« Sydsvenskan: Dagens hälsoprognos (med avseende på vädret) | Main | Tre matematiska / logiska pyssel med constraint programming-lösningar: n-puzzle, SETS, M12 (i MiniZinc) »

juni 11, 2008

"Ett handstickat nät" - Jorun Boklövs B-uppsats om svenska stickbloggare

Jorun Boklöv (Life de Luxe) har skrivit en B-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå Universitet, där hon speciellt studerat fyra svenska stickbloggare för att utröna hur kommunikationen på dessa förs.

Uppsatsen heter Ett handstickat nät - Verktyg och strategier för att skapa nätgemenskap, och hur de används av fyra svenska stickbloggare (PDF).

Begreppet stickbloggare förklaras på sid 5 (noten) som bloggar som helt eller delvis handlar om stickning..

Sammanfattningen är som följer


Bloggar beskrivs ofta med utgångspunkt i den publicerade texten: daterade inlägg (med eller utan länkar) i omvänd kronologisk ordning. Det finns många som upplever att den sociala sidan av bloggandet är en nog så viktig del av dess funktion för både bloggaren och läsarna. I den här uppsatsen har jag tittat närmare på nätgemenskap och hur en känsla av gemenskap skapas på bloggar. Jag har utgått från svenska stickbloggar, en liten sub-grupp i den svenska bloggosfären.

Frågorna jag utgått från är:
· Vad karaktäriserar en nätgemenskap?
· Vilka verktyg och strategier anses stärka banden i en bloggbaserad nätgemenskap?
· Hur används dessa verktyg och strategier bland svenska stickbloggare?

Nätgemenskaper kan sägas uppstå varhelst människor samlas online kring ett gemensamt intresse. Internet gör det enkelt att knyta många svaga band med andra.

De gemenskapsskapande verktyg som används flitigast i bloggar är kommentarsfunktionen och praxisen att samla rekommenderade länkar i en bloggroll. De gemenskapsskapande strategier jag funnit belägg för är att tala direkt till läsarna, att visa uppskattning och berömma samt att visa upp skicklighet. Strategin att skriva på ett inställsamt sätt är ännu tydligare i kommentarerna än i inläggen.

När man talar om dagboksliknande bloggar innebär det inte att bloggaren skulle vara omedveten om sin publik. I undersökningsmaterialet markeras tydligt att skribenten skriver med en publik i åtanke.

Ser man enbart till kommentarerna är bloggandet en angelägenhet för bloggare, det är i stor utsträckning de som kommenterar andra bloggares inlägg.


Uppsatsen kan vara intressant även för sådana som inte är intresserad av stickning eftersom diskussionen mestadels förs på ett generellt plan.

En fråga att ställa är om man direkt kan generalisera resultaten till andra typer av privatbloggar, t.ex.
- mer generellt om mode
- politik/debattbloggar
- dagboksnära bloggar
- teknik/vetenskapsbloggar
- reklambloggar
- etc.

Vilka likheter/skillnader finns i sättet att kommunicera inom respektive community? Jag förutsätter - åtminstone för diskussionens skull - att det faktiskt finns skillnader mellan dessa olika typer av communities.


Hoppas att Jorun sedan går vidare och gör en större social nätverksanalys av den svenska stickkommuniteten. (Jorun refererar till nämnda sida samt till det projekt som tyvärr aldrig blev av - Projektförslag:
Social nätverksanalys av den svenska bloggosfären
- främst p.g.a. att det då - anno 2003 - var väldigt tungt att ta fram underlaget för vem som länkar till vem inom den svenska bloggosfären.)


Grattis till betyget, Jorun!

Posted by hakank at juni 11, 2008 07:14 EM Posted to Blogging | Social Network Analysis/Complex Networks