« Svar på Hakkes frågor angående monovokala ord | Main | Markus Arvidson: Den fabricerande människan - Om bedrägeri som vardaglig interaktionsform »

november 04, 2007

Bloggträff i Malmö torsdagen 22 november 2007, 18:30 på Kin Long

Så var det dags igen med en bloggträff i Malmö.

Vi fortsätter med torsdagar, nämligen torsdagen 22 november, klockan 18:30 (2007 alltså). Som vanligt (när jag får bestämma) på restaurang Kin Long.

Ett sammandrag från förra träffen finns i den blogganteckning med den hyftat bra beskrivande titeln Sammanfattning Bloggträff Malmö 20071004. Men se även kategorin Bloggmiddagar (också det en ganska bra titel) för en mer samlad bild över tidigare träffar.

Just det: Meddela helst - antingen i en kommentar eller till hakank@bonetmail.com - att> du kommer (om du har för avsikt att komma vill säga) så att personalen på restaurangen kan anpassa bord etc till sällskapets sanna storlek.


[Ovanstående skrevs ursprungligen under läsningen av slutkapitlet i Ian Hackings intressanta bok Social konstruktion av vad? där han med filosofisk stringens analyserar (diskussioner om) sociala konstruktioner. Underbart! Möjligen kommer någon bloggträffdeltagare därför att göra en socialkonstruktivistisk analys av begreppet blogg.

"Ursprungligen" i ovanstående stycke refererar till att det först bestämdes en rumstid-koordinat men sedan skedde diskussioner avsedda att eventuellt förändra koordinaten. Efter intensitvt fejsbokande samt inte fullt så intentivt sony-ericssonande beslöts att hålla fast vid den ursprungliga planen. Under tiden denna diskussion fördes hanns det att läsa ut ännu en bok, nämligen den puttriga och inspirerande Quirkology av den brittiske psykologen Richard Wiseman (av Luck Factor-berömmelse). Se även bokens sajt quirkology.com.
]

Uppdatering
Och restaurangen heter Kin Long, och inget annat (t.ex. det som ursprungligen skrevs i rubriken).

Posted by hakank at november 4, 2007 06:44 EM Posted to Bloggmiddagar

Comments

Jag meddelar ohelst (=inte gärna) detta, men jag kan dessvärre inte komma.

Posted by: Henrik Sundström at november 5, 2007 03:48 EM

Mats och Elin gör tyvärr detsamma som Henrik då vi jobbar på MACK på den kvällen..

Posted by: Mats Andersson at november 12, 2007 01:06 EM

Jag meddelar tyvärr detsamma som Henrik ... Hm, jag tror vi får lov att göra något positivt här, anti-kan-inte-komma liksom ... Men endera dagen far vi söderut :-).

Posted by: thebe at november 15, 2007 09:23 EM

?

Posted by: Henrik Sundström at november 27, 2007 07:02 EM

Henrik: Det blir ingen större sammanfattning mer än följande.

Medverkande:
* Användbart-Tommy
* Zyrenna-Åsa
* Ctail-Ctail
* Hall-David
* Moi-hakank


* Vi hade trevligt och det var god mat.

* Ctail - ny i samlingen - var - som förväntat - rikligt åsiktfull och naturligtvis trevlig.

* Det diskuterades faktiskt mode. Det var två one-liners (ett påstående och en kommentar), men det var mest för att det skulle kunna skrivas att det faktiskt diskuterades mode.

* Mycket om bloggning och bloggrelaterade tjänster blev det. (T.ex. gjordes den vanliga dissningen av min kommentarmodereringsprincip.)

* En fråga som uppstod var till vilket pris man vill ha läsare och mer specifikt kommentarer. Vi var rätt överens att man inte ville ha detta till vilket pris som helst.

Naturligtvis kom vi här in på syftet med att blogga.

* Det avundsvärdades de bloggare som skriver långa analyser och sedan fortsätter med att gå in i kommentarsdiskussioner. Det insågs att sådant tar väldigt mycket tid och energi.


* I slutet av träffen blev det en lång, skoj och animerad diskussion kring ctails kommentar om AT Hotet från de artificiella intelligenserna. Inklusive till viss del relaterad diskussion kring begreppsanalys och existensen av matematiska sanningar (såväl före som efter universums uppkomst).

Vi var ganska överens om att det stora hotet inte är från robotar som "goes astray" utan snarare är ett okritiskt användande av datorsystem, t.ex. beslutsstödssystem.

Boken Super crunchers av Ian Ayres nämndes. Boken både förhärligar men även till viss del kritiserar det allt ökande användandet av dataanalys (data mining) i de allt mer skilda delarna av vårt liv. Klart läsvärd bok.

* Det gjordes även iakttagelsen att ingen av de deltagande deltagarna längre var speciellt aktiva såsom bloggare utan tagit kortare eller längre pausar. I ett antal fall berodde pausen på att man känner sig upprepa sig själv och det upplevs som o-skoj. I andra fall var det externaliteter som orsakat pausen/pausarna. Och i något fall var det en kombination av dessa orsaker.


Det blev alltså ingen formell sammanfattning (mer än ovanstående). Åsa gjorde därför slag i saken med sitt hot och har nu outat mig som en mode-bloggare i Sensationellt avslöjande efter senaste blogggträffen.

Posted by: Håkan Kjellerstrand at november 27, 2007 07:41 EM

Tack!

Jättekul att läsa!

Även fjärde gången.

Posted by: Henrik Sundström at december 2, 2007 09:39 EM