« april 2004 | Main | juni 2004 »

maj 30, 2004

Filosofiska rummet: Hur tänker vi?

Veckans "Filosofiska rummet" heter Hur tänker vi?. Längst uppe i högerspalten finns länk till RealAudio-version av programmet.

Så här beskrivs det:
Talspråket, kroppsspråket, skriftspråket, bildspråket och symbolspråket - människan har många språk för att förmedla sina tankar till omvärlden. Men vilket språk använder vi när vi tänker? Hur gör vi när vi obehindrat låter tanken flyga mellan semesterplaner, sexuella fantasier och filosofiska begrepp?

Gäster: Peter Gärdenfors, kognitionsforskare, Yvonne Eriksson, forskare i konst och bildvetenskap och Martin Ingvar, professor i kognitiv neurofysiologi.

Programledare. Peter Sandberg

Posted by hakank at 10:55 EM Posted to Filosofi

Kluster i den svenska bloggosfären

David Pettersson på Månhus Beta gör i Kartläggning en intressant kartläggning (klustring) av ett flertal svenska bloggar, som han skriver: efter hur jag uppfattar deras stil, innehåll och hur de håller ihop sinsemellan. Vad jag förstår har han använt sin intuition och inte "hård data" för detta.

Efter att ha skrivit en kort kommentar hos David kom jag på att hans Efter ett snabbt försök att skissa det på papper insåg jag att det är väldigt svårt när man inte har tillgång till åtminstone fem dimensioner. torde innebära att han har fem mer eller mindre uttryckliga dimensioner i åtanke.

Om man kunde få honom att skriva ner, t.ex. i distansmatrisform, vilka bloggar som är lika/långt i från varandra med avseende på de respektive (eventuellt namnlösa) dimensionerna, borde man kunna göra en automatisk klustring, t.ex. via statistik/dataanalys-paketet R som har en hel del metoder för att visa kluster.

För övrigt noterar jag att det finns två stora grupper utan inbördes koppling, fast det är kanske det som David inte riktigt tycker stämmer, eftersom han vill knyta ihop vänster och höger sida. En torus kanske?

Posted by hakank at 10:19 EM Posted to Blogging | Statistik/data-analys | Comments (3)

Jochen Fromm: The Emergence of Complexity

I mitten av mars läste jag en tidig version av Jochen Fromms bok The Emergence of Complexity. Boken var så intressant att jag mailade frågor, språkligheter och glada tillrop till författaren, varpå en trevlig maildiskussion uppstod.

Nu har boken kommit i tryck och jag tänkte härmed göra lite reklam för den. Via förlagets sida om boken kan man ladda ner en outskrivbar PDF-version av boken. Gör gärna det! (Läs t.ex. gärna Acknowledgements, sid iii.)

Uppdatering: Mer info om boken finns här, se även extended abstract.


Abstract från Jochen Fromms site:
This book considers the question how complex systems suddenly emerge during the course of evolution and why the long-winded evolution of systems and species is interspersed with short phases of fast revolutions. Based on an agent based view of complex systems, the author gives well illustrated explanations for the emergence of complexity and describes how systems become more and more complex. From ancient cultures to modern states and from the earliest primitive organisms to self-conscious human beings, the text explores the widest range of phenomena with the fewest possible principles.

All Multi-Agent Systems have a natural system boundary, the agent itself. As the word "emergence" suggests, the emergence of complexity is always possible at system boundaries, which enable the transfer of complexity between different systems. Fitness barriers set the boundaries of evolution. Revolutions in evolution are possible because evolution gets stuck from time to time when a large fitness barrier is reached. Evolution waits until massive catastrophes break these barriers or single agents are able to cross them through a tunneling process.


Boken är en fascinerande resa inom en mängd områden: agenter, komplexa adaptiva system, self-organized criticality, biologi, geologi, historia, psykologi, kvantfysik, arkitektur etc där författaren försöker att koppla ihop olika typer av komplexa system till ett enhetligt begrepp. Det är alltså ett försök till ett systembygge inom det stora område som kallas för komplexa adaptiva system (eller emegenta system).

Man bör nog inte läsa boken som en introduktion i komplexa system. Flera begrepp förutsätts att man känner till även om de ges en kort förklaring när de introduceras, såsom Per Baks "Self Organized Criticality". Däremot diskuteras begreppen "agent" (Multi-Agent Systems, MAS) och "komplexa adaptiva system" (complex adaptive system, CAS) detaljerat och med en hel del exempel, t.ex. hur pyramider har utvecklats och hur ritualer förhåller sig till andra fenomen.

Det är en spekultiv skrift och det är ibland svårt att veta "spekulations-status" på de teorier som framförs eller citeras. Det är inte mycket matematiska formalismer eller detaljerade genomgångar av data, vilket kan ses både som en fördel och en nackdel.

