« maj 2005 | Main | juli 2005 »

juni 28, 2005

InfoVis: The Landscape Metaphor

InfoVis: The Landscape Metaphor beskriver datavisualiseringar med hjälp av landskapmetaforen.

Whoever that has followed a driving course is able to catch the meaning of a traffic signal in a fraction of a second. Nevertheless if we show the same signal to someone that hasn't been taught how to interpret it or has never seen one, it will be very difficult for him or her to get the meaning in its complete magnitude, even if staring for a long time in front of it trying to decipher it ... In the end, it seems that decoding a map, be it spatial or thematic, results quite natural for most of the human beings, requiring just very little training. This doesn't appear to be the case with more recent developments of more abstract nature, like parallel coordinates or hyperbolic geometry, just to mention a couple of examples. ... The landscape metaphor, and spatialisations in general, constitute very attractive ways of representing big amounts of data in an intuitive way. The notions of distance and height are easily understood by many people, even when they encode other variables like similarity, density, or prevalence of a certain term.

En av de tekniker som beskrivs är Islands of Music (Matlab-kod finns att tillgå):


Islands of Music are a graphical user interface to music collections based on a metaphor of geographic maps. Islands represent musical genres. Mountains and hills on these islands represent sub-genres. The islands are situated in such a way that similar genres are close together and might even be connected by a land passage while perceptually very different genres are separated by deep sea. The pieces of music from the collection are placed on the map according to their genre. To support navigation on the map the mountains and hills are labeled with words which describe rhythmic and other properties of the genres they represent.

Posted by hakank at 11:07 EM Posted to Statistik/data-analys

juni 22, 2005

Filmsmak just nu

I kommentaren till Skånsk bloggaremiddag söndagen 10 juli 2005, kl. 13.00 på Två Krögare, Malmö skriver skeptikern att han ska fundera på filmrekommendationer. Även om jag antar att han egentligen avser Kung Fu/Hong Kong/etc-filmer, tänkte jag där skriva en lite längre lista över min aktuella filmsmak (den varierar från tid till annan), men det blev för långt och passade inte in. Så den kommer här istället.

Min filmsmak är just nu ungefär följande:

- Kung Fu-filmer, gärna epokfilmer.

- Temafilmer: confidence men (t.ex. The Sting, The Sting II, Paper
Moon eller andra som finns på min Con Men-paketsida på filmtipset.se (kanske måste klicka på "Mina paket" och sedan "Con Men").

- Temafilmer "upprepningar" (IMDB kallar det för repeated-event vilket är så bra som något): såsom Groundhog Day (prototypexemplet), Sliding Doors, Run Lola Run (Lola Rennt), Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Naken (såg den nyligen och var inte road), Christmas Every Day.

- Temafilmer body-swap/identity-swap: såsom Big, Freaky Friday, All of Me etc. Parallellvärldar kan möjligen räknas in här (t.ex. Jet Li:s One). IMDB-kategorier: body-swap , identity-swap.

- SF, möjligen inte alla space operas men gärna om robotar eller tidsresor (som i vissa fall kan ses är en systerkategori till "repeated-event", t.ex. Tillbaka till Framtiden).

- Intelligenta (vanligen brittiska) romantiska romedier. (Se nedan.)

- Intelligenta komedier, gärna absurda.

- Filmatiseringar av Jane Austens böcker.

- Klassiker.

- (Andra bra filmer.)


Kom nu på att skeptikern är på god väg med sådana rekommendationer: 8 Romcoms (dvs romantiska komedier), där flera av mina egna favoriter finns med: "Pride and Prejudice", "The Wedding Singer", "Måndag hela veckan" (dvs "Groundhog Day"), "Lost in Translation", "Bridget Jones Dagbok", "What Women Want". En av filmerna, "My Sassy Girl", har jag inte sett men det ska jag göra (han rekommenderade den faktiskt privat häromdagen). (Strykandet av "The Wedding Singer" beror på att jag förväxlade titeln med "The Wedding Planner".)


Gärna mer sådant, skeptikern!

Posted by hakank at 10:14 EM Posted to Filmer | Comments (8)

juni 21, 2005

Andra bloggelsedagen samt tvåpotensanteckningsnummersdag (1024)

Så var det dags för två bloggbemärkelsedagar:

* I lördags (18 juni 2005) var det exakt två år sedan första anteckningen publicerades.

* Denna anteckning har nummer 1024, vilket är en synnerligen jämn och magisk 2-potens, nämligen 2^10. (Jag hade som ursprunglig plan att denna anteckning skulle skrivas i lördags men det blev alltså inte så.) Det innebär dock inte att 1024 anteckningar har publicerats, eftersom cirka en handfull gjordes inte publika av olika skäl. Å andra sidan har flera kommentarer varit så långa att de skulle kunna utgöra egna anteckningar.

Den i början på förra årets utspådda spådom att 1024-anteckningen skulle infalla den 2:e oktober 2004 var således fullständigt felaktig. När nästa 2-potensanteckning (2^11 = 2048) kommer att se dagens ljus vete fåglarna. Kanske den 2 november något år?


Tack
Ett stort tack till alla läsare och andra skrivare som under den gångna tiden inspirerat att fortsätta skriva och läsa. Ett speciellt tack till er som kommenterat antingen här, hos sig själv, via mail eller andra medier. Det är oftadels för er jag skriver (ibland har den primära målgruppen varit rätt mycket mindre).


Små tillbaka-, framåt-, samt här- och nublickar
Kanske tarvar dessa jubileum någon form av tillbakablick för att göra en framåtblick. Det blir inte bättre än så här:

- Jag är inte alls lika produktiv (i betydelsen antal ord, antal texter per dag etc) nu som då jag började, och produktiviteten har fluktuerat mycket över tiden. Det kommer den fortsätta att göra framgent också, beroende på tid, lust och framförallt om det finns något offentligt publicerbart att publicera.

- Ämnena har förändrats mycket över tiden, och det kommer de säkert att göra i framtiden också: nya ämnen kommer att skrivas om, liksom gamla, möjligen sedda ur ett nytt ljus eller ett gammalt ljus fast ur en annan synvinkel, såvida jag inte glömt bort att jag skrivit om det tidigare och skriver exakt samma sak igen (detta har ännu inte hänt ännu vad jag vet).

Dvs helt i enlighet med denna publikations främsta syfte att vara en reseskildring över (delar av) mina intressen eller påhitt.

- Just nu känns en viss tröttnad (övermättnad) på orden "blogg", "blogga" och "bloggning" och jag kommer bl.a. därför inte här och nu att fundera kring bloggningens framtida skepnad och påverkelsepotential för det framtida samhället samt dess individer.

Möjligen kommer något att göras åt denna tröttnad, troligen i en liten men symbolisk skala, eventuellt kanske möjligen i en större.

(NB. Tröttnaden är inte på att skriva och publicera texter på en offentlig åtkomlig webbplats med hjälp av ett publikationssystem där texterna presenteras i kalendarisk ordning, där det finns möjlighet till kommentarer samt notifikation annorstädes att sådana texter just har publicerats etc etc. Inte heller är det någon tröttnad i att umgås IRL med andra personer som publicerar i sådana system. Snarare tvärtom.)


För att citera mig själv när jag citerar mig själv om att blogga:

Så länge fördelarna uppväger nackdelarna så mycket som de gör nu, fortsätter jag blogga.


Kuriosa
Som kuriosa kan nämnas att åtminstone en kombination av additioner och subtraktioner av ASCII-representationen av strängen anteckning tusentjugofyra blir just 1024.

