augusti 19, 2007

Recension av Keith Devlin, Gary Lorden: The Numbers Behind Numb3rs: Solving Crime with Mathematics

TV-serien Numb3rs handlar om bröderna Don, FBI-agent, och den yngre brodern Charlie som är en matematikprofessor. Charlie är den egentlige "hjälten" i serien där hans matematiska begåvning (genialitet!) gör att Don kan lösa sina fall. Speciellt skoj är att matematiken i TV-serien är central och man har gjort sig möda om att göra den så korrekt som möjligt. Inte speciellt förvånande (för mina reguljära läsare) är serien en stor favorit.

Serien ska strax börja på fjärde säsongen och då passar det utmärkt att en bok om (kring) serien kommer ut. Det är matematikerna Keith Devlin och Gary Lorden som skrivit The Numbers Behind Numb3rs: Solving Crime with Mathematics (ISBN: 9780452288577) som gör en populärvetenskaplig exposé över matematiken som används i serien.

De två författarna är väl lämpade att skriva boken:
Keith Devlin, professor i matematik och är nog mest känd som Math Guy och skriver i den (populär)matematiska kolumnen Devlin's Angle (Archives). Devlin har även skrivit flera böcker (där 1988 års utgåva av Mathematics - the New Golden Age var en stor inspirationskälla för mitt matematikintresse).

Gary Lorden kände jag däremot inte till innan serien Numb3rs. Han är professor i matematik och "chief mathematics consultant" till TV-serien. Den senare rollen beskrivs t.ex. i CaltechNews-artikeln Crime and Computation.

Boken är "oteknisk" skriven och det krävs inga speciella matematiska förkunskaper (förutom sådana som normal skolgång bör ha gett). Det finns få formler/ekvationer och de som finns förklaras nästan alltid ingående.

När jag först läste om boken trodde jag att alla kapitel skulle behandla Numb3rs-relaterade saker och endast sådana. Man har istället valt en mer utökad variant och det saknas Numb3rs-koppling i några kapitel, t.ex. kapitel 5, "Image Enhancement and Reconstruction" som handlar om bildbearbetning i samband med efterverkningarna av lynchningen av Rodney King. Det görs också intressanta genomgångar av matematiken i och kring rättegångarna (som inte alls är med i TV-serien), t.ex. bevisvärdet av DNA-test och fingeravtryck samt kring urvalet av jurys. Denna utökning fungerar bra, även om det möjligen kan vara lite förledande i marknadsföringen.

En av de stora fördelarna med populärvetenskapliga böcker är att man blir inspirerad att läsa vidare i det ämne som behandlas. Tyvärr försvåras sådan vidareläsning genom att det i många kapitel inte finns några litteraturreferenser eller vidareläsningstips (det finns dock flera kapitel som har mycket referenser). Möjligen har författarna ansett att läsarna själv söker efter obekanta termer via sökmotorer eller Wikipedia. Fel approach enligt min mening.

Trots bristerna tycker jag om boken och rekommenderar den till de som också gillar TV-serien. Och rekommenderar TV-serien för den som inte sett den.

Bokens kapitel
Här är en listning av kapiteln och några kommentarer kring dem.


Se även
Devlins artikel om TV-serien NUMB3RS gets the math right.

Jag har köpt de två första säsongerna från Discshop. Tyvärr saknas här de kommentatorspår som finns i region 1-varianterna.

Recensionen New Book Explains How Math Can Help Solve Crimes finns även som pratversion inklusive författarnas (autentiskt återgivna förutsätter jag) röster.

Sajten Redhawke NUM3RS med länkar till matematiska begrepp

Dr. Andrew Nestler's Analysis of NUMB3RS

Min favoritblogg i Numb3rsiana: num3rs blog

Succén med TV-serien har även knoppat ett samarbete mellan CBS, Texas Intstrument och National Council of Teachers of Mathematics i form av sajten We All Use Math Every Day där lärare kan hämta material som kopplas till de olika avsnitten. Aktiviteter för respektive säsong (sorterad i bloggordning):
Season 1
Season 2
Season 3

Posted by hakank at 11:21 FM Posted to Böcker | Machine learning/data mining | Matematik | Social Network Analysis/Complex Networks

juli 10, 2006

"Sniping" på eBay-auktioner

Sveriges Radios Vetenskapsradion hade i morse ett inslag om eBay-auktioner Så vinner du nätauktionen:


Nu har forskare vid universitetet i Seoul med hjälp av matematisk analys räknat ut hur man ska bära sig åt för att vinna auktionen och ro hem det man vill ha.

Det hela kallas för ”sniping” och bedrivs redan av rutinerade ebay-handlare. Det handlar om ett slags krypskytte med syfte att lura in sina medtävlare i ett bakhåll där de inte hinner göra något motbud.
...

Till skillnad från en vanlig auktion i verkliga livet så finns det nämligen en deadline på nätet och det är denna tidsgräns som köpare med is i magen kan utnyttja.

...

Forskarna har analyserat mer än en halv miljon auktioner på den populära auktionssajten Ebay och kommit fram till att denna strategi är den mest framgångsrika.

Man kan från inslaget få intrycket att "sniping" ("sista-minuten-budning") är ett nytt begrepp, men så är inte fallet. T.ex. så nämns sniping i avsnittet om auktioner i den trevliga introduktionsboken i spelteori Games of Strategy (av Avinash Dixit och Susan Skeath, andra upplagan 2004, ISBN: 0393974219) där man hänvisas till Alvin Roth och Axel Ockenfels paper Last-Minute Bidding and the Rules for Ending Second-Price Auctions: Evidence from eBay and Amazon Auctions on the Internet (2002, PDF).


Se även
New Scientist: Mathematicians snipe to win on eBay (2006-06-23)
USA Today On eBay, it pays to snipe där Roth och Ockenfels intervjuas (2006-06-25).

Intervju med Alvin Roth om sniping: Amazon, eBay and the Bidding Wars (2005-02-28)

I. Yang and B. Kahng: Bidding process in online auctions and winning strategy: Rate equation approach (PDF, 2006-06-06)

I Yang, E. Oh and B. Kahng: Network analysis of online bidding activity (PDF, 2006-04-27)

Wikipedia: Auction Sniping (som även har andra länkar)

Al Roth's game theory, experimental economics, and market design page, en mycket omfattande länksamling.

Slashdot-diskussion: How to Win on eBay: Snipe.

Relaterat: Malin på Vetenskapsnytt skrev i Värdet av ett gott rykte om en undersökning gjord på eBay.


Andra bloggar om: , .

Posted by hakank at 10:36 FM Posted to Böcker | Spelteori och ekonomi | Comments (2)

juli 03, 2006

Boken "The Long Tail" av Chris Anderson har nu kommit!

Nu har boken The Long Tai - why the future of business is selling less of morel (Bokus, ISBN: 1401308600) av Chris Anderson kommit (och finns här bredvid på skrivbordet).

Chris Anderson skrev 2004 den uppmärksammade Wired-artikeln The Long Tail och påbörjade sedan boken. Man har kunnat följa hur arbete pågått via bloggen The Long Tail där det nu finns mängder av intressanta artiklar.

En sammanfattning om vad boken handlar om finns på Aboutsidan, och så här säger man i en reklamblurb kopierad från Bokus-sidan):


What happens when the bottlenecks that stand between supply and demand in our culture go away and everything becomes available to everyone?

"The Long Tail" is a powerful new force in our economy: the rise of the niche. As the cost of reaching consumers drops dramatically, our markets are shifting from a one-size-fits-all model of mass appeal to one of unlimited variety for unique tastes. From supermarket shelves to advertising agencies, the ability to offer vast choice is changing everything, and causing us to rethink where our markets lie and how to get to them. Unlimited selection is revealing truths about what consumers want and how they want to get it, from DVDs at Netflix to songs on iTunes to advertising on Google.

However, this is not just a virtue of online marketplaces; it is an example of an entirely new economic model for business, one that is just beginning to show its power. After a century of obsessing over the few products at the head of the demand curve, the new economics of distribution allow us to turn our focus to the many more products in the tail, which collectively can create a new market as big as the one we already know.

The Long Tail is really about the economics of abundance. New efficiencies in distribution, manufacturing, and marketing are essentially resetting the definition of what's commercially viable across the board. If the 20th century was about hits, the 21st will be equally about niches.


Perfekt semesterbok när semestern väl infaller (vilket den gör inom en handfull fingrars dagar).


Se även
"The Long Tail" och "long tail".

Posted by hakank at 07:06 EM Posted to Böcker | Spelteori och ekonomi | Comments (3)

oktober 26, 2005

Recension: Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren: Bloggtider

Häromdagen beställdes boken Bloggtider skriven av Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren. Den är nu utläst.

Det är en trevlig liten (104 sidor) introduktionsbok i vad bloggar är och hur de och dess bloggare eventuellt kan påverka det övriga samhället, speciellt i relation till traditionell media.

Boken består av tre delar med olika inriktningar och till viss del också med olika målgrupper.


Bloggvärlden från början av Lars Våge
Här görs en exposé över bloggens tekniska och sociala landvinningar, mestadels ur ett amerikanskt perspektivt eftersom det är där den mesta av utvecklingen skett, men även något hur bloggar används t.ex. i Iran och Kina. Några av de mest kända "avslöjanden" där bloggare på ett eller annat sätt varit med i (som avslöjare) beskrivs , liksom exempel på bloggens snabbhet vid katastrofer och liknande.

En bra sak är att kapitlet beskriver de vanligaste funktionerna hos en blogg och kringfunktionerna, såsom olika typer av portaler (och är inte begreppsmilitant). Det finns även en detaljrikt instruktion (dock utan bilder) hur man kan börja blogga med hjälp av det webbaserade och kostnadsfria bloggsystemet Blogger.

Tyvärr handlar det i detta kapitel lite om de svenska förhållanden, som var en av de saker jag var nyfiken på hur man skulle beskriva. Då får man vänta till nästa kapitel som är


Bloggar i nyhets- och opinionbildningen av Erik Stattin
Aven här läggs tonvikten på de amerikanska "affärerna", speciellt hur bloggar(e) påverkat media och den politiska världen, med analyser som är djupare än i första kapitlet. Några av de händelser som inträffat i den svenska bloggosfären beskrivs också, främst i det avslutande.avsnittet.

Det är skönt att här läsa beskrivningar av bloggfenomenet som inte är enbart positiva, t.ex. används emellanåt termer som "bloggdrev" och liknande. Av naturliga skäl beskrivs de positiva delarna främst.


Bloggosfären - en konverserande offentlighet av Gunnar Nygren
Detta avslutande kapitel är mer teoretiskt än de föregående och sätter in bloggen i ett bredare mediaperspektiv, t.ex. genom att jämföra med andra webbaserade publikationstekniker och traditionell media, och har även en historisk betraktelse Inte heller i detta kapitel ses bloggen som en solklar väg till en revolution.


Målgrupper
Mycket av det första kapitlet och till viss del det andra kapitlet vänder sig främst till de som är nyfikna på bloggfenomenet och/eller inte själv bloggat så länge. Men aven för "veteranbloggare" (hur det nu än definieras) som är intresserade av bloggars potentiella påverkansmöjligheter är det en intressant bok. Vill man gå djupare finns det mängder av litteraturreferenser till böcker och artiklar, både on- och off-line.

Posted by hakank at 07:53 EM Posted to Blogging | Böcker

oktober 20, 2005

Beställd bok: Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren: Bloggtider

I avdelningen Nyss Beställda Böcker kan nu inkorporeras Bloggtider av Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren.

Från förlagets (Sellin & Partner Bok och Idé AB) presentation:

Kommer bloggandet att revolutionera medielandskapet? I så fall – när kommer denna revolution att ske?

Vi lever redan i bloggtider. En mängd åsikter och uppfattningar etableras i dag på tyckarmarknaden utan att ha tagit vägen via etablerade tidningar och etermedier. Många bloggar fungerar också som personliga dagböcker. En blogg kan vara både ett elfenbenstorn för forskare och en skvallercentral för den som vill.

Med boken Bloggtider vill Institutet för Mediestudier ge underlag för fortsatt diskussion om bloggandets betydelse i framför allt nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen.

Posted by hakank at 06:13 EM Posted to Blogging | Böcker

maj 25, 2005

Listuppdraget: Böcker

Från Henrik Sundström kom ett skoj listuppdrag: böcker. Här är mina svar samt några länkar till eventuellt merskrivet. Frågorna står liksom hos Henrik på engelska.


Total number of books owned?
Hmm, har ingen exakt siffra (en tidig tanke på att databasifiera böckerna blev till intet bl.a. eftersom böcker motsvarande minst två bokhyllor saknar ISBN). I bokhyllor räknat är det 18 (egentligen 15 fysiska hyllor fast på tre av dem - hyllorna med de skönlitterära böckerna - står böckerna dubbelt). För ett tag sedan estimerade jag detta till mellan 3000 och 4000 böcker, säg 3500. En annan estimering som ledde till ungefär samma resultat gjordes i kommentarerna till Hur mycket information finns det?.


The last book I bought?
Den senaste beställningen på Bokus innehöll följande böcker (inspirationsvägen till beställning inom parentes):

* Frans Johansson: Medicieffekten (Bokus, ISBN: 9189388240. Se bokens sajt, via bloggen Harbinger, naturligtvis via Jonas Söderström)

* George Lakoff, Mark Johnson: Metaphors we live by (Bokus, ISBN: 0226468011. Inspirationsväg, se t.ex. i slutet på Filosofiska rummet: Hur vet vi vad orden betyder?)

* Gilles Fauconnier: The Way We Think (Bokus, ISBN: 0465087868. Inspirationsväg: Peter Lindberg som för rätt länge sedan undrade om jag kände till conceptual blending/conceptual integration. Det finns forskare som t.ex. studerat humor med denna metodik.)


The last book I read?
Läste faktiskt ut två böcker på samma kväll härom kvällen.

Skönlitteratur: Astrologen av Edward Hyams (1976, Delta förlag, funnen på antikvariat), en mycket satirisk skildning av vad som händer när det upptäcks att en matematiker kan förutsäga framtiden med hjälp av matematiska modeller (å matematikmaskin). Originaltitel "The Astrologer". Det finns inte speciellt mycket skrivet om boken under endera titel. En kortrecension med flera kreativa och invektiviserande neologismer finns här.

Facklitteratur: Torde vara "Blink" av Malcolm Gladwell, som skrevs om i Recension: Malcolm Gladwell 'Blink'.


Five books that mean a lot to me? (AKA books I've read more than 3 times)
Här har jag mestadels filtrerat bort programspråksbiblar och liknande. Sedan skulle jag inte vilja likställa "böcker som betyder mycket för mig" och "läst fler än 3 gånger", av två skäl:
- Man kan läsa om en bok inte så mycket för att den betyder så mycket utan att det är en intressant värld att gå in i, att den är lättläst etc. Men visst, visst, man läser nog inte om fullständigt betydelselösa böcker.
- Vad mera är, en bok kan betyda mycket trots att man inte har läst den 3 gånger, t.ex. en bok man nyligen upptäckt.


Så här är några av de böcker som lästs om flera gånger och har någon form av betydelse.

* Jane Austen: Stolthet och fördom (se vidare Jane Austen - läser du Jane Austen?)

* Mario Puzo: Gudfadern (nämns bl.a. i Metaforer och systemutveckling)

* Isaac Asimov: Stifelsetrilogi eller snarare hela n-ologin. (Introduktionen till Data Mining, Machine Learning etc förklarar lite mer men kort om kopplingen mellan denna bok och nästföljande. Det där med psykohistoria nämns mer i citatet i Sociophysics).

* Ian Witten, Eibe Frank: Data Mining (vilket alltså är undantaget som prövar ovanstående bibelregel)

* Samt de inspirationsmässigt betydande, även om den inte lästs tre gånger ännu (så det kanske inte gälls. Som kompensation för detta är det två böcker). Thomas Schelling två böcker Micromotives and Macrobehavior samt Strategy of Conflict (skrivna om här respektive här).

Kanske skulle Tolkiens "Sagan om ringen" vara med här eftersom det har lästs om nästan lika många gånger som Gudfadern och Stiftelsen, men den betyder inte speciellt mycket för mig längre: det var minst 20 år sedan den senast lästes.

Men vänta, en del av ovanstående har ju redan besvarats här .


Tag 5 people and have them fill this out on their blog

Här taggas följande personer vars boklistor vore intressant att läsa om. Nu får vi se om någon fortsätter listuppdraget.

Emma Holmér
Rebecca Crusoe
Stefan Geens
Zyrenna-Åsa
Åsk Wäppling


En del av dem har nog fullt sjå med förberedelser inför Bloggforum 2.0, så det kan ta ett tag.

Posted by hakank at 07:55 EM Posted to Böcker | Comments (9)

maj 18, 2005

The Crimson Hexagon: Books Borges Never Wrote

Allen Ruch: The Crimson Hexagon: Books Borges Never Wrote (PDF.

The fiction of Borges is filled with references to encyclopedias that do not exist, reviews of imaginary books by fictional authors, and citations from monographs that have as much real existence as does the Necronomicon or the Books of Bokonon. As an intellectual exercise of pure whimsical uselessness, I have catalogued here all these "imaginary" books that I could find in the stories of the "real" Argentine.

