november 30, 2012

Byte av epostadress, samt annat

Äntligen - säger kanske någon - så kommer det något livstecken från Håkan. Den som säger så har i så fall missat följande livstecken:

Men - "tyvärr" kanske någon säger, eventuellt samma någon som ovan nämnda någon - så är denna blogpost endast (fast nästan) för att meddela den viktiga information att jag numera helt gått över till en annan epostadress, nämligen hakank@gmail.com. Detta eftersom Bredbandsbolaget helt och hållet stänger trotjänaren bonetmailen-adressen som varit med i nästan exakt 10 år (tack för denna tid, för övrigt).

Dock, för att ni inte ska gå helt tomhänta härifrån så kan meddelas följande - till viss del helt orelaterade - saker, fast ändå inte eftersom sak numro 2 är väldigt relaterad, på vissa sätt och vis i alla fall:

Språkligheter

Följande ord innehåller vokalerna a,e,i,o,u,y i ordning:

Detta ord innehåller vokalerna a,e,i,o,u,y,å,ä,ö i ordning:

Och ordet tryckutjämningsbehållare är det ord (från den ordlista som be-sökts)
som innehåller flest olika bokstäver (20 stycken). Här är deras fördelning:

Och följande ord är de som innehåller flest distinkta bokstäver, exakt en förekomst alltså (16 unika bokstäver)
utifrån densamma ordlista:

Se nedan under "Senare not" för en senare not om detta.

Byte av mailadressen

Men - kanske någon kunde säga om just denne någon är bevandrad i data(sv)engelska -: Men hördudu Håkan, byte har ju en engelsk betydelse också, har du tänkt på det?. Varpå jag i så fall kunde svara: Ah, kul du tänkte på det! Det tänker man ju inte på om man bara säger ordet högt., och skulle då därefter kunna beskriva en algoritm för just denna betydelse av "byte av mailadress", nämligen transformeringen av hakank@gmail.com till en byte: Byt (sic!) ut varje bokstav till dess ASCII-värde, summera dess värden tillsammans och på denna summa gör man sedan en fin modulo 255 256. För min nya gmail-adress blir det 37. 43 (så nära!).

Varpå man skulle kunna implementera algoritmen i programspråket K (om man hade den inklinationen och det har man ju ibland, eller hur?):

  (+/{_ic x}'"hakank@gmail.com")!255
43

  (+/{_ic x}'"hakank@gmail.com")!256
37

(K är - för övrigt och som eventuellt kan ses med ovanstående kodexempel - ett väldigt uttrycksfullt "array language" som gör att man mycket kärnfullt kan uttrycka sina innersta tankar kring vissa saker i tillvaron, t.ex. saker såsom saker av ovanstående problemstruktur. Språket är en del i APL-familjen och typ en kusin till programspråket J. Hittills har K varit mer favoritspråk än J, men det är möjligt att detta ändras vad det lider.)

Senare not:
Samma person som påpekade (i ett mail som tyvärr - synnerligen felaktigt - ansetts av Google som spam) att det ska vara modulo 256 istället för 255, gav även förslaget "mödoutvecklingsbar" som ett längre ord med unika bokstäver än ovanstående. Även densamma person ansåg att det föreslagna ordet är "lite krystad, kanske" och påpekade att ordet inte fanns i Googles sökmotor; och det måste vi ju ändra på.
Slut senare not

Posted by hakank at 08:59 EM Posted to Diverse | Personligt | Program | Pyssel | Språk

oktober 18, 2006

Just det, mailen strular fortfarande

Just det, mailen strular fortfarande. Mailleverantören hoppas att det kommer att lösa sig i veckan. Det gör jag med.

Testa annars med hakank@gmail.com .

Posted by hakank at 07:20 EM Posted to Personligt

oktober 15, 2006

Några nyheter från ledningen

Här kommer några nyheter från ledningen.


1) Kommentarsmöjligheterna här på bloggen har nu helt tagits bort. Detta på grund av en ständigt växande irritation och frustration som till slut var helt över toleransnivån av alla de olika typer av spam/spamförsök som görs här på sajten, såväl inom som utanför bloggen.

Tyvärr har det inte gjorts speciellt snyggt eftersom programmet som hanterar kommentarer har helt enkelt tagits bort för att slå undan möjligheterna för bloggspamkontrahenterna att ens försöka lägga in sina texter. De får nu istället en 404-sida (felsidan "Page Not Found"). Det finns en viss förhoppning att i alla fall vissa av spamprogrammen har lärt sig att 404:or inte är så bra.

