« Economist om collaborative filtering (rekommendationssystem) | Main | Analys av Google Answers »

mars 31, 2005

Aprilpyssel

Aprilpyssel. Frågan är helt enkelt: Vad står där. Och varför?

Ledtråd 1 (2005-04-02): Det är inget aprilskämt.

Ledtråd 2 (2005-04-03): Detta är samma text förändrad med samma metod.

Ledtråd 3 (2005-04-04): Liksom detta.

Ledtråd 4 (2005-04-05): Program för att skapa (i princip) unika varianter, alla omformulerande samma text.
Kanske hjälper följande genom sin blotta närvaro, varvaro och hurvaro, kanske inte:

Finns det något som är beständigt?
Något som alltid ändras?
Är det det beständiga som är relevant eller
det som alltid förändras?
Är det hela handen som pekar,
eller pekfingret som gör själva peket och de
andra fingrarna håller endast med
genom sina ekon av pekfingrets monolog?

Ledtråd 5 (2005-04-06): Det finns ett annat program som gör det mycket enklare att komma på metoden. Programmet finns någonstans här på sajten. Ledtråd för placering och namn på detta program: klassidentifikation. Not: I programnamnet utnyttjas endast ett ondtyckligt urval av tecknen a-z, A-Z, "_" (understrykningstecknet), "." (punkten) samt de 9 vanligaste siffrorna.

Prosaisk dagsvers (dagsmynt?), som som vanligt möjligen hjälper eller inte:

Gör det enkelt och det rätta
Gör det inte så svårt.
Tänk på att hjärnan mätta
Så går det fint i denna sport.

Vägen till målet framför dig ligger
Tänk på alfabetets hide and seek:
en bokstav kan vara en annan lik
Så lossar du gåtans trigger.


Ledtråd 6 (2005-04-07): Tänk på att "klass" kan betyda olika saker (lånat från Svensk synonymordbok)

1 grupp, avdelning, kategori, fack, slag, sort, typ, rang, släkte; hög standard, standard, kvalitet, stil, nivå, grad, ordning, division
2 skolklass, årskurs
3 samhällsklass, socialgrupp, stånd, skikt, kast
4 servicekategori

En av ovanstående betydelsenyanser ger korrekt association. Kvar är då att fundera på vad "identifikation" kan beteckna i sammanhanget. Och hur dessa två ska kombineras.

För övrigt kan upplysas om att texten som laboreras med är på engelska språket men är inte från någon av Shakespeare mindre kända lätta förväxlingskomedier eller någon av dennes mindre lätta kända förväxlingskomedier.

Det görs härmed en stark rekommendation att bearbeta texterna med datorstöd eller motsvarande elektronisk utrustning (radio hjälper tyvärr inte så mycket), vilket möjliggör jämförelser i det stora och det lilla.


Ledtråd 7 (2005-04-08): Idag tar vi rast från klassidentifikationsproblemet och ägnar oss helt åt huvudgåtan.

Dagens primära ledtråd kan vara viktig om man hittar rätt nål att träda den på: Det rekommenderas att man gör en gemensam och samtidig analys av c:a 10 olika omkodningar av texten.

Igår undrade hakke (se kommentarerna i denna anteckning) om siffersumma var relevant. Jag skulle vilja uttrycka det så här: Nej, siffersummor är inte en nyckel till problemet, snarare tvärtom.

Så dagens sista ledtråd: Klartexten av denna omvandling motsvarar hela eller en central del av algoritmen eller koden för att göra omvandlingen, och är - eller inte - exakt samma kod som används för att generera denna specifika omvandling, som i sig är samma kod - eller inte - som använts för att generera den första omvandlingstexten, ehuru det är - naturligtvis - samma omvandlingsmetod som hela tiden används.

Exakt(a) beskrivningsprogramspråk/programspråk som används är alltså tillsvidare förborgad(e) som i en liten men blågrön ask som gömdes i den nedre byrålådans innersta under ett häftigt, populärt och välbesökt åskväder och som sedan fick dåliga recensioner vari det även anklages för att ha snott fler än fyra taker från en tidigare ledande men nu mindre offentlig molnkonstellation.

Man skulle nu möjligen börja kunna dra vissa slutsatsen om huvudtextens beskaffenhet.


Ledtråd 8 (2005-04-12): Efter en liten paus i letrådandet återkommer här några ändar:
* färgen i texten har ingen betydelise
* inte heller färgkodningen

De var bara några av de förvillelser som skapades enkom för att skapa förvillelser. Fler väderstreck på felstegskartan är att vänta.

"Klass" i klassidentifikationsledtråden är skolklass. Mer konkret: det var beteckningen på den klass jag gick i vid cirka 12 års ålder, på Husieskolan i Malmö (lilla baracken om minnet inte sviker helt nu). Det kan ha varit det sista året som vi gick i skolan på lördagarna (slöjd, inget annat).

Ledtråd 9 (2005-04-28): Sista ledtråden
(Skrivet dagen före 1:a april:)
För övrigt kommer jag inte att skriva något aprilskämt i morgon. (Min tidzon är den svenska modifierad för sommartid, precis som väntat.)

Posted by hakank at mars 31, 2005 08:19 EM Posted to Diverse

Comments

Ser ut som någon sorts ordlek utifrån ordet "hakank" och så något annat "mystifistisk" :)

Posted by: Daniel at april 2, 2005 12:44 EM

Daniel: Visst gör det det. :)

Posted by: hakank [TypeKey Profile Page] at april 3, 2005 09:43 FM

Det var djävlar i mig inte lätt. Och jag har alldeles för mycket kundbesök och festfixande för att kunna stjälva mig den tid jag skulle behöva för att massera dina fina nonsenstexter. Likadant nästa vecka, som tillbringas på en Jönköpingsmässa. (Fint ord det där, men med en kuslig siffersumma. Kan det vara en nyckel?)

Posted by: Håkan (hakke) at april 7, 2005 04:11 EM

Hakke: Det är bra att det inte är för lätt. :)

Visst är "Jönköpingsmässa":s siffersumma en nyckel. Dock inte till detta pyssel vad jag vet. Det är dock en intressant hypotes. Hittar du något så meddela gärna.

(Hakke refererar alltså till Djävulsord: http://www.hakank.org/data_snooping/666.cgi?target_number=666&name=J%F6nk%F6pingsm%E4ssa&submit=ok )

Posted by: hakank [TypeKey Profile Page] at april 7, 2005 10:08 EM

Haha, bokstäver tidigt i alfabetet ger kortare kodsträngar och bokstäver med högre asciikod ger längre kodsträngar. Va lustigt hörru!

Posted by: Håkan (hakke) at april 28, 2005 04:38 EM

Hakke: Bra-bra, du har nog kommit något på spåren. Fortsätt leta!

Posted by: hakank [TypeKey Profile Page] at april 28, 2005 05:09 EM