orden så är all bets off.

(Det var även 8 som röstade på Niklas Lundblads Kommenterat, en av mina favoritbloggar.)

Gissningstävlingen
En bloggare (och tillika vän) och jag hade en liten gissningstävling på resultatet och hur många som skulle rösta i denna tävling samt i vilken position min blogg skulle komma, om den nu kom med. Själv hade jag några rätt och några fel. Min gissning - som var fel - var att Erik Stattin och Annica Tiger skulle få flest röster. Det blev ju i stället Johan Norberg som tog toppplatsen. Annica kom på sjunde plats och Erik på trettonde.

När det gäller antal röstande var min gissning att det skulle bli 2023 röster och att min blogg skulle komma på 49 plats med 7 röster. Det blev 2029 röster och hakank.blogg kom på 45:e plats med 8 röster. En något bättre gissning, alltså.

(Not: Någon kan tycka det är förmätet att jag trodde att hakank.blogg skulle komma med på listan överhuvudtaget. Det berodde på att bloggen var listad i den lista som Internetworld listade som röstbara bloggar. Det fanns även möjlighet att rösta på en icke-listad blogg, vilket många gjorde. Det var 212 bloggar som fick åtminstone en röst.)

Antal röstande
Många verkar ha trott att det skulle bli många fler röstande (siffror på ett par tiopotenser högre har antyts i eftermälena), men jag tror att även om det skapas flera bloggar nu än tidigare är det navelskådande intresset för bloggning fortfarande begränsat. Vilket kanske är ett sundhetstecken: Man ska inte behöva vara intresserad av tekniken eller bloggningens sociala eller politiska roll för att själv blogga. Jag tror också det är många som läser bloggar utan att se det som en blogg, vilket nog också är ett sundhetstecken. Till sist, vänder sig Internetworld inte till en rätt begränsad läsekrets?

En röstningsmodell vågas på
Om man skulle våga sig på en modell: En viss andel av rösterna var svenska bloggare som är intresserade av bloggning som fenomen, politisk företeelse etc. De röstade naturligtvis. Låt oss säga att det finns 100 sådana bloggare. Deras mest aktiva icke-bloggande läsarna röstade naturligtvis också. (En aktiv icke-bloggare är en sådan som eventiellt skriver kommentarer hos sin favoritblogg eller kommunicerar via mail etc, men har ingen egen blogg.)

Låt oss klämma till med att varje blogg har i genomsnitt 15 icke-bloggande aktiva. Det gör 100 + (100 * 15) = 1600 röster. Till detta finns det 429 röster som är "kompisröster", dvs från vänner och bekanta som egentligen inte läser bloggar. Inalles 100 + 1500 + 429 = 2029 röster. De exakta siffrorna är naturligtvis tagna ur luften men skulle kunna stämma.

Det man kan kritisera i denna modell är att fördelningen av aktiva icke-bloggare per blogg är ojämn men sett som genomsnitt skulle ovanstående stämma.

(En alternativ modell vore att samtliga de 2029 röstande var bloggare. Men jag vet i alla fall en (1) icke-bloggare som röstade, så där faller den modellen.)


Går det att tävla i bloggeri? Eller ska det ses som ryggdunk?
Så till den obligatoriska kommentaren om det går att tävla i sådant här eller inte. Det beror naturligtvis på vad det man tror att tävlingen går ut på. Det kan knappast vara att rösta fram "bästa" bloggen där "bästa" bygger på något objektivt givet kriterium, eftersom det inte ens finns någon objektiv och edligen stadgad definition av vad en blogg är.

Snarare ser jag det som ryggdunkningar och uppmuntringar från trogna läsare. I verkliga livet kan man dock dunka fler än en rygg.

Lite bilder
Det skulle ha varit roligt att se alla de 212 bloggarena samlade på ett samlat fotografi, men det är naturligtvis ganska svårt. I stället visas en graf över röstandet där y-axeln är antal röster sorterat på antalet röster. Notera speciellt den långa svansen, dvs de många bloggar som fick mindre antal röster. [Jag vet inte den exakta fördelningen av de 34 stycken 2-5-rösterna, så dessa klumpades ihop till 3-röster för att förenkla.]


En tolkning av den långa svansen vågas på
Om man skulle våga sig på en tolkning av detta vore det att bloggosfären är spretigare än vad i alla fall jag trott. Detta skulle innebära att "den svenska bloggosfären" numera inte är så homogen som det ibland verkar antydas (eller kanske tidigare har varit). Det finns alltså inte en utan flera "bloggosfärer". Troligen är detta också ett sundhetstecken, dvs att det inte är en endast en liten klick som alla läser utan i stället många klickar (möjligen små) som lever parallellt.log-log-plot
Eftersom det är en kurva som visar att ett fåtal har många röster och många med färre röster, kunde jag inte låta bli att göra en log-log-plot på antal röster vs antalet bloggar som fick detta antal. Det fanns t.ex. 3 stycken bloggar som fick 47 röster, 2 som fick 8 etc, 138 som fick 1 röst etc. Den röda linjen visar den linjära koefficienten för log-log-skalan. (Här skulle man kunna vara ansträngt rolig och kalla detta för en blog-blog-plot. Vilket härmed gjordes.)


De vilda planerna
Det fanns även vilda planer att göra en betydligt djupare analys av datan genom att försöka korrelera röster till olika attribut hos bloggen såsom inriktning på bloggen, bloggarens kön, geografisk placering, start av blogg, genomsnittligt bloggningar per månad etc.

Avslutning, i ett något annorlunda tonläge
Men tiden räcker ibland inte till till alla de roliga projekt som finns i den skog som kallas livet. Ibland får man nöja sig att dofta på en enskild blomma eller lyfta på ett enskilt blad för att ana hur ängen doftar och hur ängen växer, vilket ofta räcker för att bli påmind om dess storhet.

Posted by hakank at 10:12 EM Posted to Blogging | Comments (3)

april 05, 2005

Skånsk bloggaremiddag i maj

Daniel Olovsson på minmening.com föreslår att nästa skånska bloggaremiddag blir i maj.

Klicka dit för mer detaljer.

Posted by hakank at 09:30 EM Posted to Blogging

mars 24, 2005

Jag ger mig: Du har rätt Åsk, AdLand är en blogg

Det är numera sällan jag (officiellt) går in i definitionsdiskussioner om vad en blogg är och inte. (Det är dock en av de stående men mycket snabbt övergående punkterna på de skånska bloggaremiddagarnas hittills mycket korta och fasta agenda: servetten och vad-är-en-blogg.)

Den enda skälet till varför det numera vore vettigt med bloggdefinitioner är för att förklara för de som bara hört uttrycket surra runt, och då är det inte heller frågan om att sätta upp en strikt definition med nödvändiga och tillräckliga villkor utan för att ge exempel på vad man kan göra med en blogg, varför det är så mycket surr kring bloggar nu. Etc.

Åsk Wäppling och jag haft lite diskussioner om begreppet som nu bör komma upp till ytan, främst eftersom jag härmed officiellt erkänner att jag har haft fel. Åsk - för de som inte känner till henne - skriver om reklam på AdLand och mer personnära på ascii log (dock fortfarande RSS-lös, hint-hint).

Under den senaste skånska bloggaremiddagen diskuterade vi bland annat varför AdLand inte har setts som en blogg av media och andra. Åsk menade att det berodde på att den handlade om reklam. Min åsikt var emellerid att Adland finns i det lite luddiga gränslandet till att vara ett forum, liksom jag ansåg att slashdot också är (ja, jag vet att slashdot anses vara en av protobloggarna).

Som gemensamt namn för "saker" liknande Adland och slashdot brukar man använda det lite svävande begreppet "gruppblogg", men denna attributisering har jag också haft problem med. Gränsen mellan "forum" och "blogg" är naturligtvis flytande, men jag har nog ansett att en blogg har en relativt fast uppsättning av ett fåtal identifierbara avsändare, även om de är fullständigt anonyma/pseudonyma eller opersonliga. I system som slashdot kan vem som helst publicera (möjligen efter registrering) vilket gör det svårare (för mig i alla fall) att säga saker som att "saken X är Y:s blogg" eller "saken P är A, B och C:s gruppblogg". En sak som komplicerar detta ytterligare är att vissa personer/pseudonymer bli - enligt en online-sociologisk nödvändighet - mer kända än andra. Men bara för att R och S skriver de flesta inläggen känns det inte korrekt att säga att det är R:s och S:s blogg, möjligen säger man att R och S dominerar sajten, eller kanske till och med att R:s och tagit över den. (Sålunda var mina språkliga intuitioner.)

Några saker har nu krånglat till det för att upprätthålla mina åsikter, speciellt när det gäller Åsk och AdLand.

AdLand är Åsks sajt och hon skriver väldigt många av inläggen där. Man kan därför utan att darra på rösten det minsta säga att det är Åsks (grupp)blogg.

Nästa sak, som meddelandes mig nyligen och är den egentliga upprinnelsen till denna bloggantecknings vardande, är att AdLand har utsetts till en av "Best Business Blogs: Advertising" av Fast Company. Se
Best Business Blogs: Advertising för detaljerna. Och säger Best Company att AdLand är en (grupp)blogg så är den det.

Jag ger mig, Åsk. Du har rätt och jag har fel. AdLand är en blogg. Intressant är möjligen att jag hela tiden sett dig som en bloggare.

Grattis, förresten!

Posted by hakank at 07:17 EM Posted to Blogging | Comments (13)

mars 22, 2005

"Värd" till aprils månads skånska bloggaremiddag sökes

Eftersom vi tidigare har sagt att "värdskapet" (*) för den skånska bloggaremiddagen bör cirkulera sökes härmed efter en "värd" för april måndags skånska bloggaremiddag.

Vi kan börja med fördelarna kring "värdskapet":

* du får själv bestämma tid och plats (dock inom vissa ramar, se nedan)

* det kommer en massa besökare till din blogg, kanske till och med helt nya bekantskaper.

* det skapas mängder av länkar till din blogg, vilket är bra för google-ranken och den allmänna självkänslan (i valfri ordning).

* det är en stor och bejublad ära.

Om du är vill ta på dig värdskapet så kommentera detta inlägg. Först till kvarn får mala först. Värdskapet flyttas då omedelbart över.


Den formella delen av "värdskapet" innebär ungefär följande:

* bestämma dag och tid för middagen. Någon gång i första delen av april är lämpligt. Notera att det inte är nödvändigt att det är söndag klockan 13.00, och det kanske till och med är bra om det inte är då. Vi skulle ju kunna tänka oss på kvällen någon gång mitt i veckan.

* bestämma plats. Och som vi sagt flera gånger är det bra om det är i Malmö eller Lund eftersom de flesta i Skåne bor här.

När du bestämt dig för dessa rums/tidskoordinater:

* publicera det på din blogg. Kanske ska det också publiceras i blogglivs bloggaremiddagsavdelning.

* uppdatera en lista över de som anmält sitt intresse, med länkar till bloggarens blogg.

* om det är väldigt få som kan komma på den föreslagna tid/platsen: föreslå/fundera ut/diskutera fram en ny tid

* när det är dags: boka bord på restaurangen

* efter bloggaremiddagen: skriv gärna någon form av summering. Du kommer dock inte vara ensam om att göra summeringarn.

* se till att "värden" för maj månad utses.

* i summeringen av förra middagen förslog Åsa att vi borde ha någon form av fasta punkter som inledde middagen, dvs lite mer strukturerade punkter som vi gemensamt diskuterar. Se Åsas förslag och efterföljande diskussion (sök efter 'Posted by: Åsa at mars 14, 2005 05:55 EM'). Detta är alltså något som synkas av dig. Ambitionsgrad och sådant bestämmer du naturligtvis själv.


Oj, det blir ju en del när man skriver ner det så här. :-)


(*) Snart kommer jag att ta bort fnuttarna kring "värd" och "värdskap" eftersom begreppen kommer att vara vedertaget implicit fnuttade.

Posted by hakank at 10:37 EM Posted to Blogging | Comments (3)

mars 14, 2005

"Kort" sammanfattning av den skånska bloggaremiddagen 13 mars 2005

Deltagare denna gång:

Martin 'brother' Bagge (Utsikt från en etta i Ronneby)
Håkan 'hakank' Kjellerstrand (hakank.blogg)
Erik Starck (Framtidstanken)
Simon Winter (Infontology)
Åsk 'dabitch' Wäppling (adland)
Åsa (Åsas anteckningar)

Tid Från 14.00 (två första tappra) - 21.40 (tre sista tappra).

Stockholmsbloggarena hade samtidigt sin middag som beskrivs av bl.a. Annica Tiger här där det finns bilder på Malmö- och Stockholmsbloggarena. Den skånska och enda bilden fotograferad av Åsk.

I Malmö avhandlades ungefär följande (ordningen är inte i kronologisk sådan utan i någon annan). Samtliga deltagare får gärna komplettera eller korrigera uppgifterna.

* Mailinglistor, moderering av mailinglistor och varför det är bra för alla parter att nykomlingar lurkar en stund innan de börjar vara aktiva (svar: det är för att man ska får en känsla för stil, ton och vanliga frågor samt att eveentuellt FAQ oftast nämns då). Undantag är då man blir speciellt inbjuden till listan (lycko dem). Flame wars kan vara skoj, i alla fall de kreativa.

* Vad som gör att en del tycker att vissa typer av gruppbloggar såsom slashdot inte är "riktiga" bloggar medan andra gruppbloggar såsom Boing Boing och Crooked Timber är det. (De sistnamnda - kom jag på - har en fast namngiven staff medan t.ex. slashdot har en mer flexibel medlemsstaff. Not: Detta är en personlig reflexion av rapportören och skulle troligen inte vara förenligt med en vedertagen definition av "blogg" skulle en sådan finnas.]

* Olika typer av cravings under graviditeter. En fråga som snart dyker upp är hur en havande vet att murbruk är gott eller välgörande.

* Det där portal-projektet Telias drog igång från typ 2001 som inte vad så väldigt lyckat. (Och namnet har fallit ur minnet precis.)

* Korzybski, Bateson, Hayakawa och hur språket påverkar tanken och det sociala livet. De två förstnämnda är inspirationskällor till NLP (Neuro Linguistic Programming) som diskuterades kortfattat. Subliminal påverkan, Vance Packards Hidden Persuaders och det berömda Coca Cola och popcorn-experimentet som sedemera visade sig vara fusk, hoax och fuffens. Se t.ex. New Urban Legends.

I samband med detta pratades om hur vilseledning (misdirection) används av magiker, reklambranschen och martial arts. Vilseledning, lurendrejeri förutsätter att man förstår själva finten. (Och det var därför en av deltagarna var en rätt lyckad fotbollsback: denne förstod helt enkelt inte fintarna som de duktiga motspelarna försökte med.) Brian Wilson Key och dennes konspirationsteoretiska böcker nämndes, framförallt den där scenen ur Exorcisten där Blair vrider huvudet runt-runt-runt, där det - enligt Key - finns subliminala klipp på dödskallar och subliminala ljud av dödsskrikt från grisar. (Hakank hade mardrömmar om denna scen, de övriga verkade ha haft mardrömmar om en helt annan scen.)

* Intressant.se, nyligen.se och "Var är du?", samt eventuellt fusk på dessa listor och varför sådant är både futilt och meningslöst. Internetworlds bloggomröstning och vem som kommer att få flest röster. En kreativ diskussion uppstod här.

* Zoombie-filmer, romantiska zoombie-filmer, och eventuellt romantiska zombie-komedier. Ett tips på en möjlig representant ur den sistnämnda kategorin är "Dawn of the living dead"(?).

* Vuxna katter är laktosintolerande, men det är inte kattungar. Därför är det ingen höjdade att sälja mjölk till de vuxna.

* Det hade på söndagen oberoende upptäckts att Observer nu bevakar ännu fler svenska bloggar, t.ex. Researcher och hakank.blogg (ni får faktiskt lita på sammanfattaren här)

* Vilka (amerikanska) A-liste-bloggare som läses/bevakas och varför de räknas som A-liste-bloggar: Kottke, Boing-Boing, Joi-Ito var några av dem. Varför de räknas som A-liste-bloggar: För att andra räknar dem som A-liste-bloggar.

* När man fick/skrev sitt första SMS. Åsk vann med hästlängder. Hakank förlorade med flera hästsvansar.

* 20q.net och att det troligen är vettigt att det är ett artificiellt neuralt nätverk så att användarna inte behöver straffas för att de svarar "maybe" i stället för "sometimes".

* Med den moderna tekniken går det att diagnostisera och bota sjukdomar betydligt bättre än förr, men även att "förbättra" genom olika typer av ingrepp eller "förlängningar". Är detta odelad bra? Är det odelat dåligt? Troligen inte.

Diskussionen kom även in på begreppet "sjukdom" men där hörde inte er rapportör hela diskussionen. (Det lyckades dock få in det Wittgensteinska familjelikhet, men så här i efterhand blir det inte riktigt klart. Simon? Erik?)

* Att ironi är oftast obegriplig tråkig eller bara konstig. Då är det bättre med sarkasm. Bengt O Karlsson som oftast begriplig, icke-tråkig och okonstlad mästare på detta. Några exempel på dennes mästerskap nämndes. Begreppet "den proto-ironiska generationen" introducerades mer publikt.

* När man fick sitt elektroniska namn/handle/nick. Hakank vann här med girafflängder, troligen mest i kraft av sin ålder. Skulle alla vara lika gamla skulle nog någon av ungdomarna vinna även här (speciellt eftersom hakank var cirka 25 när han ordentligt började med datorer). dabitch och brother gjorde långa utläggningar om sina, båda kopplade till dataspel, vilket under normala förhållanden ge stilpoäng.

* Vikten eller i alla fall medvetenheten av att hålla isär bloggandet och arbetet. Det är viktigt att hålla i minnet sin "blogg-persona", dvs den bild man vill visa (och bjuda på) i sin blogg. En del gamla webb-synder kom fram efter några koppar kaffe/te.

* Minnen man haft som väldigt liten och hur man kan verifiera att det verkligen är riktiga minnen och inte minnen av någon som berättat något om den tiden.

* Dataspel, där rapportörens ögon (och öron) likt Kalle Anka var helt blanka med ett kors i.

* Mosaik har tyvärr inte alkoholfri öl. Finns det alkoholfritt vin?

* Risken att blogga att man åker iväg (ett återkommande ämne). Det uppstod tanken att brottslingarna börjat blogga för att synka denna typ av information, men detta lades snart till handlingarna.

* Det berättades om ett telefonnummer en matematiker hade som i och för sin hade en del skoj egenskaper (palindrom) men hade en fascinerande faktorisering. Nej, telefonnumret hade glömts bort, däremot inte faktoriseringen. (Efter hemkomst försöktes det faktoriera egna telefonnumer, men inget var så magiskt som det refererade.)

* Det diskuterades inte online-poker eller någon annan poker för den delen.

* Bra aprilskämt såväl äldre som moderna. Vissa kreativa idéer framkom även här.

* Det försöktes kommunicera med Stockholmsmötet, men det gick inte så bra. Vi hade inget trådlöst nätverk; det testades.

* Att Jonas Söderström och Gustav Holmberg hittar på nya och skojiga ord.

* En hel del som troligen är belagda med tystnadsplikt.

* Vad en usuability-expert gör när denne usuability-expertar. Mycket intressant. Det kom här fram att analysfasen i ett utvecklingsprojekt är den skojigaste, tyckte i alla fall de flesta av de deltagande utvecklarna. För en del av dessa var det just möjligheten att få arbeta med språkligheter, definitioner av begrepp som var en av de största lockande faktorerna.

* En hel del skvaller från reklambranschen, en fascinerande värld.

* (Hakank pratade en stund med Bo-Göran, en kollega från 80-talet. De kände först inte igen varandra, men hakank blev igenkänd på rösten. Det pratades bloggar och både nya och gamla arbeten. Bo-Göran visste naturligtvis vad en blogg är. Hej, Bo-Göran.

Under detta samtal pågick de viktiga och djupa diskussionerna vid bloggarebordet, som någon annan får referera.)

* Husgudar är som tomtar: De finns där men syns inte så mycket (esse non videre?). hakank och Simon har en hel del gemensamma hustomtar, vilket de för övrigt visste sedan tidigare.

* Copyrightdiskussioner. Blogg till papper. Vad är det egentligen man copyrightar i musik, hur nära får ett musikaliskt verk vara utan att bryta mot lagen. Flera exempel gavs. Hur man bäst länkar till en bild.

* Creative Commons gör sig troligen en björntjänst genom att vara otydlig.

* Melodifestivalen. En låt vann, de andra vann inte.

* "Feminism": själva ordet har i mycket förlorat sin betydelse eftersom det numera verkar innehålla allting. Begreppet det representerar är naturligtvis fortfarade viktigt.

* Nästa bloggaremiddag föreslås läggas någon dag kring första söndagen i april. Någon annan än hakank torde ta hand om "värdskapet" då. Vidare information meddelas å blogg-svärmen.

Posted by hakank at 07:45 FM Posted to Blogging | Comments (29)

mars 13, 2005

Liten påminnelse om dagens bloggaremiddag: Klockan 14.00 Restaurang Mosaik , Stortorget Malmö

Bara en påminnelse om dagens bloggaremiddag: Skånsk bloggaremiddag: söndagen 13 mars, Plats: Mosaik, Stortoget, Malmö, klockan 14.00.

Posted by hakank at 08:28 FM Posted to Blogging | Comments (6)

mars 02, 2005

Internetworlds bloggomröstning: En halvtidsanalys

Så här ungefär i halvtid av Internetworlds Bästa-bloggen-omröstning, (och som skrevs om i Internetworld: "Rösta fram Sveriges bästa blogg") passar det kanske bra med en liten analys av besökarbeteendena, dvs hur besökarna från omröstningssidan betett sig,

Först några summerande tal för besöken mellan första dagen 17 februari till och med cirka klockan 18 idag (2 mars):
* Det har klickats 255 gånger från omröstningssidan till hakank.blogg.
* Det som har besökt via omröstningssidan har besökt totalt 556 sidor, vilket ger ett medelvärde på 2.1 sidor per besök.
* Totalt gjordes det 99 extra besök, vilket utgör en "effektivitet" på cirka 18%: extra besök/totalt antal = 88/556 ~ 0.18.

Tabellen nedan visar antal sidor som besöktes på bloggen efter omröstningsklicket, samt antalet besökare som klickade så många extra sidor:


Antal extra sidorAntal besökare med detta beteende
0217
118
29
36
42
101
121
151

Dvs av de 255 besökare gjorde 217 inget extraklickande alls. Visst är det deprimerande. Det var 18 stycken som klickade vidare 1 gång, 9 som klickade på ytterligare 2 sidor osv. Jag hade nästan hoppats att de skulle rota omkring ordentligt på bloggen. Skoj att det i alla fall var ett par tre stycken som rockade loss lite mer i alla fall.


Not: En del av besöken var proxies (dvs att flera besökare använder samma IP-adress) som gör att värdena är lite missvisande, men det är sånt man får leva med. Åtminstone två av loss-rockarna är inte proxies, däremot misstänker jag att de själva är bloggare.

Slutsats?
Frågan är vilken slutsats man ska dra om detta. En slutsats kan vara att besökarna tyckte att det var så (o)intressant att det gick att göra en vettig bedömning om innehållet, vilket måhända är sant. En annan slutsats, i samma anda, är att det troligen inte är så mycket som lockar en besökare att "rota runt". Man skulle kunna tänka sig att skriva lite mer publikfriande saker nu när det kan komma fint besök, men jag tror inte riktigt på sådant. Då är det bättre att skriva på som vanligt.

En annan förklaring kan ju vara att besökarna redan besökt bloggen tidigare och ville bara kolla så att det var den blogg som de trodde. Men det är en alldeles för otrolig förklaring.

Helt enkelt är det precis så här vi beter oss igemen, hittar vi inte direkt intressant så går vi snabbt därifrån.

Notera att besöksbeteendet på en blogg beror också en hel del på vilka anteckningar som råkar vara överst vid ett besök. Det har jag dock inte kalibrerat in i beräkningarna.


En mer detaljerad analys
Så kommer en mer detaljerad analys av beteendet som har en något annan beräkning än ovanstående, men slutsatsen är samma som ovanstående: Det är väldigt många som endast kollar på första sidan och vänder i dörren.

I dessa värden har inkluderats besöken från hela februari, dvs även sådana som gjorts innan omröstningen (dvs från 1:e februari till den 17:e). Detta för att få en mer fullständig bild av besökandet.

Först en tabell på antal sidor man varit inne på hakank.blogg (kolumnen "Hits"), inkluderat sådana som besökts före första klicket från omröstningssidan (t.ex. via sökmotorer etc). Kolumnen "First" anger vilket besök i ordningen som var besöket från omröstningssidan. "Count" är så många besökare som haft detta beteende.

Det innebär alltså (för första raden) att det varit 193 besökare som besökt en (1) sida ("Hits"), och detta besök var det direkt efter klicket från omröstningssidan. Två rader ner ser vi att det varit 11 stycken som fortsatte att klicka på en sida på bloggen. Någonstans bland de sista raderna ser vi att någon varit inne på bloggen 80 gånger tidigare, den 81:e gången via omröstningssidan, och klickade vidare några sidor. Denna sistnämnda är en proxy men det tar jag ingen som helst hänsyn till.

Den sista kolumnen "Rate" är ett sätt att mäta "effektiviteten" i omröstningsklicket, och som räknas enligt formeln:

(antalet besökta sidor - när första besöket gjordes)/ (antalet besökta sidor)

Exempel: Om en besökare besökt bloggen 3 gånger och den tredje gången var via omröstningssidan räknas "effektiviteten" enligt samma princip som ovanstående: (3-3)/3 = 0/3 = 0. En besökare som besökt bloggen 4 gången och det via omröstningssidan var på första besöket blir det (4-1)/4 = 3/4 = 0.75.

FirstHitsCountRate
111930.00
22130.00
12110.50
1350.67
5540.00
1430.75
4430.00
2330.33
5720.29
7720.00
3320.00
3420.25
5610.17
4510.20
818510.05
81010.20
31510.80
3510.40
21710.88
1510.80
132310.43
71010.30
161910.16
2510.60

Till slut kommer en summering av ovanstående tabell, där rate är sorteringsordningen och Count anger hur många som hade en viss rate (besökseffektivitet).

RateCount
0.881
0.80 2
0.75 3
0.67 5
0.60 1
0.50 11
0.43 1
0.40 1
0.33 3
0.30 1
0.29 2
0.25 2
0.20 2
0.17 1
0.16 1
0.05 1
0.00 217

Som sagt, man kan dra samma slutsats som för första tabellen. Skillnaden är att de två sista tabellerna visas de olika beteendena mer detaljerat.


Allra-sist-kommentar
För den som nu oroar sig att jag suttit och handräknat de uppkomna värdena: Oroen er icke! Ovanstående är resultatet av dels ett generellt program (nyligen optimerat och med en massa bells 'n whistles) för att studera webbserverloggen, dels ett mer specialdesignat program för att göra ovanstående uträkningar.

Posted by hakank at 10:17 EM Posted to Blogging | Statistik/data-analys | Comments (4)

februari 24, 2005

Do you mind? En svensk blogg om mentalism och föredrag

Häromveckan undrade jag om det fanns några svenskar som bloggade om trolleri (eller bloggare som trollade). För en stund sedan hittade jag (via nyligen) Do you mind?, med den spännande taggen "mentalism och föredrag".

Håkan Fleischer heter författaren. Hans bloggpresentation: Ny bloggare. Mer info finns på hans hemsida. Han håller bl.a. en "mentalistisk show". Tillåt mig citera: Showen visar att hjärnan kan så mycket mer än man tror! Jag demonstrerar tankeläsning, förutsägelser, påverkar åskådarnas fria vilja, visar häpnadsväckande minnesteknik på ett underhållande och humoristiskt sätt. Ditt nästa event blir till en upplevelse utöver det vanliga!

Hoppas att bloggen också blir en upplevelse utöver det vanliga.

Posted by hakank at 11:44 EM Posted to Blogging | Trolleri, magi etc | Comments (1)

februari 22, 2005

Skånsk bloggaremiddag: Alternativt datum föreslås: söndagen 13 mars, Föreslagen plats: Mosaik, Stortoget, Malmö, klockan 14.00

Den månatliga skånska bloggaremiddagen föreslås härmed skjutas en vecka framåt till söndagen 13:e mars. Det var planerat att hållas en vecka tidigare (mnemoteknisk minnesregel: första söndagen i månaden) men eftersom många har laga förhinder, föreslås alltså följande datum.

Tid: Söndagen 13 mars klockan 14
OBS! Ändrad klockslag: 14. Var något annat tidigare.

Plats: Uppdatering. Föreslagen plats finns.
Förslaget som nu ligger är: Mosaik Restaurang, Stortorget 6, Malmö. (Länken går till karta. Den som även vill ha en färdbeskrivning från Kin Long-restauranten till Mosaik gör rätt i att klicka på denna länk.)
Det har framkommit vissa önskemål om att träffas på annat ställe än den gamla vanliga kinesrestaurangen Kin Long i Malmö. Så kom med förslag, bara det är i Malmö-Lundregionen och går att hitta, t.ex. finns med på Gula Sidorna eller på annat sätt lätt beskrivningssätt; och att man blir mätt.

Meddela gärna om det finns avsikter att komma. Denna anteckning med en deltagarlista kommer, esomoftast, att uppdateras så det kan ses vilka som har slika avsikter.

Se även hur det var förra gången.


Deltagarlista
(dvs di som visat intresse, so far)
Mats 'The Mats' Andersson (Klocklös i Tiden) (se kommentaren)
Martin 'brother' Bagge (Utsikt från en etta i Ronneby)
Håkan 'hakank' Kjellerstrand (hakank.blogg)
Daniel Olovsson (minmening.com) (se kommentaren)
Martin Persson (MittInternet.com) (se kommentaren)
Erik Starck (Framtidstanken)
Simon Winter (Infontology)
Åsk 'dabitch' Wäppling (adland)
Åsa (Åsas anteckningar)

Posted by hakank at 09:25 EM Posted to Blogging | Comments (31)

februari 17, 2005

Internetworld: "Rösta fram Sveriges bästa blogg"

(Låt oss i det följande anta att man vet vad "bästa blogg" innebär och att man kan avgöra detta med en sådan här omröstning; det underlättar både skrivningen och läsningen av nedanstående text.)

Internetworld släppte (kl. 12.00) idag omröstningen Rösta fram Sveriges bästa blogg där man har nominerat 50 bloggar som vi gillar. I vårt urval har vi premierat kontinuitet, tydlighet, stilistisk nivå, personligt tilltal och hur nyskapande bloggen är. En tydlig avsändare har framför allt varit viktig när det gäller politiska bloggar..

