« Videoföreläsning om R (del 1, en kort introduktion) | Main | Lite länkar till videoföreläsningar 20071009 »

oktober 07, 2007

Sammanfattning Bloggträff Malmö 20071004

Här är en kort sammanfattning av bloggträffen i Malmö 20071004.

Som vanligt skrivs denna sammanfattning under subtila hot. Denna gång att Åsa annars outar mig som en modebloggare. Ett problem med denna typ av hot är att den kan vara kontraproduktiv, t.ex. skulle man kunna tänka sig att jag hellre skulle vilja läsa Åsas outning än att skriva denna sammanfattning.

Deltagare:
Zyrenna-Åsa
Klocklös- och Ståupp Mats
Ståupp-Elin
Karl - "jag bloggar inte, men inte av princip" - Wettin
Användbart-Tommy och Tim (en ännu ej bloggande son)
hakank-Håkan


Det pratades om bland annat
* Vad "semi-professionell X" egentligen betyder. Det betyder inte att man gör X halvhjärtat eller halvbra, utan att man gör det men utan att det är ens huvudsakliga inkomst.

* Facebook - kan det vara något?
Vad är egentligen poängen med dessa sociala nätverk. Facebook förbereder att göra djupanalyser av vad som skrivs där och försöker att göra riktad reklam. Skiljer sig detta principiellt mot vad Google gör med Gmail-reklamen?

Och varför är man - efter t.ex. Orkut - förvånad att man sitter alldeles för lång tid med i grunden rätt meningslösa applikationer såsom att bli jämförd med sina vänner/kontakter i olika delar av världens mer eller mindre komplexa sfärer (exempel: filmsmak, vilken skådespelare man är mest lik, vilka prioriteringar man gör i livet).

Varför man - givet den -- sett i efterhand -- ganska dåliga erfarenheten av Orkut - man överhuvudtaget (och ganska aktivt) gick med i Facebook: Mestadels för att man är nyfiken på vad det är, men även mer specifika orsaker såsom att det finns just skoj applikationer som att jämföra filmsmak.


* Ståuppande
Varför man tycker om att stå på scen för att rolig och varför man inte tycker om att stå på scen för att vara rolig. En del i skillnaden är hur man uppfattar (och uppskattar) den förväntan som finns hos en publik som betalar dyra pengar för att bli underhållna.


* Om varför man bloggar.
Kan man ställa speciellt socialt ansvar på en person bara för att denna bloggar, dvs skilt från det sociala ansvar man kan ställa på alla sina medmänniskor? Nja, inte bara för att denne bloggar, däremot bör stort inflytande och en stor läsekrets medföra ett sådant ansvar.

Ungefär samma fråga: Måste man/bör man som bloggare följa med i de politiska (eller medmänsklighets-) aktioner som andra bloggare följer med i? Nja, ungefär samma svar.

Reminder: Man bör återigen tänka på att det inte finns någon som helst gemensam agenda för alla de som bloggar. Och tur är det.

* Den där underbara efterrätten på Kin Long (risdumpling med sesamfröfyllning). Den är väldigt söt och god. Någon annan deltagande delade troligen inte detta översvallande.omdöme

* Alex Schulmans "ödmjukhetsbloggning"
Flera deltagande hade följt A.S.:s blogg och flera andra hade inte gjort det. Någon: "Vem är Alex Schulman?".

De flesta kände igen sig i att bloggen tar mycket tid i anspråk, men inte så mycket att man uppfattade den som ett monster.


* Det förekom en del tekniska nörderier också, såsom en beskrivning av automatisk community detection av en persons Facebook-kontakter (borde detta hellre skrivas under Facebook-entryt ovan i stället för här?), några diskussioner om detaljer inom machine learning.

Någon reflekterade härvidlag över att det var färre matematikbloggare än på länge.


* Om att twingla (dvs överanvända Twingly-tjänsten)
Det vars ganska överens om att Twingly både kunde och hade missbrukats av bloggare för att få besök. Någon berättade om en synnerligen medveten protest ("socialt experiment") mot detta genom att twingla 50 (femtio) DN-länkar i ett och samma blogginlägg utan någon inramande handling, vilket gav som resultat att denne person blev portad från tjänsten. Flera andra exempel nämndes.