(Tack Peter Lindberg för länken till alex wright.)


Se även tidigare anteckningar
Husgudar - Jorge Luis Borges
Kategorierna och Borges
Uppräkningar, Borges och Woody Allen
Mer Borges

Posted by hakank at 07:54 FM Posted to Böcker | Comments (2)

maj 16, 2005

Bokblänkare: Philip Ball "Critical Mass" (som nyligen fått ett fint pris)

Förra året skrevs om och strax därefter inköptes boken Critical Mass (Bokus, ISBN: 0374281254) skriven av Philip Ball. Som ett led i ett projekt att tugga igenom den alldeles för breda bokstacken ligger denna bok nu nära att påbörjas.

Roligt nog fick den nyligen ett pris, 2005 Aventis Prize for Science Book:

In his book, ‘Critical Mass’, Philip causes us to examine our own behaviour and shows how much we can understand about human behaviour when we cease to try to predict and analyse the behaviour of individuals and instead look to the impact of hundreds, thousands or millions of individual human decisions.

New Scientist Breaking News skriver i en kort notis Critical Mass scoops science book prize:

His winning book Critical Mass considers the use of statistics in the attempt to discover new insights into group behaviour and the functioning of society. The book visits many unexpected corners of politics, economics and sociology, and offers a novel take on the links between the history of political philosophy, Newtonian physics and statistical mechanics. The overarching idea that there may be an emerging physics of society is perhaps not completely persuasive, but the journey is intriguing.

En del av det som behandlas i boken skrevs mycket om tidigare och samlades främst i Agentbaserad modellering.


Den bok som just nu läses beskrivs i James Surowiecki "The Wisdom of Crowds" - kort beskrivning inför en eventuell bokbeställning (Bokuslänk, ISBN: 0349116059). Jag började på den strax efter anteckningen skrevs, men blev så irriterad på den överhajpade början av boken att det inte gick att fortsätta; kanske var jag bara onödligt kittslig ("led av statistisk sensitivitet" låter kanske bättre?). Denna gång gick det i alla fall bättre och efter den förfärliga inledningen verkar den riktigt trevlig, men jag har ännu bara läst ett femtital sidor.

Posted by hakank at 07:59 EM Posted to Agentbaserad modellering | Böcker

maj 14, 2005

Recension: Malcolm Gladwell 'Blink'

Kort recension Recension av Blink (Bokus, ISBN: 0713997273) skriven av Malcolm Gladwell.

Här är några - icke heltäckande - kommentarer till boken. För att summera: Jag tyckte om boken även om den var lite pratig emellanåt. Gladwells The Tipping Point (Bokus, ISBN: 0349113467) var i och för sig nästan lika pratig så det var nog bara att vänta. (För mer om den boken, se t.ex. Recension av Malcolm Gladwell "The Tipping Point".)


Blink handlar om vår oerhörd förmåga att "blinksnabbt" komma fram till beslut genom "thin slicing", ofta utan att veta vad beslutet kommer från eller hur det är taget. [I en rätt lång, men ännu ej avslutad, maildiskussion myntade Peter Lindbergs de svenska översättningarn "tunnskiva"/"tunnskivning". Tesugen verkar nu ha - sedan jag började på denna skrivning för några timmar sedan - vaknat lite efter en längre tids sömn. Hurra, Peter!]

Denna tunnskivning är ofta bra eftersom vår hjärna slipper bli överlastad av detaljer och vi kan reagera instinktivt. Som ett vardagligt exempel (och som kanske inte har så stor evolutionär fördel) tar Gladwell upp vår förmåga att snabbt avgöra en persons personlighet genom att studera dennes rum och sådant bok-/musik-/filmsamling.

Å andra sidan kan detta också innebära att vi instinktivt reagerar på sådant som (undermedvetna) fördomar eller annan okunskap. Det berättas om den amerikanske presidenten Warren Harding som blev nominerad (och sedan vald) till president för sitt utseendes skull: Han såg helt enkelt ut som en president. [Harding] was, most historians agree, one of the worst presidents in American history.

Blink ger flera exempel på båda dessa typer av beslut. De positiva effekterna beskrivs bäst, men jag skulle gärna velat läsa (ännu) mer om de negativa effekterna eftersom de utgör en av bokens huvudpoänger: Våra fördomar förstärks genom just våra blixsnabba omdömen om varandra, t.ex. om kön, hudfärg, längd, yrke och klädsel.

Som exempel på att vi har dessa (omedvetna) fördomar beskrivs online-testen Implicit Association Test (experimenten finns här). Man blir troligen förvånad.

Ett annat kapitel beskriver den risk poliser tar när de bemöter (potentiella) kriminella genom att de i farliga situationer helt enkelt tar för snabba och felaktiga beslut. Här beskrivs den "hjärnfrysning" som kan uppstå när man jagar en brottsling: ju snabbare hjärtat slår desto sämre fungerar hjärnan. Som lösning föreslås bl.a. att poliserna bör vara ensamma när de åker patrullbil eftersom ensamma poliser tar det helt enkelt lugnare och undviker att sätta sig och andra i onödig fara. (Detta förslag låter kontraintuitivt.) En annan åtgärd är att poliserna bör träna sig mer via simulering hur de ska hantera olika typer av situationer som kan uppstå, t.ex. att bli beskjutna med plastkulor.

Sista kapitlet tar upp hur kvinnliga musiker till slut fick tidigare traditionellt "manliga" platser i klassiska orkestrar: Man satte upp en skärm så att juryn inte kunde få reda på något om musikern förutom hur denne spelare. De kunde då bara lyssna utan att förledas av andra saker. (Man hade också ett protokoll för att hantera om musikern harklade sig eller utmärkte sig på andra sätt för att avslöja sin identitet, kön etc.)

(Mer om de negativa aspekterna av vår okonstlade intuition beskrivs i referenserna som nämns i Kognitiva illusioner.)


De flesta (känns det i alla fall, jag har inte räknat) exempel i boken beskriver dock experter, dvs forskare eller yrkesmän som har ägnat många år av sitt liv att förfina sin - fysiska eller intellektuella - känslighet inom ett speciell område, och i flera fall även skapat ett språk (begreppsystem) för ett område. Dessa kapitel var väldigt fascinerande eftersom de beskriver personer som ofta själva skapat ett nytt forskningsområde. Flera av dem (t.ex. Gottman och Ekman, se nedan) har kurser där man kan lära sig "språket", men det går nautrligtvis aldrig att nå deras "expertintuition", som säkerligen är kopplad till inte bara deras stora nyfikenhet och ihärdighet utan även en massiv talang på området. Man blir avundsjuk...


Några exempel:

* två kvinnor som har som yrke att avsmaka mat och är oerhört känsliga för maträtters olika ingredienser. I anslutning till detta beskrivs hur vår smak beror på såväl förpackning och omständigheter, och Pepsi/Cola-kriget ("Pepsi Challenge") nämns också.

* Paul Ekman (och dennes kolleger) som studerat ansiktets olika ofrivilliga rörelser och kategoriserat de cirka 3000 betydelsefulla rörelserna.

Ekman har studerat hur man kan avslöja hur någon ljuger och t.ex. skrivit boken Telling Lies: : Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage (Bokus, ISBN: 0393321886).

Läs mer om Ekman i Gladwells New Yorker-artikel The Naked Face och t.ex. Science News-artikeln Deception Detection - Psychologists try to learn how to spot a liar.

* som studerat par-relationer och skapat en taxonomi för att kunna analysera parets exakta förhållande.

Se vidare t.ex. Edge: Mathematics of Love. Gottman har bl.a. skrivit boken The Mathematics of Marriage (Bokus, ISBN: 0262572303) som verkar intressant.


Avnittet om "priming" var också intressant, dvs hur man kan bli påverkad att göra saker utan att vara medveten om det. Se t.ex. här.


Fördelen med att läsa denna typ av böcker är naturligtvis att man får en massa bra tips - många fler än ovanstående - om intressant forskning om hur vi fungerar psykologiskt eller socialt. (Nu råkade jag i och för sig känna till både Gottman och Ekman sedan tidigare, men i alla fall.) Ett nytt bokpaket är troligen snart att vänta.

Se även
Gladwells New Yorker-artiklar som hans böcker ofta bygger på.

Posted by hakank at 12:05 FM Posted to Böcker

april 26, 2005

Johan Asplund "Genom huvudet" (några andra av Asplunds böcker nämns och rekommenderas också)

Genom Huvudet: Problemlösningens socialpsykologi (ISBN: 9173744034) av Johan Asplund är en underbar bok som till ytan analyserar lösning av problem (gåtor) men har en underström (eller är det en överström?) av en stark kritik av både kognitiv psykologi och traditionell AI för att dessa endast studerar de mänskilga förmågorna isolerat från de sociala sammanhangen där förmågorna verkar.

Lösning av de konstruerade gåtor som Asplund främst behandlar är i och för sig rätt speciella genom att de har vissa typiska drag som mer naturlig problemlösning (t.ex. en nobelpristagares forskning) oftast saknar:

* det finns en mänsklig konstruktör av gåtan
* det finns någon som presenterar gåtan som en gåta
* problemlösaren inser oftast snabbt att det är en gåta och ställer sig s.a.s. i gåt-mode.
* en gåta behåller man inte utan den är till för att ges bort, det är en gåva (underbart!). Varpå den som tidigare var gåt-mottagare nu blir gåt-givare.

Här visar sig alltså den sociala dimensionen av gåtlösningen. Denna typ av problemlösning är inget som sker isolerat - endast "genom huvudet" - på en person utan är ett intrikat samband mellan flera personer (roller).

Det finns också vissa förväntningar hur man ska bete sig som problemlösare. Asplund menar att ingen egentligen förväntar sig att dessa gåtor ska lösas, eftersom man har väldigt kort tid på sig att komma med ett rätt svar eller gissa (typ 10-20 sekunder). Skulle gåtan verkligen lösas blir gåtställaren besviken, och på något sätt är det sociala mönstret brutet. Min egen erfarenhet av gåtlösning är något annorlunda. De gåtor som jag faktiskt löser kan ta både kortare och lite längre tid att lösas, men nog katten ska de lösas. [Skillnaden mellan våra synsätt kan vara att Asplunds gåtor/svar levereras direkt mellan två personer, t.ex. i en frisörsalong, medan de gåtor jag tenderar att försöka lösa fås via mera indirekta medium såsom webb eller mail där gåt-givaren troligen inte har sådana förväntningar på direkt respons.]

Ovanstående struktur påminner mycket om vitsens vilket Asplund nämner i förbigående men går tyvärr inte djupare in på detta. Det kanske kommer i en senare bok? En skillnad som jag ser det är att vitsar mer sällan "löses" så medvetet som gåtor, men annars finns det stora likheter i både den tekniska och den sociala strukturen hos dessa två konstarter.

Asplund diskuterar inte bara gåtor utan vidgar diskussionerna till att gälla schack, som ses som ett socialt spel med många gemensamma drag av gåtlösning. Inte heller i schack löser man problem isolerat, endast "i huvudet". Man måste hela tiden ha en motståndare och dennes möjliga strategier i tanken när man planerar sitt nästa drag. En bra poäng: Om båda spelarna visste de bästa dragen i samtliga positioner vore schack förfärligt tråkigt.

Ett av bokens trevligaste kapitel är kritiken av AI:s isolationism, där framförallt två saker diskuteras: Turing testet (en riktigt länksamling finns här) som är en av (traditionell) AI:s stora hörnpelare och Searles tankeexperiment med Det kinesiska rummet.

När jag först blev uppmärksam på boken trodde jag den skulle vara sprängfylld med olika gåtor och tips hur man löser dem. Det är den inte, det är helt enkelt inte en sådan bok.

(En betydlig kortare version av denna recension finns att hitta för den som söker.)


Gåtor och Asplund är två begrepp som hör tätt ihop - i alla fall i mitt huvud - sedan han skrev Om undran inför samhället (Bokuslänk, ISBN: 9170060002) där flera exempel på social forskning och dess problem förklaras med just gåtor. "Om undran ..." påverkade mig mer än vad jag ofta inser, t.ex. genomgången av aspektseende (som i och för sig en gammal kursbok Jan Andersson och Mats Furberg Språk och påverkan också betonande) och lösningen av "gåtor". Här diskuteras både sociologiska teorier och pusseldeckarnas sätt att lösa problem, i en synnerlig salig blandning. Ett speciellt påverkansfullt kapitel var analysen av Marcel Duchamps tavla (La mariée mis à nu par ses cëlibataires, meme, vilket översätts till "Bruden avklädd av sina ungkarlar"). Denna bok rekommenderar naturligtvis också.


Asplund är en sådan där som ställer de intressanta frågorna och sådant fascineras jag alltid av. Läs här bara hur han börjar sin Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet (min emfas):

Antag att du råkat i konflikt med din granne. Ni har försökt att lösa konflikten med misslyckats. Er tidigare vänskap har förbytts i ovänskap. Dock stöter ni fortsättningsvis jämt och ständigt på varandra; ni möts vid tomgränsen, på gatan osv. På vilket sätt framgår det av dessa konfrontationer att du och din granne numera är ovänner? Den frågan kan med största lätthet besvaras av var och en. Att ni är ovänner framgår av att ni har slutat hälsa på varandra.

Hur gör man när man låter bli att hälsa på sin granne?

Posted by hakank at 07:53 EM Posted to Böcker | Diverse vetenskap | Husgudar | Comments (5)

april 14, 2005

Amazons "Statistically Improbable Phrases" (SIPs)

I två separata maildiskussioner (med Peter Lindberg och Simon Winter) har Amazon.com:s "Statistically Imprabable Phrases" (SIPs i folkmun) diskuterats. Den enda svenska text jag har hittat om detta är Erik Starcks notis Amazon testar Statistically Improbable Phrases (med en kommentar av Simon).

Det känns som det är dags att göra en liten sammanfattning (och ett gemensamt ställe att kommunicera findings).

Sedan några veckor har flera böcker presenterats med vad Amazon.com kallar för "Statistically Improbable Phrases". Det är sådana fraser som används ofta i en viss bok men sällan i andra böcker. Så här förklarar de själva:

Amazon.com's Statistically Improbable Phrases, or "SIPs", show you the interesting, distinctive, or unlikely phrases that occur in the text of books in Search Inside the Book. Our computers scan the text of all books in the Search Inside program. If they find a phrase that occurs a large number of times in a particular book relative to how many times it occurs across all Search Inside books, that phrase is a SIP in that book.

För t.ex. Malcolm Gladwells The Tipping Point finns SIPparna: social epidemics, transactive memory, mouth epidemics, teenage smoking. Man kan notera att frasen "tipping point" inte finns med, vilket beror på att det används i och för sig ofta i Gladwells bok, men finns även ofta i andra böcker.

Tanken med sådana SIP:ar verkar vara att visa på utmärkande drag i boken, men jag är tveksam till hur nyttiga de egentligen är för detta ändamål. Anledningen till tveksamheten är att det verkar vara svårt att göra en bedömning av bokens innehåll med hjälp av endast dessa fraser. Det känns rätt mycket som en titta-vad-vi-kan-göra-funktion (som i och för sig är cool). I och för sig är jag benägen att ändra mig när jag ser detta.

Däremot ger möjligheten att SIP-surfa, dvs att klicka till andra böcker med samma fraser, ännu ett trevligt sätt att upptäcka nya böcker. Vi har nog bara sett början på detta...


Principen bakom SIPs är inte ny. T.ex. får man väl anse att det är en variant (konceptuellt i alla fall) av hapax legomenon, dvs helt unika ord i en text. Se även denna längre artikel.

Mer generellt änvänds (troligen) en variant av Term Frequency / Inverse Document Frequency (TFIDF), som det finns en hel del skrivet om. Det stora med Amazons implementation är naturligtvis att det är publikt surfbart och att metoden används på en stor mängd texter (böcker).


Inspirerad av allt detta började vi (Peter, Simon och jag i separata) att fundera på hur man bäst gör egna varianter för våra respektive blogganteckningar, där en bok skulle motsvaras av en blogganteckning.

Peter tipsade om ett litet Pythonprogram (dess notis), men som endast arbetade med "fraser" på ett enda ord, vilket inte är så skoj.

Själv kikade jag i helgen på ett Perl-paket som Simon fått nys om: Ngram Statistics Package (NSP), på CPAN heter det Text::NSP. Efter en del föreståendeskapande lekar med detta började de mer seriösa arbetet, men det kräves mycket tråkigt filtreringsarbete och annat så projektet lades på hyllan, i alla fall för tillfället.

Jag är nu, efter de trevlande inledande försöken, till viss del tveksam hur mycket detta projekt egentligen ger (förutom leken, utmaningen och äran) eftersom en blogganteckning innehåller så pass lite text att det kan vara svårt att det blir intressant. I och för sig påverkas jag inte mycket av nyttan av ett projekt. :-)

Troligen kommer man fram till att det finns en stor mängd ord som endast förekommer i en enda blogganteckning (dvs blogg-hapax legomenon), såsom namn eller begrepp, och så finns det en stor mängd fraser som har en frekvens som motsvarar det vanliga språkbruket. Frågan som är intresserant att undersöka är om det finns tillräckligt många ord som befinner sig mellan dessa två frekvenstyper och därmed betecknar något "statistiskt osannolikt" (och förhoppningsvis överraskande) om en blogganteckning.