Inom en förhoppningsvis snar framtid kommer det att göras uppsnyggningar samt att alternativ såsom captchas kommer att utvärderas som ersättning. Huvudprincipen kommer fortfarande att vara totalmoderering av alla kommentarer. Men just nu är irritationsnivån att ens ge möjligheten för dessa spammare att ens försöka skriva något här större än villigheten att utvärdera och trixa med sådana saker.

Härmed bes alla mänskliga icke-spammare om stor ursäkt för eventuella problem och andrahandsfrustrationer som kan uppstå.


Om någon - trots ovanstående brister i vett och etikett - i alla fall vill ta kontakt går det att maila till hakank@gmail.com eller hakank@bonetmail.com. Den senare mailadressen - som är huvudadressen - har varit något "hoppig" den senaste tiden och är det fortfarande, vilket naturligtvis inte bidragit till att minska irritationskoefficienterna kring datorrelaterade kommunikationsformer.


2) Av samma anledning som under första punkten har det även tagits bort möjligheter att köra vissa s.k. useless program, i alla fall de som hämtar och bearbetar webbsidor. Detta eftersom det gjorts spamförsök även där (av mer oförstående skäl än för bloggspam). Och irritationen över att man ens gör sådana försök är större än att försöka skriva och underhålla system för att överlista spammarna. Tyvärr, eftersom det skulle kunna ses som en intressant utmaning.

Här är några av dessa program som på detta sätt så hanterats:
Blog identification
Web Markov
Web Markov weblogs.se

Vill någon ha tag i dessa programs funktionalitet går att ordna på något alternativt sätt. Se ovanstående kontaktinformation.


3) Nuförtiden skrivs det inte speciellt mycket här på bloggen, bl.a. annat för att icke-bloggbara saker hålls på med. Vilket iofs inte är någon nyhet för de som regelbundet tittar in här för att se om det skrivits något nytt.

Det som är nytt är följande som ficks redas på häromdagen: En - eller om det var två i härlig dialektisk samklang - bloggare - med viss(a) konspiratoriska anlag - har misstänkt att denna bloggs skrivarenergi istället har förskjutits till någon annan betydligt mer anonym blogg (eller publikation med annan publik publiceringsteknik, eller åtminstone någonstans utanför denna domän). Man ansåg också att det troligen är svårt att vara helt anonym eftersom pekuläriteter i språk och topiker ger ofta stora ledtrådar till vem som skriver (givet att man har någon färdigidentifierad text att utgå ifrån).

Vilket naturligtvis är en intressant teori, oavsett graden av konspiratoriskhet.

Man har här missat att det går att förändra om inte själva djupkarakterististiken (de språkliga säregenheterna) så i alla fall val av ämnen och språk rätt rejält, antingen manuellt eller med hjälp av olika typer av tekniska redskap. Samt att det rimligen borde finnas författare som analogt med skådespelare har förmåga att förmedla andra personers yttre och inre kännetecken.

Det nu avställda programmet Blog identification skulle kunna vara ett verktyg för sådan identifikation, varpå en sann konspirationsteoretiker skapar naturligtvis omedelbart en konspirationshypotes om att det finns ett samband mellan huvudteorin och borttagandet av programmet.


4) Som en viss kompensation för allt detta elände kan nämnas att ordet rimpligare föddes idag, vilket är en word meld ("förtätning" för att prata Freud) av orden "lämpligare" och "rimligare" eller dess grundform rimplig av orden "rimlig" och "lämplig".

Orden rimplig, rimpligare samt dess varianter lämnas härmed över till världen som Creative Commons Erkännande 2.5.


5) Den femte punkten och tillika en uppdatering
I stället för att skriva en kommentar här (eller snarare inte eftersom det inte går längre) kan man göra som


föredömligt gjort, nämligen skriva en liten/stor/medelstor/grön text hos sig själv om man är bemedlad med ett därför lämpat webbpublikationssystem. Eventuella slutsatser som kan dras kring detta kan dras.


/Ledningen a.k.a. hakank

Posted by hakank at 10:35 FM Posted to Personligt

maj 20, 2005

Ny tagline till bloggen: förklaringar och inspirationer

Efter snart 2 års bloggande är det mer än hög tid för en ny tagline (kort beskrivande text om bloggens innehåll som ofta står under bloggens namn). Den gamla En webblogg av Håkan Kjellerstrand som innehåller en del av det som råkar intressera för tillfället är förvisso fortfarande korrekt men beskriver ju ingenting om själva innehållet (och den där "som"-syftningen har alltid stört mig.)

Den nya taglinen är alltså Anteckningar från en PopSci-junkie blandat med egna mundäna försök. Samt annat. Låt oss nu dela upp de ingående elementen i dess inspirationer, ursprung och cred. Ett tack utfärdas härmed till alla som inspirerat.