Posted by hakank at 08:05 EM Posted to Blogging | Comments (12)

Skånsk bloggaremiddag söndagen 10 juli 2005, kl. 13.00 på Två Krögare, Malmö

Nästa skånska bloggaremiddag föreslås härmed hållas

Söndagen 10 juli 2005, klockan 13.00 på restaurangen Två Krögare ("Bullen"), Storgatan 35, Malmö.

Karta finns via länken, klicka på "Information" så frammanas en karta (förstorings-/förminskningsbar och allt). Bord är beställt i mitt namn, på formen "För Efternamn" (möjligen något felstavat).

Som vanligt hänför sig "skånsk" och "skånska" till den geografiska platsen för middagen, inte att man måste vara en skånsk bloggare (vad nu än det skulle innebära).

Meddela helst om du tänker komma, antingen med en kommentar till denna anteckning eller mail till mig (hakank@bonetmail.com).


Se även
Rapporten från den förra (junis) slika tillställning.

Posted by hakank at 06:45 EM Posted to Blogging | Comments (21)

Ivars Peterson: Sudoku Math

Jag har - möjligen märkligt nog - inte blivit så tagen av Sudoku som flera av mina vänner. Det kanske kommer.

Ivars Peterson har hur som helst skrivit lite om matematiken bakom Sudoku i sin Math Track Sudoku Math.


Se även
Wikipedia: Sudoku
Åtminstone två svenska tidningar har återkommande Sudokus:
Sydsvenskan
Svenska Dagbladet


(En personlig association: Inte heller korsord har intresserat mig speciellt systematiskt. Något som jag däremot tyckte var väldigt roligt var de där Krypto-korsorden som såg ut som ett vanligt korsord men det fanns inga ledtrådar. I stället var varje ruta numrerad och några få rutor hade bokstäverna redan ifyllda. Man skulle så lista ut vilka bokstäver som motsvarade vilka tal. Hmm, det kanske finns sådant online.)

Posted by hakank at 07:06 FM Posted to Matematik | Comments (2)

juni 20, 2005

Grävlingsserien

Not: Denna anteckning har en begränsad men - sedd i efterhand - synnerligen väldefinierad målgrupp.


Följande fråga ställes: Om en grävling får 4 st barn hur många blir de tillsammans?

Efter några inledande tveksamheter och pannvecklande samt ytterligare två koppar te kan olika svar förevisas.

a) Det är 5 grävlingar eftersom 1 + 4 = 5.


b) Svaret kan bero på vem som är "givaren". Eller snarare: Eftersom det oftast krävs två grävlingar för att skapa ett grävlingsbarn innebär det att det är 2 föräldrar samt 4 barn, dvs totalt 6 grävlingar.


b2) Å andra sidan kanske det krävs n grävlingar för att skapa ett grävlingsbarn där svaret i så fall är: 1 + 4 + n = 5 + n grävlingar.


c) Grävlingsserien
Om det inte finns något uttryckligt villkor för summeringens slut skulle det bli en regress (i princip oändlig, eller i alla fall tills pappret, internminne eller samtliga atomer i universum har tagits i anspråk för anteckningarna). Denna serie ska här nedan avtäckas.

Några underförstådda förutsättningar:
- en (1) grävling får exakt 4 (fyra) ungar, varken fler eller färre
- inga grävlingar dör i denna värld
- det är en lustig värld som här framträder
- vi bryr oss inte det minsta om varifrån den första grävlingen kommer. Den bara finns där och har förmåga att skapa (exakt) 4 barn.


Först finns det alltså en enda grävling: Totalt 1 grävling.
Sedan får denna grävling fyra ungar: Totalt 1 + 4 = 5 grävlingar.

Dessa 4 grävlingar får respektive 4 ungar = 16,
Totalt är detta 1 + 4 + 16 = 21 grävlingar

Dessa 16 grävlingsbarn får respektive 16 * 4 = 64 barn, och totalt blir detta 1 + (1*4) + (4*4) + (16*4) = 1 + 4 + 16 + 64 = 85 grävlingar. Osv.

Serien definieras enligt följande rekursionsformel där G[g] är hur många grävlingar det finns vid generationen g (g = 0..stort tal).

G[0] = 1
G[g] = Sum(G[i],i = 1..g-1) + 4 * G[g-1]

dvs antalet grävlingar (G) i "denna" generation definieras av summan av de grävlingarna i de tidigare generationerna plus antalet barn som föddes i den föregående generationen.

Vilket här ger följande serie:

1, 5, 21, 85, 341, 1365, 5461, 21845, 87381, 349525, ...

Antal barn som föds i respektive generation är (vi antog att den första grävling magiskt uppstått ur intet eller något sådant).

(1), 4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 16384, 65536, 262144, ...

vilket enkelt kan uttryckas som

4^g för g=0..samma stora tal

Grävlingsserien har den genererande funktionen:

- 1
--------------------
( -1 + 5*x - 4*x^2 )

En generalisering av denna funktion är att antal barn per grävling blir variabel (betecknas med N) vilket då ger den genererande funktionen:

- 1
------------------------
( -1 + (N+1)*x - N*x^2 )

T.ex. om en grävling får 10 barn (N = 10) blir det följande grävlingsserie:

1, 11, 111, 1111, 11111, 111111, 1111111, 11111111, 111111111, 1111111111, ...

Detta är inte är så konstigt eftersom antal grävlingar som föds i respektive generation är:

1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000, 1000000000, 10000000000, ...

Ja, det var alltså Grävlingsserien.


d) Om du just nu sitter på SommarHacket och undrar vad denna fråga leder så har du kommit rätt och skall ange bokstaven K som svar, men inte annars.


e) Det finns med stor sannolikhet fler alternativa svar på frågan som ställdes. T.ex. 4.


Man skulle även kunna tolka allt det ovanstående enligt följande substitutionsregel:
Grävling = Gåta.
Får X barn = Inspirerar till ytterligare X gåtor.


Se även
Cut The Knot: Generating functions
The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences.

Posted by hakank at 07:38 EM Posted to Matematik | Comments (7)

juni 19, 2005

Kort om George Lakoff & Mark Turner: "Metaphors we live by" och lite annat relaterat till Lakoff

Har nu läst ut den fascinerande boken Metaphors we live by (Bokus, ISBN: 0226468011) av George Lakoff (sajt/blogg) och Mark Johnson. Den lästes om för att bli lite mer "metaformedveten" (något som antyddes här).

Boken beskriver hur genomträngande metaforerna är och hur de påverkar vårt tänkande mer än vad vi normalt är medvetna om. I senare böcker utvecklar Lakoff detta t.ex. genom att analysera hur den politiska diskussionen inramas ("framing") genom olika metaforer (se nedan).

Den första delen (ungefär kapitel 1-17, 30 samt det nya efterordet för denna upplaga) ger många vardagliga exempel på ett - vad jag tycker lättillgängligt - sätt. Många metaforer analyseras där man i detalj beskriver deras konkreta användning och koppling till andra metaforer eller tankeuttryck. T.ex. finns metaforen "Argumentation är krig" med användningar såsom 'X attackerade Y:s argument', 'Hans argument är inte försvarbara'. Argument är också en handelsvara: 'Jag köper inte hans argument' etc. Fler exempel finns här.

Den andra halvan av boken (ungefär kapitel 18-29) är en mer fackteoretisk kritik av filosofiska inriktningarna objektivism respektive subjektivism som jag i och för sig tyckte var intressant men inte lika fängslande och tankeväckande som den första delen (jag läser inte alls lika mycket fackfilosofi som tidigare). Om man bara är intresserad av metaforerna som "pervasiva redskap" kan man läsa dessa kapitel mer kursivt.


