« Utanvitsar (utangåtor, utanrebusar): ett program | Main | Mathematisk podcast: mathgrad podcast »

juni 12, 2006

Åsk har en blogg! (*)

Åsk Wäppling är troligen mest känd för bloggen AdLand där reklamvärlden nagelfars med skarpa Argusögon. (Cf. möjligen Jag ger mig: Du har rätt Åsk, AdLand är en blogg.)

Hon har även haft en bloggliknande sak (påpassligt kallad "ascii log") där mer personnära saker skrivits. Tyvärr saknade den RSS-flöde (**) vilket gjorde den svårbevakad för en inbiten Blogliner som undertecknad. Denna tyvärrhet är nu över eftersom - och glädjande nog - har denna bloggliknande sak gått och blivit en riktig blogg (*)! Se alldeles själv på ascii log. Det finns även en photolog, likaledes den med RSS-flöde (**).

I The ascii log is dead, long live the ascii log skriver Åsk om transitionen mellan log och blog.

Kul!

(***)


Noter
(*)
Av det ovan skrivna skulle en läsare möjligen kunna få uppfattningen att undertecknads definition av blogg är att den måste ha ett RSS-flöde, och saker som inte har RSS-flöden (**) inte är bloggar (*). Lite trist då att undertecknad inte längre har någon definition av vad en blogg är eller inte är. Däremot är RSS-flöden (**) himla käcka saker.

Mer korrekt skulle rubriken vara "Åsk har nu blivit med RSS-flöde" (**) eftersom det är det som är den stora nyheten. Andra konstruktioner i löptexten skulle behövas justeras på motsvarande sätt, men eftersom klatchigt går före korrekthet låter vi det vara så här.


(**)
RSS-flöde (**) borde egentligen inte heta RSS-flöde (**) utan "RSS/Atom/etc-flöde" eftersom RSS endast är ett av flera format för bevakning av denna typ av publikationer, eller kanske endast "flöde" eller något liknande, men RSS-flöde (**) har nu blivit en inarbetad språklig konstruktion, så vi låter även detta vara som det är.


(***)
Det är även mycket ärofullt att tillhöra Åsks bloggs bloggrulle.


Andra bloggar om: .

Posted by hakank at juni 12, 2006 06:25 EM Posted to Blogging | Diverse

Comments

Bloglines är väldigt trevligt. Det tog ett bra tag innan jag fastnade för den, men nu är jag också en Blogliner. :-)

Posted by: Lars Olofsson at juni 12, 2006 10:15 EM

Oj, nu har man ju PRESSURE att prestera, er, skriva lite och jag är långt ifrån buggtestklar där. Men vasjutton, kul kul. ;)

Posted by: Åsk at juni 14, 2006 09:46 FM