« Påminnelse: Skånsk bloggareträff: söndagen 9 januari 13.00, Kin Long Malmö | Main | Chiasmus-ord (omkastningar av bokstäver mellan ord) »

januari 09, 2005

Sammanfattning Skånsk bloggareträff: söndagen 9 januari

Här är en sammanfattning av Skånsk bloggareträff: söndagen 9 januari 13.00, Kin Long Malmö.

Sammanträffande:
Mats Andersson (Klocklös i tiden)
Jonas Bergenudd (Nätverkssamhället)
Håkan Kjellerstrand (hakank.blogg)
Martin Persson (MittInternet.com)
Erik Starck (Framtidstanken)

Anmälda men ej närvarande men med giltigt förfall:
Magnus Bodin (bodin.org), förfall
Åsk/dabitch Wäppling (ascii log), förfall.

Anmälda men ej närvarande med ej giltigt förfallt:
Inga


Martin har redan skrivit en del. Där finns också tillfället förevigat medelst digital fotografi. Lite märkligt ritades det inte på någon serviett, så en sådan har inte fotograferats. Mats har självklart redan kommenterat detta.


Metabeslut om fortsatt mötande, nästa träff
Församligen var inte direkt emot att träffas regelbundet första söndagen varje månad, vilket är ett tillräckligt bra skäl att fortsätta att försöka träffas regelbundet.

Det var en liten diskussion om det var bra eller dåligt att alla samlingarna är på samma ställen varje gång, eller om det skulle ambulera mellan olika restauranger. Det blev dock inte beslut taget på detta. Mats framförde den braiga fördelen med en och samma plats att man inte behöver leta rätt på nya platser varje gång.

Vi var dock överens om att Malmö/Lund var två bra städer som kunde locka tillräckligt många. Efter denna diskussion var vi mer undantagslöst överens om någonting. Ett bra tecken på en trevligt och utbytesgivande samling.

Hur som helst: Jag kommer att sammankalla till nästa träff som då planeras att bli Söndagen 6 februari 13.00, Kin Long Malmö. Karta och sådant kommer att bifogas.

Diskussionspunkterna
Redan nu får reserveras att det kommer troligen att kommas på ytterligare saker efterhand, vilket gör det nedanstående kommer att uppdateras efterhand de koms på. Det har även fyllts på med lite kompletterande information, t.ex. länkar.

* Som ständig punkt på dagordningen diskuterades vad en blogg är eller inte. En del av oss framhärdar i att det är intressant att diskutera detta medan andra tycker det är rätt meningslöst.

Några menar att begreppet blogg och bloggning kommer att vara så urvattnad inom ett år att det förlorat sin mening. Vad är det då man håller på med när man håller på med det man gör? Och är det då viktigt att urskilja detta från annan webbpublicerande/-kommunitet?

* Diskussion om ICA Kurirens lista över mest beundrade svenskar år 2004. ICA Kurirens sajt är onåbar just nu så det följer inte någon länk dit. Däremot hittades nedanstående lista på Jerrys Ord.

De första på listorna är följande, men vi hade inte riktigt koll på den mer än att Henke Larsson var överst på den manliga listan och kungen inte längre var på förstaplatsen.

Kvinnor
1. Carolina Klüft (7)
2. Margot Wallström (23), Drottning Silvia (1)
4. Liza Marklund (15)
5. Mona Sahlin (11)

Män
1. Henrik "Henke" Larsson (24)
2. Göran Persson (2)
3. Kung Carl Gustaf (1)
4. Jan Guillou (11), Stefan Holm (–)

Därav följde en fundering vad som gör att man överhuvudtaget beundrar någon, och mer specifikt hos dem som finns med på listorna. Några tankar:
- att man uppnår något som är väldigt svårt att uppnå
- att man lyckas tjänar en massa pengar (det brukar vara kopplat till den förra punkten)
- att man beundrar någons "hantverk" t.ex. hos en musiker eller författare
- att man har stort ansvar och tar svåra beslut

Vi hade själva svårt att ge exempel på personer som vi beundrar. Några musiker nämdes, Kamprad togs upp som ett exempel (men hur svensk är han numer?). Håkan nämnde sina husgudar.