En utökning av detta vore att arbeta med samtliga texter för en blogg och jämföra frasfrekvenserna med andra bloggar, vilket nog skulle ge bättre utdelning.

Andra finesser som Amazon infört den senaste tiden är presentation över vanligast förekommande ord (concordance), olika typer av textstatistik och complexity. Exempel på sådant finns t.ex. här (Peters exempel).


Ytterligare:
Google-sökning på "Statistically Improbable Phrases"
Det finns en Perl-modul som beräknar olika textindex för engelska texter. Lingua::EN::Fathom.


Uppdateringar
Blind "Jonas Söderström" Höna har även skrivit om detta:
Amazon letar fram "osannolika fraser" i böcker samt Mer på amazon: de hundra vanligaste orden

En annan sak. Böckerna beställes naturligtvis via Bokus:
* Malcolm Gladwell: The Tipping Point
* Lynne Truss: Eats, Shoots & Leaves - The Zero Tolerance Approach to Punctuation

Posted by hakank at 08:55 EM Posted to Böcker | Machine learning/data mining | Språk

mars 21, 2005

"Malte Laurids Brigges anteckningar" en outsiderblogg?

Fick senaste nyhetsbrevet (#117) från Bakhåll. Där står det att nästa paket innehåller (min emfas) Rainer Maria Rilkes legendariska outsiderblogg: Malte Laurids Brigges anteckningar i nyöversättning av Erik Ågren.. Texten finns också att läsa på bokens sida. Lite längre ned förklaras (?) lite mer: Vad Rilke ville skriva var en "fiktiv självbiografi", han ville berätta om sig själv, hur han innerst inne upplevde livet, utan att behöva hålla sig till triviala yttre sanningar.


Fråga på detta: Är "outsiderblogg" ett vedertaget uttryck i kulturkretsar? Samtliga google, yahoo, msn samt altavista exakt 0 (noll) sökresultat på den svenska söktermen. Har inte heller hittat begreppet i samma betydelse på utländska (= engelska), men där kan jag haft en dålig sökdag.

(Som svar på nyfikna frågor: Nej, jag har inte läst Rilkes bok tidigare.)

Posted by hakank at 06:36 EM Posted to Böcker

december 16, 2004

Ursula Le Guins Övärlden-serie (Earthsea) som TV-serie

En av mina absoluta favoriter bland ungdomslitteraturen (vi pratar 60-70-talet) är Ursula Le Guins Övärlden-serie (Amazon Earthsea Series). Det är en utvecklingsroman om en pojkes inre och yttre resa till att bli en namnkunnig trollkarl, med onda krafter som ska besegras och med goda krafter som hjälp.

Jämfört med Harry Potterböckerna (om man nu måste jämföra med HP) är den djupare, något råare och alltså inte alls lika puttrig, och vänder sig väl till en lite äldre målgrupp. En stor fördel är att Le Guin förklarar "logiken" (läs: magin) i världen bättre än vad Potter-böckerna gör vilket gör det blir mer trovärdigt och fängslande.


Nu har den alltså blivit TV-serie som sänds i amerikansk TV. Se vidare Scifi Channel SciFi.com EarthSea.

Le Guin är själv stark kritisk till adaptionen. Hon skriver i
Slate: A Whitewashed Earthsea: How the Sci Fi Channel wrecked my books:
...
I don't know what the film is about. It's full of scenes from the story, arranged differently, in an entirely different plot, so that they make no sense. My protagonist is Ged, a boy with red-brown skin. In the film, he's a petulant white kid. Readers who've been wondering why I "let them change the story" may find some answers here.

LeGuins egen sajt går inte att komma åt just nu, och har troligen blivit slashdottad.

Via Slashdot.


Men oavsett allt detta måste man bara se TV-serien.


Upddatering
OK, dålig var den inte, men jag förstår att Le Guin är upprörd. Ramhandlingen är samma även om det presenteras på ett annorlunda sätt än i böckerna (och rent berättartekniskt kanske det funkar bättre för TV), men vissa saker är helt annorlunda. Det är lite Dragon Slayer över TV-serien, puttrig, lite kärlek, våld och sex. Som en vanlig amerikansk actionserie alltså. Tack och lov var det inga biljakter i all fall...

Författarinnans efternamn ska naturligtvis vara med mellanslag och har ändrats.

Posted by hakank at 10:08 EM Posted to Böcker | Comments (2)

november 24, 2004

Adam Fawer: Improbable

Det här låter i alla fall intressant.

Adam Fawer: Improbable (mina emfaser):
David Caine’s life is spinning out of control.

A compulsive gambler plagued by crippling epileptic seizures, he spends his nights trolling Manhattan’s underground poker clubs. Able to calculate the odds of any hand in the blink of an eye, Caine wins more than he loses, until the night he makes a costly miscalculation —and suffers his most intense seizure ever.

Desperate to regain control of his life, he agrees to test an experimental medicine. But the drug has unexpected —and unnerving—side effects: inexplicable visions of the past, present and future. Unsure whether he’s perceiving an alternate reality or suffering a psychotic break, Caine embarks on a journey that stretches beyond the possible into the world of… the IMPROBABLE.

Gradually, he discovers the extent of his astonishing ability—the power to foresee the consequences of his actions and the probability of various outcomes—as well as its limitations. But he’s not the only one who knows his secret. And now powerful forces want him for their own. With the help of a rogue female CIA assassin, Caine must fight for his survival—and his sanity.

In the tradition of The Rule of Four and The Da Vinci Code, IMPROBABLE’s brilliantly accessible prose weaves an action-packed, fast-paced plot with dynamic characters and straightforward explanations of historical and modern theories of mathematics, probability, quantum physics and psychology.

William Morrow executive editor Mauro DiPreta notes, “IMPROBABLE is A Beautiful Mind meets Kill Bill: with a savvy plotline, an intellectual risk-taker of a hero and an ultra-empowered secret agent heroine, I bet this book will appeal to readers of every persuasion.”


Amazonlänk.

Posted by hakank at 07:00 EM Posted to Böcker | Comments (1)

juli 23, 2004

"Vad läser några svenska bloggare på sommaren?"

Erik Stattin frågade härom veckan några svenska bloggare om vilka böcker vi läser nu på sommaren. Det samlade svaret finns att beläsa i Vad läser några svenska bloggare på sommaren?. Många bra tips gives där.

Själv skrev jag följande (något redigerad). Nedanför finns en uppdatering vad som hänt sedan dess.

Nedanstående är inte särskilda sommarböcker, de skiljer sig inte speciellt
från vinter-/vår- eller höstböckerna. :-)

Läste i förra veckan ut Thomas Schellings The Strategy of Conflict, som handlar om hur man analyserar konflikter (spel). De fem första kapitlen är lika underbara som hans "Micromotives and Macrobehavior" (lästes förra året). De övriga kapiteln är också mycket intressanta men mer tekniska. Har även läst några essäer från Choice and Consequence, t.ex. "What is the Business of Organized Crime?".

För att inte låta spelteorispåret svalna läses nu bl.a. om Morton Davis Game Theory: A Nontechnical Introduction. Detta i väntan på att Dixit & Skeath Games of Strategy, samt Dixit & Nalebuff Thinking Strategically ska komma i brevlådan.

Beställdes förra veckan gjordes också James Surowieckis The Wisdom of Crowds, så vi får ser vilken bok som kommer att läsas härnäst.

Till viss del kopplat till spelteoriintresset inköptes också tre böcker av Dan Glimne (länkar både til AdLibris och Bokus av rättviseskäl):

Skönlitterära böcker: Läste nyligen ut (för n:te gången, n > 5) Asimovs robotberättelse Stålgrottorna (engelsk. titel The Caves of Steel) och har precis börjat på fortsättningen The Naked Sun. Kommer eventuellt att fortsätta med fler robotromaner/-noveller.

I maj/juni hade jag en Dan Brown-session där jag läste "The Da Vinci code"
och "Digital Fortress" med stor behållning, men däremot inte "Angels &
Demons". Efter cirka 50-60 sidor i A & D var det alldeles för mycket av
samma stilitistiska grepp som i DVC, och jag blev ytterst oinspirerad att
läsa vidare. Funderade ett tag på att starta en anti-Brownsk rörelse.

För några veckor sedan hittades den tredje delen i A.E. van Vogts Null-A-serie "Segraren och Noll-A" (originaltitel Null-A Three).

Till vänster om mig på skrivbordet finns nu Georges Perecs "Försvinna" som
lockar. Kanske kommer det att läsas lite mer Oulipo och/eller Jorge Luis
Borges.

Slutligen några böcker som ligger på lite olika vänthyllor i väntan på
läsning (alla kommer nog inte att läsas i sommar):

Sedan tillkommer det naturligtvis rent jobbrelaterade böcker, men de
nämns inte här.

Uppdatering
Sedan ovanstående skrevs har följande hänt:

Recension av Schellings bok har skrivits. Se Recension: Thomas Schelling "The Strategy of Conflict".

"Game Theory: A Nontechnical Introduction" är utläst. Det påbörjades "The Wisdom of Crowds", men den föll - just nu - inte riktigt i smaken. Läser Dixit & Skeath "Games of Strategy" i stället; en mycket trevlig bok med små roliga exempel och problem att lösa.

Som skönlitteratur är det Italo Calvinos "Kosmokomik" som gäller, en bok som stått skamligt orörd på hyllan sedan '82 (förutom att ha varit med om två bussresor: till och från jobbet cirka år 2001). Noterade att det också är en av Jonas Söderströms sommarböcker.

Posted by hakank at 08:40 EM Posted to Böcker

juni 13, 2004

Mer Borges

Peter Lindberg skriver i Finished Jorge Luis Borges's Brodie's Report att han nu börjat läsa Borges. Kul!

Som tidigare skrivits är Borges en av mina husgudar, och det är skoj att Peter börjar läsa honom. Eftersom Peter beställt Collected Fictions som innehåller alla noveller, föreslås att läsa boken i kronologisk ordning, dvs från pärm till pärm.

En annan bok som jag har, men tydligen inte nämnt tidigare (och inte heller läst allt ur), är samlingen av 150 essäer: The Total Library. Det är här Borges underbara litteraturkritik finns, som Peter också verkar vara intresserad av, av dennes blogganteckningen att döma.

Ett annat tips är Res Publica, nummer 45:1999 (från AdLibris, Bokus har den tydligen inte längre), ett temanummer om Borges som innehåller essäer om honom, bl. a. av Lasse Söderberg som översatt en del av Borges dikter och noveller till svenska, samt några tidigare inte översatta till svenska noveller.

Upptäckte precis att det finns en bok om Borges humor, med det passande namnet: Humor in Borges. Från en läsarrecension: """As an incidental bonus, "Humor in Borges" appens to provide an insightful study of Borges's affinities with Kafka. If you can't laugh at Borges, you can't understand Borges.""". [När jag åter-Amazonade denna bok hittades även Victor Borge's My Favorite Comedies in Music, en liten och väldigt rolig bok om musikhistorien skriven av Viktor Borge. Rekommenderas.]

Ett förslag är att starta en läsecirkel-wiki kring Borges skrifter. Peter, vad säger du (och eventuellt andra)?

Peter nämner också Herman Hesse och The Glass Bead Game (Glaspärlespelet i svensk översättning) som är nästan lika fascinerande att läsa som Borges. Den lästes för många år sedan under min Hesseperiod, och har länge tänkts läsas om. Kanske det är dags nu igen. (Om jag nu hittar boken. hmmm. blå bok i kartonnage ... så här stor, borde stå på den där hyllan, just där bakom ... utlånad? men vem ...)

Posted by hakank at 09:46 FM Posted to Böcker

juni 08, 2004

Sommarboksrekommendationslista

En vän frågade om jag kunde rekommendera några bocker nu inför sommaren. Kravet var "allt mellan Thomas Schelling och Dan Brown är av intresse, både skönlitteratur med mervärde och facklitteratur som jag kan förstå". Det sistnamnda - förståelsekravet - har jag helt enkelt omtolkat till att böckerna inte ska kräva några speciella kunskaper (och följs nedan med några undantag).

För att göra det enkelt för mig är nedanstående helt enkelt en lista från mina recensioner eller omnämnanden, dvs det som skrivts det senaste året (återigen med några undantag).

Det är möjligen värt att notera att jag faktiskt läst fler böcker än de som bloggats, speciellt skönlitteratur, men mestadels har det gågna året varit ett härligt eklektiskt år av insnöande inom olika fackområden.

Skönlitteratur
Recension: Michael Crichton 'Prey'

Da Vinci-koden (The Da Vinci Code)

Dan Brown: The Digital Fortress

OuLiPo

Jorge Luis Borges noveller har bloggats några gånger, t.ex. Husgudar - Jorge Luis Borges och Kategorierna och Borges.


Facklitteratur
Peter Gärdenfors "Nar Homo blev Sapiens"
Nämns i Kategorisk perception.

Thomas Schelling: "Micromotives and Macrobehavior" nämns bl.a. i Matematiska och statistiska "självklarheter"

Malcolm Gladwell "The Tipping Point"

Massimo Piattelli-Palmarini 'Inevitable Illusions'

Stuart Vyse 'Believing in Magic - The Psychology of Superstition'

Thomas Gilovich: How We Know What Isn't So (Amazon) inom ungefär samma ämne som Vyses bok. Väldigt rekommenderad bok.

Joshua Epstein, Robert Axtell: Growing Artificial Societies

I Data mining, machine learning och emergens nämns två trevliga och lättsmälta böcker om AI/machine learning etc: Thomas A. Bass: "Predictors" och David B. Fogel: "Blondie24"

Soumen Chakrabarti: Mining the Web, som jag feltaktigt trodde att jag bloggat om. Det är en innehållsrik bok om state of the art inom sökmotorforskning och liknande områden. Några kapitel står ut t.ex. hur man optimerar en sökspindel eller hur prestigemetriker såsom googles PageRank beräknas. Några kapitel innehåller dock mycket tekniska saker (matematik) och kan hoppas över eller skummas skulle man så önska.

Ovanstående bok ska inte förväxlas med en annan ganska trevlig, men inte så mycket sommar-, bok: Gordon Linoff & Michael Berry: 'Mining the Web'. När vi ändå är inne på de mer tyngre böckerna är det lika bra att dänga till med Recension av Jiawei Han & Micheline Kamber: 'Data Mining - Concepts and Techniques.

Vad gäller (populär- och inte-så-populär-) böcker om social nätverksanalys och komplexa nätverk hänvisas till recensionerna i Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion.


Ja, det var några av de böcker som lästs det senaste året, oftadels med mycket stor behållning. Har jag glömt någon?

För en mer fullständig lista över de utsocknes böcker som bloggats om, hänvisas till en manuell sökning med bloggens sökfunktion, t.ex. på frasen amazon.com. Man tycker att det borde räcka med att peka på en google-sökning, men den ger inte alla relevanta sökresultat.

Det kanske kommer en motsvarande vinterlista framgent, när dagarna blir kortare än kvällarna.

Posted by hakank at 08:32 EM Posted to Böcker

juni 07, 2004

Dan Brown: The Digital Fortress

Först lästes The Da Vinci Code (se Da Vinci-koden (The Da Vinci Code)). Nu har lästs The Digital Fortress. Som vanligt vill jag inte avslöja några detaljer om boken; det finns tillräckligt där ute för den som känner sig nyfiken.

Digital Fortress är en spännande och underhållande pop sci thriller. [För att nu mynta ett begrepp. Det är alltså en bok som dels underhåller och dels försöker att förklara någon svårgripbar del av vår värld. Prey av Michael Crichton är nog paradigmatisk för denna genre, med flera sidors didaktisk upprymdhet mitt emellan krigen mot odjuren. Se vidare Recension: Michael Crichton 'Prey' samt Didaktiska teknikromaner för ett liknande begrepp.]

I Da Vinci-koden var det religion, konst och krypto som var de vetenskapliga teman. I Digital Fortress är det krypto, datorer och NSA (National Security Agency, den amerikanska organisationen för signalunderrättelsetjänst, tillkom 1952. NSA:s uppgifter är att uppfånga, analysera och vid behov dekryptera signaler som sänds via tråd och radio liksom med andra elektromagnetiska medel, t.ex. radar och radiolänk, och som är av betydelse för USA:s säkerhet. som NE så fint uttrycker det).

Att boken handlar om krypto är inte helt oväntat för dem som läst Da Vinci-koden. Däremot finns det inte alls lika mycket explicita gåtor att lösa som i Da Vinci-koden, vilket jag hade fått för mig och tycker var lite synd. Men i stället är det gåtor med ledtrådar som inte uttryckligen pekas ut som ledtrådar, precis som i en bra deckare. Här finns överraskande vändningar, och tyvärr även en del alltför övertydliga ledtrådar. Kanske för att vi ska känna oss duktiga när vi kommer på dem direkt?