Styrkan i boken är försöken att göra en enhetlig analys mellan de många olika typer av emergenta fenomen i världen, i så skilda områden som psykologi, arkeologi, sociologi, fysik, biologi etc, och det ofta ganska korta beskrivningar på teorier som är relevanta varpå sedan lämnas en litteraturrefererens. Det finns flera instruktiva tabeller som visar hur olika typer av emergens/komplexitet kan vara relaterade till varandra, t.ex. tabell 13 (sidan 99) i avsnitt 4.3 "The social meaning of rituals" som visar relationer mellan olika typer av nivåer i ett urval sociala grupper.

Dynamiken mellan skapande (evolutionär utveckling) och förstörelse (stora katastrofer) för att åstadkomma emergenta fenomen betonas. Båda är nödvändiga för att komplexa adaptiva system ska uppstå. Ett avsnitt diskuterar de olika katastrofer på jorden som lett fram till människans medvetande och kultur. En annan princip som betonas är co-evolution som förklarare ägget-och-hönan-problem med att ingendera egentligen kom först utan de har utvecklats tillsammans. Speciellt intressant här är relationen/samverkan mellan rn agent och det CAS denne lever i, samt relationen mellan olika nivåer av CAS.

Några exempel på teorier som diskuteras.

Psykologen Erich Fromms teori om "att ha" och "att vara" används för att förklara olika relationer mellan agent och komplexa adaptiva system. Man skulle här eventuellt kunna jämföra med OO-begreppen "is-a" och "has-a", något som dock inte diskuteras i boken. Däremot tas översiktigt upp andra exempel från systemutvecklingsvärlden, t.ex. design patterns. Jochen Fromm skrev dock i höstas ett läsvärt paper som handlar mer om detta: Evolution of programming - Computer science as a Complex Adaptive System (PDF).

"Flow activities" (beskrivs i kapitel 4.6 "Rituals and 'Flow -Activities'") används för att beskriva "enande projekt" över lång tid, t.ex. byggande av pyramider, som ses som en av de viktigaste orsakerna till att en civilisation växer fram. Denna teori är från Mihaly Csikszentmihalyi som beskriver den bl.a. i boken Flow. Både Peter Lindberg och Niklas Johansson har nämnt denna bok tidigare.


Det som egentligen gjorde att jag mailade till Jochen var hans kommentarer om skratt/humor och insikt kopplat till komplexa system, som finns på sidan 22 (min fetning): There are many similarities between Per Bak's famous sandpile model and the process of insight. As friction between tectonic plates is the cause of earthquakes and friction is the cause of avalanches in sandpile models, incongruities and fractures in meaning are the cause of insights and laughter. Insight and laughter are mental earthquakes.

I tabell 3 "Self-Organized Criticality (SOC) in different systems" på sidan 22, får sålunda skratt och insikt sin plats i systemet jämte jordbävningar, laviner och regn. I kapitel 6 "Levels and Boundaries" jämförs sedan skratt/insikt och andra mentala revolutioner med Kuhns paradigmteori. T.ex. nämns John Morreall; se nedan för fler länkar.

Det är alltså en fascinerande bok om det mesta i tillvaron, och som inspirerar eller manar till vidare läsning vadhelst man tycker är intressant. Jag hoppas att det kommer en ännu tjockare bok där Jochen får bre ut sig ordentligt med fler förklaringar och mer detaljerade exempel. Och där humor och insikter beskrivs mer.


Se vidare:
Jochen Fromm
Complex Adaptive Systems, Jochen Fromms sida om CAS.
Mad scientists, strange brains and other geniuses
Mailinglistan CAS-Group, som nu även har ett RSS-flöde.

Mer om John Morreall
John Morreall Amazon-länk till Morrealls böcker
Humorworks.com
The Rejection of Humor in Western Thought.

Posted by hakank at 12:19 EM Posted to Komplexitet/emergens

maj 29, 2004

Primtalstvillingar

Richard Arenstorf ger sig på att bevisa att det finns oändligt antal primtalstvillingar: There Are Infinitely Many Prime Twins.
Abstract
A proof of the twin-prime conjecture is presented using methods from classical analytic number theory.

Se vidare Mathworld-artiklarna
Twin Prime Conjecture
TwinPrimes.

Via en slashdotdiskussion av sedvanlig kvalitet.

(Nej, jag har inte läst och förstått papret.)

Posted by hakank at 07:40 FM Posted to Matematik

maj 28, 2004

Reguljärt uttryck för pokerhänder

Michael Ash ger sig i sin Regex Blog på att skapa ett reguljärt uttryck för vinnande pokerhänder. Kul sak. Se vidare anteckningen Shuffle up and deal.

Liksom en av kommentatorerna kommer även jag att fundera lite på detta...

Se även
Reguljära uttryck samt kategorin Reguljära uttryck etc.

