« oktober 2005 | Main | december 2005 »

november 21, 2005

Bloggforum 3 - Några tankar samt Isobels och Lisas pizzeriabordsproblem

Nedanstående är inte avsedd att vara någon fullständig redovisning av vad som hände eller gjordes under Bloggforum 3 eller helgen kringgärdande detta evenemang. Snarare är det tankar kring det man pratade om i och utanför det formella programmet. Vad gäller fysiska trajektorier och de yttre omständigheterna kan refereras till Mats Anderssons utmärkta och innehållsrika Summering av Bloggforum 3.

Ett stort tack till Rebecca Crusoe, Stefan Geens och Erik Stattin för deras fina arbete att anordna ett så intressant program, och som gjorde det möjligt att få förmånen träffa så väldigt trevliga och intressanta personer.

Det har skrivit väldigt mycket redan om forumet. De naturliga samlingspunkterna är
- Bloggforum 3
- del.icio.us/tag/bloggforum3

Bloggen är död
Temat (med glimten i ögat) för detta forum var "Bloggen är död". Det är egentligen absurt att nu när begreppet blogg håller på att bli känt för en större allmänhet anser man att bloggen är död.

Personligen har jag sedan ett tag känt att formatet känts begränsande i vissa fall. I såväl bloggverktyg som kommentarer finns en tendens att endast bry sig om det som skrevs nyligen. Det innebär att det man skrivits tidigare (t.ex. en vecka, en månad eller ett år sedan) inte läses längre i ett naturligt sammanhang. Denna dominans till det kronologiska har alltså stört mig rätt länge. I vissa fall är det naturligt eftersom det ofta är dagsaktuella frågor som diskuteras och man anser att debatt etc är över. Men det man missar är samlandet av kunskap kring det som man - eventuellt - kom fram till.

Det verkar även finnas andra som haft liknande tankar kring begränsningarna, men kanske av andra skäl, vilket inte är så konstigt. Nu har man hunnit experimenterat med mediet, funnit det som passar ens egna syften och identifierat det som är mindre intressant. Det verkar gälla såväl traditionell (text)bloggning, podcasting som videobloggning. Detta är tiden att fundera över mediers inneboende begränsningar.

Stefan Geens undrar lite Bloggforum 3 - what I saw vad Bloggforum 4bör innehålla. Det rykte som Jon skriver om i sin kommentar är något som bl.a. jag själv underblåst (eller vad det nu är man gör med rykten), eftersom jag inte tror att det finns behov för ett Blogg-forum om ett halvår, och diskuterade detta lite med både Erik Stattin och Stefan Geens i helgen.

Däremot ser jag mycket fram emot ett X-forum (alternativt X-logg-forum) där man visar hur det-vi-nu-nu-kallar-blogg ("the thing formerly known as blog") har utvecklats och förändrats, och hur det eventuellt påverkat t.ex. socialt eller tekniskt. Självklart kommer det fortfarande att finnas bloggar med eller utan t.ex. wiki-liknande utökningar, men jag tror och hoppas att vi kommer att se en större variantion i såväl form som innehåll.

Troligen har det om ett halvår även hänt saker inom lagstiftning, politik, media samt i det sociala landskapet (t.ex. olika typer av forskning kring bloggning) som är väl värt att föreläsa om eller ha sessioner kring.

Som Ben Hammersley beskriver i sin "Åtta idéer som verkligen kommer att revolutionera 2000-talet (och varför blogging inte är en av dem)" är bloggen i sig inte inte en någon revolutionerande idé, men inkorporerar många av de idéer som har eller kommer att revolutionerna informationsamhället eller åtminstone påverka det.


Web 2.0 och agenter
Under flera tillfällen diskuterades det Web 2.0, t.ex. med Simon Winter, Henrik Torstensson och Jon Åslund. Jag har inte stenkoll på vad det är och tycker det liknar det som man sa kring 98/99 om webben eller t.ex. när WAP kom. Men nu har det faktiskt blivit möjligt för en företagsam person att göra dessa applikationer med öppna API och "öppen data".

En sak som jag har saknat i diskussionerna är intelligeta agenter som kommunicerade med varandra för att lösa all världen (informations)problem. Vad blev de egentligen av? Jag vill ha min shoppingagent!


Jyri Engström: Sociala object
Jyri Engströms föredrag var det föredrag som jag var mest intresserad av och var även det som jag uppskattade mest. Engström poängterade att det viktiga med sociala mjukvaroprogram (och man borde kunna se bloggen som ett sådant) är gemensamma sociala objekt, där objekt kan vara väl definierat men även uppstå spontant efter ett tag.

Som exempel på hur viktigt det är med gemensamt socialt objekt visades en av mina favoriter bland Monty Python-sketcherna: Fotbollsmatchen mellan grekiska och tyska filosofer. Detta fick mig att parafrasera Wittgensteins berömda setens från Filosofiska undersökningar: "a serious and good philosophical or social work could be written that would consist entirely of jokes from Monty Python".

Inledningsvis nämnde Engström några böcker som jag har faktiskt läst och skrivit lite om, se mer Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion. Se även tidigare bloggningar: Social Network Analysis/Complex networks.

Engström rekommenderade även en nyutkommen bok (den där med bilderna på det italienska mötet respektive potatisodlingen) och som verkar intressant: John Thackara In The Bubble - Designing in a Complex World.

Det antyds att Lotta at Work kommer att publicera ljud/video från Engströms föredrag.


Ben Hammersleys vision
Ben Hammersley hade en något provocerande rubrik på sitt föredrag "Åtta idéer som verkligen kommer att revolutionera 2000-talet (och varför blogging inte är en av dem)" som fick sin förklaring, och gav faktiskt en koppling till bloggandet genom att bloggande (och bloggare) "inkorporerar" alla(?) dessa punkter.