Själva omröstningen görs via denna sida, där det tack och lov även finns möjlighet att lägga in sin egen favorit. Notera att man bara kan rösta på en blogg per dator (IP-nummer).

Detta ska bli intressant. Speciellt eftersom det är (väl?) den första publika omröstningen där även icke-bloggande kan påverka resultatet, vilket ju gör det extra spännande. Detta är således det första fingret ("pingret"?) som sätts ned i den svenska bloggjorden. Är en bloggares uppfattning om vilken som är den bästa svenska bloggen samma som icke-bloggares; hur väl synkroniserar detta med de övriga blogglistor? Hmmm, jag verkar här förutsätta att en massa icke-bloggare kommer att rösta, vilket ju inte alls är så säkert.

Nej, jag är egentligen inte intresserad vem som kommer överst på listan eller den exakta ordningen av de 10 första. Det intressanta är om det kommer att vara samma bloggar som alltid finns med dessa listor eller om det kommer att bli några skoj överraskningar. Jag hoppas naturligtvis på det senare.

Resultatet presenteras den 26 april (i Internetworlds papperstidning) - uppdatering: omröstningen pågår fram till den 15 mars - så det är dags att att vässa tangentbordet och finslipa språket för de bloggar som vill komma högt på listan. Å andra sidan har nog de flesta bloggare redan röstat, så det hela kanske redan är avgjort...

Posted by hakank at 07:34 EM Posted to Blogging

februari 06, 2005

Sammanfattning skånsk bloggareträff 6 februari 2005

Sammanfattning av dagens bloggareträff på Kin Long uti Malmö.

Tyvärr kom vi inte på något nytt ord förutom Mats' "morpa" "morgla" som ingen visste var det betyder, inte ens Mats.

Förutom det var det mycket trevligt. Och välbesökt. Följande personer uppslöt sig:
Mats Andersson (Klocklös i tiden)
Martin Brother Bagge (Utsikt från en etta i Ronneby)
Jonas Bergenudd (Nätverkssamhället)
Magnus Bodin (bodin.org)
Petter Duvander (Petter Duvander)
Håkan Kjellerstrand (hakank.blogg)
Erik Starck (Framtidstanken)
Jimmy Wilhelmsson (Informatören)
Åsa (Åsas anteckningar)
samt Per B. och Matteus som (ännu?) inte bloggar.

Servietten: Mats lovade att han skulle lägga upp "servietten" (bak-/eller framdsidan på ett wasted papper eftersom Kin Long har blåa servetter och vi hade inte tillräckligt oblåa pennor).

Denna gång var det så många personer (inalles 11 om matematiken fungerar som vanligt) att det var helt omöjligt att ha koll på alla diskussioner som pågick, så här är de som jag vad med i eller åhörde, kompletterat med vad som senare koms på. Andra får komplettera efter eget gottfinnande.

* Personligt och privat på bloggar: Vad vågar man lämna ut om sig själv på webben? (ett ständigt återkommande ämne)

* dagböcker vs. bloggar vs. webbsidor

* Måste man vara konsekvent i sitt bloggande? Vad tjänar/förlorar man om man skriver endera väldigt personligt endera inom ett fackområde (eller låt oss kalla det för "seriöst")?

* kommer den svenska bloggningen bli mer betydligt mer känd om ett år eller kommer ökningen fortsätta gradvis, eller det kanske inte blir någon ökning alls?

* Det var lite diskussion om vad en blogg är. Inte för att vi är överens men mer för att många har tröttnat på diskussionen.

* Framfab, Netch (en nostalgisk kvart för några stycken med samma bakgrund)

* Lunarstorm: typer av målgrupper

* lite analyserande av olika bloggar/-e, såväl de i sällskapet som utanför sällskapet. Några namn återkom flera gånger, ofta som exempel. Inga namn nämns dock här.

* pingsajter diskuterades. Det är troligen en slump att man pingar en sajt och inte en annan, i alla fall om det är lite meckigt att pinga dem.

* Brother associerade vid tillfälle till något han skrivit om strumpor som Mats kom ihåg, men de var sedan lite förtegna om vad det var. Kan det ha varit anteckningen Tvättning som åsyftades.

* det pratades även om andra hemligheter som ännu inte bör tillkomma offentlighetens ljus.

* Google PageRank: skillnaden (och likheten) i pagerank om man har en egen domän eller ligger hos en blogg-provider.

* Vad bör en politiker blogga om? Inte bara det som står i partiprogram eller propositioner utan mer bakgrunden till olika typer av beslut. Kanske konkretisera varför man lägger fram ett visst förslag. Det är troligen inte så intressant att läsa om att en politiker nattar barnen eller katten (såvida det inte gav upphov till ett förslag). Meningarna var dock delade vad gäller det sista.

Det finns också en säkerhetsaspekt för mer kända personer så de bör nog inte bör skriva för mycket om sitt privatliv.

* rekommendationssystem. Slutsatsen av diskussionen var ungefär att Sverige har mindre befolkning än hela världen.

* könsbestämmning av vissa anonyma bloggare (vari åtminstone hakank visade sig ha fördomar eller så uttryckte han sig konstigt eller så glömde han bort var han läst olika saker). Det uppstod dock ingen könsrollsdebatt efter detta, vilket måhända låter konstigt om man inte var där, vilket de flesta av oss faktiskt var.

* flera av deltagarna har byggt sina egna bloggsystem och därmed inte upplevt känslan av att få bloggspam eller trackbackspam. Lyckliga dem!

* hur många bloggare har slips när de bloggar?

* att köpa böcker på nätet vs. att köpa böcker i bokhandeln vs. att köpa elektriska prylar på nätet vs. att köpa elektriska prylar i elektriska-prylhandeln. Det fanns lite olika meningar vilket man föredrog.

* det blev en del inside-skämt

* Mats har en tävling på gång som antingen kommer att göras i en speciell blogg eller visas i högerspalten.

* Några statistiska iakttagelser: man kan notera att av deltagarna var det exakt en kvinna och resten män. Ingen av deltagarna driver någon uttalad politisk blogg. Redan från början av träffen fanns det en medelålder. Kan man dra någon som helst slutsats av detta?

* hur mycket är man villigt att betala för att finnas på ett blogghotell? Inte mycket blev en snabb konsensus.

* tydligen var det flera personer som haft icke-bloggliga virtuella kontakter tidigare och som nu träffades för första gången.

* skule vi varit 2 personer till hade vi döpt träffen till "Den senaste måltiden" (som parafras till det Erik Stattins Den sista måltiden - hyllningar och parodier). Vi kom därför inte så långt att vi började mappa bloggar(e) till de olika personerna i något mer kända händelsen.

* James Randi, Derren Brown och Max Maven
[Fråga: hur många illusionister bloggar, eller hur många bloggare trollar eller har tidigare trollat? Vad jag vet finns det ingen svensk trollar-blogg; det finns dock några stycken brittiska/amerikanska.]

* hur många svenska "fackbloggar" finns det? Vad är en fackblogg?

* när Bengt O. fick en negativ PageRank.

* tillblivelsen av politiskt.nu

* är Klocklös i tiden verkligen en liberal blogg? Det visar sig också att Mats faktisk har en klocka. Han kanske skulle döpa om sin blogg till "Klocklös i rummet"?

* Johnnys konstkupp.

* Boken Cards as Weapons av Ricky Jay. Mer om kortkastningstekniker, se t.ex. denna sida.

Nästa bloggareträff föreslås vara på samma plats söndagen 6 mars, 13.00, dvs Kin Long, Malmö. Påminnelse kommer att komma några veckor innan.

Posted by hakank at 07:36 EM Posted to Blogging | Comments (18)

februari 03, 2005

Påminnelse: skånsk bloggareträff: söndagen 6 februari 13.00, Kin Long Malmö

Ja, detta är bara en påminnelse om Ny skånsk bloggareträff: söndagen 6 februari 13.00, Kin Long Malmö. Karta och annat finns i anteckningen, liksom vem som kommer. Det är ett härligt gäng.

Meddela gärna om du också tänker komma.

Posted by hakank at 08:15 EM Posted to Blogging | Comments (3)

januari 30, 2005

Bloggforum 2004 finns som ljudfil

Den 15 november 2004 hölls Bloggforum 2004. Det har skrivits en hel del om detta tidigare, och för att göra det enkelt så länkas endast till googlesökningen "bloggforum 2004" Stockholm.

Tyvärr missade jag och flera andra denna händelse. Men nu finns en möjlighet att ta igen en del eftersom den nu finns som audiofil. I alla fall merparten, det saknas cirka 10 minuter i början. Det är jonathan på j|turn som spelade in eventet. Se vidare Audio: Bloggforum Stockholm 2004.

Mycket intressant. Tack jonathan!


En fullständig länklista för informationen till denna anteckning:
Bloglinesprenumeration på intressant.se, kategori Bloggosfären ->
intressant.se-entry Audio: Bloggforum Stockholm 2004 ->
j|turn: Audio: Bloggforum Stockholm 2004

Posted by hakank at 09:04 FM Posted to Blogging

januari 26, 2005

Ny skånsk bloggareträff: söndagen 6 februari 13.00, Kin Long Malmö

Som skrevs i Återkommande skånsk bloggträff föreslås har de skånska bloggarena planerat att träffas en gång (första söndagen) i månaden, där man självklart inte behöver vara skånsk eller bo i Skåne för att vara med. De förra gångerna var om inte allmänt bejublade så i alla fall mycket trevliga.

Det är ju månad snart! Så det är dags igen!

Jonas Bergenudd skrev att han eventuellt hellre ville ha dessa träffar en annan veckodag än söndagar och lite senare på kvällen. Jag föreslår dock att vi diskuterar mer om dagar, städer, restauranger, tider och sådant på den nedan föreslagna dag/stad/restaurang/tid/etc-träffen; så please bear with me with this one så diskuterar vi kommande evenemang då. Är det OK för alla? [Personligen tycker jag att det är bra om det är samma plats och en i förväg väldefinierad dag samt lätt ihågkommen definition, eftersom det blir enklare för alla, t.ex. att man slipper att eniroa varje gång för att veta var man ska och eventuellt planera lite längre i förväg. Men jag ska väl inte föregripa diskussionen så här prematurt.]


Till slut kommer då kallelsen:
Tid: Söndagen 6 februari klockan 13.00, år 2005
Plats: Kinarestaurangen Kin Long Malmö (länken är till Enirokarta). Telefonnummer till restaurangen: 040-611 94 04 . Bord kommer att vara beställt i mitt förnamn (dvs "Håkan").

Meddela gärna om du kommer, antingen som en kommentar i denna blogganteckning eller per mail till hakank@bonetmail.com.


Här är deltagarna som hittills har anmält sitt intresse, eventuellt senare interfolierade med förändringar:
Mats Andersson (Klocklös i tiden)
Martin Brother Bagge (Utsikt från en etta i Ronneby)
Jonas Bergenudd (Nätverkssamhället)
Magnus Bodin (bodin.org)
Petter Duvander (Petter Duvander)
Håkan Kjellerstrand (hakank.blogg)
Svante Pettersson (Svantlog)
Erik Starck (Framtidstanken)
Jimmy Wilhelmsson (Informatören)
Åsa (Åsas anteckningar)

Posted by hakank at 08:17 EM Posted to Blogging | Comments (15)

januari 18, 2005

Ny blogg: Prylfeber

Prylfeber är en splajsans ny blogg som förevisar nya skoj prylar. Bakom den står Wille som emellanåt kommenterar här på bloggen och Roger som jag faktiskt arbetat tillsammans med i något projekt för länge sedan.

Sedan är jag inte så säker på att jag skulle kalla en Airbus för en "pryl", men det är en definitionssak. :-) Ett sånt där exoskelett vore också skoj att ha.

Posted by hakank at 01:06 EM Posted to Blogging | Comments (7)

januari 09, 2005

Sammanfattning Skånsk bloggareträff: söndagen 9 januari

Här är en sammanfattning av Skånsk bloggareträff: söndagen 9 januari 13.00, Kin Long Malmö.

Sammanträffande:
Mats Andersson (Klocklös i tiden)
Jonas Bergenudd (Nätverkssamhället)
Håkan Kjellerstrand (hakank.blogg)
Martin Persson (MittInternet.com)
Erik Starck (Framtidstanken)

Anmälda men ej närvarande men med giltigt förfall:
Magnus Bodin (bodin.org), förfall
Åsk/dabitch Wäppling (ascii log), förfall.

Anmälda men ej närvarande med ej giltigt förfallt:
Inga


Martin har redan skrivit en del. Där finns också tillfället förevigat medelst digital fotografi. Lite märkligt ritades det inte på någon serviett, så en sådan har inte fotograferats. Mats har självklart redan kommenterat detta.


Metabeslut om fortsatt mötande, nästa träff
Församligen var inte direkt emot att träffas regelbundet första söndagen varje månad, vilket är ett tillräckligt bra skäl att fortsätta att försöka träffas regelbundet.

Det var en liten diskussion om det var bra eller dåligt att alla samlingarna är på samma ställen varje gång, eller om det skulle ambulera mellan olika restauranger. Det blev dock inte beslut taget på detta. Mats framförde den braiga fördelen med en och samma plats att man inte behöver leta rätt på nya platser varje gång.

Vi var dock överens om att Malmö/Lund var två bra städer som kunde locka tillräckligt många. Efter denna diskussion var vi mer undantagslöst överens om någonting. Ett bra tecken på en trevligt och utbytesgivande samling.

Hur som helst: Jag kommer att sammankalla till nästa träff som då planeras att bli Söndagen 6 februari 13.00, Kin Long Malmö. Karta och sådant kommer att bifogas.

Diskussionspunkterna
Redan nu får reserveras att det kommer troligen att kommas på ytterligare saker efterhand, vilket gör det nedanstående kommer att uppdateras efterhand de koms på. Det har även fyllts på med lite kompletterande information, t.ex. länkar.

* Som ständig punkt på dagordningen diskuterades vad en blogg är eller inte. En del av oss framhärdar i att det är intressant att diskutera detta medan andra tycker det är rätt meningslöst.

Några menar att begreppet blogg och bloggning kommer att vara så urvattnad inom ett år att det förlorat sin mening. Vad är det då man håller på med när man håller på med det man gör? Och är det då viktigt att urskilja detta från annan webbpublicerande/-kommunitet?

* Diskussion om ICA Kurirens lista över mest beundrade svenskar år 2004. ICA Kurirens sajt är onåbar just nu så det följer inte någon länk dit. Däremot hittades nedanstående lista på Jerrys Ord.

De första på listorna är följande, men vi hade inte riktigt koll på den mer än att Henke Larsson var överst på den manliga listan och kungen inte längre var på förstaplatsen.

Kvinnor
1. Carolina Klüft (7)
2. Margot Wallström (23), Drottning Silvia (1)
4. Liza Marklund (15)
5. Mona Sahlin (11)

Män
1. Henrik "Henke" Larsson (24)
2. Göran Persson (2)
3. Kung Carl Gustaf (1)
4. Jan Guillou (11), Stefan Holm (–)

Därav följde en fundering vad som gör att man överhuvudtaget beundrar någon, och mer specifikt hos dem som finns med på listorna. Några tankar:
- att man uppnår något som är väldigt svårt att uppnå
- att man lyckas tjänar en massa pengar (det brukar vara kopplat till den förra punkten)
- att man beundrar någons "hantverk" t.ex. hos en musiker eller författare
- att man har stort ansvar och tar svåra beslut

Vi hade själva svårt att ge exempel på personer som vi beundrar. Några musiker nämdes, Kamprad togs upp som ett exempel (men hur svensk är han numer?). Håkan nämnde sina husgudar.

* Jonas anteckning Är bloggar en säkerhetsrisk?. Vi var nog överens om att för mycket information om vad man kommer att göra, när man är hemma, avsaknad av hund och alarm inte är bra. Förhoppningsvis finns det ännu inte någon tjänst som samlar denna information i ett system för legalt utmanande individer.

Här gick diskussionen även in mer generellt på hur personliga vi var på våra bloggar och nackdelarna/fördelarna med detta.

Följande fråga ställdes: Hur mycket mer personligt skulle du skriva om du var helt anonym eller i alla fall mer svåridentifierbar? För vissa skulle det troligen inte innebära någon förändring alls. För andra skulle man kunna skriva mer fritt. Detta ledde naturligtvis in på diskussionen om Per Gudmundsson skulle kunna fortsätta blogga i samma stil fast anonymt. Nej, eftersom han har (hade) en unik stil. [Märkligt nog började vi här inte diskutera hur man automatiskt identifierar en blogg, men det var också en av de få lapsusarna som inträffade.]

* Vem äger rättigheterna till DNA för en person? Kan man copyrighta det? Vad skulle det innebära att copyrighta ett DNA. Skulle något vara tillåtet eller förbjudet som inte var tillåtet eller förbjudet? Någon berättade att någon domstol hade nekat en person rättighet till sitt DNA, men vad var det egentligen denne person förlorat (källa?)? [Ja, det var mest frågetecken i denna diskussion.]

* Klarar det existerande samhället av att hantera den nya tekniken? Klarar de existerande mänskliga sociala relationerna av att hantera de nya möjligheterna, riskerna och utmaningarna?

Här kom vi även in på att samhället med sin centralstyrning troligen får svårt att konkurrera med utvecklingen av nätverk på olika nivåer, t.ex. världsvida ekonomiska nätverk eller virtuella sociala sådana. Kanske ett samhälle i stället ska bygga på en decentraliserad tanke, vilket kanske kräver att man måste lära sig tänka på ett annat sätt.

(En författare som tagit upp detta till viss del är Mitchel Resnick i sin Turtles, Termites, and Traffic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds. För vidare diskussioner om liknande saker kan även hänvisas till min kategori Komplexitet/emergens.)

* Det diskuterades topplistor i allmänhet och weblogs.se:s/intressant.se:s i synnerhet. Det hänvisades till Intressant-Johans anteckning Topplistan på intressant.se om hur topplistan är konstruerad.

Är topplistor rättvisa, är de användvara? Vi var nog överens om "nej", respektive "ja". Ett stort problem är också att de är möjliga att manipulera på olika sätt, så bör - naturligtvis - tas med en nypa salt.

Bloggrelaterade topplistor bör troligen diversifieras i åtminstone en för relativt nya inom bloggvärlden som kanske mer är intresserade av bloggar som allmänt anses som "bra" och "intressanta" och en lista för mindre nya bloggare som visar nya bloggar eller bubblare.

* Mer generellt (och fler frågor): Vem äger information om en person, t.ex. sjukdomshistoria, ekonominiska transaktioner, fysiska trajektorer överhuvudtaget t.ex. vilka affärer/restaturanger man besöker eller hos vem man tillbringar natten. Detta med anledning av information som finns t.ex. via RFID-kort, mobiltelefon, kreditkortsköp.

Vad skulle det i så fall innebära att någon äger denna information?

Det är inte självklart att systemet (läs staten, landstinget eller företagen/butikerna) ska äga/sitta på denna information. Det är klart att för sjukjournalerna måste läkare ha tillgång till informationen. Hur löser man det?

Hur ser en lösning ut på detta problem? Är det en viss typ av samhälle som krävs och därmed en förändring av samhällsstrukturen? Måste det vara en och samma lösning för alla dessa typer av möjligheter?

Varför är man rädd att sätta digitala spår? Är det vettigt att vara rädd för alla sådana avtryck? Vilken typ av informationsbevakande bör man rimligen vara rädd eller uppmärksam på?

Hur många skulle acceptera att vara "fullständigt registrerad" vad gäller t.ex. inköp och geografisk position om de fick - säg - 10% rabatt på företagens produkter?

Aftonbladets Johan Hakelius Ge fan i vilket sorts mjöl jag har i påsen togs här naturligtvis upp.

Vi kom väl bara överens om att detta är svårt och att det finns motstridiga intressen. Samt att det är viktigt att frågorna diskuteras både på systemnivå och individnivå.

* Google-sökningar. Förstaplats för sökningar på paradigmskifte respektive nätverkssamhället är inom den svenska bloggosfären . Vad gäller "nätverkssamhället" är det nog inte så svårt att gissa, men vem har första plats för "paradigmskifte"? Försök gissa innan ni kikar.

Enligt vissa opublicerade experiment verkar det numera vara svårare att google-bomba sig fram till en första plats. Tyvärr är informationen om försöket för lite för att kunna göra en mer vetenskaplig bedömning.

* Daniel Dennett, Richard Dawkins. The Brights, Transhumansism.

Det berättades även anledningen till att Håkan inte är aktiv inom The Brights-rörelsen även om han sympatiserar med själva andan.

* Det började en diskussion om vilka böcker de senaste årtiondena som var "viktiga" att läsa. Gödel, Escher Bach nämndes liksom Dawkins böcker om gener och memer, sedan gick diskussioner över till memer och hur olika typer av mänsklig påverkan görs.

Några länkar kring detta:
Susan Blackmore: The Meme Machine
Everett M Rogers: Diffusions of Inventions
Malcolm Gladwell The Tipping Point

* Eftersom det numera finns så många svenska bloggar med många diskussioner som sker över en lite längre period är det svårt att hålla reda på de som är intressanta. Diskussionen kan ju komma direkt eller med en fördröjning på flera timmar eller dagar. Hur bevakar man detta?

Martin hade ett förslag om att man skulle bli notifierad om en diskussion var på fler än X kommentarer, där X=4 enligt Martin. Se Martins egen formulering. Andra menade att X borde nog vara mer än 4 eller ansåg att antal kommentarer inte är tillräckligt för att avgöra om en diskussion är intressant eller inte. Det skulle - menade någon - troligen också krävas att det var olika personer som kommenterat. Och någon kommenterade att det kunde vara enkelt att fuska i ett sådant system [Varför man nu ville fuska. Det fungerar en gång sedan lär man sig att inte gå till denna blogg.]

Martins förslag sågs naturligtvis som ett gryende korn till en användbar tjänst.

* Vi pratade lite om semantic webb och att den existerande strukturen på webbsidor är rätt trist.

Det finns nu möjlighet att länka till någon och att inte länka till någon. Det saknas däremot en funktion att göra negativar länkar, dvs att man inte "tycker om" det som skrivs hos någon annan. Naturligtvis skulle Google och andra sökmotorer respektera detta. Och lika naturligtvis skulle sådant missbrukas.

* Kommer publicerande av obekräfade rykten eller osanningar via t.ex. bloggar göra att läsarna bli bättre på källkritik?

En liten rundfråga gjordes om hur mycket källgransning som gjordes innan man publicerade något och hur man rättar en uppgift som sedan visades vara felaktig. Man man nog rätt överens: Man rättar felaktigheter i originalanteckningen. Det nämndes också några självuppleva exempel där man själv gått på skämt eller myter.

Däremot var det ingen som t.ex. försökte spåra alla som läst anteckningen för att se till att de inte sprider felaktigheterna vidare.

Det diskuterades även hur mycket man anger källor. Några tumregler: Cred ges till svenska bloggare, men kanske inte till alla amerikanska. Man försöker inte att spåra hela vägen utan man länkar endast till den blogg/sajt där man såg informationen.

* Hur bevakar man bloggar? Där var det lite olika. Några använder Bloglines, andra använder lokala RSS-aggregatorer och återigen andra använder inte aggregatorer alls utan bevakar helt manuellt.

* Man kan sälja allt på Ebay, vilket ju inte är så konstigt. Det konstiga är att folk verkligen köper det. Jonas berättade att i dagens Metro fanns en artikel om att att man säljer online-konton med bra resultat. Se artikeln Dataspel mer lönsamt än att arbeta i låglöneländer (sidan 7).

Det är en stor marknad. "Handeln inom världarna uppgår troligen till mer än 2 miljarder dollar årligen. På den nivån är det jämförbart med ekonomisk aktivitet i många mindre regioner, provinser och till och med ett fåtal länder".

Man kan här också fråga sig varför det den senare tiden har skett en nedgång i denna aktivitet jämfört med i somras.

Vem är det som köper dessa saker och varför gör man det? En fråga som frågades men inte besvarades var om en person skulle lida skada om det kom fram att denne spelade på ett sådant köpt konto. [Senare tanke: Troligen inte om det nu är så utbrett.] För i så fall kanske man skulle kunna sälja icke-publicering av sådant på EBay.


Uppdatering
Andra saker som avhandlades:
* Varför vissa personer fortfarande tycker att mail är bättre sätt att kommunicera med istället för SMS eller ICQ etc.

* Intressanta TV-program att se fram emot såsom Numb3rs. Från About the Show: Inspired by actual events, NUMB3RS depicts how the confluence of police work and mathematics provides unexpected revelations and answers to the most perplexing criminal questions.

* Wired-artikeln och bloggen The Long Tail.

Därefter fördes lite diskussion om power law-analyser, t.ex. Fraktalbloggar och Statistikknarkande: Antal webb-besökare och power law.

* Kommer vi få tillbaka IT-hysterin nu, eller är det tillräckligt många som lärt sig läxan?

* Massa bra idéer om hur filmbolagen ska göra för att minska den stora (påstått) olagliga nedladdningen av filmer.

* Agentbaserad modellering och (till viss del) dess nytta i praktiska livet
För lite mer om detta se t.ex. kategorin Agentbaserad modellering.

Här är en agentbaserad modellering av myror och hur de letar efter mat. Appleten är skapat i NetLogo och kräver alltså Java.

Det andra programmet som talades om var Repast

* P2P-nätverk, Svärmprogram

Posted by hakank at 07:07 EM Posted to Blogging | Comments (17)

januari 06, 2005

Påminnelse: Skånsk bloggareträff: söndagen 9 januari 13.00, Kin Long Malmö

Påminnelse Skånsk bloggareträff: söndagen 9 januari 13.00, Kin Long Malmö.

Posted by hakank at 10:26 FM Posted to Blogging | Comments (3)

januari 05, 2005

Six Apart Guide to Comment Spam

Six Apart Guide to Comment Spam beskriver olika tekniker för att förhindra bloggspam i Movable Type-bloggar. En bra sak är att det finns pro et cons för respektive metod.

This document describes how malicious or unwanted comments ('comment spam') affect weblogs, the techniques spammers use to abuse weblogs, and the tactics that can be used to prevent and defend against these attacks. Also included is a review of the strengths and weaknesses of each tactic, instructions for implementing them on your weblog and ones which we recommend for the best protection.

Throughout this document, we refer to comments and comment spam, but these references apply to all reader-submitted content, including both comments and TrackBacks, except where specified.


Uppdatering
Just det, det kan här också vara på sin plats att länka till Getting the most out of MT-Blacklist.

Posted by hakank at 07:13 EM Posted to Blogging

december 20, 2004

Skånsk bloggareträff: söndagen 9 januari 13.00, Kin Long Malmö

Som diskuterats i både Skånsk bloggaremiddag: en sammanfattning och Återkommande skånsk bloggträff föreslås föreslås härmed att nästa bloggareträff i Skåneland sker på följande:
Tid: Söndagen 9 januari, klockan 13.00
Plats: Kinesrestaurangen Kin Long, Malmö (karta).


Det föreslås också att man där diskuterar och tar fram ett förslag om eventuella återkommandeheter av dessa bloggareträffar; i övrigt fri diskussion och förtäring. (Och om vi skulle glömma bort det förstnämnda är det ju inte hela världen.)

Svara gärna i denna blogganteckning eller skicka mail till mig: hakank@bonetmail.com om du avser att komma. Jag kommer att uppdatera denna anteckning fortlöpande med aktuell intressestatus. Helst bör svaret komma några dagar innan söndagen den 9:e januari, men gärna så tidigt som möjligt.

Välkomna!


Intresserade intressenter
För närvarande (2004-12-21:57:33:21 Windows XP-klocketid) har följande anmält sitt intresse att deltaga:

Mats Andersson (Klocklös i tiden)
Jonas Bergenudd (Nätverkssamhället)
Magnus Bodin (bodin.org)
Håkan Kjellerstrand (hakank.blogg)
Martin Persson (MittInternet.com)
Erik Starck (Framtidstanken)
Åsk/dabitch Wäppling (ascii log)


Som gäst kommer även den namnkunnige Magnus Bodin (bodin.org) som jag och andra i mer än ett år har försökt få att blogga, av skäl som troligen är lätt föreståeliga efter ett besök på hans sajt. [Se kommentarerna för bakgrunden till denna strykning.]

Uppdatering 2005-01-07
Magnus Bodin har lämnat återbud.
Erik Starck har lämnat bud.

Posted by hakank at 09:48 EM Posted to Blogging | Comments (9)

december 15, 2004

Åtkomst till hakank.blogg

Har noterat att en del har problem att komma åt hakank.blogg. Om du också har sådana problem: maila mig hakank@bonetmail.com så försöker jag fixa det. Det är inte jag som medvetet jäklas med er, utan en sak i min firewall, och som förhoppningsvis ska fixa om några veckor eller så.

[Detta är väl ungefär som att fråga: "Hör ni inte mig så säg till" när man står och håller föredrag. Skillnaden är att de flesta föredrag inte sökmaskinspindlas/-cachas eller RSS-bevakas. Tyvärr får man nog säga.]


Uppdatering
En temporär fix har nu gjorts som borde råda bot på de flesta åtkomstproblem.

Uppdatering 2
Ledsen, men ovanstående fix funkade inte så bra. Status är nu tillbaka till utgångspunkten, dvs att det finns vissa åtkomstproblem.

Posted by hakank at 06:18 FM Posted to Blogging | Comments (5)

december 14, 2004

Nyligen: en ny svensk pingcentral

intressant-Johan har gjort det igen, och har precis släppt sajten Nyligen.

Hans presentation av tjänsten finns i Nyligen uppdaterade bloggar - nyligen.se, det det bl.a. står:
Nyligen.se är ett mycket enkelt komplement till intressant.se (som bl.a. utesluter rena dagboksbloggar) - nu får alla bloggar med svensk anknytning vara med.

Instruktioner för hur man pingar finns här.

Posted by hakank at 08:58 EM Posted to Blogging

Återkommande skånsk bloggträff föreslås

Detta är för alla bloggburna intresserade, och är alltså inte begränsat till skåningar.

I Skånsk bloggaremiddag: en sammanfattning har - bland mycket annat - föreslagits en återkommande Skåne-träff för bloggburna intresserade. Här följer förslag på tid och plats för detta event.

Tid
Eftersom det geografiska upptagningsområdet är rätt stort kanske helgen passar bäst? Ett förslag är helt enkelt att fortsätta på den inslagna vägen, dvs söndag klockan 13.00. Och det återkommande elementet: Vad sägs om första söndagen i månaden?

Hmm, det skulle i så fall innebära att nästa träff blir den söndagen den 2:a januari. Ja, jag bangar i alla fall inte.


