« oktober 2006 | Main | januari 2007 »

november 30, 2006

Alster på Karlskrona Konsthall

Enligt uppgift finns sedan helgen några av mina (litterära) alster på Karlskrona Konsthall. Och då menar jag , nämligen som fönsterdekor (tillsammans med andra textutsnitt).

Alstren är följande tre något-ur-sammanhangen-lösryckta-men-funkar-förhoppningsvis-ändå-som-oneliners:

Mer liknande - och inte fullt så liknande samt inte alls liknande - textuella sammanflätningar finns att beläsa i Litterära Alster. Texterna ovan är specifikt från Olika saker (ä.k.s. "Stories").


Den som har bildbevis på fönstertexterna eller annorstädes känner för att kommentera är välkommen att maila till hakank@bonetmail.com.

Posted by hakank at 09:14 EM Posted to Språk

november 08, 2006

Sammanfattning Bloggträff Malmö 20061105

allmän begäran och grund av provokativ sammanfattning (att det bara var fashionista.diskussioner) kommer här en kortfattad sammanfattning av det som avhandlades på Bloggträff Malmö 20061105.

För namn på deltagare och deras bloggnamn och dess länkar, mötets ort och plats, vädrets väder och eventuell vindens vind, se ovanstående länkar.

Nedanstående är definitivt inte allt som diskuterades, däremot det som koms ihåg efter några dagar (denna sammanfattning var alltså inte planerad utan - som antyds ovan - framkvämd och -provocerad). Såtillvida är nog detta en av de mest komprimerade sammanfattningar på länge (om man undantar då det inte gjordes några sammanfattningar alls). Det är inte ens säkert att det är det viktigaste, viktigt eller ens det oviktigaste. (Det är dock en bearbetning av en sammanfattning som tidigare publicerats informellt till vissa av deltagarna via mailprotokoll. Ni får själv gissa vilka deltagare det var.)

- Diskussion om bloggbegreppet där vi inte kom något längre denna gång. Heller.

- Bloggforum 4.0 och huruvida vi kommer att gå på det och vad som skulle få oss att gå dit. Många av deltagarna har varit på åtminstone ett sådant tidigare. Flera antydde att det kanske vore en idé att utöka forumet räckvidd så att andra community-baserade system såsom Wiki täcks in.

- Återkoppling till (den mandatoriska) bloggbegreppsdiskussionen: Det blir mindre och mindre intressant om det specifikt är en blogg som teknisk plattform. Det som fortfarande är intressant i detta är att bloggar mestadels är för individbaserade (eller grupper av individer) som kommunicerar, snarare än det mer (normalt) löst hållna wikisarna eller andra sociala system (forum etc).

- Man kunde notera att det smugit in sig en Wiki-fundamentalist nu när blogg-fundamentalisterna blivi blogg-liberaler.

En "X-fundamentalist" betyder här någon som har nödvändiga och tillräckliga villkor för att något ska kallas X, t.ex. "blogg" eller "wiki". En X-liberal är på motsvarande sätt någon som inte bryr sig om att så hårt definiera begreppen.

- Skillnad i webb-uppfattning/-beteende mellan ungdomar och oss äldre (som var med typ och såg webben födas och lekte i barnrum): ungdomar tenderar att hänga på ett par forum men inte några andra ställen. Och bryr sig inte om vad som finns utanför dessa forum. Kanske inte använder de generella sökmotorerna heller. [Det gavs ingen exakt definitionen av "ungdomar" här.

- Det förekom faktiskt två olika och ganska animerade diskussioner om sanningsbegreppet och forskningens mål. Både diskussionerna var mellan sannings-fundamentalister (korrespondensteoretiker) och sannings-liberaler (dvs har en mer pragmatiska syn på sanning etc).

- varför åtminstone en av bloggdeltagarna aldrig sade att han/hon skriver saker på sin blogg utan på inflika dennes bloggnamn här

- olika sätt att läsa fackböcker. Samt hur svårt det kan vara att läsa andras böcker med understrykningar etc. Eller ens egna med understrykningar. Varför stryker man under?, frågades det.

- Tommys spambekymmer (som - visade sig - inte var spam), och sedan en allmän diskussion om spam, både email- och blogg-sådan. Och eländiga verktyg för detta.

- Många svenska bloggar(e) fick PageRank 6 för någon månad sedan.
Det pratades även om Google PageRank och varför bloggar tenderar att få bra PageRank. PageRank är endast en del (bland många) av Googles metod för att visa sökresultatordningen.

