augusti 14, 2007

Mark Buchanan: The Social Atom

Boken som här skrivs om är alltså Mark Buchanan The Social Atom: Why the Rich Get Richer, Cheaters Get Caught, and Your Neighbor Usually Looks Like You (ISBN: 9781596910133).

Det är en mycket trevlig bok som går igenom flera av de områden som intresserat mig under de senaste åren (länkar nedan görs nästan undantagsvis till egna skriveriansamlingar). Såsom

* agentbaserad modellering (multi-agent), applåder, trafikköer, panik
* spelteori, fångarnas dilemma
* Axtells och Axelrods simuleringar av sociala fenomen: hur uppstår diskriminering. (Axelrod har studerat mycket mer än fångarnas dilemma.)
* econophysics/sociophysics: dvs att använda fysikaliska modeller för att undersöka ekonomiska/sociala fenomen
* kognitiva illusioner
* Brian Arthurs El Farol-experiment som sedan extensivt studerats vidare (Minority Game).
* power laws, Paretos lag ("20% av befolkningen äger 80%") och andra om ojämlikheter. Power laws och fraktaler som fingeravtryck på komplexa fenomen. Men notera kritiken av ett aningslöst användande av power laws: Kritik kring power law-forskning.


Några saker som tas upp i boken:
- En komplicerad händelse kan ha enkla orsaker (och vice versa), vilket datasimuleringarna visar tydligt. Utifrån några enkla regler i en minivärld uppstår fenomen som är snarlika de komplexa fenomen som vi ser i vår värld.

(Jag saknar möjligen en referens till systemdynamik här för diskussion om relationer mellan dynamisk orsak och verkan.)

- Boken beskriver många experiment, såväl empiriska psykologiska/sociologiska experiment som datorsimuleringar. Datorsimuleringarna bygger mycket på enkla (ibland rent fysiska) modeller: för att förstå ett fenomen gäller det att skala av allt som inte är relevant för fenomenet. Man kan här notera att Buchanan är fysiker.

- Kritik av traditionella ekonomiska modeller: Sådana modeller tenderar av missa målet och bli ointressanta att arbeta med i praktiken, t.ex. de förutsätter att vi är fullständigt rationella varelser; att de förutsätter att sakernas tillstånd ska komma i jämvikt. Ett kännetecken på sociala fenomen är att de är dynamiska (icke-jämvikt). Vi tenderar att göra felaktiga bedömningar (kognitiva illusioner).

- Vi känneteckas att vara adaptiva, dvs vi lär oss t.ex. genom att helt enkelt starta någonstans och därefter bedöma resultatet; kanske genom imitation av andra. Mycket skrivs om just detta.

- En förutsättning för våra samhällen är vår fantastiska förmåga att samarbeta, även utan att det gynnar oss direkt (flera exempel och experiment beskrivs här). En tes som förs fram är att vi på något sätt är genetiskt skruvade till detta. Naturligtvis tas även nackdelarna med denna adaptivitet upp: krig, diskriminering, börskrascher, och andra hysterier såsom Hola-hola-ringar (eller varför inte ett mer modernt fenomen: Facebook).

- Man bör komma ihåg att de sociala modellerna som beskrivs oftast inte kan förutsäga vad som händer med en specifik individ, företag eller grupp (dvs "atom") i ett händelseförlopp. Det är snarare de statistiska sambanden som kan prognosticeras.


Några värderingar av boken
* Det är bra och lättlästa förklaringar av experiment och simuleringarna. De senare är översiktligt beskrivna emellanåt så man måste gå till källorna för att få mer detaljer (vilket säkert är meningen).

* Introduktionen till kapitlen är beskrivning av en aktuell eller känd företeelse (t.ex. olika krig eller oroshärdar) som sedan används som inramning för kapitlet. Detta programmatiska upplägg känns ibland krystat.

* Boken har en notapparat där de flesta källorna finns och där fotnoten är tydligt markerad i löptexten. (Sådant råkar jag tycka vara viktigt i PopSci-litteratur.)

* Jag blev faktiskt förvånad av att det pratades väldigt lite specifikt om small world-fenomenet.


Det näst sista omdömet: Även om jag läst en hel del av det som avhandlas i boken var den inspirerande att läsa, framför allt kring de många simuleringar som gjorts. En del av de mer ekonofysiska experimenten kände jag inte till så det ska bli skoj att gå till källorna där. Alternativt att läsa om Schelling, Axelrod och Axtell.


Slutligen: En bok vars introduktion börjar med Thomas Schelling (mer specifikt dennes nydanande modell av segregering) kan helt enkelt inte vara dålig.


Bokblogg finns naturligtvis, finurligt nog döpt som boken The Social Atom. Se t.ex. The physics of crowds.

Buchanan har även skrivit boken Nexus om komplexa nätverk.


Tidigare skrivet här om Mark Buchanan
Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion

Trender fungerar som magneter?

Hur mycket väger pengar? - Nu även med lite granularitetsforskning

Komplexa system och software engineering


Och apropå det så beställdes i morse biografin över Schelling Thomas Schelling And The Nuclear Age - Strategy as Social Science (ISBN: 9780714685441).

Posted by hakank at 09:56 EM Posted to Agentbaserad modellering | Kognitiva illusioner | Komplexitet/emergens | Social Network Analysis/Complex Networks | Spelteori och ekonomi | Comments (2)

december 29, 2005

Beslutsblindhet (Choice Blindness)

Forskning och Framstegs-artiikeln Korttrick avslöjar efterhandskonstruktioner berättar om ett svenskt forskartem som studerat vår förmåga att rationellt förklara våra val, även om vi faktiskt inte gjort ett sådant val.

Min fetning:


Petter Johansson och hans medarbetare tog hjälp av en professionell magiker för att utveckla ett enkelt experiment. Forskarna visade parvisa kort med bilder av kvinnoansikten för försökspersoner som skulle välja ut det vackraste ansiktet i varje par. Därefter räckte forskarna över det valda kortet och bad försöksdeltagaren förklara sitt val. Men i vissa fall använde forskarna ett inövat korttrick för att byta ut korten. Bluffen avslöjades bara i ungefär en femtedel av fallen. De allra flesta försökspersonerna gav utförliga förklaringar även till val som han eller hon inte hade gjort.

...

Resultaten, som har publicerats i tidskriften Science, visar att människor i vissa lägen är förvånansvärt dåliga på att stämma av resultaten av en handling med den avsikt som låg bakom. Forskarna kallar fenomenet beslutsblindhet [choice blindness].