Plats
Jag föreslår fortfarande kinesrestaurangen Kin Long (i Malmö), tills någon har ett bättre förslag. Enligt mångas utsago, och definitivt min egen, är det Malmös bästa kinesrestaurang, mycket därför att de har "riktig" kinesmat. (Det är således min stamkrog.)

Karta för att hitta till restaurangen finns här (vid Triangeln, precis intill det stora feta hotellet).

Synpunkter, jubelrop, dissningar?

Just det, som lite reklam kan sägas att alla de tidigare bloggträffar jag varit med på har det varit trevligt, upplyftande och inspirerande. Många trevliga människor och nya kontakter.

Se vidare:
Skånsk bloggaremiddag: en sammanfattning
Bloggarmiddag i Lund i går i regnet

Posted by hakank at 08:41 EM Posted to Blogging | Comments (6)

december 12, 2004

Fraktalbloggare?

I Artikeln om bloggning i InternetWorld myntar Annica Tiger begreppet "Nollbloggar" (och hon utvecklar detta lite i Nollbloggar). Betydelsen är att i många bloggar kommenteras det aldrig eller mycket sällan i. Den förstnämnda artikeln är skriven - bör noteras - med glimten i ögat, men med en viss ironi (och detta motto torde väl stå för den innevarande blogganteckningen också).

Annica Tigers blogg tillhör ju den andra gruppen bloggar, dvs den där det alltid är fullt med långa diskussioner och dit man gärna går och läser. Men vad ska man kalla sådana bloggar som Annicas, dvs motsatsen till noll-bloggar? Kanske "Ett-bloggar"?

Kommen så långt i tankarna kom begreppet "fraktal-bloggar" upp. Det skulle motsvarar de bloggar som ligger mitt emellan de båda extremerna: har ibland många kommentarer men oftast är det inga eller ett fåtal.

Steget till att undersöka hur det ligger till med detta för en näraliggande blogg var naturligtvis inte långt. Så här är fördelningen av antal kommentarer på hakank.blogg och hur många blogganteckningar som har detta antal kommentarer.


Antal kommentarer: Antal anteckningar
0: 498
2: 66
1: 50
4: 35
3: 34
5: 19
6: 10
8: 10
7: 7
9: 4
10: 3
11: 2
14: 2
21: 1
12: 1
23: 1

Förklaring: Det finns 498 blogganteckningar som har 0 kommentarer, 66 anteckningar med 2 kommentarer osv. Samt en långkörare med 23 kommentarer; glädjande nog en som eventuellt fortfarande pågår: Skånsk bloggaremiddag: en sammanfattning.

(Man kan här notera att det finns fler anteckningar med 2 kommentarer än med 1 kommentar, och fler med 4 kommentarer än med 3 Detta beror på att jag försöker att svara på alla kommentarer så en gästkommentarer resulterar i en egen kommentar, in alles 2. Att det är så pass många som 50 anteckningar med endast en kommentar är lite skamligt.)

Här är en bild som åskådliggör detta. Den röda linjen är ett försök att göra en linjär regression över datan.

distribution of the number comments on hakank.blogg

Som förklarades mer i den liknande analysen Statistikknarkande: Antal webb-besökare och power law kan man räkna ut en koefficient för denna regressionslinje, vilket för den nu studerade datan är 2.33.

Alltså: Jag är en (fraktal) 2.33-bloggare!


För mer information om power laws och fraktaler hänvisas till den ovan nämnda Statistikknarkande: Antal webb-besökare och power law.

Man bör dock komma ihåg nedanstående citat från Mandelbrot (citerades bl.a. i Benoit Mandelbrot intervjuad i New Scientist: A fractal life) som tar udden ur en del av fraktal/power law-forskningen: [Question:] Fractals seem to appear all over nature and in economics. Even the internet is fractal. What does that say about the underlying nature of these phenomena?

[Mandelbrot:] Well, it depends on the field. Circles and straight lines also appear everywhere. Does this mean that all those phenomena have something in common? Of course not. The roughly circular trajectory of a planet around the sun is due to gravitational interactions. Berries are round because a sphere has a smaller skin. The beauty of geometry is that it is a language of extraordinary subtlety that serves many purposes.


Lustigt nog fick hakank.blogg (bland andra) ett annat värde idag, nämligen 0.36. Det var i Lemonad-jonas o/ordning-anteckning cirkelresonemang 2. Värdet gäller förhållandet mellan antal länkar i blogganteckningarna och antal länkar till sin egent blogg. (Jag funderar fortfarande vad detta värde egentligen innebär och återkommer till Jonas om något kommes på.)

Så på samma dag helg har vi fått två matematiska dimensioner för bloggar:
* antal självrefererande länkar
* fördelningen av kommentarer

Ska vi försöka hitta en tredje så att det blir en fin tredimensionell modell?

Posted by hakank at 12:11 FM Posted to Blogging | Statistik/data-analys | Comments (14)

december 05, 2004

Skånsk bloggaremiddag: en sammanfattning

Som tidigare nämnts var det bloggaremiddag i dag, på Ming Palace i Lund (om det blir ett stamställe för sådana träffar borde det nog döpas om till Ping Palace).

Närvarande var Mats Andersson (sammankallande tillika tillfrågare om kaffe efter maten), Åsk Wäppling (bl.a. med den eminenta ascii- email virus- och virus archeology- bloggen som tyvärr inte har RSS), mittinternet-Martin samt undertecknad. Varken Åsk eller Martin hade undertecknad träffat tidigare, Mats däremot flera gånger.

Mycket trevliga människor allesammans. Och mycket trevligt var det. Den obligatoriska servietten kommer enligt utlovade löften att presenteras på minst ett av ovanstående ställen vid lämpligt tillfälle. Den innehåller - förutom själva placeringen av bloggarena samt en förklarande text - även en äkta kinesisk sojafläck.

Uppdatering
Nämnda foton av nämnda Mats finns, som Mats nämnde nedan, hos Mats.


Bl.a. avhandlades följande, troligtvis inte i omvänd kronologisk ordning däremot med såväl komentarer som trackbacks:
* blogg
* bloggare
* bloggarest
* en del skoj eller pikanta jag-mötte-nästan-Lassie-historier (men ingen jag-är-Lassie, vilket var väldigt skönt)
* reklam
* reklam-sajter
* nerderier av andra slag
* djuplänkar, Kottkeaffären [en mer modern länk är http://www.kottke.org/04/12/sony-ken-jennings-and-me länk] och andra affärer
* att Konsums oändlighetstecken var en bra symbol (och det skulle vara skoj med "Bäst före: <liggande åtta>" som reklam)
* ovanligheten att gå från PHP till Perl
* Xxxxx Xxxxxxx (en svensk icke-bloggare men skriver ändå någonstans)
* Linux och Windows och Mac - fast inte så mycket
* att datorfläktar med ljus är coola, speciellt de gröna
* Magnus Bodin, hans calculator-in-the-URL och bokstavskexprojekt (tillsammans med andra, URL-en off net för tillfället)
* det svenska ordet för cliff hanger (ett förslag som framkom var "stupfälla" men det röstades snart ned utan votering)
* professionaliseringen i den svenska bloggosfären (där det var en del delade meningar huruvida det var positivt eller inte)
* finns det någon svan i den svenska bloggosfärens ankdam? I så fall, vem?
* att man endast borde äta mat som har De Lux i namnet
* reklam-konton
* att det är smart att servetterna har instruktion hur man håller pinnarna
* att det är lite trist att begreppet blogg blir uppmärksammat i mer traditionell media genom att en duktig bloggare slutar att skriva sin sådan
* att det borde skapas en bloggcommunity för dem som klagar på att det är för långt att pendla till och från det nya huset man köpte för att det skulle ligga långt utanför stadens larm
* att det är långt från Köpenhamn till Luleå men lite kortare den omvända sträckan
* att det borde skapas fler temabloggar
* Expedition Robinson (kom in lite här och där i samtalet)
* att det är tråkigt med spam och bloggspam och framförallt att det är så korkade program som lämnar sitt hundbajs spam
* mailinglistor, communities och andra eletroniska tillställningar
* att det är exakt ett års sedan förra 5 december
* Cred, karma och konsten att sköta en server
* Mats sade en sak som han sedan mutade oss andra att hålla tyst om
* att man inte helt sällan skriver bättre saker i kommentarerna till sin egen blogganteckning är i själva huvudanteckningen, vilket kanske borde höjas till en princip för en blogg.

Ehuru det icke fördes något formellt protokoll över sammanslutningens interstrukturella diskurs kommes det möjligen på saker i efterhand vilka då endera kommer att placeras under rubriken "Uppdaterat" nedan (som skapas för detta ändamål om sådant ändamål behöver ändamålas) eller inflikas i kommentarerna.

Uppdatering
Tillägg:
* huruvida man ska skapa ett nytt fönster på länkarna, samt olika sätt att surfa med flera fönster och tabbar
* att det är många bloggar att hålla reda på nu
* prenumerationer på Bloglines är ett bra sätt att bevaka saker
* att man borde ge bort en blogg till sina kompisar som julklapp
* att det troligen kommer alternativa ankdammar snart
* att Mats borde ha en speciellt kategori för hans trevliga tävlingar
* projektförslag: skapa en konverteringstabell mellan storleken på mynten i olika länder
* det holländska uttrycket för "Va?" är "Ehh?" eller något snarlikt
* man kan förstå holländare trots att de inte kan engelska, i alla fall om man liftar med dem
* det gavs en (möjligen apokryfisk) förklaring på domännamnet hos en av deltagarna

Posted by hakank at 06:41 EM Posted to Blogging | Comments (30)

november 30, 2004

Skånsk bloggaremiddag/-lunch

Har ju alldeles glömt bort att blurba för den kommande skånska bloggaremiddagen. För tid (söndagen den 5 december klockan 12.00 13.00) se Skånska bloggmiddagen, för plats (Ming Palace på L. Tvärgatan 9 vid Mårtenstorget i Lund) se Bloggmiddag i Skåne!. Bägge anteckningar finns hos Mats Andersson.

Förra gången var väldig trevlig och upplyftande.


Notera att det alltså är bloggarna som ska träffas, inte bloggarna. (Jag har samma problem med fiskarna och fiskarna. Inga andra jämförelser i övrigt. ... Eller kanske det ändå finns rätt stora likheter mellan bloggarna och fiskarna?)


Uppdatering
Klockslaget ska vara 13.00 eftersom restauranten öppnar då. Se Blogglunchen framflyttad en timme.

Posted by hakank at 11:35 EM Posted to Blogging | Comments (4)

november 29, 2004

Underhållsarbete

Om kommentarerna inte funkar nu beror det på att jag nu är ursinnig och har därför osnyggt tagit bort möjligheten till sådant.

Sorry för eventuella olägenheter. Kanske kommer det att fixa sig under kvällen.

Uppdatering
Det har nu gjorts en Q&D fix. Om det skulle bli några konstigheter med kommentarerna så får ni gärna maila mig.

Ofoget ovan var naturligtvis korkade spammare som inte förstår att de blivit blacklistade utan fortsätter att försöka lägga spam. <Suck>.

Posted by hakank at 08:32 EM Posted to Blogging | Comments (7)

november 24, 2004

Tidsstyrda blogganteckningar i Movable Type (3.1*)

Har nyss testat att göra tidsstyrda (scheduled) publiceringar i Movable Type, version 3.11. Det fungerade såtillvida att förra anteckningen och denna publiceras på detta sätt.

Tyvärr görs inga ping vid sådana publiceringar vilket ju gör det betydligt mindre intressant. Någon som fått pingen att funka?
Uppdatering: Det hjälper inte att lägga in ping-URL:ar i "URLs to Ping" och spara i efterhand.

Instruktioner finns t.ex. i MT:s manual (sist) och Learning Movable Type: Scheduled Postings and Cron Jobs. (Jag kör på Linux och använder crontab-modellen.)

Posted by hakank at 07:30 EM Posted to Blogging

november 23, 2004

Kommentarsflöden

Långt om jättelänge har hakank.blogg fått ett kommentarsflöde.

Som experiment har också installerats MT-Notifier Plugin som gör att man kan mailprenumerera på kommentarer i en speciell blogganteckning.

Återigen tack för inspiration, Jonas (Nätverkssamhället). (Jag nämner ännu inte det hästjobb du gjorde med det där andra du vet. :-)

Posted by hakank at 08:43 EM Posted to Blogging | Comments (4)

november 21, 2004

Framåtreferenser i efterhand: En test

I Movable Type: automatisk intern TrackBack (framåtreferenser i efterhand) undrade jag om det fanns någon funktion för interna Trackbacks i Movable Type.

Detta testas nu.

1. Första testet: Spara som draft. Det ska komma en länk i URL's to Ping-fältet. Jepp, det gör det.
2. Publicera.
3. Kontrollera den refererade anteckningen. Det ska finnas en Trackback-länk.

Om detta lyckas så kommer denna anteckning att uppdateras med instruktionerna.

Uppdatering
Minsann, det funkar. Det var en enkel ändring, när man väl hittade var den skulle göras. Not, detta gäller Movable Type 3.11. Senare/tidigare versioner torde använda ungefär samma logik.

* I filen lib/MT/Entry.pm rad 332 finns följande rad i kontrollen av vilka URL:ar som ska försöka Trackbackas och som hoppar över de URL:ar som är till den egna bloggen. Den ska kommenteras bort.

Dvs raden

next if $url =~ /^$archive_url/;

ska se ut på följande sätt

# next if $url =~ /^$archive_url/;

Inga andra åtgärder ska behövas. Spara filen, och testa själv.

Tack till Jonas Bergenudd som påminde mig om detta.

Posted by hakank at 01:01 FM Posted to Blogging

november 20, 2004

Vad är en blogg?

Den senaste tiden har det diskuterats kring definitionen av "blogg", men jag tänkte inte gå in på det nu (*). Jag tror att de flesta bloggare vet ungefär vad som är en blogg, och det är viktigare att förklara begreppet för de som (ännu) inte börjat blogga.

Därför har jag uppdaterat länkarna i högermarginalens "Vad är en blogg?" där dels några samlingssajter lagts till inklusive vissa undersidor, dels lagt till svenska wikipedias artikel Blogg.

Så här är texten just nu.


Vad är en blogg?
För en kort beskrivning av begreppet "blogg" se t.ex. blogg (susning.nu), Blogg (Svenska Wikipedia).

Andra nordiska bloggar finns på:

Se även Internetworldartiklarna om bloggning.


(*): Naturligtvis kan jag inte hålla mig fullständigt tyst om detta. Min personliga åsikt om vad en blogg är (eller kanske snarare när en webbsajt rimligen kan kallas för blogg) ligger rätt nära Peter Lindbergs rekursiva definition: En blogg är något som tillhör en bloggosfär. En bloggosfär är något som består av bloggar.

Posted by hakank at 10:32 FM Posted to Blogging | Comments (8)

BROG: Blog Research on Genre (a.k.a. Blogninja)

BROG - Blog Research on Genre (URL:en är Blogninja.com) är en gruppblogg för ett forskningsprojekt kring bloggar.

Man håller på att samlar ihop till en bok (länkarna till kapiteln finns i högermarginalen). Några exempel:

Susan C. Herring, Lois Ann Scheidt, Sabrina Bonus, Elijah Wright: Bridging the Gap: A Genre Analysis of Weblogs (Word)
John C. Paolillo, Elijah Wright: Social Network Analysis on the Semantic Web: Techniques and Challenges for Visualizing FOAF (PDF)
Susan C. Herring, Lois Ann Scheidt, Elijah Wright, Sabrina BonusWeblogs as a Bridging Genre (PDF)
Susan C. Herring, Inna Kouper, John C. Paolillo, Lois Ann Scheidt,
Michael Tyworth, Peter Welsch, Elijah Wright, Ning Yu: Conversations in the Blogosphere: An Analysis "From the Bottom Up" (PDF)


Se även
Herring and Paolillo Give Invited Talks at Microsoft Research


(Via Professional lurker, via en Bloglinessökningbevakning på "social network analysis".)

Posted by hakank at 10:09 FM Posted to Blogging

november 18, 2004

Lilia Efimova & Stephanie Hendrick: In search for a virtual settlement: An exploration of weblog community boundaries

Lilia Efimova (Mathemagenic) & Stephanie Hendrick (the sum of my part): In search for a virtual settlement: An exploration of weblog community boundaries (draft) (PDF)

Abstract:
Although weblogs are perceived as low-threshold tools to publish on-line, empowering individual expression in public, there is a growing evidence of social structures evolving around weblogs and their influence on norms and practices of blogging. Emerging from connections between weblogs and their authors, weblog communities often do not have a shared space, clear boundaries and membership, challenging researchers who want to study them. The purpose of this paper is to get an insight into methods of finding "life between buildings", virtual settlements where weblog communities may reside. We use Jones (1997) theory of a virtual settlement and archaeological metaphor to address research challenges of locating weblog communities, suggest an iterative approach that includes refinement of research methods based on assumptions about community norms, practices and artefacts, and propose which artefacts could serve as indicators of a community presence. A pilot study is presented, where a social network analysis of links between weblogs is used to identify a community of knowledge management bloggers.

Posted by hakank at 07:22 EM Posted to Blogging | Comments (2)

november 11, 2004

Några tävlingar att deltaga i

Här är några skoj tävlingar/lekar för bloggosförer och andra att tävla/leka i/med:

Mats Anderssons Tävling vecka 46, där man ska komma på så många ord som möjligt utifrån ett grundord samt får extrapoäng om man kan göra associationer till ett tema. Tävlingen är veckovis till jul. Denna veckas deadline: senast tisdagen den 16 november. Pris (från en tidigare tävling): Jag tror jag kommer att köra den här tävlingen en gång i veckan fram till jul. Vinnaren där får ett ännu så länge hemligt pris. Jag måste ju komma på nåt bra.. :).

Lennart Frantzell på Det Progressiva USA: Sveriges Första Bloggdeckare - med pris!. Ingen deadline satt vad jag sett. Pris: Den som är först med att skicka in lösningen får en alldeles gratis rundvandring i San Francisco.

Lennarts blogg är för övrigt en av mina nyare favoriter. Bloggen är härligt spretig med politik, USA, ekonomi, teknik och nu även bloggning som grundtema förutom allt annat som lockar och pockar. Nämnde jag att Lennart är härligt produktiv?

Chadie: Rimma och vinn, där det gäller att skapa julklappsrim med eller utan specifika julklappar. Deadline: Senast den 17:e november på kvällen vid 19-tiden. Pris: Prioritaire av Iselin C. Hermann samt fyra tröstpris, också i form av böcker.

Är det någon pågående tävling jag missat?

Posted by hakank at 06:30 EM Posted to Blogging

november 01, 2004

Bloggforum Stockholm 2004, 15 november

Bloggforum Stockholm 2004, 15 november. Troligen har de flesta redan sett programmet och har anmält sig, men här kommer det igen och kanske påminner någon eftersläntare. Så här presenteras det:

Femton kunniga bloggare i tre debattpaneler med 20 minuter var, med kommentarer och frågor från er.
* Politik: Kommer bloggar att påverka den politiska debatten i Sverige? Moderator: Per Gudmundson, journalist, SVT24.
* Kunskap: Bloggar som kunskapsstrukturer. Moderator: Erik Stattin, bibliotekarie, Riksdagsbiblioteket.
* Media: Hur kommer journalistik, PR och consulting påverkas av bloggar? Moderator: Mark Comerford, lektor i nya media, Stockholms Universitet.

Organisatörer är Erik Stattin och Stefan Geens.

Jag skulle väldigt gärna besöka forumet men tyvärr blir det inte så (och det av samma skäl som orsakat tystnaden här de senaste veckorna). Hoppas att det blir ett Bloggforum nästa år också, för det tänker jag gå på.


En sak till deltagarna: Om ni har några minuter över vid någon fikapaus får ni gärna fundera på följande projektförslag som presenterades för rätt exakt ett år sedan:
Projektförslag: Nyttan med bloggar
Projektförslag: Social nätverksanalys av den svenska bloggosfären.

Och så skulle det vara intressant med en uppföljning av Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige - ett år senare. Det har ju tillkommit många nya intressanta bloggar den senaste tiden, framförallt med direkta politiska förtecken.

Posted by hakank at 05:08 EM Posted to Blogging

oktober 23, 2004

Svante Pettersson journalistar om översättningar och John Eje Thelin

svantlog-bloggaren Svante Petterson skriver flera artiklar i senaste numret (PDF) av Skurupsposten, övningstidningen för Journalistlinjen på Skurups Folkhögskola.

Han skriver bl.a. två intressanta artiklar om John Eje Thelin (Gärningsmannaprofilen) och översättarens vedermödor (med rubrikerna "John Eje Thelin lägger ut texten" och "Så får Simpsons och Letterman svenska ord"), samt några musikrecension, t.ex. av Jojje Wadenius Band.

Det kanske är på sin plats att berätta att Svante är en Lettermankännare av stora mått. När vi arbetade tillsammans citerade Svante nästan dagligen något från det senaste Letterman-avsnittet. Kul att han nu skriver om översättaren till programmet.

Posted by hakank at 08:54 FM Posted to Blogging

oktober 06, 2004

Thompas Blog

Thompas Blog drivs av den fotbollstokigekunnige Thomas Andersson som sedan några månader sedan gjorde äran att bli en arbetskollega (och är en Yet Another Computer Geek).

Bloggen kommer troligen mest handla om fotboll, vilket de existerande kategorierna antyder: fotboll, Malmö FF samt Allmänt.

För er som vill läsa om fotboll, speciellt om Arsenal och MFF kan alltså Thompas Blogg vara värd att bevaka.

Posted by hakank at 09:00 EM Posted to Blogging

september 21, 2004

Tillökning

Om allt går som det ska kommer det i eftermiddag ske en tillökning i datorfamiljen. Lillebror (6 år) beräknas då att få en storebror (med födelsemåtten 2.8, 1, 160 samt diskettstation). Vi är lika mycket glada som förväntansfulla inför denna händelse.

Detta innebär att sajten kommer att gå upp och ned de närmsta dagarna i och med att olika saker installeras, testas eller helt enkelt misslyckas. Vi ber om ursäkt i förväg.


För övrigt har det den senaste veckan följts Expedition Robinson ur ett speciellt perspektiv (som inte är speciellt förvånande för den som läst bloggen de senaste månaderna). Möjligen kommer det att skrivas om detta vid tillfälle.

Uppdatering
Det första steget av cirka tre är nu avklarat: Sätta upp datorn, och få Windows XP att rulla snyggt.

De kommande stegen är: Installera Linux på den nya maskinen, uppdatera Linux på den gamla och göra någon form av nätverklösning mellan dem.

Posted by hakank at 07:30 FM Posted to Blogging | Comments (2)

september 04, 2004

Första intryck av MT 3.11 samt lite tips vid eventuell uppdatering

Efter ett antal (=3) försök att uppdatera till Movable Type version 3.11 från 2.6 verkar det ha gått vägen.

Nu funkar kommentarerna, både med och utan TypeKey och det var dessa jag hade problem med i förra uppdateringarna.

Först besvaras de kommentarer som kom in idag under förra uppdateringarna. Sist i anteckningen finns lite tips vid en eventuell uppdatering.


David Pettersson var som vanligt rask framme och frågade följande. Notera att det gällde förra uppdateringen. Nu finns det dock inte några sådana problem.

Hur fungerar de här linjerna mellan inläggen egentligen? Jag ser en linje mellan inlägget jag kommenterar just nu (En ny test...) och det innan. Men inte mellan "Game studies" och "Movable Type...".

Som sagt, problemet verkar inte finnas nu.


Inte långt därefter frågade Peter Löfgren
Hur är det förresten - lönar det sig att uppgradera från 2.6x versionerna? Jag är egentligen helt nöjd med det nuvarande systemet och kommer inte på några kritiska brister.

och för en liten stund sedan frågade Annica Tiger:

Det verkar vara bökigt att uppdatera. Är det värt besväret?

Svar på dessa två frågor. Den stora anledningen till att jag uppdaterade var stödet för blockering av bloggspam. Den nya versionen av MT samt MT Blacklist verkar lösa rätt många problem (se nedan för länk till installationspaketet).

Om det är värt besväret? Det var - som framgått under dagen - stora problem och en massa timmar har gått till spillo. Eventuellt kan tipsen nedan förkorta uppdateringstiden något.
Vi får helt enkelt se om spamkommentarerna minskar.

Ett annat skäl till uppdateringen var att jag hade en hopplöst gammal version (2.64) och det är bra att vara på den nya utvecklingslinjen (version 3.*).


Några kommentarer än så länge:

* MT själv har bättre stöd för kommentarer, med TypeKey som möjligen är en bra sak: En besökare behöver bara registrera sig på bloggen en gång (och det är enkelt) sedan tillåts alla vidare kommentarer. För de kommentatorer som inte använder TypeKey görs ett manuellt godkännande per kommentar.

* Det stora testet blir vad MT Blacklist verkligen kan göra. Kommer det att bli mindre kommentarspam? Det finns även en massa andra features t.ex. automatisk uppdatering av master listan. Det ska tittas på senare.

* Skoj med stöd för fetstil, kursiv, understrykning samt dialog att skriva in URL-ar i MT:s redigeringsläge. Inte speciellt mycket, men trevligt.

* Bookmarkleten för QuickPost - dvs att snabb-blogga något - är bättre än förra versionen. Där finns nu även kategorier och annat (som möjligen fanns i gamla 2.6 men de hade jag i så fall missat).

* Jag återkommer nog med fler kommentarer om detta.


Några tips vid uppdateringen.

Notera att jag inte brydde mig om att bevara utseende eller andra ändringar som gjorts i mallarna, förutom "Main Index". Och jag brydde mig inte heller om andra plugin än MT Blacklist. Har man andra plugins bör vaksamhet iakttagas. Vaksamhet bör i alla fall iakttagas. Och inga garantier lämnas etc etc.

* tag backup på både MT-katalogen (där filer och program finns) samt databasen.

Detta är mycket viktigt eftersom uppdateringen kanske inte funkar första gången. Jag lyckades först på tredje försöket.

* om ni har kört den gamla MT Blacklist, ta bort (eller döp om) de gamla filerna . De är åtminstone:

./extlib/jayallen/*
./plugins/Blacklist.pl
./mt-blacklist.cgi

Jag tror att problemet jag hade första uppdateringen berodde på att dessa filer fanns kvar i systemet.

* Uppdatera MT enligt anvisningarna.

Eventuellt måste rättigheter på kataloger och filer justeras.
* Om du vill ha MT Blacklist för att spärra bloggspam:

Installera eller uppdatera enligt anvisningarna som finns i paketet, som finns att ladda ner via Developer's Contest Plugin Pack: 2004.

* Sedan uppdaterade jag i stort sett alla mallar (templates) förutom "Main Index" genom att kopiera in de som finns på Default Templates.
Varning. De tidigare ändringarna försvinner alltså och det är därför bloggen ser ut som den gör nu.

Det som verkar vara viktigt är att man får in taggen <MTCommentFields> i "Comment Listing Template" för att TypeKey ska aktiveras.

Uppdatering: Det kan vara en bra idé att uppdatera stylesheets också. Se Default Styles. Den variant som används i skrivande stund är "Gettysburg".

* Ett problem jag hade var att administratörssidorna såg helkonstiga ut i min favoritwebbläsare. Lösningen på detta var att tömma cachen och starta om läsaren. Då blev det genast finare.

Posted by hakank at 08:54 EM Posted to Blogging | Comments (10)

Nytt försök att uppdatera till MT 3.11

Förra försöket att uppdatera till Movable Type 3.11 gick inte så bra. Så jag försöker på en ny kula.

Till er som kommenterat innan idag: Alla kommentarer kom som mail och de besvaras när uppdateringen antingen är klar eller anses vara hopplös.

Det är alltså rätt meckigt...

Posted by hakank at 07:35 EM Posted to Blogging | Comments (5)

augusti 20, 2004

'intressant blogg' - En liten studie i sökstabilisering Typ B

Inspirerad av 'Interesting blog' - we're number one? (Captology Notebook) gjordes motsvarande svenska sökning:

intressant blogg


I skrivande stund kommer innevarande blogg först, följd av Nätkreatur och Klocklös i tiden. Om man däremot citerar sökningen, dvs

"intressant blogg"

kommer Nätkreatur först, tätt följd av Klocklös i tiden och sedan hakank.blogg.

Några begreppsligheter
Den engelskspråkiga sökningen (interesting blog) är stabil i betydelsen att samma sajt kommer först oavsett om man citerar sökningen eller inte. Den svenska sökvarianten är däremot instabil.

Undertiteln på denna blogganteckning - en liten studie i sökstabilisering typ B - kommer sig av det experiment som ni just nu bevittnar, nämligen att försöka få hakank.blogg som första resultat på de båda typerna av sökningarna, både med och utan citattecken. Ett lyckat sådant försök kallas härmed för sökstabilisering. Eftersom det finns två varianter av sökstabilisering blir det typ A och typ B:
* Typ A: då den sajt som var på första platsen för citatsökningsversionen även blir först på sökning utan citattecken
* Typ B: då den sajt som var på första platsen för sökningar utan citattecken även kommer först på en sökning med citattecken.

Resultat
Jaha, nu är det bara att vänta några dagar tills google spindlar denna anteckning - vilket torde ske på söndag eller måndag (dvs 22 eller 23 augisti) - så kan vi se om det blivit något skillnad, dvs om det blivit någon sökstabiliseringen typ B.

Kommentarer
Egentligen borde man kalla det engelska sökresultatet för 1-stabilt eftersom det endast är förstaplatsen som är samma. Skulle de fyra första sökresultaten vara i exakt samma ordning är det 4-stabilt etc.

Däremot ger båda de engelska sökningarna samma första fyra sajter fast i olika ordningar, precis som för den svenska varianten (som har samma tre i topp-klustret). Att det är samma N bloggar som ligger först ger någon indikation på sökstabiliteten, men den exakta formeln för detta lämnas antingen som en övning åt läsaren eller till en regnig söndag.

Endast sökning på intressant ger naturligtvis intressant.se i topp. Sökresultatet är naturligtvis samma oavsett om man citerar sökningen eller inte.


Här är för övrigt ett citat från den ovan refererade blogganteckningen:
Since Google is so incredibility popular [...] [Google] has influenced many decisions about how to use language on the web.

Posted by hakank at 10:44 EM Posted to Blogging | Sökmotorer | Comments (4)

augusti 05, 2004

intressant.se: nu med fungerande intressant-list samt toppklicklista

Sedan intressant.se och kategoripingning skrevs (den 1 augusti, dvs i söndags) har det hänt en hel del spännande saker med bloggsamlingssajten intressant.se.