Föredraget var intressant även om jag inte riktigt håller med honom i hans undergångsbeskrivning. Hans tes att detta är en unik tid som vi aldrig tidigare skådat känns också som en något omotiverad kontemporär-centrism, dvs att vår tid är viktigare eller mer märkvärdigt än tidigare tider. Vad är det för märkvärdigt med vår tid? Å andra sidan är uppgång och nedgång av civilisationer inte heller någon naturlag.


En kommentar kring en detalj som verkar vara viktigt för resonemanget. Hammersley menar att den tekniska utvecklingen numera bara fortsätter att öka genom att den tekniska utvecklingen förstärker sig själv, t.ex. genom att snabbare datorer gör det möjligt att skapa ännu snabbare datorer som i sin tur möjliggör skapande av snabbare datorer etc. Han stödde denna tes med en bild föreställande en exponentiell kurva som påstods visa att datorerna blir allt snabbare/billigare/kraftfullare datorerna utan någon gräns eller avtagande. Troligen kan man även tolka kurvan som en logistisk kurva, eftersom den i början ser den ut som en exponentiell kurva men planar sedan ut till en "mättnadsnivå". En alternativt tolkning att det var i stort sett samma kurva ("sinuskurva") som Hammersley tidigare visat att symboliserade tidigare civilisationer hade följt: först uppgång, sedan nedgång ("crawling in the mud"?) och sedan uppgång igen och sedan nedgång. Således är det inte nödvändigt att det är en exponentiell tillväxt.

Han varnade i och för sig för att beskrivningen skulle störa personer med vissa kunsaper inom historia och teknik (samt eventuellt matematik).

Hur som helst var det ett mycket energirikt och inspirerande föredrag. Det finns en ljudupptagning via Lotta at Work.


Mozz Hussain: MSN Spaces i praktiken
Mozz Hussain "Busting blogging myths - the present and future of blogging" handlade om erfarenheterna kring MSN Spaces. Det var i och för sig intressant och gav inblickar i den sociala strukturen kring bloggar, men detaljerna fastnade inte så mycket. Kanske beror detta på att MSN Spaces inte representerar så mycket den typ av bloggning som jag själv tycker är mest intressant att följa, det som bl.a. Jonas Söderström kallar för kunskapsbloggar.


Copyfight
Detta hade jag sett framemot, bl.a. eftersom Simon Winter var med i panelen. Simon är en av mina absoluta favoriter bland de svenska bloggarna och som jag haft förmånen att träffa flera gånger tidigare. Simon summerar några av sina tankar kring debatten i Vad är viktigt med upphovsrätt?.

Med en något elak förenkling kan man säga att man kom fram till att man egentligen inte vet vad som gäller. Det var dock intressant att följa debatten, speciellt de konkreta exemplen som framfördes såväl från panelen som publiken.

Debatten blir inte lättare med att begreppen "kopiering", "fildelning", "piratkopiering" nu är så inflammerade att det verkar som en vettig diskussion av det är omöjlig, och det känns som om antipiratbyrå-sidan för tillfället äger dessa begrepp. Ett förslag är att försöka hitta en mer neutral begreppsapparat som gör det möjligt att föra rationella diskussioner. Under kvällen föreslogs det att begreppet "kopiera filer" skulle bytas ut mot det neutrala "kgegg" (så tror jag att det stavas), ett ord som länge sökt sin användning.


Gamla vänner, nya vänner samt att bli överraskad
Waldemar på Teche skriver följande i Det bloggforum jag inte var på:

Jag är lite förvånad över bloggosfären fortfarande håller i sig som en enad miljö. Trots allt är det ju rätt skilda ämnen och åsikter som avhandlas numer, men att man ännu delar en gemensam plattform... det tyder på att det kanske kommer att hålla i sig.

Ett skäl till kan exemplifieras med just Bloggforum är just att där finns så många olika intressen men alla har en gemensam referensram: bloggar. De allra flesta är också sådana som brinner för något och sådana personer är nästan alltid intressant att träffa eller få kontakt med (undantag finns naturligtvis). Det är flera kluster som - speciellt i Bloggforum - blandas i det gemensamt intresse av att uttrycka sig . I pausar, lunchen eller på "cocktail-partyt" kan man mingla med personer som man normalt inte träffar. Precis som i riktiga vänskapslivet kan man bli "hit it off" med en väns vän eller dennes vän

Den sociala poängen med dessa tillställningar är flerfaldig: att träffa sina gamla vänner, att prata med dem man har läst men inte träffats tidigare, samt helt enkelt bli överraskad av ett möte med någon man inte ens kände till. Detta sistnämnda ska inte underskattas.

På ungefär samma sätt vill man att sociala nätverkssystem ska fungera. Nyhetsbevakningsystem och rekommendationssystem har liknande syften:
- man vill bli uppdaterad inom de områden man känner väl till
- man vill lära sig mer inom ett ämne
- man vill bli överraskad av nya kunskaper eller ämnen.


En social nätverksanalys-kommentar: I många Bloggforum 3.0-redogörelser länkas det till personerna som träffats. Det skulle vara intressant att jämföra dessa med t.ex. bloggrullen eller de man länkat till föregående samt eventuellt efterföljande. Avspeglar kontakterna på Bloggforum det normala sociala mönstret inom bloggosfären? Min egen intuition kring detta är att cocktail-parties har en annan social dynamik än de dagliga bloggkontakterna.