Inramning i politiska diskussioner
Till skillnad från förra gången boken lästes (tidigt 80-tal) blev jag nu mer intresserad av de politiska konsekvenserna av dessa metaforinramningar, något Lakoff skriver/pratar om i
Metaphor and War: The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf
Metaphor and War, Again
Framing the issues: UC Berkeley professor George Lakoff tells how conservatives use language to dominate politics
Metaphor of Terror


Detta är också något som den ständigt intressante Jonas Söderström har diskuterat flera gånger. (Det var f.ö. till viss del Jonas som var orsak till att jag började att läsa boken just när den började läsas, nämligen hans upprop om bloggar och metaforer: Efterlyses: En ny metafor för bloggar samt Mer om blogg-metaforen. Kanske kommer det någon kommentar om detta vid tillfälle.)


Radiointervju med Lakoff
Påpassligt intervjuades Lakoff i måndags (13 juni 2005) på KQED (radio): "Michael Krasny talks to linguist George Lakoff about the language of political discourse." Det handlar en hel del om det aktuella politiska läget i USA och om boken "Don't Think of an Elephant" som kom ut i september förra året (se nedan för referens, ett utdrag i PDF).


Några andra böcker av Lakoff som har beställts
Women, Fire And Dangerous Things - What Categories Reveal About the Mind
Don't Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate: The Essential Guide for Progressives (ISBN: 1931498717)
Moral Politics (ISBN: 0226467716)
Philosophy In The Flesh The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought (tillsammans med Mark Johnson, ISBN: 0465056741)


Se även
Wikipedia: George Lakoff
Rockridgde Institute (som Lakoff grundade)
Edge-intervju av Lakoff
danah boyd et.al. kursblogg George Lakoff :: Ling 290L :: Language of Politics (från hösten 2004)
länksamling: inglinks:lakoff_frames

Glöm inte att RSS:a Lakoffs sajt/blogg.


(2005-06-19: Uppdaterade med lite länkar. )

Posted by hakank at 10:06 FM Posted to Samhälle och politik | Språk

juni 15, 2005

Nature News: Modellers measure 'word of mouth' for films

Nature News: Modellers measure 'word of mouth' for films

It's official, says one group of researchers: Blade II is a bad film. Their study turns patterns of attendance into a single number that claims to grade a film's quality.

The number attempts to gauge of how good the 'word of mouth' was around a given film, based on the behaviour of the harshest critics of all, the paying public.

César Hidalgo, now a graduate student in physics at the University of Notre Dame, Indiana, and his colleagues, decided to study the 'word of mouth' effect in the film world simply because reviews often have a huge impact on audience numbers and there are copious data on ticket sales.


Se vidare
Cesar A. Hidalgo, Alejandra Castro, Carlos Rodriguez-Sickert: The effect of social interactions in the primary life cycle of motion pictures (arXiv, PDF)

Abstract:

We model the consumption life cycle of theater attendance for single movies by taking into account the size of the targeted group and the effect of social interactions. We contrast the model with empirical data from the film industry obtaining good agreement with the diverse types of behaviors empirically found in the data. The model grants a quantitative measure of the valorization of this cultural good based on the relative values of the coupling between agents who have watched the movie and the ones who have not.

Posted by hakank at 06:22 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (1)

juni 14, 2005

Peter Lindbergs reboot7-föreläsning: The Three Pillars of Software Architecture

Egentligen heter Peter Lindbergs reboot7-föreläsning The Social/Psychological Side of Software Architecture men The Three Pillars of Software Architecture är en mycket fräckare titel.

[M]uch of software architecture today is about technology. But technology is only one of three pillars of software architecture. The other two concern the human things. They concern the social and the psychological. Collaboration and thinking. Groups and individuals.

Förutom många intressanta insikter i systemutveckling innehåller föreläsningen flera spännande boktips.

Se även t.ex. Peters tidigare Min Statskontoret-rapport om IT-arkitektur.


(Not: Det är något kinkigt med Reboot-länken just nu.)


Uppdatering
Föreläsningen finns som ljudfil här (MP4, 33Mb). Andra upptagningar finns på archive.org. Denna information kom via Erik Stattin.

Posted by hakank at 07:29 EM Posted to Systemutveckling

Artikelserie om forskare och bloggar från Umeå Centrum för Interaktionsteknik

Mikael Hansson. webbredaktör på Umeå Centrum för Interaktionsteknik (UCIT) berättade för mig tidigare idag att de nyligen publicerade ett antal artiklar om forskare, bloggning och det akademiska livet.


Forskare utforskar bloggar:

Många politiker och journalister har upptäckt bloggandet som en ny möjlighet att möta en större läsekrets. Nu börjar även forskare vid universitetet upptäcka bloggen. Vid Umeå universitet finns flera forskare som prövar de nya möjligheter som bloggen ger. Per-Olof Ågren, institutionen för informatik, är en av dem som gärna prövar.

I slutet av denna artikel länkas till några forskarebloggar, varav vissa var för mig tidigare okända:
Soul Sphincter
Nätkulturer


Bloggen som verktyg i utbildning

Bloggar har ofta formen av en personlig dagbok på nätet. Men bloggar kan också användas i undervisningen på universitetskurser. Vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet har man provat och försöken har gett mersmak, menar universitetslektorerna Anders Broberg och Thomas Pederson.

Bloggen ger forskaren ett nätverk

För doktoranden Jim Barrett, som forskar i narrativa digitala texter, är bloggen en nödvändighet. Genom olika bloggar kan han berätta om sin egen forskning och följa andra forskares framsteg. Jim Barrett är doktorand vid institution för moderna språk vid Umeå universitet och driver bloggen Soul Sphincter.

Studentliv utan censur på bloggen

Broschyrer, foldrar och kurskataloger i all ära men när Umeå universitet gav sina studenter fria händer på webben för att i en blogg berätta om lyckan att plugga i Umeå blev resultatet en succé med 40 000 besökare under en månad. Och bloggen fylldes med en oförfalskad och ärlig inblick i studenternas liv mellan träning, tenta och fest.

HUMlabs blogg en energifull mötesplats

HUMlab vid Umeå universitet arbetar mycket aktivt med sin kollektiva blogg för att berätta om seminarier, kurser och möten med intressanta föreläsare. På så sätt kan man förlänga HUMlabs ut till den virtuella världen.

Bloggen blandar det akademiska och det personliga

Genom bloggen får forskaren ett nätverk där hon kan testa hypoteser på ett mycket snabbt sätt, hävdar Stephanie Hendrick, engelska institutionen vid Umeå universitet. För henne som forskare har bloggandet blivit en del av processen för att komma vidare i sin forskning.


Posted by hakank at 06:09 EM Posted to Blogging

juni 13, 2005

Dual photography

Titeln på New Scientist-artikeln Card trick holds promise for movie effects fångade naturligtvis mitt intresse. Korttrick och filmeffekter?

Det visade sig handla om en fotografisk teknik "Dual Photography" som möjliggör en massa roliga saker (som en som jag icke insatt i dessa saker benämner det). Från New Scientist-artikeln:


A card trick to flummox even the most expert of conjurers could hold the key to unparalleled trick photography and special effects.

Researchers from Stanford University in California and Cornell University, New York, both in the US, have demonstrated a way to identify a playing card whose face is turned away from the camera. They did it by measuring projected light as it bounced off the face of the card and one other surface before reaching a camera.