Jag lovade en länk där man kunde se sin PageRank: Live Page Rank som kontaktar flera olika Google-stationer.

- Dåliga gränssnitt på telefoner.

- Word-of-mouth, där några i församligen inte ansåg att det var att rekommendera till kunder eftersom man inte kan styra det ordentligt. Bättre att företaget skapar ett eget forum där produktanvändarna kan skriva av sig. Företaget "äger" diskussionen bättre då.

I samband med detta diskuterades huruvida det var odelat positivt att alla företag skaffar sig en blogg.

- Det förekom rätt mycket diskussioner på västra sidan av bordet om vad Simon/Per på Infontology håller på med och kommer att hålla på med, liksom vad Tommy håller på med och kommer att hålla på med. De arbetar i samma bransch då det är både förståeligt och förlåteligt.

Man kan nu notera att Infontology-gänget publicerat sina idéer: Infontology blir mer aktivt.

- Erik frågade Håkan om han besökt några Skiftes-föreläsningar sedan sist. Håkan svarade "Nej. Har du?". Erik svarade: "Nej" på denna fråga.

- Någon sade i anslutning till denna bloggs tystnad och sedan transformering till en länkdumparblogg: "Det är iofs bättre att länkblogga än inte alls". Men man tycker inte om det. Och det håller man med om.

- Det diskuterades tidsserieanalyser, modellering av tidsserier samt Thebes senaste kluriga gåta. Några förslag framfördes men Thebe var obeveklig i att avslöja något.

- Ingen beställde samma mat som någon annan. Man började räknas ut medelvärdet av maten, men sedan kom den in så att försöket avbröts.

- Vi pratade faktiskt om den där Prada-filmen. Den får man väl se när den kommer på en filmkanal. Och Meryl Streep är faktiskt Meryl Streep.

- Om jag nu minns rätt så var det tre vänsterhänta i församlingen samt en neutraliserad vänsterhänt.

- En felhörning: "Bloggflöjt" istället för "blockflöjt". I sammanhanget var det ganska kul.

- Länk: Deception Blog.

- Vi satt till 20:30 och sedan satt vi inte där längre.

Posted by hakank at 07:40 EM Posted to Bloggmiddagar

Dagslänkar 2006-11-08

Cirka en veckas länkar...

Vetenskap & Allmänhet: Astrologi vetenskap enligt var fjärde svensk. Undersökningen Allmänhetens syn på Vetenskap 2006 (PDF).


En ny JASSS (Journal of Artifical Societies and Social Simulation) har kommit. Innehåller t.ex.
Sujai Kumar, Sugata Mitra: Self-Organizing Traffic at a Malfunctioning Intersection:
Traffic signals and traffic flow models have been studied extensively in the past and have provided valuable insights on the design of signalling systems, congestion control, and punitive policies. This paper takes a slightly different tack and describes what happens at an intersection where the traffic signals are malfunctioning and stuck in some configuration. By modelling individual vehicles as agents, we were able to replicate the surprisingly organized traffic flow that we observed at a real malfunctioning intersection in urban India. Counter-intuitively, the very lawlessness that normally causes jams was causing traffic to flow smoothly at this intersection. We situate this research in the context of other research on emergent complex phenomena in traffic, and suggest further lines of research that could benefit from the analysis and modelling of rule-breaking behaviour.
Det finns även en simulering i NetLogo (kräver Java).


The Geomblog: The Snowblowing (or leaf raking) problem


YouTube: Mad Scientist Competition in Helsinki (naturligtvis via Improbable Research)


Scientific American Mind: om Paul Ekman och microexpressions A Look Tells All A person's face will always reveal his true feelings--if, like Paul Ekman, you are quick enough to recognize microexpressions


New Scientist: Solved: the perfect way to cut a cake
The art of cake-cutting requires great care and skill to ensure no party is left feeling cheated or envious. Now, however, parents and party hosts can approach the task with a little more confidence – mathematicians claim to have found the perfect way to cut a cake and keep everyone happy.
Se även:
Steven Brams, Michael A. Jones, Christian Klamler: Better Wayts to Cut a Cake (PDF)
Steven Brams
Steven Brams Fair Division - From Cake-Cutting to Dispute Resolution (1996, ISBN: 0521556449 )
Perfekt kakdelning


John Allen Paulos i ABC News: Who's Counting: Which 'Experts' Make Better Political Predictions?