PopSci-junkie (populärvetenskapsjunkie)
Detta är naturligtvis inspirerat av bloggnamnet som min Bloggforum 2.0-medpanelist Rebecca Crusoe skriver: Mitt liv som populärkulturjunkie. Den kortare och utlandsklingande versionen "PopSci" valdes eftersom den just är kortare och att det inte helt sällan refereras till engelskspråkiga skrifter. Tilläggas kan att det inte är endast populärvetenskapliga skrifter som läses eller skrivs om, utan även mer [vad nu motsatsen till "populär" i denna betydelse kan vara; inte "impopulär", snarare "specialinriktade"] skrifter.


mundäna
"mundäna" är från namnet på tidskriften Journal of Mundane Behavior som gjort flera intressanta undersökningar om vår vardagliga tillvaro (enkel översättning är 'Tidskrift för vardagligt beteende') och som skrevs om i Om vardagligt beteende och rutiner. (Jämför även med den svenska Pink Machine, som skrevs om här). Denna blogg har inte riktigt samma inriktning (och naturligtvis inte av samma kvalitet), men jag känner en starkt sympati för denna form av undersökningar kring det mer vardagsnära.


egna mundäna försök
Detta är en parafras på den tagline som någon (kan det ha varit nea?) beskrev bloggen i dmoz.org:s kategori Top, World, Svenska, Datorer, Internet, WWW, Webbloggar (se Googles version här): "Om vetenskap, speciellt statistik, ofta med egna praktiska försök".


Samt annat
Vilket helt enkelt är en brasklapp för att kunna skriva om allting annat, t.ex. Tai Chi Chuan och trolleri. Även förflugna fånigheter täcks in här.

Not: Ett tag funderades på "Anteckningar från Kjellerstranden" som en försök till en lite vitsig association mellan mitt efternamn och titeln på en känd bok (Bokus, ISBN 9174868179). Men det funkar helt enkelt inte, varken som vits betraktad (vilken strand avses?, vad är kopplingen mellan "-stranden" och "-hålet" samt andra smärre vitstekniska problem) eller som koppling till bloggens innehåll. Det skulle kanske passa bättre om det vore en existentiell blogg kring väder, vind (sic!) sommar och havet? Och för övrigt skulle det vara bättre som ett bloggnamn än som en tagline.

Så, om jag nu vore mer lik min kusin Gun Råberg-Kjellerstrand (layout-chef på Östersunds-Posten, som under åren fått en massa utmärkelser för sitt arbete. Grattis Gun!) skulle detta nu firas med en ny blogglayout, eller om jag vore mer lik min bror Anders skulle det firas med ett nytt parti golf. Nu är jag inte det så det blir inte så.

I stället blir det tittande på någon av de nyinköpta filmerna eller blogganteckningsskrivande eller någon form av kombination av dessa två alternativ.


Se även En liten åter-presentation för en presentation om mitt bloggande.

Posted by hakank at 10:06 EM Posted to Blogging | Personligt | Comments (8)

mars 06, 2005

På nya äventyr

Not: Detta är för ovanlighetens skull en personlig anteckning, där målgruppen är främst bekanta och andra nyfikna som är intresserade av mina externa trajektorier. Företagens namn nämns inte i denna anteckning av sökmotorskäl, även om informationen så småningom kommer att finnas annorstädes på sajten. Därför kommer namngivningar av företag i eventuella kommentarer att anonymiseras. I personliga mail berättar jag gärna mer.


Från
I fredags var sista dagen på det jobb jag haft sedan maj förra året. Jag tackar härmed följande trevliga gäng (order by rumsordning) för den gångna tiden: Martin, Markus, Thomas, Anette, Jerker, Eva, Eva, Sten, Christin samt Jan-Erik. Det har varit både nyttigt och skoj att lära mig er verksamhet så ingående; och mycket nyttigt att tränga in i de speciella krav som ni arbetar under. Stort tack för att ni tagit mig under era vingar (och för pajboken). Ett speciellt tack till Markus som introducerade mig till företaget.


Till
Den kommande veckan börjar jag som systemutvecklare på ett svenskt e-handelsföretag som arbetar med något som jag har betydligt mer kunskap om (och i ärlighetens namn brinner mer för) än vad det förra företaget arbetade med.

En av mina drömmar och önskor kring systemutveckling är att arbeta med system som jag personligen kan använda (och då oftast faktiskt använder). Detta är ett sådant.

Posted by hakank at 11:19 FM Posted to Personligt | Comments (11)