Key to the conjuring trick is a technique known as "dual photography". This involves retracing the path light takes as it bounces off different surfaces, pixel by pixel. A light projector - with millions of controllable pixels which are switched on in turn - illuminates the scene. The reflected light from each pixel is recorded sequentially by a digital camera.

Papret som refereras är
Pradeep Sen, Billy Chen, Gaurav Garg, Stephen R. Marschner, Mark Horowitz, Marc Levoy, Hendrik P. A. Lensch: Dual Photography (stor fet PDF, cirka 20Mb).

Det finns även en MP4-fil (cirka 63 Mb). Det omtalade "korttricket" är det sista som visas.

Posted by hakank at 09:05 EM Posted to Diverse vetenskap

Ivars Peterson: En matematisk analys av tennis

Ivars Peterson skriver i MathTrek : Winning at Tennis om matematisk och statistisk analys av tennis:

In the April Studies in Applied Mathematics, Paul K. Newton of the University of Southern California and Joseph B. Keller of Stanford University provide formulas for computing a tennis player's chances of winning and, in effect, for predicting the outcome of tennis tournaments. In the context of their model, Newton and Keller also prove that the probability of winning a set or match doesn't depend on which player serves first.

It isn't enough to know just the rankings of the two players in a tennis match. There's no obvious, unambiguous way to translate a ranking into a probability of winning. Instead, it turns out that the key factor is the probability that each player wins a rally against the other player when he or she serves. Typically, you assume that these probabilities stay the same throughout a match.

Referenser till gjord forskning finns i artikeln, vilken se. Tyvärr är många artiklar inte publikt tillgängliga.


Se även Ivars Petersons tidigare MathTrek

Posted by hakank at 07:55 EM Posted to Matematik | Sport, idrott, hälsa | Statistik/data-analys | Comments (1)

"Det tar tid att bygga sociala nätverk"

Thom Singer ( The Business Development / Networking Blog: A discussion about the importance of building a network, creating your professional brand, embracing marketing and fine tuning sales skills.) skriver i Building a Network Takes Time...Be Patient om en diskussion med en bekant som vill bli (er)känd som expert i sitt fält (min emfas):

I was recently having a discussion with a friend who wants to grow his reputation in his industry, and desires to be seen as one of the local "experts" in his field.

...

In the course of our ninety-minute meal together, I listened to his hopes of becoming a well recognized name and was surprised by the short time frame that he thought this could be accomplished. He felt that if he focused on networking for a few months, that by the end of the summer he could be seen as the "Go To Person".

...

To start, he looked at the whole process as something that could benefit his career. Never once, even when I brought it up, did he address what he could do to assist others in his network. His whole focus was on growing his own reputation with the end result being more business for his company. If your motives are selfish, then your return on the time invested in networking will be limited. You must see the "give and take" relationship of networking, and be committed to give more than you get. Especially in the beginning.

Posted by hakank at 07:32 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Matematik i Futurama och Simpsons

Av någon anledning har jag inte varit speciellt förtjust i Futurama trots att serien innehåller referenser till SF, matematik och andra saker som jag är intresserad av. Eftersom jag snart (förhoppningsvis) kommer att få låna en del Futurama-skivor snart kommer här lite länkar om detta.

Futurama πk - Mathematics in the Year 3000 där det finns en relativt ny intervju: A Futurama Math Conversation with David X Cohen.

Se även
Tom Georgoulias, Sarah J. Greenwald, Marc Wichterich: Futurama πk - Mathematics in the Year 3000 (PDF, från MAA Mathhorizons, Volume 11, Number 4, April 2004, pp. 12-15)
simsonmath
Guide to Mathematics and Mathematicians on The Simpsons

Posted by hakank at 07:12 EM Posted to Humor

Humorformel? II

Do the Math: Brits Concoct Sitcom Formula vet att berätta att det finns en formel för brittiska sitcoms. Artikeln skriver så här (något whitespace-justerad och emfaserad):

The study was commissioned by UKTV Gold, a satellite channel in the United Kingdom. [Helen] Pilcher and her team analyzed two decades' worth of British comedies and came up with a formula that looks like this:

[((R x D + V) x F) + S]/A.

Pilcher explains to the paper:

"Comedic value is determined by multiplying the recognizability of the main character (R) by their delusions of grandeur (D). This is added to the verbal wit of the script (V), and the total is multiplied by the amount someone falls over or suffers a physical injury (F).

"The difference in social status between the highest- and lowest-ranking characters (S) is added, and finally the total is divided by the success of any scheme or stratagem in the show (A). Each term in the formula is assigned a value up to a maximum of 10 to give an overall scientific score."

Det är f.ö. samma Helen Pilcher som skrevs om i Humorformel?. Och jag är lika skeptisk till ovanstående formel som till den förra, och av ungefär samma skäl: T.ex. verkar parametern "Verbal wit" göra formeln till en cirkeldefinition, dvs att sitcom-humor (komedi) definieras med hjälp av en annan typ av humor (verbal humor). Det kan naturligtvis finnas instrumentella definitioner för de ingående parametrarna men sådana har jag inte hittat. En intressant utveckling är att man nu har skillnad i social status som en parameter.

Kul är det hur som helst med dessa formler.

Se även
BBS News: Fools tops 'sitcom formula' test
Comedy legend brands 'formula' a joke


(Via slashdot.)

Posted by hakank at 06:55 EM Posted to Humor | Comments (1)

Characterization of complex networks: A survey of measurements

Luciano da F. Costa, Francisco A. Rodrigues, Gonzalo Travieso, P. R. Villas Boas: Characterization of complex networks: A survey of measurements (arXiv, PDF) är en genomgång av olika metriker (measurments) och metoder inom forskningen kring komplexa nätverk.

Abstract:

Each complex network (or class of networks) presents specific topological features which characterize its connectivity and highly influence the dynamics and function of processes executed on the network. The analysis, discrimination, and synthesis of complex networks therefore rely on the use of measurements capable of expressing the most relevant topological features. This article presents a survey of such measurements. It includes general considerations about complex network characterization, a brief review of the principal models, and the presentation of the main existing measurements organized into classes. Depending on the network and the analysis task one has in mind, a specific set of features may be chosen. It is hoped that the present survey will help the identification of the most suitable measurements.

Komplementsajt till ovanstående: Resources in Complex Networks som innehåller sådant som referenser till böcker, datamängder och mjukvara inom området.

Posted by hakank at 06:13 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

juni 10, 2005

:Bloggosfärmen

(Denna anteckning är - förutom parentesen - utan någon text.)

Posted by hakank at 11:54 EM Posted to Diverse | Comments (1)

juni 08, 2005

Murphy's law of 15 minutes of fame

Följande "lag" finns troligen redan namngiven, och jag söker i så fall efter det officiella namnet på den. Tills vidare kallar jag den alltså för

Murphy's law of 15 minutes of fame: När någon väl skriver en tidningsartikel om en själv så finns det åtminstone ett fel i artikeln.

Korollarium: Det är störst sannolikhet att det blir fel i namn, URL eller andra viktiga detaljer som gör att det inte går att identifiera vem artikeln handlar om.


Som alla liknande lagar presenteras den utan någon form av bevis för sin sanning. Vilket möjligen skulle täckas av följande

Meta-lag om Murphy-lagar: Om man kommer på en Murphy-lag är den antingen felaktig eller ofullständig. Eller redan upptäckt.


Se även
Murphy's Laws (Ovanstående lagar finns kanske där, men har inte hittat den, vilket säkert också är enligt någon lag.)