Några längre-än-kortare kontakter
Här är den nästan-obligatoriska lista över personer som träffades och som pratades med mer än några sekunder. De med (*) anger nya IRL-bekantskaper. Det skulle ta alldeles för lång tid att skriva ner vad vi pratade om så det blir i stort sett endast en uppräkning av namn. Tack till er för trevliga pratstunder.

- Mats Andersson, resekamrat, hotellrumssdelare, gåtlösare samt galapetter
- Steffanie Müller
- Simon Winter
- Stefan Geens
- Andreas Haugstrup (*)
- Henrik Torstensson
- Någonting Söderström(?), Henrik Torstenssons ej bloggande kompis (*).
- Eric Wahlforss (*)
- Erik Stattin
- Jenny Isaksson (*)
- Niki Bergman (*)
- Rebecca Crusoe
- Daniel Lundh (*)
- Håkan Hakke Karlsson, varvid våra respektive skulder tillvarandra nu är reglerade.
- Rosemari Södergren (*)
- Erik Starck
- Jimmy Wilhelmsson
- Johnny Söderberg, mitt mål att prata med honom mer än några sekunder blev uppfyllt.
- David Hall
- Lisa Förare Winbladh
- Isobel Hadley-Kamptz (*), naturen av vår kontakt beskrivs nedan under "Isobels och Lisas pizzeriabordsproblem".
- Jonas Söderström
- Jon Åslund (*)
- Coola morsan, men vi hade lämnat vår musikideologiska skiljelinjer bakom oss.
- Oscar Swartz (*)
- Karolina Lassbo (*).
- Per Gudmundsson


Två personer som jag inte träffade men hade tänkt prata med:
- Patrik Wallström (som jag skulle hälsa från en gemensam vän tillika listsvågrar)
- Christian Ubbesson (listsvåger och arbetar med saker, text mining, som jag är intresserad av)


Geekighet
Jag var med i flera diskussioner om geeekighet, vilket nog faller sig naturligt på en så här rätt geekig tillställning. Många av de personer som jag pratade med eller åhörde kan nog anses vara geekar, i alla fall i en något vidare mening (se nedan).

* en mer allmän diskussion med Steffanie Müller som började med att hon ansåg mig vara en större geek än hon själv (som om man kan jämföra geekigheter på detta sätt), varpå vi diskuterade naturen av detta begrepp.

* Jimmy Wilhelmsson berättade om dokusåpan FCZ som består av ett gäng geekar som spelar fotboll (och som jag inte sett men ändå stött på indirekt i ett rätt geekigt sammanhang) där geeken nu får ett ansikte och personlighet.

* både direkt och indirekt med Jon Åslund - som jag uppfattar som en übergeek, och det är en komplimang, Jon - i alla fall de facetter jag såg, vilket möjligen avspeglar mina egna intressen och värderingar. Lite roligt här är att jag förra söndagen stötte på Jons namn i ett helt annat sammanhang; nästan helt annat, eftersom det var i samband med att Hakke lämnade in sina svar på Bloggforum-pyssel i lite för poetiska formuleringar, nämligen att Jon är skapare av det underbara programspråket The Shakespeare Programming Language som jag känt till tidigare.

Det finns ett test The Nerd? Geek? or Dork? Test där jag själv fick följande resultat:


Pure Nerd
82 % Nerd, 47% Geek, 43% Dork
For The Record:

Man definierar de olika begreppen på ett sätt som jag inte nödvändigtvis håller med om.


A Nerd is someone who is passionate about learning/being smart/academia.
A Geek is someone who is passionate about some particular area or subject, often an obscure or difficult one.
A Dork is someone who has difficulty with common social expectations/interactions.

You scored better than half in Nerd, earning you the title of: Pure Nerd.

The times, they are a-changing. It used to be that being exceptionally smart led to bei
ng unpopular, which would ultimately lead to picking up all of the traits and tendences
associated with the "dork." No-longer. Being smart isn't as socially crippling as it o
nce was, and even more so as you get older: eventually being a Pure Nerd will likely be
replaced with the following label: Purely Successful.

Isobels och Lisas pizzeriabordsproblem
Under lunchen satt vi (Lisa, Rosmarie, Johnny, Hakke, hakank samt Daniel) på en pizzeria. Efter en stund ropar Lisa: "Isobel!" varpå denna kom fram till vårt bord. Efter lite inledandes flamsande ville naturligtvis Isobel och Lisa uttrycka sin ömsesidiga vänskap genom en kram eller liknande, varvid man insåg snabbt att ett logistiskt problem hade uppstått genom att bordplaceringen var sålunda:

Förkortningar:
1: Lisa (som alltså är den som känner Isobel)
2: Rosmarie
3: Johnny
4: Hakke
5: hakank
6: Daniel

Bordplaceringen:
_ V Ä G G
V 2 4 6
Ä _ _ _ Isobel (stående och rörlig)
G 1 3 5
G
_ V Ä G G

Där "V Ä G G" - på härsan och tvärsan - betyder omgärdande av en vägg eller väggliknande hinder. Bordet motsvaras av "_ _ _".


Problem: Hur optimerar man en hälsningsceremoni mellan Lisa och Isobel?
Eftersom sällskapet omslutes av tre väggar (eller väggliknande hinder) finns det inget sätt sätt för Isobel och 1 att enkelt uttrycka en fysisk hälsningsceremoni utan att 3 och 5 förflyttar sig från soffan. Det fanns ingen plats under bordet för Isobel att krypa in under, och det var såväl fysiskt, ekonomiskt som socialt omöjligt att använda bordet som transportsträcka. (Alternativa lösningar som att använda en wire för att utnyttja det lediga luftrummet ansågs inte realistiskt eftersom vi skulle alla vara tillbaka inom rätt kort tid och kranarbetarna var troligen på lunch under denna tid. Att använda elektronisk utrustning för att t.ex. skicka hälsningsemail, hälsnings-SMS eller bloggogram tänkte man troligen inte på i den då innevarande stunden.)