Det kommer hela tiden nya bloggare som pingar sajten, som bl.a. beror på att det blivit enklare att pinga manuell, t.ex.med Mannes trevliga bookmarklet. Mest intressant-listan har börjat få struktur och börjar fungera, dvs att de anteckningar som man misstänker intresserar en större mängd läsare ligger i topp (just nu är det aktuella bloggfrågor). Kategorierna har fått en bättre struktur med underkategorier. Nyheter kring sajten skrivs i den där färgade boxen uppe till höger och Infosidan har snyggats upp och blivit mer fullständig.

Och för en stund sedan kom en Topplista för de mest beklickade bloggarna. Om värdena som finns på listan anger IP-unika klick så innebär det att det åtminstone är 110 personer (olika IP-nummer) som använder systemet. Detta uträknat enligt följande:

Den blogg som just nu ligger överst på topplistan, dvs ...i elden, har 663 klick och har - om jag räknat rätt - pingat 6 anteckningar, vilket ger 663/6 ~ 110 klick/anteckning, dvs 110 användare.

Det är inte dåligt efter så kort tid. Det kan naturligtvis vara nyhetens behag, men jag tror och hoppas att intressant.se kommer att fortsätta användas aktivt av besökarna. Uppdatering: Som Johan skriver i kommentaren är värdena inte antal klick utan något annat. Och då faller ju hela ovanstående, och nedanstående, funderingar.

Vad gäller listorna ska man inte glömma bort att det är många bloggar som (ännu) inte pingar intressant.se, så sajten ger ingen fullständig bild av vad som händer på de svenska bloggarna.


Uppdatering några minuter senare:
Om man räknar unika IP-nummer över tid för att identifiera unika användare, ställer alltid de dynamiska IP-numren till det, liksom proxies. Jag är dock osäker på hur mycket det påverkar kalkylen ovan. Hur stor procent av internetanvändarna har dynamiska nummer som förändrar sig på en vecka?

Posted by hakank at 11:18 EM Posted to Blogging | Comments (5)

augusti 01, 2004

intressant.se och kategoripingning

Nu har jag - på snäll inrådan från herr intressant.se själv - börjat kategoripinga till intressant.se. Tjänsten kan bli riktigt intressant om många använder den, speciellt som man kan RSS-bevaka de olika kategorierna.

Nedanstående är en mappning mellan mina kategorier och de som finns på intressant.se. Det är som synes ganska mycket i kategorin Vetenskap, vilket antingen säger något om mig eller om kategoriseringarna. Kanske delar av dmoz.org:s kategorisering (och som google använder) kan vara en inspiration i en framtid?

Först skrivs kategorin på hakank.blogg, sedan intressant.se:s kategori. Själva mappingen fås has åsikter om.

(Not: intressant.se-kategorin "Diverse" är nu bortagen. Läs förklaringen till detta.)

Det är väldigt enkelt att pinga kategorivis via Movable Type. Se denna sida hur man gör.

Uppdatering efter berättigat påpekande av Bengt O. Karlsson
Man behöver inte ha Movable Type för att pinga till intressant.se. Via detta webbformulär kan man göra det manuellt.

Posted by hakank at 09:56 EM Posted to Blogging | Comments (21)

juli 30, 2004

Reorder/sort i Bloglines

Troligen är jag hopplöst sent ute med följande tips för Bloglines, men jag upptäckte det (dvs insåg konsekvensen av det) först idag.

I valet "Rorder/Sort" finns det möjlighet att ändra sorteringsordning så att man kan sortera bloggarna/nyhetskällorna antingen i bokstavsordning, datum (stigande eller fallande) eller det som jag tycker är så bra: antal olästa anteckningar på en blogg.

Detta sistnämnda alternativ gör att man inte behöver lusläsa hela listan för att kontrollera vem som har skrivit något nytt eftersom de samlas först i respektive kategori. Nifty.

Posted by hakank at 10:53 EM Posted to Blogging

juli 28, 2004

Svensk mailinglista för bloggare

Annica Tiger meddelar att det har nu skapats en svensk mailinglista för bloggare (och endast bloggare). Läs mer på Smygpremiär.

(Jag gick naturligtvis med omedelbart.)

Posted by hakank at 08:11 EM Posted to Blogging

juli 27, 2004

Antal personer som bevakar en blogg på weblogs.se (endast 20-i-topp-listan)

Mer om weblogs.se.

Någon frågade hur man får reda på hur många som bevakar en blogg på weblogs.se, t.ex. som jag skrev i Pierre Anderssons frågor om bloggning (under fråga 3) och tidigare i spådomarna kring favoritlistan.

Notera att nedanstående endast gäller för de bloggar som finns på 20-i-topp-listan ("Våra mest bevakade webbloggar").

Gör så här:

Gå först till favoritlistan. Under varje blogg visas (ska det visas) en bild som grafiskt åskådliggör antalet prenumererar. I parametrarna till URL-en för denna bild finns mer exakt information. (Om bilden inte visas, kan man se den i HTML-koden.)

Exempel: för hakank.blogg visas - i skrivande stund - följande URL:

http://weblogs.se//bar-image.php?now=35&max=35&highest=80&last=31

Parametrarna är (så vitt jag förstår):

Om ni inte kan se bilden är en del av ovanstående måhända svårförståeligt. Testa i så fall med någon annan webbläsare.

Posted by hakank at 07:11 FM Posted to Blogging | Comments (9)

juli 26, 2004

Browsertestning av nya weblogs.se

Torgny anmodar en browserinventering inför den nya versionen av weblogs.se. Han skriver:

Så, nu har jag satt igång på fullt allvar med nya weblogs.se. Jag behöver lite hjälp av er alla, så gå till test.xorcode.com med er favoritwebbläsare, telefon, Palm/Mobile PC eller liknande så registreras er läsare där så att vi kan utröna vilka läsare vi bör stödja och till vilken grad.

Läs mer i Weblogs.se testar.

Posted by hakank at 07:37 EM Posted to Blogging

juli 25, 2004

Pierre Anderssons frågor om bloggning

Pierre Andersson på p-blog har en del frågor kring bloggning i Bloggare - jag behöver er hjälp! Här är mina svar och kommentarer.


1. Varför bloggar du? Och varför började du?

Som skrivits annorstädes började jag blogga eftersom det fanns ett behov av att kunna skriva kortade texter på sajten. När jag upptäckte hur enkelt det var att publicera texterna tog det inte en dag innan jag blev jag fast.

Anledningen till att jag fortsätter att blogga är:

a) själva formulerandet av tankarna, och medvetenheten att de ska publiceras, göra att det blir en annan fokus än om det bara skrivs för byrålådan.

b) bloggningen är ett bra sätt att få kontakt (och kommunicera) med personer som har samma intressen.


2. Hur ofta skriver du på din blogg? Är det viktigt att skriva ofta?

Jag försöker att skriva regelbundet (dvs ungefär varje dag), men av olika skäl har lyckats det inte alltid. Ibland bryr jag mig om tystnaden, ibland inte.

Det har främst varit två skäl till tystnaderna: Dels har det varit "externa" skäl, dvs icke-bloggrelaterade saker som prioriterats före. Dels har tiden istället använts för längre research kring sådant som senare bloggats, t.ex. läsa böcker/papers eller göra analyser/skriva program. (hör detta till bloggningen?) För min del är denna researchdel minst lika viktigt som själva skrivandet.

Se även sammanställningen av olika inlägg kring Bloggsjuka.


3. Hur många besökare har du på din blog (ungefär)? Har du gjort något särskilt för att få fler läsare?

Antalet sidvisningar per dag är cirka 1200, men det är mestadels sökmotor- och RSS-spindlar.

Troligen ligger antalet besökare kring ett par hundra per dag, där de flesta kommer via sökmotorerna. De mer regelbundna läsarna är nog någonstans mellan 25-40. Andra jämförande värden: Det är (i skrivande stund) 33 som bevakar hakank.blogg på weblogs.se och 46 som bevakar via bloglines.

Frågan om jag gjort något för att få fler läsare:
Det vore naturligtvis roligt att få en riktigt stor fast läsekrets, men det har aldrig varit något primärt mål.

Jag pingar och är registrerad på de vanligaste bloggcentralerna: weblogs.se, sweblogs.com, Var är du? (svensk.lemonad.se) samt bloglines.com (och en del andra).

Rent innehållsmässigt skrivs ofta sådant som jag själv skulle vilja läsa inom de områden jag är nyfiken på, och skriver sällan på ren spekulation eller går med håven.

Den enda sökoptimering som görs är att ibland skriva vissa nyckelord i titeln till en anteckning, eftersom det ger en något bättre sökmotor(läs google-)resultat än om dessa ord endast finns i brödtexten.


4. Vad ska en sajt innehålla för att kunna kallas blogg?

Vilken sajt som helst får kalla sig för blogg. :-)

Mitt personliga minimikrav är att det är en sajt med daterade inlägg som uppdateras med en viss regelbundenhet.

Problemet med denna definition är att de webb-baserade tidningarna i så fall är bloggar, vilket ju känns konstigt. Troligen bör man lägga till något krav att det är en grupp personer som skriver på bloggen utan den primära avsikten att tjäna pengar på det. Men det skulle innebära att företag såsom Microsoft och Google som använder bloggverktyg inte skulle blogga. Och hur påverkar detta definitionen när traditionella bloggar börjar att tjäna pengar på sin bloggning. Osv.

Så det är svårt med en bra och heltäckande definition. Om en sådan ens är viktig.

Det har tidigare varit viktigt att förklara skillnaden mellan bloggar och "vanliga" webbaserade dagböcker. De senare har normalt inte haft stöd för kommentarer eller TrackBack. Dagböcker har, vad jag vet, inte heller innehållit så mycket länkar till andra dagböcker eller länkar överhuvudtaget. En blogg måste ju inte innehålla några länkar till andra bloggar eller sajter, även om det är rätt vanligt.

Den mekanismen som jag brukar tar upp som en av de viktigaste i bloggningen är nätverket (bloggosfären): att kunna kommunicera med andra läsare/bloggare via kommentarer och TrackBack, och att dels kunna hålla reda på när andra skrivit en blogganteckning, t.ex. via pingcentraler såsom weblogs.se.

Vad gäller själva innehållet finns det nog inga gränser: en blogg kan handla om vad som helst. Däremot påverkar naturligtvis innehållet hur bra den anses vara och hur många som läser den.


5. Tror du att den svenska bloggvärlden kommer att bli en verklig kraft i samhällsdebatten, eller kommer det att vara en liten grupp som bloggar för varandra?

Jag både tror och hoppas att bloggarna kommer att bli ett medium som fler än bara andra bloggare läser. Det kommer nog bara vara ett fåtal bloggar som kommer att bli kända ("riksbloggar") av en mer allmän publik, precis som i andra konstformer. Om de sedan kommer att bli kända som bloggar är en annan sak (och hur viktigt är det egentligen?).

Jag är här osäker på vad Pierre exakt menar med "samhällsdebatten". Gäller detta endast de mer samhällsnära debatterna? Vissa bloggar handlar nästan uteslutande om ett speciellt avgränsande område, t.ex. mjukvaruutveckling, litteratur, konst/mode, bibliotek, Google etc. Dessa kan troligen komma att påverka andra, bloggare som icke-bloggare, inom det speciella området, men kanske inte den stora samhällsdebatten.

Den största kraften som bloggarna kan ha i samhällsdebatten är att oberoende och kritisk granska sådant som annan media inte vågar (av politiska eller andra hänsyn), kan (p.g.a. kompetens) eller hinner med (p.g.a. pressläggningstid eller andra uppdrag). Den mer unika faktorn i bloggandet är det snabba och publika nätverket: En nyhet kan spridas mycket fort inom bloggosfären, och där andra bloggare eller läsare snabbt kan komplettera med kunskap, kompetens och tid.

Så en kommentar om "en liten grupp som bloggar för varandra": Det är inte så konstigt om en del om diskussionerna handlar om bloggning eftersom många av de som bloggar är intresserade av detta ganska nya medium, dess gränser och hur man kan påverka med bloggningen.

Sedan försöker nog inte alla bloggar att vara samhällsbloggar och göra sig hörda i den samhällsdebatten, utan skriver primärt för sina närmaste vänner, oavsett om de bloggar eller inte.


Slutligen några lästips:
I höstas hade jag en del funderingar liknande Pierres och gjorde därför en "söndagstrea" kring detta. Läs mer i Sammanställning av 'Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige'.

Steffanie Müller och Jenny Isaksson skrev i höstas en http://www.steffanie.net/cupp/files/cupp_isaksson_muller.pdf: Blogging – Virtuella offentliga samtal.

Posted by hakank at 10:29 FM Posted to Blogging | Comments (1)

juli 22, 2004

Test av weblogs.se

Som Jorun skriver är weblogs.se upp igen. Vad skoj!

Detta är även en test om det går att pinga utan problem.

Uppdatering en kort stund efter
Jajamensan!

Posted by hakank at 09:21 EM Posted to Blogging

juli 16, 2004

Tystnaden är inte fullständigt tyst

För er som saknat nya saker här de senaste dagarna kan meddelas att det "mikrobloggats" en del på min bloglines blog.

För den som är så inklinerad går det även att prenumerera på den (via "subscribe" uppe till höger).

Posted by hakank at 06:04 EM Posted to Blogging

Svenska bloggkartan (inklusive pingtest)

Jonas på Penn Avenue har skapat en trevlig pingtjänst: Geografisk distribution av av svenska bloggar ("Var är du? Kartor över svenska weblogs" eller "Kartläggning av svenska bloggar").

Så här presenteras systemet:

Det finns ganska många som bloggar i Sverige men hur ser egentligen fördelningen över landet ut? Är det som man kan tro, att det är vanligast i storstäderna eller är det lika mycket ett landsortsfenomen? Med viss förhoppning om att svenska bloggare sätter sig själva på kartan så tror vi att den här siten kan bli rent av informativ i längden. Om inte annat så är det i alla fall ett medelmåttigt substitut för det för tillfället försvunna weblogs.se ;)

Och nu testar jag att sätta "Malmö, Skåne län" på svenska bloggkartan.

Uppdatering
Minsann, nu finns även Malmö med. Det ska bli kul att följa detta.

Posted by hakank at 05:51 EM Posted to Blogging

juli 07, 2004

hakank's bloglines blog

Kort notis.

Bloglines har gjort en redesign med nya funktioner. T.ex. ett bloggverktyg. Här är hakank's bloglines blog.

Mer ikväll.

Uppdatering
Nu är det kväll, så här kommer några spridda synpunkter kring det nya Bloglines.
För att summera: Mycket trevliga funktioner, speciellt bloggen. Designen känns överlag bättre. Jag förbehåller mig dock rätten att ändra mig, och att ha fel...


1. Mina ögon tycker bättre om färgerna och layouen i den nya designen, även om de kanske inte helt gillar blått på grått så mycket. Det känns renare än förrut.

2. Bloggverktyget är trevligt och det är enkelt, kanske lite för enkelt, att blogga en artikel från bevakningslistorna ("Clip/Blog This", välj sedan "Publish to Blog" i popuppen som kommer upp). Märkligt nog blir det länken till Bloglines-entrien som läggs in som URL, och inte originalartikelns URL.

Det tog några sekunder att lista ut hur man gjorde för att redigera en publicerad anteckning, men det är nog rätt naturligt: Gå till "My Blog" och klicka på länken till anteckningen.

Det finns ingen preview för anteckningarna, vilket är störande om man är van vid Movable Type (och säkert andra bloggsystem). Så det blir troligen inga långa utläggningar här.

Eftersom bloggrullen ligger till höger även när man redigerar i bloggen ("My blog"), blir det lite svårt att se hur anteckningarna ser ut. Det går dock att flytta avdelaren - mellan vänsterspalten och själva bloggen - till vänster. Man måste pricka rätt med musen. Denna spaltinställning sparas när man går över till "My Feeds", vilket nog kan både vara bra och dåligt...

Det finns inte någon kommenteringsfunktion på bloggen, så det får nog räknas som en länk-, snarare än en fullfjädrad blogg, eller kanske just "Clip Blog" som de själv kallar den.

3. Clippings. Det är samma som det tidigare "Save", fast det är nu enklare att spara det till en viss folder. En lustig asymmetri är att man kan flytta en blogganteckning till clippings, men man kan inte göra det omvända. Det enda man kan göra med clippings är "Delete clip".

Eftersom man använder samma vänsterspalt för både administraion av bloggen och sina prenumerationer kan det vara lite påfrestande att gå fram och tillbaka mellan dem, eftersom prenumerationerna ska uppdateras varje gång man går till "My Feeds".

4. En ny finess är att man kan söka via google i fältet längst upp till höger. Välj "SearchThe Web" i listan. Det skulle kanske vara trevligt om man kunde blogga en länk direkt från googles resultatlista.

Det är väldigt bra att default sökval är "Search All Blogs", och inte "Search My Subscriptions" som det var tidigare. Det är extremt sällan jag använder den sistnämnda, däremot används den förstnämnda desto oftare.

5. Kul att man nu direkt ser hur många som bevakar en blogg. Jag återkommer eventuellt i detta ämne.

Posted by hakank at 08:30 FM Posted to Blogging | Comments (1)

The Wisdom of Blogs

Häromveckan skrevs lite om James Surowiecki och dennes bok The Wisdom of Crowds.

Blogger-utvecklaren Biz Stone skriver i Blogger Knowledge mer om boken, speciellt om kopplingen till bloggar: The Wisdom of Blogs:


Två citat:

Every day, aggregators collect the diverse, decentralized opinions contained within blog posts and organize them. In the case of Blogdex, posts are put into a numbered list based on popularity. Popularity is measured by how many times a particular news story or web page has been linked to. These links are essentially votes in an ongoing campaign to elect information that is interesting, helpful, or enlightening. Instead of answering "How many jelly beans are in the jar?" the blog crowd is answering the unasked question, "What is worth my attention on the Web?"
...
So the next time you dash off something about your favorite local diner, offer up a two-line movie review, or simply write: "I'm going to Nepal so I can farm in the nude" in your blog and think that your voice is not as strong as it should be — think again. Not every individual post has to be a masterpiece. Does the lone bird see the cohesive beauty of the flock, but this fact remains: the whole is greater than the sum of all it's parts. As a blogger, you are both an individual force and a neuron in the giant, interconnected mind that is the blogosphere. Yes, it sounds like a bad sci-fi movie, but it's all true.

Posted by hakank at 07:34 FM Posted to Agentbaserad modellering | Blogging

juli 06, 2004

Erik Stattin i SVT24

Vår allas Erik Stattin blev intervjuad i SVT24 i för några timmar sedan. Kul!

Eriks blänkare med efterföljande kommentarer och analyser bör naturligtvis läsas på plats: Bloggar på TV.

Det blev ganska exakt 6:13 minuter Erik Stattin (från 10:00 till 16:13 minuter i programmet), som gav en bra och översiktlig redogörelse som Erik gav om vad man kunde ha bloggarna till. Intervjun inramades av bloggarna i det amerikanska presidentvalet, men även den svenska sfären diskuterades.

Förhoppningsvis blir nu fler mediepersoner, opinionsbildare, företagare, privatpersoner och andra mer nyfikna på vad det där med "blogg" egentligen är för något.

Good work, Erik!


[En alldeles privat djupdjuplänk till RealAudioströmmen (rtsp) finns här.]

Posted by hakank at 07:49 EM Posted to Blogging | Comments (3)

juli 04, 2004

Bloggarmiddag i Lund i går i regnet

Det var en mycket trevlig tillställning som några redan noterat.

För att komplettera (ehuru icke fullständigt) Gustavs utomordentliga och påpassliga lista över saker som avhandlades:
- anagram
- Växjö
- PageRank
- lojalitet och vänskap
- varför Torgny kanske kommer att börja blogga igen
- Larry Wall
- associativa arrayer (associativa vektorer, hashtabeller, dictionaries)
- varför man inte skriver dikter längre ("är inte deprimerad", "skriver program", "bloggar")
- vilken dator det var som hade de där Movable Type-processerna som gick vilse. (Var det MT Plugin som orsakade detta?)
- varför vissa pubar är bättre än andra
- Windows Alt-kombinationer för att skapa tecken
- varför man började blogga
- det var en slump att Daniel började blogga just då och inte en månad tidigare eller senare
- Bloglines
- webbserverloggstatistik
- nästa bloggarmiddag
- övriga svar

För övrigt fortsatte Mats Andersson (a.k.a. Math Andersson) och undertecknad diskussionerna till cirka 23.40, ståendes först under ett träd tills regnet tvingade omgruppering till röd bil (Mats).

Mycket trevliga människor och trevliga diskussioner alltså. Stort tack till Daniel som tog tag i det.

Gissa om några av de avhandlade ämnena kommer att bloggas om, i en eller annan omstöpt form.

Posted by hakank at 09:30 FM Posted to Blogging | Comments (5)

juli 01, 2004

Bloggning och metaforer

danah boyd om bloggning - och annan "social teknologi" - och metaforer: blogging is trapped in a metaphor

Sociable technologies are all built on metaphors. They are often an attempt to model a set of practices already known in everyday life. Yet, as models, the technologies are not the same as the metaphors on which they are based. The result is an entirely new form that encourages entirely new practices.
...
What is special (and magnificently more frustrating) about blogs is that they stem from many metaphors, including newspapers/magazines, journals/diaries, and log notebooks. No wonder people are up in arms screaming that it's not like a newspaper, it's like a diary! or vice versa. They're both right and wrong. If you're stuck in a metaphoric understanding of blogging, the conflicting metaphors are problematic and discount your approach to the system.


I en av kommentarerna nämns två paper av Isabel D'Hanis som verkar vara intressanta:
A logical approach to the analysis of metaphors
The use of metaphors in scientific development: A logical approach.

Posted by hakank at 06:33 FM Posted to Blogging

juni 26, 2004

Reklam i bloggen - litet klargörande samt undersökning

I kommentaren till Google AdSense på svenska skriver Lars Olofsson:
Får du någon pröjs för Amazonloggan då? :-).

Det enkla svaret på detta är: Jag har ännu inte tjänat en spänn, men så har det ju inte gått så många dagar.

Lars smiley noterades, men man kan ändå se framför sig hans högra (eller är det det vänstra?) ögonbryn höjer sig kritiskt över en till synes dubbelmoral. Här är därför en förtydligande kommentar kring detta.

Kanske borde förklaras att avsaknaden av AdSense inte beror på principiella eller moraliska principer som är emot betald reklam, utan helt enkelt att jag vill ha kontroll över vilken - om någon - reklam som finns här; reklam via AdSense ger inte någon sådan kontroll. Och inte heller det är något strikt moralisk princip och ska inte ses som ett fördömande av dem som har reklam på sina bloggar. (Bloggspam fördömes däremot kraftigt och raderas obönhörligen.)

Man kan hoppas att det svaga vinstintresset inte kommer att påverka denna bloggs framtida utformande. Visst finns det en (möjligen dold) agenda för bloggen, men det är definitivt inte att tjäna länkpengar.

Jag har för mig att det i höstas fördes en svensk bloggdiskussion om reklam på bloggarna, möjligen i samband med att AdSense släpptes. Hittade dock inga animerade diskussioner via google.

Uppdatering
Henrik Torstensson har som vanligt stenkoll och räknar upp de ingående inläggen i kommentaren till denna anteckning. Han bloggar även själv om det i Google AdSense på svenska. Följ gärna hans råd: Innan alla argument om [reklam i bloggar] tröskas igenom, kanske förra sensommarens diskussion i ämnet bör ägnas några minuter.


Liten undersökning
Vad gäller Amazon har det ju skapats länkar dit sedan bloggen startades. Nyfikenheten drev fram en undersökning hur många länkningar eller omnämnanden som egentligen gjorts:

Av de hittils skriva 603 blogganteckningarna (på hakank.blogg) har det funnits minst en Amazonlänk i 128 anteckningar, dvs något mer än var femte anteckning. Totalt har 308 omnämnanden av Amazon gjorts, antingen som länk eller prat, inklusive text i kommentarerna.

Dessa värden kan jämföras med antal omnämnande av (ett urval av) andra sajter/varumärken/etc, både kommersiella och icke-kommersiella. Länkarna är inte nödvändigtvis de länkar som används tidigare. Inga bloggar visas här, men se nedan.

Amazon: 308
Google: 219
Orkut: 70
Nature: 43
Gmail: 32
First Monday: 32
Linux: 29
KDnuggets: 25
arXiv.org e-Print archive : 20
New York Times: 18
BBC: 18
Sveriges Radio: 16
Bokus: 15
New Scientist: 14
IMDB: 13
HP Labs: 12
Microsoft: 11
Aftonbladet: 8
Internetworld: 7
Nationalencyklopedin: 6
DN: 6
AdLibris: 3

Ovanstående kan ses som någon sorts blogglänkprofil som troligen säger någonting om inriktningen på bloggen. Det vore intressant att se om denna skiljer sig avsevärt från andra bloggars motsvarande profiler.

Ytterligare statistik: Det var 861 unika URLar fördelade på totalt 2122 länkar. Dessa inkluderar URLar i kommentarerna, men exkluderar URLarna till kommentatorernas egna hem(sida|blogg).


Vad gäller länkar till andra svenska bloggar(e), även här exkl. länkar till hembloggen i eventuella kommentarer:
Klocklös i tiden: 40
Peter Lindberg/Tesugen: 27
Bengt O. Karlsson (flera bloggar): 21
mymarkup.net: 17
Enkelriktat: 15
Blind höna: 12
Ettanolla::version noll: 8
Chadie NU: 7
steffanie.net: 7
Infontology: 7
Månhus beta: 7
Lars Olofsson: 6

Vilket kan jämföras med de 10 flitigaste kommenterarna i Ett år med blogg - första bloggelsedagen, som visar att i princip är samma personer inblandade.

Posted by hakank at 10:42 FM Posted to Blogging | Comments (9)

juni 22, 2004

Bloglines - igen

Johnny på stationsvakt skriver i Publika listan att han lagt ut sina Bloglines-prenumerationer publikt.

Tänkte inte vara sämre (men inte heller bättre) och göra detsamma. Tidigare har funnits viss tveksam kring detta, men det har gått över nu i och med att man kan välja att låta vissa foldrar vara o-publika. Så här är prenumerationslistan. Fortfarande finns dock tveksamhet att utnyttja den som en bloggrulle.

I Nackdelarna med Bloglines skriver Johnny om att det är för enkelt att prenumerera på nya flöden. Han har rätt, men det är en feature och inte en bugg.

För övrigt kan (åter?) nämnas en av de allra bästa finesserna med Bloglines är möjligheten att prenumerera på sökningar. Det är ett rackarns bra sätt att få koll på nya bloggar eller nyheter. Mina (officiella) sökningar ligger inte helt förvånande i foldern "searches".

En sista not: Myckenheten av svenska bloggar just nu beror på att jag använder Erik Stattins OPML-lista (länk finns på denna sida) för att importera så många som möjligt, för att i lugn och ro läsa dem. Viss omfoldring kommer säkert att göras.

Posted by hakank at 07:25 EM Posted to Blogging

juni 20, 2004

weblogs.se nere - en bra sak?

Naturligtvis saknar jag weblogs.se, liksom som flera andra att och hoppas att systemet ska återuppstå snart. Men det kan finnas något bra med denna typ av omruskningar i ens rutiner, speciellt om avbrottet blir långvarigt ("det kommer nog att ta ett tag" som Erik Stattin skriver i Living Without Weblogs.se).

Kanske weblogs.se har fungerat för bra för att intressanta förändringar och utmaningar ska ske i den svenska bloggorsfären? Kanske avbrottet leder till nya verktyg, nya idéer och nya möten?

Man tvingas nu att hitta nya vägar, och nya vägar leder till nya ställen att besöka. T.ex. har jag på de senaste dagarna hittat flera nya och intressanta bloggar som kommer att bevakas (huvudsakligen i Bloglines men även via Sweblogs.com).

I bloggantecknigen ovan länkar Erik till sin bevaknings-lista (kan importeras i Bloglines), och vad jag förstår kommer den att uppdateras regelbundet. Finns det andra sätt att blii informerad om nya bloggar?

Tyvärr kräver både Bloglines och Sweblogs att bloggarna har RSS-filer (eller motsvarande format), vilket alla bloggar inte har, såsom t.ex. Mats Andersson. Tänk på dem också!


Nu är weblogs.se onåbarhet självklart inte en stor katastrof, men för oss som använder systemet dagligen (kanske timligen eller minutligen) kan avbräcket kännas ordentligt.

Jochen Fromm skriver i The Emergence of Complexity att utveckling av nya emergenta fenomen ("system") sker genom en dynamik mellan skapande och katastrofer. (Bokens recenseras kort i Jochen Fromm: The Emergence of Complexity).

Så, låt oss nu skapa nya emergenta fenomen!

Posted by hakank at 04:55 EM Posted to Blogging | Komplexitet/emergens | Comments (6)

juni 19, 2004

weblogs.se

Steffanie frågar sysselsättningsbrist vad man ska göra så länge weblogs.se är onåbar.

Två Tre förslag:

Det ena är att befolka sin RSS-läsare (t.ex. Bloglines) med alla fina favoriter. Vilket nu är gjort.

Det andra är att fundera ut ett mer direkt substitut så länge. T.ex. så kan det ta upp till en timme innan Bloglines spindlar, och så länge vill man ju inte vänta.

Här följer ett fattigmansförslag:

Använd TrackBackfunktionen för detta! I varje inläggs som skrivs länkas till en därför avsedd blogganteckning, t.ex. just denna, varpå det jättedirekt kommer in i blogganteckningen. Sedan är det ju bara att bevaka denna anteckning som man bevakade weblogs.se . TrackBack-länken är denna.

Saknar bloggverktyget TrackBack-funktion kan man manuellt skriva en kommentar här.

Frågor? Kommentarer? Andra förslag?

(Ett problem är hur man ska få andra bloggare att läsa detta förslag Tänkte inte på det. :-)

Uppdatering 2004-06-19, kring 18-snåret
Annica påminner i en kommentar här nedan om Sweblogs.com som - i skrivande stund - visar de senaste uppdateringarna för 129 bloggar.

Posted by hakank at 10:38 FM Posted to Blogging | Comments (4)

juni 18, 2004

Ett år med blogg - första bloggelsedagen

Idag är det exakt ett år sedan hakank.blogg startade. Lite visste jag vad detta skulle innebära.

För vill jag tacka alla snälla läsare och bloggarvänner för alla intressanta, trevliga och framförallt uppmuntrande kommentarer som skrivits både här i bloggen, på andra bloggar och givits privat under det gågna året. Den svenska bloggosfären är en sfär man trivs i.