Posted by hakank at 07:24 EM Posted to Diverse | Comments (8)

juni 06, 2005

Sammanfattning Skånska Bloggareminglet 6 juni 2005 Glorias Lounge, Malmö

Sammanfattning av skånska bloggareminglet 6 juni 2005 (Erik Starcks sammankomstanmaning).

Tid: 6 juni 2005, 14:00-18:20
Rum: Glorias Lounge, Malmö

Medverkande (bokstavsordning förnamnet/bloggnamnet):

Erik Starck (Framtidstanken, tillika sammankallande)
Fredrik Björnsson (Amdone)
Håkan Kjellerstrand (hakank.blogg)
Kristian Nilsson (Stillbild)
Mats Andersson (Klocklös i Tiden)
Skeptikern (Mitt liv som skeptiker)
Svante Pettersson (Svantlog)
Torgny Bjers (Torgny Bjers)
Åsa (Åsas anteckningar
Åsk Wäppling (AdLand)


Nästa mingel
Troligen någon gång i början av juli. Torgny Bjers blir näste "värd". Han planerar att hacka ihop någon commnunity utility (samfällighetsredskap) som förhoppningsvis hjälper till att hålla reda på dessa minglar.


Så själva sammanfattningen
Först bör sägas att jag var lite förkyld så uppmärksamhetsnivån kanske inte var optimal. Saker har glömts, så påminn gärna. (Vissa saker har inte glömts men har inte velat skrivas.)

I början, mitten och lite emot slutet var det flera parallella diskussioner som fördes vilket gjorde det svårt att lyssna på vad de andra sade. Så även här finns systematiska brister i rapporteringen. [Vad är egentligen poängen med två öron när de i alla fall bara kan lyssna på en och samma sak?]


- Som vanligt var det mycket trevligt, med flera nya deltagare.

- Vi började inte med en presentation av minglarna trots att det var flera nya minglare i denna krets. Denna kom dock senare, och tog rätt lång tid eftersom vi då hade diskussionsflåset upp.

- Vi försökte dra i gång en diskussion om vad en blogg är, men det lyckades inte inte riktigt. Det verkar som om fler och fler har blivit bloggdefinitionsliberaler. [Vilket väl egentligen kan sammanfattas så att man anser att vad som helst kan kallas för en blogg bara det inte skadar någon annan.]

Se dock Åsks post-mingelfrågor nedan.

- Eftersom summan av alla definitionsdiskussioner är konstant fördes det därför en diskussion om vad podcasting egentligen innebär. Någon frågade om allt ljud/rörliga bilder som läggs upp på en blogg är podcasting. Den normala (strikta) definitionen är att det är en prenumerationstjänst (med RSS-flöde). Att bara lägga ut en MP3-fil på en webbsida är alltså (i denna betydelse) inte podcasting. [Se t.ex. wikipedia Podcasting.)

- Mer podcasting (eller mer generellt ljudanteckningar på nätet): En del saker passar nog inte att skrivas i ljud (t.ex. en manual för ett programspråk, däremot kan det mycket väl passa med en mer generell bok programmeringsprinciper etc). Liksom vissa saker inte passar att skriva i nättext. Det bästa vore kombinationen av ljud och skrift.

Någon (ok, det var jag, hakank) önskade fler videoföreläsningar på nätet i de ämnen han (jag) är intresserad av.

- Bloggforum 2.0: Diskussion om vad man hade tyckt om Bloggforum 2.0 (de som varit där eller lyssnat/sett å ljud/video): Det viktigaste var minglet. En åsikt som inte fördes fram var att det var intressant att notera att det inte var så många som trodde att bloggarna skulle revolutionerna världen (i betydelsen västvärldens val, media etc) den närmsta tiden.

- Bloggforum 2.0: Det var däremot roligt att träffa de personer man endast mött via bloggen. Roligt (och lite förvånande) var också att de tyckte det var roligt att träffa en.

- Bok- och musikmemerna nämndes.

- En fråga som dök upp: Ska det svenska ordet "blogg" stavas med ett eller två "g"? (OK, frågan ser lite lustig ut i skrift. Tänk att någon säger frågan i stället).

De flesta var överens om att det torde vara två "g". Där exempel såsom "glögg", det engelska "web" är "webb" på svenska etc. "Plog" med ett "g" utalar bara på ett annat sätt än "blogg".

Någon framförde den lite märkliga åsikten att det tog extra tid att mentalt översätta "blog" till "blogg" för svensk text, och funderade på att göra en matematisk modell över hur mycket tid den svenska bloggosfären skulle spara per år om alla skrev "blogg" med två "g".

- Den nya bloggportalen (är det rätt ord?) Bloggwalk diskuterades lite grand. Några tycker det var utmärkt eftersom man kan hitta nya bloggar eller äldre anteckningar som missats tidigare.

Bloggliv har detta avsnitt i minglet redan nämnts.

Här kom vi också in på en diskussion om begränsningen av bloggarnas tidsfokuserade format. Det är lite svårt att enkelt visa äldre diskussioner inom samma ämne som den aktuella anteckningen. Man länkar naturligtvis till äldre anteckningar eller till en kategori, men detta saknar den strukturerade dimension som t.ex. en wiki har.

Här fördes också en kort diskussion (monolog är möjligen ett bättre ord) om hur man hanterar kommentarer som visar att kommentatören inte har läst tidigare anteckningar på bloggen. (Vilket aktualiserar frågan om man kan ställa några krav läsarna och speciellt kommentatorerna. Troligen kan man inte ställa några krav alls. Men jämför med mailinglistor, forum, nyhetsgrupper där det ofta finns FAQ:er med de vanligaste frågorna.)

- En annan ny - men ännu inte lanserad - bloggportal hittades via webbserverreferers. Ingen annan minglare hade dock sett den. Det står följande på sajten: "Portalen lanseras inom kort". Eventuellt kommer mer detaljer senare.

- När man åker bort till ställe där Internetkontakt saknas borde det vara möjligt att inte bara stänga sin egen blogg för kommentarer etc, utan även att se till så att vissa andra bloggar inte heller uppdateras (de övriga bloggarna får fortsätta som tidigare). Det är nu tillsatt en utredning för hur detta såväl tekniskt som socialt ska implementeras.

- Flera av oss tog en hamburgare kallas Tiger Burgare (bacon och lite annat). Kristan påpekade finurligt att det var väl en typisk maträtt för bloggare.

- Förtroende och anseende på bloggar.

Jämförelse gjordes med tidningar: Historiken av tidningen ("Grundad 1891") och dess ekonomiska förutsättningar (dvs att det tjänar pengar på att ge ut tidningen) och tidigare icke-skandaler borgar för att det är någon form av seriositet och anseende. (Men läs vidare, vi kommer till det.)

Personliga bloggar har inte denna garant utan man måste förtjäna förtroendet genom att skriva bra och förtroendefullt (vad nu det betyder).

Men. Man kan inte veta om en persons långa förtroendefulla bloggning är ett led i en kampanj där denne kanske nästa dag s.a.s. tar ut det sociala kapitalet från förtroendebanken, t.ex. genom att börja bedriva propaganda för något, föreslår en revolution etc.

Å andra sidan vet vi inte heller om en tidning har en sådan dold agenda.

Så, slutsatsen blir att man helt enkelt får välja att lita på personer, fram till en viss punkt där det blir omöjligt.

Någon berättade en fascinerande historia från Gotland som visar människornas bästa sida i att lita på främmande människor. De flesta åhörarna väntade med spänning på att upplösningen skulle vara ett mord, stulna bilar eller liknande. Någon annan påpekade: Denna typ av historier skrivs det sällan om i tidningarna. Någon annan ytterligare: Det verkar inte så meningsfullt att stjäla en bil på Gotland.