Lösningsalternativ A
Följande lösning är troligen det normala förfarandet i liknande uppkomna situationer. Inom parentes anges kostnaden för förflyttningen (se även kommentaren nedan), där vi här antar att förflyttning av en plats kostar 1 (dvs en enhet något).

a) Isobel flyttar sig en liten bit ut från bordet för att ge plats åt 5 (1)
b) 5 makar sig ut från bordet (1)
c) 3 makar sig ut från bordet (2)
d) 1 makar sig ut från bordet (3)
e) 1 uttrycker sin vänskap med Isobel (0)
f) 1 makar sig tillbaka till sin plats (3)
g) 3 makar sig tillbaka till sin plats (2)
h) 5 makar sig tillbaka till sin plats (1)
i) Isobel återställer sig på sin plats. (1)
Summa kostnad: 1 + 1 + 2 + 3 + 0 + 3 + 2 + 1 + 1 = 14

Lösningsalternativ B
Det finns en variant till A där Isobel i stället makar sig in i soffan enligt följande schema:

a) Isobel flyttar sig en liten bit ut från bordet (1)
b) 5 makar sig ut från bordet (1)
c) 3 makar sig ut från bordet (2)
d') Isobel makar sig in till plats 2 (2+1.5=3, se nedan)
e) 1 uttrycker sin vänskap med Isobel (0)
f') Isobel makar sig ut från bordet (2*1.5=3, se nedan)
g) 3 makar sig in till sin plats (2)
h) 5 makar sig in till sin plats (1)
i) Isobel återställer sig på sin plats. (1)
Summa kostnad: Summa kostnad: 1 + 1 + 2 + 3 + 0 + 3 + 2 + 1 + 1 = 14

Isobel behöver här endast förflytta sig två (2) platser vilket ger en kostnad på 2, men eftersom Isobel är fullt påklädd i vacker förvinterskrud medför förflyttning i soffa en något större kostnad per förflyttning, dvs 2 * 1.5 (kostnad 3).

Det är alltså samma kostnad för alternativ A och B (14).


Alternativ C: en mer kostnadseffektiv lösning
Efter snabbt övervägande föreslogs en "proxylösning":


Isobel kramar 5 (0.5)
5 kramar 3 (0.5)
3 kramar 1 (0.5)
1 kramar 3 (0.5)
3 kramar 5 (0.5)
5 kramar Isobel (0.5)
Totalkostnad: 6 * 0.5 = 3.

Eftersom kramar i en soffa förnärvarande har en kostnad på cirka 0.5 skulle detta ge en totalkostand på 6*0.5 = 3 var det naturligtvis bättre än de ovanstående föreslagna alternativa lösningarna.

Alternativ D: mer effektiv lösning och den implementerade
Den lösning som faktiskt implementerades var med (kind)pussar. Som tidigare anges kostnaden inom parentes.

a) 1 pussar 3 (0.1)
b) 3 pussar 5 (0.1)
c) 5 pussar Isobel (0.1)
d) Isobel pussar 5 (0.1)
e) 5 pussar 3 (0.1)
f) 3 pussar 1 (0.1)
Totalkostnad: 0.6

Detta verkar således vara det optimala tidsödande sättet om man använder hälsningsceremonierna kram eller kindpuss.

Kommentarer
I föreslagningsalternativen A och B antogs en kostnad 0 för kram mellan 1 och Isobel men i C antogs den vara 0.5. Hur går detta ihop? Jo, helt enkelt genom att här anta att vinsten för hälsningsceremonin också är 0.5. Detta kan med rätta kritiseras, och man kan här fundera på om det överhuvudtag går att jämföra kostnaden de två principiella olika hälsningsmodellerna:
* direkt hälsningsceremoni, dvs där Lisa och Isobel verkligen hälsar på varandra
* den indirekta ceremonin (proxyvarianten) där hälsningen skrev via andra på platsen närvarande personer.

Om vinsten i den direkta hälsningsmodellen är tillräckligt stor kan alternativ A eller B vara att föredra framför C och D. Vidare forskning - förhoppningsvis kompletterade med empiriska studier - inom området kan förhoppningsvis klargöra detta.

Vidare utökning av modellerna bör även studera de vinster som uppstår hos proxy-personerna. I ovanstående modell har vi helt ignorerat vinsterna för 3 och 5 som får förmånen att interagera med 1, med Isobel samt med varandra. Troligen är sådana vinster inte försummbara.


Två noter
a) Om Isobel eller för den delen 1, 2, 3, 4 respektive 6 skulle känna sig kränkta av ovanstående beskrivning bes det om ursäkt.
b) Det inses snabbt att ovanstående beskrivning - i sin nuvarande form - inte skulle bli publicerad i Hänt-i-Veckan eller liknande förmedlingsmedier, oavsett om det funnes kompletterande tillfällestagna bilder på de alternativa lösningarna. Möjligen skulle bilderna själva kunna publiceras med en något mer snärtig bildtext, t.ex. Algoritmchock kring logistiskt hälsningsceremoniproblem eller - mer troligen - Pusschock med Isobel!.

Posted by hakank at 09:59 EM Posted to Blogging | Matematik | Pyssel | Comments (9)

november 13, 2005

Sammanfattning Skånska bloggareträffen 13 november 2005 (Malmö)

Sammanfattning av Inför Bloggforum - Bloggmiddag i Malmö (länk till Mats - Klocklös i Tiden - Andersson originalkallelse).