Se även
Lunds Universitets pressmeddelande Ny forskning visar att människor har bristande insikt om sina beslut (från 2005-10-07)
Petter Johansson
The Choice Blindness Lab

Trist nog har jag inte åtkomst till Science-artikeln
Petter Johansson, Lars Hall, Sverker Sikström, Andreas Olsson
Failure to Detect Mismatches Between Intention and Outcome in a Simple Decision Task
Det finns däremot ett publikt abstract.


Det har skrivits en hel del andra artiklar om detta, t.ex.
‘Choice blindness’ and how we fool ourselves
Duped and Clueless: How Easily We Fool Ourselves
How we con ourselves into putting up with second best

(Tack till Magnus Bodin för förstapekningen.)

Posted by hakank at 07:25 EM Posted to Kognitiva illusioner | Comments (1)

oktober 19, 2005

Illusionens psykologi

BBC-artikeln Watch my hands deceive you skriver om psykologin bakom magikers illusioner.

Vad är det som gör att vi "går på" sådana illusioner? Det är inte bara att handen är snabbare än ögat - om det är den typen av trolleri - utan att vi mer (funda)mentalt luras till att tro att saker inte är vad de ser ut att vara. En god trollkarl är expert på att få oss att tro att på en verklighet som inte är riktigt sann. Samt är alltid ett par tre steg före i tankeprocessen.

Richard Wiseman som nämns i artikeln är förutom trollkarl även en känd psykolog vars mest kända publikation troligen är The Luck Factor (vars svenska översättning Tur eller otur jag har men inte läst).

Wiseman har tillsammans med en annan trollkarl, Peter Lamont, skrivit en trevlig och relativt populärt hållen bok om de psykologiska mekanismerna bakom trolleri: Magic In Theory (Bokus, ISBN: 0900458933). Notera att det är väldigt få magiska trick som avslöjas, det finns mycket bättre böcker för sådant.

Wiseman har även redigerat och författat några essäer i boken Deception and Self-deception: Investigating Psychics som handlar om hur man undersöka personer med (påstått) paranormala förmågor. Har dock inte läst denna bok, men den har lagts in i önskelistan. Han har också skrivit andra böcker inom samma område.

Richard Wiseman är f.ö. känd som en av dem som sökte till Lunda-professuren i "psykologi inkluderande parapsykologi och hypnologi". Se t.ex. Föreningen Vetenskap och Folkbildning.


En annan bok som behandlar illusionernas psykologi är Abracadabra! - Secrets Methods Magicians and Others Use to Deceive Their Audience, tyvärr emellanåt lite för pratig och handlar inte enbart om psykologin bakom utan innehåller även tips och liknande saker.


Se även
Richard Wiseman The psychology of magic (som är en del av Deception, magic and lying)
Bursting the magic bubble


Min egen Derren Brown och "den moderna mentalismen".

För övrigt köpte jag tillsammans med Magic in Theory-boken den nyutkomna boken The Magician and the Cardsharp: The Search for America's Greatest Sleight-Of-Hand Artist som handlar om Dai Vernon och dennes sök efter den ultimata kortmanipulatören.

Posted by hakank at 09:48 EM Posted to Kognitiva illusioner | Skepticism, parapsykologi etc | Trolleri, magi etc

juni 01, 2005

Föreläsning om kognitiva illusioner

Den senaste tiden har jag pratat med flera personer om kognitiva illusioner och blev glad då jag hittade en trevlig men rask föreläsning (ljud + OH-presentation i Flash) från 1998: Dave DeMers Cognitive Illusions and Pattern Hallucinations. DeMers diskuterar de mest kända kognitiva illusionerna, och ett ganska långt avsnitt handlar om att experter är dåliga på att göra uppskattningar även inom sitt expertisområde (kring avsnitt 26 och framåt).

Det mesta av det som sägs i föreläsningen finns lättillgängligt skrivet i boken Inevitable Illusions av Massimo Piattelli-Palmarini (Bokus, ISBN: 047115962X), och som recenserades här. Se även andra boktips i kategorin Kognitiva illusioner.


Kopplingar till annat aktuellt läsande/skrivande
Dessa kognitiva illusioner beror mycket på att hjärnan tar en "genväg" (shortcut) vid bearbetning av viss typ av information, t.ex. estimeringar. Det är också en av de ämnen som Malcolm Gladwell pratar om i sin bok Blink, men har har andra exempel än föreläsningen. Se vidare Recension: Malcolm Gladwell 'Blink'.

Angående experter: James Surowiecki är i sin The Wisdom of Crowds kritisk till vårt jagande av experter (eller snarare jagandet efter en expert) och menar att det oftast krävs input från flera för att komma till ett bra beslut. Boken beskrives vidare i James Surowiecki "The Wisdom of Crowds" - kort beskrivning inför en eventuell bokbeställning.

Vår oförmåga att förstå sannolikheter (sammanträffanden) har diskuterats hos Hakke i dennes Femti-femti, där jag bidrog lite grand. Hakke skrev sedan en fin dagsvers med detta ämne som tema.

Boken som nämns i början av föreläsningen är The Predictors: How a Band of Maverick Physicists Used Chaos Theory to Trade Their Way to a Fortune on Wall Street av Thomas Bass som också rekommenderas. Den handlar om företaget The Predictors (där DeMers arbetade vid tiden för föreläsningen) som föresatte sig att vinna på börsen med hjälp av kaosteori, neurala nätverk, genetiska algoritmer och andra spännande tekniker. Boken innehåller inga tekniska detaljer (vilket jag personligen tycker var synd, men gör boken mer lättläst). Den beskrevs förbigående i Litterärt om kaosteori.

Posted by hakank at 07:49 EM Posted to Kognitiva illusioner | Comments (4)

februari 16, 2005

Derren Brown och "den moderna mentalismen"

När jag trollade för länge sedan sysslade jag mycket lite med mentalism ("tankeläsning" och liknande) som jag nu tar igen, åtminstone teoretiskt. Och det är vad jag har hållt på med att kolla in de senaste veckorna.

Det hela började med att jag läste Niklas på Enkelriktat miniserie om manipulation av tankar: Manipulation av tankar , Fortsättning om manipulation. Niklas gör där bland annat ett psykologiskt experiment som är tankeväckande.