Posted by hakank at 05:51 EM Posted to Reguljära uttryck etc

maj 27, 2004

Hjärnans lilla värld

New Scientist: Small world networks key to memory:

If you recall this sentence a few seconds from now, you can thank a simple network of neurons for the experience. That is the conclusions of researchers who have built a computer model that can reproduce an important aspect of short-term memory.
...
Now it looks as if working memory, which allows short-term recall of fleetingly remembered information such as phone numbers, relies on the same property [small world network]. This type of memory resides in an area at the front of the brain called the prefrontal cortex, which is involved in learning, planning and many higher cognitive functions.
...
The new work may be an important step towards a theory of how the brain works. "What I really like about this system is how simple it is," says John White, a biomedical engineer at Boston University. "That means it might be possible to move from computer models to a rigorous mathematical description, which would really advance the field."

Posted by hakank at 09:00 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

maj 26, 2004

InfoViz: Syntactic Knowledge and Visual Knowledge

InfoViz: Syntactic Knowledge and Visual Knowledge.

The traditional way of interacting with a computer needed what Ben Shneiderman calls “syntactic” knowledge. The graphical user interface has substituted syntactic for visual knowledge. Each one has its own advantages and drawbacks.

Posted by hakank at 06:14 FM Posted to Diverse

maj 25, 2004

Om den svenska nätbokhandeln

Svensk Bokhandel: Att skynda långsamt är lönsamt. En intressant historik över den den svenska nätbokhandeln.

Sedan starten 1997 har den svenska nätbokhandeln sålt böcker för drygt en miljard kronor. Bokus, en av de två stora, nådde sin höjdpunkt för tre år sedan och passeras nu av AdLibris som skyndat långsamt.

1997 är ett år att hålla i minnet för den svenska bokbranschen. Den 29 januari detta år startade Kajsa Leander och Ernst Malmsten det företag som blev startskottet för en ny affärsidé inom svensk bokhandel. Samma år den 19 februari inregistrerades Svenska Internetbokhandeln och den 16 april lades grunden till AdLibris.

Egentligen började hela historien i Seattle sommaren 1995 då Jeff Bezos startade Amazon.com i ett garage. Redan i maj 1997 registrerades Amazon på Nasdaq och fick en svindlande kursutveckling. Då låg Leander och Malmsten i startgroparna med Bokus, och med planer att erövra hela Norden.

Sju år senare har vi facit.


Via Henrik Torstenssons Weblog.

Posted by hakank at 06:32 EM Posted to

maj 24, 2004

Hur man får goda idéer

New York Times-artikeln Where to Get a Good Idea: Steal It Outside Your Group skriver om hur goda idéer kommer till. (Inte helt opassande läsning efter skrivande av ett långt mail till Peter Lindberg kring hans Om intellektuellt skapande, Lynchs "imageability", systemutveckling, m.m.).

Got a good idea? Now think for a moment where you got it. A sudden spark of inspiration? A memory? A dream?

Most likely, says Ronald S. Burt, a sociologist at the University of Chicago, it came from someone else who hadn't realized how to use it.

"The usual image of creativity is that it's some sort of genetic gift, some heroic act," Mr. Burt said. "But creativity is an import-export game. It's not a creation game."
...
"People who live in the intersection of social worlds," Mr. Burt writes, "are at higher risk of having good ideas."


Se även
Ronald S. Burt
Han har skrivit boken Structural Holes: The Social Structure of Competition som nämns i artikeln. (Boken har inköpts men ännu inte lästs.)

Structural Holes and Good Ideas (PDF) är en preprint funnen via google. Kanske av det paper som nämns i artikeln?

Posted by hakank at 09:20 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks | Comments (9)

maj 20, 2004

Da Vinci-koden (The Da Vinci Code)

Så har jag nu läst ut The Da Vinci Code ("Da Vinci-koden" i svensk översättning) av Dan Brown. Här nedan avslöjas inga detaljer om boken, och har du samma intressen som jag är du bara glad för det.

När jag hörde talas om boken förra året verkade den intressant, men annan litteratur prioriterades. En god vän berättade entusiastiskt om den för några månader sedan, varpå den inköptes.

Häromdagen började jag faktiskt läsa den, inspirerad av Mats Anderssons nyliga kryptogåtor (se t.ex. Mats Anderssons två kryptogåtor, lösningar, programkod samt lite kringtänk), och att Mats nyss läst boken.

Några av de få recensionerna jag läste i höstas (har glömt vilka) jämförde boken med Umberto Eco och hans Foucaults Pendel och Rosens namn som jag läste med stor behållning för en massa år sedan, men eftersom recensionerna började avslöja gåtorna och för mycket kring handlingen i Da Vinci-koden ville jag inte fortsätta läsa dem. Därefter försöktes hållas total webbtystnad kring boken.

Men det borde jag nog inte gjort. Förväntningarna var höga på boken: en kraftig kritik av kristendomens historieskrivning (i och för sig en blandning av fakta och fiktion), dekonstruktion av några mycket kända konstverk samt gåtor genom hela boken. Boken handlar även om symboler, något som tidigare fascinerat mig, främst symboler i konsten, drömmar och myter. Allt detta inramat i en spännande deckarhistoria.

Boken var naturligtvis en sidvändare. Den övergripande deckarhistorien (pusseldeckaraktig) liksom gåtorna var skojiga att ge sig på, så visst var boken en behållning.