Ett problem - som naturligtvis är mycket mer generellt än Twinglylänkar - är man inte vet något om den blogg/bloggare som skriver en kommentar till tidningsartikel. Ofta gör man inte heller det med tidningens journalister, men på något sätt så garanteras det faktum att det skrivs i tidningen någon form av kvalitet.

Ungefär här kom vi in på att det tar lång tid att få ett förtroende för en bloggare. I och för sig kan man läsa (och bedöma) en enskild blogganteckning och få ut något av det, men det kräver många fler läsningar för att man ska få verkligt förtroende för bloggaren.

En kort diskussion om att Chain-of-trust möjligen kunde lösa detta problem utbrast i ena hörnet (vilket då kunde ha döpts till det nördvästra hörnet).

* Kin Long (den restaurang varvid detta utspelades) hade nyligen fått Nöjesguidens pris "Årets krog", varpå ägaren gratulerades till detta. I samband med detta kommenterades även att några japanska maträtter nu också fanns på menun. Den där Yakiniku kommer att testas nästa gång.

Det frågades för övrigt - möjligen inte alldeles seriöst - också om ägaren hade hört någon gäst säga att besöket berodde på att denne läst om restaurangen på en blogg. Något sådant hade dock inte hörts, däremot att flera läst om restaurangen på nätet.


* Pulsklockor och blodtryckmätare
Bl.a. om att använda pulsklockan under en hel arbetsdag för att lära sig hur man mår under vila och stress.

* Mer eller mindre privata saker som inte lämpar sig att offentliggöra i det öppna ljus som webben byk ändå utgör. Hit hör bl.a. bransch-skvaller, privata tankar samt Twingly-strategier.

Några saker som inte diskuterades
- Baudrillards teori om Simulacra specifikt sett ur bloggens (och andra virtuella sammfälligheters såsom Second Life) perspektiv
- Ian Hackings bok "The social constrution of what" om sociala konstruktioner
- den nya mobiltelefon som inköptes i fredags, en Sony-Ericsson PIi. Denna demonstration - förutom en IMBD-ning på Julia Roberts film Mary Reilly - inkluderade en demonstration av TrackId (en skoj tjänst som känner igen ett uppspelat musikstycke, t.ex. spelad på radio eller stereografiskt återgiven. Det rekommenderas att musikstyckets ljudström till telefon är avskilt från intensiva politiska diskussioner eftersom sådana stör tjänsten. Förmodligen har inte själva innehållet i argumenten något med detta att göra, endast dess styrka).
- forskning om retoriska grepp i eller spelteoretiska modeller kring hiphop-battling (c.f slutscenen i filmen "8 mile"). Någon sådan forskning kändes dock inte till.

Som tur blev det tillfälle att prata om dessa saker igår (lördags) kväll i en helt annan samkvämlighet.

Och varför pratar man inte om smart mobs längre?

Posted by hakank at oktober 7, 2007 11:30 FM Posted to Bloggmiddagar

Comments

Synd man missade det. Verkar ha varit trevligt som vanligt.

Posted by: Erik Starck at oktober 7, 2007 12:33 EM

Det är underligt att så fort man lärt sig något så dyker det genast upp efteråt i något helt annat sammanhang (det har naturligtvis nämnts innan, man har bara inte lagt märke till det). David Weinberger refererar flyktigt till Hackings The Social Construction of What? i sin Everything is Miscellaneous men jag blev ändå nyfiken på att läsa boken.

Posted by: jonas nockert at oktober 7, 2007 04:11 EM

Erik: Ja, det var mycket trevligt. Och du var saknad.

Jonas: Fenomenet du beskriver kallas emellanåt för "Baader Meinhoff"-fenomenet. Se vidare t.ex. http://www.damninteresting.com/?p=417 .

Posted by: Håkan Kjellerstrand at oktober 7, 2007 05:18 EM

Låter som en trevlig tillställning. Synd att jag glömde bort det innan jag hunnit ta ställning till om jag ville vara med.

Posted by: ctail at oktober 7, 2007 07:27 EM

ctail: Det var en trevlig tillställning, som det alltid är. Jag pingar dig manuellt nästa gång.

Posted by: Håkan Kjellerstrand at oktober 9, 2007 06:55 EM