* Jonas anteckning Är bloggar en säkerhetsrisk?. Vi var nog överens om att för mycket information om vad man kommer att göra, när man är hemma, avsaknad av hund och alarm inte är bra. Förhoppningsvis finns det ännu inte någon tjänst som samlar denna information i ett system för legalt utmanande individer.

Här gick diskussionen även in mer generellt på hur personliga vi var på våra bloggar och nackdelarna/fördelarna med detta.

Följande fråga ställdes: Hur mycket mer personligt skulle du skriva om du var helt anonym eller i alla fall mer svåridentifierbar? För vissa skulle det troligen inte innebära någon förändring alls. För andra skulle man kunna skriva mer fritt. Detta ledde naturligtvis in på diskussionen om Per Gudmundsson skulle kunna fortsätta blogga i samma stil fast anonymt. Nej, eftersom han har (hade) en unik stil. [Märkligt nog började vi här inte diskutera hur man automatiskt identifierar en blogg, men det var också en av de få lapsusarna som inträffade.]

* Vem äger rättigheterna till DNA för en person? Kan man copyrighta det? Vad skulle det innebära att copyrighta ett DNA. Skulle något vara tillåtet eller förbjudet som inte var tillåtet eller förbjudet? Någon berättade att någon domstol hade nekat en person rättighet till sitt DNA, men vad var det egentligen denne person förlorat (källa?)? [Ja, det var mest frågetecken i denna diskussion.]

* Klarar det existerande samhället av att hantera den nya tekniken? Klarar de existerande mänskliga sociala relationerna av att hantera de nya möjligheterna, riskerna och utmaningarna?

Här kom vi även in på att samhället med sin centralstyrning troligen får svårt att konkurrera med utvecklingen av nätverk på olika nivåer, t.ex. världsvida ekonomiska nätverk eller virtuella sociala sådana. Kanske ett samhälle i stället ska bygga på en decentraliserad tanke, vilket kanske kräver att man måste lära sig tänka på ett annat sätt.

(En författare som tagit upp detta till viss del är Mitchel Resnick i sin Turtles, Termites, and Traffic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds. För vidare diskussioner om liknande saker kan även hänvisas till min kategori Komplexitet/emergens.)

* Det diskuterades topplistor i allmänhet och weblogs.se:s/intressant.se:s i synnerhet. Det hänvisades till Intressant-Johans anteckning Topplistan på intressant.se om hur topplistan är konstruerad.

Är topplistor rättvisa, är de användvara? Vi var nog överens om "nej", respektive "ja". Ett stort problem är också att de är möjliga att manipulera på olika sätt, så bör - naturligtvis - tas med en nypa salt.

Bloggrelaterade topplistor bör troligen diversifieras i åtminstone en för relativt nya inom bloggvärlden som kanske mer är intresserade av bloggar som allmänt anses som "bra" och "intressanta" och en lista för mindre nya bloggare som visar nya bloggar eller bubblare.

* Mer generellt (och fler frågor): Vem äger information om en person, t.ex. sjukdomshistoria, ekonominiska transaktioner, fysiska trajektorer överhuvudtaget t.ex. vilka affärer/restaturanger man besöker eller hos vem man tillbringar natten. Detta med anledning av information som finns t.ex. via RFID-kort, mobiltelefon, kreditkortsköp.

Vad skulle det i så fall innebära att någon äger denna information?

Det är inte självklart att systemet (läs staten, landstinget eller företagen/butikerna) ska äga/sitta på denna information. Det är klart att för sjukjournalerna måste läkare ha tillgång till informationen. Hur löser man det?

Hur ser en lösning ut på detta problem? Är det en viss typ av samhälle som krävs och därmed en förändring av samhällsstrukturen? Måste det vara en och samma lösning för alla dessa typer av möjligheter?

Varför är man rädd att sätta digitala spår? Är det vettigt att vara rädd för alla sådana avtryck? Vilken typ av informationsbevakande bör man rimligen vara rädd eller uppmärksam på?

Hur många skulle acceptera att vara "fullständigt registrerad" vad gäller t.ex. inköp och geografisk position om de fick - säg - 10% rabatt på företagens produkter?

Aftonbladets Johan Hakelius Ge fan i vilket sorts mjöl jag har i påsen togs här naturligtvis upp.

