« juli 2003 | Main | september 2003 »

augusti 31, 2003

Om vitsar och humor - gamla anteckningar

För en stund sedan hittade jag mina gamla anteckningar om vitsar och humor i elektronisk format. Dessa spridda och inte fullt så spridda tankar från mitten/slutet av 80-talet skrevs när jag hade tänkt förfärdiga någon form av uppsats om detta ämne. De är alltså ett pre-första något och är månne inte helt enkla att följa.

Jag tänkte att det kunde vara roligt att lägga ut dem till påseende eftersom jag den senaste tiden antytt dess existens, t.ex. i Om ordvitsar och annat - en hjärdump.

Tyvärr är dokumenten ursprungligen (ren-)skrivna i ett ordbehandlingsprogram som jag inte har någon konverterare till, varpå ett good enough-hack gjordes. Det innebär att det finns brutna ord, ingen rubrikmarkering, eventuellt konstiga tecken etc.

Dokumenten nås via sidan Om vitsen och humor, anteckningar från länge sedan.


Och när jag ändå håller på med nostalgiken, kan jag peka på de mer "litterära" saker jag skrev under ungefär samma period: Det litterära hörnet. Rätt mycket språkexperiment blev det.

Posted by hakank at 10:41 FM Posted to Humor | Comments (7)

augusti 30, 2003

Silvertejp

Silvertejp är ett intressant projekt som väl kortfattat kan summeras som en kodgenerator för UML klassdiagram skriven i ASCII. Det är skrivet av en kreativ svensk kille vid namn Karl Wettin.

Som det står på sajten:

Silvertejp is a pre-processor language. It combines UML class diagrams with the object oriented programming language (pl) of your choise. It translates class diagrams to the destination pl of your choise.

Silvertejp uses an ASCII notation that allows you to blend source code with the class diagram, supporting almost all UML-elements defined in the class diagram meta-modell version 1.4 from the Object Management Group).

Java is currently the only supported pl, but it would be a peice of cake for any cross/java programmer to make it support Python, Smalltalk, C# et.c.

En liten demonstration av systemet görs här, och kan hämtas hem från Sourceforge här.

Posted by hakank at 03:09 EM Posted to Systemutveckling

Philip Anderson "More is different"

Jag letar efter en publikt tillgänglig elektronisk version av Philip Andersons Science-artikel "More is different" från 1972. Den nämns bland annat i Forskning och Framstegs-artikeln Mönstersökarna.

Den mer fullständiga referensen verkar vara:
Anderson P W, 1972 "More is different" Science 177 (4047) 393 - 386.
Undertiteln är "Broken symmetry and the nature of the hierarchical structure of science".

Uppdatering
Se Philip Anderson "More is different" funnen.

Posted by hakank at 02:50 EM Posted to Komplexitet/emergens

Begreppet "överraskning", en annan hjärndump

Detta är en liten hjärndump av några tankar jag haft den senaste tiden. Nämligen om begreppet överraskning. Jämför med det jag precis skrev om Om ordvitsar och annat - en hjärndump.

Av olika anledningar har jag börjat fundera på begreppet överraskning (eng. surprise). Här är några, synnerligen ofullständiga, kopplingar som gjorts eller som jag själv tycker mig se.

Emergensteori
Vem skrev att begreppet "surprise" inte var tillräckligt operationellt som definition på ett emergent fenomen? (Det var i en fotnot på första eller andra sidan i ett paper jag läste för några veckor sedan.) Vad har mer skrivits om detta?

Machine learning/data mining
Ett av syftet [till och med det uttryckliga syftet! Referens?] med machine learning och data mining är att skapa överraskande resultat, dvs oväntande resultat.

Det har forskats en del i detta, det vet jag. Var/vem?

Detta har en stark koppling till informationsbegreppet men även till begreppet "intressant": Något fakta, F, är överraskande (inom machine learning/data mining) om man (målgruppen) dels inte visste om F tidigare, dels om F "tillräckligt intressant", hur nu det ska definieras.

Humor
En av anledningarna till att vi skrattar åt en (viss typ av) humoristisk händelse är att vi finner något i den överraskande/oväntat. Ordvitsar är ett paradigmatiskt exempel.

Sannolikheter
Att någon vinner en miljon på lotteri är inte speciellt överraskande. Däremot skulle jag bli mycket överraskad om jag själv eller någon jag känner skulle vinna.

Ett annat exempel, och där jag tror att man (Persi Diaconis?) forskat eller i alla fall skrivit om är tillfälligheter (coincidence) i samband med skrock, folktro etc. Exempel på sådana tillfälligheter är t.ex. att jag drömde om en gammal klasskamrat i går natt och idag träffade jag henne på stan. Detta leder drömmaren att tro att det finns någon mening i denna tillfällighet (vad det nu än är för typ av mening).

Uppenbarligen krävs det en viss typ av överraskning här: T.ex. om jag går i skola och drömmer om en av mina (nuvarande) klasskamrater är det inte speciellt förvånande om jag träffar henne nästa dag i skolan.

Slumpmässighet är i någon mening överraskande, i betydelsen oväntat eller att ett specifikt utfall inte går att förutse (aggregerat går det däremot ibland att göra).

Men det känns konstigt att säga att jag blir överraskad att en tärning i ett speciellt slag skulle komma upp med en sexa (det kunde jag inte förutse). Däremot blir jag överraskad om det kommer upp t.ex. 20 sexor i rad, och jag börjar troligen ana något fusk.

Oväntat
För att vara överraskande mäste det vara oväntat. Vilket i princip är samma som "sannolikheter".

Skräckfilm
En av poängerna med denna typ av filmer är att bli överraskad, här mer i betydelsen skrämd.

En "dålig" skräckfilm är en film där man kan förutse (ett annat nyckelord) ett spökes uppdykande och man blir därmed inte skrämd.
(Jämför med en dålig vits: den går att förutse.)

Två noter: a) Jag ser inte speciellt mycket på skräckfilmer. I princip var Exorsisten den senaste jag så och jag blev inte så mycket skrämd som äcklad.
b) vad jag förstår finns det andra kvaliteter i skräckfilmer, som troligen har undgått mig.


Förväntningar
Ett nyckelbegrepp är naturligtvis vilka förväntningar vi har kring en viss situation. Att en skolad matematiker kommer på något revolutionerande är inte så överraskande, däremot att en helt oskolad indier gör det (Ramanujan).

Cf Kants definition på humor: "En spänd förväntans upplösning i intet".

Kreativitet
Det ligger väl nästan i begreppet kreativitet (möjligen via humor) att det ska vara överraskande.

Se till exempel det Niklas Johansson skriver i här om humor och kreativitet:

Humor och kreativitet berörs även i In the mind's eye. Thomas G. West skriver att idéer som möts med gapskratt ofta visar sig vara de mest kreativa. Han hävdade att skratt är ett bra mått på vad som är kreativt och inte. Om jag minns rätt använde han bröderna Wright som exempel. Hade jag inte sett ett flygplan och förstått tekniken bakom är jag rädd att jag också hade skrattat åt dem.

Vid brainstorming är det ofta de tokigaste idéerna som leder till de bästa associationerna och som sedan blir de genomförbara lösningarna.

Information
Det finns en stark koppling mellan överraskning och den information vi har om en situation, händelse etc.

Om jag läser en bok som jag klassar som en typisk kioskdeckare men sedan får reda på att författaren fått Nobelpriset i litteratur (med speciellt nämnande av denna bok) skulle jag bli mycket överraskad. Skulle jag veta detta innan skulle jag troligen läst boken annorlunda och möjligen inte tyckt så nedlåtande (alternativt ansett att Akademien var några riktiga knäppgökar).


Paradigmskifte
Är det inte någon som har det som exempel på humorteori. Paulos?


Jämför med ord med liknande betydelse: förvånad, överrumplad (t.ex. av ett regn), häpen.

Posted by hakank at 01:01 EM Posted to Humor | Komplexitet/emergens | Sammanträffanden | Comments (2)

Om ordvitsar och annat - en hjärdump

När jag läste Peter Lindbergs reflektion över en film han nyligen sett, slog det mig plötsligt vad det var som hans diskussioner om metaforer och "constrained universes of expression" påminde om (något jag hade skrivit privat till honom för någon vecka sedan).

Nämligen vitsar!

Jag kommer - förhoppningsvis snart - att detaljerat gå igenom det han skrivit om constrained universes of expression för att se om jag kommer på mer kopplingar, men här är mina första tankar om metaforer, vitsar (och rim).

Här vill jag dock hjärndumpa mina tankar om ordvitsar. Merparten av nedanstående har ingått i en maildiskussion med Peter.


En metafor har, som jag just nu ser det, som funktion att expandera från ett område till ett annat, dvs börjar i ett "semantiskt rum" och kopplar till ett annat. Tänk på en fågelflock där samtliga fåglar flyger från punkt A till punkt B med en skön böljande rörelse. Det finns även en väg tillbaka från punkt B till punkt A: vägen ligger alltid öppen.

En vits är också en koppling mellan två semantiska rum, men hoppet mellan de båda rummen, från A till B, är "blixsnabbt" (om det är en bra vits). När en vits berättas följer man alltså snällt berättelsens semantiska rum och accepterar alla de konstiga kringelkrokar som man hör. Det sematiska rummet expanderas alltså hela tiden och man internaliserar bilder etc.

När väl hör poängen (vitsordet) kommer det andra semantiska rummet (B) och lägger sig ortogonalt mot det första (A), och just i skärningspunkten mellan dessa rum finns vitsordet, det som kopplar ihop de två semantiska rummen.

Man kan möjligen uttrycka det som att en vits inte så mycket expanderar som begränsar alla de möjligheter som fanns att gå vidare från det första semantiska rummet, man blir liksom låst att omedelbart gå till rum B och endast via en viss väg. Ingen finns böljande rörelse, utan snarare som ett "worm hole".

Vitsen: en "inverterad metafor".

I kommentaren till min anteckning 'Halvfullt eller halvtomt?' skriver jag kortfattat om detta.

Ett rim, både bra och dåliga, har lite samma struktur som en vits (och därmed också en metafor), men saknar något som jag helt felaktigt kallar "komisk engergi" (suck :-). Är det "dåliga rim" kan det ge upphov till en (oftast ofrivillig) komisk effekt, just för att kopplingen mellan de två orden (och vad som sägs emellan) är absurd, dum, enkel etc etc. Är kopplingen fantastisk, eller ekvilibristisk kan det mycket väl anses som bra (och fyndigt) rim. Cf. Povel Ramel halsbrytande saker.

[Detta är något som jag måste formulera mycket tydligare, men någonstans ser jag en stark likhet.]


En liten notis om mitt intresse för vitsar: Sedan jag var typ 16-17 har jag varit fascinerad av roliga historier, speciellt ordvitsar. Groucho Marx var tidigt min stora favorit och jag läste många böcker om Bröderna Marx och andra komiker.

I mitten på 80-talet när jag skulle läsa C-betyget i teoretisk filosofi tänkte jag göra en filosofisk analys av vitsar och läste en hel del böcker i relaterade ämnen.

Apropos Woody Allens skriverier som jag skrev om häromdagen: Jag började under denna tid också (men fullföljde inte) att analysera en del av Woody Allens skriverier med utgångspunkt att analysera dem enligt den humorteori som jag då skisserat, som är rätt mycket den som jag nu försöker förklara.

Sedan har jag tagit upp det igen med synnerligen ojämna mellanrum. Det som fascinerade mig i vitsarna gjorde att jag gick vidare och läste Freuds 'Vitsen och dess förhållande till det undermedvetna", att läsa mer om Freud, t.ex. hans Drömtydning, där han liknar drömmarna och vitsar. Över detta till att försöka förstå mer om symboler och myter (t.ex. Jungs symbolteori). Semiotiken (som Peter Lindberg har skrivit en del om de senaste dagarna) är också en del i denna väg. Inom konsten är surrealisterna mina favoriter, t.ex. Escher, Magritte, Dali just för deras dubbelbottnande målningar.

När jag läste om Social Network Analysis var en av de första tankarna att man kunde tillämpa detta på vitsar, men jag har inte funderat så mycket mer på det.

Och nu när jag läser om emergensteori och komplexa adaptiva system (självorganisarande system) ser jag en massa intressanta kopplingar mellan vitsens teknik och emergensteorierna. Det vore t.ex. roligt (till och med coolt!) att kunna göra en agentbaserad simulering av vitsar, t.ex. hur de olika språkliga elementen kopplas till varandra. Jag har ännu ingen riktig idé hur detta skulle gå till eller innebära, men det är en liten drivkraft när jag läser i ämnet.


En författare som påverkade mig väldigt mycket i detta sammanhang var John Allen Paulos två populärmatematiska böcker:

Mathematics and Humor och I Think, Therefore I Laugh, där han (speciellt i den förstnämnda boken) beskriver humorn utifrån
katastrofteorin.


Några länkar om katastrofteori finns t.ex. via CATASTROPHE TEACHER - an introduction for experimentalists och google/dmoz-kategorin Science/Social_Sciences / Language_and_Linguistics/Semiotics / Semioticians / Thom,_René. (Notera att René Thom här klassificeras som semiotiker.)

[Extra roligt är det att Paulos sedemera blev dubbel husgud genom sina böcker:
Innumeracy: Mathematical Illiteracy and Its Consequences och A Mathematician Reads the Newspaper.]


Även Koestlers Art of Creation (som jag nog nämnt i samband med kreativitet) influerade mig.


---
Ungefär ovanstående mailade jag till Peter och här nedan kommer lite ur vår diskussion.

Om situationsvitsar: Situationsvitsar, dvs sådana vitsar som kräver att man är med i en speciell situation, blir ju ofta inte roliga när man får dem återberättade. Men kanske beror det på att "det semantiska rummet" är alldeles för stort, dvs det finns så många detaljer som är relevanta för vitsen att det är mycket svårt att återskapa dem på ett så bra sätt att det blir roliga. ("Just då kändes det riktigt roligt i alla fall. Du skulle vara med.")


Peter skrev följande i vår privat maildiskussion (han har OK:at publikation):

En definition av vitsen måste förmodligen innehålla att den ska vara oberoende av avsändaren. När jag läser om vitsar som kopplingar mellan två semantiska rum så utesluter det skämt som blir roliga för att man har någon sorts relation med avsändaren, eller att de på något sätt relaterar till det sammanhang de läses/berättas i.

Om oberoendet av avsändaren: Nja, jag ser inte att det måste finnas ett sådant oberoende. Däremot måste man möjligen ta med avsändarens attribut (kanske snarare mottagarens kunskap/vetskap om dessa) som en relevant del i analysen av en specifik vits. Detta gör det naturligtvis väldigt svårt att analysera alla typer av ordvitsar, men jag anser inte att det skulle utgöra något principiellt hinder.


Han skriver sedan:

Istället för att säga att "det semantiska rummet expanderar" så skulle jag säga att mottagarens kännedom om rummet blir bättre i takt med att han tar emot mer och mer av vitsen.

Deta är en bra motbild! Som jag ser det beror det lite på var man sätter "observatören". Själv har jag alltid föreställt mig det så att man följer åhörarens väg i historien, och ser alltså att åhörarens semantiska rum expanderar i och med att historien utvecklas. Peters bild antyder att det semantiska rummet är "färdigbyggt" och man leder åhöraren kring i det. Det finns en objektivitet i hans syn som lockar mig...

Möjligen är begreppet "semantiskt rum" dåligt, och det kanske mer förleder än leder. Kanske man skulle prata om "semantisk väg". Eller kanske "det semantiska konvexa höljet". :-).

I Kriterier på en bra vits skrev jag (1995) om "språkliga kontexter", men det låter inte riktigt lika bra som semantiska rum/vägar.


En fundering kring detta: Vad skiljer denna expansion i vitsar (och kanske även metaforer) från "vanligt linjärt" kunskapsutvidgande (om ni förstår vad jag menar med det)?

Liten utvikning: De senaste dagarna har jag även funderat över begreppet
överraskning. Det är/var tydligen ett viktigt begrepp inom emergensteori, och man försökte förklara emergens som något överraskande som uppstår (det har fått kritik eftersom man tydligen inte kan operationalisera "överraskning").

I vitsen finns överraskningsmomentet naturligt, liksom på olika sätt och under olika synonymer i skräckfilmer, kreativitet, informationsteorin, sannolikhetsteorin etc. I data mining/machine learning är det (eller var) också ett viktigt begrepp (där en nyvunnen kunskap även ska vara "intressant").

En av nyckelfrågorna är som jag ser det: Vad är det som gör att en ny erhållen kunskap/information/förnimmelse/etc är överraskande och inte bara ackumuleras till övriga kunskap/.../etc, utan ett enda (av mina) ögonbryn höjs? Begreppet "paradigmskifte" dyker upp i huvudet nu.

(Jag kommer inom kort att göra en synnerligen tidig hjärndump av det lilla jag skrivit om detta.)

Peter skriver i sin blogganteckning om en film han såg och tar upp tråden i ett mail:
Greppet att avslöja universumet, så som det görs i filmen, och på det sätt som vitsar gör, är väldigt effektivt: man leder medvetet in mottagaren på en viss väg och plötsligt avslöjar man den verkliga vägen, hur rummet egentligen ser ut. På samma tid kan förmodligen uppnå mycket mer på det sättet.

Metaforer har nog också samma funktion.

Vilka fördelar finns det då att göra på det långsammare sättet? Å ena sidan kan "chock-effekten" göra att man kommer ihåg det lättare. Å andra sidan kan kanske det långsammare sättet vara bättre eftersom det assimileras i fler existerande begrepp/"modeller"/neuroner.