Niklas nämner där Derren Brown, en brittisk magiker/mentalist som blivit mycket omskriven i Storbritannien p.g.a. sina TV-shower där han trollar, påverkar, lurar och vilseleder både sina "offer" och tittarna. Varpå jag spann vidare att kolla in lite mer om de tekniker som Brown använder: traditionell magi, mentalism, NLP ("Neuro Linguistic Programming"), hypnos etc.

Här följer några länkar kring en del av detta.

Derren Brown:s egen sajt

BBC Channel 4:s sajt om Derren Brown TV-program Mind Contro och Trick of the Mind rekommenderas att titta på. Där finns flera utdrag ur programmen samt Browns förklaringar på hur han gör. Se t.ex. videoklippen, Trick of the Mind. På underlänken Mind Control finns en länk till några experiment.

På en av Browns fansajter finns en länklista med flera skoj referenser, speciellt boktipsen till Steve Banachek, Kenton Knepper och Luke Jermay. Dessa tre är magiker som också specialiserat sig på mentalism med psykologisk touch.

Se även Browns egen länklista.

Ett intressant och långt samtal mellan Brown och Jamy Ian Swiss (en annan magiker) finns här. Där antyder Brown bl.a. att hans shower inte innehåller så mycket NLP/psykologisk manipulation som han låter ge sken av.

Simon Singh (of Code Book och Fermat's Theorem fame) skrev 2003 en kritisk artikel om Browns TV-shower: Spectacular Psychology or Silly Psycho-babble? vilken också är läsvärd. I Derren FAQ's bemöter Singh några frågor om artikeln.


NLP har jag bara börjat kolla in. En skoj nyhetsgrupp som emellanåt diskuterar Brown och andra mentalister sett ur NLP-perspektiv är alt.psychology.nlp. Jag har ännu inte bildat mig någon riktig uppfattning om NLP, men hur som helst är det fascinerande. Andra NLP-länkar finns att via länksidan på Brown-fansajten nämnd ovan.


Just det, den där "moderna mentalismen" som finns i rubriken är nog ingen vedertagen beteckning, men jag tyckte det lät rätt klatchigt...

Posted by hakank at 11:05 EM Posted to Kognitiva illusioner | Trolleri, magi etc | Comments (4)

november 14, 2004

Fritz Heider & Mary-Ann Simmel "An Experimental Study of Apparent Behavior": hur vi tillskriver object mänskliga egenskaper

Via en mailinglista stötte jag på Frits Heider och Mary-Ann Simmels experiment kring hur vi tillskriver objekt mänskliga attribut och attribut såsom orsak och verkan. De visade en film med enkla grafiska symboler (t.ex. trianglar och cirklar) som försökspersonerna tillskrev antropomorfiska beteenden. Papret - som jag inte fått tag på - är Heider, F. & Simmel, M. (1944): "An Experimental Study of Apparent Behavior". American Journal of Psychology 57: 243-59.

Det jag främst blev nyfiken på var vilken "handling" det var i filmen. Efter lite inledande presentation länkas sedan till några sådana filmer, och därefter följer några fler referenser. Jag vet dock inte om någon av filmerna är exakt som originalexperimentets film.


Stanford Encyclopedia of Philosophy: Folk Psychology as a Theory:
Since at least the 1940s social psychologists have been interested in our capacity to attribute mental states to others. In an important early study, Heider and Simmel showed subjects a short movie which consisted of geometric shapes moving on a screen (Heider & Simmel 1944). When asked to report what they saw, almost every subject attributed propositional attitudes to the shapes, suggesting the existence of a universal and largely automatic capacity for propositional attitude attribution. In subsequent decades, social psychologists explored the accuracy and limitations of this capacity.


Här är några filmer samt kommentarer:
Michael J. Black: heider.mov :
As with facial expressions and articulated motions, I think motion is an important cue for understanding human behavior. Consider this short animated clip (download movie) that is based on the film by Heider and Simmel (1944). The motion of the objects is the primary source of information in this clip. Most people construct very similar stories about what is happening in the movie and this suggests that we have very strong models of motion and action that we use to explain our world.

Warren Thorngate, kursen Psychology 2100: Introduction to Social Psychology: Heider and Simmel film and story telling:
In the mid 1940s, Fritz Heider and Mary-Ann Simmel constructed a simple film animation similar to the one shown below. They asked observers to describe what they saw in the film. Most observers developed elaborate stories about the circle and the little triangle being in love, about the big-bad grey triangle trying to steal away the circle, about the blue triangle fighting back, yelling to his love to escape into the house, and following her inside where they embraced and lived happily ever after.

Notice how much such stories go beyond what was seen: two triangles and a circle moving around the screen!
(Jämför med Walter Michotte's demonstrations of causal attributions (a test of David Hume's ideas)


Paul Morris, Margaret Fidler, and Alan Costall: Beyond Anecdotes: An Empirical Study of "Anthropomorphism"
Our study is modeled on a classic study by Heider & Simmel (1944) demonstrating the immediacy and consistency of people's descriptions of social behavior. In their study, they constructed a simple cartoon film of geometrical shapes (triangles and squares) in which they attempted to convey actions such as chasing, and emotions such as anger, in the way these shapes moved about. Despite the simplicity of the display, and the open-ended instructions merely to "write down what happened in the picture," observers not only described the movements in psychological terms, but also showed remarkable agreement in the meanings of these movements.

En lite längre beskrivning och diskussion förs i Dennis Schofields avhandling The Second Person: A Point of View? - The Function of the Second-Person Pronoun in Narrative Prose Fiction:
kapitel 1, avsnittet 4. An Experimental Study of Apparent Behaviour
Heider and Simmel's objective in "An Experimental Study of Apparent Behaviour" (1944) is to demonstrate the usefulness of such an endlessly variable animation as a tool in the investigation of "the perception of the behaviour of persons" (Heider and Simmel, 1944: 251). They also propose, more tentatively, that the method may help explore our habit of attributing causality to behaviour and of arranging behaviour into connected sequences - specifically into coherent, causally motivated stories. Given that their object is "the behaviour of persons," Heider and Simmel allow themselves the assumption that their subjects will readily interpret the changes in the field - realised in the mind of the viewers as the movement of shapes"in terms of actions of animated beings" (Heider and Simmel, 1944: 259). For instance, virtually all their subjects regard the rectangle's moving segment as a door, and do so, Heider and Simmel argue, because it moves only when T, t or c are in contact with it. They also assume that these actions will be interpreted in terms of logically connected sequences of behaviour that are likely to be unified into a coherent story.