Men när boken var färdigläst kändes den ändå märkligt lättviktig. Inte själva budskapet om bakgrunden till kristendomen, Da Vinci eller hemliga sällskap, för självklart kommer jag att söka vidare om detta. Det var nog de där förflugna kommentarerna om Umberto Eco som helt enkelt gjorde att förväntningarna ställdes allt för höga.

Kanske jag ännu bara börjat med Dan Browns egentliga gåta: Vad är sanning och lögn i boken...

Avslutningsvis: 212 36 163 30 42.

Posted by hakank at 09:27 EM Posted to Böcker | Comments (16)

Skippa trafiksignalerna?

Salon-artikeln Why don't we do it in the road? (registrering eller "day pass" krävs) handlar om att skippa trafiksignalerna. Några citat ur artikeln:

A new school of traffic design says we should get rid of stop signs and red lights and let cars, bikes and people mingle together. It sounds insane, but it works.
...
"One of the characteristics of a shared environment is that it appears chaotic, it appears very complex, and it demands a strong level of having your wits about you," says U.K. traffic and urban design consultant Ben Hamilton-Baillie, speaking from his home in Bristol. "The history of traffic engineering is the effort to rationalize what appeared to be chaos," he says. "Today, we have a better understanding that chaos can be productive."
...
Reversing decades of conventional wisdom on traffic engineering, Hamilton-Baillie argues that the key to improving both safety and vehicular capacity is to remove traffic lights and other controls, such as stop signs and the white and yellow lines dividing streets into lanes. Without any clear right-of-way, he says, motorists are forced to slow down to safer speeds, make eye contact with pedestrians, cyclists and other drivers, and decide among themselves when it is safe to proceed.
...
[T]he ability of traffic to move smoothly through the built environment, depends on performance of your intersections, not on your speed of flow between intersections." And intersections, he says, work much more efficiently at lower speeds. "At 30 miles per hour, you frequently need control systems like traffic signals, which themselves mean that the intersection is not in use for significant periods of time. Whereas at slower speeds vehicles can move much more closely together and drivers can use eye contact to engage and make decisions. So you get much higher capacity."


Artikeln länkar även till boken Roundabouts: An Informational Guide.

Posted by hakank at 06:09 EM Posted to Komplexitet/emergens | Comments (1)

maj 19, 2004

"Yes!" betyder "Ja!"

I förra veckan skrevs den möjligen något kryptiska anteckningen Yes!. Det är nu dags att lätta på förlåten.

Flera gissade korrekt att det var ett glädjeuttryck över ett jobberbjudande hos ett intressant företag. Idag skrevs de nödvändiga pappren under och var tillika den första arbetsdagen. Som var mycket bra arrangerad: en väl anpassad introduktion i företagets produkter och system samt mer praktiska saker såsom besök på restauranten (helt OK panerad fisk med tartarsås), var sockerskålen brukar stå och vilken skrivare man ska använda.

I morgon är det vilodag vilket passar utmärkt för att smälta intryck och databasrelationer. På fredag fortsätter så introduktionen i mer intrikata detaljer.

Kul!

Posted by hakank at 07:09 EM Posted to Diverse | Comments (12)

maj 16, 2004

MT-Blacklist blacklist checker

Detta är troligen endast intressant för de som bloggar med Movable Type och har bloggspamfiltret MT-Blacklist . Och det är kanske inte ens intressant för dem...

I Avoiding blacklist bloat skriver Jay Allen om att det är viktigt att då och då redigera sin blacklist-fil för att minska redundansen i filen.

Det är inte alltid helt enkelt att lista ut vilka rader/reguljära uttryck som är redundanta,. Som ett proof-of-concept (OK, ett hack) skrevs därför programmet MT-Blacklist blacklist checker som gör några automatiska kontroller:

Än så länge är det inte möjligt att skriva in en URL till en blacklist, utan progammet kan endast kontrollera min blacklist samt master-blacklistan.

Om du skulle vilja kontrollera din blacklist-fil på detta sätt, maila mig URL-en till filen, så ser vi vad vi kan göra.

(Uppmärksamma läsare märker snart att min blacklist-fil i skrivande stund behöver friseras ganska ordentligt, vilket kommer att göras vid tillfälle.)

Posted by hakank at 05:55 EM Posted to Blogging | Reguljära uttryck etc | Comments (3)

DOUOSVAVVM

Apropå dekryptering som har skrivits lite om den senaste tiden.

Slashdottråden Cryptic Code Stumps Experts diskuterar CBS News-artikeln Cryptic Code Stumps Experts som handlar om ett ganska gammalt problem av kryptologiska karaktär, nämligen vad D.O.U.O.S.V.A.V.V.M. betyder.