Faktum är att min mer "fullständiga" teori om vitsen även inkluderar en korsning av två "psykologiska vägar", lite som jag skriver i min längre kommentar till anteckningen "Halvfullt eller halvtomt?". Denna korsning finns dock inte alltid med i alla vitsar, utan är mer något som möjligen kan förklara "spänningen" i en vits, dvs varför den skulle vara rolig. (Kants berömda definition på humor är f.ö.: "En spänd förväntans upplösning i intet", som jag dock inte håller med om fullt ut av olika skäl.)

---
Nedanstående är saker som jag började skriva till Peter, men insåg att det borde bloggas i stället.


En viktig beståndsdel i en ordvits är semantiskt relevanta ledtrådar av ett speciellt slag. Historien före poängen "leder" mottagaren in på en speciellt väg via dessa ledtrådar, men resan ses endast retroaktivt när poängen kommer.

När historien läses eller åhörs ska läsaren/åhöraren inte förstå att det är en ledtråd, eftersom då är vitsen förstörd. (Men man kan i och för sig skratta ändå eftersom presentationen var så rolig eller att det är så fånig koppling som görs eller....)

Ledtrådarna får alltså inte vara för tydliga eller för otydliga. Är de för tydliga blir det ingen överraskning(!). T.ex. är det (enligt mig) en 'dödssynd' att nämna ett av de ord som används i vitsordet, såvida det inte är väldigt långa historier (se nedan om långa Shaggy Dog-historier). Om de är för otydliga är det risk att ingen, eller ett fåtal, förstår dem. Jämför med sitationsvitsar ovan.

Det är rätt mycket som en bra pussel-deckare, t.ex. tidig Christie eller Ellery Queen och möjligen Sherlock Holmes. Eller gåtor och rebusar.

En bok som också har påverkat mig är Johan Asplunds Om undran inför samhället. [Tyvärr verkar det som om jag lånat ut denna bok, liksom hans mer teoretiska verk 'Teorier om framtiden' etc så jag kan inte ge så mycket mer referenser.]

I "Om undran..." beskriver Asplund på ett underbart sätt bland annat hur den sociologiska vetenskapen kan liknas vid en god detektivhistoria. En dansk summering av Asplunds tankar finns Johan Asplund - tolkningens mester.

Från Hur mycket syns jag själv i facktextern?:
Asplunds undersökning 'Om undran inför samhället' (1971) behandlar frågan vad det innebär att förstå ett socialt fenomen. Denna text är själv en litterär facktext. Asplund utgår ifrån att en god detektivroman är jämförbar med en viss typ av vetenskapliga upptäckter. Gemensamma drag är: gåtan förefaller olöslig, detektiven/forskaren är övertygad om att det finns en lösning, gåtan måste omgestaltas för att kunna lösas och lösningen kommer genom en association till något helt annat (Asplund 1971: 14).


--

Om långa ordvitsar (även kallade Shaggy Dog-historier): För många år sedan var jag alldeles uppslukad av de Shaggy Dog-historier som Flann O'Brien skrev under psedonymen Myles na Gopaleen (speciellt de som finns i boken The Best of Myles).

Som ett litterärt experiment försökte jag mig på att skriva saker på samma form. Några av mina egna varianter finns i Olika saker, sök efter "SHAGGY DOG OCH VITSAR" (med början på nummer 38). De andra sakerna som finns på denna sida är andra språkexperiment.

Posted by hakank at 12:35 EM Posted to Humor

augusti 29, 2003

Politisk kompass

Liksom några andra (t.ex. rabarberrabarber och Förvetet) har jag testat mig på den politiska kompassen (www.politicalcompass.org, eller snarare här eftersom den förra länken inte funkade i min webbläsare).

Mitt resultat är

Economic Left/Right: -7.25
Libertarian/Authoritarian: -5.33

Alltså sällar jag mig till den majoritet som nämns av Bengt Karlsson i denna kommentar.

På det cirka ett och ett halvt år sedan jag gjorde testet förra gången har jag gått några snäpp åt vänster, och är ungefär lika anarkistisk/libertansk som då. Anledningen är troligen att jag idag mer "strongly agree/disagree"-ade än förra gången. Hmm...

Posted by hakank at 09:26 EM Posted to Diverse | Comments (1)

Forskning och Framsteg: Temanummer om självorganisation

Nummer 6/03 ("Senaste numret") av Forskning och Framsteg är ett temanummer om självorganisation.

Exempel: Artikeln Mönstersökarna beskriver forskningsområdet. I Design utan designer skrivs om "decentraliseringsprincipen", dvs hur fenomen som tidigare ansetts vara ledarstyrda (t.ex. fågelflockar) i själva verket uppstår ur individers (fåglarnas) individuella handlingar. Naturligtvis finns en länksida. Och som grädde på moset har de även en liten tävling.

Det finns andra intessanta artiklar, t.ex. Matematikerns universum, Sportens ojämlika bilder.

Boken Self-Organization in Biological Systems som nämns via länksidan, ligger just nu på posten och väntar på min avhämtning. Förvänta en recension. (Amazon-länk)

För mer om självorganisation, se t.ex. mina tidigare anteckningar Agent-baserad modellering - simuleringar av emergenta fenomen, Applåder och panik, Growing Artificial Societies - recension, samt Matematiska och statistiska "självklarheter".

Posted by hakank at 09:47 FM Posted to Agentbaserad modellering | Komplexitet/emergens

augusti 28, 2003

Automatiska översättningar med svenska

Jag har länge letat efter en automatisk översättare där även svenska språket finns med. Varken googles Language tool eller AltaVistas Babel Fish har detta ärans och Vikingarnas språk.

Fagan Finder, Translation Wizard går det dock (halvtaskigt) att översätta till/från svenska (och en massa andra språk).

T.ex. testade jag att översätta en av mina helsvenska anteckningar: "engelsk" översättning. Läs det svenska originalet.

För att testa andra hållet, från engelska till svenska, tog jag, inte helt slumpmässigt, en text från Peter Lindberg, nämligen följande. Översättningen till "svenska" är här.

"Tvingat universum av yttranden" låter ju inte alls dumt!

Tja, det kan nog bli bra en dag...


[Via www.researchbuzz.com, fast jag läste det i min epostläsare.]

Posted by hakank at 05:03 EM Posted to Diverse | Comments (3)

Data Mining the Amazon

Mer om konst och sociala nätverk (jämför med Mark Lombardi).

Från You like Bush? You must be a nu-metal fan :

Angie Waller is a Los Angeles based artist whose latest work is a small book called Data Mining the Amazon. What Waller has done is to study the "Customers who bought this, also bought... " sections on Amazon.com and come up with a compilation of information that makes you chuckle and raise eyebrows in equal measure.

This whole process is called "data mining" and Waller uses it very cleverly to amuse and irritate. She herself admits that she does buy things that are recommended to her on these lists, but also revels in the fact that she can create an absurdly illogical profile that triggers "a flashing red light at some corporate headquarters causing a database to shut down and an internal investigation". I imagine you could do this if you bought a book by David Aaronovitch and an album by the Cheeky Girls.


Mer om boken, inklusive några bilder, finns på www.couchprojects.com.

Posted by hakank at 10:02 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Brian Arthur och Tai Chi Chuan

Apropå Brian Arthur hittade jag följande lilla sak i Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos av Mitchell Waldrop, sid 137.

Inför ett mycket viktigt föredrag som Brian Arthur skulle hålla berättas det:

So, as the day approached for the meeting's opening ... Arhur spent less and less time walking and talking with Stuart Kauffman, and more and more time polishing his presentation. He also remembers doing lots of tai chi. "Tai chi teaches you to absorb attacks and immediately come back with a counter hit," he says. "I thought I might need that. For keeping yourself grounded under fire, there's nothing better than practicing slow-motion martial arts. Because every time you punch you can imagine delivering something to an audience."

Jag sökte efter mer information om Brian Arthur och Tai Chi Chuan, men hittade inget. Däremot fanns en intervju med honom där han pratar om Taoism (som Tai Chi Chuan bygger på): Coming from Your Inner Self Interview with W. Brian Arthur, där han bland följande dialog utspelar sig:

COS: How do Buddhism and Taoism relate to economics?

W. Brian Arthur: Standard economics is very good for being shoehorned into an image of 19th-century physics. It was precise and accurate and static; it concerns itself with equilibrium. I began to realize that what really interested me was to see the economy not as static but as unfolding, and as patterns that were always unfolding.

I began to realize that if patterns were always unfolding it gives you two questions or problems. The economy is always unfolding, and at a more fine level business is always unfolding. John Seely Brown says if you leave your job for a couple of weeks and come back, the whole atmosphere is different. He’s exaggerating, but you know the game has changed. So let me try and contrast that with a different view. The standard way of looking at cognition and decision-making is very different from this other view I stumbled upon.

You were asking how that fits. If you ask Taoists how they see the world, the first thing they’ll tell you is that the world is changing. Everything is always changing, everything is always unfolding, and it is our job as human beings to allow things to unfold. You can give a little nudge here and a nudge there, influencing things at the proper time in your own way, but the world is not seen as a machine. The world is seen organically as a collection of unfolding patterns. When I worked on my economic increasing returns theories, before I studied Taoism, I gave a talk at the University of Hawaii in 1985 and a student from the Chinese mainland came up to me and said, "All that you say has been said before." And I said, "All right, give me a citation." He said, "It was all said by Lao Tzu." I said, "In that case, I’m honored."

Taoists see the world as patterns that are unfolding. I’ve gone back and read Sung-Dynasty Taoism and Neo-Confucianism. Cheng I, and Cheng Ming Tao, and various others writing and teaching in the late 1000s. It’s remarkably contemporary. They taught that all was in flux but that everything structured itself according to inner principles that governed it. Now we’d call those laws. They said principle is one, but its manifestations are many. In other words, things in this world emerge from elements that structure themselves. The mind, they said, is not a vessel to be filled with facts or ideas. It too emerges. The mind is an emergent phenomenon. All this they said a thousand years ago.

Posted by hakank at 01:11 FM Posted to Komplexitet/emergens

augusti 27, 2003

Uppräkningar, Borges och Woody Allen

När Bengt Karlsson skrev om den ryska klassifikationen av bilar i sin kommentar till min anteckning Kategorierna och Borges fick han mig att upp tråden igen.

Det som är extra tankvärt (etc.) med dessa klassificeringar är att de är indexikaliska: "hörnet ute på gatan" (denna gata, detta hörn) vilket gör dem synnerligen subjektiva respektive (hos Borges) självrefererande "h) included in the present classification" (Borges) vilket gör dem logiskt dubiösa.

Rabelais och Umberto Eco (Rosens namn) excellerar i väldigt långa uppräkningar som har en komisk effekt, dock inte alls lika mentalt hjärnskrynklande som Borges.

Även Beckett lär ha skrivit sådant. Följande sägs om honom på LECTURE NOTES - BECKETT

9 COMIC ENUMERATION AND PARODY

Beckett is particularly fond of the habit of listing alternatives and variations to any given situation or choice. These alternatives are listed in a manner that threatens to become ad infinitum and ad nauseum. The habit of careful, methodical, systematic analysis is thus both deployed and parodied through being taken to deliberately exaggerated lengths.
....
Every permutation and combination of possible relations between several concepts or entities is elaborately worked out. Beyond the elements of parody and self-parody, this type of enumeration also acquires enormous representative power. On the one hand, it demonstrates through its laboriousness the self-defeating quality in any attempt at exhaustiveness. On the other hand, it also shows how many nuances there are to any apparently simple situation, which differ from one another, and yet relate complexly.


Lite mer om Borgesianska taxonomiska experiment finns i essän om konstnären Arthur Bispo Do Rosário The Inventory of the World: Peter Greenaway and Arthur Bispo do Rosário skriven av Maria Esther Maciel.
It can be said that Bispo's collections recall in a certain way some of Borges' classifications, particularly that one which characterises the famous description of the Chinese encyclopaedia in the essay on John Wilkins, since they both present in their organization an ordering that points not only to the taxonomic models systematised by the official codes of classification, but also to a peculiar manner of capturing, as Foucault would say, "beneath the named and expected differences, the underlying relationships between things, their dispersed similarities" . Or, on an inversely symmetrical plane, they attempt to capture beneath the explicit similarities the invisible differences between repeated objects in a series. The result of this process, whose allegorical function is to represent the complex syntax of the world, could not occur without the fragmentation of this very syntax, and the revelation of the chaotic vertigo of the surrounding reality.


Exempel på konst av Arthur Bispo do Rosário finns här. Jag måste här erkänna att jag aldrig tidigare hört talas om denne konstnär. En kort beskrivning finns här. New York Times skriver lite om honom i Creativity as an Ingredient of Madness.

Jag kommer ihåg att jag för länge sedan läste, i samband med en analys av Woody Allens underbara skrifter, att uppräkningar ofta kan göras mycket komiska (tyvärr har jag ingen aning var jag läste detta). T.ex. består Allens "The Metterling Lists" (från Getting Even) av en (Borgesinspirerad?) analys av tvättnotslistor. Ett litet utdrag finns här.

Woody Allen har skrivit andra samlingar som jag varmt kan rekommendera om man tycker om sådant: Without Feathers och Side Effects. Nästan allt Allen skriver i dessa böcker är flämtsamt roligt.

Och vi ska inte glömma Wittgenstein:
'...Wittgenstein once said that a serious and good philosophical work could be
written that would consist entirely of jokes (without being facetious).' Från Norman Malcolm Ludwig Wittgenstein: A Memoir.

Posted by hakank at 10:24 FM Posted to Böcker | Humor | Husgudar

Tai Chi Chuan/Taijiquan-terminen börjar

Denna vecka börjar vi träna Taijiquan (Tai Chi Chuan) igen. I tre månader har jag haft "sommarlov" och endast tränat själv här hemma, så det ska bli både roligt och nyttigt att gå på lärarledda lektioner. Jag kommer även att återuppta lektionerna i sabel (bredsvärd).

I min allra första blogganteckningen Mina första 1000 dagar med Taiji skrev jag lite mer om denna trevliga kombination av meditation, kampkonst och fysisk träning. Se även länksidan Tai Chi Chuan / Taijiquan.

Lite reklam: Om du bor i Malmö/Lund-regionen och känner att du vill börja träna, eller bara är nyfiken på, Taiji rekommenderar jag att du går till Svenska Tai Chi Chuan Institutet, under ledning av Klas Larsson (se mer om Klas på sajten). Nybörjare börjar veckan kring 15 september, se kursprogrammet. Vi som går fortsättningskurser börjar alltså några veckor tidigare.

Söndagen den 7 september, klockan 14.00, är det uppvisning på Sorgenfriskolan i Malmö. Där visas ett urval av det som lärs ut, t.ex. olika långsamma former och snabbformer från Yang- och Tung-familjerna, flera vapenformer samt partnerövningar. Kom och se!

Om du har frågor om träningen eller annat, får du gärna maila mig.

Posted by hakank at 12:58 FM Posted to Tai Chi Chuan | Comments (2)

augusti 26, 2003

Halvfullt eller halvtomt?

Tänk dig ett 4 deciliters mätglas framför dig som är fulltsändigt tomt ned till 0 decilitergränsen. Du lämnar rummet ett kort tag och när du kommer tillbaka ser du att det finns vatten upp till 2 decilitersgränsen.

Vad skulle vara det mest naturliga sättet att beskriva mätglaset nu?
* Glaset är halvfullt
* Glaset är halvtomt.

Har du ett svar redo?

OK! Låt oss gå vidare. Glöm nu bort det förra exemplet, sudda ut den mentala bilden fullständigt. Klart? Läs då vidare:

Tänk dig ett 4 deciliters mätglas framför dig som är fulltsändigt fyllt upptill 4 decilitergränsen. Du lämnar rummet ett kort tag och när du kommer tillbaka ser du att det finns vatten upp till 2 decilitersgränsen.

Vad skulle vara det mest naturliga sättet att beskriva mätglaset nu?
* Glaset är halvfullt
* Glaset är halvtomt.

Blev det samma svar på de båda frågorna? Varför/varför inte?

Not: Jag såg den första frågan på en sajt (med begränsad åtkomst) och det fick mig att fundera lite. Naturligtvis via en omväg om vitsens struktur och delar av Brian Arthurs teorier (som jag skrev om igår).

Posted by hakank at 09:08 FM Posted to Diverse | Comments (8)

Brian Arthur: Lock-in och El Farol

I Growing Artificial Societies - recension skrev jag lite om kritik av traditionella ekonomisk teorier. En av de personer som alltid dyker upp i sådana diskussioner är Brian Arthur. Han nämns i flera böcker om komplexa nätverk och komplexitetsteori, så jag beslöt mig att kolla in lite mer vad han skrivit.


Det jag läst är ett fåtal dokument, vilket kanske kan vara en bra introduktion även för andra. Arthur har skrivit en andra saker, men just nu ville jag bara ha en lite mer övergripande syn. Anledningen till att det blev just dessa dokument får tillskrivas olika delar slumpen, googles PageRank samt medvetetet planerande.

Första kapitlet i Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos av Mitchell Waldrop handlar i stort sett endast om Brian Arthur. Här beskrivs hur Arthur var väldigt otillfredsställd med de förhärskande ekonomiska teorierna och hur han vände sig till biologin (främst molekylärbiologin) och fysiken, speciellt teorierna om icke-linjära system, för att få inspiration. Teorierna om lock-in beskrivs övergripande.

Många av de fenomen, speciellt i de högteknologiska branscherna, som Arthur skriver om i sina "lock-in"-dokument är i enlighet med maximen "åt den som har ska vara givet", dvs att den som redan är rik blir rikare. En svensk biblisk förklaring till detta uttryck finns här.

