« JaCoP - Java Constraint Programming solver | Main | Nästan 36 modeller med villkorsprogrammering (constraint programming) i MiniZinc »

augusti 19, 2008

Digital grusväg 1/2008 ute!

Via ett personligt epost-meddelande erhölls den glädjande nyheten att Digital Grusväg (Aperiodisk tidskrift) numro 1 anno 2008 är officiell. För att citera (delar av relevanta) delar av mailet:


I detta nummer...Vad är det i mjölken? Har sista bussen gått?

Samtidigt kan passas på att tipsas om Nerdlunchers (kreativitetens högborg på nätet, som lyckats lokalisera tillståndet av total förvirring, vilket dock måste sägas inte råder å nämnda nätplats), speciellt Wikin där Hr. Grusväg emellanåt och från tid till annan smular sitt oefterlikneliga grus.

Tidigare här på bloggen diskussioner diskuterar sådant som namnets ("Digital Grusväg"s) tillkommande (ehuru länkar är - som vanligt i denna av regn småningom fyllda spindelvävsvärld - inaktuella) .

Posted by hakank at augusti 19, 2008 07:32 EM Posted to Diverse