Plats: Restauran Kin Long uti Malmö centrala smet.
Tid: 13 november 2005
Deltagare
Mats Andersson (*)
Håkan Kjellerstrand
Steffanie
Åsa
Thebe
Henrik Sundström
Tommy Sundström
Skeptikern


(*) Sammankallande Mats Andersson blev opassligt nog opasslig. Han kryar förhoppningsvis på sig.


Nästa gång
Nästa skånska bloggmiddag blir troligen endera söndagen 4 december eller 11 december. Det är undertecknad (dvs jag) som sammankallar. Man får ha åsikter om vilkendera av dessa två söndag som passar bäst. Plats: i Malmö, med viss sannolikhet inom några hundra meters radie från Triangeln, men även en annan sannolikhet någon annanstans, t.ex. Lund.


Följande pratades det om (en delmängd)

* I sedvanlig ordning har en massa saker glömts bort (och inte komts ihåg att de glömts bort). Med-deltagare får gärna komplettera dessa bortglömda saker, och för den delen även ihågkomna saker.


* Kronologiteten i nedanstående har slumpats runt ordentligt. Det är alltså varken omvänd eller o-omvänd kronologisk ordning. (Tyvärr har denna slumpning gjorts manuellt och som sådan kan den vara systematiskt biaserad, och man kan möjligen lista ut att två saker ligger nära i tid genom att de inte ligger nära i nedanstående beskrivning. Detta bias har dock justerats för på ett inte-så-slumpmässigt sätt, t.ex. genom att faktiskt lista saker som hör ihop ihop.)


* Det var första gången Thebe och Tommy var på dessa de skånska bloggträffar. Kul att träffa dem.


* Rundpresentation i fin cirkelrörelse kring det rektangulära bordet gjordes. Flera sensationella (nåja) avslöjanden gjordes, men väldigt få nämns här nedan.


* Tommy visade - och lyckades även försälja ett exemplar av - sin nya bok: Användbarhetsboken
bästa sätten att göra fungerande webb
. På Tommys blogg finns kompletterande material.


* Henrik Sundström kommer eventuellt att starta "Glyttbloggen". (Hoppas, det där var kanske hemligt?)


* Bloggforum 3.0 talades det om men inte så mycket som det kunde förväntas med tanke på denna middags temanamn. Det var endast två av de närvarande som skulle besöka evenemanget, vilket eventuellt förklarar saken.

Det förklarades även vad Bloggforum är (om det nu över huvudtaget kan förklaras). En av de stora poängerna är - för vissas del i alla fall - att träffa de personer man läst regelbundet i flera år. Att det även är intressanta föredrag eller diskussioner är grädde på moset.


* Det förekom en något uppgiven åsikt att det blivit mycket tråkigare att läsa bloggar (än tidigare) eftersom de flesta upprepar sig och är så förutsägbara. Personen med denna åsikt erkände att dennes egen blogg kändes som en sådan.

Troligen växer bloggosfören inte längre så mycket som den gjorde i somras. Eventuellt beror det på att blogg-begreppet nu förlorat en del av sin "magiska glans" och att de bloggar som man stöter på inte verkar speciellt "revolutionerande" (eller vad man nu har för förväntningar på vad en blogg skulle kunna göra med ens liv).

Några "bloggavhopp" noterades också.


* En svårbesvarad fråga var på vilket konkret sätt svenska bloggare egentligen påverkat samhällsdebatten eller -utvecklingen.

Å andra sidan kan svaret på den frågan vara helt irrelevant för varför just en bloggare bloggar. Varje bloggare har sina egna personliga skäl för sitt bloggande. Det är dock svårt att sammanfatta dessa skäl i några klatschiga ord som gör att journalister skriver om det eller att det uppmärksammas på ett vettigt sätt.

Det hördes i förbigående att någon tidning hade skrivit en artikel om bloggning varpå en faktaruta med fyra faktum om bloggar presenterades. Två av dessa faktum var felaktiga. Säger detta något om tidningar och/eller om bloggar?


* Man saknar expertbloggare (eller åtminstone expertkommentatorer) som kan gå in i debatter för att förklara hur saker egentligen ligger till, t.ex. faktafel/faktarätt, eller längre analyser kring ett ämne eller problem. En inte försumbar del av blogganteckninngarna är mer eller mindre tyckanden utan argumentation eller källhänvisning där sådan skulle behövas för att föra debatten framåt. Sådant kan bli tröttsamt att läsa i längden, och man slutar att läsa sådana bloggar.

Bloggarna som publika insändarsidor, men det finns inte någon redaktör som redigerar i urvalet. Vilket är på både gott och ont.

Kravet på bloggar - som man får ut något av att läsa - är mycket större nu än säg för bara ett år sedan. Kanske det slutar med att man nästan undantagslöst endast läser de bloggare man redan känner på ett eller annat sätt eller de man vill umgås med IRL. Det snabba rubrikläsandets tid av bloggar är kanske snart förbi?


* Något som skulle kunna liknas vid skvaller kunde höras emellanåt, vilket naturligtvis inte förs vidare för publik läsning.


* Problemet att vara aktiv bloggare när man fått ett (nytt) jobb. Det är troligen inte bara det att tiden inte räcker till utan även att "energin" (ni förstår vad jag menar) inte räcker till för att skriva.

En fråga är om skrivandet i en blogg har några speciella förutsättningar som annan typ av publikt skrivande inte har. Man skulle kunna tänka sig att den omedelbara responsen - eller förväntan av en sådan - gör att man inte bara behöver tid att skriva själva blogginlägget utan även känna sig ha tid att svara på (eventuella) kommentarer. Liksom att avsaknaden av omedelbar respons gör att man inte tycker det är lönt att skriva längre. De allra flesta bloggarna är ju privatpersoner som inte har något direkt ekonomiskt incitament för sitt skrivande, så det ska mycket till att faktiskt vara aktiv.


