« februari 2006 | Main | april 2006 »

mars 30, 2006

Bloggkartan.se

Liksom många andra har jag placerat (rättare: placerar i och med denna blogganteckning) min blogg på bloggkartan.se, Malmö.

Posted by hakank at 05:11 EM Posted to Blogging

mars 29, 2006

Bloggplock: svensk bloggkarneval

Bloggplock är en nystartad svensk variant av "bloggkarnevaler". Så här förklarar man syftet:

Bloggplock är ett försök att skapa en svensk motsvarighet till de blog carnivals som slagit igenom i den engelskspråkiga bloggosfären. Idén är enkel: Med jämna mellanrum publicerar vi på bloggplock.se en översikt över de bästa eller mest spännande eller kanske mest provokativa inläggen från den svenska bloggosfären om ett förvalt ämne. Med länkar naturligtvis. Men bloggplock skall bli något mer än en länksamling: ett försök att sammanfatta hur diskussionen om det givna ämnet gått bland bloggarna. Ett blygsamt men tappert försök att visa var bloggosfären står i aktuella frågor, hur meningar och åsikter brutit sig, var det finns konsens, vilka fakta som redovisats eller var faktisk information fattas. Förhoppningsvis kan en sådan sammanfattning också leda till fortsatt och mera “interaktiv” diskussion, på detta forum eller någon annanstans.

Vem bestämmer då vad som är bäst osv.? Jo det gör du som läser det här genom att skicka in nomineringar i form av länkar till inlägg som du tycker har något att bidra till den aktuella diskussionen. Dra dig inte för att nominera dina egna inlägg: tvärtom uppmanar vi dig att göra det om du tycker att du har något att säga. Däremot är det inte meningen att du skall skriva nya inlägg bara för det här plocket, även om vi kommer att vara liberala så här i början.

...

Som första ämne har vi valt: Yttrandefrihet och respekt. Naturligtvis rör det Muhammedteckningarna och religions- respektive yttrandefriheten men ämnet är bredare än så: Finns det inlägg om vad man kan och bör säga på en blogg? Eller om lagstiftningen på området? Har någon diskuterat om bloggare har större eller mindre frihet än MSM eller om man måste visa respekt för vissa saker men inte för andra? Skicka in dina nomineringar (alltså huvudsakligen i form av permalänkar) till info@bloggplock.se, före den 5 April 2006. Vi räknar med att kunna publicera det första plocket ca den 10 April. Vi kommer aldrig att publicera vem som nominerat vad och upprepar: dra dig inte för att nominera dina egna inlägg. Tänk också på att det kan vara en poäng i att nominera bloggposter som du absolut inte håller med, speciellt naturligtvis om du skrivit ett genmäle eller en kommentar.

Se även
Procedurer kring nomineringar och annat.
Några exemplel på engelskspråkiga blog carnivals.
Bengt När jag ändå har ordet O välkomnar: Välkommen till Bloggplock.se.

Posted by hakank at 07:03 EM Posted to Blogging

mars 19, 2006

Enkel analys av slutsifforna på Bidplayers slutbud samt några andra funderingar

Jon Åslund skriver i Udda känns unikt att han (eller snarare en av hans kompisar) gjort en intressant iakttagelse av fördelningen av slutsiffrorna på Bidplayer (där vinnande budet är det lägsta unika priset):

...han hade upptäckt att de vinnande buden buden på Bidplayer oftare var jämna än udda. Förutom själva valet av tal, så är det andra faktorer på bidplayer som spelar roll, t.ex. att man ska försöka välja ett tal som ingen annan väljer och helst så lågt som möjligt. Det känns dock som om de flesta väljer udda även där.

En analys av samtliga slutsiffror på den URL som Jon använde i sin analys (se Jons anteckning), visar följande fördelning. Det är i skrivande stund 115 jämna och 71 udda.

