« Simple translation | Main | Talfördelning på google - varför är det så ont om 52? »

november 21, 2003

Grice-inspirerade maximer om bloggning

I Language Log: A shitload more brevity funderas kring Grices maximer om konversationer i relation till bloggning.

Grice justified his maxims as being special cases of one supermaxim - the Cooperative Principle. "Make your contribution such as required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged."

Sedan ges följande fyra bloggmaximer (med lite förklaringar):

The Maxims of Blog
* Maxim of Enlightenment
* Maxim of Controversy
* Maxim of Digression
* Maxim of Entropy


Se även
Grice, Herbert Paul
Grices teori om implikatur
(Jag upptäckte även denna uppsats Ironi - Ett pragmatiskt fenomen ur två perspektiv som verkar skoj och till viss del relevant.)

Tyvärr har jag förlagt min "Logic and Conversation". Någon som har en mjuk version?

Posted by hakank at november 21, 2003 09:33 FM Posted to Blogging