* Hur ofta måste man blogga för att kallas för aktiv bloggare? Någon hade läst "några gånger i veckan"; men eftersom begreppet "aktiv bloggare" är väldigt luddigt, liksom dess syfte, kom man inte till någon konsensus; varför man nu skulle behöva göra det.


* Som vanligt pratades det om hur man bevakar bloggar och annan nyhetsliknande information. Flera använde Bloglines eller andra flödesbevakare. Återigen andra bloggbevakade helt manuellt. Det kunde inte skönjas någon trend var gäller sådant sedan tidigare diskussioner.


* Thebe och hakank fortsatte diskussionen kring Sesemans matematiska klosterproblem samt lite Constraint Logic Programming. Man försöker nu att försöka med en något mer analytisk ansats för att studera antal och existensen av unika lösningar (dvs symmetrisk över spegling och rotation). Ett idé - vilket gränsar till fusk - är att studera vad man gjort kring magiska kvadrater. Man kom sedan på att förutsättningarna är olika eftersom det för magiska kvadrater är unika tal, vilket inte är fallet med Sesemanska kvadrater.


* Skeptikern har nyligen sett Star Wars III-filmen och kommer snart att skriva (fet-?)ner den. Det ser vi fram emot.


* En eventuell urholkning av intressant.se och liknande ämnestjänster pratades det om. Vissa av deltagarna pingar inte intressant.se (eller nyligen.se) längre bl.a. eftersom inläggen som pingas där inte är relevanta för de ämnen som pingar, eller så används de för rent kommersiellt syfte, varvid tjänsterna förlorar en stor del av sin poäng.

Möjligen är denna "utspäddhet" något som är att förvänta när ett fenomen blir tillräckligt utbredd eller upp-buzzat.


* Kvälltidningar diskuterades, och det grymtades kring deras undergångsrubriksättning och skapande av nyheter där inga finns, samt försöken att skrämma upp läsare (e.g. fågelinfluensan eller ökad brottlighet), t.ex. genom att endast fokusera på *-chocker av olika slag. Skönjer vi samma tendens hos bloggarna? Möjligen hos vissa, men definitivt inte hos alla.

Ett problem är att statistiska uppgifter kan missförstås av både skribenterna och läsarna. Man borde kräva att journalister fått ordentlig utbildning i hur man tolkar och beskriver statistiska uppgifter, t.ex. forskningarrapporter.

Ett mer mer revolutionerande förslag är att det vore bra om även läsarna hade fått utbildning i statistik innan de får lova läsa tidningar av nyhetskaraktär.


* Vad gäller statistik får man inte blanda ihop en statistisk profil om en grupp och egenskaper hos en person som tillhör denna grupp (personen kan vara representativ för gruppen i ett visst avseende men behöver inte vara det). Att basera sin åsikt om en person endast med statistiskt underlag om gruppen är felaktigt och gränsar till fördom (om det inte är fördom).


* Att ha fast arbete (till skillnad från att arbeta i en pool eller som projektarbetare). En nackdel är att man inte får någon djupare kontakt med de andra medarbetarna. En fördel är att man inte får någon djupare kontakt med de andra medarbetarna.


* Det skrevs naturligtvis en "deltagarserviett" med av Henriks Sundström medtagna papper och pennor (i vardera färger). Artisteri på hög nivå avkrävdes. Förhoppnings dyker bildbevis upp å Sundströms webbpublikationssystemsidor.


* hakank berättade om den gången han blev förargad. (Nej, det räcker faktiskt inte att bara påstå att 1 + 1 = 3).


* Mycket om och kring PUL blev det, bl.a. kring olika polisanmälningar som gjorts mot bloggare den senaste tiden (vissa möjligen apokryfiska genom endast en bloggkommentar).

Flera kritiska röster kring PUL hördes ("en ohygglig styggelse" skulle någon kunna ha sagt), men det var även några som försökte att förvara - eller åtminstone förstå - sentimentet bakom lagen, dvs att skydda enskilda så att de inte blir utsatta för personangrepp. Det berättades om historiken bakom PUL.

Generell kritik av svensk lagstiftning, speciellt visavi EU anfördes.


* I samband med PUL diskuterades problemet att man via webbinformation lätt kan sammanställa information om personer via sökmotorer.

Det noterades att flera av deltagarna använder pseudonymer i sina bloggar vilket diskuterades, varpå bl.a. just google-(o)säkerhet nämndes som skäl.


* Vi vet att arbetsgivare googlar på potentiella nya arbetstagare. Gäller detta även t.ex. försäkringsföretag? Troligen inte eftersom de redan har mycket bra statistik som underlag för sin bedömning, samt att de varken har tid eller kan vara säkra på att det verkligen är rätt person som det står om.

I samband med detta berättades om en artikel i en dagstidning där en bild var felaktig liksom eventuellt även ett påstående om var denna person gör nuförtiden. Möjligen berodde dessa felaktigheter på att någon journalist "enkelt googlat" på personens namn. Är journalister mindre källkritiska nu när det går att så enkelt att hitta information via webben?


* Man noterade att det inte fanns någon uttalad politisk bloggare med i församlingen.


* Vissa av de närvarandes bloggar ansågs av vissa jobbfilter att de innehåller pornografisk material, vilket gör dem osurfbara via jobbdatorn. Man försökte lista ut vad det pornografiska materialet bestod av. En bild på en naken anka torde näppeligen inte kunna uppröra ens den mest lättupprörde föräldern. Möjligen gjorde filtren

Posted by hakank at 08:51 EM Posted to Bloggmiddagar | Comments (13)

Bloggforum-pyssel

Nästa helg är det Bloggforum 3.0 och det ska bli både intressant och trevligt.