Teorin om lock-in innebär att en teknik som är tekniskt underlägsen kan, ofta av rena tillfälligheter, börja med en liten ledning över konkurrenterna, för att sedan ta över ("lock-in") hela eller stora delar av marknaden.


Positive Feedbacks in the Economy (PDF) publicerad i Scientific American, Feb. 1990.
Detta är en populärt hållen och läsvärd artikel om Arthurs "lock-in"-tankar som betonar den positiva (förstärkande) feedback, increasing returns, som finns i världen, till skillnad från den negativa (förminskande, neutraliserande) feedbacken, diminishing returns, som traditionella ekonomiska teorier bygger på.
Artikeln är mycket läsbar och har flera exempel, t.ex. varför VHS vann striden över Beta Max, QWERTY-tangentbordet etc. "Åt den som har ska vara givet".

Naturligtvis bör man här även göra en koppling till vad systemdynamikerna har sagt rätt länge.


Competing Technologies, Increasing Returns and Lock-in by Historical Events (PDF)
Detta är ett betydligt mer tekniskt paper än 'Positive Feedbacks in the Economy', där "tekniken" består av en sannolikhetsteoretisk diskussion. Den är snårigt här och där, men eftersom det är ett av de berömda papers som "alla" refererar till, är det bra att ha läst det.

Notera att jag hade problem att skriva ut de sista sidorna. Vad som saknas är - troligen - delar av Appendix och en litteraturförteckning.


Inductive Reasoning and Bounded Rationality (The El Farol Problem).
(Finns som PDF-dokument här.)
Detta paper är inte direkt kopplat till locked-in-teorin, men eftersom jag har läst om El Farol-problemet på ett flertal ställen var det lika bra att läsa även detta.

Här beskriver Arthur hur ekonomer bör tänka i sitt teoretiserande: i stället för att anta rationella "deduktiva" agenter (individer), ska man skapa teorier som handlar om induktiva agenter som endast har ofullständig (lokal) information om ett problem.

Han visar genom ett enkelt problem, El Farol-problemet, hur sådana resonemang kan göras. Det beskrivs på följande sätt:

Consider now a problem I will construct to illustrate inductive reasoning and how it might be modeled. N people decide independently each week whether to go to a bar that offers entertainment on a certain night. For concreteness, let us set N at 100. Space is limited, and the evening is enjoyable if things are not too crowded--specifically, if fewer than 60% of the possible 100 are present. There is no way to tell the numbers coming for sure in advance, therefore a person or agent: goes--deems it worth going--if he expects fewer than 60 to show up, or stays home if he expects more than 60 to go. (There is no need that utility differ much above and below 60.) Choices are unaffected by previous visits; there is no collusion or prior communication among the agents; and the only information available is the numbers who came in past weeks. (The problem was inspired by the bar El Farol in Santa Fe which offers Irish music on Thursday nights; but the reader may recognize it as applying to noontime lunch-room crowding, and to other coordination problems with limits to desired coordination.) Of interest is the dynamics of the numbers attending from week to week.

Notice two interesting features of this problem. First, if there were an obvious model that all agents could use to forecast attendance and base their decisions on, then a deductive solution would be possible. But this is not the case here. Given the numbers attending in the recent past, a large number of expectational models might be reasonable and defensible. Thus, not knowing which model other agents might choose, a reference agent cannot choose his in a well-defined way. There is no deductively rational solution--no "correct" expectational model. From the agents' viewpoint, the problem is ill-defined and they are propelled into a world of induction. Second, and diabolically, any commonalty of expectations gets broken up: If all believe few will go, all will go. But this would invalidate that belief. Similarly, if all believe most will go, nobody will go, invalidating that belief. Expectations will be forced to differ.

Diskussionerna som sedan följer är, intressant nog, snarlika de diskussioner som Thomas Schelling gör (1978) i sin Micromotives and Macrobehavior. Schellings bok är full av sådana exempel och (matematiskt enkla) diskussioner kring dem. Se även min anteckning Matematiska och statistiska "självklarheter" för lite mer om Schellings bok. (Jag vet dock inte om det fanns någon direkt påverkan mellan Schelling och Arthur.)

Papret är lätt att följa även om det är, liksom med Schelling, en hel del tal-swischande.

Det som skiljer Brian Arthurs paper från Schellings bok är att Arthur, som jag ser det, sätter en något annan ram kring diskussionerna, främst genom att han diskuterar något mer utifrån en komplexitetsteoretiskt perspektive (komplexa adaptiva system), t.ex. nämner han genetisk programmering, men även att han diskuterar ur ett mer teoretiskt perspektiv än vad Schelling gör i boken.

Möjligen finns det mycket mer av El-Farol-liknande diskussioner i senare papers av Brian Arthur, men de har jag alltså inte läst.


[En aside:
Ett annat känt bar-exempel finns i filmen A Beautiful Mind, där det visas hur John Nash kommer fram till den spelteori-teori som gav honom Nobel-priset 1994. Enligt kommentatorspåret är det dock en fantasiprodukt för att visa principen bakom teorin.]


The Pretext Interview: W. Brian Arthur talks to Dominic Gates
Detta är en intervju med Brian Arthur från 1998 bland annat om Microsofts antitrust-utredning, lite modernare exempel på increasing returns (Java vs. ActiveX), samt svar på vissa kritiker.

Arthur säger bland annat följande om huruvida teorin om increasing returns fortfarande är kontrolversiell, vilket jag just undrade över när jag läste de andra dokumenten.

Gates: Is the theory of increasing returns still controversial?

Arthur: Absolutely not. This is now completely taken for granted in Silicon Valley. I don't have to go around California telling the Marc Andreesens of the world or the Andy Groves of the world that there are increasing returns. Intuitively, the smart people in high tech knew this all along.
...
Gates: So you don't see these ideas in opposition to classical economic theories, the Chicago school?

Arthur: Not at all.

However, some people who are great proponents of Chicago neoclassical economics seem to get uptight every so often in the opinion pages of the Wall Street Journal. The source of the problem is that if I say that markets can lock in to one product or one company, not necessarily the best, then that's taken as a threat to the whole ideology of capitalism.

The only controversies are ideological ones. I think it's inevitable that any important theory, or any new theory of any importance, does have a trail of flat-earthers behind it, a trail of creationists; people who won't get it and don't get it, for one or other ideological reason.


Lite andra länkar (rätt slumpmässigt hittade eller ihågkomna):

Posted by hakank at 01:07 FM Posted to Agentbaserad modellering | Dynamiska system | Komplexitet/emergens

augusti 25, 2003

Senaste Edge

Senaste Edge handlar om The Blackout där olika artiklar om strömavbrottet kommer att läggas. I skrivande stund finns både Strogatz och Barabasis texter där.

Även The Moral Sense Test (om moraliska dilemman) behandlas. Tyvärr kräver själva testet den senaste Flash-guckelimucken vilken jag inte har.

Posted by hakank at 10:56 EM Posted to Dynamiska system

Uppskattning av humor försvinner inte med åren

Appreciation Of Humor Doesn't Change With Age.

A Canadian study of humor in older adults has found that appreciation and emotional reactiveness to humor doesn't change with age. Older adults still enjoy a good laugh.
...
However, results from the study also suggest that the ability to comprehend more complex forms of humor may diminish in our later years. Why? The cognitive abilities required for humor comprehension include abstract reasoning, mental flexibility and working memory -- all are complex, higher mental functions believed to be associated with the frontal lobes. Biological evidence suggests that the brain's frontal functions may be the first to deteriorate with aging. While scientists continue to debate this evidence, it may explain why older adults can have difficulty understanding more complex forms of humor.

Vid sökning på forskaren Prathiba Shammi hittade jag lite annat om humorforskning:

Posted by hakank at 07:42 EM Posted to Diverse

Steven Strogatz om det amerikanska strömavbrottet

I How the Blackout Came to Life skriver Steven Strogatz om det amerikanska strömavbrottet.

With so much focus on the Ohio energy firm whose lapses may have triggered the blackout of 2003, it's been hard to remember that the real question is not how it started, but why it spread so far and so fast. Rather than tackle that question head-on, most commentators have reached for the usual metaphors: it was a chain reaction, a cascading failure, a domino effect. All of these are borrowed from the physical sciences. Maybe a better way to look at it is in biological terms.

Boken som nämns i slutet är Sync: The Emerging Science of Spontaneous Order.

Se även Barabasi om det amerikanska strömavbrottet.

Posted by hakank at 07:10 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Tango och sociala nätverk

Individualistic networks and networking individuals in Tango Argentino av Celine Kuttler och Ralf Blossey.

Abstract:
We have performed a simulation study of the social network arising from dancing partner selection in Tango Argentino. Tango Argentino is a famous intellectual dance which combines individualistic behaviour with consensual social rules, generating complex patterns of network behaviour in time. We quantify these patterns by time-dependent degree distributions and clustering coefficients for the network structure, and by monitoring the evolution of the individual dancers skill. In particular, we have investigated how successful new dancers are in entering the network under the promotion of established network members. Our approach allows us to predict the success of mentoring in a social network.

Posted by hakank at 06:47 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Kategorierna och Borges

När Mats Andersson var på besök häromdagen berättade han (bland annat) att han skulle fixa kategorierna på sin blogg.

Det är fascinerande att försöka kategoriera verkligheten, speciellt den så informationsexpanderande värld som webben utgör. Alla kategoriserngar är ofullständiga eftersom världen är så komplex och vi människor är så påhittiga att vi alltid kan hitta ännu en likhet eller ännu en skillnad mellan två saker/fenomen/områden.

Själv är jag lat (liksom otålig och har hybris :-) och har därför en rätt stor Diverse-kategori på min blogg där väldigt många anteckningar läggs. Någon gång borde detta fixas...

Lite kortfattat nämnde jag den underbara kategorisering Jorge Luis Borges gör i The Analytical Language of John Wilkins. Så, Mats, här kommer den:

...In its remote pages it is written that the animals are divided into:I De djur som tillhör kejsaren - Tre frågor om Biblioteket i Babel funderar Ola Larsmo mer om detta.

Läs också vad Michel Foucault skriver i förordet till Order of Things (som jag dock inte läste så mycket som var planerat).

Posted by hakank at 02:24 EM Posted to Böcker | Comments (3)

augusti 24, 2003

Simulering av "Vågen", trafikfenomen och Crowd Dynamics

Dirk Helbing är en av de som forskat kring panik (se min anteckning Applåder och panik härförleden).

Helbing har även forskat kring andra liknande fenomen, såsom Mexican Wave ("Vågen"). Läs gärna Nature-artikeln Mexican waves in an excitable medium (PDF) eller kika på simuleringar som finns på sajten. Trafiksimuleringar: Microsimulation of road traffic with a time-continuous model för exempel (laddar en Java-applet direkt). Källkoden finns att ladda ner (långt ner i högerspalten). Gångtrafikanter i en korsning: Pedestrians Interacting at a Crossing.


Se även den relaterade sajten Crowd Dynamics Limited som bland annat innehåller avhandlingen Crowd Dynamics av G. Keith Still.

Abstract:
Crowd dynamics are complex. This thesis examines the nature of the crowd and its dynamics with specific reference to the issues of crowd safety. A model (Legion) was developed that simulates the crowd as an emergent phenomenon using simulated annealing and mobile cellular automata. We outline the elements of that model based on the interaction of four parameters: Objective, Motility, Constraint and Assimilation. The model treats every entity as an individual and it can simulate how people read and react to their environment in a variety of conditions, this allows the user to study a wide range of crowd dynamics in different geometries and highlights the interactions of the crowd with its environment. We demonstrate that the model runs in polynomial time and can be used to assess the limits of crowd safety during normal and emergency egress.

Over the last 10 years there have been many incidents of crowd related disasters. We outline deficiencies in the existing guidelines relating to crowds and, by comparison and contrast with the model, we highlight specific areas where the guides may be improved. We demonstrate that the model is capable of reproducing crowd dynamics without additional parameters thus satisfying Occam’s Razor.

We propose an alternative approach to assessing the dynamics of the crowd through the use of the simulation and analysis of least effort behaviour. The model is tested against known crowd dynamics from field studies, including Wembley Stadium, Balham Station and the Hong Kong Jockey club. Finally we test the model in a variety of applications where crowd related incidents warrant structural alterations at client sites. We demonstrate that the model explains the variance in a variety of field measurements, that it is robust and that it can be applied to future designs where safety and crowd comfort are criteria for design and cost savings.

Posted by hakank at 11:29 EM Posted to Dynamiska system | Komplexitet/emergens

DM Review-artikel om sociala/komplexa nätverk

I DM Review-artikeln The Link is the Thing, Part 1 skriver Richard Hackathorn om sociala / komplexa nätverk med sikte på att analysera tunga datasystem ("enterprise systems").

This article suggests a new approach to analyzing enterprise systems using the "small-world" property of complex systems. Based on recent research, this property is found in a diversity of situations and leads to several surprising conclusions and tactics for managing complex systems. Part 2 of this article will outline a methodology, called Associative Link Analysis, which exploits this approach within the enterprise data warehousing environment.

Det finns även en sida The Link is the Thing Article & Associative Link Analysis med bakgrundsinformation, mest länkar till böcker, system och papers.

Posted by hakank at 11:09 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 23, 2003

Ny bloggare - Andreas Andersson

En av mina gamla Netch-kollegor har börjat blogga.

Andreas Andersson heter han, och är en kreativ utvecklare . Han finns på Ravens Webblogg.

Han säger sig, efter lite Perlhackande, ha löst problemet med att visa måndagen först i kalendern (Movable Type). Det skriver han i anteckningen Måndag ÄR först!. Jag testar det nu också.

Jag har bett honom skriva en liten presentation om sig själv, och det lär komma.

Välkommen Andreas!

Posted by hakank at 09:03 EM Posted to Blogging | Comments (1)

Networks and Netwars - och andra böcker från RAND

Boken Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy, redigerad av John Arquilla och David Ronfeldt, handlar om "nätverkskriget" och finns att ladda ner som en massa PDF-filer. Amazon-länk.

Summary:
The fight for the future is not between the armies of leading states, nor are its weapons those of traditional armed forces. Rather, the combatants come from bomb-making terrorist groups like Osama bin Laden's al-Qaeda, or drug smuggling cartels like those in Colombia and Mexico. On the positive side are civil-society activists fighting for the environment, democracy and human rights. What all have in common is that they operate in small, dispersed units that can deploy anywhere, anytime to penetrate and disrupt. They all feature network forms of organization, doctrine, strategy, and technology attuned to the information age. And, from the Intifadah to the drug war, they are proving very hard to beat.

Även Swarming and the Future of Conflict av samma författare kan vara intressant att kika på. Amazon-länk.

Det finns flera andra RAND-böcker online via www.rand.org/publications.

Posted by hakank at 02:03 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Tiden och dubbeltittandet

Häromdagen var jag på väg till några vänner för att gå och äta sillamackor på Malmöfestivalen. Jag skulle vara där klockan ett och gående någonstans på gågatan kollade jag min klocka. Precis efteråt frågade en dam mig hur mycket klockan var. Och vad gör jag då? Tittar på klockan igen!

Känns detta igen?

Några tankeförsjunkna steg efter detta mikrodrama kom jag på anledningen till dubbeltittadet.

Första gången jag kollade klockan var det egentligen inte för att veta tiden (tio i ett), utan för att kontrollera hur lång tid det var till jag skulle vara på avtalad plats: "det är tio minuter kvar", eller snarare "tiden räcker gott och väl för att förflytta mig från denna punkt till mötesplatsen".

När damen sedan frågade om tiden fanns det alltså ingen egentlig lagrad representation av "klock-tiden" utan jag var tvungen att titta på klockan igen.

Möjligen skulle jag kunnat "resonera" mig fram till den aktuella tiden genom att komma ihåg hur visarna på klockan stod när jag tittade första gången, men så funkar tydligen inte min hjärna.

En mer visuellt funtad person (t.ex. Niklas Johansson på Enkelriktat) skulle kanske gjort denna (visuella) koppling och berättat tiden direkt, utan att behöva bete sig som vore man behäftad med tics eller extremt glömsk.

Posted by hakank at 10:52 FM Posted to Diverse | Comments (1)

Growing Artificial Societies - recension

Recension av boken Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up av Joshua Epstein och Robert Axtell.

Denna mycket fascinerande och tankeväckande bok handlar om agentbaserad modellering (agent-based modeling) som försöker skapa/simulera komplexa, emergenta, fenomen utifrån enkla och lokala regler för beteende hos agenter.

Boken ligger perfekt i linje med de två böcker jag nyss läst: Turtles, Termites, and Traffic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds av Mitchel Resnick och Micromotives and Macrobehavior av Thomas Schelling. (Det är i och för sig inte speciellt förvånande eftersom jag designade läsrutten med tanke på detta.) Se även mina anteckningar om bland annat dessa böcker på Agent-baserad modellering - simuleringar av emergenta fenomen och Matematiska och statistiska "självklarheter".

Huvudtemat i boken är, som dess underrubrik anger, att bygga sociala samhällen från botten och upp. Detta till skillnad från de förhärskande sociala teorierna (inklusive ekonomiska) som bygger modeller och studerar samhället "från toppen". Det finns i boken en genomgående stark kritik mot detta topp-modell-bygge, speciellt ekonomiska teorier. Tyvärr är det (centrala) kapitlet om handel och ekonomi det mest tekniska, men jag tror att man (som jag) även utan djup ekonomisk utbildning kan få utbyte av kapitlet. Mer om detta nedan.

Den föreliggande boken är rätt mycket mer teknisk än de två ovan nämnda böckerna, och är i vissa delar rätt snårig, men i de flesta fallen beror det på att simuleringen som görs innehåller många element (regler) som ska diskuteras. Jag tycker dock att den är generellt sett är mycket klar i sin genomgång.