En möjlig - ehuru månne icke helt akademiskt adekvat - lösning vore att använda program för att skapa akronymer (initialförkortningar) såsom De-acronymize som kan skapa förslag såsom:

Deallocate Outliving Unwilling Officials Saltiest Violating Archaically Victoriously Vanities Manner
Dissidents Opposite Unambiguous Opals Syntactical Vacuum Appear Valid Visitation Marvels
Disjunct Outlived Unionized Observable Supplementary Vultures Alerts Vehicular Vans Mindful

Eller svenska:

Dominikan Oj Urkälla Oral Snål Vatikanen Alkali Verifiera Varsel Mendelism
Dissonera Obeslutsam Underjäsning Ostmask Självrisk Världsomfattande Amalgamplomb Vågkrön Varmluft Molekyl
Drottningbonde Ovärderlig Uppmärksam Outtömlig Styvsyskon Vägkant Avsaltning Vädd Venetian Mikrovågsteknik


För övrigt förevisas här några förslag till lösningar på Mats Anderssons 'FOJKÖNWÅCWNOSQ'-gåta (se t.ex. Mats Anderssons två kryptogåtor, lösningar, programkod samt lite kringtänk):

Filmjölkspaket Ompröva Jalusiskåp Kroppspulsåder Nasalitet Wienerkorv Cykelstyre Walesare Nere Omslagen Skönhetsideal Quiltfoder
Farsotsartad Oförställd Julspel Kromosomskada Nyrekrytera Workshop Center Whippet Nödlidande Operativprogram Smälta Quisling
Formgiva Odräglighet Jättekul Kampeschträd Nästan Whistspelare Caterpillartraktor Weekendstuga Nöjespark Ordföljd Sponsorskap Qatarisk

Posted by hakank at 10:01 FM Posted to Diverse | Comments (2)

maj 15, 2004

ACM Queue: Temanummer om Interprise Search

ACM Queue, temanummer om Enterprise Search.

Via unstruct.org.

Posted by hakank at 07:24 FM Posted to Sökmotorer

maj 14, 2004

Anteckning #666

Äsch, jag glömde bort att kommentera anteckning nummer 666. Det var alltså den förra anteckningen. Så nu vet ni det.

Se även anteckning nummer 613: Statistisk data snooping - att leta efter sammanträffanden där bland annat det magiska talet 666 behandlas. Och varför inte programmet Devil's word som kontrollerar om ett namn eller ord blir 666.

Posted by hakank at 10:37 EM Posted to Diverse | Comments (3)

Forum för Stephen Wolfram "A New Kind of Science"

Den som tycker om Stephen Wolframs bok The New Kind of Science (boken finns online här) är troligen också intresserad av The NKS Forum där boken och relaterade saker diskuteras.

Se även Reference materials samt Stephen Wolfram Publications där andra skrifter av Wolfram finns online.

Tidigare anteckningar:
Wolframs "A New Kind of Science"
Stephen Wolfram i "Senate Subcommittee on Science, Space, and Technology".

Posted by hakank at 09:47 EM Posted to Komplexitet/emergens

Mats Anderssons två kryptogåtor, lösningar, programkod samt lite kringtänk

För ett tag sedan skrev Mats Andersson två kryptogåtor: Kod samt Nytt krypto. Eftersom han faktiskt inte beskrivit de korrekta lösningarna tänkte jag göra det här, inklusive programkod samt lite tänk bakom lösningarna.

Uppdatering: Lustigt nog publicerade Mats lösningarna på sina gåtor några minuter senare än - och tydligen helt oberoende av - denna anteckning. Läs mer i hans Dekryptering.

Lösningarna koms på ungefär med lika delar tur, intuition och brute force. Samt en viss kännedom om hur Mats Andersson tänker; han är nästan lika fascinerad av heltalssekvenser som jag och har tidigare skrivit andra matte/sekvens-problem som jag löst antingen snabbt eller ... mindre snabbt. Se nedan.

Hans första kryptogåta var vad detta betyder:

21 35 39 57 58 76 91 104 118 145 152 167 181 193 222 241 246 264 268 273 293 313 314

Det var ganska enkelt att lösa eftersom det snabbt observerades att det är en sekvens tal som hela tiden ökar, och där differensen håller sig till tal mellan 0 och 29, dvs antalet svenska bokstäver. Differenssekvensen är:

[14, 4, 18, 1, 18, 15, 13, 14, 27, 7, 15, 14, 12, 29, 19, 5, 18, 4, 5, 20, 20, 1]

Sedan var det enkelt att skriva Python-koden nedan. Huvudprincipen är att göra om bokstäverna till siffror där "A" = 1, "B" = 2, osv och sedan tillbaka på motsvarande sätt, dvs 1="A", 2="B" osv. (I ett tidigare program/problem, PageRank-profetia, använde Mats ASCII-värdet för bokstäverna, men här leder en sådan konvertering till lustiga resultat för "Å", "Ä" och "Ö".)

# skapa differenssekvens
def diff(L):
     return [L[l]-L[l-1] for l in range(1, len(L))]

alfa = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ"
# koden
str = "21 35 39 57 58 76 91 104 118 145 152 167 181 193 222 241 246 264 268 273 293 313 314"
# skapa lista av tal
L = [int(l) for l in str.split(" ")]

# skapa differenslista, konvertera tillbaka till bokstäver, lägg till första
# elementet manuellt
print "".join([alfa[i-1] for i in [L[0]] + diff(L)])

Vilket ger som resultat:

UNDRAROMNÅGONLÖSERDETTA

dvs "Undrar om någon löser detta".