- Några var (liksom tidigare minglar) skönt förskonande från såväl emailspam som bloggspam. Vi andra tittade avundsjukt på dessa. Någon föreslog att de förskonade skulle installera några mer spambefängda system.

Ett sajtinbrott som nämndes var följande: en webbtidning fick inbrott och det enda som hände var att en artikel skrevs om till en satirisk version av en nyhet.

Därpå kom förslag på ännu mer subtila inbrott: Nämnligen att man inte ändrar något alls. Varpå flera samtidigt sade sig ha gjort precis sådana.

- Gamla bloggar/bloggare nämndes och det undrades vad de gjorde nu.

Efter förtjänstfullt visad koll fick Mats Andersson rådet att öppna ett 071-nummer dit man kunde ringa om man var osäker på vilken blogg som var vilken.

- Skeptikern fick rådet att skapa en mot-skeptiker blogg där han är skeptisk till sig själv.

- Det finns sökmotorer för podcasting. Men än så länge är detta i sin linda, t.ex. att sökningarna endast fungerar på engelska (eller i alla fall inte på svenska) eftersom det kräver taligenkänningstekniker.

- Åsk visade sina fina tatueringar, bl.a. med källkod. (Finns det någon bild på denna, Åsk?).

Varvid RSA-tatureringen nämndes. RSA är förbjudet att exportera från USA. (Hmm, är det den bästa länken?)

Sedan kom lite andra glada idéer:
* när kommer första bloggtatueringen?
* troligen åker en sådan bloggtatuering dit för PUL
Finns det något som är förbjudet att föra ut från Sverige? Instruktioner hur man bygger kärnvapen. Taturering av en kniv borde också vara förbjudet.

Ja, visst var det ett glatt gäng.

- Klockan 18:20(?) fick vi en fin vink att det kanske var dags att betala och gå. Möjligen var denna vink en övertolkning och kanske endast var en fluga som skulle viftas bort.


- Några saker som Åsk redan kommenterat.

- hon pappersbloggare bilden på följande "sockersöta diabetesorsakande" kattunge.

- Kaninen med pannkakan på huvudet - Oolong! (Sammanställaren missade början till denna diskussion. Något får gärna fylla i lite mer.)

- Kaninfavicons med pannkakor (funkar inte)

Åsk skrev i denna kommentar även följande fråga i anslutning till ovanstående bloggdefinitionsdiskussionen:
... och sedan kom jag på när jag satt på tåget att frågan är vem är mest bloggare, de som snackar om bloggande (i TV i radio i tidning etc) eller de som bara typ bloggar hela dagarna. Kan man vara en bloggare utan blogg, men med soffplats i tv-rutan kanske? :)

Mina personliga åsikter (som inte ska förväxlas med det samlade minglets åsikter): En person som bloggar om bloggning är varken mer eller mindre bloggare än någon bloggare som inte bloggar om bloggning. Kort svar på den sista frågan såsom numera bloggdefinitionsliberal: Troligen.

Posted by hakank at 10:30 EM Posted to Blogging | Comments (16)

John Allen Paulos: What Numbers Reveal -- from Sumo Wrestlers to Professors

Inte helt förvånande skriver John Allen Paulos om boken Freakonomics: What Numbers Reveal -- from Sumo Wrestlers to Professors:

Looking at large data sets and deriving loud conclusions from the reams of whispering numbers is often enjoyable. Herein are three quite disparate examples.

The first concerns Sumo wrestlers and comes from Freakonomics, a fascinating new book by economist Steven Levitt and writer Stephen Dubner, that employs Levitt's quirky economic insights to illuminate many everyday activities and practices. The second is simply a study I reported on in a book I wrote on the stock market, and the third comes from a simple analysis I recently made of grade distributions for a required math course at my university.


Se även
Tidigare anteckningar (google) om Paulos
Recension av boken Freakonomics Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner: Freakonomics : A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything

Posted by hakank at 12:56 EM Posted to Matematik | Statistik/data-analys

juni 05, 2005

Sistaminutenpåminnelse: Bloggaremiddag måndag 6 juni 14.00 Glorias Lounge Malmö

En sista-minuten-påminnelse om måndagens bloggaremiddag (eller kanske vi ska döpa det till bloggaremingel?). Läs mer och anmäl gärna hos Erik Starck (Framtidstanken) Bloggmiddag på Nationaldagen och/eller Bloggmiddag på Glorias Lounge.

Det ser ut att bli en trevliger hop männskor som kommer. Hoppas nu bara att jag är tillräckligt kry från förkylningen för att komma...

Posted by hakank at 06:48 EM Posted to Blogging | Comments (7)

juni 04, 2005

Lite om sammanträffanden och Ramseyteori (Ramsey theory)

En sak som jag tidigare tänkt skriva om i anslutning till sammanträffanden är Ramsey-teori, men det har inte blivit av tidigare. Här är en något bearbetad text som skrevs när jag höll på som mest kring detta (hösten 2003/våren 2004). Funderingarna aktualiserades genom uppdateringen av Devil's Word för en stund sedan.


Det började med en Skeptical Inquirer-artikel från 1998 Coincidences: Remarkable or Random? där Ramseyteorin nämns (min emfas):
Clearly, unspecified improbable coincidences occur daily to everyone, and these coincidences are most likely the result of randomness. If the data set is large enough, coincidences are sure to appear, as demonstrated with the first 100 decimal digits of p. The chance of tossing five straight heads is only 3 percent, but for 100 tosses the chance becomes 96 percent. Though applied in a different context, Ramsey theory (Scientific American, July 1990) states that "Every large set of numbers, points, or objects necessarily contains a highly regular pattern." It is not necessary to posit mysterious forces to explain coincidences.

Efter det har jag försökt hitta mer information om det finns mer direkt koppling mellan Ramseyteorin och studiet av sammanträffanden. Tyvärr är jag inte tillräckligt matematiskt insatt för att förstå finliren i de mer avancerade delarna av teorierna, och därför hänvisat i stort sett endast till populariserade skrifter (vilket ju är tillåtet för en PopSci-junkie, eller hur?).

Tyvärr har jag inte lyckats hitta den artikel som refereras i citatet ovan: Ramsey Theory av Ronald Graham och Joel Spencer. Scientific American, 1990, Juli-numret. 263 (1), sid 112-117. Har någon en elektronisk kopia till övers vore det önskvärt med en pek.

Not: Det finns andra "Ramseyteorier", bland annat i logisk analys och ekonomisk teori. Den Ramseyteori som är relevant för detta vidkommande är den matematiska, grafteoretiska. Intressant nog är det är samma Frank Ramsey som avses i alla.


Ramseyteoretikernas credo (eller en popularisering av denna) är "Complete disorder is impossible", dvs i varje samling av punkter finns det alltid någon struktur. En annan beskrivning är "studies the conditions under which order must appear" (min fetning). Båda dessa beskrivningar finns t.ex. i Wikipedia-artikeln Ramsey Theory.

Ramseys teori brukar presenteras genom att utgå från det s.k. party-problemet (se t.ex. Ivars Peterson Party Games) som frågar hur många personer det minst måste vara på en fest för att garantera att det ska finnas antingen tre eller flera personer som känner varandra eller tre eller flera personer som är obekanta.

Ett enklare exempel är följande: Tänk att vi har två par strumpor i en byrålåda, två par röda och två par blå. Hur många strumpor måste vi ta för att vara säkra på att få ett par av samma färg. Svar: tre strumpor.