Men bloggning är inte bara att skriva utan även att läsa (och vice versa). Så även ett stort tack till alla ni som skriver så bra, underhållande och tankeväckande (och informationsrikt, men det är ett så tråkigt ord att använda i ett hyllningstal) på era bloggar. Naturligtvis finns det ett subset underbara människor som både skriver och läser. De tackas speciellt.

Anteckningen Fredagsfyran: Bloggning besvarar några frågor kring bloggningen, t.ex. vilka fördelar/nackdelan man upplever etc. Svaren står sig väl idag. Avslutningen kan upprepas: Och så länge fördelarna uppväger nackdelarna så mycket som de gör nu, fortsätter jag blogga.


När jag ser tillbaka på de anteckningar som gjorts (en fullständig lista finns här) kan man skymta en viss förskjutning av ämnen, stil och ansats. Om det är till det bättre eller sämre vet jag inte. Säkerligen kommer det att ske en och annan förskjutning under det kommande året också. I kommentaren till Det stora slaget om weblogs.se beskrivs bloggen som en "eclectic polyhedral octopus", och det kanske passar bra att inflika bilden här (källa: Wolfram Research):

Målet under nästa år blir att kunna uppvisa en blogg som motsvarar en av Eschers figurer. Tungt blir det...

Så lite statistik som endast gäller hakank.blogg. Länkbloggen Utan krusiduller är alltså inte inberäknad.

Antal blogganteckningar: 588
Antal kommentarer: 546
Vilket snittar cirka 0.93 kommentarer per blogganteckning.


10 flitigaste kommenterarna
Mats Andersson: 85
Bengt O.: 24
Niklas Johansson: 21
Lars Olofsson: 21
Erik: 17
Peter Löfgren: 17
David Pettersson: 15
jonas: 12
Peter Lindberg: 11
Chadie: 11

Själv skrev jag 189 kommentarer.

Den allra första kommentaren skrevs av Peter Lindberg.

Mest kända kommentatören är troligen Stuart Vyse i blogganteckningen Recension: Stuart Vyse 'Believing in Magic - The Psychology of Superstition'.


Stort tack till er och till alla andra som gjort och gör livet roligare!

Posted by hakank at 08:49 EM Posted to Blogging | Comments (14)

juni 14, 2004

Det stora slaget om weblogs.se

andreas på ettanolla::version noll berättar med namnkunnig kännarmin i EM sucks om de bloggar som just nu ligger på weblogs.se:s Våra mest bevakade webbloggar (a.k.a. favorlitlistan a.k.a. 20-i-topp-listan), och deras chanser.

Sagt om hakank.blogg:
20. hakank.blogg - Håkan har varit med ett tag. Kännare tror att han inte kommer nöja sig med en 20:e plats. Mest troligt är att han kommer utmana “Det perfekta tomrummet” på ett parti “Jeopardy", vilket i mångt och mycket kommer likna kalla kriget.

Nämnde Gustav och jag kommer närmast att träffas på den skånska bloggarmiddagen. Kom gärna dit och se frågorna hagla som spön i nacken.


För övrigt tror jag att någon av följande ligger på plats 21 (av samma bevekelsegrunder som skrivits t.ex. i En spådom: The II):

Förvetet
Gärningsmannaprofilen
Life de Luxe
Malins blog
När jag ändå har ordet...

Uppdatering: ovanstående spådom baseras på aktuell data

Posted by hakank at 06:59 FM Posted to Blogging | Comments (5)

juni 10, 2004

RSS-läsare

PC-World skriver om RSS-läsare i News on Demand. FeedDemon och Bloglines (min favorit) får dela förstaplatsen.

(Via wingedpig.com, skriven av Bloglines skapare Marc Fletcher.)

Posted by hakank at 07:21 FM Posted to Blogging

juni 09, 2004

Sydsvensk bloggarmiddag!

Daniel på minmening har gjort slag i saker och har föreslår datum för en skånsk bloggarmiddag. Trevligt!

Se mer detaljer om planerat datum och plats på Bloggarmiddag i Lund (uppdaterad länk).

Själv tänker jag naturligtvis komma.

Posted by hakank at 07:09 EM Posted to Blogging

juni 07, 2004

Lagomduktig

Lagomduktig är en blogg som jag kommer att följa med intresse. Månne man lär sig en hel del där.

Så här presenterar Billy McCormac sitt sök: Lagomduktig documents my quest to unravel the mysteries of translating the Swedish language.

Via Göran H på nästan som jag....

Posted by hakank at 07:34 EM Posted to Blogging | Språk

juni 01, 2004

larsolofsson.se: Ännu en blogg med Netch-anor

Lars Olofsson är en annan Netch-kollega som nu har börjat blogga. Bloggen hans heter larsolofsson.se, och den pingar naturligtvis weblogs.se. Glöm inte att sätta den på bevakning, för det kommer att bli intressant!

Programförklaringen är: En webblogg om programvaru­teknik, system­utveckling, dator­säkerhet, Microsoft .NET och relaterad teknik. Jag blandar friskt mellan mina åsikter, nyheter, allmänt teknikskvaller och det nyfikenheten har lockat in mig på för tillfället. Fair warning: Geek at the keyboard.

Lars var en av de första Windows-utvecklarna på Netch (vi andra var då Unix-anhängare) och som satte sig in i .NET-komplexet när det kom. Hans blogg avspeglar bl.a. detta intresse.

Men han har intelligenta och skarpa åsikter om mycket annat. Ofta är det oväntade inlägg och kommentarer som får hjärnan att skrynkla sig lite extra.

Många diskussioner har vi haft (och har fortfarande), gärna kring filmer, eller smärre religionskrig om systemutveckling, hur man optimerar en organisation, eller vilka system som kan kallas "sexiga". Eller vad livet egentligen går ut på; om det nu gör det. Han är också betydligt mer deviceintresserad/-kunnig än undertecknad, vilket inte helt sällan har utnyttjats.

Diskutera gärna med Lars. Det är väl värt både nöjet och informationsutbytet.

Några exempel på Lars hittills skrivna blogganteckningar:
Virtuellt minne i Windows XP
Fler kockar ger bättre soppa
Microsoft snålar inte på säkerheten.


Så, välkommen till bloggosfären, Lars!

Posted by hakank at 09:41 EM Posted to Blogging | Comments (2)

maj 30, 2004

Kluster i den svenska bloggosfären

David Pettersson på Månhus Beta gör i Kartläggning en intressant kartläggning (klustring) av ett flertal svenska bloggar, som han skriver: efter hur jag uppfattar deras stil, innehåll och hur de håller ihop sinsemellan. Vad jag förstår har han använt sin intuition och inte "hård data" för detta.

Efter att ha skrivit en kort kommentar hos David kom jag på att hans Efter ett snabbt försök att skissa det på papper insåg jag att det är väldigt svårt när man inte har tillgång till åtminstone fem dimensioner. torde innebära att han har fem mer eller mindre uttryckliga dimensioner i åtanke.

Om man kunde få honom att skriva ner, t.ex. i distansmatrisform, vilka bloggar som är lika/långt i från varandra med avseende på de respektive (eventuellt namnlösa) dimensionerna, borde man kunna göra en automatisk klustring, t.ex. via statistik/dataanalys-paketet R som har en hel del metoder för att visa kluster.

För övrigt noterar jag att det finns två stora grupper utan inbördes koppling, fast det är kanske det som David inte riktigt tycker stämmer, eftersom han vill knyta ihop vänster och höger sida. En torus kanske?

Posted by hakank at 10:19 EM Posted to Blogging | Statistik/data-analys | Comments (3)

maj 16, 2004

MT-Blacklist blacklist checker

Detta är troligen endast intressant för de som bloggar med Movable Type och har bloggspamfiltret MT-Blacklist . Och det är kanske inte ens intressant för dem...

I Avoiding blacklist bloat skriver Jay Allen om att det är viktigt att då och då redigera sin blacklist-fil för att minska redundansen i filen.

Det är inte alltid helt enkelt att lista ut vilka rader/reguljära uttryck som är redundanta,. Som ett proof-of-concept (OK, ett hack) skrevs därför programmet MT-Blacklist blacklist checker som gör några automatiska kontroller:

Än så länge är det inte möjligt att skriva in en URL till en blacklist, utan progammet kan endast kontrollera min blacklist samt master-blacklistan.

Om du skulle vilja kontrollera din blacklist-fil på detta sätt, maila mig URL-en till filen, så ser vi vad vi kan göra.

(Uppmärksamma läsare märker snart att min blacklist-fil i skrivande stund behöver friseras ganska ordentligt, vilket kommer att göras vid tillfälle.)

Posted by hakank at 05:55 EM Posted to Blogging | Reguljära uttryck etc | Comments (3)

april 05, 2004

Stödlänkar

I Blogjam extraordinaire skriver Bengt O. Karlsson, skribent av och i de utmärkta bloggarna, tillika favoriter, När jag ändå har ordet...- ännu en webkrönika, Euroblog - Perspektiv Europa - följande

Kanske blir detta det allra sista blogjammet även om OneNote-containern faktiskt svämmar över varje vecka. Vi har nämligen prövat vår lycka med Google PageRank Prediction [...] och funnit följande:

Results: Your current Google PageRank is 5. Based on our calculations, we predict your future PageRank after the next Google update will be 0.

Detta är naturligtvis alldeles otillfredsställande (och gör att jag misstror Predictorn). Men här är i alla fall några stödlänkar, om det nu kan vara till någon hjälp eller stöd.


Nu skriver iofs Bengt i en kommentar något som mildrar min oro:
Nja, det var liksom ironiskt menat - jag har inga tankar på att ge upp just nu - jag tyckte bara det var kul att se att Google PageRange Predictor gör en dyster prognos för "Ordet." Det är så här: Jag skriver på "Ordet" för att jag tycker det är kul. I och för sig är jag mycket glad för att det finns en skara trogna läsare - men i grunden är jag inte så bekymrad över 'popularitet', 'ranking' osv. "Euroblog" däremot är mera allvarlig även om jag ibland även där tar upp litet lustiga eller perifera saker. Där är det angeläget för mig att jag har läsare: annars vore det inte mycket mening med att skriva om dess ofta ganska tråkiga, men viktiga, saker där jag har en viss professionell bakgrund.


Google PageRank: När ryggkliandet blir matematik...

Posted by hakank at 09:50 EM Posted to Blogging | Comments (1)

mars 29, 2004

Infontology: Uppdaterad programförklaring

Infontology har en Uppdaterad programföklaring som täcker många spännande områden. Läs den!

Posted by hakank at 09:11 FM Posted to Blogging

mars 23, 2004

wingedpig.com: grundarens av Bloglines blogg

Jeremy Zawodny skriver att han också har gått över till Bloglines.

Där länkas till bloggen som Mark Fletcher, grundaren av Bloglines, har skrivit sedan 2001: wingedpig.com. Inte helt förvånande skrivs mycket om detta trevliga program.

En summering av Fletchers göranden före Bloglines:

In 1997, Mark started ONElist, a free Internet email list service. To that point, email lists had been difficult to set up and administer. Through ONElist, Mark set out to make email lists available to even novice users. As CEO, Mark raised money from CMGI and Bertelsmann Ventures in 1998. The service was the category leader from the beginning and in November 1999, ONElist acquired eGroups, its main competition. Yahoo acquired the resulting company, renamed eGroups, in June 2000. At acquisition, eGroups served twenty million active users, one million email lists, and sent out over two billion email messages a month, making it one of the largest services on the Internet. Mark served as CEO of ONElist from inception until October 1999 and was CTO until the acquisition by Yahoo.


Se även tidigare anteckningar Bloglines samt Bloglines: en bra informationssamlare där det skrivs andra positiva erfarenheter av programmet.

Posted by hakank at 10:49 FM Posted to Blogging

"I'm Blogging This"

Mathemagenic: "I'm Blogging This" A closer look at why people blog

Länkar bland annat till "I'm Blogging This" (ps-fil) av Bonnie Nardi, Diane Schiano, Michelle Gumbrecht och Luke Swartz

Posted by hakank at 09:03 FM Posted to Blogging

mars 22, 2004

Ny Technorati-beta

En ny beta-release av Technorati har kommit. Nyheterna presenteras i Sifry's Alerts: New Technorati beta launches.

BookTalk nämns som nyhet (det har funnits en liknande tjänst tidigare). Andra tjänster finns i vänstermenyn, under rubriken Services.

Här är cosmos för hakank.blogg.


(Via apophenia.)

Posted by hakank at 11:36 FM Posted to Blogging

mars 15, 2004

Blogg: Lundi Pundi

Lundi Pundi är en ganska ny blogg (första anteckningen 24 februari). Taglinen för bloggen är A physics undergrad's view on matters at hand. Johan Hermansson presenterar sina intressen på följande sätt:

Among all the wonderful things in the world I truly find science (physics, math, cs, biology, ...), books (and some moving picture once in a while), martial arts, music (classical, ambient, psytrance, goa, techno), photography, art (Escher, Dali), philosophy, politics and tea (chai!) intriguing.

Det ska bli spännande att läsa om alla dessa saker.


Den senaste anteckningen var The longitude and the future of physics som bland annat rekommenderar en av mina gamla favoritböcker.

Knowledge should be -- or actually, it is -- valuable on its own.

Oh well, won't continue now, was just something I found interesting and striking... Though I will recommend you the wonderful collection called The World of Mathematics, editored by James Newman. In Sweden we also have a nice translation called Sigma. In a couple of volumes you'll find lots of great and easy reading by some top scientists through out history. They're cheap as well.

(Amazonlänk till den engelska utgåvan: The World of Mathematics.)


I Ohly and E-Type being Fame skrivs bland annat om var Lars Ohly finns i den politiska kompassen. Webbsidan som refereras till är Lars Ohly (v) gör www.politicalcompass.org's test!. I somras tog några bloggare detta politiska test; se vidare Politisk kompass.

Uppdatering
Två korrigeringar: En av länkarna fixades så den går direkt till anteckningen och inte till månadssammanställningen. Sedan glömde jag ju nämna att det var Chadie som först tipsade mig om Lundi Pundi.

Detta redigerande innebär att Johan nu får lite TrackBack-dubletter. Sorry.

Posted by hakank at 07:05 EM Posted to Blogging | Comments (1)

Infontology

Om ni inte har insett det så pingar inte Infontology sina anteckningar till weblogs.se, utan man får manuellt (eller annorledes) bevaka nyheterna där.

T.ex. kom det nyss en intressant betraktelse i "Felet med Gud är att det inte går att ladda ner honom." och häromdagen skrevs Informationsöverflöd och demokrati.

Posted by hakank at 10:08 FM Posted to Blogging

Hur nyheter sprids på Internet

Stephen VanDyke How News Travels on the Internet har gjort en analys av - och den fina bilden nedan - hur den internationella bloggosfärens nyheter (eller memer) sprids, samt har exempel på de olika sajterna/bloggarna i denna spridning. De olika spridningstyperna är:

* Dark Matter
* MetaNews
* Greater Blogosphere
* Lesser Blogosphere
* Blog Indexing
* Traditional “Big” Online Media
* Offline Media

Det skulle vara intressant att se en liknande analys över den skandinaviska bloggosfären. Flera av källorna skulle säkert vara de samma (såsom Slashdot, BoingBoing, Google News etc), men det finns ju även geniun nyhetsbevakning här både vad gäller inhemsk respektive internationella nyheter. Any takers?Se även
Wired Warning: Blogs Can Be Infectious
Wired: The Blogfather's Hit List, intervju med Glenn Reynolds (Instapundit) där han nämner "Dark Matter"
danah boyd: gossip & news spread in blogs
Network-Centric Advocacy: Blogs | Gossip | Advocacy.

Posted by hakank at 09:32 FM Posted to Blogging | Memetik

mars 11, 2004

Hur använder ni weblogs.se:s bevakningar? - En rundfråga

Chadie och jag har en pågående e-fika där vi bland annat diskuterar weblogs.se:s mest bevakade bloggar ("20-i-topp-listan"). Listan har - med viss rätt - kritiserats för att den är för konservativ och det är svårt för nyare bloggar att komma in.

Själv tycker jag att listan är bra eftersom den ger möjlighet för nya bloggskrivare/-läsare att få en översikt över de bloggar som läses mest. Det är också ett bra sätt att få reda på om det är någon fantastisk blogg som man totalt missat.

Bevakningarna har ju den dubbla funktionen att både vara grund för själva bevakningen (via "Lista favoriter"), samt ett sätt att visa för världen att det är en favorit, dvs rösta in på 20-i-topp-listan.

En fråga som har inställt sig är hur många det egentligen är som aktivt använder weblogs.se:s bevakningar, liksom hur man faktiskt använder denna funktion. Är det som bevakning eller inröstning på 20-i-topplistan, både och, eller kanske något tredje sätt som inte nämnts?

Det finns flera som - liksom jag - kombinerar weblogs.se-bevakningar med bevakning via RSS-verktyg (t.ex. Bloglines). Alla svenska bloggar har tyvärr inte stöd för RSS, så de bevakas ju via weblogs.se. Men hur är det med de svenska bloggar som har RSS, bevakar ni även dem via weblogs.se?

För att summera: På vilket sätt använder ni weblogs.se:s bevakning, favoriter samt 20-i-topp-lista? Om ni även använder andra bevakningsverktyg, hur kombinerar ni dem? Ni får gärna besvara privat via mail om det passar bättre.


Mina egna svar på detta är:
Bloglines och weblogs.se är de två verktyg jag huvudsakligen använder för daglig omvärldsbevakning. För bevakning av de svenska bloggarna används främst weblogs.se eftersom den ger en sekundsnabb spegling av vilka bloggar som har uppdaterats. Bloglines pollar endast en gång i timmen, och så länge kan man ju inte vänta. :-)

Weblogs.se används också som ett sätt att rösta på mina favoritbloggar så även bloggar med RSS finns med. Jag är rätt snabb att lägga till svenska bloggar som jag tycker verkar intressanta. Däremot tar det betydligt längre tid att ta bort dem från listan.

Vad gäller 20-i-topp-listan går jag numera in där dagligen, till stor del för att kontrollera mina spådomar. (Version noll kom in på listan häromdagen.)

F.ö. används fortfarande programmet hakanks favoriter för själva bevakningen, främst för att det blir tydligare (rödmarkerat) vilka uppdateringar som gjorts. [Teknisk not: Programmet läser favorites.js-filen som väl oftast används för bloggrullarna. Skulle någon till äventyrs vara intresserad av detta program är det bara att säga till. Det finns både i Perl och PHP.]

Posted by hakank at 09:35 FM Posted to Blogging | Comments (8)

mars 10, 2004

Norsk bloggare som (eventuellt) ska forska i bloggar

Mari på Maris blogg skriver att hon överväger (om jag nu tolkar "vurderar å" korrekt) att göra en masteroppgave om bloggar:

Vurderer å skrive om blogging og de sosiale aspektene omkring. Hvorfor blir man så "avhengig" og hva er motivasjonen for å blogge? Tror en intervju/spørreundersøkelse av et antall mer eller mindre aktive bloggere kan utgjøre et materiale for videre undersøkelser.

Mari presenterar sig själv på följande sätt: Jeg studerer medievitenskap på UIO [Seksjon for humanistisk informatik] og skriver om film, blogging, nyheter, kunst og ting jeg ellers tenker på!

Förhoppningsvis kommer det att bli mer framgent i kategorin Masteroppgave.

(Via Maris ping till min anteckning Mer forskning om bloggning.)

Posted by hakank at 09:23 FM Posted to Blogging

mars 04, 2004

En spådom: The II

I Weblogs.se 20-i-topp-lista: En spådom spåddes vilken blogg som snart skulle komma in på swelogs.se:s mest bevakade bloggar.

Man kan notera att blog.hertze.com nu finns med på denna lista. Kul! Det är en intressant blogg.

Den aktuella spådomslistan är:
Version noll (12)
Life de Luxe (11)
När jag ändå har ordet..., (10)
I hastigt mod (10)
Annas blog (9)
Månhus Beta (9)

Siffrorna inom parentes är ett tal som antyder sannolikheten att komma in på listan. Det blev sex stycken p.g.a. de många delade platserna.

Posted by hakank at 10:18 FM Posted to Blogging

februari 29, 2004

Weblogs.se 20-i-topp-lista: En spådom

Det har diskuterats lite om weblogs.se:s mest bevakade bloggar ("20-i-topp-listan"), t.ex. hos Chadie.NU och blog.herze.com.

Chadie började för ett tag sedan med sin trevliga fyrklöver där hon puffar för bloggar som inte är med på listan.

I stället för att göra en sådan lista kommer här i stället en spådom vilka bloggar jag tror kommer in på 20-i-topp-listan inom kort. När dessa skulle komma in på listan säger dock spådomen inget om. Exakt hur spådomen har gjorts vill jag ännu inte berätta, men det är ett led i ett projekt där jag givet vissa saker försöker att lista ut andra saker.

Spådom
Följande bloggar tror jag snart kommer in på listan. Ordningen är i någon form av sannolikhetsordning. Samtliga finns f.ö. med bland mina favoriter.

blog.hertze.com
Månhus Beta
Nätkreatur
Life de Luxe
När jag ändå har ordet....

Brasklapp: Spådomar kan ha fel. Mycket fel.

Posted by hakank at 11:05 EM Posted to Blogging | Comments (3)

Svenska RSS-flöden: feeds.se

feeds.se (flöden.se) är en katalog över svenska RSS-flöden.

Via Johan på bajs.se (en intressant blogg) som skapat eller i alla fall hostar feeds.se.

Posted by hakank at 07:45 EM Posted to Blogging

februari 26, 2004

Blogg: Svantlog

Svantlog är en blogg skriven av Svante Pettersson. Förhoppningsvis kommer han nu att börja pinga weblogs.se.

Svante är en av mina äldsta Netch-vänner och var en av de två första anställda, nästan en hel månad före mig och VD:n. De första åren satt vi alltid skrikavstånd från varandra, något som inte helt sällan utnyttjades.

Han kan mycket om musik, speciellt Deep Purple, King Krimson, Pat Metheny och andra av hans favoriter, och det är alltid intressant att höra hans åsikter om musik även när han har fel vi inte är riktigt överens.

Denna kunskap kombineras med att han även är en duktigt trummis. När Netch fick en rep-lokal jammade vi med viss regelbundenhet i någon form av band, med exakt ett publikt framträdande (julfest). Det var latin, blues och jazz. Skoj var det!


Svantlog har hittills handlat om musik med fina bilder från konserter. Se t.ex. Double gig och även A great invention och Winter. (Så, detta borde generera lite TrackBack-mail.)

Svante har vettiga åsikter om många andra saker och företeelser i världen. Kanske får vi även ta del av dessa så småningom.

Posted by hakank at 01:27 EM Posted to Blogging

februari 20, 2004

17:e plats

Tack du okände läsare som gjorde så att hakank.blogg nu kommit in på weblogs.se:s mest bevakade webbloggar. Hedersamma 17:e plats bland - i skrivande stund - 503 bloggar.


Weblogs.se fyllde för övrigt ett år häromdagen. Stora gratulationer i efterhand!

Posted by hakank at 09:39 FM Posted to Blogging | Comments (4)

februari 18, 2004

Uppdaterad bloggrulle och några favoriter

Nu är bloggrullen uppdaterad till en något mer aktuell status, där även engelskspråkiga bloggar lagts in. Se nedan under "Bloggfavoriter".

Några av de senare eller mindre kända bekantskaperna bör nämnas:

Three-Toed Sloth, driven av.Cosma Rohilla Shalizi som forskar i komplexitetsteori etc. Se till exempel Research och framförallt de imponerande Notebooks.

Made out of people hållen av Danyel Fisher som för övrigt är en av utvecklarna av JUNG (som nämnts tidigare). Se även hans Publications.

Roland Piquepaille's Technology Trends : How new technologies are modifying our way of life. Som kanske inte är så ny eller okänd men rapporterar om en massa skoj saker.

Sedan två mycket trevliga svenska bloggar om vetenskap, forskning och teknik:

Explikation
Saker inom vetenskap och forskning som är intressanta, roliga eller på annat sätt värda att uppmärksammas. Vi som skriver är Kristofer, doktorand i Biologiska beräkningar och Johan Gunnarsson [ingen direktlänk], doktorand i kognitiv neurovetenskap.

Infontology
Infontology är tänkt att handla om ny spännande teknik som kan förändra vårt informationsanvändande, ett visionerande om hur vårt informationssamhälle kan komma att se ut i framtiden, samt det intressanta förhållandet mellan information och verklighet -- finns jag verkligen om jag inte finns på Google? Lite om dem själva.

Posted by hakank at 09:59 FM Posted to Blogging | Comments (2)

februari 13, 2004

Ny blogg: Nätverkssamhället

Jag kan tipsa om en ny blogg: Nätverkssamhället. Det är Jonas Bergenudd, en gammal IT-kollega nu pluggandes arktitektur, som står för den.

Jonas har skrivit flera intressanta saker redan, t.ex. Uppsats i arkitekturteori om sin uppsats Paradigmskifte - hur påverkas arkitekturen av övergången mellan industrisamhället och nätverkssamhället? (PDF), om Flödesrummet - Space of flows (Manuel Castells begrepp) samt Maktförskjutning Det är nog fler än jag som tycker att detta är intressanta ämnen.

Välkommen till bloggvärlden, Jonas!

Posted by hakank at 01:03 FM Posted to Blogging

februari 11, 2004

Tweaka MovableType

Anders Jacobsen skriver några råd om hur man tweakar MovableType-bloggar, speciellt bildintensiva. Läs vidare i Bandwidth saving tips for Movable Type sites.

Posted by hakank at 02:26 EM Posted to Blogging

januari 18, 2004

Three Mistakes in the Moral Mathematics of Blogging

Ahtisaari: Three Mistakes in the Moral Mathematics of Blogging“ A Reply to Clay:

De tre misstagen är:
* Natural Social Institutions
* Links from Nowhere
* Forced Compensation

Posted by hakank at 07:39 FM Posted to Blogging

januari 05, 2004

"jag" i bloggen

I kommentaren till 200 dagar påpekar Mats Andersson mycket riktigt min rikliga användning av ordet "jag": det är det fjärde vanligaste ordet.

Eftersom jag inte riktigt förstår det själv har jag nu gjort en undersökning hur jag hittills använt ordet "jag", dvs vilka ord jag har skrivit före och efter ordet "jag" när jag skrivit mina blogganteckningar, då jag - till skillnad från denna anteckning - inte tänkte på hur jag använde ordet "jag".

[Föregående mening innehåller 10 stycken "jag", men den är å andra sidan speciellt konstruerad för ändamålet. En alternativ formulering av meningen utan något "jag" skulle kunna vara:

"Eftersom detta fenomen för närvarande inte är helt förklarat, har det sålunda, i syfte att klargöra ifrågavarande fenomen, gjorts en detaljerad undersökning, medelst bland annat s.k. datorprogrammering samt därefter en djupt penetrerande statistisk analys av förevarande ords användsfrekvenser, lämpligt nog och underlättande för analysen, varande sorterade i frekvensordning, i.e. i vilken kontext det använts i de hittillsvarande sammanhang då det existerat, utan därför erforderligt beslut, en minimal medvetenhet om att ordförekomsten erfordrades vara minimerad alternativt vara maximerad."

Tja, välj själv. :-)]


Tvåordsfraser
Det finns 324 olika tvåordsfraser med "jag". Så här ser de vanligaste konstrukterna ut:

har jag: 35
jag har: 27
att jag: 21
som jag: 19
jag inte: 19
när jag: 16
jag är: 10
eftersom jag: 9
jag läste: 8
om jag: 7
är jag: 7
men jag: 6
vad jag: 5
jag i: 4
jag nu: 4
jag kan: 4
och jag: 4
jag skriver: 4
jag på: 4
läste jag: 4
...

Exempel på användandet av frasen "har jag" kan ses via google: site:hakank.org "har jag"

Treordsfraser
Det finns 886 olika treordsfraser med "jag". De vanligaste är:

har jag inte: 5
som jag skrev: 3
när jag läste: 3
nu har jag: 3
sedan har jag: 2
jag kollat in: 2
jag inte sett: 2
jag är en: 2
jag hade tänkt: 2
som jag inte: 2
jag just nu: 2
jag inte fått: 2
var jag på: 2
har jag varit: 2
jag har ännu: 2
jag är inte: 2
jag skrev i: 2
jag har inte: 2
har jag skapat: 2
skrev jag lite: 2
eftersom jag är: 2
jag har haft: 2
jag stött på: 2
tyvärr har jag: 2
jag letar efter: 2
månader har jag: 2
till att jag: 2
jag inte har: 2
jag har nu: 2
har jag endast: 2
trots att jag: 2
jag dock inte: 2
på att jag: 2
som jag har: 2
som jag dock: 2
vad jag har: 2
jag läste en: 2
att jag inte: 2
sedan jag började: 2
jag på ett: 2
jag läst om: 2
år har jag: 2
jag mig för: 2
tidigare har jag: 2
jag tänker på: 2
menade jag slumpmässig: 1
...

"menade jag slumpmässigt" är för övrigt en favorit.

Posted by hakank at 12:07 FM Posted to Blogging | Comments (4)

januari 04, 2004

200 dagar

I dag är det 200 dagar sedan hakank.blogg skapades.

Lite statistik så här långt:
379 anteckningar, 343 kommentarer, dvs cirka 0.9 kommentarer per anteckning. Cirka 73000 ord och 470000 tecken (exklusive kommentarer men inklusive citat och exklusive HTML-kod).

De vanligaste orden samt dess frekvens är:

att: 362
det: 353
i: 337
jag: 317
en: 316
the: 307
är: 292
och: 292
som: 265
av: 244
på: 223
om: 206
för: 184
of: 177
and: 175
har: 153
in: 130
a: 130
med: 129
inte: 125
till: 120
to: 113
den: 111
ett: 110
man: 107
de: 102
that: 82
is: 77
finns: 74

Man kan notera att det är rätt mycket engelska texter. Och hur var det där med att skriva "jag" på sin blogg? Skulle man göra det eller inte? :-)

Posted by hakank at 02:46 EM Posted to Blogging | Comments (2)

januari 01, 2004

För lite TrackBackande?

Joakim Hertze (blog.hertze) tycker att det är för lite TrackBackande. Jag är benägen att hålla med.

Formen för detta kan kanske diskuteras (gällde iofs one-liner-TrackBacks).

Uppdatering
En av de stora fördelarna med TrackBack är att de, i vissa bloggsystem, görs automatiskt. Tyvärr gjordes inte det mot Joakims blogg, vilket upptäcktes helt empiriskt. Nu testar jag manuellt från Movable Type.
[... time passes ...] Nix, det funkar inte heller.

Däremot funkar det att använda formuläret.

