« En annoterad s.k. vits | Main | Bloggforum 2.0 i Stockholm 28 maj 2005 »

maj 02, 2005

En liten åter-presentation

I kommentaren till Aprilpyssel - lösning, villospår och ledtrådar skriver Henrik Sundström följande (för att kunna lösa gåtan som presenterades tidigare): det vore till stor hjälp att vara bekant med sinnelaget hos skaparen av de egenartade "ledtrådarna".

Här kan man osökt att tänka på Mats Anderssons kommentar då jag råkade lösa hans svåra matematiska gåta: Du har kanske inte 230 i IQ, men väl 230 i FohMt <- Förståelse om hur Mats tänker. :)

Som jag svarade Henrik finns alla "ledtrådar" om det principiella sinnelaget här på bloggen eller på andra ställen på hakank.org. Det är i och för sig är sant men ledtrådarna är kanske svåra att hitta, speciellt de på bloggen.

Reflexion
Detta föranledde en mer generell reflexion kring bloggning, nämligen att dess ledande princip med de senaste anteckningarna överst kan innebära att de tidigare anteckningarna snabbt göms och tyvärr ofta glöms någonstans i ett arkiv. Bloggning tenderar alltså att betona det (dags)aktuella och nedbetona det som skrivits tidigare. Förmodligen passar denna princip bra i många fall, t.ex. när man kommenterar (dags)aktuella händelser, men i andra fall kan det vara begränsande och göra informationsinhämtande svårnavigerat, t.ex. om man skriver längre mer "tidslösa" texter.


Därför kommer här en åter-presentation om denna bloggs författare, i stora delar fullständigt rippat från presentationenBloggliv (ett bra forum för svenska bloggare).


Presentation
hakank.blogg är en spretig och eklektisk icke-tematisk blogg där teman avlöser varandra allteftersom nyfikenhetens lynniga ögon hittar nya saker att studera, nya böcker att läsa eller nya problem att studera; eller för den delen gå djupare i tidigare intressen. Det tenderar att handla om saker med viss vetenskaplig anknytning, emellanåt kopplat till dataanalys, språk, modeller av verkligheten eller varför man gör på detta viset. Det kan också handla om program som löser oerhört viktiga problem, gärna kopplade till språk eller matematik. Tycker att gåtor är fascinerande.

Började blogga 18 juni 2003 och skrev mer då än nu.

En del av mina åsikter om bloggning finns på Pierre Anderssons frågor om bloggning. För ett tag sedan skrev en anteckning som innehåller ett antal länkar till sådant som på ett eller annat sätt är representativt: Fredagsfyran v5 -05 Tema: skrivprocesser.

Väldigt sällan skrivs det privat personligt, privat politiskt eller rent jobbrelaterat, bl.a. av sökmotorskäl. Här ges en översikt av vissa fakta:

* Född 1957 i Kalmar.
* Bor i Malmö sedan mycket små barnbyxor.
* Har på universitet studerat statsvetenskap, filosofi och datalogi, men under denna tid och senare självmant studerat ("kikat på") andra ämnen. Bloggen kan emellanåt ses som en reseskildring över denna kunskapens resa.
* Har i cirka 10 år arbetat som systemutvecklare, tidigare som tekniskt dokumentatör/support. Ytterligare tidigare arbetat med annat, till stor del datarelaterat.
* Är fascinerad över hur och varför vi människor hittar mönster och samband i tillvaron, och försöker själva att hitta sådana mönster vilket för närvarande inkluderar bl.a. webbserverloggar och annat webbrelaterat.
* Är faktiskt både mer och mindre seriös än vad bloggen förmedlar.
* Har länge haft drömmen att skapa ett program som skapar vitsar, eller i alla fall själva "vits-ordet" samt ett program som analyserar hur roligt ett sådant "vits-ord" är. Har sedan tonåren varit intresserad av ordvitsar och ser kopplingar till vitsens tekniker i många olika fenomen.
* Några tidigare drömmar: trollkonstnär, vitsmakare, poet, novellist, utredare, filosofisk konsult, professionell musiker (elbas modell jazz/funk) samt systemutvecklare. Den sistnämnda drömmen har alltså gått i uppfyllelse.
* Tränar Tai Chi Chuan, men skriver sällan om detta (av skäl som det eventuellt kommer att skrivas om).
* Läser gärna böcker, lyssnar gärna på musik och ser gärna på filmer (DVD).

Se även sajten www.hakank.org, varav bloggen är en delmängd, där det numera sällan görs något utan att det notifieras i bloggen.

Posted by hakank at maj 2, 2005 08:47 EM Posted to Blogging