Det finns en del termer från krypto-/datavärlden som används, några korrekt, andra dubiöst använda, återigen andra helt ur egen fatabur. Ett tips är att googla de termer man inte känner till, eftersom man alltid lär sig skoj saker på den vägen. (Egentligen skulle jag vilja göra ännu mer reklam för NE.se här, men kom just på att jag inte använt den sajten alls under bokläsningen.)

Stilistiska varningar. Några av de första kapiteln innehåller "the settings" där termer och sådant ska presenteras. Tyvärr görs det i dialogform mellan två professionella kryptografer och som inte alls känns trovärdig. Det ligger nära till hands att ana att det är för underlätta Hollywoodisering av boken. En bättre variant vore något liknande Mario Puzos småtorra reflexioner och kommentarer i slutet av en dialog eller händelse, och som upphöjdes till konst i Gudfadern.

När Brown väl slutar med detta stilgrepp gör han det i så hög grad att man lämnar en av huvudpersonerna i sticket mitt i en kris för att göra en historisk förklaring av datatermen "bug"! Troligen är detta typiskt för genren: jämför med mitt röj om liknande saker i ovan nämnda recension av "Prey". Efter hand blir boken tack och lov bättre och mindre störande, vilket kanske helt enkelt beror på att det lite mer handling som fångade intresset. Man känner även igen andra manér från Da Vinci-koden, t.ex. den där namnlösa personen som troligen kommer att göra något ondskefullt.

Trots det icke-Nobelprisartade språket och manéren är det en bok att rekommendera för den som vill läsa en bra pop sci-thriller med kryptografi som tema.

Allra sist i boken finns ett krypto. Det bör man försöka lösa...


Några mer eller mindre relevanta länkar:
Bruce Schneier som skrivit den fantastiskt trevliga Applied Cryptography (Amazon) liksom andra böcker.
Schneiers nyhetsblad Crypto-Gram. Finns även som RSS-flöde.

Posted by hakank at 08:03 EM Posted to Böcker | Comments (2)

maj 20, 2004

Da Vinci-koden (The Da Vinci Code)

Så har jag nu läst ut The Da Vinci Code ("Da Vinci-koden" i svensk översättning) av Dan Brown. Här nedan avslöjas inga detaljer om boken, och har du samma intressen som jag är du bara glad för det.

När jag hörde talas om boken förra året verkade den intressant, men annan litteratur prioriterades. En god vän berättade entusiastiskt om den för några månader sedan, varpå den inköptes.

Häromdagen började jag faktiskt läsa den, inspirerad av Mats Anderssons nyliga kryptogåtor (se t.ex. Mats Anderssons två kryptogåtor, lösningar, programkod samt lite kringtänk), och att Mats nyss läst boken.

Några av de få recensionerna jag läste i höstas (har glömt vilka) jämförde boken med Umberto Eco och hans Foucaults Pendel och Rosens namn som jag läste med stor behållning för en massa år sedan, men eftersom recensionerna började avslöja gåtorna och för mycket kring handlingen i Da Vinci-koden ville jag inte fortsätta läsa dem. Därefter försöktes hållas total webbtystnad kring boken.

Men det borde jag nog inte gjort. Förväntningarna var höga på boken: en kraftig kritik av kristendomens historieskrivning (i och för sig en blandning av fakta och fiktion), dekonstruktion av några mycket kända konstverk samt gåtor genom hela boken. Boken handlar även om symboler, något som tidigare fascinerat mig, främst symboler i konsten, drömmar och myter. Allt detta inramat i en spännande deckarhistoria.

Boken var naturligtvis en sidvändare. Den övergripande deckarhistorien (pusseldeckaraktig) liksom gåtorna var skojiga att ge sig på, så visst var boken en behållning.

Men när boken var färdigläst kändes den ändå märkligt lättviktig. Inte själva budskapet om bakgrunden till kristendomen, Da Vinci eller hemliga sällskap, för självklart kommer jag att söka vidare om detta. Det var nog de där förflugna kommentarerna om Umberto Eco som helt enkelt gjorde att förväntningarna ställdes allt för höga.

Kanske jag ännu bara börjat med Dan Browns egentliga gåta: Vad är sanning och lögn i boken...

Avslutningsvis: 212 36 163 30 42.

Posted by hakank at 09:27 EM Posted to Böcker | Comments (16)

mars 15, 2004

Bokus första vinst

Som rapporterats tidigare gick Bokus med vinst 2003, ungefär en miljon.

Dagens Handel skriver i artikeln Bokus första vinst även om en förändring i kundsammansättningen:

I början var det mest män i en viss ålder, så kallade early adopters, säger [Anders] Ringnér. - Nu är det fler kvinnor och äldre. Traditionella bokköpare. Vi jobbar på att sajten ska bli bättre och ge en riktig bokhandelskänsla.

Via nyhetsbrevet Shop@ där Henrik Torstensson är redaktör.
Se t.ex. det aktuella nyhetsbrevet.

Posted by hakank at 11:40 FM Posted to Böcker

mars 07, 2004

Science Fiction som samhällskritik

Radioprogrammet OBS har sedan januari haft en serie "Science Fiction som samhällskritik". Till dags dato har det blivit 9 program. Några exempel (beskrivningarna från sajten):

1) Ett samtal med SF-kännaren John-Henri Holmberg, om en litteratur som ställer viktiga frågor om vår samtid och vår framtid.
...
5) Bo Lindblom har läst om Isaac Asimov och funnit intressanta samband till en visst terroristiskt nätverk.
6) Maria Nilsson undersöker könsstereotyperna.

Håller just nu på att lyssna igenom programmen.

Via Frippeville, via Fan span.

Posted by hakank at 07:01 FM Posted to Böcker | Comments (1)

mars 02, 2004

Wiki: Inriktat (Teman i skönlitteratur)

I Efterlysning: Sajt för teman i skönlitteratur efterfrågades en sajf för olika typer av teman i skönlitteratur.

Tills en sådan hittas har jag skapat en Wiki: Inriktat, med den engelska undertiteln Non Fiction Themes in Fiction Books, som är lite mjukare än det svenska "Facklitteraturtema i skönlitteratur". I och för sig låter "Sakprosetema i normalprosa" riktigt fint, ehuru något högtidligt.

Wikin installerades i går, och texterna har hittills varit skrivna av mig.

Hittills har diskussioner kring systemet förts i Orkut-samfälligheten Dubbelriktat.
(Man måste bli inbjuden för att bli Orkut-medlem. Om du känner mig, men ännu inte är medlem i Orkut får du gärna höra av dig. Min mailadress är hakank@bonetmail.com. Eller kontakta din närmsta Orkut-vän.)

En del av mina texter därifrån finns även på Wikin, tills vidare på sidan WikiTankar. På samma sida finns funderingar, frågor, och en och annan förklaring hur jag har tänkt mig systemet.

Ni får gärna lägga till och ändra sidor. Det finns alltså inte så mycket ännu, så det är bara att fylla på. Jag vet inte riktigt hur systemet kommer att bli eller organiseras och tänker inte vara någon strikt tankepolis. Förhoppningsvis kommer vi gemensamt upptäcka det (eller de) bästa arbetssättet efter hand.

Är du en van Wiki-skribent bör det inte vara några problem att komma igång direkt. Tips för något mindre Wiki-vana finns t.ex. på följande sidor:
Help for Beginners
HelpContents
Help on Editing.

Den sida som kallas för SandBox är en utmärkt plats för att lära sig redigera sidor.

Välkommen in till Inriktat!

Posted by hakank at 06:00 EM Posted to Böcker | Comments (2)

februari 29, 2004

Efterlysning: Sajt för teman i skönlitteratur.

Detta är egentligen en efterlysning. Först en premable.

När jag blir intresserad av ett ämne försöker jag - förutom facklitteratur - få tag på skönlitteratur eller filmer om ämnet. Här är några exempel på några äldre och nya intressen och böcker:

Se även Didaktiska teknikromaner.

På senare tid används naturligtvis sökmotorerna för att hitta lämpliga böcker, men sådant kan ta rätt lång tid. Det jag efterlyser är en generell tjänst där man kan söka efter teman/ämnen i skönlitterära verk, gärna med korta (eller långa) kommentarer, historik, bedömningar etc.

När jag var betydligt mer välbesökande på Malmö stadsbibliotek fanns några böcker som användes för liknande inspiration.

Det fanns ett ganska magert och troligen specialtillverkat häfte som beskrev olika teman i skönlitterära verk, men så vitt jag kommer ihåg var det en mycket grund kategorisering, t.ex. olika yrken såsom dykare, fotograf, polis.

En annan bok är Bloomsbury Good Reading Guide: What to Read and What to Read Next, som även nämndes i Husgudar - Jorge Luis Borges. Där finns några översikter av olika teman, men de är alldeles för få.

Den bok som kommer närmast det jag tänker på är Peter Nicholls underbara The Encyclopedia of Science Fiction, där det finns många tematiska genomgångar i områden såsom time travels, alternative worlds, robots, sociology, psychology, etc. Boken täcker dock endast science fiction-genren.

De två sistnämnda böckerna har senare införskaffats, men de täcker alltså inte riktigt mitt behov.

Efterlysning
Är det någon som kan ge tips om det finns någon generell sajt med sådan tematisk genomgång av skönlitteratur, och som aktivt uppdateras med nya böcker och nya områden såsom uppräkningen ovan?

Om det inte finns skulle det kanske vara en idé att skapa en kommunitetsbaserad sajt för detta. Någon som i så fall skulle vara intresserad att läsa en sådan och kanske även bidraga med kunskaper?

Posted by hakank at 10:53 FM Posted to Böcker

februari 26, 2004

Mikael Pawlo om Projekt Runeberg

I Aronsson räddar bokklassikerna hyllas Projekt Runeberg av Mikael Pawlo.

Från artikeln:
Internet kan ge två effekter för klassikerna. Istället för dyra hyllor i innerstan kan förlagen hålla böckerna tillgängliga via print-on-demand. Böckerna behöver alltså inte tryckas och distribueras förrän de är sålda. Dessutom kan klassikerna * de som inte är upphovsrättsligt skyddade * erbjudas över Internet. Det är här Lars Aronsson kommer in. Aronsson är hjärnan bakom smått fenomenala Projekt Runeberg.
...
Statens kulturråd borde ta sina 700.000 kronor och donera dem till Lysator och Lars Aronsson. Aronsson och Lysator skulle säkert kunna åstadkomma väldigt mycket med denna trots allt ganska begränsade summa. Mer än vad som åstadkommits genom lagerstödet över åren.
...
Hos Projekt Runeberg kan du återupptäcka den mustiga och alltjämt aktuella Röda Rummet av August Strindberg. Den förtjänar ett bättre öde än att sammanfattas på två sidor i en antologi, oavsett vad Verner von Heidenstam tycker i sin ensamhet. Och du kan återupptäcka den helt utan Statens kulturråds inverkan. Tack Lysator och Lars Aronsson för att ni räddar klassikerna!

Se även Lars Aronsson.

Via Frisim.

Posted by hakank at 10:33 FM Posted to Böcker

december 28, 2003

OuLiPo

Det tolfte och trettonde numret av Pequod (se även www.pequod.se) handlar (handlade) om och av den fascinerande litteraturgruppen OuLiPo, som inkluderade författare med namn såsom George Perec, Raymond Roussel, Raymond Queneau, Harry Mathews et cetera etc.

Förutom den lätt (läs svårt) absurda tendensen i skriverierna och dess generativa principer (vilka jag erkänner en definitiv influens av) tycker jag speciellt om de myckna kopplingarna till matematik. T.ex. skrev matematikern Claude Berge en kriminalhistoria där problemet löses med hjälp av grafteori (se Mathematical Fiction: Who Killed the Duke of Densmore? för lite mer info.)

Några av artiklarna i PEQUOD:
Livet är en häst: presentation av gruppen
Teaterträdet - Kombinationskomedi av Paul Fournel (i samarbete med Jean-Pierre Enard).

Några trevliga böcker som innehåller OuLiPo-gruppens alster liksom historik är
Oulipo: A Primer of Potential Literature
Oulipo Compendium (samt www.oulipocompendium.com/)
Oulipo Laboratory: Texts from the Bibliotheque Oulipienne

[Samtliga dessa står inte av en händelse på samma bokhylla bokhyllehylla som mina böcker av Jorge Luis Borges, ordlighetsböckerna, biografin över tidskriften MAD:s grundare Mad World of William M. Gaines samt, men detta är en händelse, ett gäng Kafka-böcker. For easy reference på vägen till köket.]

Mer info:
Oulipo
Mathematics and Literature: Cross Fertilization (PDF)
Harry Mathews
Paul Harris Oulipo-sida

googlesökning på oulipo. Mycket är på franska så 1 fulländade 2 skickliga, talangfulla av och i detta språk har en klar fördel framför oss andra.

Posted by hakank at 08:45 EM Posted to Böcker | Humor | Husgudar | Matematik | Språk | Comments (2)

december 13, 2003

Online-böcker: ZDNet: TechUpdate

ZDNet: TechUpdate: Online books är en Online Books Reference Library. (Notera att URL:en inte tillhör zdnet.com, utan books24x7.com.)

Här är några findings.

Man får, efter en fri registrering, se innehållet i en massa böcker, mestadels IT-relaterade inklusive business och management. Haken är att varannat stycke "xxx"-as ("garblas"), men man får ändå en rätt bra känsla för vad boken innehåller. Man kan tydligen köpa en prenumeration för "endast" $299 och får då tillgång till helt icke-garblade böcker.

Uppdatering: På "Settings" ser jag nu att kontot går ut om en vecka. När jag registrerade mig stod det inte att det var tidsbegränsat (eller så missade jag det). Det står i och för sig följande på registreringssidan: Begin by signing up below for a "sneak peek" of this service. Trist.

Jag hittade ingen systematik i presentationen av sökresultatet och det går inte att välja någon presenationsordning. Lite tråkigt när man får 100-tals träffar.

Det finns en "My Bookshelf" där man kan lägga in sina egna böcker. Exakt varför man ska göra detta är inte helt klart. Jag såg t.ex. ingen rekommendation som hos Amazon eller någon annat rolig funktion. I övrigt finns det väldigt lite extrafinesser liknande de som gör Amazon så användbar. Uppdatering: Naturligtvis är det bra att ha sina böcker samlade på ett ställe så att man lätt kan söka i dem. Se även zephorias (danah boyd) förslag till Amazon a call to amazon, and publishers.


Är detta bättre än att browsa via Amazons Search inside this book? På Amazon måste man ju trixa lite med sökord för att kunna browsa sida för sida, och det finns lite begränsningar så att man inte kan klicka "Next" genom en hel bok. I TechUpdate kan man klicka på "Next" utan begränsningar (förutom den garblade texten då). En fördel med TechUpdate är också att boktexten är i textformat till skillnad från Amazons bilder.

En viktig sak är också hur många böcker som finns i biblioteket. Jag lyckades inte hitta någon exakt (eller ungefärlig) siffra, så det blev en liten utmaning att försöka lista ut det. Först försökte jag med att söka på vanliga ord som "and", "must" etc som ju finns i alla böcker, men de är stoppord och gillades inte. Här nedan är några sökningar samt antal träffar (antal böcker) följt av ett ett försök till estimering.

computer: 701 träffar
data: 584
mining: 107
data near mining: 90 (vilket är förvånansvärt mycket!)
java: 429
information: 710
database: 592
microsoft: 696
business: 640
business or computer or information: 712

Med hjälp av ovanstående resultat beräknar jag att det finns cirka 720 böcker i biblioteket, vilket inte imponerar på mig i alla fall. Det motsvarar endast cirka 4-5 bokhyllor! Detta gör att jag misstänker brister i antingen sökningen eller mitt sätt att estimera.

Som jämförelse följer Amazons resultat. Notera att alla böcker inte är sökbara och att sökresultatet även innehåller icke IT-relaterade böcker:

computer: 32000
data: 32000
mining: 6665
data mining: 366 (det är inte riktigt samma sökning dock)
java: 2656
information: 32000
database: 10440
microsoft: 11460
business: 32000
business or computer or information: N/A eftersom OR inte finns som operator på Amazon.

Där jag antar att 32000 ska ersättas med "en herrans massa böcker".

Frågor på detta: Finns det någon uppgift hur många sökbara böcker som finns på Amazon?

För övrigt noterade jag Amazon något jag inte tänkt på tidigare, nämligen "Related Searches". Hur länge har de haft detta?

En intressant bok hittade jag i alla fall:
Web Data Mining and Applications in Business Intelligence and Counter-Terrorism av Bhavani Thuraisingham. (Amazonlänk)


Se även
Full sökning i böckerna på Amazon
Har Amazon rättigheter till sin megasök i böcker?

Posted by hakank at 07:15 EM Posted to Böcker

Bokus går med vinst

Från Internetworld: Bokus går med vinst

Efter sex år går klassiska nätbokhandeln Bokus äntligen med vinst. Exakt hur mycket det blir är ännu oklart, men att det blir en vinst är helt klart.

Dubbelt kul! Både för att det är ett gammalt favoritsystem, och för att det är ett tecken på att det där med e-lådor kanske inte var så dumt i alla fall.