För ett halvår sedan skrevs ett paper som antyder att vi är hårdkodade till sådant beteende (har dock inte läst/förstått hela detta paper).
Andrea S. Heberlein, Ralph Adolphs: Impaired spontaneous anthropomorphizing despite intact perception and social knowledge
Abstract:
Humans spontaneously imbue the world with social meaning: we see not only emotions and intentional behaviors in humans and other animals, but also anger in the movements of thunderstorms and willful sabotage in crashing computers. Converging evidence supports a role for the amygdala, a collection of nuclei in the temporal lobe, in processing emotionally and socially relevant information. Here, we report that a patient with bilateral amygdala damage described a film of animated shapes (normally seen as full of social content) in entirely asocial, geometric terms, despite otherwise normal visual perception. Control tasks showed that the impairment did not result from a global inability to describe social stimuli or a bias in language use, nor was a similar impairment observed in eight comparison subjects with damage to orbitofrontal cortex. This finding extends the role of the amygdala to the social attributions we make even to stimuli that are not explicitly social and, in so doing, suggests that the human capacity for anthropomorphizing draws on some of the same neural systems as do basic emotional responses.

Posted by hakank at 10:25 FM Posted to Kognitiva illusioner | Comments (2)

april 20, 2004

Figurer i molnen

I Skeptical Report-artikeln Shapes in the Clouds diskuteras och kritiseras den parapsykologiska forskningen kring Remove Viewing (klärvoajans), speciellt PEAR (Princeton Engineering Anomalies Research), ett av de mest berömda projekten .

Efter att diskutera statistiskt metodologi görs en mer lättfattligt analogi med hitta mönster/figurer i moln: om man letar aktivt efter mönster i en tillräckligt stor datamängd så finner man alltid något intressant. (Ett annat exempel vore att hitta mönster bland stjärnorna på stjärnhimmeln.)

It is now well documented that the human mind is capable of finding patterns in a huge variety of situations. In fact, it is actively seeking recognisable patterns in the environment, in an attempt to make sense of it, to take advantage of it. This particular subject is far larger than can be dealt with in this critique, and in any case it is has a lot of supporting evidence to support it. So I will concentrate on that subject with specific reference to PEAR's analyses of their data. The point being made here is that the human mind's search for patterns is innate to us as humans - we have this ability in us, and it is relentless - it is almost impossible for us to avoid the process.

With this in mind, consider these two actual and unretouched pictures of clouds, courtesy of CloudClub. Our human minds, in search of patterns, will almost inevitably find sufficient pattern information to define "a bunny" and "a dragon". (Although it would probably be more accurate to say that our Westernised minds would allow these definitions to come to the fore - other cultures do not have rabbits or dragons.)

Bilderna som beskrivs visas här:
Artikeln fortsätter:

But consider the actuality of these cloud formations - what is really so about them - what is their data? Do they contain something actually physically different from any other clouds that make them form shapes recognisable to us? In all sensibility, any factors affecting cloud formation create clouds that are no different to the innumerable others that form all the time in our atmosphere. It is just that these particular ones look like a bunny and a dragon to us because the shapes are familiar to us. There is no reason or evidence to show that the formation of a "bunny cloud" or a "dragon cloud" is any more or less likely than the appearance any other shape of cloud. In reality, the shape we perceive is purely the result of a desire, a search-for-a-pattern, in the human mind, not any inherent property of the cloud formation itself.

So it is possible to say that in almost all cases, a pattern of some sort that we recognise can possibly be seen be seen in just about any ambiguous data situation. It would then be reasonable to conclude that such pattern seeking in the face of the ambiguity of the data will be an artifact and very highly subjective.

And this is what has happened with the PEAR data, and seems to fully explain the results they obtained. The initial "positive" effects were obtained as the result of some highly subjective and high-level judging of the data sets. This is the equivalent of seeing a shape in the clouds. But as the analyses were refined, the positive effects tended to be less visible, in the same way that the closer you look at any cloud, the less it looks like any recognisable shape at all. The ultimate result for PEAR was that the "final analyses" revealed no evidence in support of the initial positive results at all, the equivalent of getting down to droplet level in a cloud where its total shape becomes meaningless. In effect, the PEAR analyses changed from being subjective, with good results, to objective, with none.

In most situations, improved analysis of data will tend to magnify an effect, if it is there to be found. Refinement of the testing and analyses throws the focuses more and more on the reasons and/or components that create the positive effect, and they become magnified. However, if the effects tend to disappear with such refinement, it can be reasonably assumed that either the refined testing did not take all available data into account, or that the effects were imaginary or an artifact. PEAR sieved the whole 25 years' worth of data in this exercise, and used a number of methods of analysis to try to capture the intended effects, so all the available data was in play. Therefore it becomes a bit difficult to escape the conclusion, given their stated results, that PEAR were actually chasing something subjective - imaginary - from the outset.

In other words, there was never any RV [Remote Viewing] effect at all to be found. They just saw a bunny in the clouds!


Se även
The Skeptic's Dictionary-artikeln PEAR
samt
Littlewood's Law of Miracles -The law of truly large numbers
Statistisk data snooping - att leta efter sammanträffanden
Sammanträffanden.

Posted by hakank at 09:48 FM Posted to Kognitiva illusioner | Sammanträffanden | Skepticism, parapsykologi etc

april 13, 2004

Senaste Chance News

Den senaste (13.03) Chance News har kommit. Se Chance News (och sajt) för mer info om denna sajt.

I detta nummer kan vi bl.a. läsa följande:

Se även arkivet av äldre nummer. Det finns en announce-mailinglista att prenumerera på.

Posted by hakank at 09:02 FM Posted to Kognitiva illusioner | Statistik/data-analys

januari 04, 2004

Kategorisk perception

Jag läser nu boken "Hur Homo blev sapiens - Om tänkandets evolution" (länk till den engelska versionen av boken "How Homo Became Sapiens - On The Evolution of Thinking") skriven av Peter Gärdenfors, professor i kognitionsforskning (cognitive science).

Boken var en rekommendation jag fick efter anteckningen Vår besatthet att hitta mönster i tillvaron som bland annat efterfrågade litteratur kring den evolutionära fördelen att vi är benägna att se mönster i tillvaron. Jag är fortfarande tacksam för fler tips om detta. Maila mig gärna.