Vi kom väl bara överens om att detta är svårt och att det finns motstridiga intressen. Samt att det är viktigt att frågorna diskuteras både på systemnivå och individnivå.

* Google-sökningar. Förstaplats för sökningar på paradigmskifte respektive nätverkssamhället är inom den svenska bloggosfären . Vad gäller "nätverkssamhället" är det nog inte så svårt att gissa, men vem har första plats för "paradigmskifte"? Försök gissa innan ni kikar.

Enligt vissa opublicerade experiment verkar det numera vara svårare att google-bomba sig fram till en första plats. Tyvärr är informationen om försöket för lite för att kunna göra en mer vetenskaplig bedömning.

* Daniel Dennett, Richard Dawkins. The Brights, Transhumansism.

Det berättades även anledningen till att Håkan inte är aktiv inom The Brights-rörelsen även om han sympatiserar med själva andan.

* Det började en diskussion om vilka böcker de senaste årtiondena som var "viktiga" att läsa. Gödel, Escher Bach nämndes liksom Dawkins böcker om gener och memer, sedan gick diskussioner över till memer och hur olika typer av mänsklig påverkan görs.

Några länkar kring detta:
Susan Blackmore: The Meme Machine
Everett M Rogers: Diffusions of Inventions
Malcolm Gladwell The Tipping Point

* Eftersom det numera finns så många svenska bloggar med många diskussioner som sker över en lite längre period är det svårt att hålla reda på de som är intressanta. Diskussionen kan ju komma direkt eller med en fördröjning på flera timmar eller dagar. Hur bevakar man detta?

Martin hade ett förslag om att man skulle bli notifierad om en diskussion var på fler än X kommentarer, där X=4 enligt Martin. Se Martins egen formulering. Andra menade att X borde nog vara mer än 4 eller ansåg att antal kommentarer inte är tillräckligt för att avgöra om en diskussion är intressant eller inte. Det skulle - menade någon - troligen också krävas att det var olika personer som kommenterat. Och någon kommenterade att det kunde vara enkelt att fuska i ett sådant system [Varför man nu ville fuska. Det fungerar en gång sedan lär man sig att inte gå till denna blogg.]

Martins förslag sågs naturligtvis som ett gryende korn till en användbar tjänst.

* Vi pratade lite om semantic webb och att den existerande strukturen på webbsidor är rätt trist.

Det finns nu möjlighet att länka till någon och att inte länka till någon. Det saknas däremot en funktion att göra negativar länkar, dvs att man inte "tycker om" det som skrivs hos någon annan. Naturligtvis skulle Google och andra sökmotorer respektera detta. Och lika naturligtvis skulle sådant missbrukas.

* Kommer publicerande av obekräfade rykten eller osanningar via t.ex. bloggar göra att läsarna bli bättre på källkritik?

En liten rundfråga gjordes om hur mycket källgransning som gjordes innan man publicerade något och hur man rättar en uppgift som sedan visades vara felaktig. Man man nog rätt överens: Man rättar felaktigheter i originalanteckningen. Det nämndes också några självuppleva exempel där man själv gått på skämt eller myter.

Däremot var det ingen som t.ex. försökte spåra alla som läst anteckningen för att se till att de inte sprider felaktigheterna vidare.

Det diskuterades även hur mycket man anger källor. Några tumregler: Cred ges till svenska bloggare, men kanske inte till alla amerikanska. Man försöker inte att spåra hela vägen utan man länkar endast till den blogg/sajt där man såg informationen.

* Hur bevakar man bloggar? Där var det lite olika. Några använder Bloglines, andra använder lokala RSS-aggregatorer och återigen andra använder inte aggregatorer alls utan bevakar helt manuellt.

* Man kan sälja allt på Ebay, vilket ju inte är så konstigt. Det konstiga är att folk verkligen köper det. Jonas berättade att i dagens Metro fanns en artikel om att att man säljer online-konton med bra resultat. Se artikeln Dataspel mer lönsamt än att arbeta i låglöneländer (sidan 7).

Det är en stor marknad. "Handeln inom världarna uppgår troligen till mer än 2 miljarder dollar årligen. På den nivån är det jämförbart med ekonomisk aktivitet i många mindre regioner, provinser och till och med ett fåtal länder".

Man kan här också fråga sig varför det den senare tiden har skett en nedgång i denna aktivitet jämfört med i somras.

Vem är det som köper dessa saker och varför gör man det? En fråga som frågades men inte besvarades var om en person skulle lida skada om det kom fram att denne spelade på ett sådant köpt konto. [Senare tanke: Troligen inte om det nu är så utbrett.] För i så fall kanske man skulle kunna sälja icke-publicering av sådant på EBay.


Uppdatering
Andra saker som avhandlades:
* Varför vissa personer fortfarande tycker att mail är bättre sätt att kommunicera med istället för SMS eller ICQ etc.

* Intressanta TV-program att se fram emot såsom Numb3rs. Från About the Show: Inspired by actual events, NUMB3RS depicts how the confluence of police work and mathematics provides unexpected revelations and answers to the most perplexing criminal questions.

* Wired-artikeln och bloggen The Long Tail.

Därefter fördes lite diskussion om power law-analyser, t.ex. Fraktalbloggar och Statistikknarkande: Antal webb-besökare och power law.

* Kommer vi få tillbaka IT-hysterin nu, eller är det tillräckligt många som lärt sig läxan?

* Massa bra idéer om hur filmbolagen ska göra för att minska den stora (påstått) olagliga nedladdningen av filmer.

* Agentbaserad modellering och (till viss del) dess nytta i praktiska livet
För lite mer om detta se t.ex. kategorin Agentbaserad modellering.

Här är en agentbaserad modellering av myror och hur de letar efter mat. Appleten är skapat i NetLogo och kräver alltså Java.

Det andra programmet som talades om var Repast

* P2P-nätverk, Svärmprogram

Posted by hakank at januari 9, 2005 07:07 EM Posted to Blogging

Comments

Ang. beundran:
Man kan notera att dagens söndagsfemma handlar om vem man beundrar och framförallt varför. Se
http://femman.blogspot.com/2005/01/femman-v-01.html
och t.ex. Chadies svar på http://sodergren.com/chadie/archives/001600.html .


Posted by: Håkan Kjellerstrand at januari 9, 2005 10:21 EM

Jisses vilket minne du har. :)

Serien jag pratade om heter Century City:
http://www.imdb.com/title/tt0377153/?fr=c2l0ZT1kZnxteD0yMHxzZz0xfGxtPTIwMHx0dD1vbnxwbj0wfHE9Y2VudHVyeSBjaXR5fGh0bWw9MXxubT1vbg__;fc=1;ft=12;fm=1

Tyvärr lades den ned. Kommer ihåg vi pratade om hur man borde kunna samla ihop en hög (mha Ebay?) människor med intresse i serien och investera pengar direkt i en fortsättning. Detta skulle isf vända upp och ned på relationen investerare -> producent -> konsument.

Turtle-boken ska jag definitivt kolla upp.

Posted by: Erik Starck at januari 9, 2005 11:20 EM

Tack, Erik. Century City glömdes bort, men jag kom i alla fall ihåg att jag bad dig om några länkar :-).

Vi kanske även ska nämna Anders Sandberg och hans avhandling i beräkningsneurobiologi på http://www.nada.kth.se/~asa/Work/ i anslutning till diskussionerna om medvetande som föregick kopplingen till Gödel,Escher Bach, Dennett samt Dawkins.

Samt tankesmedjan Eudoxas blogg på http://www.eudoxa.se/content/ där Anders Sanberg skriver. Bloggen presenteras på följande sätt: "Tankesmedjan Eudoxa AB is a think tank analysing how society and culture are changed by technology and scientific progress. We produce books, courses, reports, speeches, and articles regarding our core areas of biotechnology, robotics, neuroscience, information technology and nanotechnology".

Vi får inte heller glömma bort att vi pratade om codemode.org , som ju var en av de fem som blev utsedda till Internetworlds bästa bloggar anno 2003. Se vidare http://www.internetworld.idg.se/ArticlePages/200312/18/20031218233023_IW401/20031218233023_IW401.dbp.asp .

Posted by: hakank [TypeKey Profile Page] at januari 9, 2005 11:48 EM

Det här kom nog också upp:
"Toyota to employ robots"
http://www.news24.com/News24/Technology/News/0,,2-13-1443_1643740,00.html

Nog första gången jag ser att man använder ordet "employ" när det gäller maskiner...