Artikeln skriver även: I Sverige har nätboklådor cirka 5 procents andel av den totala bokmarknaden, enligt Dagens Handel. Det kan jämföras med USA där andelen ligger tre gånger så högt, på 15 procent.


Samma tidning skrev 24/9 i år om andra e-företag som går med vinst: Skrattar bäst som skrattar sist

Posted by hakank at 05:46 EM Posted to Böcker

november 08, 2003

Läshastigheter - ett litet experiment

(Målgrupp för dokumentet: Troligen begränsad men förhoppningsvis > 2.)

Triggad av Niklas Johanssons anteckning häromdagen har jag (återigen) funderat på snabbläsning. Jag läser rätt många böcker, och skulle vilja ha möjlighet att läsa ännu fler. Snabbläsning verkar vara ett bra sätt.

Tony Buzans Speed Reading har rekommenderats som en bra bok i ämnet.

(Förutom de fackböcker som jag tenderar att recensera på bloggen/sajten, läser jag även en hel del skönlitterära böcker, men de recenserar endast i undantagfall. Varför det är så vet jag inte riktigt...)

Efter en liten bakgrund, berättas här nedan om ett experiment som gjordes igår med snabbare läsning respektive mer långsam (reflektiv) läsning. Experimentet gjordes utan att ha läst speciellt mycket mer om snabbläsning än det Niklas skrivit på sin blogg. Mina vana otrogen, har jag alltså inte surfat runt och läst en massa skrifter om snabbläsning.

Notera att termen "snabbläsning" används för att beteckna mitt läsesätt innan genomgången snabbläsningskurs. Möjligen skulle ett annat begrepp användas för att inte förvirra för mycket.


Inledning och bakgrund
När jag pluggade statvetenskap och liknande ämnen i slutet 70-/början 80-talet läste jag relativt snabbt, hade då troligen en rate på 60-80 sidor i timmen, vissa tentaböcker kunde gå snabbare att läsa. Det var mycket "pratlitteratur" där det ofta gällde att förstå större sammanhangen och inte så mycket detaljer.

När jag några år senare pluggade filosofi blev det en helt annan rytm i läsandet: varje (nåja) mening vägdes på guldvåg: "vad menar författaren egentligen", "stämmer verkligen detta?", "hur kan han/hon här skriva X när det stod Y på sidan Z?", "vad skulle författaren A säga om detta argument", "det påminner ju om K". Etc. Många av dessa saker skrevs i marginalerna eller - när det var som värst - i anteckningsböcker som snabbt fylldes. Naturligtvis markerades viktiga termer eller avsnitt.

Detta långsammare, "reflektiva", sätt har sedan dess mer eller mindre varit det normala läsbeteendet för mer pratiga och diskuterande fackböcker. Det är även av den anledningen jag hellre vill äga böcker än att låna dem från bibliotek (som ofta ändå inte har de böcker som intresserar mig), eftersom jag alltså vill "kladda" i dem.

I vissa fall kan det gå snabbare, t.ex. för avsnitt i böcker som i och för sig är intressanta men kanske inte ger så mycket associationer. Eller de sista 100 sidorna i feta 1000-sidors böcker.

Utan egentlig grund har jag höftat att min nuvarande normala läshastighet var cirka 20-40 sidor i timmen, men jag ville ha lite bättre koll, om inte annat för jämförelse innan eventuella snabbläsningsböcker läses.

Därför gjordes ett litet experiment för att se hur snabbt jag läser dels i mitt normala läsläge, dels när jag läser så snabbt som möljigt utan att förlora läsföreståelsen.


Experimentet
Boken som lästes i experientet var Daniel L. Schacters bok The Seven Sins of Memory, vald eftersom det råkar vara min nuvarande "projektbok". Textavsnittet som lästes var där jag tidigare råkat sluta i boken, dock justerad så att varje delexperiment började på en ny sida. En normalsida är på cirka 2500 tecken. Det finns även en notapparat utan explicita notmarkeringar i texten; dessa noter lästes inte under testet.

Efter hackande av ett litet program som pep efter 10 minuter gången tid, gjordes sedan fyra 10-minuters experiment. 10 minuter verkar rätt rimligt att ha som testperiod, kanske det borde vara något längre.

Först gjordes två varianter av (min typ av) snabbläsning, där en av varianterna var att programmet pep varje minut och en var utan pip. Därefter två varianter med den normala läshastigheten under samma pip-förhållanden.

Detta varje-minut-pip-test gjordes för att jag ville testa om/hur man påverkas av att bli avbruten under läsningen, där man även vet om att man blir avbruten. Idén fick jag från min mikrovågsugn som påminnelsepiper varje minut efter maten är färdigvärmd (påminnelsen vara i fem minuter). Om jag gör något annat under tiden, t.ex. surfar eller läser verkar dessa pip komma efter en alldeles för kort tid: "Var det där verkligen en minut. Det kändes inte alls så lång tid."

Tydligen spelade dessa pip-avbrott inte någon större roll, men gav en liten och intressant effekt som beskrivs nedan. Möjligen kan avsaknaden av större effekt bero på att jag ändå var medveten om tiden eftersom jag var under viss tids-/prestationspress.


Experiment 1 och 2: "snabbläsning"
Vid snabb läsning, dvs läsa så fort som möjligt utan att förlora läsförståelsen och även utan att associera för mycket eller att skriva något i marginalerna, blev det läst cirka 10 sidor på 10 minuter, vilket motsvarar cirka 60 sidor i timmen.

* Utan pip varje minut
Sid 29 .. 39.5: 10.5 sidor ( -> 63 sidor / timme).
Texten var från cirka mitten till slutet av kapitel 1.

* Med pip varje minut
Sid 41 - 50: 10 sidor (-> 60 sid/timme)
Början av kapitel 2.

Med pip varje minut blev det alltså något snabbare, dvs 63 sidor i timmen vilket är lite förvånande. Detta var vid läsning av ett nytt kapitel och inte mitt i som för det pip-lösa testet. Min intuition är att ett nytt kapitel ofta introducerar nya eller okända begrepp etc som snarare borde slöa ned läsandet. Effekten kan dock vara en slump utan någon som helst signfikans.

Experiment 3 och 4: Långsam, reflektiv, läsning
Sedan testades att läsa på det normala sättet, dvs mer avspänt och reflektivt, stryka under eller ringa in viktiga ord eller namn, samt kommentera i marginalerna etc. Då blev det långsammare, motsvarande cirka 40 sidor/timme.

* Med pip varje minut: 7 sidor
58 - 65.5: 7 sidor (-> 42 sidor/timme)
Här var det ett nytt kapitel som började. Det lästa textavsnittet innehöll även en halv sidas text, därav den lite märkliga matematiken.

Detta var ett textavsnitt som beskrev många intressanta forskningsresultat och bra tips. Här märkte jag att pipen distraherade mig något. Märkligt nog var det även här snabbare med pip än utan, liksom för snabbläsningsvarianten.

* Utan pip varje minut
Sid 51 - 57.5 = 6.5 sidor (39 sidor/timme)
Detta avsnitt innehåll även några intressanta saker och där några kommentarer/tankar skrevs i marginalen.

(För övrigt hade jag glömt att stänga av mailen så det mail-pep under detta test. Men det distraherade bara en kort stund.)

Jag tror att skillnaden mellan dessa två långsammare varianter var att avsnittet jag läste med pip faktiskt var lite mer intressant än det som lästes utan pip och alltså gav fler associationer vilket gjorde läsningen långsammare.


Sammanfattning och kommentarer
Den stora skillnaden, som troligen är statistiskt signifikant, är mellan de två olika läs-lägena "snabbläsning" (c:a 60 sid/timme) respektive "reflektiv läsning" (cirka 40 sid/timme).

Naturligtvis måste man här även ta med hur mycket man kommer ihåg med dessa två lästyper. Spontant kan jag nog säga att jag kommer ihåg mer efter läsning med det långsamma sättet, men det kan beror på att det var mer intressant. Frågan är vad som är orsak och verkan: Var det mer intressant för att jag läste långsammare och mer eftertänksamt, eller var det verkligen mer intressant och jag därför läste långsammare?

När jag "snabbläste" var jag till viss del fokuserad på och medveten om att läsa snabbt så de eventuella pipen störde troligen inte så mycket. Jag antar att en driven snabbläsare inte känner någon sådan press.

En fråga att fundera på: Kan det verkligen vara så att pip varje minut skulle kunna göra läsningen snabbare? Det är ju kontraintuitivt, men man (=jag) vet ju inte riktigt hur hjärnan fungerar...

Avslutning
Det skulle vara bra att kunna boosta det "icke-reflektiva" sättet för att snabbare kunna beta av böcker eller avsnitt. Om det även vore möjligt att snabba upp det reflektiva läsesättet några snäpp vore det riktigt bra.


Uppdatering
Niklas Johansson skriver en intressant kommentar om bland annat stressen vid pip-ljuden i experimentet.

Avslutningen är bra och gäller nog mycket mer än snabbläsning:
Lösningen är övning. Vad som är bäst varierar från person till person. Det gäller att hitta sin stil. Den som blir stressad av snabbläsning gör antingen fel eller behöver öva mer.


Uppdatering 2
Peter Lindberg skriver i sin kommentar Snabbläsning om sina erfarenheter av snabbläsning.

Posted by hakank at 10:42 FM Posted to Böcker

oktober 29, 2003

Inspirerande böcker för right-wings

I Right-Of-Center Bloggers Select The Books That Have Had The Biggest Impact On Their Thinking listas böcker som right-wing-bloggare anser vara de som påverkat mest.

Så här förklarar man undersökningen:
Right Wing News emailed more than 150 right-of-center bloggers and asked them to send us a list of the books they considered to have had "The Biggest Impact On Their Thinking". Representatives from the following 53 blogs responded...
...
All bloggers were allowed to make anywhere from 1-20 selections. Rank was determined simply by the number of votes received. I think you'll find that more than a few surprises made this incredibly diffuse list.

Av de listade böckerna tillhör nedanstående 6 mina favoriter, och har på olika sätt påverkat mitt tänkande. I och för sig inte så mycket mitt politiska tänkande men i alla fall.

Douglas Adams: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
George Orwell: Animal Farm
Robert Heinlein: The Moon is a Harsh Mistress
J. R. R. Tolkien: The Lord of the Rings Trilogy
Sun Tzu: The Art of War
George Orwell: 1984


Några kommentarer:
* Man kan notera att (förutom Sun Tzu) är samtliga av mina favoriter romaner. Få av de övriga böckerna har jag ens läst.

* Det skulle vara nyttigt med en jämförelse med favoriterna för hela befolkningen, eftersom vissa av dem är troligen favoriter "över gränsen".

* Varför Douglas Adams?

* Är jag i riskzonen?

Uppdatering
Jag glömde bort att länka till kommentarerna till artikeln.

Posted by hakank at 08:51 EM Posted to Böcker

oktober 26, 2003

Har Amazon rättigheter till sin megasök i böcker?

Häromdagen skrevs den glädjande nyheten att Amazon visar innehållssökning för böckerna, se Full sökning i böckerna på Amazon.

Kanske Amazon inte har rättighet att göra detta. Det berättas att författare nu rekommenderas att ta bort sina länkar från Amazon i protest.

Se t.ex. Slashdot Amazon's Book Search Hits a Snag, samt The Importance Of Another NY Times v Tasini? Amazon's Book Search Hits a Snag.

Posted by hakank at 11:32 FM Posted to Böcker | Comments (11)

oktober 23, 2003

Full sökning i böckerna på Amazon

Erik skriver den underbara nyheten att man nu kan söka bland innehållet i Amazons böcker. Man måste dock gå bok för bok för att se den exakta texten.

Ett exempel: Sök på blog.

Mer info finns på Search inside the Book, samt FAQ:n.

Här nedan är några av mina findings.


Ett krav är att tydligen att man ska vara registrerad Amazon-användare. Från FAQ:n:
Why do I need to sign in or register as an Amazon.com customer to view pages?

We developed Search Inside the Book to help customers find the perfect book to buy. It's also very important that we protect the copyrighted material of publishers and authors who have agreed to participate in this feature. By monitoring the feature's use, we're able to provide both the customer and the copyright holder with a positive experience. If you are a recognized, registered customer, you should not have to sign in to view pages. If you are not, we require that you to sign in or set up an account with us before viewing pages.


Trots min upprymdhet kan jag inte undanhålla min fasa att det nu kan bli svårare att hitta rätt bok med den vanliga (icke-avancerade) sökningen, eftersom det blir väldigt många sökresultat. T.ex. på en så enkel sökning som diaconis, som - om jag inte missminner mig - tidigare gav 6 träffar (se nedan), men ger i skrivande stund ger 124. Eftersom jag klarar av att använda google och andra sökmotorer, så ska det nog inte bli några problem med viss justering av sökbeteendet.

En sökning på "data mining" visar fortfarande de mest relevanta böckerna först så jag kan ropar varg för tidigt.

En liten konstig sak var att ibland kommer den gamla typen av sökning upp, dvs utan sökning i böckerna. Aha, om jag går via följande sökning (som görs som en smart-search i min webbläsare): data mining och sedan söker på diaconis kommer den gamla sökningen (dvs 6 resultat).

End Of Report.

I natt kan jag sova gott!


Uppdatering
Det är inte så säkert att Amazon har rättigheter att göra denna typ av sökning. Se Har Amazon rättigheter till sin megasök i böcker?.

Posted by hakank at 07:54 EM Posted to Böcker

oktober 22, 2003

Didaktiska teknikromaner

I New York Times-artikeln Art and Science Meet With Novel Results skrivs om didaktiska teknikromaner, en kul genre. Några exempel från artikeln (har inte läst någon av dem):

João Magueijo: Faster Than the Speed of Light: The Story of a Scientific Speculation
Alan P. Lightman Einstein's Dreams
Christos H. Papadimitriou: Turing (A Novel about Computation). Han har även skrivit Computational Complexity en stor fet teoretisk bok om (datalogisk) komplexitetsteori
Dan Lloyd: Radiant Cool: A Novel Theory of Consciousness (kommer ut december 2003)

Michael Crichtons Prey: A Novel tillhör också teknikromansgenren. Läs t.ex. min recension av boken.

Se även Amazon-kategorin didactic fiction som även innehåller annat än rena teknikromaner.

Posted by hakank at 08:45 EM Posted to Böcker

oktober 20, 2003

Kapitelrecension: Richard Dawkins 'Unweaving the Rainbow' (Unweaving the uncanny)

I Vår besatthet att hitta mönster i tillvaron berättade jag om ett boktips jag fått på min fråga (som finns i Brights-initiativet och Dan Larhammar) om var Richard Dawkins skrivit om mönstersökandet som evolutionär mekanism.

Nu har jag läst det kapitel som rekommenderades, nämligen kapitel 7 'Unweaving the uncanny' i Richard Dawkins bok Unweaving the Rainbow: Science, Delusion and the Appetite for Wonder, sid 145-179. Det kändes fristående så jag tror inte det gör så mycket att läsa det isolerat. Vi får se när jag läser resten.


Precis som utlovats handlar kapitlet om sammanträffanden (coincidences). I slutet av kapitlet diskuteras en del om den evolutionära mekanismen bakom fenomenet. Det görs även en beskrivning av Skinners duv-experiment som visar att skrock-beteenden inte endast görs av människor (se nedan). Dock domineras kapitlet av olika typer av sammanträffanden och hur lätt det är för oss att se dem.

Det är en roligt kapitel med flera exempel som visar vår intuition om sammanträffanden, och Dawkins skriver mestadels kritisk om vår tro på det övernaturliga.

T.ex. berättas om en TV-kändis med en (påstått) parapsykologisk förmåga att kunna stoppa eller starta klockor. Här tänkte jag naturligtvis på Uri Geller som var med i svensk TV 1974 och "orsakade Geller-epidemi i Sverige" (citat från NE); Geller nämns dock inte. Dawkins skriver utförligt hur man i princip räknar ut sannolikheterna för att sådana klock-händelser ska hända rent slumpmässigt av helt naturliga orsaker.

Han inför begreppet PETWHAC, dvs "Population of Events That Would Have Appeared Coincidental" (ungefär "Samlingen Av Händelser Som Skulle Uppfattas Som Sammanträffanden", SAHSSUSS, en kanske inte lika catchy akronym). Detta begrepp är menat att betona att det finns väldigt många händelser som, för en person under en viss situation eller tidsperiod, skulle uppfattas som "märkliga sammanträffanden" och att den händelse som verkligen hände egentligen inte var så märklig (osannolikt) som vi trodde.

Dawkins betonar dock den psykologiska mekanismen att det är svårt att inte känna något om man själv blir "utsatt" för sådana sammanträffanden, t.ex. om vi själva drömmer om en gammal klasskamrat som man inte sett på många år och stöter på denne dagen efter. Då kan det vara bra att tänka på PETWHAC.

