« Namngivning av barn | Main | Systemdynamisk analys av Kuhns paradigmteori »

juli 27, 2003

Journal of Artificial Societies and Social Simulation

Journal of Artificial Societies and Social Simulation är en mycket intressant (öppen) tidskrift som utkommer fyra gånger per år. Den innehåller papers om simuleringar av sociala system och teorier såsom sociala och komplexa nätverk, organisationer, undersökningar av sociologiska, politiska, ekonomiska och spelteoretiska teorier, samt även mer metodologiska betraktelser över sådana simuleingar. Det finns även längre och penetrerande recensioner av böcker i relaterade ämnen.

Några exempel på vad man kan läsa här:


Det är bland annat denna tidskrift som gjort mig storligen intresserad av agent-baserad modellering (agent-based modeling, ABM) som är en av teknikerna för att undesöka sociala och andra komplexa adaptiva system, t.ex. synkronisering och självorganisation i biologiska system.

Det är för övrigt just ABM som jag just nu håller på att kolla in, och det finns mycket att läsa, lära och programmera i ämnet. En liten drapa om mina findings kan nog förväntas inom några veckor, förevisande även några simuleringar (andras och kanske några egna).

Posted by hakank at juli 27, 2003 09:32 FM Posted to Dynamiska system | Social Network Analysis/Complex Networks