Det intressanta här är att teorin säger att i en tillräcklig stor (matematisk) struktur kan man hitta vilken delstruktur som helst. Ett exempel som brukar nämnas är stjärnhimmeln och dess konstellationer: genom att rita linjer mellan de stjärnorna som syns på himmeln kan man i stort sett få fram vilken figur som helst. Detta är, så vitt jag vet, inte matematiskt bevisat, utan ska ses som ett exempel på vad Ramseyteorin säger.

Troligen är Ramseyteorin inte praktisk användbar för att räkna ut de faktiska värdena för så komplicerade sammanträffanden som "X och Y är födda på exakt samma dag och klockslag, deras föräldrar bodde grannar för länge sedan men flyttade till olika städer. X och Y gick på samma universitet trots att deras väg dit var helt olika. Vilket sammanträffande!" (Se snarare Sammanträffanden - anteckningar vid läsning av Diaconis och Mosteller 'Methods for Studying Coincidences' för detta.)

En annan sak är att vi nästan alltid pratar om dessa sammanträffanden i efterhand, dvs efter vi upptäckt dem. Statistiker och andra anser att detta är totalt förkastligt och vetenskapliga undersökningar som gör sådant fördöms starkt. Se Statistisk data snooping - att leta efter sammanträffanden för exempel på sådant.

Ett exempel på att vi ofta kan hitta sådana strukturer är programmet Devil's Word som har beskrivits på lite olika ställen, t.ex. här och nyligen här.


Vad är då kopplingen mellan Ramseyteorin och teorier om sammanträffanden? Tyvärr har jag inte hittat så mycket mer än ovanstående, förutom kanske lite fler och andra exempel (se referenserna nedan). Jag har inte heller hittat någon specifik teori där man konkret exemplifierar med vår tro på övernaturliga sammanträffanden etc.

Slutsatsen bör ändå vara att eftersom det i varje (sammanträffande-)situation finns det någon form av struktur (dvs sammanträffande), bör vi därför vara försiktiga med att säga att en viss uppkommen struktur beror på något annat än slumpen. Förresten, det är ju inte ens slump utan en matematiskt nödvändigt att vissa typer att strukturer ska finnas där!

[Kan som kuriosa nämna att jag tidigare hade skrivit om Ramseyteori, sammanträffanden kopplat till komplexa/sociala nätverk, men det var lite väl flummigt så det togs bort.]


Litteratur som lästs
Här är några böcker som i alla fall har några relevanta sidor om sammanträffanden och Ramseyteori.

* Martin Gardner: Ramsey Theory. Artikeln finns t.ex. i Gardners samlings-samlingsvolym The Colossal Book of Mathematics: Classic Puzzles, Paradoxes, and Problems som innehåller några fler kommentarer än originalartikeln.
* Ivars Peterson: Jungle in Randomness
* Deborah Bennett Randomness
* Ramsey och Ramseyteorin nämns på några sidor i två Erdös-biografierna: My brain is open < >, samt The Man Who Loved Only Numbers - The Story of Paul Erdos and the Search for Mathematical Truth. Se utdrag från den senare boken. (Jag nämnde f.ö. båda dessa böcker häromdagen i en kommentar.)
* John Allen Paulos: Upon a Number nämner Ramsey (sid 160ff) och sammanträffanden, dock inte så mycket kopplat till varandra.
* Bela Bollabas: Random Graphs (kapitlet "Ramsey Theory", som tyvärr inte gav speciellt mycket i frågan om sammanträffanden).

Några artiklar å nätet:
Ramsey theory
Ivars Peterson Rainbow Randomness
Ivars Peterson Deep in the Jungles
Craig Merow The Odd Couple (de udda figuerna är Paul Erdös och Ronald Graham)
Van der Waerden's theorem

Posted by hakank at 09:49 EM Posted to Sammanträffanden | Comments (3)

Uppdatering 2 av Devil's Word

Efter inspiration av en skoj diskussion hos Henrik Sundström har programmet Devil'S Word utökats till att även räkna med vanliga heltalssekvenser och inte bara ASCII-tecken. Välj "Use plain integers" och välj minsta respektive högsta talet i talsekvensen.

T.ex. ger följande uträkning svaret 666 för talen 1 t.o.m 51.

-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44-45+46-47-48+49+50+51 = 666

Och om man kvadrerar talen ("Use squares": yes) finns det en kombination som ger samma måltal som resultat

-1-4-9-16-25-36-49-64-81-100-121-144-169-196-225-256-289-324-361+400+441+484+529+576+625+676+729+784+841+900+961+1024+1089+1156+1225-1296-1369-1444+1521-1600-1681-1764-1849-1936+2025-2116+2209-2304+2401+2500-2601 = 666


Mer om programmet finns rätt långt ner i Statistisk data snooping - att leta efter sammanträffanden. Bör kanske och åter påpeka att en av de poängerna med programmet är att det finns en stor chans att en mängd tal som kombinerade med matematiska operatorer (här + och -) kan de ge en viss summa (t.ex. 666). Det finns ingen som helst magi i denna typ av sammanträffanden, utan ren slump, och är en konsekvens av att man testar väldigt många kombinationer. Mer om detta finns i den ovan nämnda anteckningen.

Att jag själv tycker att det är en kul och intressant slump är en annan sak.


Se även den tidigare Uppdatering: Devil's word (sammanträffanden i ord)

Posted by hakank at 09:05 EM Posted to Program | Sammanträffanden | Comments (2)

Musikfrågor

Henrik Sundström frågade (även) om musik. Tillåter mig att förändra (mutera) detta mem något.


Hur stor datamängd på din(a) dator(er) upptas av musikfiler? alt. Hur många cd- och vinylskivor äger du?
Cirka 6 Gb i datorn, vilket är gränsen för den relativt nyinköpta iPod mini:n. Cirka 200 CD, en 500-tal vinylskivor samt 300 kasettband (viss överlappning finns).

När det gäller musik slutade jag i princip lyssna aktivt på musik någon gång under början på 1990-talet när jag slutade spela själv och andra intressen hade tagit vid. Nu är det mestadels som bakgrund eller "funktionell" musik (stämning, noise killer etc). Inköpet av iPodden har dock aktualiserat musikintresset.


Senast inhandlade skiva?

Troligen Alain Caron "Play" (fransk bassist).

Senast spelade låt?

Jag antar att musik från P2 Klassiskt inte gälls. Då var det endera Arvo Pärt "Fratres" eller Gavin Bryars cellokonsert från "Farewell to Philosophy" (kommer inte ihåg vilken ordning de spelades).


Nämn fem några skivor som betyder mycket för dig.
Följande är några av de skivor som påverkade musikintresset i en ny riktning på ett eller annat sätt. Vi får se hur många det blir. Talen inom parentes är åren då skivan inköptes.

* Nicke Lilltroll "den med ekorrar" (1967?)
Nicke Lilltroll och speciellt den där historien om ekorrar: "så kom en ekorre till och tog sig en nöt", påverkade mig troligen mycket i min uppfattning av humor.

Så, resten är musikaliska inspirationer.

* Ekseption: Ekseption (1969)
Den första icke-topplisteskiva som inköptes (innehöll iofs Beethovens femma i fet rock-version som blev en stor hit). Musikrollen bassist upptäcktes, här representerad av Cor Dekker.

* Osibisa: Osibisa (1972)
Svänging world music, perfekt partymusik.

* Hoola Bandola Band: Vem kan man lita på (1972)
Här kommer så några år med svensk proggmusik. Påverkade politiskt men inte speciellt mycket musikalisk.