Naturligtvis tas även födelsedagsproblemet upp. Trots att det är inte helt enkla matematiska problem som diskuteras lyckas Dawkins att göra det mycket överskådligt. Så förvänta inte en matematisk stringent genomgång av problemen.
(För mer om en mer matematisk genomgång av födelsedagsproblemet, se t.ex. referernserna i Sammanträffanden - anteckningar vid läsning av Diaconis och Mosteller 'Methods for Studying Coincidences'.)

En stor fördel är att kapitlet beskriver hypotesprövningar och förklarar översiktligt de vetenskapliga metoderna för att undersöka om samband finns: Det är viktigt att man före utfallet förklarar vad som ska hända, och inte bara räknar de händelser där man i efterhand ser sammanträffanden, liksom att ta med alla de händelser som inte inträffar, t.ex. de gånger jag drömt om personer utan att jag därefter träffar dem dagen efter. En av orsakerna till att vi får denna känsla av övernaturlighet är att vi har stor tendens att endast komma ihåg de händelser som "sticker ut", dvs som verifierar vår teori om att det är något övernaturligt som händer.

Dawkins beskriver B.F. Skinners experiment med duvor i en Skinner Box. Detta experiment visade att duvorna tenderar att uppvisa märkliga beteenden om de matas av orsaker som inte är kopplat till att duvan petar på matningsspaken. Eftersom duvan ändå får mat skapar den en "teori" kring vad som orsakade matandet, och upprepar detta om och om igen.

Detta visar hur benägna vi (såväl duvor som människor och andra djur) är att försöka förklara orsak och verkan, och att i situationer där sådant inte kan göras, ibland uppvisar märkliga beteenden eller skapar märkliga teorier. Exempel på detta är spelare som har olika rutiner för att frammana tur.

Skinners paper 'Superstition' in the pigeon finns online och kan läsas, men Dawkins beskrivning är mycket roligare. Troligen finns det en hel del kritik av Skinners experiment och slutsatser, men några sådana har jag inte läst. (Och just nu passar detta utmärkt eftersom Skinners slutsatser är ett stöd för mina egna teorier :-) )

Dawkins gör även en intressant koppling mellan olika typer av fel som kan uppkomma i hypotesprövningar och olika typer av "personligheter": de som tenderar att se mönster där sådana egentligen inte finns (övertolkning), och de som tenderar att missa mönster där sådana finns ("undertolkning"). Liksom i hypotesprövningar gäller det att få en bra jämvikt mellan de båda, men helt fri från dessa skevheter går inte att vara. Här beskrivs även hur olika djur kan "drivas" av evolutionen att betona det ena eller andra "personlighetstypen", men detta är, vad jag förstå, spekulationer.


Summering: Kapitlet är kort, 35 sidor, och Dawkins får med mycket matnyttigt om sammanträffanden på ett lättsamt och underhållande sätt. Det blev inte som jag hoppats om de evolutionära mekanismerna. Rekommenderas i alla fall!

Posted by hakank at 09:22 EM Posted to Böcker | Sammanträffanden | Skepticism, parapsykologi etc | Comments (2)

Recension: Massimo Piattelli-Palmarini 'Inevitable Illusions'

Boken Inevitable Illusions : How Mistakes of Reason Rule Our Minds av Massimo Piattelli-Palmarini är en mycket fascinerande bok om hur lätt vi har för att göra misstag när vi ska göra bedömningar under osäkerhet (t.ex. icke-fullständig information). Boken handlar alltså om våra kognitiva illusioner. Jag skrev lite om boken i Tankeillusioner och tankemisstag innan jag läst den.


Boken börjar rätt långsamt med att diskutera analogin mellan de kognitiva illusionerna och de optiska illusionerna. De jämförs även med Freuds begrepp om det undermedvetna. Piattelli-Palmarini kallar mekanismen som orsakar de kogntivia illusionerna för "det kognitiva undermedvetna" och försöker göra lite kopplingar mellan de båda begreppen. Tyvärr lyckas det inte speciellt bra, och "det kognitiva undermedvetna" nämns i stort sett inte mer än i inledningskapitlet.


I de efterföljande kapitlen bättrar sig författaren och går igenom många av de olika typer av kognitiva illusioner vi alla drabbas av, detta inklusive experter såsom matematiker, statistiker och andra som arbetar med bedömningar under osäkerhet, t.ex. börsmäklare.

Detta "galna" tänkande innebär inte att vi alltid tänker fel (för det gör vi inte), snarare att vi i vissa typer av bedömningssituationer har en tendens att göra vissa systematiska felbedömningar.

Många kognitiva illusioner som tas upp är kring bedömningar som bygger på vår matematiskt/statistisk intuition, t.ex. att göra ett snabbt överslag om produkten av en handfull tal eller att avgöra vilka varor som som är mest prisvärda , eller som beror på att vi saknar vissa "grundläggande" statistiska förmågor (där användande av den s.k. Bayes regel skulle hjälpa).

Det har gjorts flera vetenskapliga försök där försökspersonerna fått läsa en beskrivning av en person och ska sedan bedöma vilket yrke (av några olika alternativ) som verkar vara mest troligt. Det visar sig att vi ytterst sällan tar hänsyn till hur vanligt (sannolikt) yrket är när vi gör sådana bedömningar. I stället gör vi bedömningen helt utifrån informationen som finns i den beskrivande texten, trots att den kanske inte innehåller någon relevant information alls. Undantaget är om yrket är extremt ovanligt, t.ex. kung, statsminister eller påve. Då gör vi oftast korrekta bedömningar.

I boken finns en hel del övningar man själv kan (och bör!) göra, t.ex.
Monty Hall-problemet och det snarlika Fångens dilemma (inte att förväxla med det spelteoretiska problemet "Fångarnas dilemma"). Några av dessa övningarna hade jag läst om tidigare så jag var varnad, men i vissa andra föll jag direkt i den kogntivia illusionens garn.

Man ska dock inte se detta som en bok i matematik utan snarare som hjälp att vara medveten om, och träna upp, sin "vardagsmatematiska" intuition

Den största delen av texten är mycket lätt att följa och det flyter lätt och enkelt. I några enstaka kapitel är det mera rörigt. I det viktiga Bayes-kapitel saknas, tråkigt nog, en strikt pedagogisk uppbyggnad.

En sätt att skydda sig mot en del av illusionerna är att lära sig mer om statistik/sannolikhetsteori. Författaren diskuterar detta tyvärr endast i förbigående, vilket jag ser som en stor brist.

En illusion som jag själv är intresserad av är sammanträffande-illusionen, dvs att vi har en enastående förmåga att hitta mönster fastän inga sådana finns (se t.ex. Sammanträffanden - anteckningar vid läsning av Diaconis och Mosteller 'Methods for Studying Coincidences'). Tyvärr behandlas även detta för lite i boken.

En intressant sak i boken är när den behandlar en konkurrerande teori om de kognitiva illusionerna, nämligen av Gerd Gigerenzer (och dennes kolleger).

Gigerenzer är en "evolutionistisk psykolog" som, enligt Piatelli-Palmarini, hävdar att det egentligen inte finns några kogntivia illusioner! Den forskning som gjorts (t.ex. av Kahneman, Tversky och andra) har använt speciellt konstruerade experiment som inte visar hur vi egentligen fungerar. Gigerenzers argument är tydligen att vår hjärna har evolutionärt utvecklats på ett optimalt sätt, och begår därför inga fel. Jag har dock inte läst tillräckligt mycket om Gigerenzer för att kunna göra en egen bedömning vad som han säger.

Det är i slutet på det avslutande kapitlet som Gigenrenzer raljeras, men det blir för många dråpslag för att man ska ta det som ett allvarligt inslag i en akademisk diskussion. Synd med en sådan avslutning på en i övrigt utmärkt bok.

Det finns en omfångsrik referenslista ordnad efter de ämnen som diskuteras i boken. Tyvärr är det ingen riktig notapparat så referenslistan blir svår att följa, en vanlig företeelse i populärvetenskapliga böcker. (Se Min favoritnotapparat hur jag skulle vilja ha det, även i populärvetenskapliga böcker.)

En summering av boken: "Inevitable Illusions" är både nyttig och underhållande att läsa och ger många exempel på hur vi kan tänka galet emellanåt. Den rekommenderas till dem som är intresserade av hur hjärnan fungerar, och emallnåt inte fungerar. Den som är intresserad av optiska illusioner får troligen rätt mycket ut av denna bok. Förhoppningsvis gör boken att läsaren blir mer känslig för situationer där sådana illusioner kan uppkomma, och kan vara på sin vakt.

Läs gärna boken med ett block i handen för att skriva ner egna bedömningar i de olika exemplen som beskrivs.

Boken kan också ses som en bra introduktion till mer tekniskt inriktad litteratur i ämnet, t.ex. Kahneman, Slovic och Tverskys Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases.

Se även andra litteraturtips i mina tidigare anteckningar:

En annan bok som i viss mån behandlar samma kognitiva illusioner som "Inevitable Illusions" är How We Know What Isn't So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life av Thomas Gilovich, vilken naturligtvis också rekommenderas.

Posted by hakank at 03:33 EM Posted to Böcker | Kognitiva illusioner

Recension: Michael Crichton 'Prey'

För ett antal veckor sedan läste jag klart Michael Crichtons Prey. Av lite olika anledningar har det tagit ett tag innan denna recension skrivits.

Min tidigare erfarenhet av Crichton är blandad. Jag blev besviken på Jurassic Park eftersom det mest var jakt och suspense, vilket jag inte tycker är så skoj. Det lilla som handlar om kaosteorin var heller inte så upplyftande. I och för sig är boken rätt välskriven för genren (om man nu tycker om sådant). Andra böcker som jag läste för en massa år sedan, såsom Andromeda Strain och The Terminal Man ingav mig ungefär samma känsla

Så det var med rätt låga förväntningar jag började läsa Prey. Fast kanske ändå inte, eftersom anledningen till att jag började med boken var att boken har fyra sidor litteraturreferenser i ämnena nanoteknologi och agent-baserad modellering/swarm intelligens, varav det sistnämnda är mycket spännande. (Se nedan för lite blogganteckningar om detta.)

Min fråga när jag började läsa var då: Vad kan han skriva om svärmintelligens, månne? Eftersom Crichton är en teknikkritisk nisse (vilket jag uppskattar mycket) antog jag att det skulle bli elände och biljakter, hur han nu skulle få ihop detta.

Tack och lov visade det sig Prey vara en riktigt sidvändare! Vad var det då i boken som gjorde detta möjligt?

Främst var det två skäl. Först: Till skillnad från t.ex. Jurassic Park är den mycket mer personligt skriven. Den är skriven i jag-form och Crichton ger mer karaktärsdrag hos huvudpersonerna; kanske inte så mycket, men tillräckligt för att det ska bli intressant.

Det andra skälet är att han skriver mycket om agentbaserad modellering/svärmintelligens. Boken skulle faktiskt kunna vara en introduktion till detta ämne; man kan se den som en väldigt lång populärvetenskaplig tidningsartikel om agentbaserad modellering (och nanoteknologi), interfolierad med lite action.

De förklaringar Crichton skriver om de ämnen jag känner till, är ungefär lika bra som andra populariseringar jag läst. Visst förenklar och överdriver han en del, men det är inget som jag stördes av i alla fall. Man kan i och för sig fråga sig hur rimligt det är att en person som är mitt inne en kritisk situation börjar skriva ett par sidor om teoron eller tekniken bakom problemet. Det störde mig dock inte speciellt mycket.

Nå, hur var actionscenerna då? De var faktiskt inte alls så dumma, och föredömligt få. Naturligtvis är det den senare delen av boken som har dessa scener. Med Yuen Woo-Ping som actioninstruktör skulle det kunna bli en underbar film. (Yuen Woo-Ping är kampscensregissören till bland annat "Crouching Tiger, Hidden Dragon", "Matrix", "Tai Chi Master" etc. F.ö. är han kampsceninstruktör till cirka 7 av mina 10 favorit-kungfu-filmer, de tre nämnda inkluderade.) Det krävs möjligen lite kreativ rewriting, som att alla huvudpersoner är Kung-Fu-mästare, men det vore ett billigt pris att betala.


Ett slutomdöme
Boken finns numera på listan över böcker jag tänker läsa om nästa år, om inte
tidigare. För mig är det ett mycket högt betyg.


På denna reading list finns Prey med tillsammans med en massa av mina övriga favoritböcker i detta och näraliggande ämnen.

Förutom "Fragile Dominion" har jag samtliga böcker, fast Wolframs ANKOS har jag ännu inte börjat läsa ordentligt.

Information om workshopen som har denna trevliga litteraturlista finns på New Mexico Adventures in Modeling 2003-2004 Workshop. De använder ett av de system jag själv gärna använder, nämligen StarLogo.

Vidare läsning
Om ovanstående, inklusive böckerna i listan ovan, har jag skrivit ungefär här:


Uppdatering
Marcus på Commemoro skickade precis en TrackBack med sin recension av Prey.

Marcus borde fått en cred eftersom det var hans recension som gjorde att jag beslöt mig för att skriva min. Det får han därför nu: Cred till Marcus!

Posted by hakank at 12:44 EM Posted to Agentbaserad modellering | Artificiell intelligens | Böcker | Komplexitet/emergens | Comments (1)

oktober 18, 2003

Vilken SF-författare är du?

Via Thorvald på Förvetet fick jag nys om det trevliga testet Which Science Fiction Writer Are You?.

Själv blev jag Hal Clement: (Harry C. Stubbs) A quiet and underrated master of "hard science" fiction who, among other things, foresaw integrated circuits back in the 1940s. Som jag inte läst.

De författarna i testet jag hittills mest läst är snarare (i viss oordning) Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Frank Herbert, Ursula K. LeGuin, Stanislav Lem, Philip K. Dick, William Gibson samt Robert A. Heinlein.

Nu tyckte jag det var så skoj att jag kollade lite mer på koden (skrivet i JavaScript) och hackade ihop ett litet träd som visar vilka författare som motsvarar vilka svar.

Gör testet själv innan du kikar!

Posted by hakank at 07:51 EM Posted to Böcker | Comments (2)

september 30, 2003

Lasse O'Månsson och Bertil Pettersson

I senaste Språket avslutas programmet med två underbara mono-/dialoger av och med Lasse O'Månsson och Bertil Pettersson: "en epsiodet var inte mer då?" samt "Korven", båda härligt ekvilibristiska (miss)bruk av det svenska språket. Uppdatering på förekommen anledning (se kommentar): "en episodet var inte mer då?" är skriven av Lasse O'Månsson och "Korven" är skriven av Bertil Pettersson.

Både personerna och -logerna påverkade denne bloggare starkt när det begav sig, när det nu begav sig.

Bokrekommendationer
Samtliga dessa böcker är mycket bra, intressanta och roliga. Tyvärr har jag inte hittat köplänkar till alla.

blå tummen, Williams Förlag, 1967.
"det bästa" från radioprogrammet blå tummen.

Bertil Petterssons självbiografiska Om allting, bland annat eller En tid i Danmark, Natur och Kultur, 1997.

Daddy O' - En bok om och av Lasse O'Månsson, sammanställd av Urban Nilmander och Kenneth Ahlborn. Galago, 2002.
Innehåller biografisk introduktion, intervju med Bertil Pettersson samt många texter av Lassse O'Månsson eller/tillsammans med Bertil Pettersson.
Köplänkar: Bokus och AdLibris.

Mer
Om Bertil Pettersson. Om Lasse O'Månsson.

Radioprogrammet innehåller även en intressant intervju med en dyslektisk författare och lite annat smått och gott.


Uppdatering
Lade till referens till boken Daddy O'.

Posted by hakank at 02:08 EM Posted to Böcker | Humor | Comments (9)

september 26, 2003

Amazontest

Jag testar nu Movable Type plugin-en MTAmazon. Troligen tar jag bort anteckningen efter test. Don't be alarmed! :-)


Uppdatering
För tillfället blev det inte så mycket mer än delar av min Amazon-wish-list, se sist i högerspalten.

Posted by hakank at 09:31 FM Posted to Böcker

september 01, 2003

Mina böcker och filmer på Amazon

Tack vare inspiration och en instruktiv instruktion från Peter Lindberg har jag idag lyckats publicera de böcker och filmer jag registrerat och betygsatt på Amazon.

Min About me-sida.

Mina Shared purchases. Merparten har jag dock inköpt på endera av två kända svenska e-boklådor alternativt någon svensk e-filmlåda.

Anledningen till att alla står som uppdaterade idag var att jag var tvungen (tror jag) att klicka för dem som "sharable" en-och-en.

Min Wish list. Tyvärr väldigt ofullständig just nu, men jag får väl skärpa mig. Länken är uppdaterad.

Förresten, jag fyller år den 12 januari. :-)

Posted by hakank at 09:00 EM Posted to Böcker | Comments (4)

Data mining, machine learning och emergens

Sedan ett antal (4-5) år har jag varit intresserad av data mining och machine learning, och läst en hel del böcker om den mer statistiska approachen, artificiella neurala nätverk, genetiska algoritmer etc, men inte förrän på sistone upptäckt kopplingen till emergensteorin.

