Håkan Kjellerstrand, CV och arbetsrelaterade intressen

Håkan Kjellerstrand (hakank@bonetmail.com)

CV
Bild.

There is an english version of this page here.

Nuvarande arbete

För närvarande arbetar jag som systemutvecklare på Bokus i Malmö.

Tidigare erfarenheter

Mellan maj 2004 och mars 2005 arbetade som technical developer (systemutvecklare, teamleader) på Stricent AB i Lund. Stricent arbetar med utveckling av system för att hantera kliniska prövningar. Verktyg/språk: Java, Oracle, Javascript.

Från vaggan (1996) till graven (2002) var jag med på Netchs spännande resa, och arbetade där som:

Största (och roligaste) bedriften på Netch: Bokus, arbetade i projektet från dess start 1997 till 1999 samt ett halvår 2001.

Innan dess (1989-1994): arbetade på RTB program (skapare av det utmärkta svenska ordbehandlingsprogrammet Cicero för DOS/Windows) såsom teknisk dokumentatör, support, utbildare etc. [Om du har frågor kring Cicero bör du inte maila mig utan istället vända dig till RTB Program AB som kan ge dig betydligt bättre hjälp. Telefonnumret dit är: 046 -124590.]

1982-1989: inom administrationen på Malmö Sjukvårdsförvaltning. Ett par år arbetade jag på dataavdelningen (AFI) som assistent, utbildare, testare av nya program etc.

Utbildningar (kronologiskt): Utredare (Linjen för Offentlig Förvaltning, bl.a. statsvetenskap), teoretisk filosofi, datalogi.

Programspråk som gärna används: Java, Perl, Ruby, R, Python, Icon, m.fl.

Exempel

Många exempel på vad som görs/gjorts finns på min hemsida http://www.hakank.org/. Det är en samling av både seriösa program och något mindre seriösa, samt texter t.ex. inom data mining- och dataanalysområdet.

Privata intressen

Här är några inte så direkt arbetsrelaterade intressen:

Övriga intressen

Jag har skrivit om flera av dessa intressen på min webbsajt och mina bloggar hakank.blogg, My Constraint Programming Blog samt Arrays in Flux. De senare åren har det mest skrivits på de två senare (engelskspråkiga) bloggarna.

Mer information finns i min CV.


Kontaktinformation
Håkan Kjellerstrand hakank@bonetmail.com
Bor i Malmö

Tillbaka till min hemsida.