På sidan 40, avsnittet "2.4 Kategorisk perception: att sortera världen i lådor", står:

Vi har begåvats med hjärnor som fyller i ofullständiga mönster därför att sådana mekanismer ökar våra överlevnadschanser. En del av de mekanismer som söker efter mönster är genetiskt givna. Andra är inlärda (även om vi inte är medvetna om det). Det finns ett fenomen som inom den kognitiva psykologin kallas kategorisk perception. Det innabär att en verklighet där det inte finns några skarpa gränser sorteras upp i distinkta fack av våra perceptuella mekanismer. När perceptionen skapas lägger vår hjärna till gränser som inte har någon verklig motsvarighet. Gränserna ges av ett system av kategorier som vanligen är en produkt av inlärning.

Gärdenfors nämner sedan psykologen Robert Thouless studie "Phenomenal regression to the real object" (1931):

Han placerade en rund skiva på bordet som försökspersoner fick se ur olika vinklar. Vad de såg var mer eller mindre ellipsformat. Sedan fick de bekriva hur skivan såg ut från deras synvinkel, antingen genom att rita av den eller genom att matcha den mot olika ellipsformer som försöksledaren tillhandahöll. Försökspersonerna beskrev genomgående sin perception av skivan som rundare än hur de egentligen såg den, dvs som rundare än den bild som föll på näthinnan. Deras kunskap att objektet egentligen är en rund skiva påverkade alltså perceptionen av den. Det vi tror att vi ser är inte alltid det vi ser. Samma typ av effekter dyker upp, fast ännu mer utpräglatm när det gäller våra minnen.

Gärdenfors nämner två andra exempel på kategorisk perception:
- urskilja mellan de tre fonemen "ba", "da" och "ga". Se t.ex. Kategorisk perception (Uppdatering av länken. Tack, Anna A.) som innehåller ett litet experiment (en Java Applet).
- urskilja toner som genereras av en tongenerator (glidande skala). Vi som är vana vid vänsterländsk tolvtonsskala har svårt att urskilja de 21 olika tonerna i indisk musikskala. Detta är ett exempel på kulturell betingning av kategorierna.

Jag blev nyfiken på kategorisk perception och gjorde lite googleresearch. Här är några av de saker jag hittade.

Stevan Harnad har skrivit mycket om detta:

Psychophysical and cognitive aspects of categorical perception:
A critical overview.

Bok: Categorical Perception : The Groundwork of Cognition
Advanced Topics: Categorical Perception (CP) (där det även finns lite referenser till "Whorf Hypothesis")
Categorical Perception: Bibliography (med abstracts).


Andra referenser:
Different shades of perception A new study shows how learning--and possibly language--can influence color perception.
En rätt nylig diskussion på bloggen semantics etc.: Color Cognition and Language som bland annat refererar till New York Times-artikeln Color Cognition.

Posted by hakank at 10:20 FM Posted to Kognitiva illusioner | Comments (1)

november 09, 2003

Falska minnen

False memories have characteristic brain activity.

A study has revealed characteristic activity in the brain that predicts whether a memory is accurate or false. The difference occurs at the time of recall, suggesting that a test for false memory might one day be possible.

Daniel Schacter and Scott Slotnick, at Harvard University, Massachusetts, found that sensory areas of the brain, rather than the regions thought to deal specifically with memory, are more active when people recall information correctly.
...
However, Schacter points out that their work currently averages brain activity over many trials, so detecting the accuracy of a single memory is not yet possible.


Det är Schacters bok The Seven Sins of Memory som jag just nu håller på att läsa (samtidigt som jag gör mina läshastighetsexperiment).


Se även Schacter Lab samt min anteckning Memory Morphing (minnesförvrängning).

Posted by hakank at 02:29 EM Posted to Kognitiva illusioner

oktober 24, 2003

Storleksbedömningar

I Science Daily-artikeln Shape Of Beverage Glass Influences How Much People Pour And Drink skrivs om våra svårighet att bedöma hur mycket vätska vi häller i ett glas.

Your eyes play tricks. And your brain makes it worse. Both teenagers
and adults misjudge how much they pour into glasses. They will pour more into short wide glasses than into tall slender glasses, but perceive the opposite to be true. The delusion of shape even influences experienced bartenders, though to a lesser degree, a researcher at the University of Illinois at Urbana-Champaign has found.

How shape can alter a person's notion of size has been widely investigated. For instance, triangles are generally perceived to be larger than squares, and horizontal shapes are seen as smaller than vertical objects of identical volume.

Yet research examining the effects of shape on how people determine how much they consume is limited, said Brian Wansink, a professor of marketing and nutritional science at Illinois. To understand the process better, Wansink examined how shape influences teenagers, adults and bartenders who pour beverages into empty glasses.
...
There are various policy implications in these findings, according to Wansink. The tricks of the eye and brain could play havoc with dieters seeking to monitor and better control food and beverage consumption.

Lite mer om relevansen för vikthållningen (från Ten Tips for Staying Lean, avsnitt 2: " Shrink your servings", min markering):

When people were served larger portions of lasagna, they ate more than when they were given smaller portions and allowed to get up for more,” says Tufts's McCrory. That's what happened in single-meal studies done decades ago. More recent studies show that when people are given larger amounts of “hedonistic” foods like M&Ms, they eat more than people who are given smaller amounts. “When we gave people big buckets of popcorn—the ones you have to hold with two hands—at a movie theater, they ate 40 to 50 percent more popcorn than people who got smaller buckets,” says Brian Wansink, director of the Food and Brand Research Lab at the University of Illinois at Urbana-Champaign. The only exception: Women on a date ate the same amount of popcorn, regardless of bucket size, he notes. When they were on their own or with friends, though, watch out..
...

Posted by hakank at 08:40 FM Posted to Kognitiva illusioner

oktober 20, 2003

Recension: Massimo Piattelli-Palmarini 'Inevitable Illusions'

Boken Inevitable Illusions : How Mistakes of Reason Rule Our Minds av Massimo Piattelli-Palmarini är en mycket fascinerande bok om hur lätt vi har för att göra misstag när vi ska göra bedömningar under osäkerhet (t.ex. icke-fullständig information). Boken handlar alltså om våra kognitiva illusioner. Jag skrev lite om boken i Tankeillusioner och tankemisstag innan jag läst den.