Posted by hakank at 06:18 EM Posted to Blogging

december 27, 2003

Bloggidentifiering (Blog Identification)

Inpirerad av idéerna i Automatisk identifikation av språk (språkidentifiering), Automatisk bloggning? (Blog Markov) samt Markov av svenska bloggar har jag nu skapat ett program för att automatiskt identifera bloggar: Blog Identification.

Inparameter till programmet är en URL, t.ex. till en blogg. Sedan jämförs texten (se nedan) med olika bloggar, som jag synnerligen subjektivt valt ut bland några av mina dagligen besökta bloggar samt de flesta av bloggarna som finns med i Internetworld-artiklarna Världens bästa bloggar samt Bästa svenska bloggarna. (Tyvärr kommer min dator inte åt vissa bloggar, t.ex. Rymdimperiet, så jag har inte lyckats skapa en "profil" för dessa bloggar. Sorry.)

Programmet använder en n-gram metrik för att avgöra hur nära en text är de andra texterna, och använder metoden (nästan rakt av) som finns beskrivet i papret N-Gram Based Text Categorization skrivet av William B. Cavnar och John M. Trenkle. Metoden bygger på att man skapar en "profil" av de 300 mest frekventa n-grammen som sedan jämförs med en ny profil skapas från den webbsida som ska identifieras.

För att testa programmet körde jag alla bloggar som input till programmet för att se hur bra de kunde identifieras. Tanken är att en blogg ska vara sig själv närmast. Som man ser i sammanställningen lyckas det rätt bra. Idealet vore att avståndet för en sådan "självtest" är 0 (noll) men av olika skäl når man inte riktigt detta när det webbaserade programmet körs. Efterhand bloggarnas innehåll förändras kommer också resultatet att förändras, och jag vet inte riktigt hur ofta jag kommer att skapa nya profiler att jämföra med.

I slutet av sammanställningen finns en summering av placeringarna i testet. Den som fick lägst totalsumma (i körningen förmiddag 27 December 2003). Det är lite problematiskt att jämföra på detta sätt eftersom språk, ämne, HTML-layout etc påverkar resultatet. Jag vet inte riktigt vilka slutsatser man ska dra av att bajs.se har lägst totalpoäng och The church Of Me har högst.

Det finns några idéer till varianter och utvidgningar som jag nog kommer att testa inom den närmsta framtiden.

METOD
För intresserade beskrivs den metod som används, vilket i princip är en summering av ovan nämnda paper.

Skapa profil

här kan en profil se ut för hakank.blogg, fast här sparas frekvensen i stället för ranknumret (eftersom ranken helt enkelt är positionen i filen). Möjligen kommer frekvensen att användas i senare versioner av distansmetrik.

Blogg identifiering


n-gram distans/likhet
Givet: målprofil (MP) och den profil (P) som ska jämföras

Posted by hakank at 12:11 EM Posted to Blogging | Machine learning/data mining | Program | Comments (3)

december 22, 2003

Markov av svenska bloggar

Efter Bengt O. Karlssons förslag i kommentarerna till Automatisk bloggning? (Blog Markov) har jag nu hackat ihop ett litet wrapperprogram för att markovifiera de bloggar som finns på weblogs.se:s Webbloggsindex, och är väl alla de bloggar som någonsin pingat weblogs.se?

Programmet Web Markov weblogs.se läser in ovanstående sida, mixtrar och joxar lite, samt länkar alla blogg-sidorna till Markov-programmet.

Det är inte snyggt men det är fult. :-)


Om systemansvarig på weblogs.se eller annan anser att programmet på något sätt är otillbörligt ber jag om en fin liten vink om detta.

Uppdatering
Sagde Bengt har nu en kul julgåta att knäcka där han använder texter skapade via sagda program. Se vidare Vilka bloggar är det som markoviserats så här?. Han förklarar lite mer i sin anteckning rubricerad Några nötter att knäcka daterad 2003-12-22, men bokmärkeslänken är till nämnda julnöttersida.

På en icke förekommen anledning kanske jag även bör nämna att Markov-programmen är slumpmässiga, vilket innebär att det är ganska osannolikt att exakt samma text skapas flera gånger. Jag tar inget som helst ansvar för ett eventuellt uppkommmet Markov-beroende.

Posted by hakank at 10:13 FM Posted to Blogging | Program | Språk | Comments (1)

december 19, 2003

Internetworldartiklarna om bloggning

Nu finns de berömda Internetworld-artiklarna om bloggning på webben:
Världens bästa bloggar
Bästa svenska bloggarna (notera vem som är med på ett hörn:-)
10 tips för en bättre blogg

Glöm inte att det finns många andra bra svenska bloggar via weblog.se och www.sweblogs.com.

Posted by hakank at 01:44 EM Posted to Blogging | Comments (2)

december 17, 2003

Memer, metaforer och bloggning

I social networking overload skriver danah boyd bl.a. nedanstående apropå en artikel om corporate social networking (ytterligare en variant av social network-tanken).

With every meme that emerges in the tech world, i'm amazed at how much gets attached simultaneously to one concept or phrase. Identity, blogging, social networks... My auto-reaction is to constantly and continuously unpack what people _mean_ when they use these terms. This has become quite challenging lately because the reason people collide them in their heads is to make metaphors work. I never realized how important these metaphors are to people's ability to construct technology.

zephoria fortsätter om bloggning:
Blogging has come to represent people who blog, people who journal, people are embedded in the blogging culture (and lately, i've watched it get further extended to discuss anyone who updates a site regularly). [One thing that continues to amaze me as i meet self-described 'bloggers' is how often they don't realize that most people's goals in blogging are vastly different than their own...]

Posted by hakank at 12:49 EM Posted to Blogging | Memetik

Mer forskning om bloggning

I Ready for lift off skriver Elmine Wijnia om sin kommande forskning (master thesis) om bloggning:

[N]ow I'm facing the beginning of my masters thesis and I'm going to investigate the phenomenon of weblogging. Since there is little scientific publications on weblogging I have to find other ways of getting enough input for my thesis. And that's why I'm starting an English weblog. To try and get input from bloggers themselves!

What my thesis is going to be about? I haven't got my research questions formulated yet, but I do know one part is to describe the weblog as a communicationtool and compare the weblog to other types of communicationtools used on the internet, such as chatboxes, fora etc. The other part of my thesis will consist of a philosophical investigation of the weblog. A Dutch philosopher (Jos de Mul) has written about personal homepages as a tool in the construction of personal identity in the postmodern world. That's a very interesting subject. An other thing that I noticed about blogging is that the communicational culture amongst them has some resemblance with the ideal speech idea of Habermas. In short that is: respect for the opinions of the other, no differences in power between the persons joining the conversation and transparancy. It is worthwhile to investigate whether my ideas about this are true in some way.

(Via Mathemagenic)

Posted by hakank at 12:25 EM Posted to Blogging

december 11, 2003

Ny teknik: Årets toppar och floppar

I Ny Teknik-artikeln Årets toppar och floppar finns en lista på 10 toppar och 3 floppar.

De tre första i toppen är
1. Apple iPod
2. Musikbutiker på nätet.
3. Open Office.

Lite senare kommer:
6. Webbloggar. Webbloggarna har blivit smarta betaltjänster där miljontals människor själva kan publicera det som händer omkring dem för familjen, kompisarna eller världen.

Det är kanske ännu smartare att inte betala något alls.

Se några andra förklaringar/definitioner av webbloggar Top 20 Definitions of Blogging och Lead block to weblogs. (Via Ming the Mechanic.)

Posted by hakank at 08:18 EM Posted to Blogging

december 07, 2003

Blogging Survey Results

Blogging Survey Results :

The Blog Search Engine held a survey on blogging which was concluded on December 1, 2003. The 610 survey respondents were made up mainly of blog owners who have submitted their blog to the Blog Search Engine (over 2,800 blogs submitted) and other blog owners contacted through different channels.

Flera intressanta resultat framkom, t.ex..

An overwhelming amount of bloggers, 90.7%, have never been contacted by a company or organization with product or service information, asking the blogger to blog about them. This may be because the public relations industry has yet to direct a large amount of its efforts towards bloggers.
...
Although the majority of bloggers have yet to be contacted by a company or organization with blogging info related to a product or service, 73.9% off all bloggers are open to receiving and blogging about such information.

This is in vast contrast to advertising where only 29.4% of all bloggers surveyed are open to running ads (run advertisements or would like to).

However, 41.8% of bloggers may be open to PR contacts, but are willing to post a negative review in their blog if they do not like the product.

The PR industry has to be extra careful with bloggers by first reading their material, likes and dislikes, and then, pitching product or service information customized to the blogger.

Bloggers are more open to public relations efforts than the are for running advertising.

(För närvarande kommer jag inte åt bloggen från min hemdator.)


Via Zephoria.

Posted by hakank at 01:43 EM Posted to Blogging

november 29, 2003

Bloglines

I cirka 2 månader har jag använt Bloglines för att bevaka RSS-flöden från bland annat bloggar som inte finns på weblogs.se. Jag skrev lite om systemet i Bloglines: en bra informationssamlare.

För några timmar sedan slutade en del av tjänsten att fungera: när jag klickade på en länk så kom ett JavaScript-fel. En felrapport skrevs rask och inom en kvart var problemet fixat. Även när jag frågat om saker eller lämnat önskemål har svar kommit mycket snabbt.

Denna servicevillighet är ett av skälen till att jag fortfarande använder Bloglines. Heder åt dem!

Posted by hakank at 10:59 FM Posted to Blogging

november 26, 2003

TrackBack-etikett

En etikettfråga:
I min länkblogg har jag hittills kört med TrackBack till andra MovableType-bloggar, även då min anteckning endast innehåller en länk.

Är detta kosher, eller anses det vara någon form av spamming? Det finns ju i min anteckning ingen kommentar eller något annat som tillför något till den anteckning som länkas till.

Åsikter?

Posted by hakank at 08:47 EM Posted to Blogging | Comments (4)

november 24, 2003

Uppsats: BLOGGING - virtuella offentliga samtal

Jenny Isaksson och Steffanie Müller är nu klara med sin intressanta uppsats om bloggning: Blogging – Virtuella offentliga samtal (PDF). Se deras glada blogganteckning om detta på uppsatsbloggen Cuppen. Skoj!

Från abstrakt:
Vi vill i vår undersökning belysa hur webbloggar, även kallade bloggar, fungerar som offentliga samtal i Sverige idag. En blogg är en webbsida som uppdateras kontinuerligt med daterade inlägg där det nyaste hamnar längst upp, och som ofta produceras med hjälp av något av de gratis publiceringsverktyg som finns. Verktygen och formen underlättar länkning och diskussion, och vi har velat studera om och hur dessa används och fungerar. Vår utgångspunkt har varit att massmedia inte fyller sin funktion som offentligt rum och att det behövs nya former för det offentliga samtalet där medborgarna kan få större plats.
...
De svenska bloggarna är alltså i dagsläget relativt få, men om eller när de blir fler så finns de praktiska och tekniska förutsättningarna för att bedriva ett fungerande offentligt samtal, till och med över nationsgränserna.

Uppsatsen består av två delar, dels en teoretisk genomgång om det offentliga samtalet, dels en empirisk undersökning (med teoretiska inslag) av de svenska bloggarna med speciell granskning av de samhällsinriktade. Båda avsnitten är mycket intressanta.

Jag läste en tidigare version av uppsatsen för någon månad sedan och blev då både imponerad och inspirerad av de diskussioner som görs och de slutsatser man kommer fram till.

Posted by hakank at 01:18 EM Posted to Blogging

november 21, 2003

Grice-inspirerade maximer om bloggning

I Language Log: A shitload more brevity funderas kring Grices maximer om konversationer i relation till bloggning.

Grice justified his maxims as being special cases of one supermaxim - the Cooperative Principle. "Make your contribution such as required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged."

Sedan ges följande fyra bloggmaximer (med lite förklaringar):

The Maxims of Blog
* Maxim of Enlightenment
* Maxim of Controversy
* Maxim of Digression
* Maxim of Entropy


Se även
Grice, Herbert Paul
Grices teori om implikatur
(Jag upptäckte även denna uppsats Ironi - Ett pragmatiskt fenomen ur två perspektiv som verkar skoj och till viss del relevant.)

Tyvärr har jag förlagt min "Logic and Conversation". Någon som har en mjuk version?

Posted by hakank at 09:33 FM Posted to Blogging

november 20, 2003

Simple translation

"Simple translation" som finns för varje blogganteckning är ett försök att göra en enkel översättning till engelska. Tyvärr är översättningsverktyget Fagan Finder, Translation Wizard inte speciellt bra, men förhoppningsvis bättre än ingenting. Se t.ex. Automatiska översättningar med svenska.

Lite skoj är att sidor som länkas även översätts när man klickar på dem i verktyget. Exempel: Klicka på "Simple Translate"-länken i slutet på denna anteckning och klicka sedan på denna länk: Bengt O. Karlssons När jag ändå har ordet.

Notera att jag efter lite mer tester kanske beslutar mig för att ta bort denna översättningservice.

Posted by hakank at 10:40 FM Posted to Blogging | Comments (3)

november 19, 2003

hakank's linkblog: Utan krusiduller

Som uppmärksamma weblogs.se-are har sett finns det nu en ny blogg: hakank's linkblog: Utan krusiduller som är tänkt att innehålla länkar och ingenting annat (förutom möjligen en liten cred).

Även om jag tidigare sett en massa länksprutningar var det inte förrän jag i dag såg Erik Stattins Flödet som jag gjorde slag i saken. Det inte lång tid att sätta upp länkbloggen i Movable Type. Det som tog längst tid var att komma på namnet. :-)

De flesta länkar som visas nu är avbetning av länkar jag sparat undan på Bloglines för eventuella framtida blogganteckningar.

Just det. Krusiduller stavas enligt NE med ett "s".

Posted by hakank at 01:45 EM Posted to Blogging | Comments (3)

Internetworldartikeln om bloggning

När den omtalade Internetworld-artikeln Webbloggarna vi inte vill vara utan (finns inte online) nådde prenumeranterna för några dagar sedan skrevs och kommenterades den på flera bloggar, t.ex. hos Erik Stattin, Annas blog, Peter Lindberg. Främst diskuterades listan över Internetworlds fem svenska favoritbloggar som finns på samtliga dessa anteckningar.

I går läste jag artikeln (jag är inte prenumerant) och fick till min förvåning se att även min blogg var med på ett hörn, som en av Erik Stattins (vinnarens) "tre svenska favvobloggar just nu", tillsammans med ovan nämnda Annas blog samt Jonas Söderströms Blind Höna.

Kul, tycker i alla fall jag. Tack Erik!

Posted by hakank at 11:04 FM Posted to Blogging | Comments (3)

Mer om Social Networking och dess affärsmodeller

VentureBlog-anteckningen 200 Of Reid Hoffman's Closest Friends summerar och diskuterar kortfattat affärsmodellerna för några sociala nätverksapplikationer:

LinkedIn -- subscription (eventually) service to input and manage one's own contacts to search for connections.

Spoke -- deeply integrated enterprise solution extracting contact data from enterprise applications (e.g. Outlook, Notes, etc.) to establish and leverage connections.

ZeroDegrees -- Outlook plugin and related service to input, manage, prioritize and search connections.

VisiblePath -- social networking software engine for prioritizing and understanding connections for integration into traditional enterprise software applications (SFA, CRM, etc.).

Personligen tror jag på själva grundidén med Spoke och VisiblePath, dvs att extrahera ut information om sociala (och liknande) nätverk från olika typer av källor.

Jag håller med en av kommentarerna:
I think VCs are missing the next generation of networking. It's not going to be this stuff - it's going to be the "blogosphere", and that's where I'm putting my energy.


Se även The Technology of the Year: Social Network Applications, Kritiska röster om Friendster och Six degrees of exploitation?.


(Via E M E R G I C.org.)

Posted by hakank at 09:56 FM Posted to Blogging | Social Network Analysis/Complex Networks

november 17, 2003

RSS-feed på weblogs.se: Test samt en hypotes.

Anledningen till dessa frenetiska tester är naturligtvis för att komma med på den trevliga sökmotorn för nordiska bloggar på search.toblogornot.com där det dock krävs att man har en RSS-feed på weblogs.se, vilket inte alla har. Jag hade det till exempel inte.

Teori/arbetshypotes
Just nu håller jag på att utarbeta en liten teori hur man ska göra för att det ska bli korrekt. Någon kanske har facit till hands?

Min nuvarande arbetshypotes är att det fungerar om man gör en Manuell ping och sedan måste man skriva URL-arna på exakt samma sätt som den tidigare entryn, där avslutande "/"-tecken är signifikanta. Gör man fel blir det en dubblett i listan över uppdaterade bloggar vilket inte är så bra.
Kolla därför URL-en för den existerande entryn och skriv in den på korrekt ställe i "Manuell ping"-formuläret.

Både Marcus och jag verkar ha gjort exakt samma misstag, dvs att inte ha skrivit in exakt samma URL som den ursprungliga.

Just denna anteckning är för att få lite mer känsla av vad som händer.

Uppdatering
1. Denna anteckning har kommit in i sökmotorn. Kul. Det tar dock en liten stund innan RSS-filen läses in.

2. Annica Tiger har lyckats att lägga till en RSS-länk på sin entry utan att det blev dubblett. Hon skrev in exakt samma URL-som den tidigare. Detta styrker i alla fall hypotesen. Vi får nu se om/när sökmotorn pollar hennes blogg.

Senare uppdatering
Och där kom nu Annicas anteckning. Det verkar alltså fungera.

Så åtminstone en fråga återstår: Hur får man bort dubbletter från listan över uppdaterade bloggar på weblogs.se?

Posted by hakank at 05:47 EM Posted to Blogging | Comments (3)

Detta är ett test

på vad som händer när man (=jag) har gjort konstigheter på weblogs.se.

Jag klantade mig vid ett försök att få in RSS-flödet för min entry i listan över uppdaterade bloggar. Det är alltså inte ett försök att få fler besök. :-)

Posted by hakank at 03:43 EM Posted to Blogging | Comments (4)

november 15, 2003

blogforum.dk

I en kommentar till Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige skriver Gunnar Langemark om danska Blogforum (blogforum.dk) som hålls 28-29 (fredag-lördag) november 2003.

Enligt Gunnar (via privat mail) är konferensen inte bara för danskar men språket kommer (troligen, "bliver nok") att vara danska. Han skriver vidare att Blogforum är en "ad hoc" och inte så strukturerad konferens. Arrangörerna anordnade bland annat Reboot-konferensen.

Så här beskrivs Blogforum:
Blogforum er en lille intim konference med masser af paneler, men ingen talere - alle er deltagere. En åben agenda du kan præge som du vil. Åbent for både gamle blogræve og folk der gerne vil lære - og med et åbent sind i forhold til at diskutere blogbegrebet.
...
Det koster et symbolsk beløb af 100 [danska] kr. at deltage der dækker lokale, kaffe, vand, mv.


För några veckor sedan (3 november) skrev Erik Stattin en kort notis om konferensen.

Är det någon som ska dit?

Posted by hakank at 07:06 EM Posted to Blogging

Bloggstress

Något verkar vara på gång.

Niklas Johanssons utmärkta anteckning Inbillade tvång handlar om att ta på sig för mycket, de krav man ställer på sig själv. Han berättar även hur han tog sig ur detta.

När jag skrev sammanställningen om fredagsfyran om bloggningen upptäckte jag att ett vanligt svar om nackdelarna med bloggning var att man fick dåligt samvete eller kände sig stressad när man inte skrivit på bloggen ett tag.

lindal skriver i Diagnos om "Bloggsjukan": att det är svårt att komma på "superintelligenta blogg-inlägg". Hon hänvisar även till Sasan som också drabbats. Mats Andersson har 'torrbloggat' en massa saker, men "har inte tid att skriva några utförliga anteckningar nu".

Denna vecka har jag haft åtminstone tre maildiskussioner om liknande ämnen: Vad är det som gör att man känner sig stressad med bloggning? Ska det inte vara roligt att skriva? Vem är det egentligen som ställer kraven?

(Nedanstående kommentarer är, något omarbetade, från ett av mina mail om detta.)

Skulle det vara en författare som tog betalt för sina skriverier vore det en annan sak: då finns det ju betalande läsare som har rätt att ha förväntningar att man ska t.ex. komma med djupa analyser eller nyheter inom ett ämne.

Men bloggning är (än så länge) vanligen en oavlönad privat sysselsättning/intresse/hobby där de enda kraven som egentligen finns är hos sig själv. Varför känner vi oss då stressade eller har dåligt samvete när vi inte skriver?

En förklaring kan vara "författarsyndromet", dvs att det finns en (oförklarlig?) drift att skriva, t.ex. varje dag. Att man då har denna stress även inför bloggen verkar då rätt rimligt (men lika oförklarligt).

En annan förklaring kanske finns i community-delen av bloggningen, nämligen att man tillhör en krets där det på något sätt finns en förväntan om att man ska skriva ofta. Ungefär som när man träffar vänner på en tillställning eller ett möte där man förväntas säga någonting och "inte bara sitta tyst" (så är det i alla fall på flera av de tillställningar jag är på). Det är en självpåtagen förväntan, men jag tror att den finns där.

Som läsare av andra bloggar märker jag mig ha någon form av "förväntningar" på vissa bloggar, t.ex. hur ofta de uppdateras, typ av innehåll, kvalitet etc. Grunden för denna förväntning bygger på att det är så de varit en längre tid, helt enkelt bloggens "profil". Detta kanske sedan projiceras tillbaka på sig själv och sina skriverier så att man försöker att vara som sin profil.

En ytterligare orsak kan vara "idol/idealteorin", där man vill skriva som sin "idol/idealbloggare", vem det nu än är. Denne kanske skriver en massa anteckningar om dagen, och då vill man själv göra det. Detta utan att tänka på att man själv kanske varken har tid, resurser eller förutsättningar att göra det.

Slutligen kan man ju säga att det finns nästan i definitionen av blogg att den ska "uppdateras regelbundet" (vilket man kan tolkas som "ofta"). Se t.ex. http://www.steffanie.net/cupp/arkiv/001000.html för en sådan definition. Så, för att det fortfarande ska vara en blogg måste jag ju uppdatera ofta! :-)


Jag får erkänna att jag, åtminstone i början, kände en viss stress när jag såg hakank.blogg ligga långt ner i listan över uppdaterade bloggar på weblogs.se . Det har blivit betydligt bättre nu; kanske det har att göra med att jag inte kom åt weblogs.se på några månader.

Allt detta är troligtvis kopplat till varför man bloggar, och vad man vill uppnå med sin bloggning.

De som skriver långa inträngade och intressanta analyser i olika ämnen har det nog svårare. Sådana som jag har det då mycket enklare. Jag kan ju fylla min "dagskvot" genom att skriva om några länkar eller sajter som jag råkat se i morgonposten. :-)


Övning på detta: Läs nu om Niklas Johanssons anteckning Inbillade tvång.

Posted by hakank at 01:13 FM Posted to Blogging | Comments (3)

november 14, 2003

Min vision

Efter att ha läst igenom och grunnat på alla intressanta och kloka åsikter som har givits på Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige har jag försökt att formulera en egen vision och förslag till åtgärder. Det är inte speciellt unikt eller detaljerat, mycket bra har ju redan sagts.

(När jag läser igenom vad som skrivs nedan, ser jag en massa med surrord, men jag tror att en ny typ av social umgängesform (som jag anser att bloggen är) kräver en ny uppsättning av begrepp, och jag är inte stånd att hitta på en ny begreppsapparat.)

Vision
Här ser jag ser ett dubbelt mål med bloggningen: Som en möjlighet att dels främja den 'demokratiska processen' vilket här inkluderar såväl opinionsbildning som granskning, dels att lämna och finna information (inklusive underhållning) på ett effektivt sätt.

Dessa två mål kan förhoppningsvis verka parallellt och även befrukta varandra. Kanske inte hos en enskild skribent, men troligen i en kärna av bloggar. Det är inte säkert att det ens finns något motsatsförhållande mellan dessa två mål, utan kan snarare ses som två sidor att samma sak: intresse för omvärlden och att vilja påverka den. En vilja att göra skillnad.

Blir det (tillräckligt) många som bloggar kommer det troligen bli en diversifiering av "bloggosfären", vilket jag till största del ser som positivt. Med denna diversifiering kommer det växa upp kärnor som antingen verkar helt utanför (det vi nu kallar) "den svenska bloggosfären" eller kanske är "autonoma enheter" till en bloggcentral (såsom weblogs.se). Denna typ av central är en mycket viktig del för att samla och sprida information om uppdateringar etc.


Förslag till åtgärder
För att nå visionen krävs åtminstone två saker: bättre teknik och en vilja (eller snarare många viljor) att bidraga.

Som en teknisk vision ser jag något som har som grund i den teknik och princip vi nu ser i bloggandet, dvs ett nätverk av människor som skriver i huvudsak "hos sig själv" men har en aktiv diskussioner hos sig själv och hos andra. Nätverket och de många olika typerna av kontaktvägar som finns (kommentarer, ping, TrackBack, email, IRL, etc) är viktiga ingredienser.

Tekniken inkluderar utveckling av de traditionella bloggverktygen och hur de installeras/distributeras, men jag tror att det även är viktigt att även få mycket bättre möjligheter att söka relevant information på webben, där bloggar (eller deras efterföljande) troligen kommer att spela en mycket större roll i framtiden. Förhoppningsvis kommer det att finnas kunskapssamlande tekniker (t.ex. intelligenta agenter och Semantic Web) som gör detta möjligt.

Egentligen vill jag bara ha ett enda verktyg för att skriva, kommunicera, söka, tänka och påverka med, oavsett om det är (vad vi nu kallar) mail, webb, usenet, eller blogg. Möjligen kan bloggens principer utgöra en kärna i ett sådant system. Kanske Microsofts Wallop är ett steg dit?

Jag tror inte att det är en bra lösning att (tekniskt) särskilja bloggar från andra typer av liknande webbkommunities. Bättre är nog att försöka integrera dem så att det blir ett mer "sömlöst" virtuellt samhälle. Bloggar ser jag egentligen inte så mycket som en teknik, utan som en typ av socialt umgänge som skiljer sig från andra communities t.ex. traditionella webbsidor, onlinetidningar, Wikis, Lunarstorms etc.

Hur man bäst utnyttjar bloggars och webbens nätverksstruktur (och den struktur som därmed skapas hos användarna) har vi bara sett början på. Smart mobs är en mycket intressant teknik/princip som jag tror kommer att bli stort, liksom social mjukvara (t.ex. Friendster och dess vänner). Jag hoppas att det kommer fram någon form av "actionware", dvs stöd för olika typer av gemensamma aktioner: större eller mindre, viktiga eller oviktiga, seriösa eller oseriösa.

Jag får här också passa på att inflika en brist i den nuvarande bloggtekniken, som jag funderat på tidigare men som märkes tydligt när jag skrev ihop sammanställningen: problemet att samla ihop information i samma ämne/diskussion. I och för sig tror jag att de flesta synpunkterna har hämtats in tack vare kommentarer/TrackBack i anteckningen eller via ett google-sök på den rätt ovanliga titeln. Men det borde finnas ett bättre sätt att "globalt" identifiera att detta är samma diskussion som fortsätter (parallellt eller sekvensiellt) på samma eller en annan blogg. Jämför med trådar i mail/mailinglistor/Usenet. Detta kan också ses som den generalisering av problemet med framåtreferenser i efterhand.

Enbart teknik löser dock inga problem. Därför kommer det vara viktigt med viljan att bidraga med kunskap - för att granska och bidraga med intressanta analyser - och även med teknisk, grafisk och liknande kompetenser. Det kommer att kräva eldsjälar och inspirationsgivande profiler. Jag har här inga patentförslag på hur man fångar eldsjälar, men ett bra sätt brukar vara att det är en intressant och givande samling människor man arbetar tillsammans med i ett spännande projekt. Vissa kommer att triggas av att en viss sakfråga diskuteras/ageras, andra för att man får stimulerande respons på det man skriver etc.

Återigen andra kan börja blogga p.g.a. av den effekt som Erik Stattin ödmjukt skriver om angående Internetworlds (då kommande) lista över de bästa svenska bloggarna: ... så hoppas jag att jag vinner (om de nu rankar dom), så att effekten blir: "om han kan vinna, hur svårt kan det vara" och så föds lika många bloggar som IW-läsare. (Eriks blogg mymarkup.net blev också korad som den bästa svenska webbloggen. Vi får hoppas att hans förutsägelse slår in.)

En mycket viktig faktor för det ska bli någon ökning av blogganvändare är bättre information om bloggingens vad/hur/varför . Se t.ex. Projektförslag: Nyttan med bloggar. (En annan viktig faktor är slumpen, men den är något svårare att styra.:-)

Här skulle jag också vilja föreslå mitt Projektförslag: Social nätverksanalys av den svenska bloggosfären. En sådan kan nog vara bra för att förstå hur en bloggosfär egentligen ser ut, för att sedan ge ledtrådar hur man kan gå vidare.

Till slut ett konkret förslag till förbättring på weblogs.se: att visa åtminstone titeln för respektive senaste anteckning i uppdateringslistan. Blir det väldigt många bloggar måste det finnas ett snabbt sätt att avgöra om just denna anteckning är intressant. Man kommer då inte att kunna ha någon chans att följa speciellt många bloggar i detalj.

Posted by hakank at 03:48 EM Posted to Blogging

Sammanställning av 'Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige'

För lite mer än en månad sedan skrev jag Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige med tre frågor. Anledningen till denna rundfråga var att jag själv var nyfiken på vilka visioner och tankar som finns hos de svenska bloggarna. Sedan jag började blogga (juni 2003) har jag lärt känna flera olika personer som bloggar, och i vissa fall även träffat dem "på riktigt". Det jag ibland har saknat under denna tid var diskussioner om bloggningen är på väg, vilka visioner man har och vad man tror att bloggning kan "göra för skillnad i världen".

Ett stort tack till alla som medverkat, vare sig de varit medvetna om det eller inte!

Denna sammanställning är nu till publik beskådan. Den saknar en hel del saker som vore roligt att ha med, t.ex. analys och en fin teoridel, men någon gång måste man sluta att fila. Se vidare det separata dokumentet: Sammanställning av 'Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige'.

Förhoppningsvis manar sammanställningen/inventeringen till vidare funderingar om vad man vill med bloggandet, antingen som grupp eller individuellt.

Jag ser fram emot nya diskussioner, visioner och kommentarer.

Posted by hakank at 03:03 EM Posted to Blogging | Comments (1)

november 12, 2003

Söndragstrean - sammanställningen dröjer ännu

På grund av privata, personliga och andra skäl har det tyvärr dröjt med den utlovade sammanställningen av Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige, vilket jag ber om ursäkt för. Jag har vissa förhoppningar att en sammanställning kommer att vara klar denna vecka.