Den andra kryptogåtan var något knepigare, dvs vad står här:

F O J K Ö N W Å C W N O S Q

Den - egentligen ogrundade - ingångsintuitionen var att problemet skulle vara en variant av föregående problem, möjligen kombinerat med någon ceasar-kod, dvs rot(N) (se t.ex. Introduction To Codes, Ciphers, & Codebreaking).

Det som ledde mig på avigvägar här var att differensen i sekvensen är negativ. Konvertering från bokstäver till tal är (variabeln s2 i Python-koden nedan) är

[5, 14, 9, 10, 28, 13, 22, 26, 2, 22, 13, 14, 18, 16]

där differensen (variabeln dd) är sålunda

[9, -5, 1, 18, -15, 9, 4, -24, 20, -9, 1, 4, -2]

Detta justerades först med absolutvärdet, men det gav inget intressant resultat. (Här testades f.ö. även med en reverse av strängen. Cf Magnus Bodins rot-13 palindrom som han vänligt nog mailade mig som en gåta att lösa innan han publicerade den på sin sajt).

Varpå substitutionschiffer började dyka upp som en alternativ - med felaktig - lösning, och ledde till skapandet av programmet Isomorphic Words, där egentligen bara "exakta isomorfiska ord" kan vara en lösning på problemet. Se vidare blogganteckningen Isomorfa ord (Isomorphic Words).

När jag några dagar senare tog tag i gåtan igen, insågs med viss plötslighet att modulo-operatorn justerar för negativa tal. Sedan var det bara en fråga om brute force för att testa alla modulo-möjligheter (1..28) där 28 (== -1) är den korrekta.

Här är Python-koden för programmet:

# kodordet
s = "FOJKÖNWÅCWNOSQ"
alfa = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ"
alfa_len = len(alfa)

# skapa översättningstabell
alfa_hash = {}
i = 0
for a in alfa:
     alfa_hash[a] = i
     i += 1

# gör om till tal
s2 = [alfa_hash[i] for i in s]

# gör differanssekvens
dd = [s2[l] - s2[l-1] for l in range(1, len(s2))]

# konvertera tillbaka till bokstäver, lägg till första bokstaven ("F") manuellt
x = [s[0]] + [alfa[(i-1) % alfa_len] for i in dd]

# skriv ut
print "".join(x)

Programmet skriver ut svaret

FIXARNIDETTADÅ

dvs "Fixar ni detta då".


Mats har gjort andra skoj matematiska gåtor. Den som var svårast att lösa beskrivs i Mats Anderssons matematiska gåta.


Se även blogganteckningen Rekreationell matematik ocn annat tankegodis där relevant literatur kring heltalssekvenser och annat beskrivs.

Posted by hakank at 09:03 EM Posted to Diverse | Comments (1)

Scale-Free Network Business Development Strategy

Tom Sato: Scale-Free Network Business Development Strategy (PDF)

Human society, Internet, interaction of protein, and the business community have one thing in common. They are all networks of nodes that interact with each other and the shape of these networks all have the same scale-free characteristics. Scale-free network has few hubs that connect vast numbers of nodes and a large number of nodes that has very few connections. You can spot it by plotting a graph of number of nodes verses number of links. Scale free always has a distribution that follows the power law. It is the network topology of choice because of its robustness, fast communication and ability to evolve.

This paper examines how to apply scale-free network in business development, and use it to grow the business into unbeatable success. It is based on the author’s experience as Windows Product Manager at Microsoft Japan during the Eighties and two ground breaking books, Linked by Prof. Albert-Laszlo Barabasi at Univ. of Notre Dame and Tipping Point by journalist Malcolm Gladwell.

Posted by hakank at 07:12 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

maj 12, 2004

InfoVis: The Plastic Number and the Divine Proportion

InfoVis: The Plastic Number and the Divine Proportion:

Scale and proportion are key concepts of visual representations. The divine proportion during centuries and, more recently, Van der Laaan’s plastic number have been proposed as aesthetic choices for proportion. Nevertheless it’s not clear whether they really simplify understanding or aesthetics nor whether they are connected to our nature or not.

Posted by hakank at 08:16 FM Posted to Diverse

maj 11, 2004

Yes!

Yes!

Posted by hakank at 10:00 FM Posted to Diverse | Comments (10)

maj 08, 2004

Isomorfa ord (Isomorphic Words)

Mats Andersson ställde häromdagen en kryptografisk gåta Nytt krypto, som helt enkelt frågar vad F O J K Ö N W Å C W N O S Q betyder.

Efter några försök med standardsaker såsom "difford", rot13, rotN etc, funderade jag på om det kanske var ett substitutionschiffer (ersättningschiffer, substitution cipher), dvs där varje bokstav ska bytas ut mot en annan.