Boken börjar rätt långsamt med att diskutera analogin mellan de kognitiva illusionerna och de optiska illusionerna. De jämförs även med Freuds begrepp om det undermedvetna. Piattelli-Palmarini kallar mekanismen som orsakar de kogntivia illusionerna för "det kognitiva undermedvetna" och försöker göra lite kopplingar mellan de båda begreppen. Tyvärr lyckas det inte speciellt bra, och "det kognitiva undermedvetna" nämns i stort sett inte mer än i inledningskapitlet.


I de efterföljande kapitlen bättrar sig författaren och går igenom många av de olika typer av kognitiva illusioner vi alla drabbas av, detta inklusive experter såsom matematiker, statistiker och andra som arbetar med bedömningar under osäkerhet, t.ex. börsmäklare.

Detta "galna" tänkande innebär inte att vi alltid tänker fel (för det gör vi inte), snarare att vi i vissa typer av bedömningssituationer har en tendens att göra vissa systematiska felbedömningar.

Många kognitiva illusioner som tas upp är kring bedömningar som bygger på vår matematiskt/statistisk intuition, t.ex. att göra ett snabbt överslag om produkten av en handfull tal eller att avgöra vilka varor som som är mest prisvärda , eller som beror på att vi saknar vissa "grundläggande" statistiska förmågor (där användande av den s.k. Bayes regel skulle hjälpa).

Det har gjorts flera vetenskapliga försök där försökspersonerna fått läsa en beskrivning av en person och ska sedan bedöma vilket yrke (av några olika alternativ) som verkar vara mest troligt. Det visar sig att vi ytterst sällan tar hänsyn till hur vanligt (sannolikt) yrket är när vi gör sådana bedömningar. I stället gör vi bedömningen helt utifrån informationen som finns i den beskrivande texten, trots att den kanske inte innehåller någon relevant information alls. Undantaget är om yrket är extremt ovanligt, t.ex. kung, statsminister eller påve. Då gör vi oftast korrekta bedömningar.

I boken finns en hel del övningar man själv kan (och bör!) göra, t.ex.
Monty Hall-problemet och det snarlika Fångens dilemma (inte att förväxla med det spelteoretiska problemet "Fångarnas dilemma"). Några av dessa övningarna hade jag läst om tidigare så jag var varnad, men i vissa andra föll jag direkt i den kogntivia illusionens garn.

Man ska dock inte se detta som en bok i matematik utan snarare som hjälp att vara medveten om, och träna upp, sin "vardagsmatematiska" intuition

Den största delen av texten är mycket lätt att följa och det flyter lätt och enkelt. I några enstaka kapitel är det mera rörigt. I det viktiga Bayes-kapitel saknas, tråkigt nog, en strikt pedagogisk uppbyggnad.

En sätt att skydda sig mot en del av illusionerna är att lära sig mer om statistik/sannolikhetsteori. Författaren diskuterar detta tyvärr endast i förbigående, vilket jag ser som en stor brist.

En illusion som jag själv är intresserad av är sammanträffande-illusionen, dvs att vi har en enastående förmåga att hitta mönster fastän inga sådana finns (se t.ex. Sammanträffanden - anteckningar vid läsning av Diaconis och Mosteller 'Methods for Studying Coincidences'). Tyvärr behandlas även detta för lite i boken.

En intressant sak i boken är när den behandlar en konkurrerande teori om de kognitiva illusionerna, nämligen av Gerd Gigerenzer (och dennes kolleger).

Gigerenzer är en "evolutionistisk psykolog" som, enligt Piatelli-Palmarini, hävdar att det egentligen inte finns några kogntivia illusioner! Den forskning som gjorts (t.ex. av Kahneman, Tversky och andra) har använt speciellt konstruerade experiment som inte visar hur vi egentligen fungerar. Gigerenzers argument är tydligen att vår hjärna har evolutionärt utvecklats på ett optimalt sätt, och begår därför inga fel. Jag har dock inte läst tillräckligt mycket om Gigerenzer för att kunna göra en egen bedömning vad som han säger.

Det är i slutet på det avslutande kapitlet som Gigenrenzer raljeras, men det blir för många dråpslag för att man ska ta det som ett allvarligt inslag i en akademisk diskussion. Synd med en sådan avslutning på en i övrigt utmärkt bok.

Det finns en omfångsrik referenslista ordnad efter de ämnen som diskuteras i boken. Tyvärr är det ingen riktig notapparat så referenslistan blir svår att följa, en vanlig företeelse i populärvetenskapliga böcker. (Se Min favoritnotapparat hur jag skulle vilja ha det, även i populärvetenskapliga böcker.)

En summering av boken: "Inevitable Illusions" är både nyttig och underhållande att läsa och ger många exempel på hur vi kan tänka galet emellanåt. Den rekommenderas till dem som är intresserade av hur hjärnan fungerar, och emallnåt inte fungerar. Den som är intresserad av optiska illusioner får troligen rätt mycket ut av denna bok. Förhoppningsvis gör boken att läsaren blir mer känslig för situationer där sådana illusioner kan uppkomma, och kan vara på sin vakt.

Läs gärna boken med ett block i handen för att skriva ner egna bedömningar i de olika exemplen som beskrivs.

Boken kan också ses som en bra introduktion till mer tekniskt inriktad litteratur i ämnet, t.ex. Kahneman, Slovic och Tverskys Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases.

Se även andra litteraturtips i mina tidigare anteckningar:

En annan bok som i viss mån behandlar samma kognitiva illusioner som "Inevitable Illusions" är How We Know What Isn't So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life av Thomas Gilovich, vilken naturligtvis också rekommenderas.

Posted by hakank at 03:33 EM Posted to Böcker | Kognitiva illusioner

september 27, 2003

Tankeillusioner och tankemisstag

Har nu (enligt min antydan sist i denna anteckning) börjat läsa Inevitable Illusions : How Mistakes of Reason Rule Our Minds av Massimo Piattelli-Palmarini. Här finns ett gäng artiklar skriva av författaren.

Boken handlar om "kognitiva illusioner" (cognitive illusions), dvs hur vi ibland, men uppenbarligen konsekvent, tänker galet när vi ska göra "bedömningar under osäkerhet", dvs i situationer med ofullständig information.

Uppdatering
En recension har skrivits i Recension: Massimo Piattelli-Palmarini 'Inevitable Illusions'.

Här är några relaterade sajter.

Det finns en kurs Psychology 410: Cognitive Illusions, som innehåller några exempel samt en länklista.

Fallacy Files är en intressant sajt med mängder av tankemisstag, såväl formella (logiska) och icke-formella felslut samt kognitiva "snedtänk". Webbloggen Fallacy Files Weblog innehåller nyheter, kommentarer etc om sajten. Se Sources and Resources för flera sajter.

