« januari 2005 | Main | mars 2005 »

februari 28, 2005

Nicklas Lundblad: Föreläsning "Kniv, Gaffel och Internet - När Internet slutar vara teknik"

Nicklas Lundblad, direktör på Stockholms Handelskammare och tillika Kommenterat-bloggare, höll idag en skiftesföreläsning på Malmö högskola: Kniv, Gaffel och Internet - När Internet slutar vara teknik" (föreläsnings-PDF).

En bild av den trollbundna publiken finns här, där man kan - om man kisar lite till höger - se Erik Starck (Framtidstanken), Åsa och underbloggad i omvänd ordning.

Några korta kommentarer och nedykningar. Reservation för förenklingar, ofullständighet och missförstånd. Jag hoppas att Erik kommer kommentera föredraget mer ingående av vad som görs här nedan.
Uppdatering: Erik har skrivit sin version av föredraget i Skiftesföreläsning med Nicklas Lundblad.


Det var en inspirerad föreläsning där Nicklas rätt snabbt gick igenom då-vs-nu av Internet/Nätet, den personliga integriteten och yttrandefriheten satt i sina historiska ramar. Med den nya tekniken och de möjligheter som finns måste vi ovärdera de gamla begreppen.

Några begrepp att fundera och ev. kolla in lite mer:
* Splinternet: Från Internets och webbens första stapplande steg och stora visioner om ett öppet (informations-)samhälle, blir det mer och mer splittrade delnät. De typer av nät som ökar mest är de privata, dvs de låsta rummens nät dit endast de invigda får en nyckel.

* Det transparanta samhället (David Brin The Transparent Society, Benthams Panopticon) vs Brussamhället: Öppenheten och den myckna informationen som finns på nätet gör att Storebror inte har någon möjlighet att bevaka alla medborgare. Däremot möjliggör det att enskilda personer kan övervakas lättare.

* Brusgränsen: "När värdet av informationen är mindre än värdet av tiden det tar att hitta den!". Det gäller alltså att veta 1) hur man använder sökmotorer och andra informationscentraler och 2) att veta när man det inte går att hitta mer (om ens något) om en viss sak.

* Pseudonymer: Fler och fler använder konsekvent pseudonymer (anonymer?) och kan därigenom hög status/tillit utan att andra vet vem personen egentligen egentligen är. (Cf. Lite mer om trust/reputation samt peer-to-peer.)

* Informationens växande. Nicklas visade utvecklingen av :s portal från 1996 till 2005, från den enkla bilden till den nuvarande kompl(exa|icerade) sajten. Kom då att tänka på Jon Udells underbara förevisning av ett Wikipedia-ords utveckling Heavy Metal Umlaut - The Movie.

* Integritet: Nicklas omdefinerar - eller åtminstone problematiserar - begreppet "integritet". Vad kan egentligen integritet betyda i en värld full av information om alla? Vad jag försod är Nicklas förslag att alla har rätt att bli sedda i sin helhet, inte bara delar.

* Bloggarnas uppgång och fall. Där "uppgång" är de nya möjligheter till mediegranskning och demokratisering som bloggar och dess snabba nätverk kan utgöra.

Och "nedgång" är den fullständigt explosion av nya bloggar som kommer dagligen. Hur ska man hålla reda på alla? Alla bloggar blir inte lästa, utan endast ett fåtal, dvs samma uppdelning som för mer traditionell media. Fördelen med bloggar, speciellt som informationfilter, är att det är lättare att själv välja och skapa sin egen mediebild.

Brusifieringen av bloggar med reklam och otydliga avsändare/agenda, som exempel togs Scobleizer upp.

* Nicklas avslutar med följande: "När vi slutar betrakta nätet som teknik kommer de frågor vi ställer att vara mycket annorlunda från de frågor vi ställer idag."

Posted by hakank at 10:36 EM Posted to Diverse vetenskap | Comments (5)

februari 27, 2005

Bokstavskex tillbaka!