En rekommendation är att man skaffar den version av boken som inkluderar en CD-ROM med det program (Sugarscape) som författarna utvecklat, eftersom kan man då själv leka med systemet. Tyvärr gjorde jag inte detta, och har inte sett Sugarscape-systemet annat än på bild eller delar som implementerats i andra system. Det finns mängder av "animeringar" (bildsekvenser) av de gjorda simuleringarna så det går ändå att följa författarnas diskussioner.

Tack och lov hade jag, innan jag läste boken, lekt med snarlika system (speciellt NetLogo, se blogganteckningen Agent-baserad modellering- simuleringar av emergenta fenomen), vilket gjorde att jag kunde förstå ("läsa") bilderna utan några större problem. Utan denna förberedande övning är jag osäker på om det skulle gå så lätt. Till skillnad från NetLogo, Swarm och RePast är Sugarscape dock inget generellt modelleringsverktyg som man kan programmera hur man vill; däremot finns, enligt boken, en massa parametrar man kan ändra.

En varning är möjligen på sin plats: När jag läste Resnicks bok satt jag många timmar och studerade, ändrade, funderade kring och lekte med motsvarande modeller som finns i NetLogo. Det tar tid, men är samtidigt mycket lärorikt.

Av samma anledning tror jag att läsning av åtminstone någon av ovan nämnda böcker kan vara en bra introduktion till det agentbaserade synsättet. Epstein & Axtell förklarar i och för sig rätt ingående sitt agent-baserade synsätt, men det skadar nog inte med en kompletterande bild. Schellings bok är närmre rent ämnesmässigt (båda handlar om sociala/ekonomiska fenomen) men har inte samma tekniska referensram som E & A. Resnicks bok har däremot samma tekniska grund (datorbaserad simulering på en spelplan) men behandlar mest andra typer av fenomen, t.ex. biologiska såsom eldflugors synkronisering och myrsamhällens "intelligenta" beteenden.

Jag läste böckerna i ordningen: Resnick, Schelling, Epstein & Axtell.

'Growing Artificial Societies' är alltså en genomgång av olika typer av (sociala) fenomen som uppstår (emergerar) i olika sociala sammanhang, t.ex.

Detta görs genom att simulera agenters beteende på en mycket enkel "spelplan" (Sugarscape), med 50 X 50 rutor fyllda med socker (och senare även med krydda). Sockret motsvarar näring eller vad som helst som är åtråvärt. En agent har en metabolism som innebär att man måste äta en viss mängd socker annars dör man. Varje agent har också en "vision" som gör att man kan se ett visst antal rutor i de fyra väderstrecken.

Simuleringarna går till ungefär så här:
Först definierar man olika regler som gäller för simuleringen både vad gäller rutorna och agenterna. En av de enklaste regeluppsättningarna är följande:

Det finns också en regel för hur en agent förflytta sig över spelplanen vid varje omgång. Oftast innebär det att agenten ska undersöka alla rutor den kan se (med sin begränsade vision) och flytta sig till den ruta som är "bäst" enligt något kriterium, t.ex. där det finns störst mängd socker. Varianter som utvecklas senare i boken använder en lite mer komplicerad "utility function" där man även tar hänsyn till sådant som andra agenters sockerinnehav.

Simuleringen går nu ut på att man "släpper agenterna lösa" och ser vad som händer. I ovanstående enkla modell, med evigt liv och allt är det inte så väldigt mycket som händer, förutom att man kan studera hur välfärden (hur mycket socker agenterna äger) fördelas. Men när man slår på flera (lokala) regler för agenterna och regler hur sockret växer blir det genast intresserantare.

Man ska här notera att det är lokala, decentralicerade, regler för agenterna som gör att ett visst fenomen uppstår. Det finns ingen som helt centralstyrning. Det är också den stora poängen med dessa simuleringar: utifrån enkla (eller rätt enkla) regler kan man få fram fenomen som är (verkar vara) mycket komplexa. På ett flertal ställen skriver författarna (ungefär): om vi skulle visa detta fenomens utveckling men utan att först ha förklarat reglerna, skulle nästan alla antaga att det finns en central, allvetande, intelligens som styr beteendet. Både Resnik och Schelling gör många liknande kommentarer.

De fenomen som uppstår är sådana som man troligen inte kan lista ut genom att studera reglerna, och det är därför fenomenen kallas emergenta: det är fenomen på en annan nivå är de regler som framkallar dem. Omvänt är det mycket svårt att utifrån ett fenomen lista ut vilka regler som gäller. De i boken framförda agent-baserade simuleringarna kan ses som ett redskap att träna upp denna förmåga. (Resnick bok har just detta tränings-/utbildningsmoment som sitt främsta syfte.)

I de flesta av kapiteln beskriver författarna först ett fenomen som de vill kunna "frammana" (simulereras), t.ex. handel. Från en enkel modell med ett fåtal regler bygger man etappvis upp en modell som visar att detta fenomen faktiskt uppstår. Detta görs föredömligt pedagogiskt även om vissa diskussioner (främst vad gäller handel) kan vara väl så intrikata, vilket till stor del beror på ämnets komplexitet.

Andra regler som man efterhand lägger på grundmodellen och sedan studerar effekterna av är:

Det utbyten som görs (reproduktion, arv, lån, smitta) sker endast med de (närmsta) grannarna, dvs helt lokalt.

Analyserna som görs är ofta av aggregerad form, t.ex. medelvärdet av "priset" (på socket), fördelningen av välstånd (som ofta blir snedfördelad), standardavvikelse av pris etc. Återigen är det mest i kapitlet om handel där man använder de mer avancerade teknikerna.

De mängder av regler som skapas simuleras med smått geniala tekniker såsom sökning i binärsträngar etc som kan verka stötande enkla i början. Författarna diskuteras olika sätt att implementera de önskade fenomenen och försöker att välja regler som är så "enkla" som möjligt. "Enkelt" definieras dock inte utan det är ett godtyckligt element som man helt enkelt får köpa. Det intressanta är att enkelheten och de detaljerade diskussionerna om implementationerna gör att man ("vem som helst") mycket väl kan gå vidare och skapa ett eget system för att implementera dessa regler (men tyvärr går det inte att göra sådant i Sugarscape).


Handel
Detta kapitel är mycket intressant även för en sådan som mig som har glömt merparten av det jag läste i nationalekonomi i början av 80-talet. (Varför gick jag inte vidare med detta ämne, det är egentligen riktigt intressant! Spelteori studeras ju där numera.) Jag är alltså egentligen inte tillräckligt insatt i de teorier som kritiseras för att veta hur revolutionerande resultaten var eller hur de står sig nu.

I Resnicks bok blev jag lite tveksam till dennes (i och för sig övergripande) kommentarer om det kapitalistiska systemets alla fördelar med fri handel, och att det skulle vara så mycket bättre än alla andra system. Epstein & Axtell verkar dock inte vara riktigt så odelat positiva till en laissez-faire-ekonomi och kritiserar sådana teorier med hjälp av sina simuleringar.

Man kritiserar den neo-klassicistiska teorin med dess optimala jämvikt, och menar att den inte håller när man simulerar med (decentraliserade) agenter. (Se vidare detaljer i boken. )

Man visar hur olika typer av handel (utbyte av socker mot krydda mellan två grann-agenter) uppstår och påverkar det genomsnittliga priset. Man kommer fram till att det inte behövs någon "osynlig hand" (Adam Smiths 'invisible hand') för att få fram många av de fenomen som vi ser i det verkliga livet.

På flera ställen i boken, där de kritiserar existerande teorier, är just kritiken att de förhärskande modellerna kräver att de deltagande är homogena med avseende på beteenden, och finns det olika grupper så är de homogena inom gruppen. Med den agent-baserade modellen kan man göra varje agent unik (t.ex. slumpa fram unika egenskaper för varje agent) och sedan studera effekterna av detta.

En massa roliga fotnoter finns det också, men jag kollade upp endast ett fåtal av dem under läsningen. En sak jag exempelvis blev nyfiken på, men inte gått vidare med, är hur pengar uppstår. Det beskrivs tydligen i Money as a Medium of Exchange in an Economy with Artificial Agents av Marimon, McGrattan och Sargent (i Journal of Economic Dynamics and Control 14, 1990). Tyvärr har jag inte lyckats hitta detta paper. Någon?

Sjukdomar och immunsystem
Detta är ett kort kapitel där författarna kritiserar den "centralstyrda" SIR-modellen (som använder differentialekvationer) och menar att deras egen agent-styrda modell är väl så bra, eller bättre. Här låter man sjukdomarna vara en bitsträng och immunskyddet vara en annan (längre) bitsträng, och man blir sjuk om sjukdomsbitsträngen inte finns med i immunbitsträngen. För varje omgång byter man dock en bit (1 mot 0 och 0 mot 1) i immunsträngen så att man kan bli immun efter ett antal omgångar. Några fascinerande tankegångar om detta görs. Det är naturligtvis en variant av genetiska algoritmer, men det är roligt att de får med även detta i sin modell.

Andra saker som tas upp i boken:


I det sista summerande och framåtblickande kapitlet diskuteras bland annat (alltför) kort de rent vetenskapliga problem som kan finnas med agentbaserad modellering. Ett argument som de framför som mycket viktigt för denna metod är att man kan skapa dataunderlag eller tidsserier som går att analyseras på "vanligt" sätt. De diskuterar dock väldigt lite de rent metodologiska problemen med sitt angreppssätt, t.ex. hur man objektivt avgör vilka regler som är relevanta eller korrekta eller hur man jämför olika modeller.

Möjligen ser författarna denna kritik som irrelevant eftersom de argumenterar att om man väl kan visa att ett specifikt fenomen kan simuleras med agenter, och man behöver då inte att skapa "centralistiska matematiska monsterteorier" (min term) för att förklara fenomenen. Det är sedan "bara" att finjustera de (lokala) reglerna för att skapa en vällödig teori. Författarna är dock medvetna om de rent beräkningsmässiga problemen med detta: för att simulera relativt enkla agent-system krävs en herrans massa datakraft. Men de litar på att någon kommer fram till effektiva algoritmer.

En av anledningarna till att jag läser denna typ av böcker (om agent-baserad modelleing, emergensteori, självorganiserande system etc) är att jag vill förstå det vetenskapliga rum som frambringade de teorier kring komplexa nätverk som jag, och många andra, är så fascinerade av. Boken 'Growing Artificial Societies' är ett litet steg på vägen även om det inte nämns speciellt mycket konkret som leder fram till Duncan Watts/Steven Strogatz paper Collective dynamics of 'small-world' networks (PDF) och Duncan Watts bok Small Worlds: The Dynamics of Networks between Order and Randomness .

Lite skoj är den alternativa topologin på de sista sidorna. Där nämns en Ring World, där agenterna befinner sig i en ring och kan endast se framåt/bakåt (vänster/höger) på denna ring. Det fenomen som framkommer är en mer avancerad form av de trafikstockningar som Resnick diskuterar i sin bok. Avlägset påminner det om topologin för Watts/Strogatz modell, men det är avlägset.

Litteratur och länkar

Nästa bok jag läser i detta fascinerande ämne blir troligen The Complexity of Cooperation av Robert Axelrod eller The Sciences of the Artificial av Herbert A. Simon, fast jag kanske låter någon annan skoj bok slinka emellan.


Slutord
Denna bok har varit mycket rolig och tankeväckande att läsa. Egentligen inte för att jag är intresserad av de sociala fenomenen som sådana (vilket jag är) utan för att agent-baserad modellering verkar vara en teknik som kan användas till "allting". Och jag tänker nu inte bara på ren vetenskaplig forskning utan även på sådant som "useless modeling" som kanske inte leder vetenskapen framåt. Jämför detta med vad jag skriver om simulering av sannolikhetsteoretiska problem i Lite om resampling, simulering, sannolikhetsproblem etc. och blogganteckningen Resampling - Statistik utan tårar.

Om inte annat har jag märkt att jag i (mer eller mindre seriösa) diskussioner enklare kan komma fram till alternativa lösningar än de vanliga centraliserade förklaringarna, dvs de som går ut på att det måste finnas en ledare som leder eller en allvetande guddom som styr eller skapar. (Richard Dawkins bok The Blind Watch Maker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design diskuterar bland annat detta i samband med biologin och utvecklingen av livet. Det är en bok jag måste läsa någon gång!)


Invit
Eftersom jag ännu inte har sett eller lekt med det riktiga Sugarscape-systemet med det är jag intresserad av att se det. Om du har ett sådant system skulle jag kunna tänka mig att resa några mil för att leka med det. Hör gärna av dig i så fall till mig.

Posted by hakank at 12:57 FM Posted to Agentbaserad modellering | Komplexitet/emergens

augusti 22, 2003

Retorikmagasinet

När jag sökte på frasen captology och inför föregående anteckning, råkade jag komma in på Retorikmagasinet, en svensk tidskrift om retorik.

På sidan Om RetorikMagasinet skriver de: RetorikMagasinet behandlar retoriken i dess vidare mening. Magasinet vänder sig inte enbart till fackfolk, utan till alla som intresserar sig för språk, litteratur, politik och kommunikation.

Några artiklar finns även online.

Detta lite apropå Blind Hönas anteckning häromveckan Retorikskatt - med ljud som pekade på den underbara AmericanRhetoric.com.

Posted by hakank at 09:31 FM Posted to Diverse

Persuasiv teknologi - Captology

Via Discover Magazines artikel Built-In Spam hittade jag forskningsprojektet Captology, Stanford Persuasive Technology Lab.

Captology is the study of computers as persuasive technologies. This includes the design, research, and analysis of interactive computing products created for the purpose of changing people's attitudes or behaviors.

Några "kaptologiska" exempel finns här. Se även information om boken Persuasive Technology av BJ Fogg (Amazon-länk).


Ett näraliggande projekt är The Web Credibility Project.

Posted by hakank at 08:11 FM Posted to Diverse

augusti 21, 2003

Ordligheter - Recreational Linguistics

Jonas på Blind Höna har en rolig liten tävling om längsta ord med en och samma vokal. Se vidare hans Ooo, så långa ord och den där till hörande diskussionen. Jag kommer "vid tillfälle" att lägga upp mina findings som jag skrivit.

För den som tycker sådant är skoj finns det en del skrivet, nämligen i ämnet recreational linguistics eller logology som vissa kallar det.

Ecklers böcker är fulla med märkliga, galna eller bara roliga lekar och studier av ord.

En bok jag gärna skulle vilja placera precis till vänster om ovanstående böcker i min bokhylla är Language on Vacation från 1965 av Dmitri Borgmann. Men den är slut på förlag. Någon som har ett exemplar till salu?

Två andra böcker som dock inte är lika fängslande som Ecklers är

En bok som egentligen borde köpas in: Word Freak: Heartbreak, Triumph, Genius, and Obsession in the World of Competitive Scrabble Players, men eftersom jag inte spelar Scrabble så har det inte befunnits vara så angeläget.

Jag upptäckte precis en Yahoo grupp word oddities som är en kompanjongrupp till sajten A Collection of Word Oddities and Trivia.

service://googlesök på "recreational linguistics".

Magnus Bodin (som råkar vara en god vän) har gjort en massa roliga saker. Se även min useless programs-sida.

Posted by hakank at 08:08 EM Posted to Diverse

Microsofts egen sociolog

I Microsoft's in-house sociologist intervjuas Marc Smith, Microsofts "in-house sociologist". Det talas om usenet, spam, NetScan, sökmaskiner etc.

På Smiths hemsida finns lite dokument att ladda ner. Han är editor till boken Communities in Cyberspace.

Posted by hakank at 10:07 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

DNA-dator spelar spel

Det har den senaste tiden skrivits en del artiklar om DNA-datorer och DNA-beräkningar (DNA computer, DNA computing). Spännande område verkar det vara.

Nature: DNA computer unbeaten at tic tac toe. Tyvärr kommer jag inte åt det paper som refereras slutet av artikeln.

NewScientist.com: First game-playing DNA computer revealed.

Lite mer om DNA-beräkningar:

Posted by hakank at 09:09 FM Posted to Diverse

augusti 20, 2003

Nature-klassiker

Trots att jag ett bra tag har varit registrerad på Natures Physics Portal så jag har jag inte förrän i dag uppmärksammat den trevliga looking back som innehåller äldre Natureartiklar av "klassisk natur".

Man skriver: Since 1869, Nature has published some of the world's most important physics and astrophysics research, including the discovery of the neutron, the first laser, the discovery of superfluidity, the explanation of quasars, the invention of holography, and much more...

These papers are well worth revisiting, as much for their elegance and brevity as for their seminal content.

Jag länkar inte till sidorna eftersom jag misstänker potentiellt strul. Man måste alltså registrera sig, men det är kostnadsfritt.

Bland de cirka 50 klassikerna finns t.ex.


Posted by hakank at 08:53 EM Posted to Diverse

SNA blogg

Lite mer om Social Network Analysis.

Jag har ju glömt att skriva om bloggen Networks, Complexity, and Relatedness av Patti Anklam.

Presentationen av bloggen är Inquiry and learning into social networks, social network analysis, and the relationships among people and systems in complex organizations and networks.

Posted by hakank at 07:58 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Mark Lombardi

Mark Lombardi är en konstnär som jag inte känner till annat än det lilla jag sett på nätet och då i samband med Social Network Analysis. Det speciella med Lombardi är att han gör "hand-optimerade" sociala nätverk. Se några exempel här.

Lombardi säger själv i en liten presentation:
In 1994 I began a series of drawings I refer to as "narrative structures." Most were executed in graphite or pen and ink on paper. Some are quite large, measuring up to 5x12 feet.