Några exempel på kognitiva illusioner eller felslut:
Volvo fallacy.
Texas Sharpshooter Fallacy
Gambler's Fallacy


Critical Thinking on the Web innehåller en omfattande länksamling med instruktiva kommentarer om varje sajt/länk/dokument. Att mer eller mindre slumpmässigt surfa på denna sajt rekommenderas stort. Speciellt relevant är Cognitive Biases and Blindspots.


WebService//:Googlesökningar:
cognitive illusions.
judgement under uncertainty

Se även anteckningarna Att förutsäga framtiden i efterhand - hindsight bias/creeping determinism och Hur bedömer vi lycka?.

Posted by hakank at 10:11 FM Posted to Kognitiva illusioner

september 14, 2003

Att förutsäga framtiden i efterhand - hindsight bias/creeping determinism

Oavsett hur det går i folkomröstningen i kväll har jag en förutsägelse: Många kommer att säga sig ha kunnat förutsäga utgången eftersom de tydligt sett alla tecken på att resultatet skulle bli just så.

Själv har jag endast en liten aning om utgången eftersom det finns så många motstridiga tecken såsom olika resultat från olika opinionsinstitut, olika sätt att tänka kring huruvida valdeltagandet kommer vara högre eller lägre än tidigare efter mordet på Anna Lindh etc.


Min egen förutsägelse, att många kommer att säga att de korrekt förutsåg valet, bygger på något som jag kollat in de senaste dagarna, nämligen "hindsight bias" (kallas även "creeping determinism"). Detta innebär att när vi väl vet att något har hänt finns en stor tendens hos oss att, i efterhand, tydligt se de olika "spår" som leder till resultatet. Vår hjärna lurar oss att inte komma ihåg korrekt vad vi verkligen tänkt eller tyckt innan och vi tenderar även att tro oss ha tyckt på detta sätt hela tiden. Undersökningar som gjorts kring detta fenomen verkar tyda på att det är allmängiltigt.

Fenomenet är också relevant för vissa diskussioner om mordet på Anna Lindh. Läs om en artikel skriven av Malcolm Gladwell nedan.


Det bästa papret jag läst om fenomenet är av Baruch Fischhoff (som är en av de mest kända forskarna om fenomenet), artikeln For those condemned to study the past: Heuristics and biases in hindsight. Artikeln finns i samlingen Judgment under Uncertainty : Heuristics and Biases redigerad av Daniel Kahneman, Paul Slovic och Amos Tversky (sid 335ff). Tyvärr har jag inte lyckas hitta denna eller några andra relevanta artiklar av Fischhoffs artiklar på webben (i alla fall inga som är öppna för allmänheten).


Här är lite av det jag råkat hitta om fenomenet 'hindsight bias'/'creeping determinism'.

Hindsight bias
It is a common observation that events in the past appear simple, comprehensible, and predictable in comparison to events in the future. Everyone has had the experience of believing that they knew all along the outcome of a football game, a political election or a business investment. The hindsight bias is the tendency for people with outcome knowledge to believe falsely that they would have predicted the reported outcome of an event. After learning of the occurrence of an event, people tend to exaggerate the extent to which they had foreseen the likelihood of its occurrence.

Synonyms: Rückschau-Fehler, knew-it-all-along effect, creeping determinism


Did You Know It All Along?
One problem with common sense, however, is that we invoke it after we know the facts. Events are far more "obvious" and predictable in hindsight than beforehand. Baruch Fischhoff and others (Slovic & Fischhoff, 1977) have repeatedly demonstrated that when people learn the outcome of an experiment, that outcome suddenly seems unsurprising -- certainly less surprising than it is to people who are simply told about the experimental procedure and the possible outcomes. People overestimate their ability to have foreseen the result. This happens especially when the result seems determined and not a mere product of chance (Hawkins & Hastie, 1990).
....
Likewise, in everyday life we often do not expect something to happen until it does. We then suddenly see clearly the forces that brought it to be and feel unsurprised. After Ronald Reagan's presidential victory over Jimmy Carter in 1980, commentators -- forgetting that the election had been "too close to call" until the campaign's final few days -- found the Reagan landslide unsurprising and easily understandable. When the day before the election, Mark Leary (1982) asked people what percentage of votes they thought each candidate would receive, the average person, too, foresaw only a slim Reagan victory. The day after the election Leary asked other people what result they would have predicted the day before the election; most indicated a Reagn vote that was closer to the Reagan landslide.
....
If this hindsight bias (also called the I-knew-it-all-along phenomenon) is pervasive, you may now be feeling that you already knew about it. Indeed, almost any conceivable result of a psychological experiment can seem like common sense -- after you know the result.
...
The point is not that common sense is predictably wrong. Rather, common sense usually is right after the fact; it describes events more easily than it predicts them. We therefore easily deceive ourselves into thinking that we know and knew more than we do and did.


Avsnittet Hindsight Biases in Evaluation of Intelligence Reporting från boken 'Psychology of Intelligence Analysis av Richards J. Heuer, Jr (notera URL:en, cia.gov!).
I del III 'Cognitive Biases' finns andra intressanta kapitel hur vi tänker "skevt".


Så till en artikel som är mycket relevant för de senaste dagarnas händelser. Jag tänker naturligtvis på mordet på Anna Lindh.

I Connecting the Dots skriver Malcolm Gladwell om kritiken mot FBI och CIA hur de hanterade hoten om terrordåden före den 11 september 2001. Varför insåg de inte att det skulle komma en sådan attack? Alla ledtrådar var ju tydliga! Gladwell diskuterar här vad som hände utifrån Fischhoffs "creeping determinism".

Han skriver även om förslaget att slopa CIA:s och FBI:s "tävlande verksamheter" och varnar att detta kan vara en "överkompensation" grundat på den kraftiga kritiken.

I artikeln finns (naturligtvis) kopplingar till kritiken mot SÄPO:s bedömning av hotbilden mot Anna Lindh i onsdags.


Ett annat exempel på hindsight bias/creeping determinism är artikeln The dangers of 'creeping determinism' där undersökningarna om Columbiaskytteln diskuteras.

Två länklistor från Tim van Gelder's Critical Thinking On the Web är relevanta: Intelligence (military, etc.) samt Cognitive Biases and Blindspots.


Slutligen en bok man borde beställa: Inevitable Illusions: How Mistakes of Reason Rule Our Minds av Massimo Piattelli-Palmarini.