Slutsiffra: Antal
0: 34
5: 28
6: 22
8: 20
4: 20
2: 19
9: 15
1: 13
7: 8
3: 7

0 är väl den jämnaste slutsiffran vi har , liksom 5 är det jämnaste (=vanligaste) udda slutsiffran. 9 är - näst efter 5 - den vanligaste udda slutsiffran vilket inte förvånar speciellt mycket: tänk bara på prissättningen av professionella prissättare.

För att få en känsla för slutbuden visas här de 11 vanligaste slutbuden:


Slutbud: Antal
35: 7
60: 7
56: 6
75: 5
78: 4
50: 4
58: 4
52: 4
62: 4
51: 4
80: 3

Man skulle kunna tänka sig att en sådan här analys borde påverka resultatet genom att både 9 och 4 borde användas mer, dvs 1 minus de vanligaste slutsiffrorna. Vilket i sin tur leder till att (efter ett tag) 8 och 3 används mer etc. Denna förskjutning förutsätter dock att alla (eller i alla fall många) har både har tillgång till fördelningen samt att de bryr sig om den.

Det är inte omöjligt att ovanstående fördelning är en blandning av flera olika långt gångna iterationer av sådana förskjutningar.


Omvända Schelling points
Att gissa (lägsta) tal som inte kommer att användas är lite som en omvänd form av det spelteoretiska begreppet "Schelling points" (focal points): Om man ska välja något gemensamt med någon annan men utan direkt kommunikation så fungerar detta ofta eftersom det finns psykologiska, kulturella - eller andra - mekanismer som gör att man kan lista ut vad man tror att den andra ska välja. Dessa val som på något sätt står ut är brännpunkterna (focal points).

Jag har beskrivit detta begrepp mer i Recension: Thomas Schelling "The Strategy of Conflict".


En annan strategi
En annan strategi för Bidplayer-spelet är naturligtvis att lägga sig på en så löjligt låg nivå att ingen ens skulle komma på tanken att gå så lågt. Trodde man, eftersom det kanske finns flera som tänker på detta sätt så sänker man gränsen för "löjligt lågt pris" ännu mer etc. Men, eftersom kravet är att det ska vara ett unikt pris så måste man höja priset lite grand, tillräckligt mycket så att det blir unikt. Etc. Vilken härliger dans detta är.


Min egen strategi
Min egen försiktiga länsstolsstrategi skulle troligen vara ungefär följande: - om jag skulle få för mig att vara med i detta:
* välj både lägsta och högsta pris som är acceptabelt och rimligt
* slumpa fram ett tal mellan dessa två värden och ange detta som ett bud

Sedan är det frågan om jag skulle kunna sitta så stilla och lugnt i länsstolen om det vore något riktigt eftertraktansvärt som utannonserades.


Se även
Wikipedia: Guess 2/3 of the average som ett spel där man ska gissa 2/3 av totalsumman av samtliga gissningar. Pekar på en dansk artikel Gæt-et-tal konkurrence afslører at vi er irrationelle

Experience from a Course in Game Theory där 2/3-spelet finns att leka med. Sidan innehåller även andra spel och referenser.

Bidplayer - auktion eller spelsajt?: en artikel huruvida Bidplayer är ett spel eller en auktion.

Game Theory . net en trevlig sajt kring spelteori.

Posted by hakank at 09:51 EM Posted to Spelteori och ekonomi | Comments (2)

mars 05, 2006

Ivars Peterson blogg Math Trek (nöjesmatematik)

En av mina stora favoriter inom nöjesmatematiken (recreational mathematics) är Ivars Peterson. För ett tag sedan begåvades han med en blogg: MathTrek. Det är troligen inget slump att det råkar vara samma namn som dennes matematikkolumn.


Se även
Math Trek archives .
MatheMUSEments: Articles about math in everyday life.
Bokussökning: Ivars Peterson.

Rekreationell matematik ocn annat tankegodis

Posted by hakank at 09:06 FM Posted to Matematik