I call them "narrative structures" because each consists of a network of lines and notations which are meant to convey a story, typically about a recent event of interest to me like the collapse of a large international bank, trading company, or investment house. One of my goals is to map the interaction of political, social and economic forces in contemporary affairs.

En googlesök på "Mark Lombardi" ger fler länkar.

Det ska komma en bok om Lombardi (i oktober enligt Amazon): Mark Lombardi: Global Networks.

Posted by hakank at 07:49 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Journal of Computer Mediated Communication

Journal of Computer Mediated Communication (JCMC) har en special issue om Internet Networks: The Form and the Feel.

Väl värd att bläddra i, liksom äldre nummer, t.ex. Electronic Networks and Democracy.

Artiklarna i det senaste numret är:

Under rubriken also in this issue:

Posted by hakank at 07:23 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Metaforer och systemutveckling

Jag rekommenderar en läsning av Peter Lindbergs utmärkta summering (eller inramande) av sin syn på metaforer och systemutveckling.

Den gjorde så att i alla fall jag fick en mycket klarare syn på hans rikliga tankeproduktion och jag ser nu bättre sambanden mellan hans olika intressen (som i många fall råkar sammanfalla med mina egna).

Detta är något att fundera vidare på.


En liten ostrukturerad tanke jag fick kring detta (och som nedan leder till andra associationer) var att det skulle vara fantastiskt att ha en hel virtuell värld som metafor. T.ex. inför ett projekt bestämmer man sig att Kafkas Processen är den "metaforgenerator" som ska användas inom projektet, dvs alla projektmedlemmar ska läsa boken minst en gång (nej, det blir inget prov på att man läst den :).

Det kan innebära att man som utgångpunkt för en diskussion kanske börjar med att fundera kring vad rättegången egentligen handlar om eller vilken frustration man själv skulle känna om man vore utsatt för samma händelsekedja, men sedan hamnar i en mer konkret diskussion om hur man ska lösa det där problemet att det är lång svarstid på programmet.

Låt oss kalla detta för RomanBaserad Utveckling.

En positiv bieffekt av detta är att vi tekniker tvingas att läsa annat än ren teknisk litteratur.


Det är lite samma sak som att ha Gudfadern som sin bibel, eller - som jag själv har upplevt i min post-tonårstid - som den bok vilken man relaterar olika verkliga situationer till. Mario Puzos underbara, snusförnuftiga och torra kommentarer om olika händelser i boken går direkt in i hjärtat, eller om det nu är hjärnan. För den delen är det så även med Kunderas böcker.

Från filmen You've got mail finns en relaterad dialog (som jag snott härifrån):

KATHLEEN: My business is in trouble. My mother would have something wise to say.

JOE: I'm a brilliant businessman. It's what I do best. What's your business?

KATHLEEN: No specifics, remember?

JOE: Minus specifics, it's hard to help. Except to say, go to the mattresses.

KATHLEEN: What?

JOE: It's from The Godfather. It means you have to go to war.

KATHLEEN: The Godfather? What is it with men and The Godfather?

JOE: The Godfather is the I Ching. The Godfather is the sum of all wisdom. The Godfather is the answer to any question. What should I pack for my summer vacation? "Leave the gun, take the cannoli." What day of the week is it? "Maunday, Tuesday, Thursday, Wednesday." And the answer to your question is "Go to the mattresses."
...


Kathleens bibel verkar vara Jane Austens "Pride and Prejudice", även om hon inte gör någon elegant analys som Joe om Gudfadern. Hennes kommentar om P&P är en liten pärla. Från Austen citing: You’ve Got Mail: Confession: I have read Pride and Prejudice about 200 times. I get lost in the language–words like thither, mischance, felicity. I’m always in agony over whether Elizabeth and Mr. Darcy are really going to get together. Read it – I know you’ll love it.

Joe tyckte inte alls om Pride and Prejudice och jag är osäker på om han egentligen läste ut boken, så det verkar som det skulle symbolisera en klyfta mellan två olika personligheter. Men nu råkar jag faktiskt tycka om både P&P och Gudfadern...

Posted by hakank at 02:30 EM Posted to Böcker | Filmer | Systemutveckling

augusti 19, 2003

Mer om smittsamma gäspningar - och skratt

Lite mer om smittsamma gäspningar finns i One Good Yawn Is Worth Another.

Robert Provine som nämns i artkeln har tydligen skrivit en bok om Laughter (här är Amazon-länken). En liten intervju med Provine finns här

Posted by hakank at 10:47 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

KDnuggets

Senaste KDnuggets kommen. Se KDnuggets nyhetsamling om data mining/machine learning för lite mer info om KDnuggets.

Några av kortnyheterna:

Posted by hakank at 10:27 FM Posted to Machine learning/data mining

Dagdrömmeri

The Hungry Spirit: Getting Our Gaze Back Is daydreaming a dose of self-medication in a data-processed world? berättar om en forskare i dagdrömmar.

Daydreaming," says artificial intelligence researcher Erik Mueller, "is spontaneously recalling or imagining personal or vicarious experiences in the past or future." He argues that it improves efficiency, assists creativity, and regulates emotions. The odd thing is that Mueller is studying human daydreaming in order to teach computers how to do it. I find this interesting because computers were developed primarily to process information. What flows through my e-mail and the Internet is an explosion of semi-random details from wider and wider sources. The human brain, however, is not made to process data. It works by matching patterns. Our minds create order out of chaos by learning patterns and then using those patterns in unique ways. It's our secret of survival.

Erik T. Mueller skrev på 80-talet ett AI-program Daydreamer för att undersöka vardagliga tankeströmmar. Jag har inte testat detta program.

Mueller är f.ö. skapare av ThoughtTreasure ("a commonsense knowledge base and architecture for natural language processing that uses multiple representations including logic, finite automata, grids, and scripts") samt andra program.

Posted by hakank at 10:11 FM Posted to Artificiell intelligens

Forskning kring Open Source

Hittade precis sajten Free / Open Source Software (F/OSS).

In the spirit of free and open source software (F/OSS), we are attempting to establish a community in which information will be freely exchanged, so that we may further the understanding of open source and its implications outside the realm of software development. We invite researchers to post their papers on open source and free software here, and to add themselves to the research directory, so that our community can become steadily larger and more comprehensive.

Se online papers och mailinglista.

Posted by hakank at 09:49 FM Posted to Diverse

Barabasi om det amerikanska strömavbrottet

Albert-Làszlò Barabasi skrev häromdagen om det amerikanska strömavbrottet i We're All on the Grid Together.

Something will be inevitably missed, however, during all this finger-pointing: this week's blackout has little to do with faulty equipment, negligence or bad design. President Bush's call to upgrade the power grid will do little to eliminate power failures. The magnitude of the blackout is rooted in an often ignored aspect of our globalized world: vulnerability due to interconnectivity.
..
Cascading failures are common in most complex networks. They take place on the Internet, where traffic is rerouted to bypass malfunctioning routers, occasionally creating denial of service attacks on routers that are not equipped to handle extra traffic. We witnessed one in 1997, when the International Monetary Fund pressured the central banks of several Pacific nations to limit their credit. That started a cascading monetary failure that left behind scores of failed banks and corporations around the world.
..
Most failures emerge and evaporate locally, largely unnoticed by the rest of the world. A few, however, percolate through our dense technological and social networks, hitting us from the most unexpected directions. Unless we are willing to cut the connections, the only way to change the world is to improve all nodes and links.

I sin bok Linked har Barabasi skrivit mycket mer om dessa fenomen (komplexa nätverk). Se även Amazom-länk.

Posted by hakank at 09:38 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 18, 2003

JMLR Special Issue on Inductive Logic Programming

Den senaste Journal of Machine Learning Research (JMLR) innehåller papers om Inductive Logic Programming (ILP). Dessa papers finns här.

I ILP utnyttjar man logikprogrammering (tänk Prolog e.dyl.) för att skapa maskininlärningssystem (machine learning). Som input till ett sådant system har man ett antal exempel, varpå systemet genererar kod för att "täcka" dessa exempel.

En av de främsta ILP-forskarna är Stephen Muggleton. Det rekommenderas att se hans publikationer och system (se nedan). Dokumentet CProgol4.4: a tutorial introduction (.ps) är nog en bra introduktion.

Böcker
Den enda bok jag har och läst om ILP är
Inductive Logic Programming: From Machine Learning to Software Engineering.

Det finns en onlinebok om ILP (från 1994): Inductive Logic Programming: Techniques and Applications av N. Lavrac och S. Dzeroski som kan vara värd att kika på.

System
När jag kollade in ILP för ett antal år sedan använde jag mest Progol (notera att det finns flera olika versioner, jag använde version 4.4 och 5.0), men även golem samt ffoil2 (obs! en sh-fil) av Ross Quinlan. Dessa system använder Prolog som resultat-språk, dvs genererar Prolog-kod.

En aside
Ross Quinlan är för övrigt en av pionjärerna inom fältet machine learning (som naturligtvis är relaterat till ILP). Källkod till hans C4.5-program finns här (tar.gz-fil). Numera använder jag dock systemet Weka (skrivet i Java) till allt sådant. C4.5-algoritmen finns implementerad i Weka under namn J48. Quinlans bok C4.5: Programs for Machine Learning är en klassiker inom machine learning.

Posted by hakank at 09:22 EM Posted to Machine learning/data mining

Fortfarande avkopplad från weblogs.se

Jonas på Blind Höna påminner snällt nog att jag inte kommer upp på uppdateringslistan på weblogs.se. (Se även Lite strul med weblogs.se.)

Detta beror på något oförklarligt problem för mig att komma åt weblogs.se och samma problem finns på andra hållet, dvs weblogs.se-maskinen kommer inte åt min maskin (testat med Manuell Ping). Vi vet inte vad problemet beror på.

Så ni måste tyvärr manuellt kolla min blogg för att se nya anteckningar, vilka är av ungefär samma frekvens som tidigare.

En liten not: Eftersom jag inte kan nå weblogs.se för att se uppdateringar har jag på ett annat konto skapat ett litet program vid namn hakanks_favorites.cgi som visar mina blogg-favoriter. Så hysen icke rädsla eller misstänksamhet om ni skulle få syn på det i era webbserverloggar. (För en stund sedan bytte jag programnamn från x.cgi till hakanks_favorites.cgi.)

Posted by hakank at 10:01 FM Posted to Blogging | Comments (1)

Crime mapping

Computer model forecasts crime sprees

Computer forecasts that predict where and when crimes will happen by analysing past patterns should help police channel resources where they are needed most. The technique, now under trial in the US, could be available for routine use within a year.
...
Wilpen Gorr, who is an expert on information systems and forecasting and heads the team, also looked for more subtle and unexpected trends. He compiled a list of leading indicators - minor offences such as vandalism and trespassing that crime analysts believe precede more serious crimes.

He then used a neural network to make connections that link changes in the pattern of these minor offences with changes in levels of more serious crimes. He found that if a minor crime such as vandalism increases during one month, it can indicate that there will be an increase in serious property crimes such as burglary in the following month.

Cloudy, With a Chance of Theft är en artikel om detta skriven av Wilpen Gorr.

Se Researchers Develop Crime Prevention Software för ett exempel på en brottskarta ("crime map").

Två PDF-filer:
Crime Hot Spot Forecasting: Modeling and Comparative Evaluation av Wilpen Gorr och Andreas Olligschlaeger .

Mapping Crime: Principle and Practice: Principle and Practices av Keith Harries: This guide introduces the science of crime mapping to police officers, crime analysts, and other people interested in visualizing crime data through the medium of maps.

Posted by hakank at 08:01 FM Posted to Artificiell intelligens

Zen och humor. Och Zen.

När jag letade bland mina böcker efter helt en helt annan bok till föregående anteckning hittade jag boken "Zen and the Comic Spirit" av Conrad Hyers och tänkte på det som Peter Lindberg och jag diskuterat om humor (se t.ex. Humor och kreativitet - The Fortsättningen) och att jag sett att Peter skrivit en del om Zen.

Jag läste inte ut hela boken men vad jag kommer ihåg och efter bläddring samt baksidestext är bokens utgångpunkt Suzukis kommentar "Zen is the only religion or teaching that finds room for laughter", och försöker att analysera humorn i Zen och dess clown/trickster-inslag. F.ö. var det just "språkdestruktionen" ("leka" med ord och begrepp) en av de saker som fascinerade mig mest i Zen.

Det står tyvärr inte så mycket om boken på Amazon. Däremot finns det en skrift av Myers Humer (sic!) in Zen: Comic midwifery. Boken nämns också på The rejection of humor in Weatern thought.


Några andra böcker om Zen som jag dock läste och hade behållning av:

Kapleaus The Three Pillars of Zen var mycket fascinerande, liksom Herigels Zen in the Art of Archery.

Den senare boken gjorde att jag ville börja träna Kyudo (japansk bågskyttekonst), men den närmsta läraren fanns i Köpenhamn (detta var Före Bron). Så jag började träna Kendo i stället, men slutade efter ungefär ett år eftersom mina knän tog lite för mycket stryk och klubben där jag tränade pratade väldigt lite om "det inre". Detta var i mitten av 80-talet, möjligen har det ändrat sig (förutom mina knän:-).

Nu är det dock kinesisk kampkonst som gäller, speciellt Taijiquan.

Posted by hakank at 12:23 FM Posted to Humor | Tai Chi Chuan | Comments (1)

augusti 17, 2003

Kroppsspråk och kulturell rymd

Niklas Johansson på Enkelriktat har skrivit flera anteckningar om kroppsspråk. Det får mig att tänka på en bok jag köpte typ 1982, Body Language av Julius Fast. Det var, om jag nu minns rätt, en av de första som i populärform skrev om de olika kroppsställningar som "avslöjar en människas inre".

Jag kommer i alla fall ihåg att boken påverkade mig en hel del, och jag experimenterade rätt mycket med olika saker som att korslägga benen korrekt, hålla armarna vid sidan när jag var intresserad för att inte verka avvisande etc. Även om jag slutat med det mesta av detta självmanipulerande poppar det upp ibland.

En annan bok jag läste då var The Silent Language av Edward Hall, som är en antropologs syn på icke-verbal kommunikation Hans The Hidden Dimension som handlar om "kulturell rymd" (eller vad det kan heta på svenska) var också spännande.

Posted by hakank at 09:33 EM Posted to Diverse | Comments (8)

Complexity Digest

Den senaste Complexity Digest innehåller bland annat följande:

Posted by hakank at 01:36 EM Posted to Komplexitet/emergens

Extern editor i Movable Type

Är det någon som vet hur man kan koppla emacs som editor till Movable Type (under Linux RedHat)?

Jag har testat xemacs-paketet mt.el från http://www.marginalia.org/log/ men det funkar inte som det ska i emacs (utan det prefixa "x"-et) eftersom det saknas filer som verkar vara xemacs-specifika. Det funkar inte som det ska i xemacs för den delen.

Posted by hakank at 01:24 EM Posted to Blogging

Rekreationell matematik ocn annat tankegodis

Mats Andersson var i går på trevligt besök. Jag lovade honom en lista på lite böcker inom ämnet rekreationell matematik (eller är det "rekreativ"?, dvs recreational mathematics), populärmatematik och liknande tankegodis.

Eftersom Mats och jag kommunicerar i princip allting via våra bloggar, så kommer listan här.

Se även min anteckning om Matematikspalter.

Posted by hakank at 11:42 FM Posted to Matematik | Comments (1)

AgentWeb

AgentWeb är en portal för forskning kring och nyheter om olika typer av agenter eller som de själv skriver: Information, resources newsletters and mailing lists relating to intelligent information agents, intentional agents, software agents, softbots, knowbots, infobots, etc.. Även Semantic Web behandlas. Se fler ämnen under Topics.

Det finns även en mailinglista AgentNews, prenumerationsinstruktioner finns i slutet på sidan.

Posted by hakank at 09:31 FM Posted to Artificiell intelligens

Sammansvärmning och svärmintelligens

Tänkte nämna en språklig nykonstruktion: sammansvärmning som är mitt förslag till svensk översättning av "Flash Mobs" och "Smart Mobs" (se t.ex. Smart Mobs blogg).

Ordet är naturligtvis en förtätning av orden "sammansvärjning" och "svärmning" (från det engelska swarming). .

Lite länkar om intelligenta svärmar ("swarm intelligence").

Detta har naturligtvis en koppling till agentbaserad modellering.

Posted by hakank at 09:16 FM Posted to Agentbaserad modellering

augusti 16, 2003

Ny bok om genetisk programmering

Genetic Programming IV: Routine Human-Competitive Machine Intelligence av Koza et.al. är en ny bok om genetisk programmering. Första kapitlet finns att ladda ner här (PDF). Dyr som pocker är den dock.

Länk till Amazon.

Posted by hakank at 09:18 EM Posted to Artificiell intelligens

O-Yo

I går var jag på ett trevligt barnkalas. Ett av köksinslagen senare på kvällen var att jag och några andra vuxna lekte med en av födelsedagspresenterna, en "O-Yo" (som jag inte sett tidigare).

Det är en cirka 30 cm plastring med några centimeters kant. Fastsatt på innercirkeln är en cirka 10 cm solid cirkel. Till detta finns ett snöre fastsatt i ytterringen. Poängen är att man ska "joja" så att det uppstår en "extraordinary optical illusion", vilket vi efter lite experimenterande lyckades framkalla. (Not: Måtten är ungefärliga, liksom den fysikaliska beskrivningen. :-)

Vet någon mer om denna O-Yo och vad man mer kan göra med den? Enligt hörsägen ska man kunna göra rätt avancerade saker. En sökmotorsökning ger mig ingen ledtråd.