Eftersom sådana chiffer inte nödvändigtvis har unika lösningar, skrevs ett litet program för att kontrollera vilka och hur många ord (från en ordlista) som skulle kunna vara tänkbara kandidater.

I det följande kallar jag två ord som kan förvandlas till varandra med sådan substitution för isomorfa ord (av "iso": samma + "morf": form/struktur).

Programmet Isomorphic Words
Programmet som skapades har nu gjorts webbanpassats och finns på Isomorphic Words, där det beskrivs mer hur programmet fungerar, vad som menas med isomorfism etc.

Tillbaka till Mats pyssel
Listan med isomorfa ord till strängen FOJKÖNWÅCWNOSQ blev 984 ord lång (från en ordlista på cirka 117000 svenska ord)! Här är några av dem, kanske inte helt slumpmässigt utvalda:

Programmet visar även en möjlig mappning (av möjligen flera möjliga mappningar) mellan bokstäverna i orden. T.ex. för ordet stjärneskådare kan man göra följande mappning från strängen FOJKÖNWÅCWNOSQ:

Detta innebär att de bokstäver som förekommer exakt en gång i det inknappade ordet, dvs bokstäverna [CÅFKJQSÖ], kan ersättas med vilken bokstavs som helst som förekommer exakt en gång i stjärneskådare, dvs [aäkjntåd]. På samma sätt kan de bokstäver som förekommer två gånger i respektive ord kan bytas ut mot varandra.

Exakt isomorfism
Programmet har även möjlighet att göra en mer strikt kontroll, där inte bara antalet förekomster av respektive bokstäver ska vara samma i de två orden, utan även där bokstävernas positioner är relevanta. T.ex. orden anna, amma och esse är exakt isomorfa eftersom de har exakt samma uppbyggnad/form: Först en bokstav, sedan en annan, därefter samma bokstav som nummer 2 och till sist samma bokstav som började ordet. Ett ord som jojo är isomorft (två förekomster av respektive två bokstäver) men inte exakt isomorft eftersom det inte har den eftersökta strukturen.

För strängen FOJKÖNWÅCWNOSQ hittades ingen exakt isomorfism i den svenska ordlistan; inte heller i den engelska för den delen.

Uppdatering:
Efter att ha kollat i en betydligt större engelsk ordlista som även inkluderar fraser, hittades den exakta isomorfismen parcel of land som vad jag förstår betyder ungefär "jordlott" (som enligt NE i sin tur har "parcell" som synonym). Mappingen är:

Där hittades även en exakt isomorfism på kjellerstrand: nämligen shipping note med mappningen

(Slut på uppdateringen.)

Däremot har ordet Ordet andersson har följande fyra svenska exakta isomorfismer:

Själva mappningen är här något annorlunda jämfört med "vanliga" isomorfa ord, eftersom positionen spelar roll. För ordet undfallen innebär det att bokstäverna "a", "e" och "d" (från andersson) mappas till samma bokstav i undfallen, men "o" ska mappas till "f", "r" till "u", "n" till "i" samt "s" till "n".

Man kan även notera att mats andersson har 806 isomorfa ord, t.ex. visirvärdighet, trosbekännelse samt amfiteatralisk, men inga exakta isomorfa ord.

Här är några exempel på mer strukturerade former. Man kan notera det förenklade sättet att skriva ut strukturen på de eftersökta ordet.

abcdefghijklm, dvs 13-bokstavsord utan upprepning av bokstäverna,. Det finns 42 sådana i ordlistan, t.ex. vänskaplighet, fasmodulering och fetischdyrkan.

abbccdd: irreell
abbcc: reell

Palindrom:
abcba: 12 stycken, t.ex. varav, girig och kajak
abccba: tillit


Se även
Mats tidigare kryptoproblem: Kod.
Mina andra "useless" program.

Programmet är f.ö. skrivet i Python, och innehåller inte ett endaste reguljärt uttryck.

Uppdatering: OK, kryptogåtan är löstes till slut. Det var inte något substitutionschiffer. Se kommentarerna i problemlänken.

Posted by hakank at 10:04 FM Posted to Program | Språk

maj 06, 2004

Orkut DNS-problem igen

Tydligen har Orkut problem med DNS:en igen. Det märktes i min webbserverlog där väldigt många sökt på saker som orkut dns (googlesökning).

Som skrevs i Orkut DNS-problem kan man komma in på Orkut genom att använda IP-adressen http://66.28.250.19/ i stället

Ytterligare tips kan man få om man läser denna tråd från förra gången det var problem.

Posted by hakank at 08:52 EM Posted to Diverse | Comments (1)

maj 03, 2004

BBC 4 program om small world (från förra året, men i alla fall)

Råkade just hitta BBC Radio 4-programmet Small World från 30 juli 2003, som de första 15 minuterna handlar om small worlds-hypotesen, dvs Stanley Milgrams experiment kring Six Degrees of Separation och den senare utvecklingen av denna teori, såsom komplexa nätverk etc. Man pratar även om Harry Potter och andra spridnings-/påverkanfenomen. Intervjuad blir en av experterna inom området Duncan Watts.