Posted by hakank at 03:50 EM Posted to Kognitiva illusioner | Comments (4)

september 09, 2003

Hur bedömer vi lycka?

I New York Times-artikeln The Futile Pursuit of Happiness beskrivs forskning om hur vi bedömer lycka och gör förutsägelser om framtida lycka ("lyckoberäkningar"). Kommer mitt liv verkligen påverkas så mycket som jag tror när jag köpt den där nya datorn?

A professor in Harvard's department of psychology, [Daniel] Gilbert likes to tell people that he studies happiness. But it would be more precise to say that Gilbert -- along with the psychologist Tim Wilson of the University of Virginia, the economist George Loewenstein of Carnegie-Mellon and the psychologist (and Nobel laureate in economics) Daniel Kahneman of Princeton -- has taken the lead in studying a specific type of emotional and behavioral prediction. In the past few years, these four men have begun to question the decision-making process that shapes our sense of well-being: how do we predict what will make us happy or unhappy -- and then how do we feel after the actual experience? For example, how do we suppose we'll feel if our favorite college football team wins or loses, and then how do we really feel a few days after the game? How do we predict we'll feel about purchasing jewelry, having children, buying a big house or being rich? And then how do we regard the outcomes? According to this small corps of academics, almost all actions -- the decision to buy jewelry, have kids, buy the big house or work exhaustively for a fatter paycheck -- are based on our predictions of the emotional consequences of these events.
...
Gilbert and his collaborator Tim Wilson call the gap between what we predict and what we ultimately experience the ''impact bias'' -- ''impact'' meaning the errors we make in estimating both the intensity and duration of our emotions and ''bias'' our tendency to err. The phrase characterizes how we experience the dimming excitement over not just a BMW but also over any object or event that we presume will make us happy. Would a 20 percent raise or winning the lottery result in a contented life? You may predict it will, but almost surely it won't turn out that way. And a new plasma television? You may have high hopes, but the impact bias suggests that it will almost certainly be less cool, and in a shorter time, than you imagine. Worse, Gilbert has noted that these mistakes of expectation can lead directly to mistakes in choosing what we think will give us pleasure. He calls this ''miswanting.''

Flera av Wilsons artiklar om affective forecasting finns här.


Daniel Kahneman har skrivit många artiklar om hur vi gör bedömningar under osäkerhet och hur vi tänker (oftast fel) kring sannolikhetsteoretiska problem. T.ex. finns ett flertal av de klassiska artiklar som hans skrev tillsammans med Amos Tversky i boken Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Tyvärr har jag endast läst spridda artiklar från boken. Men tänk vad lycklig jag kommer bli när jag har läst hela...

Posted by hakank at 10:00 FM Posted to Kognitiva illusioner

september 02, 2003

En optisk illusion har fått sin förklaring

En optisk illusion, vattenfallsillusionen, har fått sin förklaring enligt Fatigued neurons explain waterfall illusion.

It is an illusion that has bedazzled people since Aristotle described it 2000 years ago. If you look at a waterfall for a short time, then look at the bank beside it, the bank will appear to drift upwards. Now an experiment that monitors brain activity has explained how the "waterfall effect" arises.

Vilket, såvitt jag förstår, är samma effekt som att man tycker att bilden rör sig efter att ha tittat på eftertexterna till en film en längre stund.

Lite mer om optiska illusioner.

Sedan måste jag ju bara nämna de märkliga Lego-modellerna av några Escher-tavlor. Tack Mats för påminnelsen!

Posted by hakank at 08:46 FM Posted to Kognitiva illusioner | Comments (1)

juli 17, 2003

Hur bra är vi på att avslöja en lögn?

I So How Do You Spot a Liar? berättas om en undersökning hur bra vi är på att avslöja någon som ljuger.

... But the latest psychological research suggests we are not as good at spotting deception as we think we are. The average rate of lie detection is just 44 per cent, which is a worse result than we would get if we based decisions on the toss of a coin.

It is this body language which holds the real key to detecting lies. A change in body language as the sophisticated interviewer switches from a topic where it is known the interviewee is telling the truth to one where lying is possible can be a real giveaway.

I en annan artikel Study shows language loss may improve ability to spot lying beskriver man en grupp som verkar klara lögndetektion något bättre.

While previous research – including studies conducted by Ekman – has shown that people in general have only a 50/50 chance of detecting when someone is lying by their expression or tone of voice, the aphasia patients were able to detect lies cued by facial expression alone 73 percent of the time. The other study groups all had close to 50 percent accuracy in recognizing lies tied to facial expressions. The aphasia patients also did better than the other groups in detecting lies cued by both facial and vocal changes – 60 percent compared with about 45 percent. None of the groups did well in recognizing lies cued by changes in vocal pitch alone.

Se även min tidigare Lying Words om att avslöja lögn via en skriven text.

Posted by hakank at 09:05 FM Posted to Kognitiva illusioner

juli 09, 2003

Socialt avstånd - och semantiskt

Råkade stöta på lite artiklar om något som väl kan kallas för socialt eller psykologiskt avstånd.

Copycat waitresses get bigger tips refererar en undersökning som - enligt artikeln - är den första som studerar hur härmning av ett beteende påverkar den härmade. Här studerashur dricksen på en restaurang påverkas av hur kyparen beter sig.

En "related stories" var Help for names' sakes. When seeking help from a stranger, ask someone who shares your name: people are more likely to assist a namesake, an e-mail study has revealed. ...About 12% of those sharing both names responded, compared with less than 2% of people sharing none. A shared first name or surname got a smaller response, but was better than nothing.
Så man kanske skulle ta tillbaka namnet Andersson (som min far hette innan de bytte till Kjellerstrand). Enligt Eniro, privatpersoner finns det 250 stycken "Håkan Andersson". Vilket ju är avsevärt fler än 1.

En annan relaterad artikel: We like the look of lookalikes: We're more likely to trust someone who looks a bit like us, says a psychologist. The same tendency may have helped our ancestors to help their kin.


En liten aside: Själv har jag sedan länge varit fascinerad av semantiska avstånd, dvs hur nära ord är till andra och även hur man skapar ord som liknar varandra, speciellt vitsar. Se t.ex. mina små program Nearest words eller New Markov Words II eller Markov generated proverbs.

Posted by hakank at 10:15 FM Posted to Diverse | Kognitiva illusioner | Komplexitet/emergens | Program