Uppdatering

På allmän begäran finns det nu en avbild av O-Yo'n, men det är tyvärr inget foto.

Däremot har jag med bland annat Mats 'Klocklös i Tiden' Anderssons (som påpassligt var på besök) hjälp lyckats föreviga min teckning. Snöret, som nog mer ser ut som en klubba, är mycket längre (cirka 50-60 cm), och jag är osäker på var någonstans det är fastsatt. Men principen framgår nog rätt klart. Tjockleken på O-Yon är någon centimeter.

Lite fakta om konstverket:
Teckningen är gjord med vänster hand i vardagsrumsljus (väster, cirka kl. 20, ställd persienn) , med blyerts 0.7 mm stift, på 80 g papper av märket "Yes". Det tog cirka 23 sekunder att rita, inga mentala eller fysiska förberedelser gjordes. Skuggor och andra grafiska effekter är en bieffekt av den manuella hanteringen av pappret.

Texterna är skrivna med höger hand och är (uppifrån) "Plast", "Snöre" resp "O-Yo".

Jag kallar teckningen "En och en halv evighet från mitt badrumsfönster - eller Ljuset, den främmande recensenten från Skymundan".

Posted by hakank at 05:56 EM Posted to Diverse | Comments (3)

Wolframs "A New Kind of Science"

Trots all kritik beställde jag till slut Wolframs A New Kind of Science (Ankos eller ANOKOS). Den kom häromdagen, en stor och tung tegelsten. Jag har ännu bara bläddrat i den, och den verkar mycket spännande. Tyvärr är jag tvungen att lägga den lite längre bak i bok-kön eftersom det är andra böcker som jag hellre vill läsa (dvs projekt att gå vidare med).

I dagens Science News-artikel In Search of a Scientific Revolution diskuterar man Ankos och försöker förklara vad som är så revolutionerande med boken. Det finns många bra länkar både och efter i artikeln.

Se även Jan Tångrings blogg-anteckning Chaitin refererar till Wolfram, som var den tipping point som fick mig att faktiskt beställa boken.

Posted by hakank at 05:37 EM Posted to Dynamiska system

augusti 15, 2003

Maskinell analys av argument

Natureartikeln Graphs test official reports berättar om en teknik att analysera resonemang i texter, t.ex. rapporter om olyckor.

A new analytical technique tests the conclusions and distils the arguments of complex documents. Designed to scour accident-inquiry reports, it could probe other long, controversial accounts, such as the UK government's Iraq dossier, or the US government's report on the terrorist attacks on 11 September 2001.

"This is a way to check that things aren't being oversimplified or hidden," says its developer, Chris Johnson, an accident analyst at the University of Glasgow, UK. The approach reveals whether or not a report's content support its conclusions.

Artikeln som refereras är Newspaper and online news reporting of major accidents: Concorde AFR 4590 in The Times, The Sun and BBC Online (PDF). Se även Chris Johnsons hemsida.

I artikeln nämns också Peter Ladkin som forskat kring liknande problem. Se även projektet The Causal Systems Analysis and WB-Analysis (WB = Why-Because).

Detta verkar intressant.

Posted by hakank at 09:46 FM Posted to Machine learning/data mining

Yahoo! Search Users Group

Det finns en vecka gammal yahoo-grupp Yahoo! Search Users Group som diskuterar sökmotorn Yahoo! search. I skrivande stund har 147 prenumererat på gruppen.


Uppdatering
Den senaste tiden (november 2003) har det mest varit spam, så jag läser inte denna grupp längre.

Posted by hakank at 07:26 FM Posted to Sökmotorer

augusti 14, 2003

Sökbeteende

Är det någon som har en bra referens till hur användare faktiskt söker i sökmotorerna, helst kopplat till specifikt svenska förhållanden?

Jag tänker på allmänna principer såsom:

Men även mer specifika strategier såsom

I min webbserverlogg förekommer ovanstående fraser mycket sällan.


Det borde ha gjorts en del slika undersökningar.

Posted by hakank at 11:06 EM Posted to Sökmotorer

Veckodagsnamn på google

Mats Andersson på Klocklös i Tiden har en hel del roliga funderingar och problem, bland annat att undersöka fördelningen av veckodagsnamn på google. Läs mer om detta på Veckodagsstatistik. Se även det tidigare Veckodagar.

Jag har nu kollat de senaste resultaten med hjälp av statistikpaketet R, och kan inte annat än att hålla med Mats om att det inte verkar finnas några tendenser när man gör dessa sökningar över en vecka. Vi hade en hypotes om "fönster"-effekt (se diskussionerna), men den verkar alltså inte stämma.

Mina ostrukturerade findings, med R-kod, finns på en separat sida, nämligen Veckodagsnamnsanalys.

Se även den liknande diskussionen om fördelningen av månadsnamn:
Populäraste månaderna och Ny månadssökning.

Posted by hakank at 10:02 EM Posted to Statistik/data-analys

Lär datorn sunt förnuft

Projektet Open mind - indoor common sense försöker skapa ett vardagsintelligent system.

The Open Mind Indoor Common Sense project is an attempt to make indoor mobile robots smarter by making it easy and fun for people all over the world to work together to collect the millions of pieces of ordinary knowledge that constitute "common-sense". This repository of knowledge will enable us to create more intelligent mobile robots for use in home and office enviornments.

Från What is Open Mind Commonsense?:
The goal of the Open Mind Indoor Common Sense project is to make indoor mobile robots that work in environments like homes and offices more intelligent. We want such robots to have commonsense as well as recognize objects and indoor scenes.

What commonsense knowledge would we expect such a helper robot to possess? Examples of indoor commonsense includes knowledge like coffee is made in a coffee maker which is in a kitchen; to find out if it is raining one needs to look out of an open window; master bedroom usually has a attached bath; and so on. We will be collecting indoor commonsense knowledge in the form of template and freeform sentences.

Poängen är alltså att man som användare ska befolka databasen med vardagsfakta, t.ex. vilka saker som finns nära varandra (stol och bord), idenfiera objektet på bilder (t.ex. en hund), eller relationer mellan saker och händelser. Ofta är det fråga om att fylla i ett saknat ord (på engelska) i en mening. Några exempel:

Det finns fler dokument att läsa när man väl registrerat sig, liksom länkar till relaterade projekt (såsom Cyc och ThoughtTreasure).

En trevlig sak är att man kan ladda ner databasen. Tyvärr endast i MySQL-format. I skrivande stund finns det 10284 fakta ("sunda förnufter"?) inlagda av 103 användare. De lockar med utdelning av T-shirts till storkontributörer.

Det ska bli intressant att se vad som kommer ut av detta.

Posted by hakank at 09:04 FM Posted to Artificiell intelligens

augusti 13, 2003

Böcker nyss inköpta

Följande böcker köpte jag för några minuter sedan:

Priset för alla dessa intressanta böcker? SEK 160 (30 kronor/kilogram). Flera av dessa böcker har jag ofta bläddrat i tidigare, men priset var lite för högt. Idag var priset lagom (eller snarare löjligt).

Det var sista (?) utförsäljningen av PC-Bokens (Datorbokhandelns) konkurslager.
Det hela var dock en smärre pärs. Tror inte jag stått i en så lång kö på mycket länge.

Posted by hakank at 11:58 EM Posted to Böcker

Vänsterhäntas dag

Idag är det Vänsterhäntas Dag och har en egen sajt: www.left-handersday.com. Lustigt, jag skrev lite om vänsterhänthet förra veckan, men hade ingen aning om denna bemärkelsedag.

I dag skall alltså all högerdominans bannlysas.

Från artikeln The day the world turns left: If you find your home or office turned "back to front" on Wednesday, it's probably the work of the Lefties - not the political ones, but your left-handed colleagues and friends.

Wednesday marks the 11th anniversary of International Left-Handers' Day and left-handers will be declaring their homes and offices "lefty zones", where right-hand dominance, for once, will be banned.

The 28 000 members of The Left-Handers' Club will be talking of how frustrating it can be living with right-handers.

Posted by hakank at 09:53 FM Posted to Diverse

augusti 12, 2003

Kort om R och simulering - ett praktikfall

Som utlovat kommer här en liten förklaring till R-koden som finns i Ännu ett verklighetesexempel. Det är två one-liners som simulerar sannolikheten för tärningskast med lite olika förutsättningar.

Målgrupp: Denna anteckning är skriven med Mats i bakhuvudet, men alla "du":n och "man" är generella och riktar sig till alla som är intresserade, inte bara Mats.

Jag kommer här endast att förklara en liten bråkdel vad R kan. Det är mycket kompetent vad gäller statistisk analys, såväl numeriskt som grafiskt.

Först lite kort om R och hur man får reda på mer om systemet. Huvudsidan till systemet är http://www.r-project.org/. Det finns att ladda ner via CRAN (The Comprehensive R Archive Network). Binärer finns för Linux, MacOS och Windows, och skulle man inte vara nöjd med det, finns även källkoden att ladda ner och kompilera själv.

CRAN innehåller även ett stort antal Contributed Packages, av mycket skiftande syfte.

Dokumentation om R, finns via vänstermenyns Documentation. Om du får mersmak för R, rekommenderar jag att man läsa igenom FAQ-dokumentet.

Det finns en liten söksida, där man dels kan söka efter funktioner, dels kan använda den hierarkiska listan för att hitta lämpliga funktioner. Notera att dokumenten som finns via denna även sida kopieras lokalt vid installationen (i alla fall för Linux-versionen). I systemet finns även lite hjälpfunktioner, men av lite olika skäl tenderar jag att använda mitt lilla externa Perl-program för att söka, och som jag gärna lånar ut.


Så, till förklaringen:

Det första exemplet

sum(sapply(1:1000000,function(x)all(sample(1:6,6,replace=T)==1:6)))/1000000

simulerar 1000000 kast med 6 tärningar för att räkna ut sannolikheten att dessa tärningar kommer upp ordnade enligt 1,2,3,4,5,6. Notera att det var inte riktigt det Mats ville ha. Men det är något enklare att förklara, så vi börjar med det.

Vi börjar att förklara inifrån:

sample(1:6, 6, replace=T)

1:6: innebär helt enkelt listan 1,2,3,4,5,6. I R kan det även skrivas c(1,2,3,4,5,6), där c() betyder "combine".

sample är funktionen för att göra ett slumpmässigt urval av elementen i listan. Parametrarna är först listan av möjliga värden (1:6), sedan hur många värden som ska returneras varje gång, (6). Det sista replace=T betyder att det är möjligt att returnera samma värde flera gånger (av de möjliga 6), T står för True. Några exempel på möjliga returvärden: c(1,2,3,4,5,6), c(1,1,1,1,1,1), c(2,1,2,1,2,1) etc. Om man skulle användareplace=F (F=False) innebär det att man inte tillåter upprepningar av elementen, men det är inte vår förutsättning (eftersom tärningarna helt oberoende kommer upp med värdena 1:6).

Nästa steg:

all(sample(1:6,6,replace=T)==1:6)

Här görs två saker. Först kontrolleras om det erhållna värdet från sample() är listan 1:6. Detta returneras en lista av True/False (T/F). T.ex. om listan som returneras från sample() är c(1,2,3,4,3,3) kommer kontrollen mot 1:6 (==1:6) att returnera c(T,T,T,F,F,F). Eftersom vi här endast är intresserade av att alla värdena ska vara True omsluter vi detta med all(), som just kontrollerar om alla värdena är True. Är så inte fallet, som i fallet med c(1,2,3,4,3,3), returneras False.

Nästa steg är att förklara vad sapply() gör.

sapply(1:1000000,function(x)all(sample(1:6,6,replace=T)==1:6)))

sapply() används här för att skapa de 1000000 (en miljon) anrop som krävs för simuleringen. Jag föreslår definitivt att man, när man börja skriva en simulering, startar med betydligt mindre tal, t.ex. 1000, för att se om saker och ting verkar stämma. Och man kan sedan öka detta tal beroende på önkvärd precision, tid och lust.

sapply är en av de funktionella operatorerna som finns i R. Parametrarna är sapply(lista, funktion), där lista är någon form av lista, här listan av talen 1 till 1000000 och är nog inga svårigheter att förstå. Nästa parameter är den funktion som ska köras för varje element i listan.

Som funktion har vi här en "anonym funktion", dvs det är inget anrop till en skriven funktion. Sådana anonyma funktioner måste vara på formen function(parametrar), där parametrar helt enkelt är en lista på de variabler som ska använda i den anropade funktionen. I vårt fall använder vi inga parametrar, dvs vi gör egentligen inte speciellt med talen från listan, utan de används endast för att skapa ett visst antal sample-körningar. Det måste dock finnas åtminstone en parameter till function, vilket jag envetet kallar x.

Så nu har vi alltså en lista med talen 1:1000000 och en anonym funktion all(sample(1:6,6,replace=T)==1:6)), som ska köras för varje element.

Som returvärde ger sapply en lista med värdena från alla anrop som gjorts, dvs den anonyma funktionen applicerad för alla element. Vi får här en lista av True/False beroende på om sample var av korrekt slag eller inte.

Slutligen (!) har vi det fullständiga uttrycket:

sum(sapply(1:1000000,function(x)all(sample(1:6,6,replace=T)==1:6)))/1000000

som gör två saker: Först görs en summering (med sum) på listan som sapply returerar. Notera att detta är en lista med True/False, men sum på en sådan lista räknar helt enkelt hur många True som finns i listan. Dvs sum() ger här antalet sample() som returnerar talen 1:6 i den avsedda ordningen (1,2,3,4,5,6).

Detta tal (som jag fick till 23 i min körning) måste vi sedan dela med antalet körningar (1000000) för att till slut få sannolikheten.


När jag väl insåg vad Mats menade (naturligtvis efter jag publicerade min lösning), att ordningen inte skulle spela någon roll, justerade jag helt enkelt funktionen till följande:

sum(sapply(1:100000, function(x) all(sort(sample(1:6,6, replace=T))==1:6)))/100000


dvs lade endast till sort(). Detta innebär att man man först sorterar listan innan man jämför med 1:6. Annars är det exakt samma som föregående.

Några slutkommentarer:
Dessa kärva one-liners kan skrivas mer strukturerat, men, som jag skrev i inlägget, är jag van att skriva på detta sätt för mindre simuleringar. Mer komplicerade saker måste man hantera något annorlunda, fast det är samma princip. T.ex. skriver man då funktionen som en namngiven funktion i stället för en anonym, men jag vill inte gå in på sådant här.

Har du några frågor om ovanstående eller om R i övrigt, får du gärna höra av dig. Systemet är som sagt mycket kompetent.

Posted by hakank at 09:30 EM Posted to Statistik/data-analys | Comments (1)

Agent-baserad modellering - simuleringar av emergenta fenomen

Tidigare har jag skrivit om komplexa nätverk, lite om emergenta (självorganiserande) fenomen, se t.ex. vissa av mina anteckningar i kategorin Dynamiska system.

Just nu kollar jag in agent-baserad modellering (agent based modeling), som är ett sätt att modellera bland annat sådana fenomen. Nedanstående är en liten länkdump och kommentarer.

Ett av de systemen som jag ofta använder för att "leka med" sådana simuleringar är NetLogo. Fördelen med NetLogo, jämfört med andra (såsom de utomordentliga Swarm och RePast, som egentligen är mer kompetenta) är dels att det finns en massa färdiga exempel (cirka 120 följer med paketet), dels - och kanske framförallt - att det är mycket enkelt att skapa en Java-applet av simuleringen. Möjligen ska man använda Swarm, Repast eller andra system för att göra professionella simuleringar, men NetLogo är rackarna bra att prototypa med. NetLogo använder en variant av Logo, ett Lisp-inspirerat språk, vilket kan medföra vissa inkörningsproblem, och tyvärr är dokumentationen inte helt uttömmande.

Här är några av de simuleringarna jag rekommenderar att man först tittar på. Har man läst lite böcker om komplexa nätverk känner man nog igen det mesta.

Samtliga sidor har en rätt bra introduktion som förklarar fenomentet och vad som händer i simuleringen. Själva simulerings kör man via länken "Run Xxxxx in your browser". På simuleringssidan finns även källkoden (skrivit i ett Logo-liknande språk).
För samtliga simuleringar gäller det att först klicka på "Setup" och sedan på "Go". För att stoppa simuleringen: klicka på Go igen. Om man har ändrat parametrar måste kan klicka på Setup och sedan Go, vissa parametrar kan man ändra i realtid.

Hör av dig om du har några problem eller andra kommentarer kring NetLogo. Jag har suttit en del med detta och kan kanske hjälpa till.


En fullständig lista på modeller att leka med finns i Models Library. Samtliga dessa följer med utvecklingsversionen av programmet. som kan laddas ner via detta formulär. Det finns även Community Models.

Böcker då, finns det inga böcker att läsa om detta? Ah, roligt att du frågade!

Tyvärr finns det rätt få böcker skrivna specifikt om agentbaserad modellering. Några böcker som jag tycker är bra och med flera exempel är


En sista not: Tyvärr har jag inte hittat något riktigt bra system som simulerar kompelxa nätverk av den typ Watts/Strogatz/Barabasi/andra har studerat. T.e.x har RePast en del sådana funktioner och Indigo har även lite skoj saker, men inte tillräckligt kraftfulla för att vara riktigt användbara.

Någon som vet något sådant system? Det får gärna vara skrivet i Java, men det är absolut inget krav.

Posted by hakank at 11:54 FM Posted to Agentbaserad modellering | Komplexitet/emergens | Social Network Analysis/Complex Networks

Applåder och panik

Två intressanta exempel på mycket vanliga sociala emergenta (självorganiserande) fenomen är applåder och panik.