Det berömda Bokstavskex-projektet skapades 1997 av Magnus Bodin och Petter Duvander för att lista ut hur mycket den så samlade informationen på Internet motsvarade i bokstavskex.

Tyvärr har projektsidan varit nedlagd ett tag, men Petter skriver glädjande nog i Favorit i repris att sajten nu finns uppe igen: bokstavskex.framtid.nu.

Gå dit och njut!


Projektet nämns f.ö. också i kommentarerna till Hur mycket information finns det?.

Posted by hakank at 08:38 FM Posted to Diverse | Humor | Språk

februari 24, 2005

Do you mind? En svensk blogg om mentalism och föredrag

Häromveckan undrade jag om det fanns några svenskar som bloggade om trolleri (eller bloggare som trollade). För en stund sedan hittade jag (via nyligen) Do you mind?, med den spännande taggen "mentalism och föredrag".

Håkan Fleischer heter författaren. Hans bloggpresentation: Ny bloggare. Mer info finns på hans hemsida. Han håller bl.a. en "mentalistisk show". Tillåt mig citera: Showen visar att hjärnan kan så mycket mer än man tror! Jag demonstrerar tankeläsning, förutsägelser, påverkar åskådarnas fria vilja, visar häpnadsväckande minnesteknik på ett underhållande och humoristiskt sätt. Ditt nästa event blir till en upplevelse utöver det vanliga!

Hoppas att bloggen också blir en upplevelse utöver det vanliga.

Posted by hakank at 11:44 EM Posted to Blogging | Trolleri, magi etc | Comments (1)

februari 22, 2005

Skånsk bloggaremiddag: Alternativt datum föreslås: söndagen 13 mars, Föreslagen plats: Mosaik, Stortoget, Malmö, klockan 14.00

Den månatliga skånska bloggaremiddagen föreslås härmed skjutas en vecka framåt till söndagen 13:e mars. Det var planerat att hållas en vecka tidigare (mnemoteknisk minnesregel: första söndagen i månaden) men eftersom många har laga förhinder, föreslås alltså följande datum.

Tid: Söndagen 13 mars klockan 14
OBS! Ändrad klockslag: 14. Var något annat tidigare.

Plats: Uppdatering. Föreslagen plats finns.
Förslaget som nu ligger är: Mosaik Restaurang, Stortorget 6, Malmö. (Länken går till karta. Den som även vill ha en färdbeskrivning från Kin Long-restauranten till Mosaik gör rätt i att klicka på denna länk.)
Det har framkommit vissa önskemål om att träffas på annat ställe än den gamla vanliga kinesrestaurangen Kin Long i Malmö. Så kom med förslag, bara det är i Malmö-Lundregionen och går att hitta, t.ex. finns med på Gula Sidorna eller på annat sätt lätt beskrivningssätt; och att man blir mätt.

Meddela gärna om det finns avsikter att komma. Denna anteckning med en deltagarlista kommer, esomoftast, att uppdateras så det kan ses vilka som har slika avsikter.

Se även hur det var förra gången.


Deltagarlista
(dvs di som visat intresse, so far)
Mats 'The Mats' Andersson (Klocklös i Tiden) (se kommentaren)
Martin 'brother' Bagge (Utsikt från en etta i Ronneby)
Håkan 'hakank' Kjellerstrand (hakank.blogg)
Daniel Olovsson (minmening.com) (se kommentaren)
Martin Persson (MittInternet.com) (se kommentaren)
Erik Starck (Framtidstanken)
Simon Winter (Infontology)
Åsk 'dabitch' Wäppling (adland)
Åsa (Åsas anteckningar)

Posted by hakank at 09:25 EM Posted to Blogging | Comments (31)

februari 19, 2005

Jesper Jerkert, Sven Ove Hansson: "Vetenskap eller villfarelse"

Emil Vinterhav på i elden tipsade om nedanstående. Tack, Emil!