"Data mining" och "machine learning" betecknar olika saker men används ofta för samma sak, nämligen att utifrån en datamängd (eller system som genererar data) lista ut något om den process (etc) som genererat datan. Machine learning betecknar också forskning kring hur man skapar system som lär sig själva via input, t.ex. en bil som styr givet input till ett neuralt nätverk, backgammon-spelande system (via neurala nätverk/genetiska algoritmer), vilket är något som är tätare kopplat till emergensteorin än ren dataanalys.


En av de orsaker till att jag är fascinerad av data mining/machine learning (och statistisk analys) är just att man med hjälp av data kan skapa en "bild" av ett "system" för att se vad som döljer sig bakom, t.ex. lära ett begrepp med hjälp av exempel, lista ut köpvanor hos de som köper saker, se vilka attribut (faktorer) som är viktigast bland en stor mängd olika attribut etc etc.

Det verkar nästan magiskt att man kan göra sådant. Algoritmerna är relativt enkla så magin försvinner kanske lite grand när man läser mer i ämnet. Å andra sidan är jag fortfarande fascinerad när jag ser en duktig trollkonstnär även om jag vet hur denne gör sina tricks.


När jag nu har börjat läsa mer om komplexa adaptiva system utifrån emergensperspektivet har jag upptäckt viktiga länkar mellan neurala nätverk, genetiska algoritmer, och andra (själv)lärande system till emergensteorin.

Speciellt genetiska algoritmer skapades (i alla fall om man får tro Mitchell Waldrop i hans Complexity) för att undersöka teorin om hur sådana emergenta fenomen uppstår, liksom neurala nätverk skapades för att studera hur det mänskliga medvetandet fungerar. Andra tekniker, t.ex. Quinlans beslutsträd (se slutet på min anteckning JMLR Special Issue on Inductive Logic Programming) skapades bland annat för att förstå hur vi kan lära oss begrepp induktivt med hjälp av data, vilket kan ses som ett emergent fenomen eller åtminstone kopplat till detta.

Böckerna jag tidigare läst tar nämligen inte upp den emergenta sidan av forskningen utan behandlar i stort sett endast den tekniska delen, dvs teorin bakom (matematiken och/eller algoritmerna) eller hur man implementerar sådana system. Möjligen står det lite historiskt i inledningarna av böckerna, men alltså inget jag har "tänt till" på. Trist att jag inte upptäckt/insett detta tidigare!

Genetiska algoritmer har jag i princip sett endast som ett sätt att optimera lösningar, även om det har lockat lite med den biologiska kopplingen. Cellulära automater, som jag bland annat läste en del om när jag pluggade datalogi, sågs som teoretiska beräkningssystem, men inte som något emergent, även om jag tillbringade ett rätt stort antal timmar med Game of Life-simuleringar. Och Hofstadter skrev i sin Gödel Escher Bach-bok en hel del om emergenta fenomen.


Den första gången jag "nysåg" t.ex. genetiska algoritmer var i Duncan Watts bok Small Worlds, där han skrev om dem på ett sådant sätt att jag började bli intresserad igen, men eftersom jag inte ville avvika från min social network analysis/complex networks-väg så ignorerade jag denna "irrfärd".

Jag inser att jag - nu i min feberyra - möjligen överskattar kopplingarna. Men, hur som helst, data mining/machine learning är ett fascinerande område. (Man kanske inte ska blogga feberanfrätt i seriösare ämnen, liksom man inte bör blogga intoxikerad då...)


Böcker om data mining/machine learning
Här är några av de böcker jag läst om data mining/machine learning, beskrivet från den "tekniska sidan". Notera att dessa böcker alltså inte tar upp emergensfenomenet utan diskuterar en massa tekniker för att analysera datamängder eller lösa optimeringsproblem etc.


Tom Mitchell: Machine Learning
Är nog fortfarande den bästa introduktionsboken, även om den har några år
på nacken. Har ett kapitel om genetiska algoritmer som optimeringsmetod, liksom ett kapitel om neurala nätverk.


David J. Hand, Heikki Mannila, Padhraic Smyth: Principles of Data Mining
En inträngande genomgång om en massa olika tekniker att analysera data.


Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork: Pattern Classification
En annan klassiker. Teknisk.


Jiawei Han, Micheline Kamber: Data Mining: Concepts and Techniques.
Behandlar ämnet utifrån ett databasperspektiv.


Ian H. Witten, Eibe Frank: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques with Java Implementations.
Detta är en av mina biblar eftersom den beskriver mitt favorit-data mining-system (Weka). Den är inte lika teknisk som ovanstående böcker och behandlar inte allt som de gör. Däremot förklarar den de saker den förklarar på ett föredömligt sätt.


Michael J. A. Berry, Gordon Linoff:Data Mining Techniques For Marketing, Sales, and Customer Support
Lite gammal (1997) men behandlar data mining på ett konkret sätt, utifrån marknadsdata. Målgruppen är managementpersoner och kan läsas som en introduktion till data mining. Deras Mastering Data Mining: The Art and Science of Customer Relationship Management (från 2000) tyckte jag däremot inte alls lika bra om.


Se även mina bokrecensioner: Recension av Jesus Menas "Data Mining Your Website" och Recension av 'Building Data Mining Applications for CRM'.


Några lite mer lättsamma böcker:

Thomas A. Bass Predictors.
En underbar bok som berättar i en romanliknande form om några av hjältarna från både kaosforskningen och - visar det sig - emergensforskningen, nämligen Doyne Farmer och Norman Packard, som startar ett företag för att bli stenrika på börsen. De använder främst genetiska algoritmer och artificiella neurala nätverk för detta. Det står mycket lite om det tekniska men är en fascinerande resa.

Se även A few Prediction Company references.


David B. Fogel:
Blondie24
Självbiografi som berättar om hur författaren skapar ett Checkers-system med genetiska algoritmer och artificiella neurala nätverk. När jag nu tänker tillbaka på vad som står i boken är detta ett tydligt exempel på en "emergensapproach": författaren försöker att skapa en "riktigt" AI-system som utifrån nästan ingenting alls lär sig spelet och att spela riktigt bra. "Riktigt AI-system" i jämförelse med IBM:s schackmaskiner som "bara" är number crunching.

Själv har jag nu Prey av Michael Crichton som godnattlitteratur.
En vän till mig rekommenderade den och när han berättade att boken hade fyra sidors litteraturreferens om svärmintelligens, agent-baserad programmering/modellering samt Thomas Schellings 'Micromotives and Macrobehavior' var jag bara tvungen att köpa den. Speciellt långt har jag ännu inte kommit.

Posted by hakank at 07:26 EM Posted to Agentbaserad modellering | Böcker | Dynamiska system | Komplexitet/emergens | Machine learning/data mining

augusti 27, 2003

Uppräkningar, Borges och Woody Allen

När Bengt Karlsson skrev om den ryska klassifikationen av bilar i sin kommentar till min anteckning Kategorierna och Borges fick han mig att upp tråden igen.

Det som är extra tankvärt (etc.) med dessa klassificeringar är att de är indexikaliska: "hörnet ute på gatan" (denna gata, detta hörn) vilket gör dem synnerligen subjektiva respektive (hos Borges) självrefererande "h) included in the present classification" (Borges) vilket gör dem logiskt dubiösa.

Rabelais och Umberto Eco (Rosens namn) excellerar i väldigt långa uppräkningar som har en komisk effekt, dock inte alls lika mentalt hjärnskrynklande som Borges.

Även Beckett lär ha skrivit sådant. Följande sägs om honom på LECTURE NOTES - BECKETT

9 COMIC ENUMERATION AND PARODY

Beckett is particularly fond of the habit of listing alternatives and variations to any given situation or choice. These alternatives are listed in a manner that threatens to become ad infinitum and ad nauseum. The habit of careful, methodical, systematic analysis is thus both deployed and parodied through being taken to deliberately exaggerated lengths.
....
Every permutation and combination of possible relations between several concepts or entities is elaborately worked out. Beyond the elements of parody and self-parody, this type of enumeration also acquires enormous representative power. On the one hand, it demonstrates through its laboriousness the self-defeating quality in any attempt at exhaustiveness. On the other hand, it also shows how many nuances there are to any apparently simple situation, which differ from one another, and yet relate complexly.


Lite mer om Borgesianska taxonomiska experiment finns i essän om konstnären Arthur Bispo Do Rosário The Inventory of the World: Peter Greenaway and Arthur Bispo do Rosário skriven av Maria Esther Maciel.
It can be said that Bispo's collections recall in a certain way some of Borges' classifications, particularly that one which characterises the famous description of the Chinese encyclopaedia in the essay on John Wilkins, since they both present in their organization an ordering that points not only to the taxonomic models systematised by the official codes of classification, but also to a peculiar manner of capturing, as Foucault would say, "beneath the named and expected differences, the underlying relationships between things, their dispersed similarities" . Or, on an inversely symmetrical plane, they attempt to capture beneath the explicit similarities the invisible differences between repeated objects in a series. The result of this process, whose allegorical function is to represent the complex syntax of the world, could not occur without the fragmentation of this very syntax, and the revelation of the chaotic vertigo of the surrounding reality.


Exempel på konst av Arthur Bispo do Rosário finns här. Jag måste här erkänna att jag aldrig tidigare hört talas om denne konstnär. En kort beskrivning finns här. New York Times skriver lite om honom i Creativity as an Ingredient of Madness.

Jag kommer ihåg att jag för länge sedan läste, i samband med en analys av Woody Allens underbara skrifter, att uppräkningar ofta kan göras mycket komiska (tyvärr har jag ingen aning var jag läste detta). T.ex. består Allens "The Metterling Lists" (från Getting Even) av en (Borgesinspirerad?) analys av tvättnotslistor. Ett litet utdrag finns här.

Woody Allen har skrivit andra samlingar som jag varmt kan rekommendera om man tycker om sådant: Without Feathers och Side Effects. Nästan allt Allen skriver i dessa böcker är flämtsamt roligt.

Och vi ska inte glömma Wittgenstein:
'...Wittgenstein once said that a serious and good philosophical work could be
written that would consist entirely of jokes (without being facetious).' Från Norman Malcolm Ludwig Wittgenstein: A Memoir.

Posted by hakank at 10:24 FM Posted to Böcker | Humor | Husgudar

augusti 25, 2003

Kategorierna och Borges

När Mats Andersson var på besök häromdagen berättade han (bland annat) att han skulle fixa kategorierna på sin blogg.

Det är fascinerande att försöka kategoriera verkligheten, speciellt den så informationsexpanderande värld som webben utgör. Alla kategoriserngar är ofullständiga eftersom världen är så komplex och vi människor är så påhittiga att vi alltid kan hitta ännu en likhet eller ännu en skillnad mellan två saker/fenomen/områden.

Själv är jag lat (liksom otålig och har hybris :-) och har därför en rätt stor Diverse-kategori på min blogg där väldigt många anteckningar läggs. Någon gång borde detta fixas...

Lite kortfattat nämnde jag den underbara kategorisering Jorge Luis Borges gör i The Analytical Language of John Wilkins. Så, Mats, här kommer den:

...In its remote pages it is written that the animals are divided into:I De djur som tillhör kejsaren - Tre frågor om Biblioteket i Babel funderar Ola Larsmo mer om detta.

Läs också vad Michel Foucault skriver i förordet till Order of Things (som jag dock inte läste så mycket som var planerat).

Posted by hakank at 02:24 EM Posted to Böcker | Comments (3)

augusti 20, 2003

Metaforer och systemutveckling

Jag rekommenderar en läsning av Peter Lindbergs utmärkta summering (eller inramande) av sin syn på metaforer och systemutveckling.

Den gjorde så att i alla fall jag fick en mycket klarare syn på hans rikliga tankeproduktion och jag ser nu bättre sambanden mellan hans olika intressen (som i många fall råkar sammanfalla med mina egna).

Detta är något att fundera vidare på.


En liten ostrukturerad tanke jag fick kring detta (och som nedan leder till andra associationer) var att det skulle vara fantastiskt att ha en hel virtuell värld som metafor. T.ex. inför ett projekt bestämmer man sig att Kafkas Processen är den "metaforgenerator" som ska användas inom projektet, dvs alla projektmedlemmar ska läsa boken minst en gång (nej, det blir inget prov på att man läst den :).

Det kan innebära att man som utgångpunkt för en diskussion kanske börjar med att fundera kring vad rättegången egentligen handlar om eller vilken frustration man själv skulle känna om man vore utsatt för samma händelsekedja, men sedan hamnar i en mer konkret diskussion om hur man ska lösa det där problemet att det är lång svarstid på programmet.

Låt oss kalla detta för RomanBaserad Utveckling.

En positiv bieffekt av detta är att vi tekniker tvingas att läsa annat än ren teknisk litteratur.


Det är lite samma sak som att ha Gudfadern som sin bibel, eller - som jag själv har upplevt i min post-tonårstid - som den bok vilken man relaterar olika verkliga situationer till. Mario Puzos underbara, snusförnuftiga och torra kommentarer om olika händelser i boken går direkt in i hjärtat, eller om det nu är hjärnan. För den delen är det så även med Kunderas böcker.

Från filmen You've got mail finns en relaterad dialog (som jag snott härifrån):

KATHLEEN: My business is in trouble. My mother would have something wise to say.

JOE: I'm a brilliant businessman. It's what I do best. What's your business?

KATHLEEN: No specifics, remember?

JOE: Minus specifics, it's hard to help. Except to say, go to the mattresses.

KATHLEEN: What?

JOE: It's from The Godfather. It means you have to go to war.

KATHLEEN: The Godfather? What is it with men and The Godfather?

JOE: The Godfather is the I Ching. The Godfather is the sum of all wisdom. The Godfather is the answer to any question. What should I pack for my summer vacation? "Leave the gun, take the cannoli." What day of the week is it? "Maunday, Tuesday, Thursday, Wednesday." And the answer to your question is "Go to the mattresses."
...


Kathleens bibel verkar vara Jane Austens "Pride and Prejudice", även om hon inte gör någon elegant analys som Joe om Gudfadern. Hennes kommentar om P&P är en liten pärla. Från Austen citing: You’ve Got Mail: Confession: I have read Pride and Prejudice about 200 times. I get lost in the language–words like thither, mischance, felicity. I’m always in agony over whether Elizabeth and Mr. Darcy are really going to get together. Read it – I know you’ll love it.

Joe tyckte inte alls om Pride and Prejudice och jag är osäker på om han egentligen läste ut boken, så det verkar som det skulle symbolisera en klyfta mellan två olika personligheter. Men nu råkar jag faktiskt tycka om både P&P och Gudfadern...

Posted by hakank at 02:30 EM Posted to Böcker | Filmer | Systemutveckling

augusti 13, 2003

Böcker nyss inköpta

Följande böcker köpte jag för några minuter sedan:

Priset för alla dessa intressanta böcker? SEK 160 (30 kronor/kilogram). Flera av dessa böcker har jag ofta bläddrat i tidigare, men priset var lite för högt. Idag var priset lagom (eller snarare löjligt).

Det var sista (?) utförsäljningen av PC-Bokens (Datorbokhandelns) konkurslager.
Det hela var dock en smärre pärs. Tror inte jag stått i en så lång kö på mycket länge.

Posted by hakank at 11:58 EM Posted to Böcker

augusti 07, 2003

Husgudar - Jorge Luis Borges

Peter Lindberg på tesugen.com skriver i dag om sina försök att hitta en försvunnen idé som han kommer ihåg att han hade tidigare. Det känner jag så väl igen. Och som han skriver i slutet: It was probably not a great idea. But if it was, it will come back.

När jag själv försöker att rekonstruera bortglömda "bra idéer" kommer jag alltid och ofelbart någon gång i associationsbanorna att tänka på Jorge Luis Borges. Tack och lov sker det oftast som en egen liten loop så det stör inte huvudloopen så mycket.

Borges har skrivit många massa fantastiska (i ordets alla betydelser) noveller, bland annat om Funes, en man som har "absolut minne", dvs han kommer ihåg allting han varit med om. Borges reflekterar i novellen hur en sådan person fungerar. T.ex. har Funes svårt att abstrahera generella begrepp från sina erfarenheter eftersom alla erfarenheter är helt unika. Därför uppfann Funes sitt eget talsystem. [Detta också apropos Niklas intressanta diskussioner om visuellt och matematiskt sinne.] När Funes var ung hade han "absolut tid", dvs han visste alltid, utan extern kronometer, exakt hur mycket klockan var.

Borges har alltså skrivit mängder av sådan speculative fiction (metaphysical fiction). Mest känd är nog hans Biblioteket i Babel som handlar om ett oändligt bibliotek med böcker skriven på kod, och där kodboken troligen finns där någonstans.

Många av novellerna (och dikterna) handlar om sken, verklighet, oändligheten och böcker. En märklig känsla jag nästan alltid får när jag läser dessa noveller är att "komma hem". Det är svårt att förklara, det är inte bara för att jag läst dem tidigare, utan det finns något i Borges värld som jag på något sätt känner mig riktigt komfortabel med.

Ett stilgrepp som jag gillar, är hans fiktiva recensioner, där han recenserar en bok som inte finns. Stanislav Lems trevliga 'Det perfekta tomrummet' är inspirerat av bland annat Borges. Borges skrev även många recensioner av "riktiga" böcker och reflexioner, t.ex. om litteratur, tid och paradoxer . Jag har dock inte läst så många av dessa, men de jag mycket selektivt läst, t.ex. om paradoxer, är små pärlor.