Inför detta evenemang kommer här ett litet pyssel som bygger på namnen för dem som hittills - 11-snåret 20051113 - anmält sig till forumet. Pysslet kan ses som ett sätt att bli bekant med meddeltagarna, eller i alla fall deras namn.


Koder för de anmäldas namn
I denna lista visas anmälningsnamnet samt en kod. Exempel:

David Hall: 201
Henrik Torstensson: 200
Pelle Sten: 200
Sara Holm Stålhand: 311
Kal Ström: 210
Jonas Morian: 201
...

Det som avgjort koden är endast anmälningsnamnet, inget annat. Ordningen i listan är samma ordning som på Bloggforum-sajten (förutom att första namnet är borttaget ur listan eftersom det tillhör tävlingen).


Pyssel
Tävlingen består i att besvara följande två frågor:
1) Vilken princip har använts för att tilldela ett namn just denna kod.
2) Vilken kod får mitt namn (Håkan Kjellerstrand) enligt denna princip.


Det först korrekta svaret på båda frågorna belönas med en ära samt en öl (*), att överlämnas t.ex. just på Bloggforumdagens kväll. Sista svarsdag är torsdagen 18 17 november 2005. Svar kan lämnas antingen i kommentarerna till denna blogganteckning eller via epost till hakank@bonetmail.com. Besvarare får även gärna berätta hur man gått tillväga för att angripa problemet.

Not: Denna tävling är på intet sätt sanktionerad av arrangörerna av Bloggforum 3.0 . Dessa arrangörer har inte heller någon insides information om det korrekta svaret på pysslet, och är naturligtvis även välkomna att deltaga.


(*) Sedvanlig disclaimer: Vi pratar här om en normalöl, inga kaggar eller specialvarianter etc. Vad gäller äran finns inga sådana begränsningar.


Uppdatering: Vinnare!
Vi har en vinnare! Håkan hakke Karlsson var den förste (och hittills ende) som klarat samtliga uppgifter, vilket han gjorde både galant och elegant. Stor heder samt en öl åt honom (och det står 3-2 i öl till honom nu). Han har även i detalj beskrivit sina blind- och felskär i sin problemsondering vilket var mycket intressant att läsa.

Den officiella tävlingen är nu alltså avslutad, men fundera gärna på det tredje delproblemet, med eller utan hjälp av ledtråden som finns nedan. Det blir dock ingen ersättning - mer än del-äran - till den som kommer med korrekt svar.

Det korrekta svaret på den tredje delfrågan kommer att publiceras i veckan. Om du är väldigt hialös får du gärna maila efter lösningen eller fler ledtrådar.


Delsvar a och b
Det var alltså tre delproblem, där en siffra i koden motsvarar ett delproblem. Första och andra siffran verkar inte ha varit så svåra att lista ut.

a) Första siffran är antal ord i namnet. "David Hall" ger 2, "Sara Holm Stålhand" ger 3, "Siv A" 2 etc.

b) Andra siffran är 1 eller 0 beroende på om antalet tecken - efter borttagninga av mellanslag - är jämt respektive udda.

Koden för "Håkan Kjellerstrand" är hittills: 21?.


Fortsatt pyssel, delproblem c
Den tredje siffran var tydligen svårare (vilket var vad jag hoppades). Här är en ledtråd och ett tips till den som vill fortsätta.

Ledtråd: Badge problem, som också var inspirationen till detta pyssel.

Tips: Det är troligen enklare att utgå från de kortaste namnen (strängarna) för att begränsa antalet olika möjliga lösningar, vilka här listas:

Maria: 100
Rasmus: 110
Eva: 101
Anna: 110
Siv A: 211
gonza: 100
mary: 111


Uppdatering Torsdag 2005-11-17: Svar på sista delproblemet
Här kommer så svaret på den sista delfrågan, dvs den sista siffran i koden.


c) Sista siffran anger om tredje sista tecknet är en vokal eller konsonant. En vokal betecknas med en etta och en konsonant med en nolla.

Den fullständiga - tresiffriga - koden för "Håkan Kjellerstrand" blir alltså 211, eftersom det tredje sista tecknet är "a" som är en vokal och ger siffran 1.


Det var det. Tack till er som skickat in era lösningar, och ett speciellt tack till Hakke som var först och även meddelat detaljerade redogörelser för problemlösningsförfarandet, vilka troligen kommer att publiceras å det offentliga, antingen här eller där. Jag är imponerad av att han löste det med endast POP - penna och papper - som extern hjälp. (Själv skriver jag nästan alltid några program för att lösa slika problem eller för att verifiera att lösningen är korrekt.)

Posted by hakank at 11:20 FM Posted to Pyssel | Comments (2)

november 04, 2005

Sesemans matematiska klosterproblem samt lite Constraint Logic Programming

Bengt O. Karlsson ställde igår en matematisk gåta: Ett aritmetiskt problem av Hans Jacob Seseman. Se även den omslutande anteckningen Sesemania (som avslutas med en personlig anmaning). [Uppdatering: Titeln på den nyss angivna anteckningen är felaktig och ska vara Sesemana, men felskrivningen upplevdes av Bengt som en nära-Freud-upplevelse. Och hur kan man underlåta att ge Bengt en sådan njutning? Därför står felstavningen kvar i sin ursprungliga - men alltså felaktiga - prakt. Se något mer i kommentarerna till Bengts Sesemana -artikel. I sanningens namn korrigerades först felet, men sedan korrigerades rättet och denna uppdatering skrev som ett förtydligande.]