Faktiskt nämns inte bara Milgrams Six Degrees-experiment utan även andra. Hmm, det är nog snart dags att börja läsa Milgram-biografin som har legat bläddrat men annars orörd ett tag.

Se även
Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion samt blogganteckningarna inom denna kategori, t.ex. Recension av Malcolm Gladwell "The Tipping Point".
En kort notis: Stanley Milgram.

Posted by hakank at 07:10 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

Politiska köpmönster på webben: Divided we stand - take III

Valdis Krebs, namnkunnig social nätverksanalyst, har tidigare skrivit om köpmönster vad gäller politiska böcker på Amazon, som visar klustring i vänster- respektive högerböcker (eller vilken dimension man nu vill se detta).

I den nya tredje analysen Political Patterns on the WWW: Divided We Stand... Less skrivs bland annat:

Many thought that Woodward's latest book, Plan of Attack would be read equally by pro and anti-Bush readers. The 'also bought' data does not support that theory. Woodward's book is being bought mostly by those reading left leaning books.

The big difference between this network map and the previous two are the number of books in the middle. The release of two popular middle books, colored purple, exposed a network of middle books. Ghost Wars reveals one group of middle books, while The Rise of the Vulcans reveals a second group. There are now more bridges from right to left [and back] than in the previous maps.

Yet, the division between left and right remains strong. Our network metrics, as well as the visuals, show two obvious clusters with high preference for homogeneous choices. Echo chambers of right and left thought still remain in America.

De två tidigare analyserna: Divided We Stand??? samt Divided We Stand... Still.

Läs gärna även The Social Life of Books Visualizing Communities of Interest via Purchase Patterns on the WWW.

Posted by hakank at 06:18 EM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks

maj 02, 2004

Captology Notebook

Captology Notebook - Stanford University, med tagline Insights from the Persuasive Technology Lab, är en ny blogg om Captology: the study of computers as persuasive technologies. This includes the design, research, and analysis of interactive computing products created for the purpose of changing people's attitudes or behaviors..

Ordet "captology" kommer från de första bokstäverna i Computers As Persuasive Technologies.


Se andra referenser i blogganteckningen Persuasiv teknologi - Captology.

(Via Many2Many.)

Posted by hakank at 08:59 FM Posted to Diverse

Jazz-nätverk

Douglas Heckathorn, Joan Jeffri:
Jazz Networks: Using Respondent-Driven Sampling to Study Stratification in two Jazz Musician Communities (PDF).

Abstract:
The literature on jazz has focused on biographies of major figures, the history of styles, and the influence of jazz on society. Only two studies, one in the Netherlands and one in France, have included obscure musicians as well as the famous, and both were limited by the use of nonprobability sampling methods. This study is based on 564 interviews with jazz musicians in the greater New York metropolitan area and the San Francisco Bay area. It employs respondent-driven sampling, a method that permits representative samples to be drawn from hard-to-reach populations. The analysis extends that method by introducing a means for studying the structure of large social networks, by identifying combinations of in-group affiliation bias (homophily) and out-group affiliation bias (heterophily). The results indicate that cohesion among jazz musicians is based, in part, on race and ethnicity, gender, and age (the latter two of which can also be the basis for stratification), and on style of performance, but the most important determinants are professional contacts, involvement in the jazz community, and primary instrument. Inequality by age and gender are greater in San Francisco, and racial and ethnic boundaries are stronger in New York. Drawing on concepts from the literature on small-world networks, we examine spatial networks, and San Francisco is found to have stronger small-world properties than New York.Conclusion: Is the Jazz Musician Community a Small World?
....
Our study also has practical significance. It shows that the boundaries of the jazz musician community can be precisely determined, and therefore programs designed to foster the development of this art form can be precisely targeted and their effects documented. Reliable and consistent data about jazz musicians and their needs provide a useful guide to appropriate amounts of funding for agents, advocates, and the artists themselves.
...
We conclude, first, that both the NYC and the SF jazz musician communities qualify as small-world systems: both have far more than the rather modest number of long-distance ties now recognized as required to endow a network with small-world properties. Our second conclusion is that geographic integration is greater in SF, making San Francisco the smaller world. 30


Se även
'Small world' becomes a scientific sampling tactic
Respondent Driven Sampling
How Many Jazz Musicians Are There?
Joan Jeffri: Changing the beat: A study of the Worklife of Jazz Musicians, Executive Summary (PDF)
Joan Jeffri: Changing the beat: A study of the Worklife of Jazz Musicians, Survey Results (PDF)

Ett paper som refereras i flera av ovanstående dokument är Douglas Heckathorn, Joan Jeffri: Finding the beat: Using respondent-driven sampling to study jazz musicians, publicerad i Poetics 28 (4) 2001, tyvärr ej tillgängligt å nätet.

Posted by hakank at 08:17 FM Posted to Social Network Analysis/Complex Networks