Veckans spel är Bubbles. För att citera mig själv så är det en 8 på Tetris-skalan. Via Spinster and Spin(n)ster.


Den skönlitterära bok som just nu läses är Michael Crichton State of Fear (2004, ISBN: 0061015733) som här förmedlar sin version av miljöförstöring och eko-terrorism. Liksom hans Prey är det en blandning av fakta och fiction som jag som PopSci-junkie har väldigt svårt att stå emot (även om det ibland kan vara svårt att veta vad som är fakta och vad som är fiktion). Litteraturreferenslistan är stor även denna gång.
RealClimate diskuterar boken här.
NOM var inte speciellt road.

Posted by hakank at 06:52 EM Posted to Diverse vetenskap

november 02, 2006

Dagslänkar 2006-11-02

Lennar Sjöberg: Are all crowds equally wise? A comparison of political election forecasts by experts and the public (PDF):
In this study, 4 groups of people made prognostic judgments of the outcome of the Swedish Parliamentary election in the fall of 2006, about one week before the election. The groups consisted of members of the public (N=123), political scientists (N=53), journalists writing about domestic politics in Swedish daily newspapers (N=32), and journalists who were editing sections of readers’ letters in daily newspapers (N=10). They rated, for each of seven political parties, which percentage of the votes that they believed they would get in the election. They also marked which party they themselves preferred, and answered to a few questions about interest and competence. Data were then obtained on the outcome of the election, and on the two opinions polls closest in time to it. It was found that all four groups did reasonably well, when average prognostic judgments were compared to the outcome of the election, and better than the opinion polls. The two last polls overestimated the span between the incumbent government and the victorious opposition by a factor of 2. Wishful thinking was assessed by comparing prognostic judgments for each respondent’s preferred party with his or her judgments of other parties. All groups showed some wishful thinking; the political scientists least and the public most. There were large and consistent individual differences in prognostic ability. Men performed better than women, as did those who expressed more interest and knowledge in politics, but neither level of education nor confidence in making the judgments correlated significantly with performance.


Washington Post: The Top Pickers vs. the Pack - Sites Want Users to Buy Into the 'Genius' Factor, via Midas Oracle: What to think of all those Wisdom-Of-Crowds sites popping up like forest mushrooms after an October rain?
Cf: James Surowiecki "The Wisdom of Crowds" - kort beskrivning inför en eventuell bokbeställning

Posted by hakank at 07:07 FM Posted to Diverse vetenskap

november 01, 2006

Dagslänkar 2006-11-01

Klimatbloggen http://klimat.wordpress.com/2006/10/31/mediastorm-kring-bra-data/ om (påstådda) förändringar i golfströmmen. Diskussioner t.ex. på RealClimate.


Vetenskapsnytt: Rätt fokus ger bra målvakt


Point of Inquiry: CFI’s 10th Annual Houdini Seance - Halloween 2006
In this bonus episode of Point of Inquiry for Halloween night 2006, Joe Nickell, the world’s leading paranormal investigator and CSICOP’s senior research fellow, and D.J. Grothe (both of whom are former professional magicians) conduct CFI’s 10th Annual Houdini Seance. They also explore Houdini’s experiences as a “magician among the spirits,” recount the ways he challenged the mediums of his day, and discuss his lasting impact on skepticism and society’s beliefs about the afterlife.


Wired: Face Blind, via
Mind Hacks: Wired Magazine has an article on a curious condition known as prosopagnosia where affected individuals cannot recognise people by their faces, despite being able to recognise and distinguish everyday objects with little trouble....


Telegraph: How to be funny , via Mind Hacks.
Cf: Vitsen - en webbessä.


Low-complexity modular policies: learning to play Pac-Man and a new framework beyond MDPs:
In this paper we propose a method that learns to play Pac-Man...

Michael C. LaBarbera: The Biology of B-Movie Monsters, via Improbable Research

Seed Magazine: The Proof is in the Blogging, via Not Even Wrong.
Fortsättningen på den långa diskussion om ett matematiskt paper där paper-författaren snabbt tillkännagör att artikeln är felaktig och drog tillbaka den för komplettering.


Forecast of the 2006 U.S. House Election
If the U.S. Senate Elections were held on 01-Nov-2006...
Via Social Science Statistics Blog


Paul Ekman How to Spot a Terrorist on the Fly, via Deception Blog.


Ivars Peterson: Designer Decimals: Fractions can yield amazingly familiar decimal expansions.-


Posted by hakank at 10:44 EM Posted to Diverse vetenskap