« Mark Buchanan: The Social Atom | Main | Upptäcka kraftiga förändringar i tidsserier (changepoint detection) »

augusti 19, 2007

Recension av Keith Devlin, Gary Lorden: The Numbers Behind Numb3rs: Solving Crime with Mathematics

TV-serien Numb3rs handlar om bröderna Don, FBI-agent, och den yngre brodern Charlie som är en matematikprofessor. Charlie är den egentlige "hjälten" i serien där hans matematiska begåvning (genialitet!) gör att Don kan lösa sina fall. Speciellt skoj är att matematiken i TV-serien är central och man har gjort sig möda om att göra den så korrekt som möjligt. Inte speciellt förvånande (för mina reguljära läsare) är serien en stor favorit.

Serien ska strax börja på fjärde säsongen och då passar det utmärkt att en bok om (kring) serien kommer ut. Det är matematikerna Keith Devlin och Gary Lorden som skrivit The Numbers Behind Numb3rs: Solving Crime with Mathematics (ISBN: 9780452288577) som gör en populärvetenskaplig exposé över matematiken som används i serien.

De två författarna är väl lämpade att skriva boken:
Keith Devlin, professor i matematik och är nog mest känd som Math Guy och skriver i den (populär)matematiska kolumnen Devlin's Angle (Archives). Devlin har även skrivit flera böcker (där 1988 års utgåva av Mathematics - the New Golden Age var en stor inspirationskälla för mitt matematikintresse).

Gary Lorden kände jag däremot inte till innan serien Numb3rs. Han är professor i matematik och "chief mathematics consultant" till TV-serien. Den senare rollen beskrivs t.ex. i CaltechNews-artikeln Crime and Computation.

Boken är "oteknisk" skriven och det krävs inga speciella matematiska förkunskaper (förutom sådana som normal skolgång bör ha gett). Det finns få formler/ekvationer och de som finns förklaras nästan alltid ingående.

När jag först läste om boken trodde jag att alla kapitel skulle behandla Numb3rs-relaterade saker och endast sådana. Man har istället valt en mer utökad variant och det saknas Numb3rs-koppling i några kapitel, t.ex. kapitel 5, "Image Enhancement and Reconstruction" som handlar om bildbearbetning i samband med efterverkningarna av lynchningen av Rodney King. Det görs också intressanta genomgångar av matematiken i och kring rättegångarna (som inte alls är med i TV-serien), t.ex. bevisvärdet av DNA-test och fingeravtryck samt kring urvalet av jurys. Denna utökning fungerar bra, även om det möjligen kan vara lite förledande i marknadsföringen.

En av de stora fördelarna med populärvetenskapliga böcker är att man blir inspirerad att läsa vidare i det ämne som behandlas. Tyvärr försvåras sådan vidareläsning genom att det i många kapitel inte finns några litteraturreferenser eller vidareläsningstips (det finns dock flera kapitel som har mycket referenser). Möjligen har författarna ansett att läsarna själv söker efter obekanta termer via sökmotorer eller Wikipedia. Fel approach enligt min mening.

Trots bristerna tycker jag om boken och rekommenderar den till de som också gillar TV-serien. Och rekommenderar TV-serien för den som inte sett den.

Bokens kapitel
Här är en listning av kapiteln och några kommentarer kring dem.


Se även
Devlins artikel om TV-serien NUMB3RS gets the math right.

Jag har köpt de två första säsongerna från Discshop. Tyvärr saknas här de kommentatorspår som finns i region 1-varianterna.

Recensionen New Book Explains How Math Can Help Solve Crimes finns även som pratversion inklusive författarnas (autentiskt återgivna förutsätter jag) röster.

Sajten Redhawke NUM3RS med länkar till matematiska begrepp

Dr. Andrew Nestler's Analysis of NUMB3RS

Min favoritblogg i Numb3rsiana: num3rs blog

Succén med TV-serien har även knoppat ett samarbete mellan CBS, Texas Intstrument och National Council of Teachers of Mathematics i form av sajten We All Use Math Every Day där lärare kan hämta material som kopplas till de olika avsnitten. Aktiviteter för respektive säsong (sorterad i bloggordning):
Season 1
Season 2
Season 3

Posted by hakank at augusti 19, 2007 11:21 FM Posted to Böcker | Machine learning/data mining | Matematik | Social Network Analysis/Complex Networks