Det goda som denna försening har medfört är att det skrivits ännu fler intressanta tankar. Fortsätt bara!

Nedan följer i alla fall en listning på de blogganteckningar, svar, kommentarer etc som jag till dags dato identifierat som relaterat till söndagstrean, direkt eller indirekt. De listas i någon form av tidsordning.

Dessa tre startade min egen nyfikenhet:
Faktakoll (mymarkup.net, Erik Stattin)
»Bloggrevolutionen är här« (cuppen, Steffanie Müller)
Mera navelskådande (När jag ändå har ordet, Bengt O. Karlsson)

Följande är mer eller mindre svar på söndagstrean:
Söndagstrea (Klocklös i tiden, Mats Andersson)
Söndagstrea (Kalles Klätterträd, Kalle Ahlin)
Uppföljning på gårdagens inlägg (Kalles Klätterträd)
Söndagstrea (EttaNolla, Andreas)
Belly-button revisited (När jag ändå har ordet, Bengt O. Karlsson)
Definition (Bikupan, EvaP)
Umberto Eco och bloggvärlden (Peter Lindberg)
Umberto Eco och bloggvärlden, forts (Peter Lindberg)
Bloggningens utveckling i Sverige (Månhus Beta, David Pettersson) [just nu får jag "Server Error"]
Efter stängningsdags..., ingen permalänk, från fredag 7 november 2003, (Life De Luxe, Jorun Boklöv)
Mobilbasstationer och den svenska bloggvärlden (Peter Lindberg)
Teknikutvärdering i allmänheten och blogging (Det perfekta tomrummet, Gustav Holmberg)
Apropå den stora bloggdiskussionen... onsdag 12 november 2003. (Life de Luxe, Jorum Boklöv).

Saknas något relevant inlägg här så är jag naturligtvis tacksam för tips.


(För övrigt är denna anteckning identifierad som nummer 300.)

Posted by hakank at 03:23 EM Posted to Blogging

november 05, 2003

Introduktioner till bloggning

Hittade två introduktioner till bloggar: an introduction to weblogs samt an introduction to weblogs, part two: syndication. Båda från d2r.

Via Mathemagenic. Se även Weblog as knowledge networker instrument: questions.

Posted by hakank at 08:33 EM Posted to Blogging

november 01, 2003

Påminnelse: Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige

Detta är en påminnelse om Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige. På måndag, 3 november 2003, tänkte jag börja med den utlovade sammanställningen.

Du har alltså några dagar till på dig att fundera på frågorna som ställdes. För att citera: Förhoppningsvis kommer svaren att vara utförliga, så du får gärna skriva dem på din egen blogg. Ge mig i så fall helst en kommentar eller TrackBack med URL:en. Du kan kommentera till denna anteckning eller den ovan nämnda.


Hittills har följande svar/kommentarer kommit till min kännedom. Har jag missat någon?

Klocklös i Tiden (Mats Andersson)
Kalles Klätterträd (Kalle Ahlin)
Version Noll (Andreas)
Bikupan (EvaP)
När jag ändå har ordet (Bengt O. Karlsson)
Peter Lindbergs webblogg, del 1 (Peter Lindberg)
Peter Lindbergs webblogg, del 2 (Peter Lindberg)

Posted by hakank at 09:56 FM Posted to Blogging | Comments (10)

oktober 28, 2003

Skrivande som påverkan

I boken Influence, Science and Practice av Robert B. Cialdini kan man läsa följande (4:utgåvan, sid 71) om skrivandets makt. Kapitlet heter "Commitments and Consistency".

... Some door-to-door sales companies use the magic of written commitments to battle the "cooling-off" laws that exists in many states. The laws are designed to allow customers a few days after agreeeing to purchase an item to cancel the and receice a full refund.
...
The companies have since learned a beautifully simple trick that cuts the number of such cancellations drastically. They merely have the customer, rather than the salesperson, fill out the sales agreement. According to the sales-training program of a prominent encyclopedia company, that personal commitment alone has proved to be "a very important psychologicaly aid in preventing customers from backing out of their contracts." ... [These] organisations have found that something special happens when people put their commitments on paper: They live up to what they have written down.

Detta är bara ett exempel av många hur man påverkas av att skriva något. Tidigare i kapitlet berättas om hur man i kinesiska fångläger har utnyttjat en liknande teknik för att påverka fångarna till att samarbeta. Fångarna fick t.ex. skriva ned texter om Kina i positiva ordalag; något positivt om Kina kunde de flesta komma på. Bara det faktum att skriva ner en positiv sak om Kina (t.ex. att kommunismen har vissa fördelar i Kina) gör att man påverkar sin självbild: att man inte är absolut emot kommunismen eller Kina. Tagen så detta första lilla steg krävdes det inte så mycket mer övertalning att få fångarna att ta nästa steg, etc.

En intressant sak är att även om en fånge vägrade att skriva ner egna positiva åsikter utan bara kopierade en text med sådana åsikter ("det kan ju inte vara så farligt att kopiera en text") påverkades fången på samma sätt.

I kapitlet står även att andras bild av oss påverkas mycket mer av det vi skriver än det vi säger. Skrivandets makt är tydligen stor.

Kommet så långt kom jag att tänka på skrivande i allmänhet och bloggning i synnerhet. Vad är det egentligen som händer när man skriver en text i sin blogg (eller hemsida)? Hur påverkas man (och ens självbild) av de åsikter man "råkar" skriva eller de ämnen man skriver om?

Troligen finns inga direkta svar på dessa frågor i boken, men boken kan vara en spångbräda för vidare tankar. Nu har jag i alla fall skrivit ner lite tankar och frågor, vilket torde komitta mig starkare till problemet.

Första gången jag stötte på denna intressanta bok var när jag läste Niklas Johanssons (på Enkelriktat kommentarer om den. Se t.ex. här, här och här.


Se även Influence at Work.

Posted by hakank at 12:24 EM Posted to Blogging

oktober 27, 2003

"En bloggnybörjares funderingar"

När jag letade efter en helt annan text hittade jag nedanstående funderingar om bloggning, skrivet kring 23 juni 2003, dvs efter en knapp veckas bloggande.

Även om den gångna tiden givit mig mer erfarenhet av bloggning, både praktiskt och teoretiskt, är det inte stor skillnad mot mina åsikter/tankar idag. Och jag är nästan lika frågande idag hur blogg egentligen ska definieras.

Man kan sålunda se dokumentet som En bloggnybörjares funderingar.


Efter en knapp vecka med en egen webblogg har jag börjat bli intresserad av "teoretisk bloggologi", dvs studiet av fenomenet webblogg (blogging etc), och läser därför lite (slumpmässigt) om vad som konstituerar en webblogg. Går det att få fram nödvändiga och tillräckliga villkor? Går det att, eller bör man, redan nu bestämma begreppet för att sedan försöka att få in alla nya utvecklar i teorin med skohorn, enbart för att ens teori ska vara korrekt. Teorier om begrepp i förändring måste också vara dynamiska!


Personliga förväntningar
En första sak som slår mig är att begreppet "webblogg" inte är väldefinierat redan! Jag har hört begreppet ett bra tag och trodde att detta var en stabil företeelse. Trots allt har företeelsen webbloggar funnits i flera år, men först den senaste tiden (år) verkar det ha samlats communitites. Jag antar att detta har att göra med den tekniska utvecklingen: att verktyg har blivit tillräckligt bra, medvetenheten hos bloggare som grupp har blivit starkare och antalet bloggare har nått någon magiskt gräns.

Man kan nu fråga sig om värdet att försöka fånga begreppet "webblogg". Varför är det intressant? För mig personligen är det en utmaning eftersom det verkar inte finnas någon riktig definition än, alltså kan det, om inte annat, vara skoj att göra en egen analys.


A priori-teori
Innan jag börjar läsa mer strukturerat tänkte jag göra en apriori-teori om detta, så att jag inte blir alldeles för påverkad av vad andra skriver.

En a priori-teori om detta är att begreppet hela tiden utvecklas beroende på vilken grupp som tar till sig bloggeriet. T.ex. torde ett begrepp förändras om företeelsen det betecknar blir så intressant att det forskas kring, eller om det går att kapitaliseras. Efterhand företeelsen utvecklas torde det ske begreppsförskjutningar och det kommer att skapas starka diskussioner mellan pionjärer och andra om att begreppet egentligen betyder si eller så. Detta är min förutsägelse.


Spridning (a priori)
En annan a priori-teori om ett begrepps spridning och utveckling är att det följer ungefär följande bana. Jag använder X som begrepp för att göra det lite mer formellt.

1) några enstaka personer börjar med något som i efterhand kan sägas vara X, helt oberoende av andra och man använder olika tekniker men det finns någon form av familjelikhet mellan de olika användarna (t.ex. dagböcker eller personliga kommentarer i HTML på webben).

I denna tidiga utveckling har begreppet troligen ännu inte något namn. I fallet med webblogg kallar man det t.ex. för dagbok, dagliga reflexioner, journal etc.

Detta är uppfinnarfasen (innovators).

* Några av dessa tidiga enstaka uppfinnare upptäcker att de har samma intresse och - av olika skäl - vill verka i en grupp. Det är inte alls självklart hur man vill utgöra en grupp. T.ex. om personerna är konkurrenter vill de kanske inte ens låtsas om varandra. Men om de i gruppen ingående personerna är av rätt virke vill de träffas och inspirera varandra.

Därför bildas kollektiv (communities) av olika sorter och på olika tekniska plan. Detta kollektiv behöver inte vara speciellt koherent, vilken typ av sammanhållning beror mycket på vad X är.

* Någon börjar skapa speciella verktyg för att stödja kollektivet. Troligen är detta ett fritt program som någon av de ingående har utvecklat, eller möjligen någon kompis till dessa.

Notera att vi fortfarande är i uppfinnarfasen.

* Genom dessa verktyg når X en större krets men spridningen av information sker fortfarande informellt och ostrukturerat.

Med största sannolikhet finns det nu flera olika webbplatser för X.


* På något sätt blir företeelsen mer känd och kanske nu får ett klatchigt namn. Detta offentlighetsgörande kan ske t.ex. genom:
- medveten marknadsföring av begreppet av kollektivet
- tidning, radio, TV eller annan media beskriver X
- någon börjar oroa sig och publikt anklaga X för att vara samhällsfarligt
- någon aktienoterar ett företag som har X som grund
- en känd/inflytelserik person skriver mycket om X
- det görs en film om X
- någon börjar kanske nu forska i X och dess utveckling och försöker hitta gemensamma nämnare, kanske till och med gör en formell analys

Troligen börjar man ha X-konferenser och kanske startar någon tidning.

Detta gör att en större del av mänskligheten blir utsatt för att det finns något som heter X.

[Om X är ett naturligt led i en redan existerande utveckling, t.ex. en ny teknik att analysera data, går ovanstående fort eftersom det redan finns medier att förmedla information, webbplatser, mailinglistor etc. Jag tänker även på begrepp som Semantic Web som skapades för många år sedan, men ännu inte fått den stora genomslagskraft den borde haft. Några skäl är att både teknik och teori inte är fullt utvecklade för att ge Sematic Web det stora lyft det förtjänar.
]

[En annan kommentar: Denna analys bygger på att X lyckas. Se mer i "The Tipping Point"!]

* Vad händer om någon skriver "The Ultimate Guide to X"?
Cf Semantic Web. Begreppet definieras tidigt och kommittéas, dvs utvecklingen blir en formell företeelse enligt strika regler. Det behöver inte vara en dålig sak, tvärtom!

* Sedan kommer de som har hört X nämnas ett tag men kanske inte tyckt det var tillräckligt intressant för att ägna det mer än en tanke. Men efter ett tags funderande och olika slumpheter beslutar sig för att testa det, kanske efter förslag eller påtryckning från någon i kollektivet.

Och så är det igång!

-----
En sak jag tycker verkar vara viktiga med en webblogg är

* den temporära strukturen

Dvs att det finns en tidslighet som skiljer sig från vanliga webbsidor. Denna tidslighet gör att man kan följa en persons eller företeelses utveckling. Vad skiljer detta sig från en webbtidning såsom Aftonbladet, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet? Här finns ju också denna temporära struktur. Det kan ju inte vara så enkelt att man i en blogg listar alla artiklar i en rad efter varandra medan man inte gör detta i en webbtidning! Eftersom de allra flesta bloggar kategorierar sina artiklar så är det ännu mindre skillnad.

Två saker kan sägas skilja en webbtidning från en blogg:
- en webblogg skrivs normalt av endast en person eller ett mycket fåtal personer
- målgruppen är lika mycket (?) författaren själv som andra

Men å andra sidan är de allra största bloggarna (t.ex. Udell) mer eller mindre proffs-skribenter vars blogg inte skiljer sig speciellt mycket från deras (eller liknande) kolumner i syndikerade kommersiella tidningar.

(Min intuition är att det egentligen inte finns någon meningsfull definition
på en blogg. Och ärligt talat så bryr jag mig inte om det. Den aktuella
analysen är mer för att undersöka andras analyser.)


Vad är en (web)blogg?
De senaste dagarna har jag läst olika förklaring till vad en webblogg är och speciellt vad som utgör de viktigaste skillnader mot andra former av webbplatser. Man bör notera att jag tidigare inte brytt mig så mycket att analysera detta begrepp så det troligen en del newbie-tankar här.

Från The structure and linguistic analysis of blogs av Stephanie Nilsson. (2003-10-27: Dokumentet var OH-bilder från ett seminarium Stephanie höll i somras. Tyvärr är den gamla länken invalid.)


* A blog is a form of personal publishing on the web.
* Form, form, form
It is a series of hyperlinked texts that are date-stamped in reverse
chronological order.
* Blogs are interactive.
* Blogs are social
* Blogs are NOT a homepage

"Homepages are places where you put pictures of your family and your cats.
It's a place to distribute information to a close circle of family and friends.
Weblogs ... are designed for an audience... they are an interactive extension
of who you are" Cameron Barrett of CamWorld, http://www.camworld.com/".

Min intuition om det sistnämnda är annorlunda, speciellt eftersom jag utnyttjat min sajt (hemsida) sedan jag skapade den (1995) just för att ge information till "vem-som-helst", möjligen en begränad krets som har samma (begränsade) intressen som jag själv, men definitivt inte primärt till mina existerande IRL-vänner. Den är även interaktiv eftersom jag skapad en massa interaktiva program (CGI, applets etc). Jag har - förutom en lite kortfattad presention - väldigt lite personlig information om mig själv.

Till detta kan läggas att det verkar det som om begreppet hemsida används av väldigt många för att beteckna andra saker än det som sägs i definitionen t.ex. pratar man om "ett företags hemsida" eller "gå till vår hemsida för att hitta mer om ...", vilket alltså går emot ovanstående definition. Visst, man kan definiera begreppet homepage att vara som i det ovanstående citatet, men då förvirrar det i alla fall mig.

Detta är en måhända en liten invändning sett mot de övriga kriterierna som enkelt kan sammanfattas med ungefär följande (det ska inte ses som en definition): "sociala" sidor med personlig publicering av artiklar i omvänd kronologisk ordning vilka jag tror rätt väl täcker in begreppet blogg.

Speciellt intressant är iakttagelsen att en blogg är både monolog och dialog!

Problem med bloggar
Ett problem med bloggar som jag upptäckt nu när jag letar efter information om "bloggens essens" är att det kan vara svårt att hitta relevant information, speciellt när man - som jag - kommer in rätt sent i utvecklingen av bloggarna. Nästan allt som skrivs om bloggning verkar vara skrivet just i en webblogg för bloggare som vet hur man navigerar i en blogg, vilket inte gör det lättare.

Väldigt mycket har troligen skrivits redan, men det är svårt att hitta det bästa utan att gå igenom åratal av artiklar som är blandade med artiklar av mindre intresse. Ibland har man hjälp av kategoriseringen, med en fullt utvecklad blogg har ofta en massa inlägg som gör att det är ett härke att försöka reda upp essensen.

Man ser då tydligare fördelen med "standardsajter" med en ofta välstrukturerad uppdelning i ämnen etc. Och - vilket nog är det viktigaste - en sida förändras genom att den ändras när ny information kommer till, inte bara att information läggs till kronologiskt.

Det jag skulle vilja ha är en syntes av bloggens kronologi och sociala interaktion som initierar, formulerar och samlar information ett ämne ("problem" etc) och som sedan sammanfattas, redigeras och presenteras i en välstrukturerad och välredigerad webbsajtform.

Det finns dimensioner där denna lösning är helt irrelevant, t.ex. den rent sociala dimensionen av bloggeriet, dvs att skrivande, läsande och kommenterande är mer en social företeelse än informationslämnande/-införskaffande, och vilket nog inte skiljer sig avsevärt från en mailinglista eller nyhetsgroup. Men för de inlägg där man försöker att ge eller få information kan ovanstående kanske vara en lösning.

Hur man ska lösa det rent tekniskt är en helt annan fråga. Och för övrigt är det säkert någon som funderat på detta redan och skapat ett alldeles fantastiskt verktyg. Det är bara det att det har drunknat i ett hav av andra artiklar på någon blogg någonstans.

Trots ovanstående drapa är jag fascinerad av bloggeriet och kommer att fortsätta att skriva som om inget hade hänt. Världen går inte under bara för att man inte kan definiera ett begrepp!

--

En stor fördel med bloggande är att det går att skriva en kort artikel som inte har något egentligt samband med övrig information på en sida. Skulle man göra samma sak på en icke-blogg-sajt skulle det blir alldeles förskräckligt rörigt och man skulle nog till slut komma fram till en lösning (både tekniskt och presentationsmässigt) som påminner om en webblogg. En annan fördel är att det - förhoppningsvis - finns en viss läsekrets som i alla fall är nyfiken på vad man skriver.

--

Av en ren slump stötte jag på följande. Jag har ingen aning om artikeln är representativ, speciellt bra eller kanske utgör ett extremt inlägg i en existerande debatt. Men någonstans måste man ju börja....

Dave Winer: What makes a weblog a weblog? (23 maj, 2003)

Början i artikeln verkar lovande. Här försöker författaren definiera (eller i alla fall förklara) vad som utgör en webblogg. En av rubrikerna är:

The unedited voice of a person
..., they are writing about their own experience. And if there's editing it hasn't interfered with the style of the writing. The personalities of the writers come through. That is the essential element of weblog writing, and almost all the other elements can be missing, and the rules can be violated, imho, as long as the voice of a person comes through, it's a weblog. (min markering).

Avsaknad av påverkan:
Weblogs are unique in that only a weblog gives you a publication where your ideas can stand alone without interference. It gives the public writer a kind of relaxation not available in other forms.

Detta - att skriva oredigerat, utan påverkan och om sin egen erfarenhet - verkar alltså vara nödvändiga och tillräckliga villkor för att utgöra en webblogg. Men, jag förstår faktiskt inte på vilket sätt detta skiljer sig från en personlig hemsida som handlar om personliga intressen, eller personliga kolumner i kommersiella magasin, där (antar jag i alla fall) redigeringen är minimal om inte obefintlig.

Som exempel tas en sida från BBC om kriget i Irak Reporters' log: Final thoughts.

Slutsatsen: So, I think the BBC page is a weblog.


Now on to the technical features and a definition only a mathematician could love.

A weblog is a hierarchy of text, images, media objects and data, arranged chronologically, that can be viewed in an HTML browser.

Så det som skiljer en webblogg från vanliga webb-sidor är den kronologiska uppräkningen? Men vad skiljer då detta från en webbtidning? Ah, då har vi den oredigerade personliga texten, vilket faktiskt inte står i ovanstående definition. OK, må så vara.

Sedan följer en uppräkning om vad en webblogg mer teknisk oftast består av, t.ex. (se originalartikel för vad de olika sakerna betyder):


Det finns ofta en infrastruktur:

Men det känns nu som om författaren vill definiera en webblogg som det eller de verktyg som används för att skapa en webblogg! Vilket iofs verkar vara korrekt, men den inledande analysen (oredigerad personlig webbsida) kommer nu helt i skymundan och man får inte reda på vilken relation dessa båda dimensioner har till varandra.


Några kommentarer om ovanstående essä finns i:
Glenn Harlan Reynolds: The Good, The Bad, and the Blogly

Denna artikel diskuterar vad en god webblogg är. Det finns några få kriterier (1) a personal voice; and (2) rapid response times. Där response time är en frågan om redigerings-loopen snarare än hur ofta bloggaren skriver och svarar på kommentarer.

Vad som är än viktigare är länkarna, som ju är ett effektivt sätt att förmedla en fullständig artikel. Den främsta poängen med detta är att det möjliggör källkritik: The link isn't a guarantee of accuracy, of course - the source you're linking to can always be wrong - but it does let the readers evaluate the source themselves.

Personligen anser jag att länkar till en artikel - till skillnad från att endast kopiera innehållet i en artikel - också har den stora fördelen att man kan nästan alltid hittar mer intressanta saker på den refererade sajten. Detta är inget nytt med webben: de allra flesta har säkert råkat ut för den fascinerande men något frusterande upplevelsen att upptäcka att man tillbringat flera timmar att utröna en sajts övriga sidor i stället för att fokusera på det man först kom dit för.

Övriga saker som kan utgöra en god artikel är inte speciella för just webbloggar, utan är sådan som gör bra artiklar i vilket medium som helst: bra språk, unik information, unik synvinkel etc.

Posted by hakank at 07:23 EM Posted to Blogging | Comments (1)

Bra bloggtips

47 key tips from the World's best BLOGGERS.

Bloggers have lost jobs, friends, and even spouses over things they revealed in their journals. Bloggers have to make the conscious decision from the start that what they write today may come back to haunt them tomorrow, and be OK with that choice. That’s the warning from one of the best veteran bloggers. They share their tips and experiences.


Via Emerging Communications.

Posted by hakank at 06:06 EM Posted to Blogging | Comments (2)

oktober 26, 2003

Projektförslag: Nyttan med bloggar

INTRODUKTION
I sitt utförliga svar till Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige gjorde Mats Andersson mig uppmärksam på att för närvarande är min blogg den första svenska blogg som kommer upp vid en googlesökning på 'blogg'.

Söker man med 'Sök svenska sidor' (t.ex. via www.google.se) är hakank.blogg den första som kommer upp överhuvudtaget. (Naturligtvis har jag inte varit helt omedveten om detta, men Mats fick mig att se det i ett lite större sammanhang.)

Det är självklart kul, men det förpliktigar också: Om detta är den första kontakten man får med en blogg, borde det finnas en länk till en bra och systematisk introduktion av vad en blogg är, inte bara en massa exempel på vad som kan finnas på en blogg

Mats anteckning Vad är vitsen? senare idag om vitsen med bloggning är ett annat sätt att se detta. Jag instämmer i hans fråga: Någon som kan föra bloggarnas talan gentemot ickebloggarna bättre än jag? :)

Till detta kommer min egen tro att en orsak till att många inte känner till vad en blogg är, beror på "inte helt optimal" PR. Ett övergripande dokument som förklarar vad bloggar är och dess nytta, skrivet av drivna bloggare, kan vara en del i en "Detta är bloggning"-drajv.

Eventuellt finns alla svar på ovanstående och nedanstående frågor redan skrivna, i så fall önskas en referens som jag kan länka till.

Här nedan är ett förslag vad ett sådant dokument kan innehålla, med förslag till disposition etc. Kanske kan man klippa och klistra från redan skrivna texter som finns ute på bloggarna. En sådan text bör nog skrivas/sammanställas av en person/-er med stor kunskap om (den svenska) bloggvärlden.

Naturligtvis är jag tacksam för kommentarer, åsikter etc.


FÖRSLAG: BLOGG-INTRODUKTION

Härmed föreslås att det skrivs ett introduktionsdokument som förklarar vad bloggning är, varför det är bra och varför många flera skulle börja blogga.

Det vore att rekommendera att texten är på svenska. Om det finns en bra sådan text på annat språk är det kanske lämpligt att den översättes och anpassas till svenska förhållanden.

Det bästa är nog om ett sådant introduktionsdokument skrives så att alla bloggare som finner så lämpligt kan länka till det. Det bör alltså vara rätt allmänt hållet just för att så många som möjligt kan acceptera den som en bra (tillräckligt bra!) beskrivning av sin egen bloggtillvaro.


FÖRSLAG TILL DISPOSITION
En sådan introduktion borde innehålla åtminstone följande avsnitt:

- Vad är en blogg?, någon form av definition eller beskrivning
- Exempel på bra bloggar
- Vad är det för bra med att blogga? Hur kan bloggning göra en skillnad i världen? dvs frågan Vad är vitsen?.
- Hur kommer man igång med bloggning?

Här är en lite mer utförlig beskrivning av de olika delarna.

Vad är en blogg?
Det finns många olika definitioner av bloggar. T.ex. Steffanie Müllers Vad är en blogg? och Blogg-definition refererar till lite olika definitioner.

Det finns säkert flera definitioner/förklaringar.


Exempel på bra bloggar
Det är viktigt att förevisa bra, representativa bloggar. Gärna sådana som representerar olika typer av bloggar (vad "olika typer" än kan innebära). Det bästa är nog att ha både svenska och internationella bloggar

Kanske kan man hänvisa till Internetworlds (kommande) blogg-lista här?

Nyttan med bloggar och blogging
Det räcker inte att endast definiera begreppet blogg. Jag tror det är minst lika viktigt att ha en inspirerande text som försöker att förklara varför det är roligt/stimulerande/nyttigt/samhällsviktigt/etc med bloggar.

Det vore roligt om man även kunde koppla bloggning med mätbar nytta, t.ex. Sedan vi började blogga har vi blivit 300% mer effektivare (Känt Företag AB), Efter bara tre dagars bloggande växte min fan-mail med 200 procent (Känd-Olof Kändisson).

Det finns olika tänkbara målgrupper och som möjligen kräver lite olika typer av texter. Några tänkbara målgrupper:

- "hobbybloggaren" (vad nu än detta innebär)
- mindre eller större företag/organisationer, vinstdrivande eller inte
- representanter för massmedia, dvs journalister, chefredaktörer etc
- politiker
- icke-bloggare
- ...

Man kanske även ska dela upp frågan i olika två:
- vad är det för nytta att bloggar finns överhuvudtaget
Här är det alltså den mer allmänna samhällsnyttan, nöjesnyttan, etc som ska betonas.

- vad finns det för nytta konkret för en speciell målgrupp
Vad kan just jag/vi har för nytta av att börja blogga?

Det kanske ska tilläggas att avsikten inte är att skapa en lärd avhandling med fullständigt oanstastbara vetenskapliga bevis om effekten av bloggning, snarare en fingervisning eller vision.

Hur kommer man igång med bloggning?
Ett av de problem jag själv hade när jag började blogga var just: var börjar jag. Tack och lov hade jag god hjälp från erfarna bloggare, både privat och via kommentarer i bloggen (se t.ex. Min första dag med webblogg).

Det kan nog behövas en kortare introduktion i olika verktyg som kan användas, naturligtvis nämnande av weblogs.se etc.


ARBETSSÄTT
Jag vet inte vilket som är bästa sätt att skapa ett sådant här dokument. Några olika sätt:

- via en wiki
- via en projektblogg, där någon tar på sig att sammanställa förslag som kommer upp som sedan kommenteras (iterativt)
- man skriver sitt eget dokument och de som tycker det är bra länkar till det. Andra skriver ett eget dokument, ytterligare andra bryr sig kanske inte.

Det första förslaget (wiki) kan nog anses vara mest demokratiskt eftersom samtliga kan vara med. I den tredje varianten sker röstningen "med fötterna" vilket också det är en form av demokrati.


Problem att tänka på
Oavsett vem eller hur många som skriver ett sådant här dokument så kommer det kanske finnas de som känner sig förfördelade: Varför skulle just ditt/ert/deras beskrivning vara representativt för min blogg?

Jag har dock inget bra sätt att lösa detta på.

Posted by hakank at 07:48 EM Posted to Blogging | Comments (4)

Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige

I Mera navelskådande skriver Bengt Karlsson om den diskussion som uppstått kring DN:s artikel Bloggrevolutionen är här. Se Bengts anteckning för referenser till dessa diskussioner.

I tack-och-adjö-anteckningen Post scriptum till "I dåligt sällskap" (som nu alltså är nedlagd) diskuterar Bengt den uteblivna utvecklingen av bloggningen i Sverige. Det är mycket intressanta frågor för mig som inte var med då (maj 2003).

Till detta kommer diskussionen kring Internetworlds kommande blogg-artikel om Sveriges bästa bloggar, t.ex. hos Mats Andersson och Erik Stattin (där Erik glädjande nog och inte lite förvånande nominerar mig. Tack Erik!).

Även om jag läst de tidigare diskussionerna var det anteckningen "Mera navelskådande", samt ett mailutbyte med Bengt, som fick mig att fundera mer på detta (dvs utvecklingen av den svenska bloggningen) än tidigare.

Jonas Söderström skriver optimistiskt i avslutningen på dagens DN missar huvudsaken ... Jag förutspår i alla fall att det massmediala genombrottet för webbloggar är nog nära nu. ... . Jag ignorerar här glatt hans disclaimer.

Något är tydligen på gång eftersom svenska tidningar faktiskt skriver en del om den svenska bloggningen.

Eftersom jag själv inte har några speciellt bra svar, kommer här ett par frågor som jag är uppriktigt nyfiken att få svar på:

Söndagstrean
Not: Fråga 1 och 2 överlappar varandra till viss del.
1. Hur ser din vision för bloggning i Sverige ut? Dvs på vilket sätt kommer bloggningen att utvecklas, hur kommer bloggar att användas etc? Du får även skissera hur vägen dit ser ut.

Om du vill behöver du inte isolera ditt svar till bloggning i Sverige, det får gärna vara en världsomspännande vision.

2. Givet att du hade alla tillräckliga resurser (finansiella och andra) till ditt förfogande, hur skulle du använda dem för att uppnå denna vision?

3. Har du sett några positiva tendenser - i så fall vilka - kring utvecklingen av den svenska bloggningen de senaste månaderna, t.ex. sedan i maj i år då bl.a. Bengt skrev sin avskedsanteckning.

"Utvecklingen" kan vara: antalet svenska bloggar/bloggare, kvaliteten på dessa, hur bloggarna påverkar världen utanför bloggosfären etc etc. Du har full frihet att själv definiera vad du menar med "utveckling".


Förhoppningsvis kommer svaren att vara utförliga, så du får gärna skriva dem på din egen blogg. Ge mig i så fall helst en kommentar eller TrackBack med URL:en.

Om intresse finns, gör jag gärna en sammanställning av svaren. (Även om svaren direkt eller indirekt kommer att finnas här på bloggen underlättar det troligen med en sådan sammanställning. Jämför med Peter Lindbergs föredömliga sammanställningsprojekt).