Det var ett kul litet problem, och inte speciellt svårt att lösa. En av utmaningarna var att korrekt tolka gammelsvenskan för att förstå vad problemet egentligen bestod av. Försök gärna lösa problemet själv innan ni läser vidare eller läser kommentarerna till problemet.

Uppdatering 2
På begäran har programmet Seseman's Convent Problem (se nedan) nu även möjlighet att visa unika lösningar, eller - mer korrekt - samla lösningar som är lika vad gäller rotation, spegling etc. Denna unicifiering har gjorts i CGI-programmet, ursprungligen som ett analysstöd för att eventuellt senare göra sådant i CLP-programmet.


Problemet
Problemet består av 4 liknande delproblem där det gäller att givet ett visst antal personer i ett kloster (nunnor samt eventuellt "tillkomne Karlar") ska man placera ut dessa personer i rum så att vissa villkor uppfylls.

A, B, C, D, E, F, G, H betecknar klostrets olika rum. Rummet "_" används inte, forutom att presentera en fin kvadrat.

A B C
D _ E
F G H

Ett krav är att vissa rader/kolumner ska ha summan 9:

A + B + C = 9
A + D + F = 9
C + E + H = 9
F + G + H = 9

Ett annat krav är att totalantalet personer ska vara en av de fyra summorna (24, 28,20, 32), som man själv fick lista ut med lite enkelt aritmetik. Villkoret är alltså:


A + B+ C + D + E + F + G + H = Totalsumma

Notera att det inte står någonting om huruvida rum kan vara tomma eller ej (se nedan om detta).

I kommentarerna till problemet visades ett antal olika lösningar, och det visar sig att problemet inte är entydigt eftersom några delproblem har flera lösningar, varav några presenteras av Fredriik och Hakke (också en Håkan K) samt undertecknad (Håkan K).


Constraint Logic Programming
Men det finns fler lösningar än så.

Problemet löstes ursprungligen med penna och baksidan av ett papper, men efteråt skapades ett litet CLP-program (Constraint Logic Programming) för att generera de olika lösningarna, närmare bestämt i det Prolog-baserade programspråket ECLiPSe (Gratis att ladda ner, men man måste anhålla om en licens.)

ECLiPSe-programmet finns här. Den centrala funktionen i programmet innehåller i stort sett endast de matemaitksa uttrycken ovan.

seseman(Rowsum, Total, FirstNum, LD) :-
LD = [A,B,C,D,E,F,G,H], % deklarera variablerna

% FirstNum = 0: empty rooms allowed
% FirstNum = 1: empty rooms not allowed
LD :: [FirstNum..9],

% Radsumma/Kolumnsumma
A+B+C #= Rowsum,
A+D+F #= Rowsum,
C+E+H #= Rowsum,
F+G+H #= Rowsum,

% summan av alla tal = Total
A+B+C+D+E+F+G+H #= Total,

labeling(LD).

Den magiska genereringen av giltiga lösningar enligt restriktionerna (constraints) hanteras av labeling.


För att köra programmet från kommandoraden anger man följande:

eclipse -b seseman.ecl 9 24 1 -e 'go.'

där 9 är radsumman, 24 totalsumman. Talet 1 är ett hack för att ange att inget rum får vara tomt (0 om rum får vara tomma). -e 'go' är anropet till funktionen go och -b anger filnamnet.


Lösningar och ett webb-program
Det skrevs även ett webb-program som kommunicerar med ECLiPSe-programmet: Seseman's Convent Problem (monastary är munkkloster, convent är nunnekloster). Detta program gör det också möjligt att ändra på parametrarna skulle man så önska leka lite.

T.ex. finns det 7 lösningar för totalsumma 20 om man inte tillåter tomma rum och hela 73 lösningar om tomma rum tillåts.

Notera att programmet inte tar hänsyn att två lösningar kan vara samma fast de är roterade, spegelvända etc. Uppdatering Jodå, det gör det nu.

För de fyra olika totalsummorna som angav i problemet förevisas här antalet lösningar och om rum får vara tomma eller ej:
24 personer, tomma rum tillåts ej: 85 lösningar
24 personer, tomma rum tillåts: 231 lösningar

Som problemet är formulerat finns det dock bara en korrekt lösning för första delproblemet (24 nunnor): samtliga rum innehåller vardera 3 nunnor.

28 personer, tomma rum tillåts ej: 35 lösningar
28 personer, tomma rum tillåts: 165 lösningar
20 personer, tomma rum tillåts ej: 7 lösningar
20 personer, tomma rum tillåts: 73 lösningar
32 personer, tomma rum tillåts ej: 1 lösning
32 personer, tomma rum tillåts: 35 lösningar


Programmet har dock kvar begränsningen att maximalt antal personer som får finnas i ett rum är 9. Vi kan väl säga att det beror på att jag vill vara snäll mot webbservern. Om man vill leka med större värden kan man ändra 9 till något annat (t.ex. Total) på denna rad:

LD :: [FirstNum..9],


Kommentarer
Jag har inte hittat någon ren matematisk lösning på problemet, men en sådan kanske kommer (av någon). Ovanstående program gör det i alla fall möjligt att empiriskt studera problemet. Uppdatering: Det finns en bok Sesemans problem som kanske innehålla slika lösningar.


Man kan möjligen misstänka att Fredrik nu kommer att skriva ett mycket elegantare Python-program för detta problem.


För den som vill läsa mer om Constraint Logic Programming kan rekommenderas Programming with Constraints av Kim Marriott och Peter Stuckey. Boken innehåller många exempel som finns att ladda ner.

Posted by hakank at 11:48 EM Posted to Constraint Programming | Matematik | Program | Comments (12)