« Om ordvitsar och annat - en hjärdump | Main | Philip Anderson "More is different" »

augusti 30, 2003

Begreppet "överraskning", en annan hjärndump

Detta är en liten hjärndump av några tankar jag haft den senaste tiden. Nämligen om begreppet överraskning. Jämför med det jag precis skrev om Om ordvitsar och annat - en hjärndump.

Av olika anledningar har jag börjat fundera på begreppet överraskning (eng. surprise). Här är några, synnerligen ofullständiga, kopplingar som gjorts eller som jag själv tycker mig se.

Emergensteori
Vem skrev att begreppet "surprise" inte var tillräckligt operationellt som definition på ett emergent fenomen? (Det var i en fotnot på första eller andra sidan i ett paper jag läste för några veckor sedan.) Vad har mer skrivits om detta?

Machine learning/data mining
Ett av syftet [till och med det uttryckliga syftet! Referens?] med machine learning och data mining är att skapa överraskande resultat, dvs oväntande resultat.

Det har forskats en del i detta, det vet jag. Var/vem?

Detta har en stark koppling till informationsbegreppet men även till begreppet "intressant": Något fakta, F, är överraskande (inom machine learning/data mining) om man (målgruppen) dels inte visste om F tidigare, dels om F "tillräckligt intressant", hur nu det ska definieras.

Humor
En av anledningarna till att vi skrattar åt en (viss typ av) humoristisk händelse är att vi finner något i den överraskande/oväntat. Ordvitsar är ett paradigmatiskt exempel.

Sannolikheter
Att någon vinner en miljon på lotteri är inte speciellt överraskande. Däremot skulle jag bli mycket överraskad om jag själv eller någon jag känner skulle vinna.

Ett annat exempel, och där jag tror att man (Persi Diaconis?) forskat eller i alla fall skrivit om är tillfälligheter (coincidence) i samband med skrock, folktro etc. Exempel på sådana tillfälligheter är t.ex. att jag drömde om en gammal klasskamrat i går natt och idag träffade jag henne på stan. Detta leder drömmaren att tro att det finns någon mening i denna tillfällighet (vad det nu än är för typ av mening).

Uppenbarligen krävs det en viss typ av överraskning här: T.ex. om jag går i skola och drömmer om en av mina (nuvarande) klasskamrater är det inte speciellt förvånande om jag träffar henne nästa dag i skolan.

Slumpmässighet är i någon mening överraskande, i betydelsen oväntat eller att ett specifikt utfall inte går att förutse (aggregerat går det däremot ibland att göra).

Men det känns konstigt att säga att jag blir överraskad att en tärning i ett speciellt slag skulle komma upp med en sexa (det kunde jag inte förutse). Däremot blir jag överraskad om det kommer upp t.ex. 20 sexor i rad, och jag börjar troligen ana något fusk.

Oväntat
För att vara överraskande mäste det vara oväntat. Vilket i princip är samma som "sannolikheter".

Skräckfilm
En av poängerna med denna typ av filmer är att bli överraskad, här mer i betydelsen skrämd.

En "dålig" skräckfilm är en film där man kan förutse (ett annat nyckelord) ett spökes uppdykande och man blir därmed inte skrämd.
(Jämför med en dålig vits: den går att förutse.)

Två noter: a) Jag ser inte speciellt mycket på skräckfilmer. I princip var Exorsisten den senaste jag så och jag blev inte så mycket skrämd som äcklad.
b) vad jag förstår finns det andra kvaliteter i skräckfilmer, som troligen har undgått mig.


Förväntningar
Ett nyckelbegrepp är naturligtvis vilka förväntningar vi har kring en viss situation. Att en skolad matematiker kommer på något revolutionerande är inte så överraskande, däremot att en helt oskolad indier gör det (Ramanujan).

Cf Kants definition på humor: "En spänd förväntans upplösning i intet".

Kreativitet
Det ligger väl nästan i begreppet kreativitet (möjligen via humor) att det ska vara överraskande.

Se till exempel det Niklas Johansson skriver i här om humor och kreativitet:

Humor och kreativitet berörs även i In the mind's eye. Thomas G. West skriver att idéer som möts med gapskratt ofta visar sig vara de mest kreativa. Han hävdade att skratt är ett bra mått på vad som är kreativt och inte. Om jag minns rätt använde han bröderna Wright som exempel. Hade jag inte sett ett flygplan och förstått tekniken bakom är jag rädd att jag också hade skrattat åt dem.

Vid brainstorming är det ofta de tokigaste idéerna som leder till de bästa associationerna och som sedan blir de genomförbara lösningarna.

Information
Det finns en stark koppling mellan överraskning och den information vi har om en situation, händelse etc.

Om jag läser en bok som jag klassar som en typisk kioskdeckare men sedan får reda på att författaren fått Nobelpriset i litteratur (med speciellt nämnande av denna bok) skulle jag bli mycket överraskad. Skulle jag veta detta innan skulle jag troligen läst boken annorlunda och möjligen inte tyckt så nedlåtande (alternativt ansett att Akademien var några riktiga knäppgökar).


Paradigmskifte
Är det inte någon som har det som exempel på humorteori. Paulos?


Jämför med ord med liknande betydelse: förvånad, överrumplad (t.ex. av ett regn), häpen.

Posted by hakank at augusti 30, 2003 01:01 EM Posted to Humor | Komplexitet/emergens | Sammanträffanden

Comments

Serendipitet/serendipity är ett annat begrepp som kan vara aktuellt i sammanhanget. Familjetillvarons randvillkor förhindrar mig att leta länkar och litteraturreferenser just nu, men jag kanske återkommer till ämnet.

Posted by: Gustav Holmberg at augusti 30, 2003 03:20 EM

Tack för påminnelsen!

Jag har ju faktiskt boken 'Serendipity: Accidental Discoveries in Science' skriven av Royston Roberts (men har inte läst den). Får kolla om det står något mer teoretiskt om begreppet.

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0471602035/qid=1062249821/sr=2-1/ref=sr_2_1/103-4404490-3978229

Här finns en definition:
http://www.simonsingh.net/What_is_Serendipity.html

Tyvärr verkar det finnas filmer och annat med detta namn...


Hittar du mer får du gärna återkomma.

Posted by: Håkan Kjellerstrand at augusti 30, 2003 03:34 EM