Applåder
Min husgud Barabasi har varit med att forska kring applåder. Se mer på The Sound of Many Hands Clapping (The rhythmic applaude page). Bland annat finns där deras Nature-artikel Self-Organizing in Albert Hall (PDF), lite länkar till tidningsartiklar samt ljudexempel.

Panik
En sajt som undersöker panik-fenomenet ur ungfär samma perspektiv är Panic: A Quantitative Analysis. Nature-artikeln Simulating dynamical features of escape panic (PDF) är väl värd att läsa. Flera artiklar finns även att läsa, liksom referenser och exempel på stora paniska katastrofer.

Speciellt intressant är att de har skrivit en simulator för detta som man kan ladda ner om man fyller formuläret under "SOFTWARE download source code" (från menyn till vänster). Det är ett C-program, med källkod och färdiga exekutabler för Linux. Jag vet dock inte hur enkelt det är att porta till Windows eller Mac. Det är lite roligt att kika på.

En holländsk RealPlayer-fil, där bland annat en av författarna, Tamás Vicsek pratar (tack och lov på engelska) om panik-fenomenet, finns på http://www.vpro.nl/rmstreams.db?3667190.
[Möjligen fungerar det inte att klicka direkt på länken. Kopiera i så fall länken till din RealPlayer-spelare.] Vicsek har skrivit en hel del andra skojiga artiklar om liknande fenomen, vilka se.


[Väl värd att läsa är också Parasitic Computing där Freeh, Barabasi , Jeong och Brockman skriver om det märkliga ännet parasitiska beräkningar, eller vad det nu kan heta på svenska. Är detta månne ett sätt att skapa en egen liten intelligens på Internet?]

Posted by hakank at 10:39 FM Posted to Agentbaserad modellering | Social Network Analysis/Complex Networks

Google Page Rank

Detta är skrivet till mest till Micke och Miriam (korrekt stavning?), vilka jag lovade en lite länkar till hur Googles PageRank fungerar. Andra får naturligvis även läsa fortsättningen :-)

PageRank är alltså googles algoritm för att räkna ut i vilken ordning sökresultatet ska visas. Den bästa förklaringen jag har läst om PageRank är Google's PageRank Explained and how to make the most of it av Phil Craven. Där står det mycket konkret vad som händer, när och varför, och det finna små lärorika exempel.

Page och Brins artikel The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine är också värd att läsa, liksom The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web (CiteSeer-länk).

Mer om dokument-rankning och liknande finns via denna googlekategori.

I och med att google är en av de populäraste sökmotorerna är algoritmen mycket omtvistad. T.ex. så har google-watch specialicerat sig på att kritiskt granska google.

Thorvald hittade en märklig sak i google för någon dag sedan. Läs även efterföljande kommentarer i "Kommentarer".

Det finns några usenet-grupper som diskuterar bl.a. PageRank.

www.searchengingewatch.com har flera matnyttiga diskussioner om bland annat google, men även om andra sökmotorer.


En liten aside:
För övrigt finns det massa roliga saker i de andra google.public.*-grupperna. Där kan man t.ex. hitta roliga tillämplingar på googles olika labs.

Mina labs-favoriter är för närvarande den nya NewsAlerts där man kan beställa bevakning av nyheter, samt Sets som ger "liknande exempel" på dem man skriver i en lista. T.ex. är Jaco Pastorius. Den exakta nyttan är omtvistad; man kan se det som en inspirator eller komihågare.

Posted by hakank at 03:34 FM Posted to Sökmotorer

Lite strul med weblogs.se

Sedan i lördags morse har jag inte kunnat pinga ping.weblogs.se för att notifiera nya blogg-anteckningar, vilket innebär att de inte indikeras på weblogs.se. Vi vet ännu inte riktigt vad det beror på, men undersökningar har inletts.

Jag skriver dock på som vanligt.

Posted by hakank at 02:44 FM Posted to Blogging

augusti 11, 2003

Mer kräm!

Jag fick precis beskedet från bostream om att jag om några veckor kommer att lite bättre kräm på nätet.

Grattis! Din scream beställning har bekräftats och du kan få leverans!
Du tillhör MALMÖ/XXXXX telestation och avståndet till stationen är 500 meter.
....
[D]in telestation MALMÖ/XXXXX [kommer] att aktiveras vecka 36 och vi kommer 
att påbörja kundinstallationer samma vecka.

(Namnet på telestationen har av integritetsskäl anonymiserats.:)


Vilket alltså innebär det för mig smått fantastiska 13 Mbps uppströms och nedströms, se bostreams tabell.
OK, det är upptill 13, så vi får se hur snabbt det egentligen blir.

Tyvärr är jag 200 meter från den magiska gränsen (300 meter) till att få 26Mbps. Men jag kommer inte att flytta igen endast för detta, 13 Mbps räcker troligen rätt bra.

Jag undrar hur sådana här erbjudanden kommer att påverka priserna på lägenheterna som finns inom 26Mbps-området.

Posted by hakank at 09:58 FM Posted to Diverse

augusti 10, 2003

Anteckning # 100

Så har jag kommit till nummer 100 i mina blogg-anteckningar. Eller vad det nu heter; se Svenska bloggtermer för en levande diskussion om svenska namn på de olika blogg-termerna.

Vad är det egentligen för magiskt med 100? Visst, det motsvarar en jämn och fin potens i vårt talsystem, det motsvarar antalet fingrar på 10 personer som pratar med varandra i en alldeles för lång kö för att köpa biljetter till Springsteenkonserten och det motsvarar antal ben på exakt 25 normallemmade katter som ligger i gräset och solar en sensommardag, liksom antal säten i 2 stycken 50-sätesbussar på väg till den där Springsteen-konserten, men där flera av dem som stod i kö blev utan biljett.

Men vad är det då för märkvärdigt med vårt talsystem, 10 (personer), 25 (katter) eller 50? Å andra sidan så är det ju inget speciellt med 24, 192 eller 3 heller, i alla fall inte så att man skrivet en blogg-anteckning om dem.

Posted by hakank at 11:24 EM Posted to Blogging

GeoURL

För ett antal veckor sedan såg på Jan Tångrings About-sida en länk till GeoURL, där man se vilka bloggar/sajter som ligger (geografiskt) nära varandra. Det vore ju skoj att ha, men jag lät det bero.

Efter att tidigare idag pratat (telefon-IRL) med Mats Andersson om, bland mycket annat, GeoURL, beslöt jag mig så att själv lägga in min blogg där.

Det var inte så svårt, förutom att hitta de rätta koordinaterna. Efter lite olika försök på olika sajter fick jag det till slut att funka på www.maporama.com. Där skriver man bara in stad och sedan klickar till korrekt gata. Nimt!

Här är mina grannar:


Posted by hakank at 09:13 EM Posted to Blogging

Reguljära uttryck

Sedan många år har jag varit fascinerad av reguljära uttryck (regular expressions, regex, regexp, nedan förkortat "RE"). Det är ett kärnfullt sätt att söka i texter med ett fåtal operatorer och "funktioner", och - efter en viss inkörningstid - känns det nog som om man inte kan leva utan dem.

Förutom grep-familjen och andra Unix-utiliteter har de flesta programspråk numera någon variant av RE, antingen direkt i språket (som Perl och Ruby) eller som standardbibliotek (som Java och Python) eller som tredjepartsbibliotek (de flesta andra språken). Personligen är jag väldigt förtjust i Perl och Rubys RE-operatorer.

Anledningen att jag skriver om detta just nu är att jag hittade sajten
Regular expression Library som är en kommunitet där man kan läsa, skriva och kommentera RE.

En bra finess är att det finns både "Sample Matches" och "Sample Non-Matches", dvs exempel både på textsträngar som matchar ett RE-uttryck och sådana som inte matchar. Det finns även en sida där man kan testa ett speciellt RE (valet "Test" på en RE-sida). Sajten har också ett ratingsystem som möjligen kan bli användbar.

Det stora poängen med sajten är nog mer att få inspiration än att hitta den korrekta lösningen på sitt specifika problem, vilket väl egentligen alltid är fallet med kokboks-lösningar. T.ex. är det lite vanskligt, kanske till och med farligt beroende på applikationen, att tro att man matchar precis alla möjliga varianter av epost-adresser (From:-raden i ett mail) med de uppräkningar som finns i kategorin email. I många fall är de naturligtvis användbara. Så var varsam!

Sajten kan bli riktigt intressant om den får hålla på ett tag till.


Här är lite länkar till vidareinformation om reguljära uttryck.


När jag började bli riktigt fast i RE-träsket skrev jag MakeRegex, som tar en lista med ord och gör om till ett relativt enkelt RE. Programmet har många begränsningar, men jag (liksom några andra) har faktiskt haft riktig nytta av det några gånger. Man kan leka med det både som CGI-program och som Java-applet. En lite mer useless variant är MakeRegex web som skapar ett RE för en webbsida.

Posted by hakank at 02:11 EM Posted to Reguljära uttryck etc

augusti 09, 2003

Matematikspalter

Lite mer om matematik av det lättsammare slaget.

Här är några av mina favoriter bland populärmatematik-kolumner. De handlar alla om intressanta, skojiga eller "useless" fenomen/problem.

De, och några andra, finns även via MAA Online Columns (MAA = Mathematical Association of America), men där finns inte alltid den senaste upplagan.

Posted by hakank at 09:24 FM Posted to Matematik | Comments (1)

augusti 08, 2003

Heltalssekvenser

Mats [inte Kalle som jag skrev först] skriver i sin anteckning Räkna med korthus om ett trevligt litet problem att räkna ut hur många kort man behöver för att bygga ett korthus av en viss storlek.

Jag kommer osökt att tänka på en av mina mest fascinerande böcker: The Encyclopedia of Integer Sequences som består av - förutom ett mycket trevligt introduktionskapitel om hur man beräknar heltalssekvenser - en herrans massa sekvenser av heltal, med små förklaringar och i vissa fall bilder. Den finns även en sajt som innehåller alla sekvenserna i boken, och en massa andra på The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. Besök rekommenderas!

F.ö. har jag boken i två exemplar. Är det någon som vill ha den och kan tänkas komma till Malmö så skänker jag bort det andra exemplaret IRL. Först till kvarn. Skicka ett privat(!) mail till hakank@bonetmail.com. Notera att endast privata mail beaktas. Obs! "Tävlingen" är nu avslutad!

Uppdateringar

1. Boken är nu bortskänkt (i alla fall virtuellt) till Mats Andersson.

2. Jag glömde att nämna att det finns en mailinglista, seqfan, om dessa typer av sekvenser, även om nyheter och förändringar på sajten. Se The SeqFan Mailing List. för mer info.

Det står så här på sidan:
The only requirements to become a member are:

* To have a stable internet mailing address
* To have a keen interest and some creativity about integer sequences

Point 1 is necessary for you to take advantage of a mailing list. Currently for point 2 we require that you contributed at least 5 different sequences to the Online E.I.S.. But this is not that strict, so you can mail me ogerard@ext.jussieu.fr to explain me your interest in seqfan.

Jag har inte skickat in några sekvenser och kommer inte ihåg att jag skrev något mail där jag förklarade mitt intresse. Men det är möjligt de har ändrat det sedan jag började prenumerera, det var ett antal år sedan.

Posted by hakank at 11:50 EM Posted to Matematik | Comments (11)

Forskning om meditationens påverkan

Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation (PDF) av Richard J. Davidson et.al. beskriver forskning kring hjärnans påverkan av meditation. Rapporten är publicerad i Psychosomatic Medicine. De har funnit vissa positiva effekter.

Abstract: OBJECTIVE: The underlying changes in biological processes that are associated with reported changes in mental and physical health in response to meditation have not been systematically explored. We performed a randomized, controlled study on the effects on brain and immune function of a well-known and widely used 8-week clinical training program in mindfulness meditation applied in a work environment with healthy employees.

METHODS: We measured brain electrical activity before and immediately after, and then 4 months after an 8-week training program in mindfulness meditation. Twenty-five subjects were tested in the meditation group. A wait-list control group (N = 16) was tested at the same points in time as the meditators. At the end of the 8-week period, subjects in both groups were vaccinated with influenza vaccine.

RESULTS: We report for the first time significant increases in left-sided anterior activation, a pattern previously associated with positive affect, in the meditators compared with the nonmeditators. We also found significant increases in antibody titers to influenza vaccine among subjects in the meditation compared with those in the wait-list control group. Finally, the magnitude of increase in left-sided activation predicted the magnitude of antibody titer rise to the vaccine.

CONCLUSIONS: These findings demonstrate that a short program in mindfulness meditation produces demonstrable effects on brain and immune function. These findings suggest that meditation may change brain and immune function in positive ways and underscore the need for additional research.

Posted by hakank at 07:16 EM Posted to Diverse | Comments (2)

Six degrees-projektet avslutat

I Six Degrees Experiment Proves It's a Small World berättas om experimentet Six Degrees som nu är avslutat.

It really is a small world. The idea that there are only six degrees of separation -- only a handful of people between you and anyone else in the world -- holds true on the Internet, researchers said on Thursday.

På den gamla projektsajten står nu:
Dear Visitor,

Our first Small World experiment is now complete and results will soon be available.

Our new and improved version of the experiment is now online at http://smallworld.columbia.edu.

Den nya sajten, http://smallworld.columbia.edu/ innehåller ännu inte så mycket om själva resultatet.

Troligen kommer det att skrivas en hel del om detta den närmsta tiden. För senare nyheter se gärna googles newssökning "six degrees". Glöm inte att sortera på datum.

För lite bakgrund, se gärna min översikt Social Network Analysis och Complex Networks.


Uppdatering
Saker som jag har hittat lite senare:

Papret som skrivits om projektet heter An Experimental Study of Search in Global Social Networks, skrivet av Peter Sheridan Dodds, Roby Muhamad och Duncan Watts. För den som, till skillnad från mig, är prenumerant på Science finns det att ladda ner här. Förhoppningsvis dyker det upp på något öppet ställe snart. Uppdatering 2: Dokumentet finns här. Se även Supplementary material.

Nature: More than six degrees separate us.
Scientific American: E-mail Study Corroborates Six Degrees of Separation
National Geographic News: Six Degrees of E-mail Separate Wired World?
New Scientist: Email experiment confirms six degrees of separation
HeraldNet: Reaching someone takes only six clicks .

Posted by hakank at 08:07 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

augusti 07, 2003

Vänsterhänthet

Upptäckte precis en sajt för vänsterhänta: Allt för vänsterhänta.

Definitionen på vänsterhänthet är enligt Hur definieras vänsterhänthet?

Jag identifierar mig själv som vänsterhänt.Här är en liten inventering:

Förutom den första punkten - jag skriver sedan lågstadiet oftast med höger hand efter en övertalningskampanj av lärare och föräldragenerationen - så är min dominerande hand definitivt den vänstra, t.ex. ger jag kort och trollar med kort vänsterhänt. Jag håller både sked och gaffel i vänster hand, dvs skyfflar med vänster. Spelar gitarr och elbas som högerhänt (från början troligen av bekvämlighet eftersom det är jobbigt att stränga om), men om jag ska förevisa "luftfiol" blir det som vänsterhänt (luftgitarr och luftbas är högerhänt). När jag läser böcker "med penna" är det oftast med vänster hand jag stryker under texten eller skriver kommentarer/nyckelord. När jag - tyvärr alldeles för sällan - ritar blir det med höger hand jämnare (rundare cirklar, rätare linjer), men med vänster blir det oftare intressanta figurer. Även att skriva spegelvänt gör jag utan något större problem, det ser dock ännu värre ut än min normala högerhänta handstil. Jag håller tand-/hårborste, sax och kniv med vänster hand.

Mitt dominerande öga (se Vad är korslateral? är höger, och håller racket i racketsporter (speciellt pingis) i höger hand. Se Varför sägs det att vänsterhänta är så bra på idrott?, men det gäller inte mig.

När jag trollade, spelade elbas resp. pingis tränade jag alltid en del på "andra sättet" eftersom jag ansåg - och anser fortfarande - att det på något sätt tränar upp hjärnan med "nya spår". Några gånger upptäckte jag på detta sätt nya och mer effektivare grepp.

Det är alltså en salig blandning av x-hänthet. Det är sällan jag tänker på min vänsterhänthet eller ens bryr mig om det. Men emellanåt dyker det upp.

Posted by hakank at 08:08 EM Posted to Diverse | Comments (10)

Smart Mobs blogg

Den senaste tiden har det skrivits en del om Flash Mobs, dvs snabba välorganiserade happenings. Se kommentarer på t.ex. Nätkreatur och mymarkup.

På bloggen Smart Mobs skriver Howard Rheingold lite om detta och liknande fenomen. Rheingold är författare till den omtalade (och av mig ännu icke lästa) boken med samma namn, Smart Mobs. Lite mer om honom finns på hans sajt www.rheingold.com.

Posted by hakank at 05:42 EM Posted to Blogging

Kasta smörgås

I går kastade jag smörgås (sten) vid Smygehuk efter att ha ätit de underbara sillamackor som finns att köpa där [ingen vits avsedd]. Slumpmässigt nog stötte jag idag på denna lärda redogörelse om den ädla konsten: The Physics of . . . Skipping Stones Walking on Water.

Naturligtvis blev jag nyfiken på vad som står om detta på svenska. Några artklar i högen.

Förklaring i Nordisk familjebok. På Älskar hon dig? står det att man använde även detta till spå kärlekstankar. Även Forskning och Framsteg har en liten notis.

Enligt en sida om Brantevik kallas det även för "fittemad" (jag vågar mig inte på en etymologisk härledning). Är det någon som vet andra namn på denna företeelse?