* Charlie Parker (1975)
Egentligen ingen speciell platta, men vi kan väl säga "The Best of Charlie Parker". Ville förstå det här med jazz och lyssnade, lyssnade, läste och lyssnade. Till slut började jag inse det geniala med denna musikstil.

* Frank Zappa: Zoot Allures (1976)
Första Zappaplattan jag lyssnade ordentligt på: Rockmusik är mer än dunkadunka, 4-ackordsmusik eller gitarryl. (Hade nu spelat elbas i melodiösa rockband något år.)

* Samla Mannas Manna: Klossa Knapitatet (1976)
Svenskar kan också spelar spännande musik. (Hos Henrik diskuteras lite Samla-minnen.)

* Jaco Pastorius: Jaco Pastorius (1976)
Pastorius var bassist i Weather Report, framförallt på den fantastiska plattan "Heavy Weather", och blev sedan en husgud. (Se även Husgudar - Jaco Pastorius.

* Pat Metheney: Bright Size Life (1978?)
Började nu också lyssna på annan ECM-musik.

* Earth, Wind and Fire: I am (1979)
Symbolen för det allra bästa inom discofunk-musiken (något som jag gärna lyssnade på och dansade till).

* Johan Sebastian Bach: Musikalisher Opfer (1980)
Lyssnade i stort sett endast på Bach när jag läste Douglas Hofstadters "Gödel, Escher, Bach" (det står mycket om Bach i boken, härav titeln), och blev sedan mer genuint intressad av klassisk musik. Det var troligen Bach som gjorde mig uppmärksam hur viktig tystnaden är i musiken, något som minimalisterna (Reich, Glass etc) sedan accentuerade, liksom även ECM-skivorna.

* Level 42: Level 42 (1980)
Med Mark King, ännu en rackarns duktig bassist. Spelade "slap bass" underbart.


Övriga och senare inköpta plattor är mer eller mindre (logisk) utveckling av ovanstående brytpunkter. Möjligen skulle intresset för indisk (via John McLaughlin), japansk (via vem?) och senare kinesisk musik ha egna entries.


Nämn tre låtar som inte finns med på skivorna ovan, men som betyder mycket för dig.
Musiken från filmen Gudfadern (köpte 1972 en mandolin för att kunna spela dessa låtar samt "Duelling Banjos" (sic!) från "Den sista färden")
Jaco Pastorius "Three Views of a Secret" ("skärgårdslåten", har många minnen till denna låt)
Wong Fei Hung-temat från Hong Kong-filmerna "Once upon a time in China ...".


Utse tre personer att skicka vidare frågorna till.
Nope. Pass. Njet. Inte denna gång. Vem som helst som känner för det får gärna svara.

Posted by hakank at 11:55 FM Posted to Musik | Comments (4)

juni 02, 2005

Artikel om rekommendationssystem i InternetWorld

I senaste Internetworld (Juni-numret, har inte sett artikeln på nätet ännu) finns en lång och intressant artikel om rekommendationssystem: Rätt köptips ökar försäljningen - Automatiska rekommendationer lyfter e-handeln (sid 38ff). Bl.a. intervjuas Malmöföretaget Avail Intelligence, utvecklare av ett sådant system som används av flera svenska e-butiker. Pasi Bauer diskuterar filmtipset.se och dess rekommendationssystem (som nämndes här). Det finns mycket annat matnyttigt att läsa i artikeln.

En kompletterande kommentar: Begreppet The Long Tail nämns och förklaras kortfattat, men man nämner så vitt jag kunde se inte att Chris Anderson (som myntade begreppet) har en blogg där många intressanta artiklar publiceras och som utgör stommen till en planerad bok med detta tema. (Se även "The Long Tail" och "long tail".)

I artikelns slutreferenser nämns två svenska bloggar som emellanåt skriver om rekommendationssystem: den utmärkta Henrik Torstenssons Weblog (googlesökning på 'rekommendationsystem' här) samt min egen blogg (hakank.blogg). En del av det som skrivits finns samlat i kategorin Rekommendationssystem.

Posted by hakank at 05:32 EM Posted to Rekommendationssystem | Comments (2)

juni 01, 2005

Consonants Away

På direkt förfrågan från en av mina besökare/användare av "useless" program kommer här en variant på Vowels Away: Consonants Away som visar de ord som är samma när man tar bort konsonanterna (och alltså endast behåller vokalerna).

Exempel: Ordet litteratur består av vokalerna "ieau". De ord som finns i ordlistan som också består endast av dessa vokaler och i samma ordning är:
* linnehandduk
* mineralull
* minnesalbum
* rikemanshus
* sidenhalsduk
* tidsmellanrum

Programmet har även en engelsk ordlista. Ordet litterature Consonant Away-liknar följande ord:

* displeasure
* literature
* literatures

Tack Carl H. för förslaget.


Kan här också passa på att rekommendera programmet Isomorphic Words som försöker att hitta "isomorfa ord". Det beskrivs mer i Isomorfa ord (Isomorphic Words).

Posted by hakank at 10:14 EM Posted to Program | Språk | Comments (14)

Föreläsning om kognitiva illusioner

Den senaste tiden har jag pratat med flera personer om kognitiva illusioner och blev glad då jag hittade en trevlig men rask föreläsning (ljud + OH-presentation i Flash) från 1998: Dave DeMers Cognitive Illusions and Pattern Hallucinations. DeMers diskuterar de mest kända kognitiva illusionerna, och ett ganska långt avsnitt handlar om att experter är dåliga på att göra uppskattningar även inom sitt expertisområde (kring avsnitt 26 och framåt).

Det mesta av det som sägs i föreläsningen finns lättillgängligt skrivet i boken Inevitable Illusions av Massimo Piattelli-Palmarini (Bokus, ISBN: 047115962X), och som recenserades här. Se även andra boktips i kategorin Kognitiva illusioner.


Kopplingar till annat aktuellt läsande/skrivande
Dessa kognitiva illusioner beror mycket på att hjärnan tar en "genväg" (shortcut) vid bearbetning av viss typ av information, t.ex. estimeringar. Det är också en av de ämnen som Malcolm Gladwell pratar om i sin bok Blink, men har har andra exempel än föreläsningen. Se vidare Recension: Malcolm Gladwell 'Blink'.

Angående experter: James Surowiecki är i sin The Wisdom of Crowds kritisk till vårt jagande av experter (eller snarare jagandet efter en expert) och menar att det oftast krävs input från flera för att komma till ett bra beslut. Boken beskrives vidare i James Surowiecki "The Wisdom of Crowds" - kort beskrivning inför en eventuell bokbeställning.

Vår oförmåga att förstå sannolikheter (sammanträffanden) har diskuterats hos Hakke i dennes Femti-femti, där jag bidrog lite grand. Hakke skrev sedan en fin dagsvers med detta ämne som tema.

Boken som nämns i början av föreläsningen är The Predictors: How a Band of Maverick Physicists Used Chaos Theory to Trade Their Way to a Fortune on Wall Street av Thomas Bass som också rekommenderas. Den handlar om företaget The Predictors (där DeMers arbetade vid tiden för föreläsningen) som föresatte sig att vinna på börsen med hjälp av kaosteori, neurala nätverk, genetiska algoritmer och andra spännande tekniker. Boken innehåller inga tekniska detaljer (vilket jag personligen tycker var synd, men gör boken mer lättläst). Den beskrevs förbigående i Litterärt om kaosteori.

Posted by hakank at 07:49 EM Posted to Kognitiva illusioner | Comments (4)