Posted by hakank at 09:36 FM Posted to Blogging | Comments (5)

oktober 24, 2003

Empirisk test: Funkar weblog.se för mig igen?

Yes! Är det sant, verkligen sant? Funkar weblogs.se äntligen för mig också? Sedan i augusti har jag nämligen inte kunna komma åt den svenska bloggosfärscentralen mer än indirekt (av för mig okända orsaker).

Jag kan nu komma åt sajten och det verkar som notifieringen funkar. Testar nu igen av empiriska och vetenskapliga skäl.

Detta är en mycket glädjande nyhet. Tack någon!

Uppdatering
Resultat av testet: affirmativt, det funkar.

(Så särskilt vetenskapligt var testet kanske inte, men empiriskt var det i alla fall.)

Drar en "Groundhog day"-suck av lättnad.

Posted by hakank at 08:00 EM Posted to Blogging | Comments (7)

Fredagsfyran: Bloggning

Veckans Fredagsfyra.


Veckans tema är bloggar.
Blogg används här i ordets vidaste bemärkelse.

1. När började du blogga?
18 juni 2003.

2. Varför började du blogga?
För att Gustav Holmberg tyckte det skulle vara intressant. :-)

Som jag antyder i Min första dag med webblogg hade jag i och för sig funderat lite på att blogga under våren 2003 men inte riktigt vetat hur jag skulle komma igång. Det är möjligt att det krävs hjälp från en erfaren bloggare som Gustav för att det ska gå enkelt.

Sedan 1995 när jag fick min hemsida (www.hakank.org eller under andra namn) har jag skrivit en del om det som numera skrivs på bloggen, t.ex. olika typer av projekt, stora som små. Eftersom det är meckigare att skapa HTML.-sidor och att manuellt hålla reda på en struktur för dem, är sådant HTML-ande inte lämpligt för att skriva mindre notiser. När jag upptäckte hur oerhört nimt Movable Type var blev jag fast efter bara några timmar.


3. Har ditt bloggande inneburit några fördelar?
Definitivt.

- har fått kontakt med flera mycket trevliga, intressanta och inte minst hjälpsamma personer

- har ett mer fokuserat ofokus på saker som kan vara roligt att blogga om. Vissa saker som jag tidigare bara tänkt skulle vara roligt att göra har jag gjort eftersom jag vet att någon kanske läser det.

- en stor fördel har varit att få tillgång till ett distributionssystem (t.ex. weblogs.se och senare BlogLines) för att notifiera nya skriverier, samt systematiskt få tillgång till vad andra skriver, t.ex. för omvärldsbevakning. Detta ser jag som en av de största vinsterna med bloggningen, dvs att ingå i en bloggosfär. Den svenska bloggosfären (definierad som de som hänger på weblogs.se) är hanterbar med sina cirka 300 personer/bloggar.

- tidigare har besöken till min sajt totalt dominerats av sökmotorsökningar men nu börjar det finnas de som tydligen dagligen läser vad som skrivs. Det är en stor uppmuntran.

- min google PageRank har gått upp. :-)

4. Har ditt bloggande inneburit några nackdelar?
Till viss del.

Det finns nu ett (inre) krav på att skriva, vilket i och för sig kanske inte är helt negativt. Både Gustav och Erik Tjernlund varnade mig (privat) för detta så jag gick in i det med öppna ögon.

Att blogga tar tid, både att själv skriva och att kolla vad andra skriver, men å andra sidan tar alla intressen tid.

Och så länge fördelarna uppväger nackdelarna så mycket som de gör nu, fortsätter jag blogga.

Posted by hakank at 01:13 EM Posted to Blogging

Omkategorisering

Puh! Nu har jag skapat nya kategorier och omkategoriserat många gamla anteckningar.

Som alltid är det svårt att välja vilka kategorier som ska vara med och var gränserna mellan dem ska dragas. Ledstjärnan har varit hur jag tänkt i mina olika "projekt" under tiden de växt fram, där bland annat sökorden å sökmotorer haft ett visst inflytande. Eftersom sådana projekt hela tiden lever, omdefinieras eller ses i annat ljus med nya erfarenheter är det säkert dags att omkategorisera igen om några månader.

Nyheterna är:
- Agentbaserad modellering
- Komplexitet/emergens
- Kognitiva illusioner
- Sammanträffanden
- Skepticism, parapsykologi etc

Se även Kategorierna och Borges.

Posted by hakank at 12:11 EM Posted to Blogging

oktober 22, 2003

Ming the Mechanic

En rätt ny blogg-favorit är Ming the Mechanic skriven av Flemming Allan Funch.

Han har skrivit intressanta saker om bland annat kreativitet Perceptual Creativity Tricks (om bland annat de Bono), hur vi uppfattar världen: Manufacturing Reality.

Posted by hakank at 07:48 EM Posted to Blogging

Flash blogging

Om "Flash blogging", dvs Flash Mobs på bloggar, skrivs i Flash blogging hits the net.

Detta diskuterades i den svenska bloggosfären för några månader sedan, men jag vet inte riktigt var.

(Via Reflective Reality: Online version of flashmobing is flashblogging....)

Posted by hakank at 01:26 EM Posted to Blogging

oktober 21, 2003

Blogtimes

Tack vare Emmanuel på em-brof lyckades jag identifiera Blogtimes som visar bloggningstiderna. Det är betydligt snyggare än det som visas i Bloggningstider.

Blogtimes visar i version 1.0 statistik endast för en månad (default innevarande), men eftersom jag vill visa statistiken för hela bloggningstiden gjorde jag två mycket specifika hack i programmet. Förändringarna finns här (textfil, diff-format).

Resultatet kan ses överst på förstasidan av hakank.blogg. Vit färg indikerar aktivitet, svart inaktivitet.

Installationsnot:
Blogtimes kräver Perl-modulen GD (välj det paket som bara heter "GD"), som i sin tur kräver gd graphics library.

Posted by hakank at 09:54 FM Posted to Blogging | Comments (2)

Bloggningstider

Kollade precis tiderna när jag bloggar, dvs klockslaget för publiceringen av anteckningarna. Själva skrivandet torde ju ske något före detta klockslag. :-)

Samtliga inlägg
Först kollades samtliga inlägg som skrivits på bloggen, dvs förutom mina huvudanteckningar även andras och mina egna kommentarer. Det var 423 sådana inlägg. Här inkluderas några stycken av mina icke publicerade anteckningar.

Så här ser det ut sorterat på hur frekvent en timme är för publikation. Först klockslaget, sedan antal inlägg.
09: 46
23: 37
20: 31
21: 28
10: 28
00: 25
22: 23
14: 23
19: 23
15: 21
11: 20
12: 20
18: 18
13: 16
17: 14
08: 14
16: 12
01: 9
02: 6
03: 4
07: 4
06: 1
04: 0
05: 0

Ett histogram över detta:
00: .........................
01: .........
02: ......
03: ....
04: 
05: 
06: .
07: ....
08: ..............
09: ..............................................
10: ............................
11: ....................
12: ....................
13: ................
14: .......................
15: .....................
16: ............
17: ..............
18: ..................
19: .......................
20: ...............................
21: ............................
22: .......................
23: .....................................

Egna anteckningar
Sedan kollade jag mina egna huvudanteckningar, utan mina eller någon annans kommentarer. Det blev 246 (inberäknat de icke publicerade anteckningarna).
09: 37
10: 23
23: 21
19: 19
21: 17
11: 14
15: 13
22: 12
08: 12
20: 12
14: 11
13: 10
00: 10
01: 7
12: 5
17: 4
18: 4
03: 4
16: 4
07: 4
02: 3
04: 0
05: 0
06: 0

Histogram
00: ..........
01: .......
02: ...
03: ....
04: 
05: 
06: 
07: ....
08: ............
09: .....................................
10: .......................
11: ..............
12: .....
13: ..........
14: ...........
15: .............
16: ....
17: ....
18: ....
19: ...................
20: ............
21: .................
22: ............
23: .....................
Några slutsatser kan dragas.
Det sker mycket lite på bloggen mellan 4 och 7 på morgonen. Själva rytmen antyder att det är i princip en tidszon (vilket inte är speciellt förvånande). Jag skriver mest anteckningar på morgen före och kring 9-snåret, samt lite ojämt fördelat över kvällen. På eftermiddagarna är det mindre aktivit med huvudanteckningarna, men lite mer aktivt med kommenteringen.

En möjlig utveckling vore att jämföra tiderna med längden på anteckningarna/kommentarerna.

Posted by hakank at 12:21 FM Posted to Blogging | Comments (3)

oktober 18, 2003

internetworld-fråga: "Vad bloggar du om?"

internetworld finns sedan 15 oktober "Frågan: Vad bloggar du om?" (uppe till höger).

Här är en tabell över svarsalternativen, procent samt antal personer. Detta grundat på de 2255 som hittills svarat.

ÄmneProcentAntal
Mig själv1.9%43
Nyheter0.7%16
Ämnen som intresserar mig2.4%54
Jag bloggar inte31.3%706
Vad är blogga? 63.8%1439


Frågor på detta
Stämmer detta med intuitionen om fördelningarna dels mellan bloggarnas inriktning, dels förhållandet mellan bloggare/icke-bloggare samt andelen som inte vet vad "blogga" är?

Sedan kan man ju alltid diskutera de olika alternativen. Om jag skriver om mig själv är det troligen det som intresserar mig. Likaså skriver jag nyheter om mig själv. Vilket alternativ ska jag då välja. Förutsätt att jag bloggar. :-)

Uppdatering
Slutställningen (20 oktober, klockan 12:30) blev nedanstående med 2780 röstande, vilket är en ökning med 525 jämfört med förra mätningen. Inom parentes anges antal samt förändring jämfört med föregånde mätning (dessa värden räknas från procenten så de är ungefärliga).
Mig själv: 1.9%  (53, +10)
Nyheter: 0.7%  (19, +4)
Ämnen som intresserar mig: 2.6%  (72, +18) 
Jag bloggar inte:  31.1%  (865, +159)
Vad är blogga?:  63.8%  (1774, +335)
Det blev ingen jordskredsförändring. Cirka 5.2 % av de som röstade bloggar själv.

Och glöm inte: Resultatet visar endast åsikter hos de besökare på IDG.se som valt att svara på undersökningen, och kan därför inte anses vara representativt för allmänheten eller Internetanvändare i stort.

Posted by hakank at 11:24 EM Posted to Blogging | Comments (3)

oktober 09, 2003

Movable Type: automatisk intern TrackBack (framåtreferenser i efterhand)

Funderade lite på problemet att bloggen är en "bakåtriktad" graf, dvs att man har bakåtreferenser till tidigare anteckningar (som man skapar själv med <a href="...">) men det är sällan jag ser eller själv skapar framåtreferenser.

Eftersom jag gärna refererar till tidigare anteckningar skulle jag nu gärna vilja ha en automatisk funktion i Movable Type som TrackBackar alla interna bakåtreferenser som görs.

I Movable Type finns ju funktionen auto-detect som, och nu citerar jag från sidan Weblog Config, Preferences (min emfas):
If you turn on auto-discovery, when you write a new post, any external links will be extracted and the appropriate sites automatically sent TrackBack pings.

Finns det någon färdig funktion, hack etc för att fixa så att Movable Type även gör en auto-discovery på interna länkar? Av underhållsskäl vill jag helst inte gå in och joxa i koden.

Det är naturligtvis möjligt att gå till den gamla anteckningen som refereras, kolla in TrackBack-id och sedan skriva in det i URL-to-ping-fältet för den aktuella anteckningen, men det är lite för meckigt (och jag är en lat människa). Jag trodde det skulle funka genom att skriva URL-en för den gamla anteckningens HTML-sida, men det verkar inte funka, eller så är det väldigt långsamt.


Problemet är naturligtvis samma för webben generellt: om någon gör en länk till en min sajt så finns det inget riktigt bra sätt att få reda på detta; förutom manuella bevakningar via t.ex. google eller ännu hellre automatiska sådana via t.ex. google-alert, och för bloggar tjänster såsom technorati etc, samt naturligtvis att statistikknarka sina webbserverloggar.
Jag är skyldig i samtliga fall. :-)

Posted by hakank at 11:51 EM Posted to Blogging | Comments (4)

oktober 04, 2003

Bloglines: en bra informationssamlare

För ett antal timmar sedan såg jag en ny RSS/RDF-bott i en av mina webserverloggar. Det var botten till Bloglines som jag inte testat innan.

Rask gick jag dit och lade in en massa informations-flöden (eller vad nu RSS-feed kommer att heta på svenska).

Info om Bloglines:

Bloglines is a free service that makes it easy to keep up with your favorite blogs and newsfeeds. With Bloglines, you can subscribe to the RSS feeds of your favorite blogs, and Bloglines will monitor updates to those sites. You can read the latest entries easily within Bloglines.

Unlike other aggregators which require you to download and install software, Bloglines runs on our servers and requires no installation. Because your Bloglines account is accessible through a web browser, you can access your account from any Internet-connected machine. See the overview for more information.

Jag har testat lite andra informationssamlare (syndikeringsprogram) under Linux, men Bloglines är det första som funkar någorlunda bra. Tyst och mjukt är det också, om ni förstår vad jag menar.

Det är bra att det finns mängder av fördefinierade flöden som det bara är att prenumerera på: Topplista, Nya Bloggar och "Recommended feeds". Det är dock lite irriterande att mina prenumerationer inte syns på dessa listor som tydligen är statiska HTML-sidor (uppdateras en gång om dagen, troligen eftersom man vill skona databashanteraren).

Det finns även möjlighet att publicera sina prenumerationer på sin blogg, detta har jag ännu inte gjort.

Lite roligt är också att Botlines RSS/RDF-bott anger hur många prenumeranter det finns:

http://www.bloglines.com; 3 subscribers

Tack till den (ännu) okände person som gjorde mig uppmärksam på Bloglines genom att börja prenumerera på hakank.blogg!

Jag letar dock fortfarande (se kommentarerna) efter mer intelligenta verktyg för att välja vilka flöden som jag ska bevaka.

Posted by hakank at 11:06 FM Posted to Blogging | Comments (2)

oktober 02, 2003

MonsterMedia - monstrosity in the face of weblogs

Thomas N. Burg: MonsterMedia - monstrosity in the face of weblogs.

Abstract:

My paper is trying to setup the grounds for researching the newly established blogosphere and the media culture in general in terms of cultural practices vis a vis the new phenomenon. Martijntje Smits theory on how society reacts on new technologies forms the basis of the research on weblogs. Her „pragmatic monster-ethics" outline social and cultural reaction in view of the emergence of new technologies. My paper elaborates on weblogs, the blogosphere and its practice of linking as new technologies and techniques of content creation that challenge our established public media space.
On the grounds of this outline the discourse within the blogosphere as well outside of it will be researched.


Utdrag (fotnotsmarkeringar borttagna):

The initial basis is provided by the dissertation "Exorcising monsters: the cultural domestication of new technologies" by Martijntje Smits and respectively an essay based upon her assumptions.

The focal point of the dissertation is based upon the notion of Monster– that is upon the thesis that a Monster unifies two incompatible sides within itself (e.g. human parts and inorganic and/or animalistic ones) – with investigating cultural norms and types of behavior in the light of ‘monstrous’ challenges. The monster is provided its characteristics due to the fact that our collective cultural categories that allow for an understanding of the world in the first place, do not permit classification. This implies that Monsters will continue to exist forever or at least up until our civilization is based on cultural categories.

In this essay the attempt is undertaken to utilize Smits’ thesis with the phenomenon of the weblog, that of Blogopshere and respectively of linking/networking of content. The question, however is: Are weblogs, the Blogosphere or respectively Monster links and if that is the case, which cultural categories do they surpass?

Posted by hakank at 07:09 EM Posted to Blogging

oktober 01, 2003

Projektförslag: Social nätverksanalys av den svenska bloggosfären

Nedanstående text är från introduktionen tilll Projektförslag: Social nätverksanalys av den svenska bloggosfären.

Ända sedan jag började blogga för några månader sedan har jag tänkt att göra en social nätverksanalys (Social Network Analysis, SNA) av den svenska bloggosfären, dvs analysera bloggarna utifrån sociala begrepp som centralitet, influens, auktoritet, "mäklarroller" etc. Det började som en liten övning inom SNA, men sedan har jag tyckt det är uppriktigt intressant och troligen skulle tillföra något viktigt till forskningen om bloggarna.

Ett sådant projekt är stort och kräver mycket mer tid än vad jag har inom överskådlig framtid. Ett alternativ är att någon (t.ex. en snäll mecenat) betalar mig så att jag kan göra undersökningen själv. Fler mecentater, tack! :)


Häromdagen beslöt jag mig för att, i stället för att själv göra en sådan undersökning, göra en övergripande beskrivning av projektet och se om någon annan/andra är intresserad av det. Projektet kommer att kräva en hel del programmerande, tid och tålamod, samt kunskaper om SNA-metoderna.

Möjligen kan det vara lämpligt för någon som ska skriva en akademisk uppsats.

Vad jag förstår finns ingen sådan undersökning gjord för svenska bloggare, och jag känner inte heller till någon motsvarande för någon annan typ av bloggsamhälle. Det senare bör dock undersökas.

Markering:
Jag kommer alltså inte själv kunna lägga ner speciellt mycket tid på projektet, möjligen vara till hjälp och rådgivare i den inledande analysfasen med tips och åsikter samt i själva dataanalysen, om sådan hjälp är önskvärd. Naturligtvis kommer jag gärna även med glada tillrop. Men programmering, projektledning/-drivande, synkning etc kommer jag inte ha tid till.


Min förhoppning är att (om det nu inte träder fram någon mecenat) någon säger: Jättebra förslag, det gör jag gärna som en del i min forskning eller hobbyprojekt, och sedan snabbt övertar utvecklings-, synk- och projektledaransvaret.

Jag redogör inte för de specifika SNA-begreppen. För en mycket kort översikt och litteraturtips om SNA, se min Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion.

Notera att denna sida innehåller information om både Social Network Analysis (ett ämne tillhörande "matematisk sociologi") och analys av komplexa nätverk (en mer gränsövergridande teknik, ursprungligen uppfunnen av personer med främst bakgrund inom fysiken). T.ex. tillhör begreppet "power law" (som jag skrivit en del om) traditionellt området komplexa nätverk och inte SNA, liksom böckerna skrivna av Barabasi, Duncan Watts samt Buchanan. Det är alltså två olika analysmetoder och båda är mycket intressanta.

Det föreslagna projektet bör dock koncentrera sig på SNA.


Här är alltså projektförslaget: Projektförslag: Social nätverksanalys av den svenska bloggosfären.

Posted by hakank at 10:16 EM Posted to Blogging | Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (3)

KDnuggets-undersökning: Hur känt är RSS?

KDnuggets redovisas om deras senaste webbundersökning angående hur känt/använt RSS är. Undersökningen var helt frivillig att deltaga i och därför inte helt tillförlitlig.

Målgruppen för sajten är arbetare/forskare/intresserade inom data mining och machine learning. Man kan nog anta att besökarna har rätt hög teknikkännedom.

Av de 122 som valt att vara med i undersökningen fördelar sig svaren på följande sätt (antal personer inom parentes):

Never heard of it (98): 80%
Heard of it, but never used it (12): 10%
Occasional user of RSS (3): 2%
Active user of RSS (9): 7%

En kort redaktionell sammanfattning finns här.

Så 80% har aldrig hört talas om RSS. Ska jag vara förvånad?


Se även andra nyheter.

Posted by hakank at 09:37 FM Posted to Blogging | Comments (4)

september 10, 2003

Bloggares födelsedagar

Med sin sedvanliga snabbhet och beredvillighet har Mats Andersson skapat en sida för att samla främst bloggares födelsedagar. Se hans annonserande av tjänsten i När fyller du år?.

Gå gärna och fyll i din födelsedag på Min födelsedag!.

Posted by hakank at 01:03 EM Posted to Blogging | Comments (1)

augusti 23, 2003

Ny bloggare - Andreas Andersson

En av mina gamla Netch-kollegor har börjat blogga.

Andreas Andersson heter han, och är en kreativ utvecklare . Han finns på Ravens Webblogg.

Han säger sig, efter lite Perlhackande, ha löst problemet med att visa måndagen först i kalendern (Movable Type). Det skriver han i anteckningen Måndag ÄR först!. Jag testar det nu också.

Jag har bett honom skriva en liten presentation om sig själv, och det lär komma.

Välkommen Andreas!

Posted by hakank at 09:03 EM Posted to Blogging | Comments (1)

augusti 18, 2003

Fortfarande avkopplad från weblogs.se

Jonas på Blind Höna påminner snällt nog att jag inte kommer upp på uppdateringslistan på weblogs.se. (Se även Lite strul med weblogs.se.)

Detta beror på något oförklarligt problem för mig att komma åt weblogs.se och samma problem finns på andra hållet, dvs weblogs.se-maskinen kommer inte åt min maskin (testat med Manuell Ping). Vi vet inte vad problemet beror på.

Så ni måste tyvärr manuellt kolla min blogg för att se nya anteckningar, vilka är av ungefär samma frekvens som tidigare.

En liten not: Eftersom jag inte kan nå weblogs.se för att se uppdateringar har jag på ett annat konto skapat ett litet program vid namn hakanks_favorites.cgi som visar mina blogg-favoriter. Så hysen icke rädsla eller misstänksamhet om ni skulle få syn på det i era webbserverloggar. (För en stund sedan bytte jag programnamn från x.cgi till hakanks_favorites.cgi.)

Posted by hakank at 10:01 FM Posted to Blogging | Comments (1)

augusti 17, 2003

Extern editor i Movable Type

Är det någon som vet hur man kan koppla emacs som editor till Movable Type (under Linux RedHat)?

Jag har testat xemacs-paketet mt.el från http://www.marginalia.org/log/ men det funkar inte som det ska i emacs (utan det prefixa "x"-et) eftersom det saknas filer som verkar vara xemacs-specifika. Det funkar inte som det ska i xemacs för den delen.

Posted by hakank at 01:24 EM Posted to Blogging

augusti 12, 2003

Lite strul med weblogs.se

Sedan i lördags morse har jag inte kunnat pinga ping.weblogs.se för att notifiera nya blogg-anteckningar, vilket innebär att de inte indikeras på weblogs.se. Vi vet ännu inte riktigt vad det beror på, men undersökningar har inletts.

Jag skriver dock på som vanligt.

Posted by hakank at 02:44 FM Posted to Blogging

augusti 10, 2003

Anteckning # 100

Så har jag kommit till nummer 100 i mina blogg-anteckningar. Eller vad det nu heter; se Svenska bloggtermer för en levande diskussion om svenska namn på de olika blogg-termerna.

Vad är det egentligen för magiskt med 100? Visst, det motsvarar en jämn och fin potens i vårt talsystem, det motsvarar antalet fingrar på 10 personer som pratar med varandra i en alldeles för lång kö för att köpa biljetter till Springsteenkonserten och det motsvarar antal ben på exakt 25 normallemmade katter som ligger i gräset och solar en sensommardag, liksom antal säten i 2 stycken 50-sätesbussar på väg till den där Springsteen-konserten, men där flera av dem som stod i kö blev utan biljett.

Men vad är det då för märkvärdigt med vårt talsystem, 10 (personer), 25 (katter) eller 50? Å andra sidan så är det ju inget speciellt med 24, 192 eller 3 heller, i alla fall inte så att man skrivet en blogg-anteckning om dem.

Posted by hakank at 11:24 EM Posted to Blogging

GeoURL

För ett antal veckor sedan såg på Jan Tångrings About-sida en länk till GeoURL, där man se vilka bloggar/sajter som ligger (geografiskt) nära varandra. Det vore ju skoj att ha, men jag lät det bero.

Efter att tidigare idag pratat (telefon-IRL) med Mats Andersson om, bland mycket annat, GeoURL, beslöt jag mig så att själv lägga in min blogg där.

Det var inte så svårt, förutom att hitta de rätta koordinaterna. Efter lite olika försök på olika sajter fick jag det till slut att funka på www.maporama.com. Där skriver man bara in stad och sedan klickar till korrekt gata. Nimt!

Här är mina grannar:


Posted by hakank at 09:13 EM Posted to Blogging

augusti 07, 2003

Smart Mobs blogg

Den senaste tiden har det skrivits en del om Flash Mobs, dvs snabba välorganiserade happenings. Se kommentarer på t.ex. Nätkreatur och mymarkup.

På bloggen Smart Mobs skriver Howard Rheingold lite om detta och liknande fenomen. Rheingold är författare till den omtalade (och av mig ännu icke lästa) boken med samma namn, Smart Mobs. Lite mer om honom finns på hans sajt www.rheingold.com.

Posted by hakank at 05:42 EM Posted to Blogging

juli 31, 2003

Gadamer och bloggar

På en del bloggar finns det referenser till Gadamer och bloggning, men jag har inte riktigt förstått vilka delar av Gadamers teorier det är som fascinerar. Jag läste en del skrifter av bl.a. honom i min hermeneutik-kurs (i filosofi) för många år sedan, men kan inte riktigt göra kopplingen till just bloggeriet.

Är det någon som kan förklara eller länkpeka vad jag har missat?

Posted by hakank at 11:16 FM Posted to Blogging

juli 30, 2003

RSS-feed blir RSS-förs

Hur ska det engelska order "RSS-feed" översättas till svenska? Detta har vissa av deltagarna i den svenska bloggosfären funderat på under en tid. Till slut, efter flera intensiva timmars diskussioner på bloggen Kalles Klätterträd, kom man slutligen fram till RSS-förs.

Läs det officiella tillkännagivandet som även ger den korrekta förklaringen till och den sanna historien bakom detta nybildade ord. Missa inte heller den intensiva debatten!

Posted by hakank at 11:43 EM Posted to Blogging

juli 28, 2003

Hela artikeln i RSS-filen

Kalle å Kalles Klätterträd önskemålade att RSS-filen index.rdf ska ha med hela artikeln i stället för ett kortare utdrag. Efter ett enkelt handgrepp (som finns att läsa i Kalles artikel) gick även jag över till detta förfarande.

Om någon tycker illa vara eller om det knölar på annat sätt: v.v. rapportera.

Posted by hakank at 11:47 FM Posted to Blogging

juni 22, 2003

Bloggosfärdynamik

Hittade två intressanta artiklar om "bloggosfärdynamik".

Social Network that Builds a Blogologue knyter ihop bloggosfären med modeller från komplexa nätverk-forskningen, t.ex Barabasi. Man gör även en indelning i olika bloggartyper (i stort standardformen för spridning med innovators, early adopters etc).


Blogosphere stories (that we have noted some people are calling a 'blogologue') are viral in nature and are a collective journalistic activity created by people who are bloggers. Anyone who writes a blog online can join any story and can play a part.

Flera vidarereferenser ges också.

En tidigare artikeln Dynamics of a Blogosphere Story (från 20 maj 2003) redogör för en undersökning av hur en "blogosphere story" utvecklas från olika individuella bloggar till en gemensam dynamisk berättelse.


The best blog stories are those that are branded with a word or phrase that is highly identifiable with that story. The blog stories that die the quickest and sometimes are not even summarized are those that are either very technical by nature, highly polemic (almost quackery), or are so bland as not to be worth writing about.

Posted by hakank at 10:09 EM Posted to Blogging | Social Network Analysis/Complex Networks

googlealert.com

Jag har i några veckor använt googlealert.com för automatisk bevakning av vissa sökord, mest som kontroll av mina manuella sökningar och egna automatiska grunkor.I denna version får man ha max 5 sökningar som tillsammans ger max 150 sökträffar. Enligt uppgift kontrolleras alla sökorden dagligen, och skickar mail endast med nya sökresultat.

Det var via googlealert.com jag fick reda på att hakank.blogg nu finns på google. Rackarns snabbt denna gång!

Uppdatering några timmar senare: Hiitade precis Get Listed in Google in 30 Days or Less. Just att skaffa en blogg är skolexemplet hur man ska göra för att komma med i google snabbt. Men jag läste faktiskt inte den artikeln förrän nu. Jag lovar!

Posted by hakank at 02:34 EM Posted to Blogging | Sajter

juni 19, 2003

google

Så, nu har google hittat min blogg. Får se hur lång tid det tar att komma med den här gången.
Förra gången tog det över en månad...

Posted by hakank at 12:01 EM Posted to Blogging

Plain Jane

Min första - och förhoppningsvis sista - stora designförändring är nu verkställd.
Det blev modellen "Plain Jane", vilket passar bra eftersom jag just läst om Jane Austens Pride and Prejudice (varning: stor fil!), fast på svenska.

Posted by hakank at 10:45 FM Posted to Blogging | Böcker | Comments (2)

juni 18, 2003

Mina första reflexioner

Nu har hakank.blogg varit uppe en hel dag! Hurra!

Några gjorda reflexioner

Det verkar vara en trevlig samling människor i bloggosfären. Varmt välkomnande och allting.

Det känns som om jag nu behandlar bloggen som en blandning mellan min webbsajt, en mailinglista och mina egna README.hakank-filer (där jag samlar intressanta saker i ett visst ämne), men det får växa fram.

Jag vet inte vem som är min målgrupp; det börjar dock skönjas lite konturer redan. Möjligen behöver jag inte bry mig om det så mycket , men det stör mig eftersom jag är van att tänka på en specifik målgrupp; det var en mycket viktig del i min utbildning som utredare.

Att skriva för min sajt är lättare (mer vad vid) eftersom det oftast är en större, mer samlad och välstrukturerad "attack" eller syfte (vilka syfte mina useless program än kan ha). Den här typen av texter är jag t.ex. inte så van att skriva.

Vi får helt enkelt se. Ha tålamod!

Posted by hakank at 11:53 EM Posted to Blogging

Min första dag med webblogg

Idag är det första dagen jag har en webblogg. Det känns lite lustigt, lite som en maskin som man inte vet hur den fungerar, eller kanske som ett husdjur som man passar för första gången. Eller som första dagen på ett nytt jobb.

Jag har egentligen bara en aning om hur denna blogg kommer att arta sig (för det hoppas jag att den gör). Troligen blir det mest om vilka projekt jag håller på med, vilka böcker jag läser och liknande saker.

Just det, jag får inte glömma bort att tacka Gustav Holmberg. Han har den eminenta webbloggen Det perfekta tomrummet, vilken jag stött på flera gånger de senaste månaderna. Det var Gustav som till slut fick mig att börja med detta. Tack Gustav!

Ett tack även till Erik Tjernlund (Eriks Webblogg) som faktiskt var den första riktiga bloggare jag fick kontakt med.

Posted by hakank at 12:51 FM Posted to Blogging | Comments (6)