P C Jersild skriver i Vart tog det svenska förnuftet vägen? om boken Vetenskap eller villfarelse(Leopard förlag, 2005, ISBN:9173430854), en antologi redigerad av Jesper Jerkert och Sven Ove Hansson.

Förlaget beskriver den så här:
I Vetenskap och villfarelse granskar forskare och vetenskapsmän fenomen i vetenskapens utkanter som astrologi, homeopati och parapsykologi. Här förklaras hur sierskor och spåmän arbetar, varför det är möjligt att gå på glödande kol och hur man ska förstå religiösa mirakler och nära döden-upplevelser. Även ras- och skapelsemyter liksom förekomsten av oidentifierade flygande föremål, UFO, utsätts för kritiskt skärskådande. Boken avslutas med en redogörelse för pseudovetenskaplig forskning vid svenska universitet och hur man kan undersöka kontroversiella fenomen utan att falla i vanliga fallgropar genom att använda sig av beprövade vetenskapliga metoder som blindtester, kontrollgrupper och statistisk signifikans.

Boken kan t.ex. inhandlas hos Bokus.

Jersild avslutar sin artikel med följande Man skulle önska att Vetenskap eller villfarelse bleve obligatorisk läsning på alla gymnasier. Gärna också på journalisthögskolan.

Se kursprogrammet till God och dålig vetenskap (Fysikum, Stockholms Universitet) där man använder boken som kurslitteratur.

Lars Landström har recenserat boken i Myterna om det mystiska.


Både Jesper Jerkert och Sven Ove Hansson skriver mycket intressanta artiklar om psedovetenskap i tidskriften Folkvett, utgiven av föreningen Vetenskap och folkbildning (där Jerkert är ordförande). Många artiklar från tidigare nummer finns samlade i arkivet.
Det finns också ett
tematiskt index (PDF) av artiklarna mellan 1991-2003.

Via föreningens Aktuella notiser hittade jag precis Per-Johan Råsmarks rapport (PDF) om konferensen The Amazing Meeting 3 (anordnad av James Randi Educational Foundation).

Kan också rekommendera samlingen "Högskolans lågvattenmärken" (Natur och Kultur, 2000, ISBN:9127079813) antologiserad av Sven Ove Hansson och Per Sandin. Den innehåller beskrivningar och kritik av universitet/högskoleforskning som anses vara i "vetenskapens gränsmarker", dvs pseudovetenskap eller - som Emil skriver - "antiförnuft". Boken kan köpas t.ex. via Bokus.


Behöver jag säga att "Vetenskap eller villfarelse" är beställd?


Se även kategorin Skepticism, parapsykologi etc.


Uppdatering
Här är en lista över de ingående essäerna:

* Jesper Jerkert: Slagrutan i folktro och forskning
* Thor Hans Hansson: Fysik och mystik
* Hanno Essén: Evighetsmaskiner och drömmen om fri energi
* Sven Ova Hansson: Eldprov
* Dan Larhammar: Kvacksalveri och alternativmedicin
* Sverker Johansson: Är kreationismen vetenskapligt hållbar?
* Thomas F. Bergström: Raser och gener
* Jes Wienberg: Arkeologi och helig geometri
* Dan Tilert: UFO
* Curt Roslund: Astrologi - vår äldsta vidskepelse
* Ray Hyman: Konsten att spå
* James E. Alcok: Parapsykologin problem
* Ray Hyman: Parapsykologiska experiment
* Dan Larhammar: Kan själen lämna kroppen
* Sven Ove Hansson: Mirakel eller bedrägeri?
* Olav Hammer: Vetenskap, teknik och det religiösa nyskapandet
* Sven Ove Hansson: Pseudovetenskap vid svenska universitet
* Jesper Jerkert: Att underöka kontroversiella fenomen

Mycket spännande.

Posted by hakank at 11:35 FM Posted to Skepticism, parapsykologi etc | Comments (4)

februari 17, 2005

Internetworld: "Rösta fram Sveriges bästa blogg"

(Låt oss i det följande anta att man vet vad "bästa blogg" innebär och att man kan avgöra detta med en sådan här omröstning; det underlättar både skrivningen och läsningen av nedanstående text.)

Internetworld släppte (kl. 12.00) idag omröstningen Rösta fram Sveriges bästa blogg där man har nominerat 50 bloggar som vi gillar. I vårt urval har vi premierat kontinuitet, tydlighet, stilistisk nivå, personligt tilltal och hur nyskapande bloggen är. En tydlig avsändare har framför allt varit viktig när det gäller politiska bloggar..

Själva omröstningen görs via denna sida, där det tack och lov även finns möjlighet att lägga in sin egen favorit. Notera att man bara kan rösta på en blogg per dator (IP-nummer).

Detta ska bli intressant. Speciellt eftersom det är (väl?) den första publika omröstningen där även icke-bloggande kan påverka resultatet, vilket ju gör det extra spännande. Detta är således det första fingret ("pingret"?) som sätts ned i den svenska bloggjorden. Är en bloggares uppfattning om vilken som är den bästa svenska bloggen samma som icke-bloggares; hur väl synkroniserar detta med de övriga blogglistor? Hmmm, jag verkar här förutsätta att en massa icke-bloggare kommer att rösta, vilket ju inte alls är så säkert.

Nej, jag är egentligen inte intresserad vem som kommer överst på listan eller den exakta ordningen av de 10 första. Det intressanta är om det kommer att vara samma bloggar som alltid finns med dessa listor eller om det kommer att bli några skoj överraskningar. Jag hoppas naturligtvis på det senare.

Resultatet presenteras den 26 april (i Internetworlds papperstidning) - uppdatering: omröstningen pågår fram till den 15 mars - så det är dags att att vässa tangentbordet och finslipa språket för de bloggar som vill komma högt på listan. Å andra sidan har nog de flesta bloggare redan röstat, så det hela kanske redan är avgjort...

Posted by hakank at 07:34 EM Posted to Blogging

februari 16, 2005

Derren Brown och "den moderna mentalismen"

När jag trollade för länge sedan sysslade jag mycket lite med mentalism ("tankeläsning" och liknande) som jag nu tar igen, åtminstone teoretiskt. Och det är vad jag har hållt på med att kolla in de senaste veckorna.

Det hela började med att jag läste Niklas på Enkelriktat miniserie om manipulation av tankar: Manipulation av tankar , Fortsättning om manipulation. Niklas gör där bland annat ett psykologiskt experiment som är tankeväckande.

Niklas nämner där Derren Brown, en brittisk magiker/mentalist som blivit mycket omskriven i Storbritannien p.g.a. sina TV-shower där han trollar, påverkar, lurar och vilseleder både sina "offer" och tittarna. Varpå jag spann vidare att kolla in lite mer om de tekniker som Brown använder: traditionell magi, mentalism, NLP ("Neuro Linguistic Programming"), hypnos etc.

Här följer några länkar kring en del av detta.

Derren Brown:s egen sajt

BBC Channel 4:s sajt om Derren Brown TV-program Mind Contro och Trick of the Mind rekommenderas att titta på. Där finns flera utdrag ur programmen samt Browns förklaringar på hur han gör. Se t.ex. videoklippen, Trick of the Mind. På underlänken Mind Control finns en länk till några experiment.

På en av Browns fansajter finns en länklista med flera skoj referenser, speciellt boktipsen till Steve Banachek, Kenton Knepper och Luke Jermay. Dessa tre är magiker som också specialiserat sig på mentalism med psykologisk touch.

Se även Browns egen länklista.

Ett intressant och långt samtal mellan Brown och Jamy Ian Swiss (en annan magiker) finns här. Där antyder Brown bl.a. att hans shower inte innehåller så mycket NLP/psykologisk manipulation som han låter ge sken av.

Simon Singh (of Code Book och Fermat's Theorem fame) skrev 2003 en kritisk artikel om Browns TV-shower: Spectacular Psychology or Silly Psycho-babble? vilken också är läsvärd. I Derren FAQ's bemöter Singh några frågor om artikeln.


NLP har jag bara börjat kolla in. En skoj nyhetsgrupp som emellanåt diskuterar Brown och andra mentalister sett ur NLP-perspektiv är alt.psychology.nlp. Jag har ännu inte bildat mig någon riktig uppfattning om NLP, men hur som helst är det fascinerande. Andra NLP-länkar finns att via länksidan på Brown-fansajten nämnd ovan.


Just det, den där "moderna mentalismen" som finns i rubriken är nog ingen vedertagen beteckning, men jag tyckte det lät rätt klatchigt...

Posted by hakank at 11:05 EM Posted to Kognitiva illusioner | Trolleri, magi etc | Comments (4)

februari 07, 2005

Inf@Vis: Visualising Music

Inf@Vis: Visualising Music:

Music has been made to hear and feel it. Musical notation added a certain way to visualise it, but we have never had so many possibilities to see its structure and the nature of the relations between its styles and individual pieces as we have today.

Posted by hakank at 08:24 EM Posted to Diverse vetenskap

februari 06, 2005

Sammanfattning skånsk bloggareträff 6 februari 2005

Sammanfattning av dagens bloggareträff på Kin Long uti Malmö.

Tyvärr kom vi inte på något nytt ord förutom Mats' "morpa" "morgla" som ingen visste var det betyder, inte ens Mats.

Förutom det var det mycket trevligt. Och välbesökt. Följande personer uppslöt sig:
Mats Andersson (Klocklös i tiden)
Martin Brother Bagge (Utsikt från en etta i Ronneby)
Jonas Bergenudd (Nätverkssamhället)
Magnus Bodin (bodin.org)
Petter Duvander (Petter Duvander)
Håkan Kjellerstrand (hakank.blogg)
Erik Starck (Framtidstanken)
Jimmy Wilhelmsson (Informatören)
Åsa (Åsas anteckningar)
samt Per B. och Matteus som (ännu?) inte bloggar.

Servietten: Mats lovade att han skulle lägga upp "servietten" (bak-/eller framdsidan på ett wasted papper eftersom Kin Long har blåa servetter och vi hade inte tillräckligt oblåa pennor).

Denna gång var det så många personer (inalles 11 om matematiken fungerar som vanligt) att det var helt omöjligt att ha koll på alla diskussioner som pågick, så här är de som jag vad med i eller åhörde, kompletterat med vad som senare koms på. Andra får komplettera efter eget gottfinnande.

* Personligt och privat på bloggar: Vad vågar man lämna ut om sig själv på webben? (ett ständigt återkommande ämne)

* dagböcker vs. bloggar vs. webbsidor

* Måste man vara konsekvent i sitt bloggande? Vad tjänar/förlorar man om man skriver endera väldigt personligt endera inom ett fackområde (eller låt oss kalla det för "seriöst")?

* kommer den svenska bloggningen bli mer betydligt mer känd om ett år eller kommer ökningen fortsätta gradvis, eller det kanske inte blir någon ökning alls?

* Det var lite diskussion om vad en blogg är. Inte för att vi är överens men mer för att många har tröttnat på diskussionen.

* Framfab, Netch (en nostalgisk kvart för några stycken med samma bakgrund)

* Lunarstorm: typer av målgrupper

* lite analyserande av olika bloggar/-e, såväl de i sällskapet som utanför sällskapet. Några namn återkom flera gånger, ofta som exempel. Inga namn nämns dock här.

* pingsajter diskuterades. Det är troligen en slump att man pingar en sajt och inte en annan, i alla fall om det är lite meckigt att pinga dem.

* Brother associerade vid tillfälle till något han skrivit om strumpor som Mats kom ihåg, men de var sedan lite förtegna om vad det var. Kan det ha varit anteckningen Tvättning som åsyftades.

* det pratades även om andra hemligheter som ännu inte bör tillkomma offentlighetens ljus.

* Google PageRank: skillnaden (och likheten) i pagerank om man har en egen domän eller ligger hos en blogg-provider.

* Vad bör en politiker blogga om? Inte bara det som står i partiprogram eller propositioner utan mer bakgrunden till olika typer av beslut. Kanske konkretisera varför man lägger fram ett visst förslag. Det är troligen inte så intressant att läsa om att en politiker nattar barnen eller katten (såvida det inte gav upphov till ett förslag). Meningarna var dock delade vad gäller det sista.

Det finns också en säkerhetsaspekt för mer kända personer så de bör nog inte bör skriva för mycket om sitt privatliv.

* rekommendationssystem. Slutsatsen av diskussionen var ungefär att Sverige har mindre befolkning än hela världen.

* könsbestämmning av vissa anonyma bloggare (vari åtminstone hakank visade sig ha fördomar eller så uttryckte han sig konstigt eller så glömde han bort var han läst olika saker). Det uppstod dock ingen könsrollsdebatt efter detta, vilket måhända låter konstigt om man inte var där, vilket de flesta av oss faktiskt var.

* flera av deltagarna har byggt sina egna bloggsystem och därmed inte upplevt känslan av att få bloggspam eller trackbackspam. Lyckliga dem!

* hur många bloggare har slips när de bloggar?

* att köpa böcker på nätet vs. att köpa böcker i bokhandeln vs. att köpa elektriska prylar på nätet vs. att köpa elektriska prylar i elektriska-prylhandeln. Det fanns lite olika meningar vilket man föredrog.

* det blev en del inside-skämt

* Mats har en tävling på gång som antingen kommer att göras i en speciell blogg eller visas i högerspalten.

* Några statistiska iakttagelser: man kan notera att av deltagarna var det exakt en kvinna och resten män. Ingen av deltagarna driver någon uttalad politisk blogg. Redan från början av träffen fanns det en medelålder. Kan man dra någon som helst slutsats av detta?

* hur mycket är man villigt att betala för att finnas på ett blogghotell? Inte mycket blev en snabb konsensus.

* tydligen var det flera personer som haft icke-bloggliga virtuella kontakter tidigare och som nu träffades för första gången.

* skule vi varit 2 personer till hade vi döpt träffen till "Den senaste måltiden" (som parafras till det Erik Stattins Den sista måltiden - hyllningar och parodier). Vi kom därför inte så långt att vi började mappa bloggar(e) till de olika personerna i något mer kända händelsen.

* James Randi, Derren Brown och Max Maven
[Fråga: hur många illusionister bloggar, eller hur många bloggare trollar eller har tidigare trollat? Vad jag vet finns det ingen svensk trollar-blogg; det finns dock några stycken brittiska/amerikanska.]

* hur många svenska "fackbloggar" finns det? Vad är en fackblogg?

* när Bengt O. fick en negativ PageRank.

* tillblivelsen av politiskt.nu

* är Klocklös i tiden verkligen en liberal blogg? Det visar sig också att Mats faktisk har en klocka. Han kanske skulle döpa om sin blogg till "Klocklös i rummet"?

* Johnnys konstkupp.

* Boken Cards as Weapons av Ricky Jay. Mer om kortkastningstekniker, se t.ex. denna sida.

Nästa bloggareträff föreslås vara på samma plats söndagen 6 mars, 13.00, dvs Kin Long, Malmö. Påminnelse kommer att komma några veckor innan.

Posted by hakank at 07:36 EM Posted to Blogging | Comments (18)

James Randi-föreläsning "The Search for the Chimera" (2001)

16 oktober 2001 höll James Randi (även kallad "The Amazing Randi") en föreläsning The Search for the Chimera på Princeton University där han (som alltid) är mycket kritisk till och upprörd av falska medium, produkter som inte håller vad de lovar etc. Han visar även att de antaganden vi hela tiden gör ibland kan slå fel, bl.a. genom sina illusionsnummer.

Föreläsningen finns i lite olika ljudformat på Princeton University Lectures. Sök efter "randi".

Posted by hakank at 12:18 EM Posted to Skepticism, parapsykologi etc

Philip Ball: Freudian quips (om matematikers humor)

I Nature-artikeln Freudian quips skriver Philip Ball om matematikers humor.

If, therefore, Freud was right to claim that jokes relieve anxiety by releasing suppressed feelings, mathematicians' jokes betray a deep-seated worry about whether their proofs are, so to speak, big enough. A humorous 'guide for lecturers' outlines the many different kinds of proof available.

Papret som refereras till i artikeln är
Paul Renteln, Alan Dundes: Foolproof: A Sampling of Mathematical Folk Humor (PDF).


Se även
Några böcker om vitsar med anledning av en The New Yorker-artikel
Vad är en vits?

Posted by hakank at 12:16 EM Posted to Diverse vetenskap | Humor | Matematik | Comments (3)

februari 05, 2005

Fredagsfyran v5 -05 Tema: skrivprocesser

Fredagsfyran v5 -05 Tema: skrivprocesser

1. Varför har du valt just bloggen som uttryckssätt?
Av två skäl:
* bloggning är ett alldeles utmärkt sätt för en privatperson att publicera något på webben
* till skillnad från t.ex. mailinglistor, forum etc är det endast mina texter som publiceras här och jag bestämmer fullständigt vad/när/hur som ska publiceras (inklusive kommentarer). Här finns ingen risk att drunkna i mängden eller att det missförstås vem som är avsändare. Och det är min googlerank.

Sedan bör kanske tilläggas att jag inte ser mig som en skribent/författare med en massa alster som skulle publiceras någon annanstans istället. Jag bloggar alltså inte för skrivandets, det litterära hantverkets, skull.

Jag såg ursprungligen bloggen som ett sätt att samla och presentera mina (useless-)program och (useless-)analyser som annars skulle legat på sajten oannonserade, samt för att samla (och hitta igen) findings i olika typer av projekt.


2. Vad gör du de dagar då inspirationen till att skriva tryter?
Då skriver jag inte. Men som sagt ovan, det är inte själva skrivandet som är det viktigaste för min del.

3. Är bloggen det enda stället du skriver på, eller skriver du någon annanstans också?
Bloggen är det enda ställe där jag presenterar texter/etc ämnade till offentligheten, ja.

4. Vilket av dina alster är du mest nöjd med?
Av lite olika orsaker är jag nöjd med nedanstående. Det blev en hel del så "mest" i "mest nöjd" bör nog skippas. Se det mer som en liten sammanställning av saker som skrivits här under den gågna tiden och som jag tycker var kul att göra/skriva, och faktiskt att läsa om.

Det är inte alltid det är själv texterna som jag är nöjd med utan det var snarare resultatet eller arbetet som föregick texten som var det roliga.


Min serie om husgudar där både personlig bakgrund, intresse och även mer allmän information kombineras. Något som jag funderat på att ta tag i igen.

En del av bokrecensionerna. Inte för att recensionerna är litterära storverk (jag har inga sådana illusioner) utan snarare för att de ger en hyfsat samlad bild av ett för mig intressant och kanske inte helt känt område. T.ex.
Growing Artificial Societies - recension.
Agent-baserad modellering - simuleringar av emergenta fenomen
Data mining, machine learning och emergens som mest är en sammanställning av kommentarer inom ett större ämne.
Kapitelrecension: Richard Dawkins 'Unweaving the Rainbow' (Unweaving the uncanny)
Recension: Massimo Piattelli-Palmarini 'Inevitable Illusions'
Recension: Michael Crichton 'Prey'
Recension: Stuart Vyse 'Believing in Magic - The Psychology of Superstition'
Recension av Malcolm Gladwell "The Tipping Point"
Jochen Fromm: The Emergence of Complexity
Da Vinci-koden (The Da Vinci Code)
Dan Brown: The Digital Fortress
Recension: Thomas Schelling "The Strategy of Conflict"


Olika typer av modelleringar eller experiment:
Kort om R och simulering - ett praktikfall
Statistikknarkande: Antal webb-besökare och power law
Extremvärdesanalys av webbesök
Sammanträffanden - anteckningar vid läsning av Diaconis och Mosteller 'Methods for Studying Coincidences'
Sammanträffanden - anteckningar vid läsning av Diaconis och Mosteller 'Methods for Studying Coincidences'
Simulering av sammanträffanden - I (som leder till själva texten Simulering av sammanträffanden - I)
Läshastigheter - ett litet experiment
Talfördelning på google - varför är det så ont om 52? (se själva analysen)
Statistisk data snooping - att leta efter sammanträffanden
Mats Anderssons två kryptogåtor, lösningar, programkod samt lite kringtänk
Isomorfa ord (Isomorphic Words)

Och så har vi ju myntprojektet som var väldigt roligt att göra:
Hur mycket väger pengar
Hur mycket väger pengar? - Nu även med lite granularitetsforskning
Nya rön om mynt-estimering
Myntfördelningen - en gåta mindre
Svaret är ungefär 41 - Mynten igen, alltså
De svenska myntens talsystem

Presentation av (useless) program där det, återigen, inte är själva texten utan programmet som jag var nöjd med:
Förvanskade ord - liten empirisk undersökning
Läsning av förvanskade ord
Programspråket Icon och stavningen av "Henning Mankell"
Fortsatt stavning av "Henning Mankell". Samt lite om agrep
Skapa strängar från reguljära uttryck - eller: Tystnaden de senaste dagarna
Uppdatering: Devil's word (sammanträffanden i ord)
Förstaversionerna av Mozilla Search Plugins för ett par "useless program"
Chiasmus-ord (omkastningar av bokstäver mellan ord)


Bloggrelaterat
"En bloggnybörjares funderingar" (dock rätt flummig och ostrukturerad)
Projektförslag: Nyttan med bloggar
Projektförslag: Social nätverksanalys av den svenska bloggosfären (se vidare själva förslaget här)
Bloggstress
Sammanställning av 'Söndagstrean - om bloggningens utveckling i Sverige' (Se sammanställningen här)
Min vision
Bloggidentifiering (Blog Identification)
Automatisk bloggning? (Blog Markov)
weblogs.se nere - en bra sak?
Fraktalbloggare?

Övriga saker
Orkut och kritikerna
Om vardagligt beteende och rutiner där texten är helt ointressant men där den efterföljande diskussionen var skoj.
Optimering av fotbollstittande
google som bevis
Placering på stränder och i bussar
Expedition Robinson äntligen slut


Om det är någon som har en avvikande mening om vad som har varit bra och/eller intressant, är denne välkommen att kommentera.


Se även: Pierre Anderssons frågor om bloggning
Fredagsfyran: Om böcker och bloggning

Posted by hakank at 09:49 EM Posted to Fredagsfyran

februari 03, 2005

Påminnelse: skånsk bloggareträff: söndagen 6 februari 13.00, Kin Long Malmö

Ja, detta är bara en påminnelse om Ny skånsk bloggareträff: söndagen 6 februari 13.00, Kin Long Malmö. Karta och annat finns i anteckningen, liksom vem som kommer. Det är ett härligt gäng.

Meddela gärna om du också tänker komma.

Posted by hakank at 08:15 EM Posted to Blogging | Comments (3)