Posted by: Erik Starck at januari 10, 2005 10:11 FM

Det kan tyckas som ni har haft en heldagskonferans, med tanke på hur mycket ni hann diskutera. Kul med en sådan utförlig rapport!

Annica

Posted by: Annica Tiger at januari 10, 2005 10:23 FM

Erik: Apropå robotar nämndes också Asimo som kan springa snabbare än Sony Qrio . Se t.ex.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4098201.stm

Se en filmsnutt här:
http://world.honda.com/HDTV/ASIMO/200412-run/

Posted by: hakank [TypeKey Profile Page] at januari 10, 2005 10:38 FM

Annica: Å andra sidan började vi 13.00 och tre av oss satt till lite över 18, så det var ju i alla fall en halvdagskonferens. Dock utan något fikapaus eller problem med datorer för Powerpointpresentationer. :-)

Posted by: hakank [TypeKey Profile Page] at januari 10, 2005 10:45 FM

Äsch satan, ni verkar ju ha haft världens bästa snack, Dawkins och EGB och allt, jisses! Hur kul som helst.

Posted by: Dabitch/Åsk at januari 10, 2005 02:38 EM

Hakank: Lite fusk. Asimo är ju mycket större än Qrio. :)

Dock intressant att både Sony, Toyota och Honda ligger riktigt långt framme på robotik. Japaner, japaner, japaner.

Man ska komma ihåg att en gång svenska ABB länge varit minst lika dominerande på industriella robotar som Ericsson på mobilsystem. Jag vet inte hur deras marknadsandelar ser ut nu, dock. Har de missat nästa steg i utvecklingen, eller vad händer? När får vi se ABB-roboten Gösta dansa med premiärministrar? :)

Posted by: Erik Starck at januari 10, 2005 05:43 EM

En sak jag inte hittar i listan är upphovsrätten till Trolltyp i tomteskogen som Deeva skrev om.

Posted by: Mats Andersson at januari 10, 2005 06:09 EM

Erik: Det kanske ligger rätt i linje med det du länkade till ovan, att Toyota ska anställa robotar. Kanske de ska användas som som springschasar och som inte är riktigt politisk korrekt för ABB? :-)

För att koppla till en annan sak vi nämnde direkt i anslutning till detta är här en länk till 80-talets Fifth Generation som jag nämnde som hastigast. http://www.japan-101.com/business/fifth_generation_computer.htm


Mats: Länken till Deeva funkade inte riktigt som du trodde (man ska inte A HREF-tagga en URL här utan bara lägga in den rakt upp och ned), så den kommer här: http://www.protocol7.com/eva/archives/001548.html

Posted by: Håkan Kjellerstrand at januari 10, 2005 06:44 EM

Hittade DNA Copyright Institute via codemode idag, och ni pratade ju om båda dom sakerna ser jag! Ni verkar som vanligt ha haft kul. Avundsjuk.

Posted by: Erik at januari 10, 2005 09:20 EM

Imponerande samtal och anteckningar.

Eftersom jag nyligen hittat till din blogg så läste jag även lite annan information, inte bara senaste inlägget, vilket föranleder mig att säga:

GRATTIS PÅ FÖDELSEDAGEN!!!

/Håkan K

Posted by: hakke [TypeKey Profile Page] at januari 12, 2005 06:05 EM

Grattis på födelsedagen!

Om jag trodde på astrologi skulle jag skriva att malmöbo och stenbock är en mycket bra kombination, men eftersom jag inte tror på astrologi så skriver jag bara Grattis!

Posted by: Åsa at januari 12, 2005 09:13 EM

Tack Åsa!

Det är väl allmänt känt att Stenbockar inte tror på astrologi? :-)

Posted by: hakank [TypeKey Profile Page] at januari 12, 2005 09:22 EM

Håkan: Vilken länkmiss av mig! Naturligtvis använder man inte a href, det gör ju inte ens mitt publiceringssystem. :)

Posted by: Mats Andersson at januari 12, 2005 10:30 EM

Vad uschligt av ditt system. I Movable Type kan man faktiskt välja hur man vill ha det! Hihihi och sådéså.

:-)

Posted by: hakank [TypeKey Profile Page] at januari 12, 2005 10:37 EM