Posted by hakank at 01:52 EM Posted to Diverse | Comments (2)

Husgudar - Jorge Luis Borges

Peter Lindberg på tesugen.com skriver i dag om sina försök att hitta en försvunnen idé som han kommer ihåg att han hade tidigare. Det känner jag så väl igen. Och som han skriver i slutet: It was probably not a great idea. But if it was, it will come back.

När jag själv försöker att rekonstruera bortglömda "bra idéer" kommer jag alltid och ofelbart någon gång i associationsbanorna att tänka på Jorge Luis Borges. Tack och lov sker det oftast som en egen liten loop så det stör inte huvudloopen så mycket.

Borges har skrivit många massa fantastiska (i ordets alla betydelser) noveller, bland annat om Funes, en man som har "absolut minne", dvs han kommer ihåg allting han varit med om. Borges reflekterar i novellen hur en sådan person fungerar. T.ex. har Funes svårt att abstrahera generella begrepp från sina erfarenheter eftersom alla erfarenheter är helt unika. Därför uppfann Funes sitt eget talsystem. [Detta också apropos Niklas intressanta diskussioner om visuellt och matematiskt sinne.] När Funes var ung hade han "absolut tid", dvs han visste alltid, utan extern kronometer, exakt hur mycket klockan var.

Borges har alltså skrivit mängder av sådan speculative fiction (metaphysical fiction). Mest känd är nog hans Biblioteket i Babel som handlar om ett oändligt bibliotek med böcker skriven på kod, och där kodboken troligen finns där någonstans.

Många av novellerna (och dikterna) handlar om sken, verklighet, oändligheten och böcker. En märklig känsla jag nästan alltid får när jag läser dessa noveller är att "komma hem". Det är svårt att förklara, det är inte bara för att jag läst dem tidigare, utan det finns något i Borges värld som jag på något sätt känner mig riktigt komfortabel med.

Ett stilgrepp som jag gillar, är hans fiktiva recensioner, där han recenserar en bok som inte finns. Stanislav Lems trevliga 'Det perfekta tomrummet' är inspirerat av bland annat Borges. Borges skrev även många recensioner av "riktiga" böcker och reflexioner, t.ex. om litteratur, tid och paradoxer . Jag har dock inte läst så många av dessa, men de jag mycket selektivt läst, t.ex. om paradoxer, är små pärlor.

En bra sajt om Borges är Garden of Forking Paths. Jag rekommenderar att införskaffa den engelska Collected fictions som innehåller i princip alla Borges noveller och är förvånadsvärd billig
Läs även recensionssidan på Garden of Forking Paths där även andra recensioner finns. Borges influenser finns listade här..

En del av Borges influenser har även blivit mina egna favoriter, framförallt GK Chesterton. Chesterton skrev egentligen uppbyggelselitteratur men det har jag inte läst någonting av.
Däremot har jag läst han detektivnoveller om den katolske prästen Father Brown och om Mr Pond, en "armchair detective". Father Brown-novellerna är kluriga och innehåller en hel del mer eller mindre filosofiska tankar om mänskligheten, ofta i samband med brott och ondska. 'Mr Ponds Paradoxer' är en samling kluriga och mycket konstruerade historier.

Några av Father Brown-historierna finns online: The Innocence of Father Brown, The wisdom of Father Brown.

Lite roligt är att Martin Gardner har givit ut en annoterad utgåva av den förstnämnda novellsamlingen: The Annotated Innocence of Father Brown. (Gardner har f.ö. även skrivit en annoterad version av Alice i Underlandet: The Annotated Alice: Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass.)

För att inte glömma bort det och för att riktigt bejaka associationerna, skriver jag även om uppslagsboken Bloomsbury Good Reading Guide som innehåller små korta notiser och recensioner om olika författare och kategorier. Det fina med boken är att det finns "liknande författare", dvs de som är influerade av en specifik författare. Innan webben kom in i mitt liv gick jag ofta till biblioteket enkom för att kika i denna bok och få inspiration om nya författare att läsa. Den är möjligen lite obsolet idag eftersom vi har så mycket av detta på nätet, t.ex. Amazons kollaborativa funktioner.

Posted by hakank at 11:26 FM Posted to Böcker | Husgudar | Comments (2)

KDnuggets nyhetsamling om data mining/machine learning

Senaste numret av KDnuggets nyhetssamling har kommit.

KDnuggets är en av mina favoritsajter vad gäller data mining och machine learning. Varannan vecka kommer nyhetbladet (det som nu är ute) som presenterar vad som hänt inom området, t.ex. nya böcker, system, konferenser, kurser samt övriga nyheter (små som stora).

System, såväl kommersiella som open source (etc), finns kategoriserade under Software, böcker under Publications, speciellt Books. Det finns många andra länksamlingar, t.ex. Web sites relevant for Data Mining och Solutions using Data Mining for. Tyvärr är en flera av dessa sidor belamrade med reklam.

Bland denna varannan-veckas nyheter:

.

Jag har skrivit lite mer om machine learning / data mining, t.ex. en kortfattad presentation skriven för ett föredrag jag höll för något år sedan. Presentationen är riktad främst till utvecklare och utgår från det alldeles underbara Java-systemet Weka . Några relevanta referenser finns på Mer info.

Andra áv mina data mining-saker/-experiment finns via Data Mining, Machine Learning etc.

Posted by hakank at 09:30 FM Posted to Machine learning/data mining | Comments (1)

augusti 06, 2003

Musikspelande i ungdomen ger bättre verbalt minne

Lite mer om musik.

Enligt Music instruction aids verbal memory ger musikutövning hos barn bättre verbalt minne. Det visuella minnet påverkas däremot inte.

According to a new study, children with music training had significantly better verbal memory than their counterparts without such training. Plus, the longer the training, the better the verbal memory.
...
Ho, Cheung and Chan propose that music training during childhood is a kind of sensory stimulation that "somehow contributes to the reorganization-better development of the left temporal lobe in musicians, which in turn facilitates cognitive processing mediated by that specific brain area, that is, verbal memory."

Originalrapporten heter Music Training Improves Verbal but Not Visual Memory: Cross-Sectional and Longitudinal Explorations in Children, men den har jag inte hittat.


Resultatet i undersökningen gäller för barn och ungdomar men även vi något äldre borde påverkas positivt av musikutövande. Så börja träna! Elbas är ett mycket trevligt instrument...

Posted by hakank at 09:10 EM Posted to Diverse

augusti 05, 2003

Du är vad du lyssnar på

Enligt en studie som refereras i You Are What You Hear, Psychologists Say har man kommit fram till olika personlighetstyper som baseras på vilken musik man lyssnar på.

The psychologists, Jason Rentfrow and Sam Gosling of the University of Texas, conducted surveys of thousands of people's musical tastes, then came up with four distinct personality categories. Here are some of the characteristics listed in each:

Intense and rebellious: Like rock, alternative, heavy metal; you're an extrovert and sensation seeker.

Reflective and complex: Favor classical, jazz, folk, blues; you are politically liberal and a good conversationalist.

Upbeat and conventional: Listen to country, religious, pop; you are conservative and shy away from new challenges.

Energetic and rhythmic: Fans of funk, hip-hop, soul, electronica; you are enthusiastic, outgoing and liberal.

Mina egna favoritmusikgenres är: jazz, funk, latin och all-hybriden jazzrock/fusion, klassisk musik (speciellt Bach och 1900-tals), minimalistmusik. Lyssnar gärna - när jag kommer åt - på kinesisk folkmusik såsom i klassiska Kung Fu-filmer. Samt Robyn och Spice Girls.

Man kan göra ett eget test på www.outofservice.com.

Posted by hakank at 07:16 EM Posted to Diverse

googles nya synonymoperator

Via mymarkup.net fick jag just reda på att google har implementerat synonym-operatorn "~" (tilde). Urbra!

Jag gjorde en liten undersökning.

Som idiomatiskt exempel på synonymsökning använder google sökningen browser ~help som just nu säges ge 4 640 000 träffar. Några av synonymerna är "guide" och "tutorials". Söker man på dessa, t.ex. browser ~guide får man nästan samma antal träffar (4 330 000) men det är inte samma sidor i samma ordning som kommer upp, dock är första länken samma för de två sökningarna. Detta innebär alltså att man nog även i fortsättningen måste trixa med sina val av synonymer.

Dock är "~" ett bra steg framåt, inget snack om det!

Posted by hakank at 10:18 FM Posted to Sökmotorer

augusti 04, 2003

Six degrees of exploitation?

I dagens Wall Street Journal ska det finnas en artikel Six degrees of exploitation? som handlar om följande (summering från Corante.

Discusses new software programs being developed to help companies mine, analyze and use the professional relationships of their employees. "The programs scan workers' contacts from their computerized address books, instant-message buddy lists, electronic calendars and e-mail correspondence [and] then make maps of all the relationships they find among the employees and all their contacts," says the Wall Street Journal. The goal: "to identify people within the company who have potentially useful contacts elsewhere and could make a personal introduction, say, linking a salesperson with a potential customer, an attorney with a prospective client or a fund-raiser with likely donors." Two companies selling such services: Visible Path and Spoke Software.

Man länkar till Wall Street Journal-artikeln här, men det är endast för prenumeranter, och en sådan är jag inte.

Är det någon som läst artikeln och kan referera mer?

Länkar till de två företagen som nämns sist i summeringen: Visible Path, Spoke Software.


Efter lite letande hittade jag en annan artikel om dessa två företag New breed of software maps our interconnections .

Förutom en hel del hype finns det kritiska röster:
Consultants like Krebs also wonder whether such software is truly able to detect nuances in people's relationships or prompt them to share valuable resources with someone they don't know well.

"Like crooks keep two sets of books, I think people are going to keep two sets of Outlook files," Krebs said of the popular e-mai.

Valdis Krebs forskar själv inom social network analysis och finns att beläsa på www.orgnet.com. Även Bernardo A. Huberman (hp information dynamics) nämns i artikeln.

Posted by hakank at 07:35 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Framsticks, ALife simulator

Framsticks är ett verktyg för att skapa och simulera ALife (artificial life). Man kan t.ex. göra 3D-filmer som är rätt fotorealistiska, några exempel finns här.

Jag har mest lekt med existerande konfigurationer och inte skapat så mycket eget. Men imponerande är det.

Ladda ner systemet kan man göra här. Finns för MS Windows och Linux. Varning! Jag har haft problem med att Linux-varianten är lite instabil. Har dock inte testat Windows-versionen.

Posted by hakank at 06:35 EM Posted to Dynamiska system

Matematiska och statistiska "självklarheter"

Thomas Schellings bok Micromotives and Macrobehavior handlar om hur beteende på individnivå kan påverka en grupps beteende, vilket i sin tur påverkar individen, vilket i sin tur.... Han ger många exempel på sådana fenomen såsom trafikköer, hur man väljer en plats i en föreläsningslokal, skickar julkort till varandra, hur man grupperar sig på fester etc.

En av de saker Schelling är mest känd för (han har även skrivit betydande verk inom spelteorin) är sin analys av segregering: om samtliga inom en befolkning kan acceptera ett blandat grannskap men kräver att det åtminstone finns minst 30% av grannar av "samma slag", så tenderar det att bli en rätt kraftig segregering. Det är alltså makrobeteende (segregering) som uppstår ur mikromotiv (minst 30% grannar av samma slag). Segregering inom bostadsorter, och grupperingar på fester är några exempel på detta.

Kapitel 2 ('The inescapable mathematics of musical chairs') handlar om vissa grundläggande "självklara" sanningar om aggregerade värden, dvs värden för en hel grupp (medelvärden etc) som man kanske inte så ofta tänker på eller inser vidden av. Schelling listar upp en rad sådana sanningar, t.ex. att det alltid finns någon som är först respektive sist när vi sorterar personer enligt något specifikt kriterium, t.ex. längd, betyg på ett prov eller inkomst. Han drar en hel del slutsatser, t.ex. vad man ska tänka på när man planerar trafikljus eller skidliftar.

[Mer om mikromotiv/makrobeteende och hur de kan simuleras kommer, som tidigare utlovats, inom en framtid.]

När jag läste detta kapitel om matematiska/statistiska "självklarheter" kom jag att tänka på några bra artiklar jag läste för ett tag sedan. De handlar om olika typer av feltänk som är mycket lätta att göra och som vi rätt ofta gör. Artiklarna kan förhoppningsvis öka känsligheten att detektera sådana feltänk.

Of birthdays and clusters. I data över en tillräckligt stor grupp finns det alltid någon typ av kluster att hitta, om man letar tillräckligt länge. Vi har en tendens att övertolka dessa kluster och dess betydelser.

One of the concepts that gets the media excited and brings a glow of expectation to the eyes of compensation lawyers is the cluster. Every time there is a disease outbreak, cluster-watching comes back into vogue, as is now happening in the UK during the foot and mouth epidemic.

The extreme value fallacy förklarar lite om en viss typ av elakartad 'data snooping' som övertolkar att det alltid finns någon som har högst eller lägst värde. Artikeln ger också en kort introduktion i den fascinerande statistiska tekniken extremvärdesanalys.

A very common example is the birth month fallacy, which recurs in the media several times a year. It usually takes the form of a headline such as People born in July are more likely to get toe-nail cancer or more fancifully Cancerians are more likely to get toe-nail cancer. What the 'researchers' have done is look at the statistics for each of the twelve months, pick out the biggest, and then marvel that it seems large compared with what you would expect for a random month.

Birth daze gör en något mer matematisk genomgång av ovanstående.

It's a record!: Rekord kan, per definition, endast förbättras. Artikeln diskuterar lite om konsekvenserna av detta enkla faktum.

(Det var bland annat ovanstående artiklar som fick mig att intressera mig för just ämnet extremvärdesanalys för ett bra tag sedan.)


Sajten där dessa artiklar finns, Number Watch, är en ständig källa till intressant, ibland provokativ, läsning. Programförklaring: This site is devoted to the monitoring of the misleading numbers that rain down on us via the media. Whether they are generated by Single Issue Fanatics (SIFs), politicians, bureaucrats, quasi-scientists (junk, pseudo- or just bad), such numbers swamp the media, generating unnecessary alarm and panic. ... .

Frequently Asked Questions ger en bra översikt över saker som behandlas.

Posted by hakank at 09:17 FM Posted to Dynamiska system | Statistik/data-analys | Comments (2)

augusti 03, 2003

Optiskt kamouflage

Enkelriktat läste jag om optiskt kamouflage.

Vill man läsa mer om detta fascinerande ämne och även se lite rörliga bilder bör man gå till Optical Camouflage. Fler skojiga projekt av samma gäng finns här

Posted by hakank at 11:52 EM Posted to Diverse

Forskning om intelligens

Några Nature-artiklar om forskning om intelligens.

Mouse intelligence measured berättar om försök på möss som kanske kan förklara vad intelligens (även hos människor) egentligen är.

Scientists have long used a factor called general intelligence or 'g' to rate people's brainpower. The measure spans verbal, logical and mathematical tasks - so a person with a big 'g' tends to score highly in all intelligence quotient (IQ) tests, and do well in school and work.

Mice have a version of 'g', according to a team led by Louis Matzel of Rutgers University in Piscataway, New Jersey1. Animals that come top in one learning test often score better on others, they found: a maze champion might be a sniffing sensation too. "Once in a while you come across one that's absolutely stunning," says Matzel.


En relaterad artikel Chess and GO no-brainers?: Amateur chess and GO players do not use an area that is believed to house general intelligence, sometimes called 'g', US and Chinese researchers have found. Amateur chess and GO players do not use an area that is believed to house general intelligence, sometimes called 'g', US and Chinese researchers have found. "It's a provocative claim," admits team member Sheng He, who is based at the University of Minnesota in Minneapolis.

Posted by hakank at 07:10 EM Posted to Diverse

augusti 02, 2003

Skandinaviska länder har kortast time-to-takeoff

Enligt European economies show dramatic differences in innovativeness, says O.R. study har de skandinaviska ländernas produkter den kortaste tiden från start till take-off. Detta tolkas i artikeln som att vi är mest innovativa. Tyvärr står det inget i artikeln om produkternas kvalitet eller hur bra det gått för produkterna efter lanseringen.

A study of 137 new product launches in 16 European countries shows the persistence of major regional disparity in the era of the European Union, according to an article in a journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS®)

De produkter som studerats var: refrigerators, washing machines, freezers, dishwashers, color televisions, dryers, VCR's computers, CD players, and microwave ovens.

"While we expected some differences, we were surprised by the size of the differences," the authors write. "We were also surprised by the fact that Scandinavian countries tend to have the shortest 'time-to-takeoff' of all European countries. In contrast, the large economies of Europe – France, Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom -- turned out to be less "innovative" than the Scandinavian countries."

Några av slutsatserna i rapporten:

* 'Time-to-takeoff' for new products differs dramatically between countries (for example, 3.3 years for Denmark and 9.3 years for Portugal). On average, time-to-takeoff takes about half the time in Scandinavian countries (4 years) as it does in Mediterranean countries (7.4 years).
* Cultural factors partly explains these differences. In particular, the probability of takeoff increases in countries that place high in an index of achievement and industriousness and low in uncertainty avoidance.
* Sales of most new products display a distinct takeoff in various European countries, at an average of 6 years after introduction.

De finns även en rekommendation hur man introducerar nya produkter i Europa: Based on their research, the authors recommend that European marketers introduce new products first in a few countries, employing what is called a waterfall strategy, rather than in many countries at once, what marketing literature calls a sprinkler strategy.

Posted by hakank at 09:34 FM Posted to Diverse

augusti 01, 2003

Nya First Monday ute

Det senaste numret av First monday innehåller

Posted by hakank at 08:04 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks