« Google Page Rank | Main | Agent-baserad modellering - simuleringar av emergenta fenomen »

augusti 12, 2003

Applåder och panik

Två intressanta exempel på mycket vanliga sociala emergenta (självorganiserande) fenomen är applåder och panik.

Applåder
Min husgud Barabasi har varit med att forska kring applåder. Se mer på The Sound of Many Hands Clapping (The rhythmic applaude page). Bland annat finns där deras Nature-artikel Self-Organizing in Albert Hall (PDF), lite länkar till tidningsartiklar samt ljudexempel.

Panik
En sajt som undersöker panik-fenomenet ur ungfär samma perspektiv är Panic: A Quantitative Analysis. Nature-artikeln Simulating dynamical features of escape panic (PDF) är väl värd att läsa. Flera artiklar finns även att läsa, liksom referenser och exempel på stora paniska katastrofer.

Speciellt intressant är att de har skrivit en simulator för detta som man kan ladda ner om man fyller formuläret under "SOFTWARE download source code" (från menyn till vänster). Det är ett C-program, med källkod och färdiga exekutabler för Linux. Jag vet dock inte hur enkelt det är att porta till Windows eller Mac. Det är lite roligt att kika på.

En holländsk RealPlayer-fil, där bland annat en av författarna, Tamás Vicsek pratar (tack och lov på engelska) om panik-fenomenet, finns på http://www.vpro.nl/rmstreams.db?3667190.
[Möjligen fungerar det inte att klicka direkt på länken. Kopiera i så fall länken till din RealPlayer-spelare.] Vicsek har skrivit en hel del andra skojiga artiklar om liknande fenomen, vilka se.


[Väl värd att läsa är också Parasitic Computing där Freeh, Barabasi , Jeong och Brockman skriver om det märkliga ännet parasitiska beräkningar, eller vad det nu kan heta på svenska. Är detta månne ett sätt att skapa en egen liten intelligens på Internet?]

Posted by hakank at augusti 12, 2003 10:39 FM Posted to Agentbaserad modellering | Social Network Analysis/Complex Networks