En bra sajt om Borges är Garden of Forking Paths. Jag rekommenderar att införskaffa den engelska Collected fictions som innehåller i princip alla Borges noveller och är förvånadsvärd billig
Läs även recensionssidan på Garden of Forking Paths där även andra recensioner finns. Borges influenser finns listade här..

En del av Borges influenser har även blivit mina egna favoriter, framförallt GK Chesterton. Chesterton skrev egentligen uppbyggelselitteratur men det har jag inte läst någonting av.
Däremot har jag läst han detektivnoveller om den katolske prästen Father Brown och om Mr Pond, en "armchair detective". Father Brown-novellerna är kluriga och innehåller en hel del mer eller mindre filosofiska tankar om mänskligheten, ofta i samband med brott och ondska. 'Mr Ponds Paradoxer' är en samling kluriga och mycket konstruerade historier.

Några av Father Brown-historierna finns online: The Innocence of Father Brown, The wisdom of Father Brown.

Lite roligt är att Martin Gardner har givit ut en annoterad utgåva av den förstnämnda novellsamlingen: The Annotated Innocence of Father Brown. (Gardner har f.ö. även skrivit en annoterad version av Alice i Underlandet: The Annotated Alice: Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass.)

För att inte glömma bort det och för att riktigt bejaka associationerna, skriver jag även om uppslagsboken Bloomsbury Good Reading Guide som innehåller små korta notiser och recensioner om olika författare och kategorier. Det fina med boken är att det finns "liknande författare", dvs de som är influerade av en specifik författare. Innan webben kom in i mitt liv gick jag ofta till biblioteket enkom för att kika i denna bok och få inspiration om nya författare att läsa. Den är möjligen lite obsolet idag eftersom vi har så mycket av detta på nätet, t.ex. Amazons kollaborativa funktioner.

Posted by hakank at 11:26 FM Posted to Böcker | Husgudar | Comments (2)

juli 17, 2003

Bok: "Modeling the Internet and the Web"

Boken Modeling the Internet and the Web Probabilistic Methods and Algorithms verkar vara intressant. Den borde man (också) läsa.

Pierre Baldi har även skrivit Bioinformatics: The Machine Learning Approach, Second Edition (Adaptive Computation and Machine Learning), om maskininlärning i bioinformatik. En trevlig sak.

Posted by hakank at 11:07 FM Posted to Böcker | Machine learning/data mining

juli 14, 2003

Litterärt om kaosteori - fortsättningen

För nästan en månad sedan (den 18 juni) skrev jag lite om Litterärt om kaosteori med några referenser till icke-fack-böcker om kaosteori.

I dag frågade Tatjana Samopjan om jag visste några nordiska författare som skrivit om kaos. Hennes fråga finns i kommentarerna till ovanstående inlägg, liksom mitt, ganska utsvävande, svar.

Jag fick sedan även tipset om att Unni Drougges roman Regnbågens tid skulle beröra kaosbegreppet, fraktaler närmare bestämt. En recensioner där detta diskuteras är Inger Littbergers I Regnbågens tid: bland humana häxor, healers och hackers i Unni Drougges värld (finns lite längre ned på sidan).

Fler tips om nordisk och icke-nordisk skönlitteratur emottages tacksamt.

Posted by hakank at 06:38 EM Posted to Böcker | Dynamiska system | Comments (1)

juli 01, 2003

folkvett.

Häromdagen fick jag det nya numret av folkvett. som ges ut av Föreningen Vetenskap och Folkbildning .

Föreningen (citat från sajten) har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.....

Tidningen kommer ut 4 gånger per år. Denna gång var det en blandad kompott, t.ex. om nya bibelöversättningen, Jesper Jerkert skriver en kritisk granskning av slagrutor och det görs en recension om datalogiavhandlingen Shadows of Cavernous Shades: Charting the Chiaroscuro of Realistic Computing av Erik Persson. Sydsvenskan hade, förresten, häromdagen en kort notis om denna recension [se nedan].

Det var även en artikel om språkmyter där artikelförfattaren (Niels Hovmöller) går till strid mot språkpoliserna. Och jag håller helt med honom i att vi bör ha en mer sansad inställning till vad som är korrekt i svenskan. (Jag vill inte gå så långt som att jag kallar mig för 'språktjuv', men börjar gärna en mening med "Och" eller "Jag". Eller "Eller".)

Se en fullständig lista över de publicerade artiklarna; en herrans massa bra artiklar från tidigare nummer finns online. Det är bara att läsa. Och gå med i föreningen!

Just det. Ett inte helt orelaterat boktips:

Högskolans Lågvattenmärken
(bokus länk) är en antologisamling samlade av Sven Ove Hansson (professor i filosofi och råkar vara en av redaktörerna för folkvett.) och Per Sandin. Bokens tema är svensk universitetsforskning i det som man brukar kalla för pseudo-vetenskap. En bra folkvett.-recension finns att läsa här.


Senare uppdatering:
Länken fill artikeln i Sydsvenskan som jag nämner ovan har jag nu hittat: Gud-vetenskapen slutade 2-1

Posted by hakank at 09:35 EM Posted to Böcker | Skepticism, parapsykologi etc

juni 22, 2003

Matematisk skönlitteratur

Mathematical Fiction finns en stor samlig recensioner av skönlitteratur som på något sätt är kopplad till matematik. Dominerande är science fictionromaner/-noveller, men även några pjäser
och filmer finns med.

Posted by hakank at 01:48 EM Posted to Böcker | Matematik

juni 20, 2003

Husgudar - John Scarne

I mitten av tonåren började jag bli intresserad av kortspel. Mina bästisar, min bror (Anders) och jag tillbringade många timmar i brorsans rum genom att spela kort, främst poker, 21, Blackjack, Skitgubbe och Amerikansk Femhundra, men vi lärde oss och spelade samtliga kortspel från boken Kortoxen (Forums förlag). Förutom Bridge.

Steget var inte så långt till att börja manipulera med korten och försöka lära mig "allt" om detta. Det som mest fascinerade mig var inte så mycket trolleri-delen - att uppträda med en underhållande show för publik - som själva manipulationerna av korten, dvs teknikerna i falskspel såsom att o-kupera en kortlek, ge andra kortet i stället för det översta (second dealing) etc. Jag tillbringade flera timmar om dagen att lära mig dessa saker och blev faktiskt rätt flyhänt. Det var då jag läste min (överhuvudtaget) första fackbok på engelska: Royal Road to Card Magic, fortfarande en av biblarna i ämnet. Jag köpte en massa andra böcker i ämnet men fick vänta i flera månader på leveranserna från Amerika. Bokus har gjort mitt liv mycket enklare.

I ett anfall av stark hybris började jag då skriva på bok i ämnet falskspel och bedrägeri i spel eftersom det då inte fanns - och fortfarande inte finns vad jag förstår - en svensk bok i ämnet. Men det blev naturligtivis inget av med det.

När man börjar läsa om falskspel (cheating) stöter man mycket snabbt på namnet John Scarne. Han var en beryktad magiker med manipulationer som specialitet, och blev under andra världskriget känd som en kämpe mot det falskspeleri som hade frodat sig i både privata och offentliga sammanhang, t.ex. kasinon. Han skrev en mycket läst bok Scarne on Cards om hur man spelar olika kortspel, bästa strategier för dessa och hur man upptäcker falskspel i dem, liksom böcker om andra typer av spel, en bok specifikt om tärningsspel och om kortmagi.

Hans självbiografi The Amazing World of John Scarne var mycket inspirativ för en tonåring som också ville bli magiker och expert på (falsk)spel. Stilen i boken är lite väl självförhärligande och man bör ta en hel del med en nypa salt.. I boken beskrivs förutom sina tirader mot falskspeleri, även hur han - liksom Harry Houdini ett par sekel tidigare - avslöjade falska medier. Jag läste om boken för några år sedan när jag hade ett recidiv i ämnet; den är fortfarande läsvärd.

De enda rörliga bilderna jag någonsin sett av John Scarne är när han dubblerar Paul Newmans händer i The Sting (Blåsningen, fortfarande en film av se om) när Henry Gondorff (Newmans roll) sitter på tåget och väntar på att spela poker med Lonnegan, och då tränar upp sina händer genom att blanda falsk, second dealing och lite annat. Scarne var även teknisk rådgivare för filmen. Filmen bidrog starkt till mitt intresse för dessa saker.

De olika spel och rackartyg som görs i filmen, liksom de olika termerna som används, är i mångt och mycket tagna från boken The Big Con. Även skaparna av The Mission Impossible lär har varit inspirerade av denna bok. En annan läsvärd bok om "confidence men" är The Con Game and 'Yellow Kid' Weil, en självbiografi.

Uppdatering
Jag ser i mina webbserverloggar att flera besökare kommer till denna sida när de söker på kortspel skitgubbe. En engelsk förklaring på spelet finns här. Spelet kallas även Mjölnarmatte och Mas. Se en svensk förklaring under det senare namnet här.

Posted by hakank at 08:02 FM Posted to Böcker | Filmer | Husgudar | Trolleri, magi etc

juni 19, 2003

Jane Austen - läser du Jane Austen?

Sedan i höstas har jag läst alla Jane Austens böcker, i alla fall de som har givits ut som riktiga böcker, och faktiskt läst om någon av dem (jag råkar också ha samtliga dessa som filmer). Men varför läser man Jane Austen?

Först var det nog - jag är inte riktigt säker - en motreaktion på att de senaste åren har det varit väldigt mycket Hong Kong/Kung Fu-filmer som kulturell diet och istället för att slåss för att lösa en konflikt löser Austen det med en ofta intellektuell dispyt . För det andra var det en ren slump eftersom jag råkade se ett avsnitt av BBC:s version av Pride and Prejudice (Stolthet och fördom) med den alldeles fantastiska Jennifer Ehle som Elizabeth.

Men framförallt för att Austen är förbaskat bra och underhållande! Just 'Stolthet och fördom' innehåller det mesta för att beskriva mänsklig konflikt och ett riktigt romantik drama. Hennes bitska tunga är fortfarande träffsäker efter nästan 200 år, modern beskrivs med riktigt kliande klarhet och Elizabeths fördom (och stolthet) växer fram suveränt efterhand. För att inte tala om Darcys.

Det finns också en lätthet i de flesta av Austens romaner som gör att jag ofta tänker på Woodhouse när han är som allra bäst.

Jag rekommenderar verkligen 'Stolthet och fördom', liksom 'Övertalning' (Persuasion). Däremot
är jag inte riktigt lika förtjust i 'Förnuft och känsla' (Sense and sensibility) eller Emma.

Som avslut kan jag även rekommendera Charlotte Brontes 'Jane Eyre' som nu råkar gå som radioföljetång.

Posted by hakank at 10:46 FM Posted to Böcker | Comments (8)

Plain Jane

Min första - och förhoppningsvis sista - stora designförändring är nu verkställd.
Det blev modellen "Plain Jane", vilket passar bra eftersom jag just läst om Jane Austens Pride and Prejudice (varning: stor fil!), fast på svenska.

Posted by hakank at 10:45 FM Posted to Blogging | Böcker | Comments (2)

juni 18, 2003

Böcker för tillfället - och varför

Följande är en lite mer strukturerad samling av böcker och andra skrifter med fler än 5 sidor som jag för tillfället läser, har läst eller bryr mig om. Jag hade tänkt mig att detta skulle bli ett återkommande tema framgent.

Som ni möjligen förstår är jag just nu inne på kaos/dynamiska system. Anledningen är att när jag läste om komplexa nätverk tyckte jag att vissa teorier och frågeställningar hängde lite i luften, och för att få ett mer grundat fundament i detta behöver jag förkorvra mig i komplexa system (a.k.a. dynamiska adaptiva system etc), vilket i sin tur kräver en djupdykning i de matematiska modellerna för dynamiska system (a.k.a. kaosteori).

Mycket av det jag läste för en 15 år sedan när kaosteorin var som populärast har jag glömt, så jag slukar det jag kommer över. En del av länkarna har jag redan nämt (artiklarna "Differentialekvationer - lite mer praktiskt" och "Kaosteori - den riktiga historien?" tidigare idag) men här är de lite mer samlade.

Steven Strogatz Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry and Engineering.
- höjdarbok. Mycket pedagogisk. Har många bra exempel, mestadels från fysikens värld men även från biologi och sociala verksamheter, t.ex. Romeo och Julias kärleksliv.

Kaplan och Grass: Understanding Nonlinear Dynamics. Denna bok har jag upptäckt är bra som komplement till Strogatz eftersom boken koncentrerar sig på biologiska exempel. Ett mycket bra kapitel om booleanska nätverk och cellulära automater piggar upp och gör bilden mer komplett än Strogatz. I dessa kapitel en viss närhet till de problem som finns i komplexa nätverk.

Gleicks lite skvalleraktiga Chaos - denna läser jag om, mest som sänglitteratur.

Andrew Ilachinski, Land Warfare and Complexity, Part I: Mathematical Backgorund and Technical Sourcebook (PDF). Detta är första delen av två och ger översiktligt grunderna i komplexitetsteori (inklusive kaos, cellulära automater, neurala nät, genetiska algoritmer, self-organized criticality) för att sålunda försöka skapa en teori kring landsstrider (riktigt krig, inga dataspel eller så). Inte så mycke bjäfs som det brukar vara i andra likande översikter och hajpen som naturligtvis finns där hålles med strama tyglar.

Essäsamlingen Universality in Chaos med de flesta av klassikerna. Tyvärr saknar jag Ruelle ochTakens "On the Nature of Turbulence". Har du den elektroniskt får du gärna kontakta mig!

Systemet XPPAUT som är förträffligt för att modellera dynamiska system. Det krävs en del inkörningstid men har i gengäld en massa exempel som visar hur man skriver de flesta standardsystemen.
Ett sådant exempel är dynamiken i en droppande kran, och det kommer kommer jag ihåg som en av de intressantaste sakerna i kaosforskningen: att man kan hitta kaos i så enkla och jordnära saker som en droppande kran. (Det var för övrigt då jag började bli intresserad av talteori och hittade en del lustiga samband....) Det är även möjligt att modellera (biologiska) neurala nätverk, cellulära automater fast det kräver en del trixande.

Jag har också börjat kika på Stephen Wolframs artiklar om celluära automater. Just nu känns hans A New Kind of Science lite väl tung, dyr och nerskriven. för att jag ska köpa och framförallt läsa den.

Andra böcker som eventuellt är på gång:
Yaneer Bar-Yam:s online-bok Dynamics of Complex Systems.

En annan onlinebok: Julien C. Sprott Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos (PDF), men jag tror att den är lite redundant om man läser flera av ovanstående böcker.

Posted by hakank at 04:56 EM Posted to Böcker | Dynamiska system

Min favoritnotapparat

Min favoritfotnotapparat är följande:

Posted by hakank at 02:32 EM Posted to Böcker

Litterärt om kaosteori

För de flesta av mina intressen brukar jag försöka hitta skönlitterära verk (böcker eller filmer) som behandlar ämnet. T.ex. har Asimovs Stiftelsetrilogi (eller nonologi?) inspirerat mig vad gäller statistisk analys, data mining etc.

Vad gäller kaosteori (eller dynamiska system som det lär heta när man ser det från den matematiska sidan) läste jag häromdagen Tom Stoppards Arcadia, ett skådespel på en cirka 130 sidor som till viss del handlar om en del av de saker som kaosteorin handlar om: känslighet för initialvillkor, iterativa system etc. Det är en rolig (dråplig) pjäs med många bottnar. Till viss del tycker jag att man märker att Stoppard använt Gleicks "Chaos"-bok som underlag för "det tekniska" (fast jag har just nu igen aning hur jag själv skulle skriva det).

Några sajter som handlar om pjäsen och dess kopplingar till kaosteorin med bilder och allt:

Jag har inte läst något av Stoppard tidigare men Arcadia gav mig mersmak. Boken jag har (Tom Stoppard Plays 5: Arcadia, the Real Thing, Night and Day, Indian Ink, Hapgood) innehåller även pjäsen Hapgood som ska handla om Kvantfysik om jag förstått det rätt.

För övrigt kan jag rekommendera några böcker som är något mer perifert kopplade till kaosteori, nämligen Thomas Bass två "projekto-grafier": Först är det The Eudaemonic Pie (eller The Newtonian Casino) som handlar om ett gäng kaosforskare (några mycket kända, bland annat Doyne Farmer och Norman Packard som skrev flera tidiga skrifter inom kaosforskningen) som försöker slå kasinon genom att studera roulettehjulens beteende. Sedan är det The Predictors som handlar om i princip samma gäng som skapar ett företag (The Prediction Company) som ska tjäna en massa pengar på börsen. Här handlar det om genetiska algoritmer och neurala nätverk.

Båda dessa böcker är mycket roliga att läsa och rekommenderas som säng-/hängmatte-litteratur för en som läst allting.

Posted by hakank at 02:22 FM Posted to Böcker | Dynamiska system | Comments (8)